Informatie over De Ware Wereld

Op De Ware Wereld kun je mijn zoektocht naar de werkelijkheid volgen !

 

Wat is werkelijk, wat is waar en hoe weten we wat werkelijk is.

Vroeger was voor mij de werkelijkheid heel duidelijk, alles wat ik waarnam met mijn eigen zintuigen was voor mij de werkelijkheid. Ook wat ik hoorde op het nieuws en via kranten vormde voor mij de werkelijkheid.

Maar er waren altijd vragen, vragen die niet beantwoord werden en waardoor ik een zoektocht ben begonnen naar antwoord op die vragen.

  • Wie bouwde al die bijzondere bouwwerken op Aarde, waarvan de piramides in Egypte wel het toonbeeld van zijn ?
  • Waarom is er altijd oorlog in de wereld , en wie is daar verantwoordelijk voor ?
  • Bestaan paranormale zaken echt, en zo ja hoe werkt dat dan?
  • Waarom mogen banken zelf geld creëren ?
  • Is er leven na de dood ?
  • Leven wij in een simulatie ?
  • Is de aarde wel een bol?

Wat is de werkelijkheid eigenlijk ? Hoe ervaren wij deze werkelijkheid?

Voor mij zelf heb ik een onderscheid gemaakt in 2 delen

Het zijn op dit moment ( bewust zijn )
Dit betekend wat is ons doel hier op deze wereld en hoe is deze wereld opgebouwd? Wij ervaren onze wereld door onze zintuigen waarvan onze hersenen weer een beeld maken van de werkelijkheid. Wij creëren hiermee dus eigenlijk onze eigen werkelijkheid.

Ik denk dus ik besta !!
Maar we kunnen onze ervaringen wel delen met andere mensen.
Hierdoor maken we dus met z’n allen de wereld om ons heen.
Ik heb al heel lang het gevoel gehad dat wij in een wereld leven die als een soort computersimulatie is. Nu zijn er echter in de huidige wetenschap ook echt aanwijzingen gevonden dat dit misschien wel het geval kan zijn. Zelfs een Steven Hawkins heeft vermoedens in deze richting.

In deze blog zal ik vaker op deze aanname van de virtuele wereld terug komen met voorbeelden en aanwijzingen. Het is als het ware dat wij tot de ontdekking komen dat de wereld niet plat is maar rond maar dan nog een stap verder.

Het tweede deel is wat we hebben meegemaakt ( onze geschiedenis)
Waar komen wij als mensen vandaan en wat wat heeft de mensheid in het verleden meegemaakt. Onze recente geschiedenis is goed gedocumenteerd en daar weten we ook redelijk veel van.

Maar het verre verleden is een beetje mistig. Sommige verhalen zijn via overlevering blijven bestaan en andere via geschriften.
Maar vertellen een verhaal dat soms niet helemaal correspondeert met onze huidige kennis van zaken.

Zo zijn er bouwwerken in de wereld die voor die tijd eigenlijk onvoorstelbaar zijn. Denk hierbij aan de piramides in Egypte , Puma Punku in Bolivia , De beelden op Paaseiland, de onderwater piramides in Japan. Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.

Ook op deze zaken zal ik regelmatig berichten plaatsen als daar informatie of nieuws over is.

Als deze zaken hebben wel verbinding met elkaar want ze zijn bepalend voor hoe wij onze realiteit ervaren. en hoe we hiermee omgaan. Is deze realiteit voor ons ontworpen om levenservaring op te doen en later te ontstijgen naar een hoger zijn? Of leven we alleen zonder doel om daarna zonder toekomst te sterven.

Ik denk zelf dat er een hoger plan is. Gecreëerd door een hogere macht. En voor wie daar een goed gevoel bij heeft “God” of “Ontwerper van alles”

En zo zijn er nog veel meer vragen die roepen om antwoorden, antwoorden die op een of andere manier niet rechtstreeks beschikbaar zijn. Het is alsof de antwoorden voor ons verborgen gehouden worden.

Maar sinds het bestaan van internet is het verkrijgen van informatie een stuk makkelijker geworden en hierdoor alom beschikbaar, daarbij komt ook nog eens dat communicatie tussen mensen die het zelfde zoeken ook een stuk makkelijker is.  Denk hierbij aan blogs, YouTube, Facebook en andere sociale media kanalen.

Omdat ik zelf gezien heb dat veel zaken voor ons verborgen worden gehouden en ik vind dat iedereen deze zaken wel moet weten ben ik deze blog begonnen.  Door het delen van informatie en kennis wil ik je deelgenoot maken in mijn zoektocht naar de werkelijkheid.

De werkelijkheid die heel bijzonder is en bijna niet voor te stellen in de denkbeelden van nu, maar in oude tijden was deze kennis waarschijnlijk wijdverbreid en universeel. Tijd om deze oude kennis weer boven te halen.

Let wel! Alles wat ik op deze blog beschrijf en noem zijn mijn kijk op de werkelijkheid en kunnen voor een ander geheel verschillend geïnterpreteerd of ervaren worden. Het is mijn visie en zienswijze en ik wil hiermee een ander die er anders tegenaan kijkt op geen enkele wijze tegen het hoofd stoten.