Tagarchief: corona

Behandeling “spoedwet” versneld

Eerste week september plenair debat Tweede Kamer

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 8 augustus 2020 – De Kamerleden Groothuizen (D66), Veldman (VVD), Van Dam (CDA) en Van der Graaf (ChristenUnie) verzochten afgelopen donderdag om de behandeling van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 – onder het publiek bekend als “spoedwet” – versneld te behandelen. Het voorstel is met steun van GroenLinks en SGP aangenomen. De Tweede Kamer behandelt de wet in de eerste week van september.

De Kamerleden willen voorkomen dat de minister noodgedwongen terugvalt op de noodverordeningen als het virus opleeft. Met dit voorstel wordt het wetsvoorstel ruim drie weken eerder behandeld dan aanvankelijk gepland.

Stijging “besmettingen”

De oproep volgt nadat het aantal positieve testen volgens het RIVM de laatste weken flink stijgt. Er zijn op dit moment echter nauwelijks ziekenhuisopnames of sterfgevallen. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of er daadwerkelijk een opleving plaatsvindt. Het RIVM verdubbelde het aantal testen de afgelopen maand tot ongeveer 14 duizend per dag. Het percentage positieve testresultaten blijft echter redelijk stabiel en valt binnen de foutmarge die de PCR-test heeft.

Vergaande inperkingen grondrechten

De wet regelt vergaande bevoegdheden voor de minister van VWS. Niet alleen wordt de anderhalve meter-maatregel in de wet vastgelegd. Ook krijgt hij de bevoegdheid om zonder instemming van het parlement hele bedrijfssectoren, scholen, verpleeghuizen, gebouwen, openbare plaatsen, gebieden en inrichtingen naar eigen inzicht te sluiten of beroepsverboden uit te vaardigen. De minister mag ook demonstraties, vergaderingen en manifestaties verbieden.

Vangnetbepaling

De wet bevat een vangnetbepaling waarmee de minister ook andere nog niet genoemde maatregelen kan doorvoeren. Dit biedt de mogelijkheid om aan heel Nederland een mondkapjesverplichting op te leggen. Niet is uit te sluiten dat de minister deze bevoegdheid ook gebruikt om bijvoorbeeld verplichte vaccinatie en gedwongen quarantaine van hele appartementsgebouwen mogelijk te maken.

Straffen

De straffen zijn in het wetsvoorstel flink verhoogd naar minimaal 444 tot duizenden euro’s en enkele maanden vrijheidsstraf. Kinderen ontvangen een lagere boete van 104 euro of worden naar Bureau Halt gestuurd als zij bijvoorbeeld geen anderhalve meter afstand tot hun vriendjes of vriendinnetjes houden.

Ontmanteling rechtsstaat

De geldigheidsduur van de wet is in beginsel zes maanden. De minister kan zonder instemming van het parlement de geldigheid telkens met twee maanden verlengen. De regeling is omstreden omdat sinds de Tweede Wereldoorlog grondrechten niet meer in deze omvang opzij geschoven werden. Veel deskundigen beschouwen deze wet als een ontmanteling van de rechtsstaat.

Meer lezen:

Google corona app

Je hoefde er niets voor te doen! Maar sinds deze week staat op elke IPhone en nu ook Android telefoon de corona app voorgeïnstalleerd.

Ik denk dat voor mij nu het punt gekomen is dat ik terug ga naar een oude nokia en mijn smartphone de deur uitgooi.

De nieuwe wereld orde wordt er met volle kracht door heen gedrukt. Op naar de totale controle maatschappij. Net zoals Georg Orwell ons al liet zien in zijn boek 1984

BIG brother is watching You

Het gevecht tussen goed en kwaad is losgebarsten

We begeven ons allen wereldwijd in de grootste psychologische oorlog ooit gevoerd op de gehele mensheid met codenaam Covid-19.

Geen bommen en granaten maar een aanval op lichaam en geest met als doel de jonge kinderen klaar te stomen voor een nieuwe absurde wereld.

Niets is deze kwade macht te gek uitgerold door onze corrupte regering.

De uitvoering van complete waanzin is in volle gang :

1 Kids indoctrinatie programma / ouders mogen de school niet betreden tot dat ze gewend zijn aan het nieuwe onderwijs,.


2 Eliminatie ouderen foutief zorgbeleid / dierbaren mogen de zorginstellingen beperkt of niet betreden. een waardige uitvaart is verboden.


3 Het slopen van (kleine) ondernemers en ze afhankelijk maken van de staat d.m.v. een uitkering of krediet.


4 Grote gedeeltes van de beroepsbevolking werkeloos in een uitkering laten stromen.


5 Burgerrechten beperken door wijzigingen door te voeren om het volk verder wettelijk te kunnen onderdrukken.


6 het niet meer toestaan van sociale gezelligheid van klein tot groot en u de liefde voor de medemens ontnemen.


7 Data verzameling bij de horeca van uw gegevens om de contact tracers fake corona aan uw deur of telefoon te krijgen met isolatie als gevolg.


8 Niet uitvoerbare maatregelen opleggen van leven en bewegen zodat ze met de vinger naar u kunnen wijzen en nieuwe lockdowns rechtvaardigen in hun ogen,


9 Een tweede golf aankondigen en uitvoeren met gemanipuleerde doden en besmettingscijfers cijfers om angsthysterie aan te wakkeren.


10 Het einddoel een vaccinatie met alle dramatische gevolgen die u zelf mag invullen want uw immuun systeem heeft dit niet nodig.

