Tagarchief: wereldgeschiedenis

Flat Earth deel 1 – ruimtevaart films ✅

vlakke aardeIn dit eerste artikel komt de ruimtevaart aan bod. Want als de Aarde vlak is dan is ruimtevaart iets van een probleem. Op zijn minst zouden de officiële instanties hier wat van moeten weten weten.

Maar zoals in andere artikelen aangehaald geloof ik dat ons veel verborgen gehouden wordt door deze instanties. Zoals de maanlandingen die eigenlijk voor de techniek van die tijd onmogelijk zouden zijn geweest , vooral in combinatie met het doorkruisen van een sterke stralingsgordel buiten de aarde, De van Allen gordel.

Astronauten zouden als het ware door een soort magnetronstalling heen moeten om in de ruimte te komen. Maar geen van de astronauten die naar de maan gingen hebben hier ooit over geklaagd. Maar de bemande missie naar mars kan volgende NASA nog niet doorgaan omdat het probleem met de straling nog niet is op gelost.  Waarom toen geen probleem en nu wel

Op zich natuurlijk geen aanwijzing voor een vlakke aarde maar wel vreemd genoeg om over na te denken.  Maar wat aangeeft dat er echte een probleem is met het hele ruimtevaart verhaal is dat er nooit een echte film gemaakt is over de maanlandingen.

Hollywood pakt alles aan om te verfilmen, behalve de maanlandingen.   Er zijn wel veel films gemaakt over fantasie ideeën zoals : Starr Wars, Star Trek, Aliens, battlestar Galactica. Maar er zijn er veel meer misschien wel honderden die op dit thema gebaseerd zijn.

star trek battlestar Galactica Aliens

 

 

 

 

 

Er is een tweede groep films dat wat meer gebaseerd zijn op de werkelijkheid, waarin een situatie geschetst wordt die in deze tijd reëel zou zijn. Dit zijn er veel minder maar toch nog wel een flink aantal denk hierbij aan :  Red Planet, Gravaty en 2001 a space odyssey

2001 a space odyssey redplanet1gravity-movie-poster-closeup

Deze films benaderen meer de situatie zoals die volgens de techniek nu mogelijk zouden zijn. Maar het onderwerp maanlanding wordt in dit soort film ook maar weinig aangepakt.   Al hier voor genoemde films benadrukken allemaal het “globe” model universum.

Daarom is het zo vreemd dat er bijna geen films zijn waarin de maanlandingen aan bod komen. Tenslotte de grootste menselijke prestatie ooit.

Er zijn er maar een paar die over dit onderwerp gaan. De eerste is Apollo 13. De missie die mis ging en op miraculeuze manier weer terug kwam op Aarde.  Maar wat niet in beeld kwam is natuurlijk de landing op de maan omdat deze missie mis ging.

Een andere film is “the right stuff” , een film over de voorbereidingen van de maan missies. Hierin is te zien wat de astronauten moeten doen en de competitie die er tussen hen is om mee te mogen doen in de maan missies. Er is veel van de trainingen te zien maar de film stopt wanneer de echte reis naar de maan plaatst vindt.  Ook hier dus geen beelden van mensen op de maan.

De derde en laatste is een vreemde eend in de bijt en heet Capricorn One. Deze film gaat juist over het in scene zetten van een fake maanlanding.   Maar verder zijn er geen films gemaakt over de maanlandingen. terwijl Hollywood geen gelegenheid onbenut laat om alles op film uit te brengen en ook nog eens alles te herhalen.

Maar het goed in beeld brengen van mannen op de maan met al hun apparatuur en voertuigen zou natuurlijk een discussie op gang kunnen brengen welke beelden echt zouden zijn.  Er zouden verwisseling van beelden kunnen ontstaan van de echte maanlandingen en die van de gemaakte film waarin dit dus nagedaan zou worden.

En natuurlijk waar het allemaal om gaat is dat als je nooit op de maan bent geweest en alles in een studio hebt opgenomen en er dan geen onderscheidt zou zijn in de film beelden en de zogenaamde “echte”beelden zou de NASA direct door de mand vallen.

