Categorie archief: Nieuws berichten

Nieuwe video op mijn YouTube kanaal: Ab Osterhaus viert eerste besmetting

De onderstaande video kun je bekijken via het YouTube kanaal van De Ware Wereld;

Ab Osterhaus,  de man die in elk programma op de Nederlandse tv zit en ons verteld dat een vaccin de enige uitweg is.    Dat hij daar grote financiële belangen in heeft verteld hij er niet bij.    Maar in deze video kun je zien hoe blij hij destijds was toen het eerste geval van de mexicaanse griep in ons land was geconstateerd.

Hij heeft daar heel flink aan verdiend omdat hij belangen heeft in de vaccin industrie.  Hoe kun je zo’n man zo een groot podium geven terwijl de belangenverstrengeling zo overduidelijk is.

Voor meer video’s kijk verder op De Ware Wereld YouTube kanaal

Robert F. Kennedy Jr toespraak in Berlijn

Masale demonstratie tegen het afnemen van onze vrijheden in Berlijn. Alles onder het mom van een verzonnen pandemie die Covik-19 heet.

Robert Kennedy, een neef van John F kennedy, zegt hier onder niet mis te verstane woorden wat er gaande is in deze wereld.

“Morgen staat er in de krant dat ik 5000 Nazi’s heb toegesproken, maar ik sta voor gewone mensen die hun vrijheid vrezen.” Zo begint hij zijn toespraak

Hij zet het werk van zijn oom hiermee voort. John.F.Kennedy die in een speech dit ook al eens deed maar dit met de dood moest bekopen.

Er worden steeds meer mensen wakker en beseffen dat we in een angst maatschappij worden gehouden met als doel totale slavernij. Robert legt het in deze speech perfect uit.

Deel dit bericht zoveel mogelijk en maak mede hierdoor de nog slapende mensen wakker

Tekst:

De Amerikaanse kranten schreven dat ik hier tegen 5000 nazi’s zou praten, begon Robert F. Kennedy jr. zijn speech tijdens het gigantische coronaprotest in Berlijn gisteren. “Ik zie hier juist het tegenovergestelde van nazisme. Ik zie mensen die houden van democratie. Mensen die leiders willen die niet tegen hen liegen.”

We willen gezondheidsfunctionarissen die geen banden hebben met de farmaceutische industrie, die voor ons werken en niet voor Big Pharma. We willen politici die zich bekommeren om de gezondheid van onze kinderen in plaats van de winsten van de farmaceutische lobby.

Overheden houden van pandemieën, net zoals ze van oorlogen houden. Omdat het ze de mogelijkheid geeft om beperkende maatregelen op te leggen aan de bevolking, maatregelen die men normaal gesproken nooit zou accepteren.

Mensen als Bill Gates en Anthony Fauci hebben deze pandemie al decennia geleden gepland. Het enige waar ze goed in zijn, is het aanwakkeren van angst. Hermann Göring kreeg tijdens het Proces van Neurenberg de vraag hoe hij de steun kreeg van het Duitse volk. Dat is simpel, antwoordde Göring, het enige wat de overheid nodig heeft om mensen tot slaaf te maken, is angst.

Frontlinie tegen totalitarisme

Vijftig jaar geleden kwam mijn oom naar Berlijn omdat dit de frontlinie was tegen het totalitarisme. En vandaag is Berlijn opnieuw de frontlinie tegen het totalitarisme. Vol trots zei mijn oom: ‘Ich bin ein Berliner’. Vandaag kunnen wij opnieuw vol trots zeggen: ‘Ich bin ein Berliner’. Jullie staan in de frontlinie in de strijd tegen totalitarisme.

De machthebbers hebben de lockdown gebruikt om 5G uit te rollen en daarnaast werken ze toe richting digitaal geld, wat het begin van slavernij is. Dit doen ze niet voor jou en mij, maar voor mensen als Gates, Zuckerberg en Bezos, voor surveillance.

Bill Gates zegt dat hij met zijn satellieten 24 uur per dag iedere vierkante centimeter op aarde in de gaten zal kunnen houden. Hij kan je ook volgen via al je apparaten. Deze pandemie geeft de elite de gelegenheid om de middenklasse en de democratische instituten weg te vagen. Het enige wat tussen de elite en onze kinderen staat, is deze menigte die naar Berlijn is gekomen.

Wij eisen onze democratie terug. Blijf strijden.

De oorlog tegen de mensheid

Het vijandig offensief waarmee de mensheid momenteel geconfronteerd wordt is van een ongekende proportie en kwaadaardigheid. Nooit eerder in de geschiedenis is een gehele wereldbevolking op deze schaal aangevallen door een dergelijke vijand.