Al het verzet is in ingecalculeerd en protesten worden beperkt,verstoort of verboden. Rechtsprocedures gesaboteerd en alle feitelijke waarheden gewist op social media facebook / youtube van gerenommeerde artsen en wetenschappers.

Het geweld van de handhavers zal langzaam opgeschroefd worden en arrestaties zullen niet langer taboe zijn.

We bevinden ons in de grootste nachtmerrie en slechtste film ever met u allen in de hoofdrol.
Wij hebben het machtigste wapen in handen en dat is elkaar en liefde voor uw medemens. Het hele plan spat uit elkaar als de medewerking van de many opgelegd door gestoorde few ophoudt te bestaan.

Dit kabinet dient direct ontbonden te worden met steun van de gehele Nederlandse bevolking. Een motie van wantrouwen door de oppositie voor ontbinding van de list en bedrog brigade kan alleen met het volk.

Als u nog niet overtuigd bent van het kwaad moet u zich afvragen waarom de Nederlandse Hart Stichting protocollen veranderd in verband met corona. Geen mond op mond beademingen van zwemmers in nood.

Zij die geen hart hebben , hebben het gemunt op uw en mijn goede hart waar het leven doorstroomt.

Welke eerlijke bestaande of nog op te richten politieke stroom na zeer zware screening van het volk gaat ons verlossen van alle idioterie ?

Moeder op verschrikkelijke wijze gearresteerd, het nieuwe “normaal”

Het ‘nieuwe normaal’ is een mooi woord voor totale waanzin of beter gezegd: TOTALITAIRE WAANZIN. Niets en niemand wordt ontzien, geen moeder en geen kind. Bevel = bevel! Geen enkele betrokkenheid, geen enkel respect meer. Domheid en angst zijn koning en koningin. Geen verantwoordelijkheid, geen enkele warmte of liefde, geen intelligentie, gewetenloos. Mensen als automaten. Kijk niet weg, want dit ziet er net zo idioot uit als wat medio vorige eeuw is gebeurd.