Dit is dus de ware redenen waarom de maanlandingen nooit echt serieus verfilmd zijn. De maanlandingen hebben nooit plaats gevonden omdat het niet mogelijk is. Als de Aarde vlak is draait de maan op ca 4000 km boven de aarde en maar ca 50 km groot. Onmogelijk om op te landen uiteraard en al helemaal niet kloppend met de beelden die ons getoond zijn.

maan set

Een ander opmerkelijk iets zijn de illuminati kaarten hier beneden. Deze kaarten zijn als spel in de jaren 80 op de markt gebracht maar bevatten beelden van opmerkelijke zaken. Zo is het invliegen van vliegtuigen in de twintowers voorspelt en andere grote gebeurtenissen. Zoek maar eens op illuminati cards.  Deze 2 kaarten hier geven het bedrog weer van de NASA en het bestaan van de vlakke aarde.

NASA illuminati cardsilluminati-card-flat-earthers

Nu wil ik niet zeggen dat het niet bestaan van films over de maanlanding direct bewijs is voor het bestaan van een vlakke aarde. Maar als je het omdraait en de wereld is een globe met een bestaande maan. Waarom zijn er dan geen 10 tallen zo niet honderden films gemaakt over die maanlanding.

En als die aarde dan plat is en de maan niet te bereiken is dan is er maar 1 manier om de wereld te laten geloven dat er een maanlanding heeft plaats gevonden.

If you can’t make it, fake it

 

Verder met deel 2  admiraal r.e.byrd

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de videoserie :

FLAT EARTH Clues Part 1 – Empty Theatre  van Mark Sargent   

 

 

 

Maanlandingen niet echt gebeurt ! – De austronauten

De astronauten

Zoals in mijn vorige artikelen over de maanlanding heb ik al aangegeven weinig vertrouwen te hebben in het verhaal van de NASA. Zij zeggen uit jaren 60 van de vorige eeuw mensen naar de maan te hebben gebracht. Het bewijs hiervoor is echter zeer mager en is bovendien ook nog eens door hen zelf geproduceerd.


In dit artikel wil ik ingaan op de rol van de Astronauten in de “landingen” op de maan.

Het vorige artikel ging over de techniek, die destijds niet toereikend was om een dergelijk project te realiseren en hier gaat het over de zaken die de mensen betroffen.

Om te beginnen zijn er een aantal problemen die mensen tegenkomen als ze de ruimte ingaan.

– Straling

– Warmte en koude verschillen

– zuurstofvoorziening

– G-krachten

Straling

De eerste 2 items zijn de problemen die tot op heden nog niet zijn opgelost en destijds als geen enkel probleem werden aangemerkt.

De straling is een van de zaken waar het menselijk lichaam heel sterk op reageert. En wel door er ziek van te worden. Een hoge stralingsdosis heeft over het algemeen tot gevolg het vormen van gezwellen ( kanker)

Een onderzoeker, van Allen, heeft in 1958 ontdekt dat er een stralingsgordel bevindt rondom de aarde. Hier is de straling die van de zon afkomt , extra geconcentreerd door het magnetisch veld van de Aarde.

Een astronaut die naar de maan wil zal dus door die gordel heen moeten. De hoogte van die straling is echter zo hoog dat bij directe blootstelling er zeker ziekte en bij langdurige blootstelling de dood er op zal volgen.

Zij moeste dus erg goed beschermd worden tegen deze staling. Nu kun je je zelf vrij goed beschermen door je te omhullen met een zwaar metaal zoals lood. Maar zware objecten en ruimtevaart gaan nu eenmaal niet samen. In de capsule waarin de astronauten zaten was deze bescherming door een loodscherm niet aanwezig.

Daarnaast is er het probleem van de straling op de maan. de astronauten hebben daar voor uren rondgelopen in alleen een maanpak. Dat maanpak bevatte ook geen loden beschermschild. Toch heeft geen van deze astronauten die op de maan geweest zijn ooit geklaagd over ziek zijn door de straling. Er is er zelfs geen een overleden aan kanker..

Dit is zeer vreemd aangezien er wel ervaringen zijn met stralingsziektes. Zelfs in de spaceshuttle geven astronauten aan dat als zij in de buurt komen van de “van Allen gordel” zij onwel worden en zelf allerlei vlekken gaan zien.  En voor de volledigheid. een spaceshuttle is nog nooit verder van de aarde geweest dan 300 kilometer.  Vergelijk dat eens met de 384.000 kilometer naar de maan.

