Spring naar inhoud

Brief aan Stevo Akkerman van “Trouw”

Op 20-11-20 gaf Stevo Akkerman zijn mening in Trouw onder de kop: ‘Indirecte vaccinatiedwang voor sceptici en viruswaanzinnigen? Ik vind het geen gek idee’.
Mr. Kees Jan Donkers schreef een brief aan Akkerman die hem hopelijk aan het denken zal zetten:

GEACHTE HEER AKKERMAN,
Ook al ben ik geen Trouw-abonnee, ik lees uw columns geregeld en graag. U komt op me over als een genuanceerd mens die steeds moeite doet de ander te begrijpen. In uw recente column over de vaccinbereidheid van het Nederlandse volk vind ik daar helaas niets van terug. Uw betoog voor vaccinatiedwang voor ‘sceptici en waanzinnigen’ is gegrond op een aantal dunne aannames die stevige bevraging verdienen. Dat doe ik hieronder. Ik zie uit naar uw reactie.

 1. In april sprak minister De Jonge uit ‘dat alleen een vaccin ons kan redden’. Gek, hoe wist hij dat? We wisten nog vrijwel niets van het virus of behandelmogelijkheden, maar dit kon hij al melden? Met een paar woorden zette hij het denken bij onze overheid en medische elite op slot én hij vernietigde volledig de toch al bedroevend zwakke onderhandelingspositie jegens de farmaceutische industrie. Vervolgens koopt De Jonge (of had hij dat toen al gedaan) een vaccin bij de broer van zijn eigen corona-gezant… Is uw krant daar al eens ingedoken? Alle details van de afspraken zijn geheim, WOB-verzoeken worden niet ingewilligd, zoals ik ook zelf heb mogen ervaren. Ook iets voor uw krant?
 2. Er is op dit moment nog helemaal geen goedgekeurd vaccin. Het enige wat we tot nu gehoord hebben, zijn ronkende PR-berichten van farmaceutische bedrijven die vrijwel ongefilterd als gratis reclame door media worden doorgegeven. De Washington Post (voorwaar geen anti-vax-blaadje) meldt dit weekend dat door heel de VS artsen en andere zorgverleners steeds luider om meer informatie vragen voordat ze overtuigd zijn van nut en veiligheid. Dat lijkt me een verstandige houding. U ook?
 3. Het is onduidelijk welke werkzaamheid de komende vaccins hebben: verlagen ze de mortaliteit, ziekenhuisopnames, IC-opnames? Verkorten ze de duur van de ziekte, verlichten ze de symptomen? Voorkomen zij besmettelijkheid? Niemand die het weet – het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft nog niet één onderzoeksverslag voorgelegd gekregen.
 4. De claim van Pfizer dat zijn vaccin voor 90% effectief zou zijn, is gebaseerd op, voor zover dat uit de gepubliceerde informatie valt af te leiden, statistisch insignificante cijfers. Ga je daar toch mee rekenen, zoals iemand in het British Medical Journal onlangs deed, dan kom je op een NTV (number needed to vaccinate) van 256. Ofwel: je moet 256 mensen inenten om 1 geval te voorkomen. Dat klinkt niet bijster positief. Terzijde: ik las net (zaterdag) een post van medicijnexpert Dick Bijl op LinkedIn over de kritiekloosheid van de media jegens de farmaceutische industrie als het om vaccins gaat. In zijn woorden: “Pfizer wordt door velen beschouwd als een van de grootste ‘criminele organisaties’”. En ook AstraZeneca (u weet wel, van de broer van onze corona-gezant) moet regelmatig juridisch worden gecorrigeerd omdat men de randen van de wet opzoekt ter verhoging van de winst. En door dat soort bedrijven zou ik mij onder dwang of drang moeten laten vaccineren omdat ú daar een veilig gevoel van krijgt?
 5. Het is de mensheid de afgelopen 50 jaar niet gelukt om een goed anti-coronavaccin te ontwikkelen, zelfs niet tegen de griep. Zou het dan in 6 maanden wel lukken tegen SARS-Cov-2? Ook uw krant gelooft er heilig in op basis van fabrikanten-PR. Vreemd. Dick Bijl, die tegen het griepvaccin is omdat het niet werkt, zet ook grote vraagtekens bij de volgens hem veel te snelle ontwikkeling van de coronavaccins.