TWEE MAANDEN LOCKDOWN maakt veel duidelijk

Bron: Boele Ytsma


Zondag 15 maart liepen wij niks vermoedend tegen 6 uur ’s avonds een restaurant binnen. We werden hartelijk ontvangen, maar hoorden ook dat we de laatste gasten zouden zijn – de deur ging dicht. Een half uur daarvoor had premier Rutte de horeca bevolen met onmiddellijke ingang haar deuren te sluiten. Met kunstmatig gecreëerde urgentie moesten restauranthouders binnen een uur al hun gasten wegsturen, alsof een onzichtbare vijand diezelfde avond nog zou toeslaan. Maar niks was zo urgent dat de sluiting niet per maandagochtend had kunnen ingaan. Waarom zoveel paniek creëren?
Vandaag, bijna twee maanden later, weten we meer, veel meer. Het is tijd voor een tussentijdse evaluatie: waar zijn wij na twee maanden ‘intelligente lockdown’? Zonder compleet te willen zijn, doe ik zes constateringen.
(1) We hebben een officieel sterftecijfer van bijna 5.500 coronadoden. Dat is niet significant anders dan het aantal doden in een pittig griepseizoen. Ook qua demografische verspreiding wijkt COVID-19 niet opvallend af van andere virussen of luchtweginfecties: het zijn vooral de verstokte rokers, de chronisch of ernstig zieken, de verzwakte ouderen en mensen met overgewicht die risico lopen. Dit dodencijfer is dus geen reden tot grote zorg. Zeker niet als je weet hoe dit getal tot stand komt. Wereldwijd vertellen insiders hoe wanhopig ziekhuizen en instituten deze cijfers opstuwen door ook patiënten die overlijden aan kanker, hartfalen of andere ziekten mee te tellen… áls een coronabesmetting wordt gevonden, wordt vermoed of aannemelijk te maken is. Dat zijn geen coronadoden! Maar ze tellen wel mee. Dat maakt het officiële dodencijfer een frauduleus getal. En dit frauduleuze getal, dat de overheid kritiekloos overneemt, verraadt de agenda achter deze gehypete pandemie: angst zaaien, angst zaaien, angst zaaien! Precies zoals dat ging op die 15e maart.
(2) Want dat moet wel de tweede constatering zijn: na twee maanden lockdown is de angst voor het virus onder de huid gekropen van het grootste deel van onze bevolking. Het nieuwe normaal van ‘sociaal afstand houden’ (liever zei ik: asociaal afstand houden) is inmiddels grondig ingesleten bij de meeste mensen. Het oude normaal is verdacht, gevaarlijk, zelfs immoreel geworden. Iedereen kan immers een besmetter zijn! We lopen met een boog om elkaar heen, geven geen handen, knuffels of zoenen meer, ontlopen onze vrienden en familie, durven niet meer in het OV, werken thuis, mijden elkaar. Alles moet ontsmet, overal komen we handschoentjes, mondkapjes en kuchschermen tegen. We zijn zelfs bang gemaakt voor onze eigen handen (ons eigen lichaam!), die we als potentieel gevaarlijk de hele dag grondig moeten wassen.
De zogenaamde versoepelingen die afgelopen week aangekondigd werden, veranderen onze ‘nieuwe omgang’ niet. In tegendeel, onze premier peperde ons alle nieuw-normale omgangsregels nog eens goed in: alleen als we allemaal (!) gedisciplineerd blijven, als we braaf doen wat de experts ons vertellen, alleen dan zijn we veilig. En wie die veiligheid in gevaar brengt door niet mee te doen, is immoreel en asociaal.
(3) En ja, ook dat heeft 2 maanden lockdown ons gebracht: een ongekend massale bereidheid om de overheid te horen en te gehoorzamen. De laatste persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge werd door 7 miljoen mensen live bekeken. Rutte toverde daarin met woorden. Hij sprak over de ‘afspraken die we als samenleving samen gemaakt hebben’, waar hij bedoelde: ‘de regels die wij als overheid jullie hebben opgelegd’. Maar het werkt, dit spinnen en toveren met woorden – we hangen aan de lippen van onze leiders om te horen wat we wel en niet mogen. En we gehoorzamen. Het is griezelig om te zien hoe breed en groot de bereidheid is om keurig te doen wat zij zeggen, ongeacht hoe ongrondwettelijk, hoe liefdeloos of hoe frauduleus de onderbouwing is. En ook ongeacht de immense schade die deze maatregelen aanrichten aan de samenleving. We gehoorzamen, we volgen, we doen keurig wat ons verteld wordt. Wat is er gebeurd met ons gezonde verstand en ons zelfvertrouwen?
(4) Deze lockdown maakt na twee maanden ook volstrekt duidelijk in welke richting deze crisis de samenleving duwt: minder vrijheden en minder bewegingsruimte voor ons, de burgers; en meer volmachten voor en controle door de overheid. Noodwetten zetten nu grondwettelijke vrijheden en rechten opzij! De overheid wil ons kunnen volgen, overal waar we staan of gaan. Nergens mogen we meer onaangekondigd heen, alles mag alleen nog op afspraak. En niet alleen wil de overheid ons volgen, ze wil ook ons gedrag sturen. Ons gedrag wordt gemonitord, beoordeeld en bestraft als het gevaarlijk blijkt; de maatregelen kunnen elk moment weer verzwaard worden. Als minister De Jonge ons vertelt dat de anderhalve-meter-samenleving een realiteit zal blijven “tot het vaccin er is”, weten we ook welke zin daar te zijner tijd op zal volgen: “Nu kunnen we de vrijheden teruggeven… aan wie gevaccineerd is”. Kortom: ook het beloofde en verlossende vaccin zal in de handen van de overheid een controlemiddel zijn dat sommigen kan toelaten tot de samenleving en anderen zal uitsluiten.
Dit is geen complotdenken, maar goed luisteren naar wat er wordt gezegd. Er wordt geen andere horizon geboden dan de komst van het vaccin. Tegen de tijd dat het vaccin er is, zal de maatschappelijke druk zo groot zijn, dat wettelijke verplichting misschien niet eens meer nodig is.
