Tagarchief: ttip

Brusselse reclameborden klagen TTIP en CETA aan 

10-igp9296.jpgIn Brussel werden meer dan 80 reclameaffiches vervangen door kunstwerken die – aldus het collectief Brandwashing – ‘de wurggreep van de multinationals op de democratie aanklagen’. De actievoerders halen daarmee uit naar de vrijhandelsakkoorden CETA en TTIP.

 

07-sany0030.jpg09-dscf5799.jpg08-blue-ttip-game-over.jpg05-native-american-contre-cetattip.jpg03-ttip-supermarket-install.jpg

Deze week begint de tweede ronde van de onderhandelingen over het TTIP, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. Het CETA werd vorige week ondertekend maar is nog niet in werking getreden.

Het collectief Brandwashing liet zich voor deze actie inspireren door het project Brandalism, dat een gelijkaardige actie organiseerden in Parijs tijdens de klimaattop van vorig jaar. De kunstwerken werden gerealiseerd door meer dan twintig Belgische en internationale artiesten.

Eén van hen, Camille, legt uit waarom: “Voor ons, artiesten, is deelnemen aan dit soort project een gelegenheid om onze plaats in de publieke ruimte te heroveren door gebruik te maken van een plaats die normaal voorbehouden wordt aan grote bedrijven. In tijden waarin onze rechten op sociaal en ecologisch vlak meer en meer met de voeten getreden worden is het belangrijk om te informeren en stelling te nemen tegen de vrijhandelsakkoorden die ons allen aanbelangen”.

De affichecampagne is onderdeel van de acties van het platform TTIP Game Over.

 

Bron: Brusselse reclameborden klagen TTIP en CETA aan – DeWereldMorgen.be

Grootste demonstratie tot nu toe tegen CETA en TTIP

Afbeelding weergeven op TwitterVandaag hadden zich meer dan 8000 mensen verzameld op het Museumplein in Amsterdam om te protesteren tegen de CETA en TTIP verdragen. Nog nooit waren er in Nederland zoveel mensen op de been om te protesteren tegen deze verdragen.

Allerlei organisaties hadden hun steun gegeven aan de actie, zoals Milieudefensie, FNV, SP, Piratenpartij en Dierenpartij.

Tijdens de demo werd even stil gestaan bij de opmerkelijke actie van de Waalse regering om het CETA verdrag met Canada tegen te houden.

Met deze verdragen willen de de multinationals de beperkingen die door Europa worden opgelegd qua regelgeving opheffen.  Maar het is zo ontworpen dat de landelijke regeringen met hun regelgeving worden gepasseerd en dat bij eventuele tegenwerking, de bedrijven die zelfde regering of bedrijven voor de rechter kunnen slepen.   In besloten zittingen die verder voor publiek geheim moeten blijven.

Hier zit gelijk het grote probleem, onze democratie wordt compleet gepasseerd door deze verdragen.

We moeten dit als samenleving niet willen en daarom moet er veel meer bekend worden gemaakt over deze verdragen want de media doet het niet omdat zij een onderdeel zijn van die zelfde organisaties.

Lees dit artikel voor meer informatie;

https://renes-wereld.nl/2016/09/23/wat-iedereen-moet-weten-over-ttip/

 

 

 

Wat iedereen moet weten over TTIP !!

Rechtbanken opereren buiten nationale wetgeving

1. Wat is het TTIP?

 

Het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is een verdrag dat momenteel onderhandeld wordt tussen de VS en de EU. Dit verdrag wil de handel tussen de VS en de EU verder liberaliseren, met de stelling dat dit de handel zou stimuleren.

2. Wat is een vrijhandelsakkoord?

Dit zijn verdragen die de handelsrelaties tussen landen (of internationale organisaties die landen groeperen, zoals de EU) regelen. In werkelijkheid zijn het steeds akkoorden die uitsluitend de rechten van bedrijven beschermen. Deze akkoorden gaan ook niet echt over vrije handel, maar over handel gecontroleerd door de grote bedrijven.