 6. De vorige pandemie (die helemaal geen pandemie was) betrof de Mexicaanse griep: het vaccin daarvoor, Pandemrix van GSK was een regelrechte ramp. Als u dat goed gedocumenteerd wilt nalezen, koopt u dan dit boek van onderzoeksjournalist Daan de Wit: hij analyseert genadeloos de dubieuze besluitvorming, belangenverstrengeling, verzwijgen van bijwerkingen waardoor velen, inclusief kinderen, chronische gezondheidsschade hebben opgelopen. Ook uw krant bagatelliseert deze schade alsof het er allemaal niet toe doet. Waarom toch?
 7. Net als bij 6. hebben de vaccinfabrikanten ook nu niet-aansprakelijkheid voor schade bedongen. Een Nederlandse manager van AstraZeneca verdedigde dit door te stellen dat ‘wanneer over 4-5 jaar blijkt dat ons vaccin auto-immuunziekten veroorzaakt, dan kunnen wij dat helemaal niet dragen.’ Bijzonder, vindt u niet? U en ik gaan straks dus weer de compensatie-uitkeringen betalen voor producten waarvoor de producenten hun hand niet in het vuur willen steken. In uw krant las ik dat dit geen enkel probleem is, maar slechts ‘voer voor anti-vaxxers’. Is dat het ergste aan deze opzet? Werkelijk? Ook is het aan de fabrikanten om zelf te bepalen wanneer de ‘pandemie voorbij is’. Dan gaat de prijs namelijk omhoog. De nu voorziene einddatum is 1-7-2021. Wat een vooruitziende blik bij de een en vertrouwen bij de ander! Ik noem het naïviteit en/of slecht onderhandelen.
 8. De vaccins die binnenkort op de markt komen zijn per definitie niet getest op bijwerkingen op lange termijn. Het CBG verzorgde onlangs via YouTube ‘Het Grootste Coronaspreekuur’ waar kijkers vragen konden stellen. Uiteraard kwam de vraag naar die lange-termijnveiligheid. Daar werd door de bijdragers vlot overheen gepraat en men wees op de grondige monitoring op die effecten NADAT het vaccin is geïntroduceerd. Dit betekent in gewoon Nederlands dat u en uw gezin en familie en buren en vrienden (als zij het vaccin nemen) allemaal proefkonijn zijn. Niets meer of minder. Ik heb hierover nog vragen uitstaan bij het CBG. Als u interesse heeft, kan ik t.z.t. de antwoorden met u delen. Uw krant ziet ook hier geen enkel probleem.
 9. Enkele vaccins werken via RNA-technologie: deze is nog nooit eerder op mensen klinisch toegepast. Nu gaat dat dan wel gebeuren, en meteen maar op mondiale schaal. Ik houd mijn hart vast. U niet?
 10. Het coronavirus is geen probleem voor bijna 99% van de bevolking. Degenen die er last van hebben, lijden aan onderliggende condities als obesitas, roken, diabetes-2. Toch horen we na 9 maanden ellende nog niets over de aanpak daarvan. Wel geven we veel hogere bedragen uit om levens te redden dan we normaliter doen: voor elke ziekte en bijbehorende interventies worden rekensommen gemaakt om de kosten-baten-verhouding niet uit het oog te verliezen. Bij corona doen we dat helemaal niet.
 11. De nevenschade van de maatregelen is gigantisch – sociaal-maatschappelijk, psychologisch, economisch, op onderwijsgebied. Een redelijke afweging is ver te zoeken.