(5) Wat ons brengt bij mijn vijfde constatering: na twee maanden lockdown wordt langzaam duidelijk welke immense crisis gaat volgen op de huidige: een recessie zoals de wereld die nog niet heeft meegemaakt. In alle landen waar een lockdown van kracht is, voltrekt zich een stille economische en sociale ramp. Het grootste deel van het midden- en kleinbedrijf zal kapot gaan, de culturele sector, de horeca en de een deel van de dienstensector zal voorgoed verdwijnen. Honderdduizenden gezinnen van ondernemers zien hun reserves en inkomen of zelfs hun bedrijf verdwijnen. Honderdduizenden mensen vrezen terecht ontslag. Het zal faillissementen regenen. De handreikingen van overheden aan het bedrijfsleven vergroten de schuldendruk van ondernemingen, terwijl de mogelijkheden om te ondernemen vaak ingrijpend en blijvend zijn verkleind (dankzij de anderhalve meter). Ondernemers die de kredieten gebruiken, worden kwetsbaarder en nog afhankelijker van de overheid. Iedereen lijkt de fuik van armoede en afhankelijkheid van de overheid in te zwemmen.
Maar onder al dat economische leed, ligt een veel groter lijden: de vernietiging van sociale structuren en de druk op de menselijke psychologie. Mensen worden collectief in een ervaring van ultieme machteloosheid en onveiligheid geplaatst, terwijl ze tegelijkertijd van hun medemens worden vervreemd. De ander is immers gevaarlijk, iedereen is een bedreiging voor iedereen. Deze ervaring leidt tot een breed scala aan psychisch lijden: depressie, angst, verslaving, boosheid, agressie, zelfmoord. Deze gevolgen kunnen nog tientallen jaren voelbaar blijven in onze samenleving. Het leed zal onbeschrijfelijk zijn.
En vergeet niet: déze ramp wordt niet veroorzaakt door het virus zelf – daar is het niet gevaarlijk genoeg voor. Deze economische en sociale ramp is het is het gevolg van de maatregelen die genomen worden. Het had zo niet gehoeven, sterker nog: het had zo nooit gemogen!
(6) Ten slotte (voor nu) constateer ik groeiende verharding en verdeeldheid in onze samenleving. Het ‘echte samen’ van hoor en wederhoor, het samen van liefdevolle zorg voor elkaar, het samen van agree-to-disagree… dat echte samen staat onder druk en wordt vervangen door het ‘valse samen’ dat de overheid ons wil laten geloven: het samen van ‘iedereen alleen’. Het morele monopolie dat overheid en media claimen voor het Officiële Verhaal (‘het gevaarlijke coronavirus’), wordt royaal overgenomen door een gehypnotiseerde massa die het verhaal dat hen elk uur via de media wordt ingefluisterd, navertellen. Ze zijn in diepe slaap en kijken alleen waar hen verteld wordt te kijken en doen wat hen gezegd wordt te doen.
Nog nooit heeft een sterftecijfer van een griepepidemie geleid tot diepe verwijdering tussen mensen. Laat staan de nog veel indrukwekkender sterftecijfers van alcohol- en tabaksgebruik, van kanker, hart- en vaatziekten en auto-immuunziekten, van verkeerd medisch handelen of medicijngebruik, van verkeersongelukken of misdaad. Maar nu staan mensen vol onbegrip tegenover elkaar met harde verwijten. Iedereen die kritische vragen stelt en met gezond verstand de maatregelen vergelijkt met het echte gevaar, wordt veroordeeld als egoïstisch, verwend, harteloos en onverschillig.
Zoals gezegd: deze zes constateringen zijn verre van compleet. Maar het is genoeg om te zeggen wat ik daarbij voel. Ik ontmoet verdriet, boosheid en opwinding in mij.
Ik voel VERDRIET om al het leed dat er in deze crisis is. Het leed van de patiënten van COVID-19. Maar niet minder om het leed van de talloze zieken en ouderen die nu vereenzamen omdat niemand hen meer mag bezoeken, het leed van mensen die in eenzaamheid sterven, het leed van alle mensen die hun vrienden en familie niet meer mogen zien. Maar ook het leed van ondernemers die hun levenswerk in een paar maanden zien verkruimelen, werkgevers die hun personeel moeten laten gaan, werknemers die hun baan zien verdwijnen. Ik voel zoveel verdriet bij alle machteloosheid, eenzaamheid, woede en angst waar mensen mee worstelen. De komende maanden en jaren zal het duidelijk worden hoe groot deze stille ramp is geweest onder de oppervlakte van deze coronacrisis – het zal niet meevallen.
Ik voel BOOSHEID bij het ONRECHT van deze crisis. De oneerlijkheid, de leugens, de verborgen agenda’s van politici en van het grote geld, het gespin en gedraai van media, de achteloosheid en meegaandheid van burgers, de censuur en controle op sociale media… In het jubileumjaar van onze vrijheid, zien we haar verdwijnen in de frauduleuze maatregelen van onze eigen overheden. Ik zou het van de daken willen schreeuwen: “Stop met deze waanzin! Ontmasker de leugens! Toon moed en verzet je!” Want wie zwijgt bij groot onrecht, wordt medeplichtig aan dat onrecht. Wie de onderdrukking bagatelliseert, baant de weg voor de onderdrukker. Het is tijd voor liefdevolle daadkracht en moed tot burgerlijke ongehoorzaamheid.
En daarom voel ik ook OPWINDING. Niet elke generatie maakt een ‘kanteling der tijden’ mee. Wij wel. De wereld voor corona is niet meer. De roep om het oude normaal is zinloos. Het oude normaal was een aanloop naar dit nieuwe normaal. Het was een weg van vervreemding en steeds diepere vervreemding – tot op het punt dat iedereen een gevaar voor iedereen is en wij ons eigen lichaam moeten wantrouwen. Corona is de kroon op de vervreemding! Hoe de wereld er na deze crisis, na deze kanteling eruit ziet, weet niemand. Welke rol jij en ik in die wereld zullen spelen evenmin. We moeten het uithouden bij die onduidelijkheid en het niet-weten.
Maar ik weet wel wat ik zou willen van die nieuwe wereld. Als radicale vervreemding ons in deze crisis heeft gebracht, dan zal radicale verbinding de uitweg zijn. We moeten nu de andere kant op. Niet de weg van nog meer afstand, nog meer maatregelen, nog meer controle, nog meer risicobeheersing, nog meer angst. Die weg loopt dood, die weg loopt naar de dood. We moeten ons omkeren (ik zou haast zeggen ‘bekeren’) naar een wereld van verbinding, vertrouwen, liefdevolle aanraking, zorg en veiligheid. Die weg is niet zonder risico, zelfs niet zonder lijden of dood. Maar het zal wel de weg zijn naar een nieuwe wereld waar liefde regeert, waar leven gevierd en gekoesterd wordt, waar kwetsbaarheid beschermd wordt, waar mensen elkaar zien en horen, waar geluk en gezondheid de norm zijn. En ik weet dat ik in dat verlangen niet alleen sta!
Bron: Boele Ytsma

