Tagarchief: NWO

23 miljoen Chinezen mogen niet meer reizen omdat ze te weinig ‘punten’ hebben 

Dit staat ons binnen niet al te lange tijd ook te wachten, totale controle in een gecontroleerde staat.

De Chinese overheid heeft in 2018 in totaal 23 miljoen burgers verboden een trein- of vliegticket te kopen. De Chinezen in kwestie hadden een te lage score in het ‘sociaal kredietsysteem’, waarbij elke burger een bepaald aantal punten krijgt afhankelijk van zijn gedrag.

Bron: 23 miljoen Chinezen mogen niet meer reizen omdat ze te weinig ‘punten’ hebben | Buitenland | AD.nl

China’s opmaak naar totale controle met het sociale credit systeem

Afbeeldingsresultaat voor china social credit system

“In China wordt hard gewerkt aan een totalitair controle systeem dat elke burger gaat controleren op zijn sociale gedrag.  Iets wat al vaak voorspeld is maar wat nog nooit zo dicht bij de werkelijke realisatie is geweest.

Maar over 2 jaar is het systeem in functie en is er voor elke Chinese burger geen ontkomen meer aan .

Wat houd dit controle systeem nu eigenlijk in?    Het is de bedoeling dat elke inwoner van china door een speciaal ministerie gecontroleerd wordt op hem of haar sociale gedrag.    Aan dit gedraag wordt een punten systeem gekoppeld .  De laagste score is 300 punten en de hoogst is 900 punten.

Deze score wordt beïnvloed door hoe jij je gedraagt in de maatschappij .   Door rood rijden zal veel negatieve punten opleveren.  Maar op bezoek gaan bij een ziek familielid zal je weer een positieve score geven.

Dit alles wordt door een megacomputersysteem gecontroleerd.  Alles wordt uit de kast getrokken.    Gezichtsherkenning door miljoenen camera’s die werkelijk overal in het land worden geplaatst.    Maar ook je gedrag op sociale media wordt beoordeeld . 

Afbeeldingsresultaat voor china social credit system

Voor veel mensen is dit misschien een onwaarschijnlijk verhaal maar in twee jaar is dit dus reële werkelijkheid.  

Het roept direct associatie op met het boek van George Orwell  “1984”  waarin hij een totalitaire regering beschrijft en waar de burger op alles wordt gecontroleerd.  Eigen mening en vrijheid worden in alles aan banden gelegd.  

Dit is de opmars naar de Nieuwe Wereld Orde,  de droom van de illuminati. Totale controle over alle mensen en hierdoor voor hen complete macht 

In de onderstaande video kun je al een idee krijgen hoe zo’n gecontroleerd maatschappij er uit gaat zien , want in China zijn ze er al heel ver mee 

Bron: Facebook

Wil je voor je zelf eens kijken hoe jij zou scoren op het sociale punten systeem kijk dan eens op deze link “Jouw gedrag als rapportcijfer”

Bedenk dat dit systeem ook in Nederland ingevoerd kan worden.   De techniek is er en als er iemand in de regering het maar leuk genoeg brengt gaan we er zo in mee . 

We worden heel langzaam gemanipuleerd om dit soort controle systemen heel gewoon te vinden en in voordeel van ons zelf.   Maar het is allemaal een truck om ons gewillig te krijgen zodat we er uiteindelijk zelf om zullen gaan vragen.

Maar willen we dit nu echt?   Is dit wat we graag willen ?  Je buurman controleren . Oppassen met alles wat je zegt en doet.  Niemand meer kunnen vertrouwen ?     Nee toch ? 

Laat het daarom niet zover komen en wordt wakker !