 12. En was het dan nog zo dat de maatregelen onderbouwd waren…. Lockdown? Er is geen bewijs dat het werkt om ‘het virus plat te slaan’, in de ongetwijfeld heldhaftig bedoelde, maar nogal debiliserend overkomend kabinetsjargon. Het weinige onderzoek dat er is, laat zien dat het juist averechts uitpakt. PCR-test? Absoluut ongeschikt voor een klinische diagnose. Een positieve PCR-test is zeker niet synoniem met ziekte of besmettelijkheid. Premier Rutte wenst dat onderscheid niet te maken, omdat wij Nederlanders toch te stom zijn om het te begrijpen. Mondkapjes? Maandenlang afgeserveerd als nutteloos, nu ineens een van de redmiddelen, straks verplicht. Deze week kwam een groot Deens onderzoek naar buiten: zelfs medische mondkapjes werken niet bij virusoverdracht. Handen kapot wassen? De Gezondheidsraad heeft tot tweemaal toe bezworen dat het juist slecht is voor ons afweersysteem. Afstand? Je mag wel met 300 mensen 8 uur lang in een te krappe metalen buis vertoeven (vliegtuig), maar tweemaal werden de bibliotheken gesloten – je kon er zelfs niet 5 minuutjes naar binnen om (met mondkapje) en op 3 meter afstand van anderen een boek uit te zoeken. Ventilatie binnenshuis? Nog vrijwel niets aan gedaan, niet in scholen, niet in verpleeghuizen. Geen contact met moeder in het verpleeghuis of afscheid nemen bij overlijden? Uitermate ongezond voor alle betrokkenen.
 13. Dan uw terminologie: ‘sceptici’ vind ik mooi en passend, ‘viruswaanzinnigen’ vind ik uit uw pen ronduit stuitend. Een bijdrage aan de demonisering van (een zeer gevarieerde groep) mensen die iets anders vinden dan de overheid en het medische establishment. Alsof een andere mening over een virus met een IFR in de orde van grootte van een stevige griep je meteen tot zwakzinnige maakt, waartegen de maatschappij beschermd moet worden. Is dat echt wat u voorstaat? De politie is bij sommigen al aan de deur geweest. Uit wat voor tijden en uit wat voor landen kennen we dat ook al weer?
 14. Volgens mij (en vele anderen) verbiedt artikel 1 van onze Grondwet vaccinatiedwang (ik laat ‘indirect’ bewust weg, er is namelijk niets indirects aan). Wat vindt u? Denkt u werkelijk dat onze maatschappij er beter en gezonder van wordt? En waar baseert u dat op?
 15. Uw onderscheid tussen enerzijds mensen bij hun volle verstand, zoals uzelf, en anderzijds de sceptici en waanzinnigen, zoals u ze noemt, is verre van compleet. Laten we er eens van uitgaan dat binnenkort begonnen wordt met vaccineren van de belangrijkste groepen (zorgmedewerkers, kwetsbaren, verstandelijk beperkten), die allemaal twee vaccinaties zullen moeten krijgen, dan onderscheid ik uiteindelijk de volgende groepen: a. gevaccineerd en met antistoffen (kan alleen door titeren worden vastgesteld, maar dat gaat niet gebeuren want daar is geen capaciteit, geld of interesse voor) b. gevaccineerd maar zonder antistoffen als gevolg van het zgn. primaire vaccinfalen 😊 het werkt niet), komt bij alle vaccins voor (ook alleen vast te stellen door titeren) c. gevaccineerd maar zonder (voldoende) antistoffen als gevolg van zowel secundair vaccinfalen 😊 het niveau daalt met de tijd) als mutatie van het virus (vgl. het griepvaccin dat ook elk jaar moet veranderen) d. niet gevaccineerd, maar wil wel als er voldoende vaccins zijn e. niet gevaccineerd en twijfelt nog f. niet gevaccineerd, maar kan niet wegens een medische conditie of kwetsbaarheid anderszins (leeftijd bijvoorbeeld) g. niet gevaccineerd, maar heeft corona doorgemaakt en heeft dus vrijwel zeker antistoffen – vaccinatie is hier niet geïndiceerd h. niet gevaccineerd, en wil dit ook niet In uw benadering zou alleen groep a. nog naar iets leuks of nuttigs kunnen. Als je ook anderen dan h. toelaat, tja, dan lopen de besmettingen weer op, toch? Hoe ziet u dat nu voor zich? Hoe gaan we dat organiseren met inachtneming van ‘informed consent’ (ja, nog steeds een pijler van onze medische zorg), medisch geheim en de privacy? Acht verschillende emblemen op de kleding? Een verplichte, uitleesbare app? Een nieuw kaartje in je portemonnee? Aparte buurten? Een reisverbod? Een Berufsverbot voor ambtenaren die geen vaccin willen? Of vindt u het niet uw taak om daar over na te denken?