3. Wat is het ergste gevolg van het TTIP?

In dit vrijhandelsakkoord staat een hoofdstuk dat regelt hoe disputen tussen bedrijven en lidstaten van het verdrag moeten worden opgelost, het Investor State Dispute Settlement (ISDS). Dit systeem schrijft voor dat bedrijven niet langer moeten procederen voor nationale handelsrechtbanken om een geschil met een staat over een investering te beoordelen. Dat moet voortaan voor een speciale ISDS-rechtbank waar nationale rechters geen enkele inspraak meer hebben. Om de harde kritiek op dit kernpunt van het verdrag te counteren heeft de EU nu een alternatief voorstel op tafel gelegd, deInvestment Court System (ICS). Dat zou met vast benoemde rechters werken, maar nog altijd een rechtbank buiten de nationale wetgeving zijn. In feite is dat slechts een ISDS-lite. Het idee wordt door de VS echter totaal verworpen, zij willen onverminderd ISDS. Die weigering is de voornaamste reden waarom de Duitse vicekanselier en minster van economie recent beweerde dat de onderhandelingen dood zouden zijn.

4.Waarom is ISDS gevaarlijk voor de democratie?

Een ISDS-rechtbank beslist of bestaande of geplande wetten van een land over milieubescherming, rechten van de consumenten, voedselveiligheid, ziekteverzekering, kostprijs van geneesmiddelen, bescherming van de privacy, sociale bescherming en gezondheidszorg de mogelijke winsten van investerende bedrijven negatief beïnvloeden. Is dat het geval, dan beslist deze ISDS-rechtbank dat de betrokken nationale wetgeving niet van toepassing is. Past de betrokken staat die wetgeving toch toe (bijvoorbeeld door GGO-etiketten op voeding te verplichten of fracking te verbieden) dan legt de ISDS-rechtbank zware boetes op aan het betrokken land om de verloren winsten van het betrokken bedrijf te compenseren. In de praktijk komt dit er op neer dat democratisch besloten wetten door bedrijven mogen worden genegeerd.

5. Zijn we zeker dat dit ISDS in het TTIP is voorzien?

Ja. De teksten van het TTIP-verdrag zijn nog steeds geheim voor de gewone burgers en hun organisaties. De bedrijven zelf nemen daarentegen met hun adviseurs deel aan de onderhandelingen en stellen dus samen met de ambtenaren van de EU en de VS de teksten van het TTIP op. Officieel weten we dus nog niet wat in dit verdrag staat. We kunnen dat echter wel al weten aan de hand van de tekst van het andere vrijhandelsakkoord TPP die wel al beschikbaar is.

6. Hebben we al ervaring met ISDS?

Ja. Deze vrijhandelsakkoorden bevatten eveneens gelijkaardige systemen zoals het ISDS in het TTIP. De ervaring heeft geleerd dat deze rechtbanken altijd in 100 procent van de zaken in het voordeel van bedrijven en tegen de belangen van staten en hun bevolking ingingen. Het meest sprekende voorbeeld is het North American Free Trade Agreement (NAFTA) tussen de VS, Canada en Mexico van 1994. Dit verdrag en het ISDS-systeem van dit verdrag hebben zware negatieve gevolgen voor de tewerkstelling, voor de sociale werkomstandigheden in de drie betrokken landen. Alleen de winsten van de betrokken bedrijven zijn er wel bij gevaren.

7. Heeft verzet tegen dergelijke akkoorden wel zin?

Absoluut. Er zijn reeds meermaals grote verdragen gekelderd dankzij sociaal verzet. Het Multilateral Investment Agreement (MIA) was een vrijhandelsakkoord dat tussen 1995 en 1998 werd onderhandeld tussen alle lidstaten van de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (waar ook alle EU-lidstaten en de VS lid van zijn). De onderhandelingen waren reeds volledig beëindigd toen het toch nog werd afgevoerd onder druk van grootschalig internationaal protest van maatschappelijke organisaties. Het verdrag Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) was al ondertekend door alle lidstaten en wordt in 2012 toch afgevoerd dankzij protest. Dit verdrag wilde het internet commercialiseren. Deze succesvolle protesten werd – net als nu – toen genegeerd of verkeerd voorgesteld door de grote media.