Er is dus iets gebeurt waardoor geen van deze astronauten geen last van de straling hebben gehad.

Dit kan betekenen dat het allemaal een soort speciale mensen waren die bestand waren tegen hoge dosis straling en daar ook later geen last van hadden. Of ….. deze astronauten zijn nooit verder dan 300 kilometer buiten onze aarde geweest. en hebben dus alleen maar omlopen om onze aarde gemaakt.

Warmte en koude verschillen

Een tweede punt die astronauten tegenkomen op de maan zijn de extreme temperatuursverschillen.

De temperatuur op de maan kan zeer extreem zijn van -180 in de schaduw tot 120 graden in het zonlicht.

Niet alleen de astronauten werden aan deze temperatuursverschillen blootgesteld maar ook de apparatuur.

Nu zijn er allerlei manieren om de temperatuur in een pak en voertuig op pijl te houden, maar er is een groot probleem en dat is dat deze zaken energie vreten. Misschien weet je uit eigen ervaring wat een airconditioner kost aan energie, dit is echt extreem.

En nu juist die energie voorziening is iets wat men in de jaren 60 en 70 nog niet voor elkaar had. Er werd met accu’s gewerkt die weinig capaciteit hadden en wel in de rugpack van de astronaut meegedragen moest worden. Zij moesten de temperatuur en de zuurstof voorziening regelen in het pak. Een van de astronauten heeft een maanwandeling gemaakt van wel 8 uur. Dit is qua energie voorziening gewoon onmogelijk. De accu’s waren niet toereikend .

Een accu ter grootte van een autoaccu moest het hele systeem voorzien van energie. Een accu heet ca een cappaciteit van 45 Ampere per uur.  Dat betekend dat , als de astronaut 8 uur op de maan heeft gelopen deze maar ca 65 Watt aan vermogen mocht verbruiken. Een beetje zender om contact met de lander te onderhouden zou alleen al dit vermogen verbruiken.

Kortom er zijn grote twijfels of dit technisch allemaal wel haalbaar is en met de techniek van toen kunnen we eigenlijk wel stellen dat het niet kon.

Terugkomst op aarde

Na terug komst op aarde gebeuren er ook een aantal vreemde zaken. Zo zijn er een aantal astronauten op vreemde manieren om het leven gekomen. Maar er is er geen een die aan kanker is overleden. Wat toch na een zo’n hoge dosis aan straling te verwachten zou zijn.

Maar een Amerikaanse journalist, Bart Sibrel heeft heel veel van de astronauten gesproken en hen rechtstreeks gevraagd om te zweren op de bijbel dat zij echt op de maan waren geweest. En je raadt het misschien al, geen van hen wil dit zweren op de bijbel.

Dan is er nog de grote persconferentie nadat de astronauten uit de quarantaine zijn gekomen. Ik heb het filmpje hieronder gezet en let goed op de houding van de heren. Als jij als eerste mens op de maan bent geweest zou je toch zo trots als een pauw zijn?  Nu deze mannen hebben een houding van we moeten hier wel zitten maar hebben er echt geen zin in. Ze kijken elkaar dan ook steeds aan of ze wel het juiste zeggen.

Hier zitten drie mannen die een verhaal aan het pupliek moeten vertellen waarvan ze weten dat het niet waar is. En dit straalt er van alle kanten van af.  Maar oordeel zelf.

Het volgende artikel zal gaan over het foto en filmmateriaal. Hier zijn ook heel veel onduidelijkheden en vragen bij te stellen.

Maanlandingen niet echt gebeurt ! – De techniek

De techniek voor de maanlanding

Om op de maan te komen moest de NASA natuurlijk een techniek bedenken en ontwerpen.

In 1961 kondigde Kennedy het project aan en in 1969 stond de eerste men op de maan, volgens zeggen.

Dit is voor de grootste prestatie die de mens tot nu toe geleverd heeft een heel erg korte periode.

Er moest heel veel techniek ontwikkeld en getest worden. Techniek die tot dan er nog niet was.

