Tagarchief: coronavirus

Mondkapjes onrechtmatig

.
Wil je ook geen mondkapje dragen in de buitenlucht?
Lees, print en deel dan dit bericht.

“De ambtenaar of persoon die je een mondkapje wil verplichten op straat, begaat een strafbaar feit, waarop een gevangenisstraf staat van ten hoogste 2 jaar, of een geldboete in de vierde categorie.”

Vertel de “ambtenaar” dat hij een strafbaar feit begaat en/of laat hem dit lezen:

Burgemeesters willen mondkapjes verplicht stellen in de “openbare ruimte”: gewoon op straat.

Hieronder staat waarom dat niet mag en dit document kun je gebruiken om je ervan te vrijwaren.

  1. Er is geen juridische grondslag voor het dwingend opleggen van het dragen van mondkapjes.

Uitspraak op woensdag 29 juli 2020 door hoogleraar recht aan de RUG Brouwer in het Dagblad van het Noorden: “Rechtsgeleerde Brouwer: ‘Tot de coronawet er is, mag je mondkapjes niet verplichten’”

https://www.rtvnoord.nl/…/Rechtsgeleerde-Brouwer-Tot-de-cor…

  1. Uit de eerste twee alinea’s volgt, dat als de of overheid (“rechtspersonen”) jou dwingen; als personen jou dwingen – als “ambtenaar” of als “natuurlijk persoon”: dan maken ze zich schuldig aan een misdrijf volgens artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht (ambtenaar: politieagent, BOA etc.) respectievelijk artikel 284 Sr (ieder ander).

Artikel 365 stelt : De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel365

Als er geen juridische grondslag is voor het verplicht dragen van een mondkapje, is het dwingen dus “misbruik maken van gezag”.

Hetzelfde gesteld voor niet-ambtenaren in artikel 284 strafrecht:

https://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel284

  1. Politieagenten en BOA’s, etc. kunnen zich niet verschuilen achter zinnen als “Ik voer alleen maar orders uit”; “Ik moet dit doen, opdracht van mijn baas”.

Waarom niet: de “Neurenbergse principes”.

De Neurenbergse principes zijn internationaal recht, dat uitgaat
boven nationaal, Nederlands recht. Ze komen erop neer, dat iemand die in opdracht handelt, verantwoordelijk is en blijft voor zijn/haar eigen rechtshandelen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Neurenbergse_principes

  1. Het is ondertussen duidelijk dat mondkapjes je niet beschermen tegen het coronavirus. Zie
    onder andere deze link van een Amerikaanse medische overheidssite:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/.

Er is wel duidelijkheid over de schade die ze je gezondheid (en je privacy) toebrengen.

https://www.hpdetijd.nl/…/alle-ins-en-outs-over-dat-vermal…/,

https://www.dvhn.nl/…/Hoogleraar-UMCG-over-de-onzin-van-mon… e.v.a. artikelen.

Per saldo: niemand kan jou nu dwingen een mondkapje te dragen, helemaal niet omdat dat slecht is voor je gezondheid. Niemand kan je dwingen je eigen gezondheid te schaden.

Heel simpel: “Dwing jij mij, dan ben je strafbaar.”

Lees dit goed door, draag het bij je op straat en vertel de “ambtenaar” dat hij een strafbaar feit begaat en/of laat hem dit lezen.

262 miljoen doden: en de winnaar is…

Volksbedreiging nummer een is niet het terrorisme. Wereldwijd zijn noch natuurrampen, hongersnoden, oorlogen of epidemieën de grootste doodsvijand van de burger. Honderden miljoenen mensen hebben door dit fenomeen het leven gelaten in de afgelopen eeuwen. Het aantal dodelijke slachtoffers was in de vorige eeuw hoger dan in alle centennia daarvoor. Het nieuwe millennium is juist begonnen en telt al weer een ongekend aantal doden. De dreiging lijkt groter dan ooit tevoren en de burger steeds minder weerbaar. De belangrijkste doodsvijand van de burger is…

De overheid.

De ware terrorist ontmaskerd: wie beschermt ons tegen de overheid?
Met talloze burgerrechten- en vrijheidsbeperkende maatregelen, beschermt de overheid zichzelf in toenemende mate tegen haar onderdanen maar wie beschermt ons tegen de overheid? Politiek wetenschapper Prof. R.J. Rummel heeft onderzoek gedaan naar wat hij noemt ‘democide’, de moorden door overheden op eigen burgers in de zo ‘beschaafde en ontwikkelde’ twintigste eeuw. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om doden als gevolg van oorlogen maar om moedwillige mishandeling met dodelijke afloop en executies van ongewapende burgers. Dit is precies de reden waarom Amerikaanse staatsburgers volgens het ‘tweede amendement’ op hun grondwet het recht hebben op het dragen van wapens: ‘to lawfully rebel against unjust governments’.2 Wat blijkt? Nooit eerder zijn er zoveel burgers omgekomen door overheidsgeweld als in deze eeuw.

Enkele getallen die Rummel noemt in zijn boek Death by Government:Volksrepubliek China (PRC) 1949 – ‘8776.702.000 burgermoorden door de overheidU.S.S.R. 1917 – ‘8761.911.000 burgermoorden door de overheidKolonialisme 20ste eeuw50.000.000 burgermoorden door de overheidDuitsland 1933 – ‘4520.946.000 burgermoorden door de overheidKuomintang China (KMT) 1928 – ‘4910.214.000 burgermoorden door de overheidJapan 1936 – ‘455.964.000 burgermoorden door de overheidChina (Mao Sovjets) 1923 – ‘483.468.000 burgermoorden door de overheidCambodja 1975 – ‘792.035.000 burgermoorden door de overheidTurkije 1909 -‘181.883.000 burgermoorden door de overheidVietnam 1945 – ‘871.670.000 burgermoorden door de overheidPolen 1945 – ‘481.585.000 burgermoorden door de overheidPakistan 1958 – ‘871.503.000 burgermoorden door de overheidJoegoslavië (Tito) 1944 – ‘871.072.000 burgermoorden door de overheid

Tezamen met andere massamoorden, zuiveringen en genociden gepleegd door overheden, komt Rummel op een onthutsende 262 miljoen burgermoorden begaan door de eigen overheid in de twintigste eeuw. Rummel merkt er het volgende over op:

‘De volslagen onwetendheid en ontkenning van de 262.000.000 burgermoorden gepleegd door de overheid wordt onthuld door deze feiten:

dit totaal is meer dan zes maal het aantal omgebrachten in de gevechten van alle nationale en buitenlandse oorlogen tezamen in de vorige eeuw (inclusief Wereldoorlog I & II, de Koreaanse en Vietnamoorlog) en wanneer de lijken van alle vermoorden voet aan hoofd achter elkaar werden gelegd zouden deze de aarde tien maal omcirkelen.’ 3