DE NACHTMERRIE van de ANDERHALVE METERSAMENLEVING

Die anderhalve metersamenleving, hoe zit dat nou precies? Dat is toch hoe wij nu leven? Dat is toch de samenleving waar iedereen – overal en altijd – anderhalve meter afstand moet houden van elkaar? Nou ja, behalve van de mensen met wie we in één huis leven. Maar hoeveel mensen wonen er tegenwoordig alleen? Voor mensen die geen huisgenoten hebben, geldt dus daadwerkelijk: afstand van IEDEREEN. Dat is toch die samenleving waar we, zelfs al houden we anderhalve meter afstand van elkaar, niet met meer dan drie mensen samen mogen komen? Waar verjaardagsfeestjes niet meer mogen en dus onaangekondigd beëindigd kunnen worden door politie-ingrijpen. Waar je niet meer onuitgenodigd naast iemand op een bankje gaat zitten. Waar je in trein of bus niet meer vraagt naar de stoel naast iemand “is deze vrij?”. De samenleving waar élke stoel naast iedereen altijd vrij blijft… of verdwijnt.

Lees verder DE NACHTMERRIE van de ANDERHALVE METERSAMENLEVING

Deze artsen eisen terugkeer naar normaal omdat ‘lockdown ons immuunsysteem verzwakt’

De video onderaan dit artikel is al meerdere malen door youtube en facebook verwijderd. Omdat het in tegenstrijd is met hun voorwaarden?  Maar meer waarschijnlijk is dat deze mannen het bij het juiste eind hebben en de waarheid spreken !!

Hier volgt de uitgeschreven tekst van de video die onderaan geplaatst is:

‘Wij worden gedwongen om op ieder overlijdensrapport Covid-19 te schrijven’ – ‘Normaal zet je zieken in quarantaine, niet gezonde mensen’-  ‘Moeten we voor 0,03% sterftekans alles stopzetten?’

De lockdowns zoals die in de Westerse wereld zijn ingevoerd zullen niet alleen jarenlange extreem schadelijke gevolgen voor de economie en samenleving hebben, maar zijn bovendien ook nog eens een gevaar voor onze gezondheid. Dat zeggen althans Amerikaanse artsen, waar we twee ‘klokkenluiders’ van aanhalen, maar die gezien de vele berichten voor een groot aantal collega’s spreken. Na corona dreigt de echte volksgezondheidcrisis te volgen, omdat vele honderdduizenden mensen nu niet of nauwelijks zorg krijgen, wat grote gevolgen voor hun gezondheid en leven kan hebben. En dan hebben we het nog maar niet over de ernstige mentale en maatschappelijke gevolgen (depressie, stress, zelfmoord, geweld, misbruik, etc.).

Dr. Daniel Erickson en Dr. Artin Massih hebben bij elkaar 40 jaar ervaring met virussen en luchtweginfecties, en runnen tegenwoordig een private medische spoedhulpkliniek in Bakersfield (Californië). De heren hadden een vooruitziende blik, want toen corona in januari alleen nog maar in China was uitgebroken, bestelden ze al een groot aantal Covid-19 testen. Ze hebben sindsdien duizenden mensen getest, en concludeerden –net als veel andere epidemiologen over de hele wereld- dat Covid-19 al eerder in andere landen arriveerde dan tot nu toe wordt aangenomen, dat al veel meer mensen besmet zijn geweest, en dat het virus veel minder gevaarlijk en dodelijk is dan nu wordt voorgesteld.

Normaal zet je zieken in quarantaine, niet gezonde mensen

Op de vraag of de huidige lockdowns zinvol zijn, is het antwoord een ondubbelzinnig NEE. De medische specialisten vinden dat de economie en samenleving onmiddellijk weer helemaal moeten worden geopend, ook omdat dit veel beter is voor de volksgezondheid. ‘Als je over iemands grondrechten heengaat, kun je maar beter een hele goede reden hebben, en niet enkel een theorie. De data laten zien dat het tijd is om de (blijf thuis) bevelen op te heffen. Wat is dan de reden dat we dit niet doen?’

Hoewel de eerste paniekreacties verklaarbaar waren omdat men nog niet goed wist met wat voor dreiging we te maken hadden, zijn de maatregelen die werden genomen juist het tegenovergestelde van wat normaal altijd zou moeten worden gedaan. ‘Doorgaans zet je de zieken in quarantaine. Als iemand de mazelen heeft, dan plaats je ze in quarantaine. We hebben nog nooit meegemaakt dat gezonde mensen in quarantaine worden gehouden.’

‘Moeten we voor 0,03% sterftekans alles stopzetten?’

Van 280.900 geteste inwoners van Californië bleek 12% positief op corona te testen. ‘We weten nu dat de oorspronkelijke modellen –die miljoenen doden voorspelden- er verschrikkelijk naast zaten. Je hebt in Californië een kans van 0,03% om eraan te sterven. Moeten mensen zich daarvoor thuis opsluiten? Moet de gezondheidszorg daarvoor worden platgelegd? Moeten mensen daarvoor stoppen met werken?’

Net als in de rest van de wereld heeft 96% van de mensen die corona krijgen daar amper last van. ‘Twee maanden geleden wist we dit nog niet, maar naarmate we meer mensen testen, zien we dat het sterftepercentage kleiner en kleiner wordt. Nu blijkt uit de data dat er al miljoenen gevallen zijn, en maar weinig doden.’

De lockdown en social distancing maatregelen zijn echter nog steeds gebaseerd op de oorspronkelijke modellen, die ‘zo inaccuraat zijn, dat ze honderdduizenden doden voorspelden… In (brandhaard) New York testte 39% van de mensen positief… Hoeveel doden zijn er daar? 19.410, op 19 miljoen mensen. Dat is een 0,1% kans om aan Covid-19 te overlijden. Als je daar de diagnose corona krijgt, heb je 92% kans te herstellen.’

Na 4 miljoen mensen getest te hebben blijkt zonneklaar ‘dat Covid-19 te vergelijken is met de griep. In 2017 en 2018 kregen 50 tot 60 miljoen mensen griep… Jaarlijks sterven tussen de 37.000 en 60.000 mensen in Amerika aan griep (inmiddels bijna 55.000 aan corona*). Dan hebben ze het nooit over een pandemie, niet over thuis blijven, niet over het sluiten van bedrijven.’