In het volgende gedeelte zal ik de verschillende technische onderdelen van het Apollo programma behandelen en in het tweede gedeelte ga ik op deze onderdelen verder in waarom het technisch niet mogelijk was om dit te realiseren en uit te voeren


Ten eerste was er natuurlijk de Saturnus raket die door Werner von Braun en zijn kompanen ontwikkeld was. Deze raket was al regelmatig gebruikt en had zijn nut al bewezen. Hier hoefde dus niet zoveel voor ontwikkeld te worden.

Maar de astronauten moesten in een maanmodule vervoerd worden naar de maan. Dit verliep als volgt.

Nadat de Saturnus raket in een aantal stappen de Lunar Module in een baan om de aarde had gebracht. Werd de hoofdmotor van deze module gestart en de baan richting maan ingezet.

Vervolgens wordt de maanlander in de dan gevolgde baan gekeerd t.o.v. de punt van de Apollocapsule. De Apollocapsule is het gedeelte wat om de de maan blijft draaien en waarin 1 iemand achterblijft.

Hiernaast kun je zien dat de Lunar Module zich in de raket onder de Apollocapsule bevindt en deze moet dus op het puntje van de Apollo Commando Module gezet worden.

Hierna wordt de weg vervolgt naar de maan, alwaar de stuurraket weer wordt aangezet om het geheel af te remmen en zodoende het geheel in een baan om de maan te brengen.

Vanuit deze positie wordt de Lunar module in gereedheid gebracht. Poten worden uitgeklapt en er vinden allerlei controles plaats.

Indien je het allemaal exact wilt weten kijk dan eens op deze site waar de gehele procedure geheel beschreven wordt:  http://www.project-apollo.info

De vervolgfase is het verlaten van de Lunar Module van de commandomodule.  De afdaling wordt ingezet richting de oppervlakte van de maan. Tijdens deze afdaling remt het afdalingsgedeelte van de module met een raketmotor het geheel af tot een acceptabele snelheid. De voelsprieten die onderaan de voeten van de module zitten schakelen uiteindelijk de motor uit als deze de maanbodem aanraakt.

De maanlander is dan geland en de astronauten kunnen op de maan aan het werk in hun ruimte pakken.

Tevens gebruiken ze de maanauto die geparkeerd stond in het onderste gedeelte van de maanlander.

Na het maanbezoek blijft het onderste gedeelte van de module achter op de maan en vertrekt alleen het opstijg gedeelte met de twee astronauten weer naar de commando module om daar weer aan te sluiten.

De aangekoppelde lunar module wordt nadat de astronauten zich weer in de commando module bevinden losgekoppeld en valt terug naar het oppervlak van de maan en zal daar terpletter vallen.

De commando module gaat nu alleen terug richting aarde en komt weer in een omloop .

De laatste fase is dan het loskoppelen van servicemodule en de commando module valt terug op aarde en wordt door de luchtweerstand roodgloeiend en zal het laatste gedeelte door parachutes worden afgeremd

De astronauten worden daarna opgevangen uit zee door een schip en daarna nog een poosje in quarantine te blijven.

Dit is zoals het officieel door de NASA wordt weergegeven en voor een feit gehouden.

Maar er zijn echter een heleboel zaken die niet kloppen en dus ook niet kunnen.

Om te beginnen eerst maar iets wat wel kan en dat is het afvuren van de raket met de maanlander er in dit was technisch mogelijk in die tijd en dat is ook gebeurt. Ook werd de service module in een baan om de aarde gebracht. Tot zover niets aan de hand. Maar het gedeelte naar de maan is nooit gebeurt.

Allereerst is de afstand naar de maan ca 380000 kilometer ! Als je bedenkt dat na de maanlandingen er nooit meer een mens verder is geweest dan 300 km !!! van de aarde is het bijna onvoorstelbaar dat in die tijd dat bij de eerste poging zomaar lukte.

Als je bedenkt dat er nog niet zoiets was als een soort GPS systeem en dat de navigatie werd gegaan door een aantal gyroscopen.

Die bovendien ook nog niet eens er precies waren. Hoe konden ze dan ooit precies bij de maan uitkomen?

Daarnaast had de boordcomputer een rekenkracht van een zakcalculator, bijna niks dus.

Verder op de reis stuiten we op het feit van de afdaling naar de maan zelf.  De maanlander.