Ter illustratie: de vijftien bloedigste oorlogen in de twintigste eeuw:Tweede Wereldoorlog (1937 – ‘45)20 miljoenEerste Wereldoorlog (1914 – ‘18)8.5 miljoenKoreaanse oorlog (1950 -m ‘53)1.2 miljoenChinese burgeroorlog (1945 – ‘49)1.2 miljoenVietnamoorlog (1965 – ‘73)1.2 miljoenIran-Irakoorlog (1980 – ‘88)850.000Russische burgeroorlog (1918 – ‘21)800.000Chinese burgeroorlog (1927 – ‘39)400.000Oorlog Frans Indochina (1945 – ‘54)385.000Mexicaanse revolutie (1911 – ‘20)200.000Spaanse burgeroorlog (1936 – ‘39)200.000Oorlog Frans Algerije (1954 – ‘62)160.000Afghaanse oorlog (1980 – ‘89)150.000Russisch-Japanse oorlog (1904 – ‘05)130.000Oorlog rifgebergte (Marokko 1956 – ‘72)100.000Eerste Soedanese burgeroorlog (1956 – ‘72)100.000Russisch-Poolse oorlog (1919 – ‘20)100.000Biaffraanse oorlog (1967 – ‘70)100.000

Het totaal dodelijke oorlogsslachtoffers bedraagt 35 tot 40 miljoen, zes keer minder dan de wereldwijde overheidsgenocide op eigen burgers.

Exploitatie van chaos voor macht en gewin
Maar ook in geval van oorlogsdoden moeten we bedenken dat de machthebbers die over ons heersen – de vertegenwoordigers van de overheden –  nagenoeg altijd de oorlogen beginnen, vaak onder voorwendsels als ‘volksveiligheid’ of zelfs ’vrijheid en democratie’ met als werkelijk doel: vergroting van macht en bezit. De doorsnee burger wenst slechts rust, vrede, vervulling van de eerste levensbehoeften en een liefdevol familieleven. Met de oorlogsdoden meegerekend overstijgt het aantal overheidsmoorden in de twintigste eeuw de driehonderd miljoen. Bij slechts een zeer klein aantal overheden staat niet geld of macht maar de burger centraal. Deze overheden die zich het lot van hun volk aantrekken – waarvan momenteel enkele voorbeelden in Zuid Amerika – staan doorgaans onder grote druk van de veelal rijkere westerse overheden die uit zijn op eigen gewin, en de met hen collaborerende massamedia die ons moedwillig een vertekend beeld voorspiegelen.

In talloze bloedige coupes, revoluties en oorlogen overal ter wereld heeft de Amerikaanse overheid de hand, zoals blijkt uit het zeer gedocumenteerde boek van Naomi Klein, ‘The Shock Doctrine’  en de vele documentaires van John Pliger, waaronder ‘The War on Democracy’ (bekijk video):

‘people with power who are cashing in on chaos, exploiting bloodshed and catastrophe to brutally remake our world in their image.’ 4

Coupplegers, aanvoerders van moordcommando’s en professionele beulen krijgen in de twintigste eeuw hun opleiding aan The School of the America’s, ook wel bekend als ‘The School of the Assassins’ (bekijk video). Overheidsvertegenwoordigers van landen die Amerika met minder machtsvertoon in het gareel hoeft te houden, zoals het slaafse Nederland, krijgen een training aan wat ooit heette het ‘Office of War Information’, later omgedoopt tot ‘Office of International Information’ en vervolgens tot ‘International Leadership Program.’ Gordon Brown en Karzai namen eraan deel en Sarkozi zat in de jaargroep van 1985 tezamen met Balkenende. Opmerkelijk is het grote aantal oudstudenten dat vele jaren later ‘stomtoevallig’ wordt ‘gekozen’ tot president of premier.

Voorbeeldig, christelijk Nederland met Den Haag als ‘wereldhoofdstad van recht en vrede’
Den Haag als ‘stad van recht en vrede’, staat gelijk aan een vlag op een strontpraam en wel een heel erg stinkende. Nederland hoort namelijk in de eerstgenoemde opsomming thuis als behorend tot de overheden die in de eerste helft van de twintigste eeuw op grote schaal genocide pleegt op eigen onderdanen en wel onder het kopje ‘kolonialisme’. In verhouding tot zo’n klein land is de omvang opvallend groot. Nauwelijks zelf bevrijd van de Duitse bezetter in 1945, geeft onze overheid nog in het hetzelfde jaar opdracht tot moord en geweld – vaak gepaard gaand met de afschuwelijkste martelingen – op medeburgers van het Koninkrijk der Nederlanden in ‘ons’ Indië. De reden is de enorme bron van inkomsten waarin Nederlands Indië voorziet, waaronder olie en cocaïne, afgezet tegen de drang van het volk tot vrijheid en onafhankelijkheid.

Minimaal honderdvijftigduizend onderdanen zijn daarom door de Nederlandse overheid verbrand in hun dorpjes, doodgemarteld of standrechtelijk geëxecuteerd tijdens de ‘politionele acties.’ Aan het begin van de eeuw levert de Atjehoorlog al een eindresultaat van minstens 70.000 gedode koninkrijksonderdanen. Tezamen goed voor bijna een kwart miljoen moorden onder de burgerbevolking: meer dan de helft van alle ingezetenen van Den Haag of gelijk aan het inwonertal van een complete stad als Eindhoven. Vervolgens heeft de Nederlandse overheid, in ondermeer de persoon van Joseph Luns, steeds onvoorwaardelijke steun verleend aan Amerikaanse interventies als de massamoorden in Vietnam voor ‘vrijheid en democratie.’

Onze overheid is schuldig aan de onevenredige hoogte in verhouding tot de rest van Europa, van het totaal aantal joodse burgers dat in de oorlog uit ons land is weggevoerd en omgebracht. Het is in vergelijking het hoogste aantal in Europa. Het aantal doden was nooit zo omvangrijk geweest als de overheid niet op zo’n grote schaal had gecollaboreerd en haar burgers niet zo kwetsbaar had gemaakt door haar controlegerichte registratiewoede. Nooit is de registratiedrift echter zo groot geweest als nu (voor uw veiligheid uiteraard). Een kwaadwillende overheid kan thans moeiteloos afwijkenden, ‘Entarteten’, geïnfecteerden, andersdenkenden, activisten of etnische minderheden traceren en afvoeren.

Deze eeuw verleende de christelijke Nederlandse overheid opnieuw kritiekloze steun aan massamoord op burgers, zowel politiek als militair bij de olie- en opiumoorlog te Irak en Afghanistan die onder valse voorwendselen is begonnen. Over deze megaslachtingen voor ‘democratie en vrijheid’ door zichzelf verrijkende parasitaire naties tegen de ‘as van het kwaad’, maakte Pilger een documentaire, getiteld Breaking the Silence (bekijk video). Ook de Israëlische genocide van 1300 Palestijnen onlangs, kon weer rekenen op de steun van ons christelijk kabinet.

Nederland is medeverantwoordelijk voor bijna anderhalf miljoen doden in Irak en minimaal hetzelfde aantal dat nog wordt verwacht als gevolg van kanker, misgeboorten en geboortedefecten door het gebruik van verarmd uranium in de munitie. Daarvoor leverde Nederland al wapens aan de tegenpartij, Sadam Hoessein, waaronder 4.621 ton grondstoffen voor chemische wapens.5 Hoessein wendde deze grondstoffen vervolgens aan voor genocide op zijn onderdanen te Halabja, met ondermeer 5000 dode en 7000 Koerden met ernstige gezondheidsschade tot gevolg (Amnesty International). Nederland verdient vermogens aan de moord op burgers en behoort tot de top vijf wapenexporteurs in de wereld 6 met klanten als Israël7 en Indonesië.8

Noten:

1 Lees Anarchiel: ‘Het Sprookje van terreur’ & ‘Terroristische dreiging of pure bangmakerij’.

2 Vastgelegd ondermeer in de Declaration of Independence uit 1776. Let wel: Anarchiel.com verafschuwt te allen tijde elke vorm van fysiek geweld (zie missie): dat laten we graag over aan de specialist hierin bij uitstek: de overheid.

3 Bron: Prof. R.J. Rummel, Death by Government (Google books).

4 Naomi Klein, The Shock Doctrine.

5 Daan Bronkhorst, februari 2007, Amnesty International.

6 Volkskrant, 13 december 2008.

7 Groene Amsterdammer, 14 januari 2009.

8 Nederland leverde o.m. voor 48,88 miljoen aan wapens aan Indonesië (Martin Broek, ‘Actiekrant tegen straffeloosheid in Indonesië’, okt 2002).

https://www.vrijspreker.nl/wp/2009/06/262-miljoen-doden-en-de-winnaar-is/

Beloon corona-vaccinatie met meer vrijheden

Typerend: het uitblijven van bestraffing “beloning” noemen. Het is hetzelfde wat een overvaller aanbiedt: als je braaf je geld afstaat, “beloont” hij je door geen mes tussen je ribben te steken.

We worden gegijzeld. Het “losgeld” zal bestaan uit collectieve acceptatie van het vaccin. De weigeraars zullen de schuld krijgen van het voortduren van de gijzeling.

Deze vijand bedient zich van alle denkbare misdaadtactieken. Misleiding, leugens, oplichting, bedreiging, intimidatie, gijzeling en tenslotte geweld en genocide.

Nooit eerder stond de mensheid tegenover een dergelijk vijandig offensief. Het is van een nooit eerder vertoonde (wereldwijde) omvang en kwaadaardigheid. Als wij (de mensheid) ons erin laten meevoeren – uit gebrek aan besef, of uit lafhartigheid – dan zal dit de allerzwartste bladzijde uit onze geschiedenis worden. Wellicht zelfs de laatste bladzijde.

Nu niet opstaan zal nooit meer opstaan betekenen. Massaal deze vijand de rug toekeren, en er niet meer aan gehoorzamen, is een absoluut vereiste.

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/07/13/beloon-corona-vaccinatie-met-meer-vrijheden-a4005783?fbclid=IwAR0Hfej6MnyHIhiKzFQ2xXjAKgh6USk5IfmkmSbt7lwIUA4-dOsaIFOG86A

Corona zal ons tot slaaf maken

Nou, daar heb je ze dan, de Corona-regels. Ja, vorig jaar had niemand met een gezond werkend brein deze idioterie kunnen verzinnen maar, de push voor het ‘nieuwe normaal’ gaat lekker door. Dat is nog lang niet alles, dit is pas het begin. Aankomende winter wordt de paniek volledig gehyped en daarna komen de Corona-paspoorten en vaccinaties.

Daar is het allemaal om te doen, de vaccinaties en de bijbehorende documenten. Geen vaccinatie betekent straks dat je de toegang tot de Albert Heijn geweigerd wordt. Je kunt niet meer door de toegangspoortjes als je geen digitaal bewijs hebt dat je de prik van Bill hebt ontvangen, dus wordt je gedwongen je te vaccineren als je nog mee wilt doen.

Dus, ongeacht wat er in die spuit zit, je gaat dood als je hem niet neemt. Desondanks heb je keuzevrijheid. Jij mag kiezen of je gaat creperen of dat je de toegangskaart van de farmaceutische industrie neemt. Er zijn heel wat mensen die straks voor die spuit in de rij staan. Anderen zullen angstig afwachten en hem vervolgens nog moeten nemen omdat ze niet op straat willen staan. Ja, woningcorporaties zullen natuurlijk eisen dat hun huurders een spuit laten zetten. Die bedrijven hebben de hele sociale woningbouw voor een knaak en een rol drop gekregen. Het lijkt niet meer dan logisch dat zij de overheid in deze waanzin ten dienste zullen zijn.

We belanden straks in een scenario gelijk aan “Invasion of the Bodysnatchers”. De gevaccineerden zullen mensen met gezond verstand kunnen aanwijzen op basis van de digitale registratie van ontbrekende documenten. Neem maar aan dat die app straks alarm slaat als een ongedocumenteerde door de straten gaat. Uiteindelijk zullen razzia’s plaatsvinden om de laatste ongevaccineerden met geweld te bekeren en ze tot modelburgers te spuiten.

Er zijn nog steeds mensen die heilig geloven in de bullshit van tv en overheid. Zij worden in een vrije samenleving niet beperkt in hun waanzin en hun waanzin gaat een einde aan die vrijheid maken.
Ik weet niet wat er in die spuit zit maar, vanuit een technisch perspectief kunnen dat de meest enge zaken zijn. Dan mogen we naar de biotechnologie en de nanotechnologie kijken en niemand gaat je vertellen wat er allemaal inzit. Dat gaan we pas veel later horen, als we het überhaupt nog te horen krijgen. In beide gevallen is dan de zet al gedaan en de schade zal wellicht niet te herstellen zijn. Dat hebben we dan aan die hersenloze ordervolgers te danken die liever gehoorzamen met alle gevolgen van dien, dan wellicht een griepje krijgen.

Ik hoop dit verhaal zonder gevaccineerd te worden te overleven. Ik wil de gevolgen zien en de slachtoffers tevreden horen vertellen dat ze dit bij een nieuwe ‘gezondheidscrisis’ weer voor hun medemens zouden doen. Een grotere bullshit kun je niet bedenken. Zo’n virus sterft uit als genoeg immuunsystemen er mee in aanraking zijn geweest. De sterksten onder ons zouden juist geïnfecteerd moeten raken zodat zij na eventuele ziekte kunnen functioneren zonder het door te geven. Iedere viroloog kan je dat vertellen maar met vaccineren valt meer te verdien, vraag maar aan Ab Osterhaus.

Dus, als je nog genoeg hersencellen hebt om deze alinea tot je te nemen, dan weet je dat de regerende domheid heeft gewonnen. De kleinburgerlijke schijterigheid van lieden die de overheid klakkeloos geloven, heeft het gewonnen van het gezonde verstand als deze overheid hiermee wegkomt. Je zult nu moeten kiezen, ga je de vaccinatie nemen of niet. Gewoon bedanken voor de eer gaat niet meer lukken als straks de laatste maatregelen in stelling zijn gebracht. Daarna mag je je overgeven aan een overheid die de afgelopen decennia steeds meer schijt aan je heeft gehad. De Euro, het Europese recht, de toetreding van Griekenland tot de monetaire unie, je hebt duidelijk laten horen dat je er tegen was maar, de regeringen Balkenende en Rutte hebben nooit de behoefte gevoeld naar jou te luisteren.

De resultaten van jarenlang tegen beter weten in stemmen zijn bereikt. Je huidige regering verbiedt je stem. Je mag niet meer demonstreren, je moet je dieren laten creperen omdat er stikstof in de lucht zit. De waanzin is er al en die wordt gesteund door burgers die klakkeloos de orders van een losgeslagen regering volgen. Het hoe en waarom is onbelangrijk geworden. Je staat voor een simpele keuze, ga je je laten vaccineren of zet je alles nu in om straks ongevaccineerd door te leven.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Vraagt u zich eens af…?

EEN MOMENT VAN BEZINNING

Omdat de complottheorieën je tegenwoordig om de oren vliegen, en je door de bomen het bos niet meer kan zien, wil ik graag terug gaan naar een moment van bezinning.
Iedereen weet dat er een virus rondgegaan is over de gehele wereld, en hier is ook geen discussie over, dat is een eerste feit.
Dat er echter onder overkoepelende WHO-regie in praktisch ieder land een andere benadering, en bestrijding van dit virus zichtbaar was is een tweede feit.
Waarom als er een overkoepelend orgaan is, dat de hele wereld in een lockdown geplaatst heeft, is er toch in werkelijk ieder land een andere strategie en benadering………. vraagt u zich dit eens af!!!

In Nederland heeft onze overheid zich gehouden aan richtlijnen van het RIVM, die vanaf minuut één overal naast zaten en blunder op blunder gestapeld hebben. Dat is geen complotdenken, dat is feit nummer 3 wat u zelf op de site van het RIVM kunt natrekken.
Waarom bleef onze overheid achter een organisatie staan, met desastreuze gevolgen voor geheel Nederland, die vanaf het begin af aan blijk gaf van grote onkunde, het verspreiden van – naar later bleek – leugens, en tevens een organisatie die niet over zelflerend vermogen beschikt omdat men bleef blunderen……… vraagt u zich dit eens af!!!

Nederland werd vanaf het begin af aan laksheid verweten inzake het corona-virus, maar nu het virus – bewezen – zo goed als aan het verdwijnen is, worden er in ons land ongrondwettelijke zaken grondwettelijk gemaakt om ons gevangen te houden in het nieuwe normaal, waarom is dit……. vraagt u zich dit eens af!!!

Er is een ware willekeur aan handhavingsregels en boeteregimes ingesteld door heel Nederland, die werkelijk verschilt per bijna ieder postcode gebied. Als wij één centrale overheid hebben die – gezien de lockdown – het virus als groot gevaar inschat, en hiervoor zelfs stiekem de grondwet verandert, waarom is men dan niet in staat tot een eenduidig beleid……… vraagt u zich dit eens af!!!

Een zéér groot aantal slachtoffers van – naar men zegt – corona is gevallen in de verzorgingstehuizen, daar waar vele ouderen letterlijk weg zaten te kwijnen door hun verplichte gevangenschap en het verbod op bezoek. Is het niet vreemd dat juist daar relatief de meeste slachtoffers gevallen zijn aan ‘corona’……. vraagt u zich dat eens af!!!

De bevolking moet op straffe van boetes, een strafblad en soms gevangenisstraffen te allen tijde een verplichte afstand houden, waar men zich ook bevindt, maar politici, politieagenten en BOA’s mogen, gezien de vele voorbeelden, bijna in elkaars nek hijgen, zonder gevolgen voor hun gezondheid. Is het virus zo selectief dat het deze groepen vrijwaart……. vraagt u zich dit eens af!!!

Terwijl nog vele ondernemers letterlijk vechten voor hun bestaan en hele bedrijfstakken nog steeds gesloten zijn, mogen vanaf 15 juni de sanitaire complexen van de campings weer open om tegemoet te komen aan de buitenlandse toeristen. Geeft u dit niet een beetje een heel vreemd gevoel…….. vraagt u zich dit eens af!!!

Terwijl we nu al opzettelijk – ter verdediging van de ‘tijdelijke’ noodwet – bang gemaakt worden voor een tweede corona-golf, wordt ons land weer opengesteld voor toerisme, en mogen we allemaal weer op vakantie in volgepropte vliegtuigen, omdat we daar niet besmet raken. Is dit niet héél erg tegenstrijdig…… vraagt u zich dit eens af!!!

Er wordt een, nog nimmer in de geschiedenis vertoonde, censuurcampagne gevoerd t.o.v. alles en iedereen die oprechte vragen stelt over dit virus, maar een bewezen charlatan als Ab Osterhaus, die ter bevordering van zijn eigen bankrekening onze overheid opzadelde met miljoenen waardeloze vaccins, mag overal aanschuiven om zijn ‘expertise’ te verkondigen. Is dat niet een heel klein beetje verdacht……… vraagt u zich dit eens af!!!

De man die momenteel aan het hoofd van ons land staat, RIVM kopstuk Jaap van Dissel, staat op een zwarte lijst van artsen, wat algemeen bekend is. Toch mag deze, dus duidelijk omstreden, persoon beslissingen nemen die iedere Nederlander in zijn vrijheid, inkomen en gezondheid aantast. Is dit niet op zijn minst een beetje vreemd……. vraagt u zich dit eens af!!!

Er wordt door minister Hugo de Jonge een contract getekend met farmagigant AstraZeneca voor de levering van coronavaccins, terwijl dit bedrijf een geschiedenis heeft van schandalen en al 21x gerechtelijk veroordeeld is voor o.a. fraude, liegen in advertenties, het illegaal op de markt brengen van een niet goedgekeurd medicijn, het misbruiken van octrooiregels en liegen op patenten, het niet goed aangeven van bijwerkingen en het liegen in advertenties over goedkeuring van de FDA. Dit bedrijf dus, dat liegen zo ongeveer als modus operandi heeft, geniet het volste vertrouwen van minister Hugo de Jonge, die over onze gezondheid gaat. Gaan uw nekharen hier niet een beetje van overeind staan…… vraagt u zich dit eens af!!!

Er is – zo ongeveer sinds mensenheugenis – ieder jaar sprake van een gigantische griepperiode, die vele levens kost. Nu corona rondwaart horen wij niets meer over de griep, en lijkt deze ons land dit jaar overgeslagen te hebben. Vindt u dit niet op zijn minst een beetje vreemd…….. vraagt u zich dit eens af!!!

Er zijn letterlijk mensen gestorven omdat uit naam van corona hun de broodnodige medische zorg is ontzegd. Operaties gingen niet door, kankerpatiënten kregen geen behandelingen en ga zo maar door. Toch hebben wij nergens inzicht gekregen in het aantal doden dat hierdoor gevallen is, en vielen er volgens onze overheid enkel ‘corona gerelateerde’ doden. Is er niet ergens een klein stemmetje dat zegt: dit klopt niet……. vraagt u zich dit eens af!!!

De horeca, kappers, sportscholen, scholen en nog veel meer bedrijven moesten verplicht dicht, maar wij mochten nog steeds massaal naar de supermarkt, de bouwmarkt en de tuincentra. Schuurt dit niet een beetje met uw gevoel voor logica…….. vraagt u zich dit eens af!!!

Maar bovenal moet u zich eens afvragen waarom alle gesprekken en ‘onderzoeken’ die tot de gevangenname van geheel Nederland geleid hebben, voor iedereen en zelfs de Tweede Kamer geheim moeten blijven. Als er sprake is van zulke ingrijpende maatregelen, dan wil je als overheid draagvlak voor de genomen maatregelen en speel je dus geheel open kaart om dit te verkrijgen, tenminste als je een overheid hebt die daadwerkelijk het belang van het volk als prioriteit heeft…………. en denkt u daar maar eens over na!!!

Michel Mulder

Nieuw virus slaat keihard toe!

Bent u al getroffen door de wakker-worden-griep? Het schijnt wereldwijd uitgebroken te zijn… Dit bericht bereikte mij recentelijk; het circuleert op facebook en is afkomstig van Isaac Shapiro. Niet schrikken – we overleven het wel…

“De volgende golf van virale infectie komt op ons af. Tot nu toe waren slechts enkele mensen besmet, maar het virus lijkt te zijn gemuteerd en zich te verspreiden vanuit verschillende landen – sneller dan ebola.

Het systeem-bedreigende virus heeft de naam WAKING-UP-FLU gekregen. Het leidt tot een plotselinge helderheid van geest en bewustzijn in het hier en nu.

Het begint vrij onschuldig met de inname van biologische voeding en kurkuma, gevolgd door een sterke afkeer van de massamedia. De symptomen ontwikkelen zich vervolgens tot een compassievol, verenigd bewustzijn en een diepe verbinding met de eigen ziel en geest – wat resulteert in een tot nu toe onbekende vrijheid van angst.

De laatste fase is onvoorwaardelijke liefde en dankbaarheid voor de schepping. Traditionele middelen om deze ziekte te behandelen, zoals chem-trails, massale inentingen, dreigingen van een beurscrash of oorlogen lijken volledig zonder effect te zijn.

De duistere machtselite weet niet wat ze moeten doen! De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dit virus een nieuwe waarschuwingscategorie gegeven omdat het het leven op aarde fundamenteel ten goede zou kunnen veranderen.

De WHO heeft zelfs een bericht gestuurd naar 7 miljard aardbewoners: ‘Blijf veilig, blijf in je matrix’, maar ook dit had geen effect.

Deskundigen noemen dit virus het WAARHEIDS VIRUS en het is zeer besmettelijk. Om te voorkomen dat je het krijgt moet je het contact met zelfstandig denkende en verantwoordelijk handelende mensen radicaal vermijden! Er bestaat zelfs een vermoeden dat dit virus telepathisch doorgegeven kan worden.

Het laatste onderzoek heeft eindelijk het volledige traject van de overdracht onthuld: deze ziekte begint vaak met het lezen van deze gedecodeerde boodschap – met een incubatietijd van enkele milliseconden.

Een warm welkom voor de vrijheid!

Ons aantal groeit met de dag!”

De overbodige griepprik – Zembla – BNNVARA

Artikel uit 2010 van Zembla waaruit maar blijkt dat de gripprik vooral een commerciële melkkoe is en waarvan eigenlijk geen enkel bewijs is dat het ook maar enigszins werkt .

De mensen die toen ook al bakken met geld verdiende aan de “misschien”werkende vaccins moeten we nu gaan vertrouwen dat ze het vaccin tegen de Corona gaan vinden. Je begrijpt natuurlijk wel dat dit vaccin net zo min gaat werken maar de Big Pharma heel veel geld gaat opleven en de overheden heel veel macht gaat opleveren.

Want mensen die straks niet gevaccineerd zijn zullen de outcasts worden van de samenleving. zonder vaccin geen uitkering, geen toegang tot openbare gebouwen en nog veel meer maatregelen die onze 75 jarige “vrijheid” ernstig zullen aantasten.

Artikel van Zembla ;

farmaceutische industrie20 nov 2010  •  leestijd 2 minuten

https://player.bnnvara.nl/?id=544392

4 miljoen mensen in krijgen in Nederland jaarlijks een griepprik. De griepprik is gratis voor ouderen en mensen met een chronische ziekte, maar kost de overheid jaarlijks 55 miljoen euro. Volgens het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de vaccinatiecampagne, beschermt de prik tegen de ernstige gevolgen van influenza. Maar klopt dat eigenlijk wel? Hoe effectief is het vaccin? Griepdeskundigen uiten daarover in ZEMBLA hun twijfels.
Twijfels over effectiviteit griepprik
Eigenlijk weet niemand precies hoe goed het griepvaccin werkt. Er is namelijk nooit goed onderzoek naar gedaan. In 2006 publiceert de Cochrane Collaboration, een onafhankelijke organisatie waarbij wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten, hierover een vernietigend artikel. Ze hielden alle onderzoeken tegen het licht en kwamen tot de slotsom dat er helemaal geen bewijs is dat de griepprik doet waarvoor die is bedoeld, namelijk longontsteking en sterfte voorkomen. Deze conclusie heeft de Cochrane Collaboration in juni van dit jaar in een nieuw artikel bevestigd.

Hoogleraar innovatie en medische biotechnologie H. Schellekens zegt hierover in ZEMBLA: ‘ De studies bleken zo slecht uitgevoerd, dat ze nauwelijks bruikbaar zijn. En van die studies die wel bruikbaar waren, luidt de conclusie dat het vaccin eigenlijk niet werkt. ‘ Schellekens noemt het onethisch een hele bevolkingsgroep te vaccineren met een vaccin dat bijna niets doet.Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie (pdf)

Documenten en links

Geneesmiddelen bulletin : Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie (pdf)Vragenvan het lid Arib aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overbeïnvloeding door de farmaceutische industrie naar aanleiding van de uitzending “De overbodige griepprik” .

Links:
– Linda Voortman (Groen Links) in gesprek met Felix Meurders (DeGids.fm). Linda Voortman wil van de  minister van Volksgezondheid tekst en uitleg over die – misschien wel – overbodige griepprik. Beluister het gesprek hier .

– In oktober 2009 besteedde Argos aandacht aan Ab Osterhaus vermeende belangenverstrengeling. Argos dook dieper in de wereld van de bv’s die het Erasmus Medisch centrum rond de activiteiten van Osterhaus heeft opgetrokken. Juridisch deskundigen geven commentaar.

In de studio reageren Sybolt Noorda ,voorzitter van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), Huub Schellekens , hoogleraar medische biotechnologie aan de Universiteit Utrecht en Hans van der Linde , huisarts in Capelle. Er wordt door hen gediscussieerd over de vraag of Ab Osterhaus eigenlijk niet een goed voorbeeld is van waar de ondernemende universiteit toe kan leiden. Luister naar Argos: Osterhaus of osterhype?

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-overbodige-griepprik

WERELD KAN TUSSEN 2020 EN 2024 DRASTISCH VERANDEREN DANKZIJ BRILJANTE DONALD TRUMP

Het is tijd geworden dat iedereen begrijpt waar Donald Trump echt mee bezig is, schrijft analist Sylvain LaForest voor OrientalReview, een onafhankelijk collectief van freelance journalisten, bloggers en politieke analisten. ‘De controversiële president heeft een veel duidelijkere agenda dan iedereen denkt, maar omdat hij aan de macht en zelfs in leven moet blijven om zijn doelen te bereiken, is zijn strategie zo verfijnd en subtiel, dat bijna niemand het ziet. Zijn grote doel is dermate ambitieus, dat hij willekeurige elliptische paden moet bewandelen om van A naar B te komen, gebruik makend van patronen waardoor mensen de man niet meer begrijpen. Dat geldt ook voor de meeste onafhankelijke journalisten en zogenaamde alternatieve analisten, net als het grootste deel van de Westerse mainstream fake-nieuws media, en een grote meerderheid van de bevolking.’

LaForest vergelijkt Trumps grillige beleid met een medicijn dat hij juist gebruikt voor de bijwerkingen, en wat op ieder besluit, iedere verklaring en iedere zet die hij doet van toepassing is. ‘En zodra u dat begrijpt zult u zien wat een buitengewone president hij is, waarbij geen enkele andere ook maar in de buurt kwam.’

Ergste collectieve zwakte mensheid –totale onbenulligheid- eindelijk aangepakt

‘Trump is de eerste en enige Amerikaanse president die ooit de ergste collectieve zwakte van de mensheid aanpakt, en dat is het totale onbenul van de realiteit. Omdat media en onderwijs beide worden gecontroleerd door een handjevol miljardairs die deze planeet besturen, is alles wat we weten van de geschiedenis verdraaid door de winnaars, en hebben we geen flauw idee van onze huidige wereld.’ Trump maakte al heel snel de term ‘fake news’ populair, en heeft er daarmee al velen weten te overtuigen dat de mainstream media (vooral in het Westen) altijd liegen. ‘Beseft u hoe diep schokkend het is dat bijna alles wat u denkt te weten totaal fake is?’

De media liegen niet alleen over de geschiedenis en politiek, maar hebben ook een volkomen vals beeld geschetst over de economie, voedsel, het klimaat, energie, gezondheid, immigratie – over alles. LaForest geeft enkele inmiddels bewezen en bevestigde historische voorbeelden, zoals dat de echte moordenaars van JFK allang bekend zijn, dat de Amerikanen 10 dagen vóór de Japanse aanval op Pearl Harbor hier alles al over wisten en het opzettelijk lieten gebeuren, dat de CO2-global warming klimaathoax wetenschappelijk absurd is, en dat 100% wetenschappelijk is bewezen dat 9/11 een false-flag operatie was.

Na 44 eerdere presidenten is Trump de eerste die beseft dat echte vrijheid pas mogelijk is als de mensheid wordt bevrijd uit deze onvoorstelbare onwetendheid. Daarom begon hij de mainstream media en journalisten te noemen voor wat ze zijn, namelijk pathologische leugenaars. Als reactie wordt Trump door hen ‘gek’, ‘gestoord’, ‘dom’ en ‘gevaarlijk’ genoemd. Ze beschouwen hem als de grootst mogelijke bedreiging voor de wereld, althans, HUN wereld, de wereld zoals zij die meehelpen in stand te houden, en die de mensheid al heel ver op een zeer duister pad heeft geleid.

‘Trump de ultieme anti-narcist’

Sinds de eerste dag van Trump in het Witte Huis wordt hij dagelijks als een narcist, racist, seksist en klimaatontkenner neergezet, met een louche verleden. Hoewel de meerderheid van de mensen de mainstream media niet meer vertrouwt, kunnen zij hierdoor toch de indruk hebben gekregen dat Trump inderdaad een beetje gek is en niet geschikt is om president te zijn.

Donald Trump doet niets speciaals om dat beeld van hem te veranderen. Integendeel, op Twitter laat hij zijn woede de vrije loop, strooit hij met provocaties en beledigingen, klinkt hij impulsief en dom, neemt hij irrationele besluiten, liegt hij dagelijks, en smijt hij met sancties en andere dreigementen alsof het niets is.

Daarom kunnen we volgens LaForest meteen één hardnekkige media mythe ontkrachten: ‘Het beeld dat Trump van zichzelf laat zien is zelfvernietigend, wat het exacte tegendeel is wat pathologische narcisten doen, omdat zij erop kikken door iedereen te worden geliefd en bewonderd. Donald geeft er simpelweg niets om of u hem wel of niet mag. Dat maakt hem de ultieme anti-narcist.’

Einde maken aan Deep State, macht terug naar het volk

Zijn alomvattende plan is het teruggeven van de macht aan het volk. De VS zit immers net als Europa gevangen in een imperialistisch web dat al meer dan een eeuw wordt gecontroleerd door een klein clubje globalistische bankiers, militaire industriëlen en multinationals. Om te slagen moet Trump een einde maken aan alle buitenlandse oorlogen en militaire operaties, zijn troepen thuisbrengen, de NAVO en de CIA ontmantelen, de controle nemen over de (private) Federale Reserve, het internationale Swift betalingssysteem opheffen, de propaganda macht van de media afbreken, en ‘het moeras’ van de Deep State en al zijn supranationale organisaties droogleggen.
‘Kortgezegd moet hij de Nieuwe Wereld Orde en de ideologie van de globalisten vernietigen. Deze taak is op zijn zachtst gezegd reusachtig en gevaarlijk. Gelukkig staat hij niet alleen.’

Rusland belangrijkste bondgenoot tegen Nieuwe Wereld Orde

LaForest wijst op een grote bondgenoot tegen deze Nieuwe Wereld Orde: Rusland. In het verleden hielpen de Russen de Amerikanen al eens om onafhankelijk van het Britse imperium te worden, en versloegen de Russen Napoleon en de Nazi’s. Na de val van de Sovjet Unie slaagden de Westerse globalisten er bijna in Rusland kapot te maken en te onderwerpen, maar dankzij de komst van Vladimir Putin, die ‘het moeras’ in Moskou drooglegde, is het land er op eigen kracht weer helemaal bovenop gekomen.
Sindsdien is alles wat Putin doet bedoeld om het Amerikaanse imperium, waar de Nieuwe Wereld Orde om draait, te vernietigen. Dat imperium wordt net als zijn voorganger, het Britse Rijk, door dezelfde centrale banken geregeerd. Enige verschil is dat zijn niet langer het Britse leger, ‘maar nu de NAVO als de Gestapo van de wereld’ gebruiken.

Tot de komst van Trump stond Putin moederziel alleen in zijn strijd om te voorkomen dat de Nieuwe Wereld Orde totale controle over alle energiebronnen (met olie voorop) zou krijgen. Het eerst wat de Russische president daarom deed was het leger moderniseren en met formidabele wapens uitrusten, waarmee het land niet alleen zichzelf, maar ook onafhankelijke olieproducenten zoals Syrië, Venezuela en Iran kan beschermen tegen de machtsovername door de NWO/NAVO.

Pentagon negeert bevelen president

‘Omdat een schaduwregering uit naam van de banken directe bevelen geeft aan de CIA en de NAVO, heeft Trump geen controle over het leger,’ vervolgt de analist. ‘De Deep State is een vlechtwerk van permanente officials die Washington en het Pentagon beheersen, en die enkel naar hun bevelen luisteren. Als u nog steeds denkt dat Trump de opperbevelhebber is, leg dan eens uit dat iedere keer dat Trump de terugtrekking uit Afghanistan of Syrië beval, er juist meer troepen naartoe gingen.’

Als Trump zijn boosheid over de weigering van het Pentagon zijn bevelen op te volgen publiekelijk zou uiten, dan zou er een onvoorstelbare chaos in Amerika kunnen ontstaan. Zodra de Amerikanen, die thuis zo’n 393 miljoen vuurwapens hebben liggen, doorkrijgen dat het leger totaal wordt gecontroleerd door een privaat globalistisch eliteclubje, zou er zelfs een burgeroorlog kunnen uitbreken. Dat is de reden dat de president voor een andere aanpak heeft gekozen.

‘In één zin een einde gemaakt aan 100 jaar fake nieuws’

Van de Spaans-Amerikaanse oorlog, WO-1 en WO2, tot en met Vietnam, Irak, 9/11 en Afghanistan maakte dit NWO-clubje steevast gebruik van false-flag operaties om hun doelstellingen te bereiken. Die werden (en worden) gerechtvaardigd met een fake masker van ‘het verdedigen van de democratie, vrijheid en menselijkheid’.
Dus wat deed Trump toen hij vernam dat Amerikaanse troepen tegen zijn wil met nog zwaardere wapens weer terugkeerden naar Syrië? Hij herhaalde keer op keer dat ‘wij de olievelden van Syrië hebben veilig gesteld,’ en voegde daar zelfs aan toe dat hij mogelijk Exxon (Esso) ernaar toe zou sturen om de Syrische olie in bezit te nemen.

De Neocons waren opgetogen, maar de meeste anderen reageerden woedend. Waarom? Omdat ze niet begrijpen dat Trump deze ‘pil’ enkel voor zijn bijwerkingen slikt. ‘Trump heeft, door zijn schokkende, politiek incorrecte positie te herhalen een voor de NAVO onhoudbare situatie gecreëerd om in Syrië te blijven. Dit laat zijn ware bedoelingen zien. Hij vernietigde met één zin een eeuw lang fake nieuws,’ door als eerste president ruiterlijk te erkennen dat de militaire ingrepen in het Midden Oosten enkel zijn bedoeld om de olie in te pikken, en niet om die landen te ‘bevrijden’ en er ‘democratie’ te brengen.

‘Pas de 4e president die echt opkomt voor het volk’

‘Trump is een historische anomalie,’ vervolgt LaForest. ‘Hij is pas de vierde president in de Amerikaanse geschiedenis die echt opkomt voor het volk.’ Dit in tegenstelling tot de 41 anderen, die hoofdzakelijk het geld van de mensen afpakten en in de zakken van de private banken lieten verdwijnen. De andere drie goede presidenten waren Andrew Jackson, die werd vermoord omdat hij de Tweede Nationale Bank ophief; Abraham Lincoln, die werd vermoord omdat hij weigerde tegen 24% rente van de Rothschilds te lenen en zelf geld ging drukken, en JFK, die om tal van redenen werd vermoord, maar voornamelijk omdat ook hij een einde wilde maken aan de macht van de banken en het militair-industriële complex.

Als rasechte zakenman haat Trump de schier onbeperkte macht die grote banken hebben over de wereldeconomie. Zijn zakelijke belangen kregen de nodige klappen te verwerken omdat hij zich vaak weigerde te conformeren aan hun eisen. Rond het jaar 2000 was het deze banken, deze vampiers die complete landen en volken leegzuigen en tot eeuwige schuldenslavernij veroordelen, bijna gelukt om hun grote doel, een totalitaire wereldregering, te realiseren. Bijna, want er bleken een paar flinke drempels in de weg te zitten: Vladimir Putin, 393 miljoen Amerikaanse privé wapens, en last but not least Donald Trump.

Trump moest tactiek totaal veranderen

Aan het begin van zijn presidentschap probeerde een nog wat naïeve Trump de directe benadering door zich te omringen met anti-establishment figuren zoals Michael Flynn en Steve Bannon, en al zijn buitenlandse bondgenoten tegen zich in het harnas te jagen door handelsverdragen op te zeggen en nieuwe importbelastingen in te voeren. Er kwam een felle tegenreactie in de vorm van de absurde Russiagate-hoax, omdat dit de enige manier leek om Trump te stoppen. De directe benadering mislukte dus, ook omdat zijn medewerkers één voor één met allerlei valse beschuldigingen werden aangeklaagd en uitgeschakeld.

‘Trump moest dus een andere manier bedenken om de gevaarlijkste mensen op deze planeet te elimineren, en tegelijkertijd aan de macht en in leven te blijven…. En toen liet hij zijn genialiteit op de wereld los. Hij veranderde zijn strategie en benadering compleet, en begon absurde besluiten te maken en buitensporige uitspraken te twitteren.’ Die waren echter niet bedoeld om letterlijk uit te voeren, maar om de bijwerkingen die er zouden volgen.

‘Daarbij gaf hij er niets om wat mensen van hem vonden, omdat uiteindelijk alleen het resultaat telt. Hij speelde er op Twitter zelfs de onnozele hals voor, deed zich naïef, gestoord of gewoon idioot voor, mogelijk om zo de indruk te wekken dat hij niet wist waar hij mee bezig was, en dat hij daarom niet zo gevaarlijk was. Hij is opzettelijk politiek incorrect om het kwaadaardige gezicht te laten zien dat de VS achter zijn masker schuilhoudt.’