Die vijand heeft de bedoeling om ieder individu op aarde te onderwerpen aan zijn dictatuur en regime. Om de gehele wereldbevolking te onderwerpen, in totale armoede en slavernij.

De hele corona-campagne is daarbij slechts het voorgerecht. De bedoeling is het slopen van alle bestaande sociale en economische structuren. Hierdoor zal de gehele mensheid in totale armoede en ontreddering gebracht worden.
Vervolgens zal die vijand zich opwerpen als “redder” en minimale bestaansmogelijkheden aanbieden, op voorwaarde van volledige gehoorzaamheid. Dat wil zeggen dat voedsel en onderdak gerantsoeneerd (individueel toegewezen) zullen worden. Alleen wie zich volledig gehoorzaam gedraagt, en perfect doet wat hem opgedragen wordt, zal kunnen overleven op een absoluut bestaansminimum.  
Voor een dergelijke situatie bestaat een woord: slavernij. Deze keer wereldwijd en voor alle mensen op aarde, behalve de vijand.
Daarnaast zal de vijand ons inspuiten met stoffen en die ons ziek, gedwee en volledig traceerbaar en bestuurbaar maken. Miljarden mensen zullen zo worden vermoord. Het zal veruit de grootste genocide aller tijden betekenen. De overgebleven populatie zal op chemische wijze dociel en bestuurbaar gemaakt zijn. Mentaal gecastreerd en als willoze robots op de digitale infrastructuur aangesloten.
Zolang we niet gaan beseffen dat dit is wat er op het spel staat, heeft de vijand vrij spel. Zolang we geloven dat het over corona en gezondheid gaat, en ons druk blijven maken over “besmettingen”, ziektesymptomen en cijfers, en daarom niet zien wat er werkelijk aan het gebeuren is, zal de vijand aan het langste eind trekken.
De vijand voert zijn offensief uit VIA de zittende regeringen. Regeringen die geïnfiltreerd zijn door de vijand en ermee collaboreren.
Wil de mensheid ook maar enige kans maken tegen deze vijand, zijn handlangers en zijn offensief, MOETEN we onszelf ertegen in bescherming nemen. Dat wil zeggen dat we NIET kunnen toestaan dat de aanval ons nog verder raakt.
Zonder de uitvoerders van het offensief (de regeringen) staat de vijand met lege handen. Alleen en uitsluitend het massaal negeren van die regeringen, kan het tij keren. We zullen moeten beseffen dat we nu geconfronteerd worden met een ongekende kwaadaardigheid en misdaad. Maar dat die misdaad alleen gepleegd kan worden als wij ons laten blijven misleiden.
Daarvoor is het noodzakelijk dat we de misleidingsinstrumenten (media) massaal de rug toekeren. Zet uit die televisie en zeg je abonnement op de krant op. Luister niet meer naar politici en de met hen collaborerende “deskundigen” en instituties. Als wij massaal doen alsof ze niet bestaan en er niet meer op reageren, zullen ze ophouden te bestaan, en hebben we deze vijand geen kans gegeven. Dan hebben we ons ervan bevrijd.
Doen we dat niet, dan zal dit het einde betekenen van het leven zoals we dat kennen, en voor velen het einde van het leven zelf. Het is letterlijk nu of nooit.

Ik wil mijn kinderen later kunnen zeggen dat ze in vrijheid leven

Verdriet

Ik ervaar de laatste maanden veel verdriet, niet mijn eigen persoonlijke verdriet, maar een soort universeel verdriet.
Deze Covid crisis, die naar mijn inzichten gecreëerd is, brengt verborgen kanten van de mensheid en deze samenleving naar boven. Misschien is dat een goed iets, maskers vallen, maar het is ook een heel verdrietig proces om te zien.
Ik zie hoe er zoveel angst gecreëerd is onder mijn medemensen, een angst die 24-uur per dag op allerlei manieren gevoed wordt, via de media, maar ook gewoon in het dagelijkse leven; borden in het park met regels die nu aangeven wat het “nieuwe” normaal inhoudt, in winkels tape, stickers met 1.5 meter, op mijn werk bankjes afgeplakt, stoelen afgeplakt, computers afgeplakt, allemaal reminders dat we toch vooral afstand moeten houden.