De VS is gecreëerd door de Vrijmetselarij die nu werken aan de Nieuwe Wereld Orde ✅

Democratie en vrijheid zijn illusies die geleidelijk als de ochtendmist aan het verdwijnen zijn. Onze regeringen vragen aan de kabbalistische bankiers (de vrijmetselaars) om krediet – als kinderen om hun zakgeld. Regeringen zijn slechts een sluier voor deze bankiers. ‘Succesvolle’ mensen zijn hun handlangers. Vrijmetselaars hebben elke belangrijke sociale instelling onder controle: de overheid, de media, bedrijven, het leger en de justitie, de onderwijsinstellingen en de kerk. De mensheid wordt als in een plantage geconstrueerd ten behoeve van de kabbalistische bankiers en hun god Lucifer.

Blinde leiders zijn jullie, die de muggen uit hun drank ziften, maar een kameel wegslikken! (Mattheüs 23:24)

Zoals de historicus Bernard Fay hieronder uitlegt, werd de Verenigde Staten opgericht om de agenda achter de Amerikaanse buitenlandse politiek te implementeren. De meeste Amerikanen bespotten mensen die praten over samenzweringen, maar de Amerikanen weten niet dat hun land door de vrijmetselarij werd gecreëerd. Vrijmetselaars stelden de grondwet op en ondertekenden de verklaring van onafhankelijkheid.

De zogenaamde ‘Indianen’ die thee in de haven dumpten waren vrijmetselaars. Ook Paul Revere en zijn Minutemen en George Washington en de meeste van zijn generaals waren vrijmetselaars. De markies de La Fayette werd gemeden totdat hij toegetreden was tot de vrijmetselaars. Minstens 20 van de 42 Amerikaanse presidenten waren ‘broeders’ in de vrijmetselarij (HIER).

De vrijmetselarij is de Satanskerk
Deze is vermomd als een broederlijke mystieke filantropische orde. Het is een front voor de Illuminati (vrijmetselaars & kabbalistisch joods) centrale bankiers die de VS creëerden als een manier om hun agenda van een nieuwe wereldorde te implementeren. In de woorden van de maçonnieke ouderling Manley P. Hall, moeten we het plan der eeuwen perfectioneren, hier de machine opzetten voor een wereldwijde broederschap van naties en rassen(“The Secret Destiny of America,” 1944, p.3).

De vrijmetselaars hebben in het Amerikaanse volk idealen geplant; idealen als burgerlijke vrijheden, gelijke kansen en geen belasting zonder vertegenwoordiging, idealen die vandaag de dag nog steeds gelden. Maar ze waren alleen bedoeld om aan de macht te komen. Zoals je wellicht hebt gemerkt, zijn deze beloften niet bedoeld om te worden nagekomen. Politici vertegenwoordigen het volk helemaal niet.

Politici zijn vrijmetselaars en zij vertegenwoordigen de doelstellingen van de vrijmetselarij, dat wil zeggen, de kabbalistische joodse wereldtirannie. De meeste historici zullen dit niet vertellen. In de woorden van Upton Sinclair: “Het is moeilijk om een man iets te laten begrijpen, als zijn salaris afhankelijk is van zijn niet-begrijpen.”

Bernard Fay

Maar één historicus heeft de waarheid onthuld. Bernard Fay (1893-1978) was een in Harvard opgeleide Fransman. Hij wordt door zijn boek uit 1935 beschouwd als een ‘anti-vrijmetselaar’. Het boek: Revolution and Freemasonry: 1680-1800 (de vrijmetselarij en de revolutie: 1680-1800)  is één van de weinige die de omvang van maçonnieke deelname in de VS en Franse revoluties beschrijft. Hij had toegang tot de archieven van de vrijmetselaars in de VS en Europa.

Zijn boek is in feite een sympathiek portret van de vrijmetselarij en heeft geen verwijzingen naar het occulte karaktar ervan. Maar, als een Fransman ten tijde van Vichy, hielp hij tijdens de Tweede Wereldoorlog de nazi’s vrijmetselaars te identificeren. Hij werd na de oorlog gevangen gezet en kreeg in 1952 van Charles De Gaulle gratie. Want voor korte tijd, tijdens de nazi-bezetting van Frankrijk (1940-1944), werd de Vrijmetselarij getrakteerd op de verdiende straf. En die werd door een intellectueel uitgedeeld, Bernard Fay genaamd, en niet door een grote strijdersmacht.