* Zoals diverse klokkenluiders (waaronder een arts-senator) hebben bevestigd een sterk opgeklopt cijfer, omdat bijna alle sterfgevallen die geen overduidelijke andere oorzaak hebben (ongeluk, zelfmoord, moord) automatisch aan corona worden toegeschreven. Hetzelfde gebeurt in Europa (zie ook eerdere artikelen).

Bijkomende gevolgen (kindermisbruik, geweld, zelfmoorden) veel schadelijker

Erickson en Massih wijzen op de bijkomende gevolgen van de sociale isolatie die het gevolg is van de lockdown. ‘We zien hoe kindermisbruik ernstig toeneemt. We kunnen het hier over een veelvoud aan gevallen hebben waarin kinderen door boze of dronken ouders worden mishandeld, omdat die thuis zitten en geen inkomen meer hebben. Ook partners die elkaar mishandelen, we zien hier mensen met blauwe ogen en snijwonden in hun gezicht binnenkomen.’

‘Alcoholisme, angst, depressie, zelfmoord. Er is een piek aan zelfmoorden. Onderwijs ligt stil. De economie is ingestort. De hele medische wereld lijdt schade, want ons personeel is er niet… Wij hebben klinieken van San Fresno tot San Diego, en al deze gevallen nemen fors toe. Dit zijn zaken die niet slechts tijdelijk zijn, maar grote gevolgen hebben voor hun hele leven.’

‘Thuis opsluiten = immuunsysteem verzwakken’

‘Mensen moeten begrijpen dat ons immuunsysteem wordt opgebouwd door blootstelling aan virussen en bacteriën. Jonge kinderen kruipen over de grond en stoppen dingen in hun mond, en krijgen het zo binnen. Zo vormen ze een systeem met antilichamen. Je stopt een klein kind niet in een met plastic afgesloten kamer. Daar krijgt het geen gezond immuunsysteem van.’

‘Dit is de basis van immunologie en microbiologie. Dit weten we al jaren. Als je nu zegt dat mensen hun hele huis moeten desinfecteren, een masker moeten dragen en niet naar buiten mogen, wat doet dat dan met hun immuunsysteem? Dat is gewend aan aanrakingen, aan bacteriën, aan virussen. Je thuis opsluiten verlaagt daarom je immuunsysteem. Als we straks dan allemaal met die lagere immuniteit weer naar buiten gaan en weer virussen en bacteriën gaan uitwisselen, wat denk je dan dat er gebeurt? Ziekten zullen toenemen, en dat terwijl veel artsen en verplegers met verlof zijn gestuurd. Deze combinatie wil je niet hebben als je weer een gezonde samenleving wilt opzetten. Het slaat nergens op.’

‘Waarom doen we dan zoiets, terwijl dit in de hele geschiedenis nog nooit eerder is gedaan? Aanvankelijk was de reactie goed… maar nu blijken de theorieën en modellen over de verspreiding van dit virus heel anders te zijn dan de realiteit.’

Handschoenen, mondkapjes, voorwerpen, deurknoppen – het virus zit overal op. ‘Wij dragen geen gezichtsmaskers. Waarom niet? Wij begrijpen hoe microbiologie werkt, hoe immunologie werkt. Wij willen een sterk immuunsysteem. Ik wil me niet in mijn huis opsluiten, een zwak immuunsysteem krijgen, en dan ziek worden als ik weer naar buiten ga.’

‘Gedwongen om Covid-19 op overlijdensrapporten te zetten’

‘Als iemand nu sterft, kijken ze niet naar hoge bloeddruk, diabetes, of een beroerte. Nee, ze zeggen dat ze aan Covid-19 zijn gestorven. Wij zijn naar honderden autopsies geweest. Dan heb je het niet over maar één doodsoorzaak, maar meerdere. Covid was daar een van, maar niet de oorzaak dat ze stierven. Maar als ik nu een overlijdensrapport opmaak, wordt ik gedwongen om Covid-19 erbij te schrijven.’

‘Waarom moeten wij dat doen? Misschien wel om de aantallen op te voeren, en het erger te doen lijken dan het is? Wij moeten nu intern Covid aan de diagnose lijsten toevoegen, terwijl wij denken dat het niets met de echte oorzaken van overlijden te maken heeft. Mensen stierven niet door corona, maar (bijvoorbeeld) omdat ze 25 jaar lang hadden gerookt.’

Groepsimmuniteit nodig; lockdown zal veel nieuwe zieken veroorzaken’

‘We kunnen op twee manieren van dit virus afkomen: of het brandt vanzelf op, of we bereiken groepsimmuniteit. Honderden jaren lang hebben we vertrouwd op groepsimmuniteit. Virussen doden mensen, punt. Mensen gaan dood aan griep, gaan dood aan Covid. Maar de rest van ons ontwikkelt groepsimmuniteit. Over de hele wereld heeft de overweldigende meerderheid van 95% besmette mensen dit virus verslagen. Wil je nu wel of geen opgebouwd immuunsysteem? Virussen en bacteriën zijn daar de bouwstenen van (ook de goede, die ons beschermen tegen de slechte).’

‘Als we weer opstarten, garandeer ik u dat we een gigantische hoeveelheid zieken krijgen, omdat hun immuunsystemen zijn verzwakt. Dat is niets anders dan basis immunologie. Moeten we ons nog steeds thuis opsluiten? Ons antwoord is een hartgrondig NEE. Moeten we het krijgen, moeten we mensen testen, en weer aan het werk gaan? Ja! De bijkomende gevolgen –kindermisbruik, alcoholisme, verlies van inkomen- zijn naar onze mening veel schadelijker voor de samenleving dan dit virus, waarvan nu bewezen is dat het vergelijkbaar is met een seizoensgriep.’