Maar wat mij persoonlijk het aller diepste raakt keer op keer, is de angst van de mensen, mensen die met een bocht om je heen lopen en je aankijken of je een melaatse bent of een soort tikkende virusbom. Jonge mensen die bijna obsessief handen wassen en ontsmetten, jonge mensen die met mondkapje oplopen, met van die angstige kikkerogen daarboven. Die niet langs je heen durven te fietsen of lopen.
Ik zag een jonge vrouw die zo bang was om over te steken, er liepen mensen langs haar heen, zo angstig dat ze zelfs naar achteren dook en in de prikkelstruiken terecht kwam. Ik wist niet of ik het diep triest moest vinden of bijna komisch.

Ik kan de verhalen bijna niet meer lezen, hoe onze oudjes wegkwijnen, en hoe totaal respectloos er door de overheid met deze mensen omgesprongen wordt, hoe ze menselijk contact ontzegd wordt in hun laatste levensfase, hekken om een verzorgingshuis heen. Politie die steeds meer geweld gebruikt tegen de burgers die zij zouden moeten beschermen, lukraak boetes uitschrijven, woningen binnen vallen omdat je in je eigen woning bezoek ontvangt. Censuur op social media, je mening mag niet meer geuit worden. En waarom?

Ik voel boosheid als ik het woord social distancing hoor, want kan iemand mij uitleggen wat er sociaal is aan afstand houden?

Op mijn werk worden mensen die besmettelijk ziek zijn in een isolatie kamer geplaatst, niet de gezonde mensen, waarom zou dat niet werken in de rest van deze wereld ?

En het lijkt alsof dat verdriet, dat universele verdriet noem ik het maar, steeds groter wordt, mensen om mij heen die hun baan kwijtraken, hun bedrijf kwijtraken, een grote groep mensen die bijna niet meer naar buiten durven omdat ze misschien wel ziek kunnen worden, kinderen die niet meer naast een ander kindje in de zandbak durven te spelen, vanwege “het virus”.

Wat doen wij onze kinderen en kleinkinderen aan? Wat doen wij onszelf aan?

Als ik nog een keer het woord het “nieuwe normaal” hoor, ga ik gillen, want er is niets normaal aan deze situatie.

Wat ik zie maar vooral voel is de wanhoop, het verdriet, en de angst. Er is een toename van geweld, van huiselijk geweld, geweld naar dieren toe, een toename van depressies en zelfmoorden, er wordt meer alcohol gedronken, meer gegeten/gesnoept, mensen komen bijna niet buiten dus kunnen ze geen kracht en weerstand opbouwen.

En terwijl een groot deel van Nederland op de bank aan de lippen van onze minister president gekluisterd zit, en elk woord als “de waarheid” beschouwd en van mening is dat er niets gedaan kan worden, en terwijl het gros van mijn medelanders probeert zich wanhopig staande probeert te houden in het drijfzand van de covid crisis, gebeuren er dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.

De overheid heeft onze ziel en zaligheid verkocht aan de WHO en Bill Gates.

De besluiten die nu door volwassenen genomen worden hebben een impact op de kinderen van nu, levenslang!
Niets ondernemen tegen dit alles heeft ernstige gevolgen niet alleen voor elke volwassene, maar ook voor elk kindje dat nog op moet groeien. Het zijn zulke verstrekkende gevolgen, die zijn weerga niet kennen. Zij zullen nooit die vrijheid kennen zoals wij die gekend hebben. Als we nu niets ondernemen…….

Over een paar jaar als mijn kleinkind oud genoeg is en deze periode is een hoofdstuk in een geschiedenis boek, en zij vraagt, oma waarom vieren we Bevrijdingsdag, wil ik mijn kleinkind aan kunnen kijken en kunnen zeggen; “lieverd, we waren bijna beroofd van alles wat ons dierbaar is, onze vrijheid van meningsuiting, onze mensenrechten zijn ons bijna benomen, maar wat hebben we gevochten lieverd, gevochten om die vrijheden te behouden lieverd, voor jou en alle kindjes van deze wereld. En daarom lieverd vieren we 5 mei, de eerste bevrijding was de bevrijding van de nazi’s en de tweede bevrijding was het voorkomen van een complete machtsovername door de een groepje hele rijke mensen met hele zieke gedachten en ze werden geholpen door een hele enge meneer die grootheidswaanzin had, hij heette Bill Gates. Gelukkig werden we net op tijd wakker met zijn allen, en er zijn toen heel veel regeringen gesneuveld, heel veel politieke leiders achter slot en grendel gezet. We kregen toen de kans om een mooie nieuwe wereld te creëren, een sociale wereld, voor jou lieverd, en voor al jouw vriendjes en vriendinnetjes……….