Bernard Fay was lid van het ‘College de France’ en directeur van de nationale bibliotheek, en had een onderzoekscommissie opgezet, die de vrijmetselaars volledig had opgedoekt. Hij werkte met de Franse president Philippe Petain samen én de Duitse gestapo en stelde een lijst op van zo’n 170,000 (!) Vrijmetselaars, actief in Frankrijk. Hiervan waren er 989 naar concentratiekampen gestuurd en hadden er 549 de kogel gekregen. Een kleine 3000 Vrijmetselaars verloren hun dagelijks werk. Wettelijk werd er een decreet aangenomen, waarbij vrijmetselaars verplicht werden, zich te melden bij de autoriteiten, wanneer ze intraden in de loge-van-vrijmetselaars.

Fay slaagde er ook in het geheime archief van de Grand Orient-lodge in Parijs te pakken te krijgen en die van verschillende lodges in het land. Hij vatte de informatie uit deze archieven sámen in de nationale bibliotheek, de ‘Biblioteque National’ en schreef op basis van deze informatie zelfs een maandelijks tijdschrift, getiteld ‘Les Documents Maconniques’.

De grote artikelen uit dit maandblad, hadden titels als ‘Vrijmetselarij en de corruptie van Moraal’, ‘Vrijmetselarij tegen de Staat’ en ‘De Leugen van de Vrijmetselaars’. Fay produceerde in 1943 zelfs een film over zijn bevindingen, onder de titel ‘Forces Occultes’ (vert. ‘Occulte krachten’) die een beeld gaf van de misstanden in de wereld van de vrijmetselarij, wereldwijd.

De film handelt over de jonge parlementair die lid wordt van de vrijmetselarij om zijn carrière een boost te geven. Aldus leert hij hoe de joodse illuminatie dubieuze zaken financiert in Engeland en de Verenigde Staten de vrijmetselaars ‘benut’ om Frankrijk in een oorlog tegen Duitsland te betrekken. In 1949 werd de regisseur van deze film gefusilleerd als collaborateur. Wil je deze film zien, dan kun je dit via YouTube doen, in een Engelstalig ondertitelde versie:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. Die regering waarvan zij geloven dat deze goddelijk is zal het Britse Rijk zijn. Alle religies zullen zijn doordrongen van het jodendom. De massa ziet dit niet.

En allen zullen vallen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van de vrijmetselarij.

– Generaal George Cornwallis (1781)

oud-VS-president Franklin Delano Roosevelt was een van de bekende Vrijmetselaars.

Masonisch Amerika..
Fay legt uit, dat rond 1770 de Verenigde Staten bestond uit 13 geïsoleerde koloniën met heel verschillende regeringen, verschillende religieuze voorkeuren, douaneregels, raciale profielen en sociale en politieke structuren. Er was sprake van intense rivaliteit en grote tegenstellingen. Het duurde bijvoorbeeld drie weken om een brief van Georgia naar Massachusetts te sturen.  De vrijmetselarij legde in zijn eentje de basis voor nationale eenheid in Amerika, omdat [als een geheim genootschap] het verspreid kon worden over alle koloniën, gestaag en stil.

De vrijmetselarij zorgde voor een heel beperkte, maar zeer prominente klasse van mensen, met een groot gevoel van Amerikaanse eenheid, zonder dit… zouden de verenigde staten niet bestaan. (p. 230) In 1760 was er geen stad, groot of klein, waar de vrijmetselarij niet haar web had gesponnen. Overal werd broederschap en eenheid gepredikt.” (230)

Benjamin Franklin, een grootmeester van een Franse lodge, verzamelde miljoenen franken, cruciaal voor de financiering van George Washingtons leger. Hij was de eerste die een concreet actieplan indiende bij het Congres voor militaire samenwerking en een politieke federatie die alle koloniën vertegenwoordigde. Hij vestigde een keten van maçonnieke kranten in alle koloniën. Je kunt wel raden waar hij het geld vandaan had. George Washington en zijn bijeengeraapte zootje van een leger hielden de geest van onafhankelijkheid in leven. Hij organiseerde militaire lodges en nam persoonlijk deel aan hun activiteiten. Op 27 dec. 1778 liep hij vooraan in een parade nadat Philadelphia was heroverd:

Aan het hoofd van een plechtige processie bestaande uit 300 broeders, liep Washington in volledige vrijmetselarij-kleding met zijn zwaard aan zijn zijde. Alle juwelen en insignes van de broederschap pronkten op zijn revers. Zo liep Washington tot aan Christ Church. Daar werd een maçonnieke heilige dienst gehouden. Dit was de grootste maconnieke parade die ooit in de nieuwe wereld was gezien. (246)

Alle stafofficieren van Washington waren door hem vertrouwde vrijmetselaars. Alle toonaangevende generaals van het leger ook: Alexander Hamilton, John Marshall, James Madison, majoor Greene, majoor Lee, majoor Sullivan, Lord Stirling, de twee Putnams, majoor Steuben, Montgomery, Jackson, Gist, Henry Knox en Ethan. Allen waren vrijmetselaars. Ze verzamelden zich rond hun voorzittend meester en ze zagen elkaar in hun ‘tempel’, een langwerpig vierkant van veertig bij zestig feet, de ingang geflankeerd door twee kolommen… De atmosfeer rondom Washington was ‘maçonniek’, als ook zijn geest. (p. 250)

Stel je voor, dat Washington dezelfde toewijding voor het christendom had gehad..! Fay wijst ook op een opvallende coördinatie in de Amerikaanse en Britse legers tussen de vrijmetselaars:

Het lijkt er zelfs op, dat de onvergetelijke en mysterieuze laksheid van bepaalde Engelse militaire campagnes in Amerika doelbewust was, met name die van de Howe broers, een gevolg van het onderlinge verlangen van de vrijmetselaars om te komen tot een vreedzame regeling…” (251)

Er is geen twijfel hoe je het Pentagram dient te bekijken.. De punt naar beneden, PRECIES op de plek waar het Witte Huis staat..!

Overgave van Cornwallis
In dit verband is het relevant terug te denken aan de bekentenis van generaal Cornwallis, wanneer hij zich overgeeft aan generaal Washington bij Yorktown (19 oktober 1781). Jonathan Williams heeft in zijn boek ‘Legions of Satan’ (1781) de woorden van Cornwallis tegen George Washington opgenomen, een heilige oorlog zal nu aanvangen in Amerika en wanneer deze is beëindigd zal Amerika de citadel van de vrijheid genoemd worden, maar haar miljoenen inwoners zullen zonder dat zij het zich bewust zijn onderworpen zijn aan ‘The Crown’. De Britse generaal Cornwallis, tijdens de overgave bij Yorktown, VA. Het maconnieke handteken geeft aan dat hij een insider was. ‘The Crown’ zijn de Illuminati (dat wil zeggen de aandeelhouders van de Bank of England.) Cornwallis ging door met de klaarblijkelijke contradictie uit te leggen:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. De regering is in werkelijkheid het Britse Rijk, maar zij zullen geloven dat het een goddelijke regering is. Alle religies zullen doordrongen zijn met het jodendom zonder dat dit opgemerkt wordt door de massa’s en zij zullen allen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van het Universum van de vrijmetselarij vallen.

In een toespraak in 1956 zegt Senator Joseph McCarthy deze woorden:

Cornwallis wist heel goed dat zijn militaire nederlaag slechts het begin was van een universeel wordende wereldcatastrofe. Dat de onrust zou doorgaan, totdat door middel van een valse religie, mind control zou zijn bereikt. Wat hij voorspelde is uitgekomen. Een korte schets van de Amerikaanse religieuze geschiedenis en we zien dat de vrijmetselarij in elke kerk van Amerika is doorgedrongen met hun gesluierde fallische godsdienst.