‘Economische lockdown mag nooit meer herhaald worden’

De artsen pleiten tevens voor maatregelen die ervoor zorgen dat een economische lockdown zoals nu NOOIT meer kan plaatsvinden. ‘Want je moet de zieken in quarantaine zetten, niet de gezonde mensen… Een van de belangrijkste zaken is dat onze ziekenhuizen weer open gaan. De met verlof gestuurde artsen en verplegers moeten weer terugkeren, want zodra we de maatregelen opheffen, gaan we ze hard nodig hebben.’

‘Alle data laten zien dat het tijd is om de maatregelen op te heffen. Ik zou langzaam beginnen met het openen van de scholen.’ Daarna kunnen stapsgewijze cafés, restaurants, winkels en sportwedstrijden volgen.

‘Behandel dit als gewone griep’

‘Uiteindelijk zullen we dit als een griep behandelen. Covid slaat meer op je luchtwegen, dus als je hoest of kortademig bent, blijf je thuis. Je hoeft je niet te laten testen, want ook als hier mensen met griep komen, testen wij ze vaak niet. Dan zeggen we: ‘je hebt griep, hier heb je medicijnen.’ En nu: ‘je hebt Covid, ga naar huis, en laat het vanzelf overgaan. Heb je geen symptomen meer, dan kun je weer aan het werk’.’

Je kunt niet de hele wereldbevolking testen, noch de economie twee jaar op slot zetten totdat er een vaccin beschikbaar is. ‘Dat is onrealistisch. Daarmee veroorzaak je de financiële ondergang, mishandelingen, zelfmoorden, verkrachtingen, geweld. En wat krijg je ervoor terug? Dat je nog steeds heel veel besmettingen zult missen. Dus moeten we dit als de griep behandelen… en uiteindelijk zal het muteren, en steeds minder kwaadaardig worden.’

‘Mondkapjes en handschoenen voor gezonde mensen onnodig’

‘We hebben geen dubbelblinde klinisch gecontroleerde testen nodig om mij te vertellen dat je je niet thuis moet opsluiten. Dit is schoolniveau microbiologie… Als u gezond bent, geen ernstige onderliggende aandoeningen en geen verzwakt immuunsysteem hebt, en u bent niet bejaard, dan moet u gewoon zonder mondkapjes en handschoenen naar buiten kunnen. Hoort u wel tot die groep, dan moet u of thuis blijven, of wel die dingen gebruiken. Maar niet iedereen, want mondkapjes en handschoenen verminderen de bacteriële flora en virussen die wel uw vrienden zijn, en die u helpen u tegen andere ziekten te beschermen.’

TEKEN DEZE PETITIE TEGEN LOCKDOWN

Aangezien inmiddels alle data, feiten en ontwikkelingen dus TEGEN de lockdown pleiten, is er een Nederlandse petitie opgestart om deze zo snel mogelijk op te heffen:

‘De anderhalvemetersamenleving leidt tot faillissementen, depressies, zelfmoorden, eenzaamheid, gezondheidsklachten.

Stop het nieuwe normaal van Rutte, bescherm de zwakkeren, maar sluit geen gezonde mensen op.

Stop de lockdown onmiddellijk!’ (2)


Verbannen video (Vidban)Verbannen video

Deze video is verwijderd van de Youtube / Facebook!
Wij proberen video’s zoveel mogelijk te herplaatsen.
Meld via dit formulier verwijderde video’s!


Nieuwe upload:

Bron: Deze artsen eisen terugkeer naar normaal omdat ‘lockdown ons immuunsysteem verzwakt’ – De Theorist – De Theorist – No shit, Sharelog!

Meer doden tijdens langdurigste griepgolf ooit

Nee dit is geen bericht van nu, dit bericht komt uit 2018. Toen er bijna 9000 mensen in 16 weken aan de griep overleden.

Toen werden er geen maatregelen getroffen die onze vrijheid afnamen en geen winkels gesloten. Uiteraard is het verschrikkelijk voor iedereen die aan een ziekte overlijd maar de hele economie stilleggen voor een Corona virus stinkt aan alle kanten

Lees verder Meer doden tijdens langdurigste griepgolf ooit

Wat wist Soros over de corona-uitbraak? ‘Dit was een aankondiging’

Robert Jensen is bezig het complot rond de corona-paniek te ontrafelen. Volgens hem zijn we compleet overgenomen door de corona-hysterie. Maar, zo zegt hij, gelukkig komen we steeds meer achter de waarheid dankzij een aantal zeer opvallende toevalligheden.

Jensen claimt dat onder meer Bill Gates, die net uit het bestuur van Microsoft is gestapt, George Soros en de Johns Hopkins-universiteit betrokken zijn bij deze samenzwering.

De YouTuber zegt dat het geen toeval is dat er nu zulke draconische maatregelen zijn getroffen tegen het coronavirus.

Event 201

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft de uitbraak van het virus vorig jaar al gesimuleerd, merkt Jensen op.

Die oefening heette Event 201 en de voorspelling was dat er miljoenen mensen zouden sterven.

Jensen voegt toe dat Bill Gates en zijn vrouw Melinda ook een patent hebben op het nieuwe coronavirus via het Britse Pirbright Institute, waar Gates één van de sponsoren van is.