Alles overziende, verzoek ik u: houd op met het verspreiden van de giftige mythe dat iedereen die het in dezen niet eens is met de overheid krankzinnig is en dat iedereen die niet meteen in de rij staat voor een coronavaccin maar eens flink aangepakt moet worden. Kom liever met constructieve oplossingen waar we met z’n allen beter van worden.
Ik hoor graag van u.

Vriendelijke groet,
Mr. Kees Jan Donkers

16 Comments »

 1. Beste heer Donkers,

  U schrijft een artikel dat makkelijk scoort. Met niet altijd goed onderbouwde of met medische argumenten die u niet helemaal overziet, op het sentiment van de lezer op dit platform.
  Eigenlijk heb ik voor u hetzelfde verzoek als u had voor de schrijver van het oorspronkelijke artikel. Kom met een constructieve oplossing.
  Door zonder bewijs er al vanuit te gaan dat een vaccin niet kan werken of dat dit eng is, vanwege o.a. een gebruikte technologie waarvan ik me afvraag of uw weet wat het inhoudt. Dit loopt nogal vooruit op de zaken, terwijl we instanties hebben zoals het CBG die dit beoordelen. Overigens is het vaak zo bij een nieuw middel dat de lange termijn effecten nog niet duidelijk zijn. Toch is juist de vaccinatie zo’n beladen onderwerp en speelt dit bij reguliere medicatie minder..

  Ik denk dat we ons ervan bewust moeten zijn dat dit gewoon een moeilijke discussie is, juist omdat vaccineren niet alleen over jezelf gaat.
  Kunnen we mensen dwingen? Nee, dat denk ik niet. Maar er komen met toenemende mate vreemde theorieën van mensen (over Bill Gates etc) die op hun manier de wereld proberen te begrijpen.
  Wat niet zo gek is misschien. In het verleden greep men in moeilijke tijden ook naar hun geloof. Dus eigenlijk is dit niets nieuws en moeten we met elkaar in gesprek blijven?

  Like

  • Dat het vaccin niet kan werken of eng is, is helemaal niet wat dhr. Donkers beweert. Hij stelt alleen dat we niet zomaar klakkeloos van het tegendeel uit moeten gaan.

   En dat lijkt mij terecht, want er zijn nog genoeg vragen en onzekerheden. Er is absoluut nog geen wetenschappelijke consensus over een eventueel vaccin.

   Derhalve is het absurd om te praten over een (impliciete) plicht of dwang tot vaccineren.

   Like

  • Annoniem, degene die Bill Gates erbij haalt, is niet de schrijver van dit artikel. Dat ben jij. Dit is precies wat er in dit artikel beschreven wordt. Vragen stellen is dus hetzelfde als complotdenker zijn zeg je dus feitelijk. Hoe bizar is dat. Als je je arts om uitleg vraagt, ben je dan ook meteen een complotdenker? Of ben je gewoon iemand die iets niet begrijpt of graag meer wil weten over een bepaald onderwerp? Of over welk onderwerp dan ook?

   Maar op dit moment heerst de opvatting dat je je mond moet houden en braaf zonder nadenken moet doen wat de overheid en de reguliere media zegt. Doe je dat niet, dan krijg je boetes, wordt je gecensureerd of krijg je een ban. En inderdaad zijn er ook al de vroege en late uren politie agenten verschenen bij mensen die anders denken en vragen stellen. Dat is gewoon intimidatie!

   U vraagt om een constructieve oplossing. Juist een andere kijk en vragen van leken of deskundigen die anders tegen een situatie aankijken, kunnen dan zeer verfrissend zijn en egenen die al heel lang op hetzelfde pad zitten, een andere mogelijkheid laten zien. Deze bij voorbaat al wegzetten als complotdenker slaat de poort naar dat pad al dicht en getuigd van arrogantie. Niemand zal in zijn eentje alles van 1 onderwerp en dus ook wat er in deze tijd speelt, weten en kunnen overzien. Als er door alle jaren dat de mens op deze planeet rondloopt, nooit iemand vraagtekens had gezet bij wat ze deden etc, denkt u dan echt dat we tegenwoordig dan al zo ontzettend veel nieuwe dingen hadden bedacht en nog steeds bedenken?

   Like

  • Uw brief scoort ook nogal makkelijk, maar de hele issue is hier toch gewoon dat de vaccins niet zijn goedgekeurd en dat de makers de verantwoordelijkheid van het vaccin niet nemen zegt al meer dan genoeg.