Conclusie, tot slot
De samenzwering van de joodse-vrijmetselarij herkennen wij niet, omdat we niet gewend zijn om te denken in termen van honderden jaren. Maar de Illuminati bankiers hebben “de nieuwe orde” al duizenden jaren geleden uitgezet en gepland (vermeld op de Amerikaanse dollar, samen met de afgetopte maconnieke piramide). We hebben het genoegen en de pijn om getuige te kunnen zijn van de bloei van hun plannetjes. Het is goed om onszelf eraan te herinneren dat de Amerikanen bedrogen worden, zoals in feite iedereen.

Onze rol is analoog aan die van de Franse adel, die meewerkte aan de Franse revolutie en vervolgens werd afgeslacht. Fay schrijft, al deze edelen aarzelden niet om de kant van de revolutionaire partij te kiezen, ook al was kostte het hen hun rang, hun landgoederen en hun leven. (p. 287) In de woorden van een spreker op een geheime B’nai Brith bijeenkomst in 1936 in Parijs (HIER):

Toch blijft het ons geheim, dat die heidenen/niet-joden door zich bij ons aan te sluiten hun eigen soort verraden hebben en hun meest kostbare belangen hebben verloren; zij zullen nooit weten dat deze associatie door ons werd gecreëerd en alleen ons doel dient…

Een van de vele triomfen van onze vrijmetselarij is, dat die heidenen die lid worden van onze lodges, nooit zullen vermoeden dat wij hen gebruiken om hun eigen gevangenissen te bouwen, waarop wij de troon van onze universele koning van Israël zullen bouwen; en nooit zullen vermoeden dat wij hen commanderen om de ketens te smeden van hun eigen slaafsheid aan onze toekomstige koning van de wereld.

x

* * *

x

Mocht je geloven/denken, dat de invloed van die Vrijmetselaars wel meevalt, dan zit je er vér naast. Het zijn de topartiesten en zelfs topsporters, die door de Vrijmetselaardij zijn ‘gescoord’ en naar hun pijpen dansen. Niet gedacht waarschijnlijk dat een man als Usain Bolt ook een prooi van hen is..?

Bron: WantToKnow.nl – Hoe de Vrijmetselarij de VS-NWO creëerden..

Zijn percentages als 33% en 66% toeval in de verkiezingsuitslagen ✅

Veel belangrijke dingen die ogenschijnlijk toevallig gebeuren, zijn dit allesbehalve en de duistere krachten achter de schermen laten ons dit op allerlei manieren weten.

Ze doen dit vaak door gebruik te maken van hun symbolische getallen zoals 33 en 66; die je dan ook “toevalligerwijze” veel tegenkomt.

Het is bij velen hier bekend dat verkiezingen zijn opgezet ter vermaak van het volk en dat het uiteindelijk helemaal niets uitmaakt op welke “volksvertegenwoordiger” je stemt.

De Sekte van het Alziend Oog weet dat uiteraard ook en daarom vinden ze het leuk om de mensheid via allerlei symbolen te laten weten dat zij degene zijn die de controle hebben. Het enige probleem is dat dit vaak subtiele boodschappen zijn die door de meerderheid van de bevolking worden afgedaan als toevalligheden.

We kregen het volgende plaatje opgestuurd van een lezer (dank!) uit de provincie waar Den Haag de grond onder de bewoners wegpompt.
xxx

De getallen die hier worden genoemd zijn inderdaad heel bijzonder voor de satanische elite en ze komen dan ook regelmatig voor in hun organisaties zoals bij de vrijmetselaars.

In bepaalde kringen heeft het getal 33 in ieder geval dus wel een esoterische betekenis als het “hoogste van de Meester Getallen”. Bij de Vrijmetselaars is de hoogste orde die van de 33ste graad van The Scottish Rite. Deze afdeling werd binnen de Vrijmetselarij in 1801 opgericht met de formatie van de Mother Supreme Council in Charleston, South Carolina, Amerika.

Het was misschien geen toeval dat Charleston de geboorteplaats was van The Scottish Rite, op een fractie ten zuiden van de 33ste breedtegraad. Interessant genoeg is het ook de plek waar de eerste schoten in de Amerikaanse Burgeroorlog werden afgevuurd.

Dit zijn de getallen waar je op moet letten:

Het getal 11 wordt al sinds de oudheid verbonden aan mystieke krachten. Alle vormen van getallenleer, inclusief numerologie, de oude wetenschap van gematria en de kabbalah, kennen aan het getal 11 een bijzonder belang toe, alsmede aan de van 11 afgeleide getallen 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99. Vooral het getal 33 (3×11) is van groot belang in de duistere ideologie van de Vrijmetselaars en andere ‘geheime’ genootschappen.

Bij de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen krijgt de VVD 33 procent van de stemmen en vervolgens 33 zetels in de Tweede Kamer.

Wanneer je terugkijkt naar de verslagen van die verkiezingen, dan kom je ook opvallend vaak het percentage 33 tegen:

De kiezers in Leiderdorp weten de stembureaus ook goed te vinden. Om 13.00 uur had hier al 33 procent gestemd.

Rond 15.00 uur heeft 33 procent van de stemgerechtigde Alphenaren hun stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Ipsos telt bij 43 geselecteerde stemlokalen, verspreid over het land, hoeveel mensen er komen stemmen. Rond 13.45 uur had 33 procent van de stemgerechtigden van die bureaus zijn stem uitgebracht.

De opkomst van mensen die naar de stembus gaan, is vooralsnog hoger dan die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012.

Bij het stembureau in Appingedam was het zelf zo druk dat er een extra stemhokje werd geplaatst.

Gemiddeld ligt het opkomstpercentage landelijk rond 33 procent.

En dan komt er een hele leuke:

D66 is 6e met 6,66 procent van de stemmen 

Ook de CDU van Merkel wint met 33 procent van de stemmen en de Franse Rothschildwerkemer Macron wint met 66 procent, nadat enkele weken daarvoor precies 66 procent van de Fransen nog niet wisten op wie ze zouden stemmen.

genkomt.

Bron: Zijn 33 procent van de stemmen en 33 zetels voor de VVD toeval? | Niburu

Bank insider onthuld hoe de financiële wereld werkelijk werkt ✅

Afbeeldingsresultaat voor ronald bernardVolgens eigen zeggen had Ronald Bernard contact met de echte machthebbers in deze wereld.  Een club van nog geen 10  duizend mensen die de wereld besturen buiten het zicht van het publiek.

Dat wij als bevolking eigenlijk niets te vertellen hebben blijkt maar weer eens uit dit interview.

 

 

Democratie is niets meer of minder dan een manier om de bevolking te doen laten geloven dat wij wat in te brengen hebben.

Het is overigens wel opmerkelijk dat een insider dit mag vertellen, want normaal gesproken worden afvallers direct uit de weg geruimd.  Dus blijf kritisch als het over dit soort zaken gaat.

Ronald Bernhard is tegenwoordig bezig met het opzetten van een nieuw soort bank, die volgens eigen zeggen wel eerlijk werkt.  Maar dit kan natuurlijk de werkelijke opzet zijn.  Zorg dat de mensen die het systeem door hebben en dreigen de banken in diskrediet te brengen ondervangt en een alternatief biedt dat natuurlijk op de achtergrond door diezelfde elite wordt  beheerd.

 

 

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Rockefeller streefde naar een NieuweWereldOrde en was er trots op !! ✅

Voor het geval je dacht dat de media onafhankelijk is en ons een oprecht beeld geeft van de wereld gebeurtenissen .

Afbeeldingsresultaat voor david rockefeller

Uitspraak – David Rockefeller, in juni 1991 tijdens de Bilderbergconferentie in Baden, Duitsland (een bijeenkomst die ook bijgewoond werd door gouverneur Bill Clinton en Dan Quayle)

“We zijn de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere grote informatiekanalen waarvan de bestuurders onze bijeenkomsten hebben bijgewoond zeer dankbaar dat ze de discretie al bijna veertig jaar gerespecteerd hebben.”

“Het zou voor ons onmogelijk zijn om ons plan voor de wereld te ontwikkelen als we gedurende die jaren in de publiciteit hadden gestaan. Maar de wereld is nu meer verfijnd en bereid om stappen te nemen naar een wereldregering.

Een super nationale soevereiniteit van een Intellectuele elite en wereld bankiers heeft zeker de voorkeur boven de nationale zelfsturing die in de afgelopen eeuwen is beoefend. “

Afbeeldingsresultaat voor david rockefeller quotes

David Rockefeller schreef in zijn memoires van 2002:

“Sommigen zijn zelfs van mening dat we deel uitmaken van een geheime kabal die tegen de beste belangen van de Verenigde Staten werkt, die mijn familie en ik als ‘internationalisten’ karakteriseren en samenzweren met anderen over de hele wereld om te bouwen aan een meer geïntegreerde globale politieke en economische structuur –

één wereld regering, als je dat wilt.

Als dat de aanklacht is, beken ik schuld, en ik ben er trots op.

 

 

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

 

 

Vluchtelingenstroom onderdeel van masterplan voor de Nieuwe Wereld Orde ✅

Afbeeldingsresultaat voor Coudenhove-Kalergi

Door een van mijn lezers werd ik gewezen (waarvoor dank) op het bestaan van  graaf Richard Nikolaus Eijiro von Coudenhove-Kalergi ( (November 16, 1894 – July 27, 1972) , een man waarvan ik het bestaan niet wist naar die schijnbaar een zeer belangrijke rol heeft gespeelt in de vorming van wat wij tegenwoordig de EU noemen.

Maar wat verontrustend is, is dat wat er op het ogenblik gebeurt met de massale vluchtelingenstroom vanuit het midden oosten en noord afrika niet bij toeval is ontstaan maar al bedacht  was door deze man en nu bewust tot uitvoer wordt gebracht

Kalergi was de zoon uit een huwelijk van Heinrich Kalergi een Oostenrijkse-Hongaarse diplomaat en Mitsuko Aoyama, de dochter van een een olie tycoon en antiek dealer uit Tokio. Zijn doel was de nationalistische gedachten van Nazi Duitsland, namelijk een ras, te vervangen door een Multi culturele maatschappij. In het begin van 1924 werd Kalergi door Baron Louis de Rothschild in contact gebracht met Max Warburg, die aanbood zijn gedachtengoed en de daar achter zittende organisatie  hem middels een bedrag van 60.000 goudmarken voor een periode van 3 jaar te financieren. Warburg bleef ook na deze 3 jaar geïnteresseerd in wat Kalergi deed en zorgde voor contacten met de Amerikaanse bankier Paul Warburg, de eveneens Amerikaanse financier Bernard Baruch  en andere belangrijke joodse figuren van de invloedrijke B’nai Brith beweging.

Kalergi besloot zijn filosofie op papier te zetten en de rode draad die door zijn verhaal loopt is dat rassen gemengd dienen te worden en dat Joden een vooraanstaande rol moeten spelen om dit te bereiken. In zijn boek ‘Praktischer Idealismus’schreef hij o.a dat net als in het oude Egypte, waar sterke invloeden van Europese landen aanwezig waren, de huidige Europese rassen en landen zouden verdwijnen daartoe gedwongen door omstandigheden, ruimte en vooroordelen en dit zou leiden tot een ‘Euro Aziatische Negroïde ‘ bevolking in Europa. De gedwongen vermenging van rassen zou moeten leiden tot wat men in die tijd noemde ‘de kinderen van Kalergi’.

Zou Angela Merkel als zij toen al geleefd had stiekem ’s avonds onder de deken het boek van Kalergi met rode oortjes gelezen hebben ?