Letterlijk

“Gates heeft letterlijk gezegd dat vaccinaties er zijn om de wereldbevolking naar beneden te krijgen,” zei hij dinsdag in zijn Jensen Show. “Hij zegt het letterlijk.”

Jensen wees verder op een uitspraak die George Soros eind januari heeft gedaan. Wist de miljardair dat er iets zou gaan gebeuren?

Aankondiging

Zoals de economie er nu voorstaat, kun je ervan uitgaan dat Trump wordt herkozen. Maar in tijden van revolutie is 10 maanden een eeuwigheid, zei Soros.

“Ik dacht toen al: ‘Hij weet iets, er komt iets groots aan’,” zei Jensen. “Dit was een aankondiging. Hij wist het.”

Bekijk de video hieronder:

[Jensen]

Bron: Wat wist Soros over de corona-uitbraak? ‘Dit was een aankondiging’

Het grotere coronabeeld dat bijna iedereen ontgaat 

De maatregelen die nu worden genomen in “de strijd” tegen het coronavirus doen denken aan tijden van oorlog, met verlaten straten en een ophokplicht voor de bevolking.

Daarnaast stort de economie met donderend geraas in elkaar en wordt er gekeken naar overheden en centrale banken als ultieme reddingsboei.

Als je ooit een fictief scenario zou willen schrijven om totale wereldcontrole te krijgen zonder fysiek oorlog te voeren en landen te veroveren, dan zou het huidige wereldbeeld aardig in de buurt van dat ideale scenario komen.

We weten dat er een satanische sekte uit is op een dergelijke controle waarbij zij een fiks deel van de bevolking zullen uitroeien en de overlevenden met harde hand zullen regeren via een socialistisch c.q. communistisch systeem, waarbij een centrale wereldregering alles bepaalt en “zorgt” voor de bevolking.

Dat scenario ontvouwt zich nu voor onze ogen en de manier waarop ze dat zullen bereiken is via overheidssteun en steun van de door hen gecontroleerde centrale banken.

Wanneer een virus zoals het huidige coronavirus wordt gelanceerd en de hele of halve wereld gaat in lockdown om dit virus te bestrijden dan heeft dit uiteraard vernietigende economische consequenties. De ultieme economische gevolgen zullen dan ook vele malen groter zijn dan die van de vorige crisis in 2007/2008.

Toen waren het vooral de financiële instellingen die onderuit gingen en konden gewone bedrijven in ieder geval nog redelijk doordraaien ook al hadden ze natuurlijk ook te maken met fikse beperkingen voor wat betreft bankkredieten en dergelijke. Nu hebben die gewone bedrijven geen schijn van kans om door te kunnen werken.

Als jij horecaondernemer bent met tien man personeel, dan steven je keihard af op een faillissement. Hetzelfde geldt voor talloze andere sectoren, waarbij van ene op de andere dag de omzet compleet wegvalt.

Links- of rechtsom zullen veel mensen richting overheid worden gedreven voor steun. Steeds meer zal een beroep worden gedaan op allerlei uitkeringen omdat de werkgever het hoofd niet meer boven water kan houden. Bij de ene sector, zoals bijvoorbeeld de luchtvaart, zal het wat sneller gaan dan bij de andere, zoals bijvoorbeeld bloemenexport, maar allemaal zullen ze of kopje onder gaan of dusdanig zware klappen krijgen dat ze gered moeten worden.

Heel veel kleine ondernemingen zullen verdwijnen, waarbij de eigenaren en het personeel uiteindelijk bij de overheid zullen aankloppen. Zelfs in een land als Amerika waar de vrijheid altijd hoog in het vaandel stond, maakt de overheid nu al plannen om iedere Amerikaan die is gedupeerd door het coronavirus een geldbedrag te geven.

Voor grote ondernemingen ligt het anders, maar ook daar is “een oplossing” voor handen. Zoals wij enkele dagen geleden schreven zullen centrale banken straks over gaan tot het kopen van aandelen in bedrijven, waardoor deze een dusdanig machtige aandeelhouder krijgen dat ze nooit meer failliet kunnen gaan. Want, deze aandeelhouder kan op bestelling geld bijdrukken wat wel zo gemakkelijk is als je als bedrijf een beetje krap bij kas zit.

Echter, die centrale banken zullen voorwaarden stellen met betrekking tot welke bedrijven ze wel of niet zullen redden via het kopen van aandelen en/of obligaties. De bedrijven die gered zullen worden door centrale banken zijn die bedrijven die volledig “groen” zijn en actief meewerken om de klimaatagenda van de satanische sekte te promoten.

Overheden zullen steeds vaker in de problemen komen omdat ze uiteraard belastinginkomsten zullen mislopen en genoodzaakt zijn om de overheidsschuld verder te laten oplopen. Gelukkig zijn daar de centrale banken die “de economie stimuleren” door geld bij te drukken en die onbeperkt staatsobligaties zullen opkopen om de landen die het al zo zwaar hebben ter wille te zijn.

En zo hoef je geen econoom te zijn om te zien welke kant we op gaan en waarom het coronavirus een (opzettelijk losgelaten) godsgeschenk is voor de machten achter de schermen, omdat zij nu eindelijk de gelegenheid krijgen om op mondiaal niveau grote stappen te maken.

Waarmee weer uit komt wat wij altijd zeggen, net zoals de Rothschilds trouwens, en dat is dat degene die de controle heeft over het geld op deze wereld bepaalt wat er gebeurt en hoe.
xxx

Bron: Het grotere coronabeeld dat bijna iedereen ontgaat | Niburu