Deze maanlander is voor het eerste gebruik nooit getest. men wist dus niet of het ding zou werken. Zelfs vlak voor de eerste reis naar de maan zag de maanlander er nog compleet anders uit en het was een apparaat dat geheel onbetrouwbaar was.

Bij deze test die ca 2 maand voor de eerste lancering nog plaats vond werd Neil Amstrong nog bijna gedood. Maar dit voertuig was uitgerust met een jet motor zoals ook in helicopters zit. Het voordeel van zo’n motor is dat deze goed te doseren is. maar in de maanlander zat een raketmotor die eigenlijk alleen maar aan of uit kon. en ook niet het geavanceerde besturingssysteem had wat bij deze lander te zien is.

Hoe kun je een aantal mensen naar de maan sturen in een onstabiel apparaat dat ook nog nooit in een reële situatie was getest ?  We kunnen dus wel zeggen dat de techniek van de maanlander nog niet af was.

Verder is te horen in de video hoeveel herrie een motor maakt en helemaal een raketmotor. Maar het gekke is dat tijdens de afdaling van de maanlander er op de achtergrond geen enkel geluid te horen is van een motor als de bemanning contact heeft met Houston.

Je hoort wel wat ruis maar als je beseft hoe dicht de astronauten op de motor zitten en hoe klein de maanlander eigenlijk is dan had Neil Amstrong bijna onverstaanbaar moeten zijn.

De “landing” heeft plaats gevonden en de astronauten verlaten uiteindelijk de capsule. Maar dan is er iets wat eigenlijk nooit verklaard is. Hoe konden de astronauten de grote verschillen in temperatuur verdragen?

De pakken waren wel voorzien van een koel en verwarmingssysteem maar je moet je beseffen dat de temperatuursverschillen tussen zonlicht en schaduw wel tussen de -150 graden en + 123 graden.

Dit verschil zou door het systeem gecorrigeerd worden in de pakken. Maar als je dergelijke temperatuursverschillen wilt wegwerken heb je een kolossale airco nodig.

En we weten allemaal wat die dingen aan energie vreten. Daar komt bij dat er op de maan geen atmosfeer is en er dus ook geen mogelijkheid is om de warmte aan de omgeving af te staan. Rara hoe werd dit gedaan?

Het betrof natuurlijk niet alleen de pakken maar ook de capsule zelf die weliswaar met folie ter isolatie was afgedekt maar uiteindelijk maar een heel klein blikken dingetje was.

Verder is het maanstof verwoestend voor elke mechanisch onderdeel. Nasa is nu nog aan het testen met pakken voor mars en is er nu nog niet uit hoe ze dit probleem moeten oplossen. Het fijnstof zou binnen een uur elk scharnierend element compleet blokkeren.

Maar uiteindelijk moeten onze astronauten natuurlijk weer een keer terug naar de aarde. Dit gebeurt in het opsteig gedeelte van de maanlander. Deze wordt met een raket vanaf het onderste gedeelte gelanceerd. Ja ook weer met een raketmotor. Nu is de zwaartekracht op de maan wel zes keer minder dan op de maan maar het neemt niet weg dat die zwaarte kracht wel overwonnen moet worden.

Hierop aarde hebben we een raket van wel 111 meter nodig en een hoeveelheid brandstof waar je u tegen zegt. Maar op een of andere manier krijgt de NASA het voor elkaar deze module met een ietsje pietsje brandstof te lanceren en ook nog eens op beeld geen enkel spoor van de aandrijving. ( raketstraal)

Al met al zijn er dus heel veel technische zaken die toch heel veel vraagtekens oproepen. Wat ik hier heb benoemd zijn de belangrijkste zaken maar er zijn nog veel meer punten die vragen oproepen die ik hier niet behandeld heb. Op internet is hierover overigens nog heel veel van te vinden.

Ik zal in de komende artikelen andere zaken belichten die hier nog niet aan de orde zijn gekomen. zoals de fysieke problemen voor de astronauten, problemen met film en video materiaal en wat er na de maanlandingen gebeurde.

Ik hoop dat het bovengenoemde weer voldoende stof tot nadenken geeft en bedenk dat de grootste leugen het makkelijks door veel mensen geaccepteerd wordt.