8. Is TTIP het enige vrijhandelsakkoord?

Het TTIP is niet het enige geplande vrijhandelsakkoord. Een gelijkaardig verdrag tussen de EU en Canada, het EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is bijna voltooid en zal in de loop van oktober 2016 ter ondertekening worden voorgelegd. Ondertussen wordt ook onderhandeld door 23 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en de EU over een verdrag dat openbare diensten moet openstellen voor de vrije markt, het Trade and Services Agreement (TiSA).

9. Waarom is ook het TPP belangrijk voor ons?

Een vrijhandelsakkoord dat wel al voltooid is en ondertekend is het Transpacific Partnership Agreement (TPP). Het TTP werd afgesproken tussen de VS en een aantal landen aan beide zijden van de Stille Oceaan in Amerika en Azië. Het is de westelijke tegenpool van het TTIP aan de Atlantische Oostkust van de VS met de EU. Van dit verdrag zijn de teksten wel al bekend. Daar kunnen we uit leren wat in de nog geheime teksten van het TTIP gaat staan. Delen van het TTIP zijn al gelekt door WikiLeaks en Greenpeace en bevestigen dit.

10. Betekent de ondertekening van een verdrag het einde van het verzet?

Absoluut niet. Zoals ACTA toont, kan een verdrag nog altijd worden afgevoerd, zelfs na de ondertekening door staatshoofden (of regeringsleiders). In tegenstelling tot wat voortdurend verkeerdelijk wordt beweerd is de plechtige ondertekening van een verdrag niet de eindfase van een verdrag. Elk verdrag moet daarna worden goedgekeurd door het parlement van de betrokken staat (in het geval van TTIP zijn dat het Europees Parlement en alle parlementen van alle EU-lidstaten). Parlementen kunnen de tekst echter niet meer wijzigen, ze kunnen alleen volledig goed- of afkeuren. Daarom wordt de parlementaire stemming van een verdrag ‘ratificatie’ genoemd. Ratificatie kan soms jaren aanslepen en biedt dus nog steeds ruimte voor verzet.

Bron: DeWereldMorgen.be

Bron: Wat iedereen moet weten over TTIP | Gewoon-Nieuws.nl

Een groeiende weerstand tegen de handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA

TTIP
Op 11 november 2014 demonstreerden enige tientallen mensen in Amsterdam tegen het toen nog vrijwel onbekende TTIP. Een jaar later trokken er 7.000 demonstranten door Amsterdam. Nu anderhalf jaar later werd er op zaterdag 28 mei in 27 plaatsen in Nederland actie gevoerd tegen TTIP en de dag daarop kwamen ruim 200 activisten de hele dag bijeen op het TTIP alarm festival, om te discussiëren over de strategie van de beweging. Inmiddels hebben 21 gemeenten, 3 provincies en een waterschap zich TTIP-vrij verklaard. Het is duidelijk: er is sprake van een snel groeiende beweging tegen de omstreden handelsverdragen.

Lees verder Een groeiende weerstand tegen de handelsverdragen TTIP, CETA en TiSA

Tienduizenden Italianen de straat op tegen TTIP, GMO, oorlogen en Amerikaanse invloed

Terwijl we in Nederland niets op het nieuws zien wordt er in Rome door duizende Italianen gedemonstreerd tegen o.a. het TTIP-verdrag.  Maar de NOS en het RTL nieuws vinden schijnbaar dat wij als Nederlanders dit niet hoeven ( of mogen ) weten.

Het TTIP verdrag heeft echter, als dit er door komt, zoveel invloed op onze samenleving, dat wij het wel moeten weten.  Het is namelijk een volgende stap naar totale controle over de voedselketen en handel door landen en multinationals waarbij de burger compleet buitenspel gezet wordt.

Maar wat uiteraard wel gebeurt is dat de burger strak via de belasting op mag draaien voor de gevolgen.

Het is daarom uiterst vreemd dat wij in Nederland hierover nauwelijks iets horen. Arjan Lubach heeft er in zijn programma eens aandacht aan besteed en de minister uitgenodigd die doodleuk zij tot we ons geen zorgen hoefde te maken en daarmee was de kous af.

Hieronder een artikel van de stille waarheid waarin uitgelegd wat ons boven het hoofd hangt

Lees verder Tienduizenden Italianen de straat op tegen TTIP, GMO, oorlogen en Amerikaanse invloed

TTIP is het bewijs van ondemocratisch Europa : Beyond the Matrix

Artikel van Martin Vrijland;

De TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) bewijst vooral maar weer eens dat Europa compleet schijt heeft aan de bevolking en volledig naar de pijpen van Amerika danst. Dat is ook niet zo gek als we bedenken dat al centralisering van de macht via Unies als de Europese Unie, Afrikaanse Unie en welke Unie’s er al zo niet meer zijn opgericht, slechts een gefaseerde weg richting wereldregering is. Het is nu eenmaal handig als je dit stapsgewijs doet, zodat het volk er langzaam aan kan wennen. Je houdt ze ondertussen nog een beetje zoet met landspolitici als Mark Rutte en Jeroentje financial hitman Dijsselbloem en laat soms zo’n volksver-tegen-woordiger carrière maken in Europa als dank voor meewerken aan een coupe in bijvoorbeeld Oekraïne. Daardoor houdt je het gevoel van democratie nog enigszins in leven, terwijl het feitelijk niet bestaat. Lees verder TTIP is het bewijs van ondemocratisch Europa : Beyond the Matrix

De strijd tegen TTIP, het grootste Europese burgerintiatief ooit | Stop de bankiers

Afgelopen periode voerde Oxfam in een 80-tal gemeenten gespreid over heel Vlaanderen actie tegen TTIP. Dat deden ze door verschillende lokale monumenten in te pakken met een duidelijke boodschap: “TTIP, niet in mijn naam!”. Vooral het gebrek aan transparantie stoot Oxfam tegen de borst. Ze zouden natuurlijk Oxfam niet zijn moesten ze zich geen zorgen maken over welke invloed dit verdrag zal hebben voor de lokale handel. Het protest klinkt echter verder, veel verder.

Over heel Europa hebben heel wat mensen vragen bij dit vrijhandelsakkoord. De online petitie tegen TTIP (https://stop-ttip.org) is met 3,2 miljoen ondertekenden dan ook het grootste Europese burgerintiatief ooit. Maar waarom heeft TTIP zo veel tegenstanders?

Efficiëntie

Sinds oktober 2013 onderhandelen Amerikaanse en Europese vertegenwoordigers, achter gesloten deuren weliswaar, voor een vrijhandelsverdrag tussen de twee economische grootheden. TTIP, of voluit Transatlantisch Trade and Investment Partenership, heeft als doel om de handel tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten te stimuleren om zo een bloeiend economisch partnership te creëren.

Dat willen ze doen door bijvoorbeeld de importtarieven af te schaffen en de juridische regulering op elkaar af te stemmen. Zo moet transatlantische handel veel goedkoper en interessanter worden, wat tot lagere productiekosten en uiteindelijk jobscreatie moet leiden.

Verder zouden zowel de VS als de EU beter gewapend moeten zijn voor de concurrentiestrijd met de snelgroeiende BRIC landen. Een populair voorbeeld is de export van auto’s van en naar Amerika. Zo moeten o.a. knipperlichten anders geïnstalleerd en de crashtest anders gevoerd worden, waardoor men de auto’s telkens opnieuw en meermaals moet testen. TTIP zou dit obstakel moeten vermijden, en zo export efficiënter maken.

Chloorkippen en GGO’s

Maar volgens sommigen is toch niet alles peis en vree. TTIP wordt namelijk omschreven als een wolf in schaapskleren. Zo is de Amerikaanse wetgeving op veel vlakken veel soepeler dan de Europese. Tegenstanders nemen dan ook vooral de Amerikaanse regulering op vlak voedselveiligheid op de korrel.

Het Amerikaanse hormoonvlees en de beruchte chloorkip doet bij critici de wenkbrauwen fronsen. Hoewel dit in de Amerikaanse landbouw alledaagse praktijk is, geldt in de EU een algemeen verbod. Buiten het feit dat dit schadelijk voor de volksgezondheid en dieronvriendelijk is, zou dit in economisch perspectief de Amerikaanse boeren een superieur voordeel tegenover de Europese landbouwproductie geven.

De EU hanteert een veel strengere regelgeving op vlak van voedselproductie en inspectie. Zo moeten in Europa GGO’s een speciaal etiket krijgen, terwijl dit in de VS niet hoeft. Ook milieuactivisten vinden dit akkoord onaanvaardbaar. Dit is o.a. te wijten aan het niet onbesproken schaliegas. In Amerika wordt massaal naar schalies geboord terwijl men in Europa niet overtuigd is, door de geringe kans op milieuschade.

Tot slot doet het gebrek aan transparantie vele wenkbrauwen fronsen. Dat het verdrag achter gesloten deuren wordt bezegeld, druist volgens tegenstanders rechtsreeks in tegen de democratische waarden. Het is voornamelijk die geheimzinnigheid die voor Oxfam en ook verscheidene europarlementariërs niet door de beugel kan.

ISDS

Ook over het controleorgaan reizen er enkele vragen. Wanneer het TTIF verdrag ooit hard gemaakt zou worden, is er nu eenmaal nood aan een controleorgaan. Hiervoor hebben de onderhandelaars het ISDS in gedachten.

Het investor-State Dispute Settlement zorgt ervoor dat wanneer een bedrijf vindt dat zijn belangen geschonden worden door een nationale overheid, die zelfstandig een rechtszaak kan spannen tegen de staat in kwestie met de internationale wetgeving, in dit geval TTIP, als leidraad. Dit wordt dan beslecht in een speciaal tribunaal, los van de nationale rechtspraak.

Als bijvoorbeeld een Europees bedrijf vindt een nadeel ondervindt, ondanks het afgesproken TTIP, heeft die dus de macht om op te treden tegen de VS en zo een schadeclaim te eisen. Critici beweren dat in praktijk dit door die soepelere Amerikaanse wetgeving eerder omgekeerd zal zijn. Dit vindt men een schending van de nationale soevereiniteit en democratische waarden.

NAFTA

De VS heeft al ervaring met vrijhandelsverdragen. Zo ondertekenden ze in ’94 samen met Mexico en Canada een vergelijkbaar akkoord, het NAFTA. Ook toen stootte dit op veel tegenstand, ook in de VS. Daar was men namelijk bang dat veel Amerikaanse bedrijven naar Mexico zouden uitwijken, om zo de hogere loonkost te ontwijken, wat tot een enorme werkloosheid zou leiden.

In Mexico vreesden ze dan weer dat de VS zo de hele Mexicaanse economie in handen zou krijgen. Maar ook hierin waren milieuorganisaties enorm sceptisch over dit verdrag. Dit o.a. door de soepele Amerikaanse regels op bijvoorbeeld schaliegas (zie supra). Canada wou uit milieuoverwegingen dan ook een tijdelijk verbod heffen op schaliegas. Het Amerikaanse bedrijf Lone Pine echter, een pionier op vlak van het winnen van schaliegas, was hier niet mee akkoord. Ze verwezen naar het NAFTA en kregen zo van de Canadese overheid een schadevergoeding van een slordige 250 miljoen euro.

Voor de geïnteresseerden: https://stop-ttip.org

Bron: De strijd tegen TTIP, het grootste Europese burgerintiatief ooit | Stop de bankiers

TTIPP Het geheim van & voor onze politici – YouTube

Belangrijke Duitse documentaire over het TTIP verdrag dat met veel geweld door de corporaties wereldwijd door de strot van de wereldburgers gedrukt wordt. Deel dit aub heel erg veel want dit is de laatste strohalm van onze vrijheid. Zodra corporaties dit erdoor krijgen geldt enkel nog de winst, nog veel erger dan dit nu het geval is. Wetten die burgers beschermen zulen gebruikt worden om de winsten te vergroten van bedrijven, rechtssystemen zullen volledig schaakmat gezet worden door de hoge eisen en rechtszaken door corporaties. Deel daarom dit enorm belangrijke artikel zoveel als je kunt!