Tag: corona

Lees Meer

DE NACHTMERRIE van de ANDERHALVE METERSAMENLEVING

Die anderhalve metersamenleving, hoe zit dat nou precies? Dat is toch hoe wij nu leven? Dat is toch de samenleving waar iedereen – overal en altijd – anderhalve meter afstand moet houden van elkaar? Nou ja, behalve van de mensen met wie we in één huis leven. Maar hoeveel mensen wonen er tegenwoordig alleen? Voor mensen die geen huisgenoten hebben, geldt dus daadwerkelijk: afstand van IEDEREEN. Dat is toch die samenleving waar we, zelfs al houden we anderhalve meter afstand van elkaar, niet met meer dan drie mensen samen mogen komen? Waar verjaardagsfeestjes niet meer mogen en dus onaangekondigd beëindigd kunnen worden door politie-ingrijpen. Waar je niet meer onuitgenodigd naast iemand op een bankje gaat zitten. Waar je in trein of bus niet meer vraagt naar de stoel naast iemand “is deze vrij?”. De samenleving waar élke stoel naast iedereen altijd vrij blijft… of verdwijnt.

Meer doden tijdens langdurigste griepgolf ooit

Nee dit is geen bericht van nu, dit bericht komt uit 2018. Toen er bijna 9000 mensen in 16 weken aan de griep overleden.

Toen werden er geen maatregelen getroffen die onze vrijheid afnamen en geen winkels gesloten. Uiteraard is het verschrikkelijk voor iedereen die aan een ziekte overlijd maar de hele economie stilleggen voor een Corona virus stinkt aan alle kanten