Oorlogen tegen Noord Korea en Venezuela voorkomen

De eerste test van deze nieuwe benadering was het voorkomen van een NAVO aanval op Noord Korea. Eerst beledigde Trump Kim Jung-un tot op het bot, noemde hij hem ‘raketman’ en dreigde hem met kernwapens, net zolang totdat het bij iedereen begon te dagen dat een oorlog met het land misschien toch niet zo’n goed idee was. Trump ging vervolgens naar Kim toe, wandelde met hem in een park, waar beide leiders met elkaar lachten en vriendschap sloten. De officiële onderhandelingen liepen daarna op niets uit, omdat er over niets meer te onderhandelen viel. Daarmee verlamde Trump de NAVO compleet.

‘Velen hadden het zelfs over de Nobelprijs voor de Vrede. Velen weten alleen niet dat die doorgaans aan witgepleisterde oorlogsmisdadigers zoals Obama of Kissinger (of Yasser Arafat) wordt gegeven.’

Toen kwam Venezuela, en weer werkte Trumps buitenissige benadering. Hij dreigde het land plat te gooien, en steunde tegelijkertijd Guaido, een hersenloze nietsnut van een oppositieleider die door het grootste deel van de Venezolanen wordt gehaat. De wereld sprak schande van Trumps totale gebrek aan diplomatie en subtiliteit. Resultaat: Brazilië en Colombia verklaarden niet deel willen nemen aan een aanval op Venezuela. Na Trumps medicijn waren er nog maar zo’n 40 landen over wier presidenten en premiers (met name in Europa) hersendood genoeg waren om Guaido te blijven steunen. Donald kon echter weer een kruis zetten door de volgende oorlog die op zeer onorthodoxe wijze was voorkomen.

Swift systeem wankelt

De op het oog harde Amerikaanse sancties tegen Rusland, Turkije, China, Iran, Venezuela en andere landen duwden deze landen uit het internationale (door het Westen gecontroleerde) Swift betalingssysteem, dat enkel bedoeld is om de hegemonie van de dollar over de wereld in stand te houden. Rusland, China en India richtten vervolgens een alternatief systeem op dat gebaseerd is op hun eigen nationale munten. De bipolaire wereld werd daarmee officieel een feit. Met de volgende serie sancties duwt Trump nog meer landen uit Swift, waardoor grote banken in met name Europa zullen omvallen.

Obama en Hillary bespot

Zelfs in deze politieke orkaan weet Trump zijn bijna kinderachtige, arrogante humor intact te houden. Fantastisch voorbeeld was zijn bespotting van Hillary Clinton en Barack Obama, door zich met uitgestreken gezicht met zijn generaals te laten fotograferen in de ‘situation room’ toen Amerikaanse troepen de dood van ISIS leider Al-Baghdadi in Syrië in scene zetten. Dat deed Trump opzettelijk op exact dezelfde wijze als destijds Obama en Hillary het uitschakelen van Osama bin Laden hadden gefaket. Trump trok het zelfs zover in het belachelijke dat hij beweerde dat een hond de dode nep Kalief had herkend door aan zijn ondergoed te ruiken.

‘Nu begrijpt u wat Trump echt aan het doen is’

‘Nu u begrijpt wat Trump echt aan het doen is zult u in staat zijn de show in al zijn pracht en om zijn ware betekenis te waarderen,’ vervolgt LaForest. ‘Maar het verbaast me dat zoveel ‘alternatieve’ journalisten en analisten, die alles weten over 9/11 en de absurditeit van global warming, na drie jaar nog steeds geen idee hebben waar Trump mee bezig is. Zij zijn in de (val van) de mainstream media, die iedereen ervan hebben overtuigd dat Trump mentaal gestoord is, getrapt.’

‘Aan degenen die nog steeds twijfelen aan Trumps agenda: gelooft u echt dat de duidelijke implosie van Amerika’s imperialisme over de planeet toeval is? Gelooft u nog steeds dat dit komt vanwege de Russische beïnvloeding van de verkiezingen in 2016, waarover de CIA, de FBI, alle media, het Amerikaanse Congres, de Federal Reserve, de Democraten en de oorlogszuchtige helft van de Republikeinen hem tegenwerken en hem zelfs proberen te impeachen? Net als met het meeste wat de media beweren is de realiteit het exacte tegendeel van wat u wordt verteld. Trump kan wel eens de meest toegewijde man ooit in de Oval Office zijn, en is zeker de meest ambitieuze en politiek incorrecte.’

‘Wereld zal tussen 2020-2024 drastisch veranderen’

‘Conclusie: de wereld zal tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen.’ Trump en Putin zullen dan hun laatste termijn vervullen, en weten beiden dat het daarom ‘nu of nooit’ is. Samen moeten ze proberen een einde te maken aan de NAVO, Swift en de EU, en daarmee ook aan de oneindige ‘war on terror’ en de CO2/global warming/klimaathoax, alsmede de bedenkers en ondersteuners van deze leugens.

Trump zal het moeras van de CIA en het Pentagon moeten zien te dempen, en de Federale Reserve moeten nationaliseren. Samen met China en India kan eindelijk de macht van het private bankensysteem worden gebroken door te besluiten geen cent meer van de enorme schulden aan hen terug te betalen. Banken zullen daardoor als domino’s gaan omvallen, maar nu zal er geen Obama-achtige lakei zijn om hen ten koste van de welvaart van het volk met een bailout te redden.

‘En zodra dit is gedaan kan er onverdraaglijke vrede en voorspoed op de planeet komen, want onze belastingen gaan dan naar de ontwikkeling van landen in plaats van naar zinloze avonturen van het leger en hun peperdure speelgoed, of naar de rente betalingen over de leningen die de banken aan ons hebben verstrekt, en dat met geld dat ze zelf sowieso nooit hebben gehad.’

‘Als u na het bovenstaande nog steeds niets begrijpt van Donald Trump, bent u hopeloos. Of u bent Trudeau, Macron, Guaido (/Merkel, JRK (het trio Jetten/Rutte/Klaver), Von der Leyen, Lagarde), of wat voor andere nuttige idioot dan ook, zich niet bewust van het feit dat het tapijt onder hun voeten al is weggetrokken.’

Maar wat…

als de VN/EU/IMF-globalisten, megabanken en klimaatfascisten toch winnen, Trump verliest of wordt verwijderd, en –God verhoede het- Hillary Clinton, Joe Biden of Elizbeth Warren volgend jaar president wordt? Dan worden de komende jaren hoogstwaarschijnlijk de allerergste uit de menselijke geschiedenis, want dan zal de Nieuwe Wereld Orde elite, in een laatste wanhopige poging aan de macht te blijven, er zo snel mogelijk een totalitaire klimaatdictatuur doorheen drukken, en uiteindelijk zo goed als zeker de Derde Wereldoorlog tegen het ‘opstandige’ Rusland (en China) gaan veroorzaken, wat Obama tot twee keer toe nèt niet lukte (2013 Syrië, 2014 Oekraïne). Voor onze toekomst gaat 2020 hoe dan ook een ongekend cruciaal jaar worden.

Nieuwsbron Zero Hedge 2019 (Remco de Boer)