   Like

 2. Wat ben ik blij met deze brief aan Stevo Akkerman. Zelf heb ik ook eens een poging gewaagd een brief te sturen naar de redactie van Trouw met vragen over onduidelijkheden en stellingname die discutabel zijn. Er is wel een reactie gekomen maar geen verandering in berichtgeving .Ik hoop van harte dat Stevo deze brief leest en reageert . Dus mijn welgemeende dank.

  Like

 3. Het idee om 99.8 te vaccineren, om de 0,02 te beschermen is 1 van de grootste marketing stunts van de mensheid. Totaal belachelijk en door de media geloofwaardig gemaakt. Met dank aan de Farma (mafia).

  Like

 4. Recht is een toestand van wederzijds respect onder mensen. Verplicht of indirect verplicht vaccineren ondermijnt deze regel -die de basis vormt van een vrije, vreedzame samenleving- en is dus een vorm van onrecht. Laten we stoppen met onze medemens te beschouwen als een middel om bepaalde doelen te realiseren.

  Like

 5. Ben benieuwd welke constructieve oplossingen Kees Jan heeft om uit deze crisis te komen.
  We hebben al miljarden en nog eens miljarden mensen gevaccineerd de afgelopen eeuw. Dat heeft een pakket lijden voorkomen, dat valt met geen pen te beschrijven. Vaccineren is in principe niets anders dan dood virus injecteren, of stukjes virus. Heb je liever levend virus?
  En ja, RNA techniek is nieuw. Maar RNA is niet nieuw voor je lichaam. Er is niets exotisch aan.

  Like

 6. Wat m.i. veel beter werkt is dat kwetsbare groepen zoveel mogelijk thuis blijven en drukte vermijden. Vrijwillig uiteraard. Zij kunnen evetueel een beroep doen op familie, vrienden en buren voor praktische zaken. De rest van de bevolking kan dan weer het normale leven oppakken. E.e.a. hangt af van het risico dat je wilt lopen in verhouding tot eventuele ongemakken en problemen. Dat moet ieder voor zich bepalen. Net zoals ieder voor zich moet bepalen of hij al dan niet gevaccineerd wil worden.

  Dus eigenlijk precies hetzelfde als we altijd al deden tijdens een griepperiode.

  Like

  • Zo is dat Harold! Als je je grieperig voelt kruip je bij de verwarming ,eet je extra gezond en slaap je eens goed uit. Mij helpt ook het lezen van een goed boek als ik me een klein beetje beter begin te voelen. Precies zo als we het altijd al deden. Kwetsbaar of niet .Oud of jong. Luister naar je eigen lichaam en zorg daar goed voor. Je stelt je zelf eventueel de vraag :”Wat heeft de griep mij te zeggen”? Niemand anders heeft daar iets mee te maken dan eventueel een goede raad. Ik ben een autonoom mens. Dat gaat nu een beetje erg verloren.

   Like

 7. Beste mensen
  Wat mij zo verbaast is het volgende; Alle vragen die jullie hebben, kun je vinden bij het WEF ( wereld economisch forum)
  Zeg alsjeblieft niet dat dat een hoax is( grootste organisatie ter wereld), maar check het op hun site.
  Kijk in de lijst van deelnemers wie er in zitten( Rutte, onze koning en koningin, sigrid Kaag.) Maar kijk ook of de naam Bill Gates en Musk er in staat, en tientallen andere grote der aarde.
  Mocht je de tijd nemen om op hun site de doelstellingen van deze wereld mannen ( en vrouwen) te bestuderen, dan zul je in hun doelstelling( The Great Reset) ervaren waarom het corona virus gebruikt (misbruikt)wordt, om het doel ( een betere wereld voor iedereen) zonder bezit te verwezelijken.
  U bent staks geen Rotterdammer, of Amsterdammer meer
  ook geen nederlander, maar we worden wereldburgers!!
  Mocht u zich straks op wat voor manier niet aan de wereldburger regels houden, dan overkomt u hetzelfde als nu al in china speelt, gezichtsherkenning zorgt ervoor dat elke overtreding geregistreerd word, en punten van uw wereldburger pas ( chip) worden verwijderd.
  Te weinig punten, uw chip word geblokeerd.
  Geloof het bovenstaande niet, maar kijk zelf op het WEF en u zult uw ogen niet geloven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: