Tagarchief: vrijmetselarij

De vrijmetselarij laat overal haar handtekening achter 

De wereld kijkt naar gebeurtenissen en verbaast zich soms over bepaalde toevalligheden die zich voordoen, maar verder gaat het niet.

Wat ze niet zien is dat een psychopathische moordmachine overal heel duidelijk een handtekening achterlaat.

Een geheim genootschap dat een groot deel van ons leven bepaalt is de vrijmetselarij. Je komt ze overal ter wereld tegen en voor het oog van die wereld doen ze het voorkomen alsof ze zich met goede en nuttige zaken bezighouden.

Helaas heeft de vrijmetselarij eeuwen geleden te maken gekregen met een virus en zijn ze sinds die tijd overgenomen en een machtig werktuig geworden in handen van de bekende satanische sekte.

Ze scheppen er zelfs behoorlijk over op in de Protocollen van de Wijzen van Sion/Zion.

Wie en wat zou een onzichtbare macht ten val kunnen brengen? Juist hierin ligt de kracht van onze heerschappij. De zichtbare vrijmetselarij heeft slechts ten doel, onze bedoelingen te verbergen. Het krijgsplan van onze onzichtbare macht, ja zelfs haar zetel zullen voor de wereld altijd onbekend blijven.

Wanneer we dan ook vrijmetselarij zeggen, hebben we het eigenlijk over de satanische sekte die verantwoordelijk is voor heel veel ellende op deze wereld en de bizarre gewoonte/plicht hebben om ons precies te laten zien wat ze (gaan) doen. Bij iedere vreselijke daad waar zij voor verantwoordelijk zijn, laten ze duidelijk een handtekening achter.

We hebben dat onlangs gezien met vlucht MH17 die door hen uit de lucht is gehaald, net zoals een aantal jaren eerder TWA vlucht 800.

Beiden werden op de 17e dag van de 7e maand uit de lucht geschoten in een jaar dat numerologisch uitkomt op een 7 (1996 en 2014). Dezelfde dag van dezelfde maand waarop de rituele moord op de tsaar van Rusland plaatsvond in 1918.

Er zijn echter nog veel meer voorbeelden waaruit duidelijk wordt dat zij degenen zij die verantwoordelijk zijn voor bepaalde zaken of rampen.

Neem bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog.

Ieder jaar is het Veterans Day op 11 november, de dag waarop wordt herdacht dat de Eerste Wereldoorlog eindigde op een moment dat de sekte wilde dat die zou eindigen, 11 november om 11 uur in de ochtend. In de datum komt twee keer een 11 voor, de maand en de dag, daarnaast nog een keer, 11 uur. Wanneer er driemaal een 11 voorkomt dan is dit een soort verborgen handtekening van de 33e graad van de vrijmetselarij, de allerhoogste top.

Toen de voormalige president John F. Kennedy besloot om tegen de wensen van de sekte in te gaan door eigen Amerikaans geld uit te geven buiten de centrale bank van diezelfde sekteom, was het snel gedaan met zijn leven.

Op 22(=2×11)-11-1963 maakten zij een eind aan zijn leven en lieten wederom in die getallen hun handtekening achter.

Net zoals ze dat deden bij talloze andere moorden op voor hen symbolische data die ze op hun geweten hebben en waar we eerder over schreven.xxx

Natuurlijk allemaal toeval, net zoals de 22-jarige Salman Abedi die op 22 mei 22 mensen vermoordt.

Net zoals Anders Breivik die op 22-7-2011 in Noorwegen 77 mensen vermoordt.

Behalve misschien als je weet dat 11 en 22 heilige primaire occulte getallen zijn.

Naast getallen zoals 11, zijn 13 en veelvouden daarvan ook heel populair bij de vrijmetselarij.

Over het beruchte NASA schreven wij eerder het volgende:

Sinds de oprichting van NASA in 1958 is er alles aan gedaan om de occulte oorsprong van dit instituut voor het publiek verborgen te houden. De oorsprong die direct leidt naar wat men wel het “slechtste mens ooit” op aarde noemt, Alistair Crowley. De hoogste rangen binnen NASA werden gedomineerd door leden van de geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars en voormalige Nazi’s, waarvan de meest bekende Wernher von Braun is.

Voor de lanceringen van de Space Shuttle gebruikten ze altijd platform 39A en 39B. (3 x 13) Voor de landingen gebruikten ze vrijwel altijd baan 33, een verwijzing naar de hoogste graad van de vrijmetselarij.

Uiteraard mag ook 9/11 niet in het rijtje ontbreken. We hebben inmiddels de namen van de daders van 9/11 gepubliceerd en dan zie je dat het weer allemaal precies klopt.

Het originele gebouw van de Twin Towers was niet alleen ontworpen als twee identieke gebouwen, maar ook als het cijfer 11.

Op 9/11 vloog vlucht 11 in de 77e verdieping van de noordelijke toren. Vervolgens vliegt vlucht 175 in de zuidelijke toren. 175 is een verborgen occult getal, want als je de cijfers bij elkaar optelt krijg je 13. (1+7+5)

Dan krijgen we een niet bestaande vlucht 77 die in het Pentagon zou zijn gevlogen en dan hebben we nog een vlucht 93 die zou zijn neergestort. 93 is het omgekeerde van 39 (3 x13).

Vlakbij de Twin towers bevindt zich het gebouw van de Verenigde Naties (wereldregering) met in totaal 39 verdiepingen, de Twin toren zelf hadden 110 (11 x 10) verdiepingen.

We hebben al vaker verwezen naar de bomaanslagen in de Londense metro op 7-7 in een jaar dat numerologisch uitkomt op 7 (2005) en zo was er een jaar eerder een bomaanslag in een trein in Madrid op 3-11.

Dan waren er twee bomaanslagen op Bali met precies 3 jaar en 11 dagen tussen beiden. De eerste vond plaats op 1-10-2002 en de tweede op 12-10-2005.

Er vonden bomaanslagen plaats in India en Egypte, beiden weer op de 22e van de maand en zo zijn er talloze voorbeelden te vinden van de handtekening van de vrijmetselarij.

In handen van en onder controle van de sekte is de vrijmetselarij verworden tot een psychopathische massa moordmachine.

En wij laten het allemaal gebeuren en zeggen: “Wat een toeval”.

Bron: De vrijmetselarij laat overal haar handtekening achter | Niburu

Het grote complot van de onzichtbare elite. Zoveel macht heeft de diepe staat, ook in Nederland

Democratisch gekozen leiders hebben het in de meeste landen niet voor het zeggen. Een onzichtbare en invloedrijke elite oftewel de diepe staat heeft de macht, zo stelt Willem Middelkoop in het programma Nieuwsweekend.

De oorsprong van deze diepe staat ligt volgens hem bij de Britse aristocratie en imperialist Cecil Rhodes.

Lees verder Het grote complot van de onzichtbare elite. Zoveel macht heeft de diepe staat, ook in Nederland

De VS is gecreëerd door de Vrijmetselarij die nu werken aan de Nieuwe Wereld Orde ✅

Democratie en vrijheid zijn illusies die geleidelijk als de ochtendmist aan het verdwijnen zijn. Onze regeringen vragen aan de kabbalistische bankiers (de vrijmetselaars) om krediet – als kinderen om hun zakgeld. Regeringen zijn slechts een sluier voor deze bankiers. ‘Succesvolle’ mensen zijn hun handlangers. Vrijmetselaars hebben elke belangrijke sociale instelling onder controle: de overheid, de media, bedrijven, het leger en de justitie, de onderwijsinstellingen en de kerk. De mensheid wordt als in een plantage geconstrueerd ten behoeve van de kabbalistische bankiers en hun god Lucifer.

Blinde leiders zijn jullie, die de muggen uit hun drank ziften, maar een kameel wegslikken! (Mattheüs 23:24)

Zoals de historicus Bernard Fay hieronder uitlegt, werd de Verenigde Staten opgericht om de agenda achter de Amerikaanse buitenlandse politiek te implementeren. De meeste Amerikanen bespotten mensen die praten over samenzweringen, maar de Amerikanen weten niet dat hun land door de vrijmetselarij werd gecreëerd. Vrijmetselaars stelden de grondwet op en ondertekenden de verklaring van onafhankelijkheid.

