Tag: coronavirus

Lees Meer

** CORONA legt de vinger op de ZERE PLEK **

Voor steeds meer mensen wordt duidelijk dat er iets niet klopt in de coronacrisis. De bizarre maatregelen die overheden hebben getroffen, worden niet gelegitimeerd door het aantal slachtoffers dat het virus maakt. Hoewel de modellen (bijvoorbeeld van Imperial College London) ons voorspelden dat de pandemie honderdduizenden of zelfs miljoenen doden zou eisen, blijven de cijfers wereldwijd vooralsnog royaal onder die van een gemiddeld griepseizoen. Zorgcapaciteit bleek royaal voldoende. Het aantal mensen dat uitsluitend aan COVID-19 stierf (zonder onderliggende ernstige aandoeningen) bleef zeer beperkt. En de claim dat die meevallende cijfers het gevolg zijn van die maatregelen, wordt gelogenstraft door landen die deze maatregelen niet treffen en geen hogere sterftecijfers vertonen. Wetenschappers over de hele wereld tonen aan dat er grote inschattingsfouten zijn gemaakt en dat die fouten dramatische gevolgen hebben.