Je zou denken dat het boek en de ideeën zouden leiden tot het afvoeren van Kalergi gehuld in een spanlaken, maar niets is minder waar. In 1923 richtte kalergi zijn Paneuropese Unie op, de voorloper van de huidige EU. Bekende leden van de unie waren o.a. Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Bruno Kreisky en Georges Pompidou, maar voor de 2e wereldoorlog was de organisatie door de Nazi;s verboden. Na de oorlog  werd de draad weer opgepakt en is de organisatie nauw verbonden met de Duitse CDU van Angela Merkel. In ons land is  voor zover wij weten er geen aftakking. Het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs en de voorzitter is de Fransman Alain Terrenoire.

Tot de  doelstellingen  van Kalergi  behoorden o.a. een verenigd Europa als tegenwicht tegen de VS, Rusland en China. Winston Churchill behoorde tot zijn bewonderaars en in 1950 ontving Kalergi de eerste Karel de Grote prijs van de stad Aken (heeft Merkel ook gekregen! ). In 1955 stelde hij voor de ‘Ode aan die Freude ‘van Ludwig von Beethoven aan te wijzen als het Europese volkslied, hetgeen in 1972 werd overgenomen door de Raad van Europa en daarna door de Europese Unie. Leuk is te weten dat er ook een prijs naar Kalergi werd vernoemd en een van de eersten die de prijs ontving ( 2014) de voormalige president van de EU, Herman van Rompuy was.

Toch blijven de verhalen rond Kaleri vaag. Vast staat dat zijn ideeën voor een groot deel werden gefinancierd door Joods geld, maar duik je in de nog aanwezige literatuur over Kalergi’s leven, dan is er weinig bekend, ofschoon er natuurlijk veel mensen zijn die er op wijzen dat b.v. andere ontvangers van de Karel de Grote prijs zoals Tony Blair, Simone Veil, Edward Heath, Kissinger en Angela Merkel, allen op een grote hoop van de Bilderbergers, Vrijmetselaars  en ‘Illuminati’ gooien.

Deze zouden samen met het Joodse kapitaal van grote Amerikaanse banken verantwoordelijk zijn voor de huidige opzettelijk veroorzaakte vluchtelingen crisis in Europa.

Dat Kalergi , of zijn familie, die als zoveel adellijke families altijd in geldnood zaten en naar verluidt geholpen werden door Joodse financiers  er voor gezorgd hebben dat de Joden met Kalergi een spreekpop kregen om hun macht uit te breiden, wij weten het niet laat staan dat iemand dat zou kunnen bewijzen. Wel staat vast dat  vader Kalergi een vriend was van Theodor Herzl, de oprichter van het Zionisme en Kalergi pro joodse gevoelens had.  De eerder genoemde Baruch zag kans tijdens de 2e wereldoorlog fortuinen te vergaren en droomde van een Joods Europa, hetgeen echter niet strookt met de gedachten van wat Kalergi in zijn boek schreef.

Maar Kalergi is niet de enige die Pan Europese dromen had.

Ook de u bekende George Soros liet zich ontvallen dat het blanke ras in Europa diende te verdrinken in bloed en lijden en dat de toekomst zou liggen in een bevolking van gemende rassen.

U ziet veel mist en weinig concrete gegevens. Wij dachten echter dat enige toelichting op Kalergi wel op zijn plaats is en…. dat de oorzaken van de huidige vluchtelingencrisis niet zo maar spontaan zijn ontstaan door slechts de oorlogen in Syrië en/of Irak.  Ongetwijfeld zullen er ergens tussen en achter de coulissen personen zijn, die gebaat zijn aan chaos en wanorde van een verenigd Europa.  De wereld heerschappij die de VS zich zo graag toemeten, Rusland in het kielzog en op afstand China, zouden inderdaad een reden kunnen zijn, dat de VS trachten Europa te destabiliseren. Daar is geld voor nodig, veel geld en of dat uit Joodse fondsen komt? Niet geheel ondenkbaar daar de grootste banken in Joods bezit zijn!

Maar als u het weet en de overtuigende bewijzen heeft, laat het ons weten.

http://www.geennieuws.com/2015/12/richard-nikolaus-eijiro-von-coudenhove-kalergi-grondlegger-van-de-eu/