De zogenaamde ‘Indianen’ die thee in de haven dumpten waren vrijmetselaars. Ook Paul Revere en zijn Minutemen en George Washington en de meeste van zijn generaals waren vrijmetselaars. De markies de La Fayette werd gemeden totdat hij toegetreden was tot de vrijmetselaars. Minstens 20 van de 42 Amerikaanse presidenten waren ‘broeders’ in de vrijmetselarij (HIER).

De vrijmetselarij is de Satanskerk
Deze is vermomd als een broederlijke mystieke filantropische orde. Het is een front voor de Illuminati (vrijmetselaars & kabbalistisch joods) centrale bankiers die de VS creëerden als een manier om hun agenda van een nieuwe wereldorde te implementeren. In de woorden van de maçonnieke ouderling Manley P. Hall, moeten we het plan der eeuwen perfectioneren, hier de machine opzetten voor een wereldwijde broederschap van naties en rassen(“The Secret Destiny of America,” 1944, p.3).

De vrijmetselaars hebben in het Amerikaanse volk idealen geplant; idealen als burgerlijke vrijheden, gelijke kansen en geen belasting zonder vertegenwoordiging, idealen die vandaag de dag nog steeds gelden. Maar ze waren alleen bedoeld om aan de macht te komen. Zoals je wellicht hebt gemerkt, zijn deze beloften niet bedoeld om te worden nagekomen. Politici vertegenwoordigen het volk helemaal niet.

Politici zijn vrijmetselaars en zij vertegenwoordigen de doelstellingen van de vrijmetselarij, dat wil zeggen, de kabbalistische joodse wereldtirannie. De meeste historici zullen dit niet vertellen. In de woorden van Upton Sinclair: “Het is moeilijk om een man iets te laten begrijpen, als zijn salaris afhankelijk is van zijn niet-begrijpen.”

Bernard Fay

Maar één historicus heeft de waarheid onthuld. Bernard Fay (1893-1978) was een in Harvard opgeleide Fransman. Hij wordt door zijn boek uit 1935 beschouwd als een ‘anti-vrijmetselaar’. Het boek: Revolution and Freemasonry: 1680-1800 (de vrijmetselarij en de revolutie: 1680-1800)  is één van de weinige die de omvang van maçonnieke deelname in de VS en Franse revoluties beschrijft. Hij had toegang tot de archieven van de vrijmetselaars in de VS en Europa.

Zijn boek is in feite een sympathiek portret van de vrijmetselarij en heeft geen verwijzingen naar het occulte karaktar ervan. Maar, als een Fransman ten tijde van Vichy, hielp hij tijdens de Tweede Wereldoorlog de nazi’s vrijmetselaars te identificeren. Hij werd na de oorlog gevangen gezet en kreeg in 1952 van Charles De Gaulle gratie. Want voor korte tijd, tijdens de nazi-bezetting van Frankrijk (1940-1944), werd de Vrijmetselarij getrakteerd op de verdiende straf. En die werd door een intellectueel uitgedeeld, Bernard Fay genaamd, en niet door een grote strijdersmacht.

Bernard Fay was lid van het ‘College de France’ en directeur van de nationale bibliotheek, en had een onderzoekscommissie opgezet, die de vrijmetselaars volledig had opgedoekt. Hij werkte met de Franse president Philippe Petain samen én de Duitse gestapo en stelde een lijst op van zo’n 170,000 (!) Vrijmetselaars, actief in Frankrijk. Hiervan waren er 989 naar concentratiekampen gestuurd en hadden er 549 de kogel gekregen. Een kleine 3000 Vrijmetselaars verloren hun dagelijks werk. Wettelijk werd er een decreet aangenomen, waarbij vrijmetselaars verplicht werden, zich te melden bij de autoriteiten, wanneer ze intraden in de loge-van-vrijmetselaars.

Fay slaagde er ook in het geheime archief van de Grand Orient-lodge in Parijs te pakken te krijgen en die van verschillende lodges in het land. Hij vatte de informatie uit deze archieven sámen in de nationale bibliotheek, de ‘Biblioteque National’ en schreef op basis van deze informatie zelfs een maandelijks tijdschrift, getiteld ‘Les Documents Maconniques’.