 

Het Rothschild Imperium | Erwin Lensink Vrij

“We weten allemaal dat de eerste bankiers ter wereld – de Rothschilds zijn; we weten dat zij niet alleen de geldmarkt controleren, maar ook het politieke noodlot van de Europese wereld…. De pers van Europa is merendeels gecontroleerd door Zionisten; de leidende redacteurs zijn Zionisten.”

Simon Wolf (1836-1923) Joodse-Amerikaan, vooraanstaand jurist en prominent lobbyist: The Influence of the Jews on the Progress of the World (1888)

Voor links naar de bankengroep van de Rothschild Group:

http://www.rothschild.com/

http://www.edmond-de-rothschild.fr/fr/edr/Pages/la-compagnie-financiere-banque.aspx

 

“[De Rothschilds]…. veroverden de wereld veel grondiger, veel sluwer en veel voortdurender, dan alle Ceasar’s ervoor.”

De Rothschilds begonnen Europa al snel te voorzien van spoorlijnen, en investeerden in de exploratie van olie in Rusland en de Sahara, investeerden in staalwerken, in het delven van kolen, financierden de Tsaren van Rusland, ondersteunde de diamantdelving van Cecil Rhodes (in Afrika), hielp Frankrijk om een Frans imperium op te stellen in Afrika, financierden de Hapsburg monarchien, hielp in Amerika Rockefellers Standard Oil van de grond te trekken, en financierde Carnegie steel en Harriman Railroads. Ook de National City Bank (Rockefeller) in de V.S. werd later geïdentificeerd als een Rothschild bank. Amschel Meyer Rothschild deed eens de zeer duidelijke uitspraak;

Bron: Het Rothschild Imperium | Erwin Lensink Vrij

Waarom de misleiding ? De Aarde is vlak !

vlakke aardeIn de onderstaand video wordt uitgelegd waarom wij niet mogen weten dat de wereld een vlakke plaat is in plaats van een bol.  Het is helaas in het engels maar volgens mij goed te volgens.   In het Nederlands is helaas nog heel weinig te vinden over dit onderwerp.

 

 

De strekking van het verhaal is echter dat wij al sinds Copernicus bedacht dat we op een bol leefde en niet zoals iedereen daarvoor geloofde op een vlakke Aarde bedrogen worden.  Want wat steld een menselijk leven en daarvoor al het leven voor als de aarde een klein onbeduidend bolletje is dat zich ergens in de Melkweg bevindt en daarmee onderdeel is van een nog groter en onmetelijk universum.

Het maakt ons een foutje in het hele heelal, een onbeduidend iets.  Maar hoe anders zou het zijn als de Aarde vlak was en het centrum van ons bestaan en universum. Dat waar wij leven uniek is en dat de sterren en planeten om ons heen draaien in plaats van andersom.

Het leven zou en, denk ik, is iets unieks en speciaals dat ons en al het leven hier op aarde zeer bijzonder maakt.   Maar door het te devalueren tot een onbeduidend “ongelukje” kunnen wij als mensheid makkelijker onder controle gehouden worden.

 

Want wat stelt een leven eigenlijk voor. Je gaat toch dood in een onbeduidend leven zonder doel ??!!

Zorg dan maar alleen voor je zelf  al het andere is toch niet belangrijk.

 

Dit is wat hier bewerksteltlicht wordt, een onverschilligheid die zijn weerga niet kent. En dat is wat we nu ook overal in de wereld zien. Ego voorop en onverschilligheid naar de medemens en natuur.

Maar bovenal is het natuurlijk zo als ze ons kunnen laten geloven in de grootste leugen van ons bestaan dan is bedrog op al het ander gebied een peuleschil.

Bedrog in politiek, het financiële banken stelsel, de liegende media, false aanslagen, de zogenaamd voor ons welzijn werkende farmaceutische industrie en bovenal de VN die ons moet beschermen tegen het vreselijk kwaad dat IS heet.  Het IS dat door hen zelf is gecreëerd en niets met de Islam te maken heeft.

 

 

 

2016 Een jaar dat veel verandering zal brengen

Zo aan het eind van 2015 kijk ik terug op het jaar en moet concluderen dat het een bewogen jaar is geweest.  Aanslagen in Parijs , de toestand in Oekraniene, aanslagen in Amerika en de oorlog in Syrië en natuurlijk het vluchtelingen toestroom naar Europa.