De grote artikelen uit dit maandblad, hadden titels als ‘Vrijmetselarij en de corruptie van Moraal’, ‘Vrijmetselarij tegen de Staat’ en ‘De Leugen van de Vrijmetselaars’. Fay produceerde in 1943 zelfs een film over zijn bevindingen, onder de titel ‘Forces Occultes’ (vert. ‘Occulte krachten’) die een beeld gaf van de misstanden in de wereld van de vrijmetselarij, wereldwijd.

De film handelt over de jonge parlementair die lid wordt van de vrijmetselarij om zijn carrière een boost te geven. Aldus leert hij hoe de joodse illuminatie dubieuze zaken financiert in Engeland en de Verenigde Staten de vrijmetselaars ‘benut’ om Frankrijk in een oorlog tegen Duitsland te betrekken. In 1949 werd de regisseur van deze film gefusilleerd als collaborateur. Wil je deze film zien, dan kun je dit via YouTube doen, in een Engelstalig ondertitelde versie:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. Die regering waarvan zij geloven dat deze goddelijk is zal het Britse Rijk zijn. Alle religies zullen zijn doordrongen van het jodendom. De massa ziet dit niet.

En allen zullen vallen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van de vrijmetselarij.

– Generaal George Cornwallis (1781)

oud-VS-president Franklin Delano Roosevelt was een van de bekende Vrijmetselaars.

Masonisch Amerika..
Fay legt uit, dat rond 1770 de Verenigde Staten bestond uit 13 geïsoleerde koloniën met heel verschillende regeringen, verschillende religieuze voorkeuren, douaneregels, raciale profielen en sociale en politieke structuren. Er was sprake van intense rivaliteit en grote tegenstellingen. Het duurde bijvoorbeeld drie weken om een brief van Georgia naar Massachusetts te sturen.  De vrijmetselarij legde in zijn eentje de basis voor nationale eenheid in Amerika, omdat [als een geheim genootschap] het verspreid kon worden over alle koloniën, gestaag en stil.

De vrijmetselarij zorgde voor een heel beperkte, maar zeer prominente klasse van mensen, met een groot gevoel van Amerikaanse eenheid, zonder dit… zouden de verenigde staten niet bestaan. (p. 230) In 1760 was er geen stad, groot of klein, waar de vrijmetselarij niet haar web had gesponnen. Overal werd broederschap en eenheid gepredikt.” (230)

Benjamin Franklin, een grootmeester van een Franse lodge, verzamelde miljoenen franken, cruciaal voor de financiering van George Washingtons leger. Hij was de eerste die een concreet actieplan indiende bij het Congres voor militaire samenwerking en een politieke federatie die alle koloniën vertegenwoordigde. Hij vestigde een keten van maçonnieke kranten in alle koloniën. Je kunt wel raden waar hij het geld vandaan had. George Washington en zijn bijeengeraapte zootje van een leger hielden de geest van onafhankelijkheid in leven. Hij organiseerde militaire lodges en nam persoonlijk deel aan hun activiteiten. Op 27 dec. 1778 liep hij vooraan in een parade nadat Philadelphia was heroverd:

Aan het hoofd van een plechtige processie bestaande uit 300 broeders, liep Washington in volledige vrijmetselarij-kleding met zijn zwaard aan zijn zijde. Alle juwelen en insignes van de broederschap pronkten op zijn revers. Zo liep Washington tot aan Christ Church. Daar werd een maçonnieke heilige dienst gehouden. Dit was de grootste maconnieke parade die ooit in de nieuwe wereld was gezien. (246)

Alle stafofficieren van Washington waren door hem vertrouwde vrijmetselaars. Alle toonaangevende generaals van het leger ook: Alexander Hamilton, John Marshall, James Madison, majoor Greene, majoor Lee, majoor Sullivan, Lord Stirling, de twee Putnams, majoor Steuben, Montgomery, Jackson, Gist, Henry Knox en Ethan. Allen waren vrijmetselaars. Ze verzamelden zich rond hun voorzittend meester en ze zagen elkaar in hun ‘tempel’, een langwerpig vierkant van veertig bij zestig feet, de ingang geflankeerd door twee kolommen… De atmosfeer rondom Washington was ‘maçonniek’, als ook zijn geest. (p. 250)

Stel je voor, dat Washington dezelfde toewijding voor het christendom had gehad..! Fay wijst ook op een opvallende coördinatie in de Amerikaanse en Britse legers tussen de vrijmetselaars:

Het lijkt er zelfs op, dat de onvergetelijke en mysterieuze laksheid van bepaalde Engelse militaire campagnes in Amerika doelbewust was, met name die van de Howe broers, een gevolg van het onderlinge verlangen van de vrijmetselaars om te komen tot een vreedzame regeling…” (251)

Er is geen twijfel hoe je het Pentagram dient te bekijken.. De punt naar beneden, PRECIES op de plek waar het Witte Huis staat..!

Overgave van Cornwallis
In dit verband is het relevant terug te denken aan de bekentenis van generaal Cornwallis, wanneer hij zich overgeeft aan generaal Washington bij Yorktown (19 oktober 1781). Jonathan Williams heeft in zijn boek ‘Legions of Satan’ (1781) de woorden van Cornwallis tegen George Washington opgenomen, een heilige oorlog zal nu aanvangen in Amerika en wanneer deze is beëindigd zal Amerika de citadel van de vrijheid genoemd worden, maar haar miljoenen inwoners zullen zonder dat zij het zich bewust zijn onderworpen zijn aan ‘The Crown’. De Britse generaal Cornwallis, tijdens de overgave bij Yorktown, VA. Het maconnieke handteken geeft aan dat hij een insider was. ‘The Crown’ zijn de Illuminati (dat wil zeggen de aandeelhouders van de Bank of England.) Cornwallis ging door met de klaarblijkelijke contradictie uit te leggen:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. De regering is in werkelijkheid het Britse Rijk, maar zij zullen geloven dat het een goddelijke regering is. Alle religies zullen doordrongen zijn met het jodendom zonder dat dit opgemerkt wordt door de massa’s en zij zullen allen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van het Universum van de vrijmetselarij vallen.

In een toespraak in 1956 zegt Senator Joseph McCarthy deze woorden:

Cornwallis wist heel goed dat zijn militaire nederlaag slechts het begin was van een universeel wordende wereldcatastrofe. Dat de onrust zou doorgaan, totdat door middel van een valse religie, mind control zou zijn bereikt. Wat hij voorspelde is uitgekomen. Een korte schets van de Amerikaanse religieuze geschiedenis en we zien dat de vrijmetselarij in elke kerk van Amerika is doorgedrongen met hun gesluierde fallische godsdienst.

Conclusie, tot slot
De samenzwering van de joodse-vrijmetselarij herkennen wij niet, omdat we niet gewend zijn om te denken in termen van honderden jaren. Maar de Illuminati bankiers hebben “de nieuwe orde” al duizenden jaren geleden uitgezet en gepland (vermeld op de Amerikaanse dollar, samen met de afgetopte maconnieke piramide). We hebben het genoegen en de pijn om getuige te kunnen zijn van de bloei van hun plannetjes. Het is goed om onszelf eraan te herinneren dat de Amerikanen bedrogen worden, zoals in feite iedereen.

Onze rol is analoog aan die van de Franse adel, die meewerkte aan de Franse revolutie en vervolgens werd afgeslacht. Fay schrijft, al deze edelen aarzelden niet om de kant van de revolutionaire partij te kiezen, ook al was kostte het hen hun rang, hun landgoederen en hun leven. (p. 287) In de woorden van een spreker op een geheime B’nai Brith bijeenkomst in 1936 in Parijs (HIER):

Toch blijft het ons geheim, dat die heidenen/niet-joden door zich bij ons aan te sluiten hun eigen soort verraden hebben en hun meest kostbare belangen hebben verloren; zij zullen nooit weten dat deze associatie door ons werd gecreëerd en alleen ons doel dient…

Een van de vele triomfen van onze vrijmetselarij is, dat die heidenen die lid worden van onze lodges, nooit zullen vermoeden dat wij hen gebruiken om hun eigen gevangenissen te bouwen, waarop wij de troon van onze universele koning van Israël zullen bouwen; en nooit zullen vermoeden dat wij hen commanderen om de ketens te smeden van hun eigen slaafsheid aan onze toekomstige koning van de wereld.

x

* * *

x

Mocht je geloven/denken, dat de invloed van die Vrijmetselaars wel meevalt, dan zit je er vér naast. Het zijn de topartiesten en zelfs topsporters, die door de Vrijmetselaardij zijn ‘gescoord’ en naar hun pijpen dansen. Niet gedacht waarschijnlijk dat een man als Usain Bolt ook een prooi van hen is..?

Bron: WantToKnow.nl – Hoe de Vrijmetselarij de VS-NWO creëerden..

Zijn percentages als 33% en 66% toeval in de verkiezingsuitslagen ✅

Veel belangrijke dingen die ogenschijnlijk toevallig gebeuren, zijn dit allesbehalve en de duistere krachten achter de schermen laten ons dit op allerlei manieren weten.

Ze doen dit vaak door gebruik te maken van hun symbolische getallen zoals 33 en 66; die je dan ook “toevalligerwijze” veel tegenkomt.

Het is bij velen hier bekend dat verkiezingen zijn opgezet ter vermaak van het volk en dat het uiteindelijk helemaal niets uitmaakt op welke “volksvertegenwoordiger” je stemt.

De Sekte van het Alziend Oog weet dat uiteraard ook en daarom vinden ze het leuk om de mensheid via allerlei symbolen te laten weten dat zij degene zijn die de controle hebben. Het enige probleem is dat dit vaak subtiele boodschappen zijn die door de meerderheid van de bevolking worden afgedaan als toevalligheden.

We kregen het volgende plaatje opgestuurd van een lezer (dank!) uit de provincie waar Den Haag de grond onder de bewoners wegpompt.
xxx

De getallen die hier worden genoemd zijn inderdaad heel bijzonder voor de satanische elite en ze komen dan ook regelmatig voor in hun organisaties zoals bij de vrijmetselaars.

In bepaalde kringen heeft het getal 33 in ieder geval dus wel een esoterische betekenis als het “hoogste van de Meester Getallen”. Bij de Vrijmetselaars is de hoogste orde die van de 33ste graad van The Scottish Rite. Deze afdeling werd binnen de Vrijmetselarij in 1801 opgericht met de formatie van de Mother Supreme Council in Charleston, South Carolina, Amerika.

Het was misschien geen toeval dat Charleston de geboorteplaats was van The Scottish Rite, op een fractie ten zuiden van de 33ste breedtegraad. Interessant genoeg is het ook de plek waar de eerste schoten in de Amerikaanse Burgeroorlog werden afgevuurd.

Dit zijn de getallen waar je op moet letten:

Het getal 11 wordt al sinds de oudheid verbonden aan mystieke krachten. Alle vormen van getallenleer, inclusief numerologie, de oude wetenschap van gematria en de kabbalah, kennen aan het getal 11 een bijzonder belang toe, alsmede aan de van 11 afgeleide getallen 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99. Vooral het getal 33 (3×11) is van groot belang in de duistere ideologie van de Vrijmetselaars en andere ‘geheime’ genootschappen.

Bij de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen krijgt de VVD 33 procent van de stemmen en vervolgens 33 zetels in de Tweede Kamer.

Wanneer je terugkijkt naar de verslagen van die verkiezingen, dan kom je ook opvallend vaak het percentage 33 tegen:

De kiezers in Leiderdorp weten de stembureaus ook goed te vinden. Om 13.00 uur had hier al 33 procent gestemd.

Rond 15.00 uur heeft 33 procent van de stemgerechtigde Alphenaren hun stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Ipsos telt bij 43 geselecteerde stemlokalen, verspreid over het land, hoeveel mensen er komen stemmen. Rond 13.45 uur had 33 procent van de stemgerechtigden van die bureaus zijn stem uitgebracht.

De opkomst van mensen die naar de stembus gaan, is vooralsnog hoger dan die bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2012.

Bij het stembureau in Appingedam was het zelf zo druk dat er een extra stemhokje werd geplaatst.

Gemiddeld ligt het opkomstpercentage landelijk rond 33 procent.

En dan komt er een hele leuke:

D66 is 6e met 6,66 procent van de stemmen 

Ook de CDU van Merkel wint met 33 procent van de stemmen en de Franse Rothschildwerkemer Macron wint met 66 procent, nadat enkele weken daarvoor precies 66 procent van de Fransen nog niet wisten op wie ze zouden stemmen.

genkomt.

Bron: Zijn 33 procent van de stemmen en 33 zetels voor de VVD toeval? | Niburu

Washington DC (District of Columbia) hoort niet bij de VS !? ✅

Afbeeldingsresultaat voor dc district of columbiaWashington DC de hoofdstad van Amerika heeft wel een hele bijzondere positie.  Het hoort officieel namelijk niet bij de Verenigde Staten.   Washington DC  heet officieel District of Columbia en is een zelfstandige staat.

Op zich heel opmerkelijk natuurlijk, maar helemaal als je weet dat juist alle belangrijke instantie van de verenigde staten daar gevestigd zijn,  het witte huis, het pentagon en het Capitool.  Allemaal gebouwen die bepalen wat er in de rest van de wereld gebeurt.

Daarnaast is Washington wat ze noemen een geplande stad ,  het is ontworpen voordat het gebouwd werd,  voorzien van allerlei verborgen symbolen in het stratenpatroon en opstelling van gebouwen en gedenktekens.Gerelateerde afbeelding

Kijk de onderstaande video als je hier meer van wilt weten.

Washington is namelijk ontworpen door de vrijmetselaars en staat bol van hun symboliek

Het geheim onthuld !! ✅

Welke geheime obsessie wordt er gedeeld door koningen, pauzen, presidenten, Tempeliers, vrijmetselaars en “The founding Fathers” van America ?

 

Wat is er in het geheim in onze architectuur en stedenplannen gecodeerd zonder dat wij het weten ?   En dat al zo lang onze geschreven geschiedenis bestaat.  Vanaf de Babylonische eerste geschriften tot de architectuur van onze huidige tijd.

Afbeeldingsresultaat voor hidden patterns washington dc

Het zijn de geheimen die wij niet mogen weten maar die recht voor onze ogen overal te zien zijn.   Dat maakt deze documentaire een van de beste die ik op dit gebied gezien heb.

Na het zien van deze informatie hoef je je nooit meer af te vragen of complotten echt bestaan, want alles wordt door een heel klein clubje voor ons geregeld en via hun symboliek laten ze dit aan elkaar weten. Het is overduidelijk dat er zaken buiten het weten van de gewone burger geregeld worden. Dat is namelijk de basis van een complot !

Maar het mooie is dat jij dit nu ook kunt zien !!!

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

De macht van de geheime genootschappen

De machtsstructuur op deze wereld zit zodanig vernuftig in elkaar dat mensen die wij zien als de uitvoerende politici ook geen flauw benul hebben over wie hun werkelijke meesters zijn.

Mark Rutte is, net zoals Edith Schippers bijvoorbeeld, een soort volledig geprogrammeerde robot die zonder mankeren de aan hem opgedragen taken uitvoert zonder te weten voor wie hij eigenlijk werkt.

De werkelijke machthebbers en degenen die aan de touwtjes trekken, verbergen zich handig via een netwerk van religieuze, semi religieuze of geheime genootschappen, waarbinnen ook weer een piramide-achtige machtsstructuur schuilgaat.

Je kunt een belangrijke vrijmetselaar zijn en halverwege de piramide zijn opgeklommen, maar dan nog heb je werkelijk geen flauw idee over wie er bovenin die piramide aan de touwtjes trekt.

Om de Orwelliaanse New World Order te creëren die deze machthebbers achter de schermen willen bewerkstelligen, moeten er een aantal drastische dingen gebeuren. We noemen deze mensen achter de schermen vanaf nu globalisten.

Wanneer ze tegen de bevolking zeggen: “We gaan nu al jullie vrijheden één voor één weghalen, we gaan het traditionele gezin ontmantelen en allerlei excentrieke (seksuele) levensvormen promoten, we gaan jullie kinderen vanaf jeugdige leeftijd volledig programmeren, we gaan een chip bij jullie inbouwen waarmee wij jullie straks op afstand kunnen controleren” en nog wat van dat soort zaken, dan was er nu een wereldwijde revolutie uitgebroken. Lees verder De macht van de geheime genootschappen