Allemaal zaken die in mijn blog de aandacht hebben gehad en ook weer in 2016 mijn aandacht zullen krijgen.

Voor mij zelf is zal 2016 ook persoonlijk een belangrijk jaar worden omdat wij na ons faillissement in 2011 en de hele nasleep die volgde , vanaf maart 2016 verlost zullen zijn van de schuldsaneringsprocedure.   Aan de ene kant een goede regeling on als mens ondanks je schulden toch weer met een schone  lei te kunnen beginnen , maar aan de ander kant een machtsmiddel van de overheid waarin je totaal gecontroleerd wordt. 3 jaar waarin vrijheid ook voor ons een andere betekenis kreeg. Controle over al je activiteiten en al je uitgaven en inkomsten maar ook nog eens een verbod om te reizen.

Maar goed klagen is niet wat in me zit en ik zie graag de positieve kanten in dingen. Ik zeg daarom ook dat deze afgelopen jaren mij meer geleerd hebben over hoe onze maatschappij en wereld functioneren dan alle jaren daarvoor. Het is een openbaring geweest om te zien en te leren wat ik nu allemaal weet.

Deze ervaring heeft mij geleerd dat er boven al veel goed is in deze wereld en dat dit vooral op lokaal niveau afspeelt. Mensen zijn bereidt elkaar te helpen en te steunen als ze het moeilijk hebben. We hebben dit zelf mogen ervaren.  De mens is volgens mij geboren om liefde en zorg te verspreiden en te leren van zijn daden in dit leven.

Maar aan de andere kant heb ik moeten constateren dat er op landelijk en wereld niveau weinig met  liefde en zorg wordt geregeerd.  Ons land heeft een regering die op zijn zachtst gezegd weinig heeft gedaan om de crisis in dit land om te buigen en het voor de bevolking beter te maken. Zij hebben niet echt geholpen.   Een crisis die bovendien ontstaan is door toedoen van banken die er een totale chaos van gemaakt hebben.

Hiermee kom ik dan ook direct bij de redenen waarom ik het zo belangrijk vindt om de informatie die ik de afgelopen 4 jaar heb verzameld en heb ervaren te delen met zoveel mogelijk mensen. Want het is niet onze schuld dat er een crisis is, wij werken harder als bevolking als nooit te voren, maar het is ons bewust aangedaan.

Deze crisis is een bewuste actie van een hele kleine groep mensen op deze aarde die bijna al het geld en daardoor ook alle macht bezitten.  Deze  kleine club, ook wel de elite of Cabal genoemd, hebben het gepresteerd om middels alle mogelijke middelen, sinds de 17e eeuw, onze totale informatie- geld en politieksysteem over te nemen.

Zoals Nazi Duitsland vroeger een droom had om het derde rijk te stichten, zo zijn zij nu bezig het vierde en totale rijk te vormen. Een Nieuwe Wereld Orde.

Deze nieuw wereld orde zal gevestigd worden door het gebruik van alle mogelijk middelen, denk hierbij aan controle over de media ( je gelooft toch wat de NOS en CNN je vertellen), controle over de farmaceutische industrie. De meeste ziektes zijn allang geneesbaar maar deze genezing wordt ons onthouden.  Angst voor ziekte en dus je gezondheid is een van de grootste controle middelen die er bestaan. Een mens zal alles doen als het in belang van zijn gezondheid is ook al is het het meest erge middel dat bovendien ook nog eens schreeuwend duur is.

Bovendien is de totale energie markt onder controle van de elite. Ook een ultiem controle middel

Dan hebben we nog het militair complex, dat zoals we hebben kunnen zien de laatste tijd er niet echt is voor de gewone mens. Deze worden massaal slachtoffer van aanvallen in Irak, Afghanistan en Syrië . Deze aanslagen zijn bedoeld om een groep de kop in te drukken die IS heet, of was het ISEL of Isis.

Een groep waar we nog nooit van hadden gehoord, maar die allemaal in Amerikaanse voertuigen rijden en Amerikaans wapens hebben . en bovendien nooit een aanslag op een Amerikaans basis of Israëlische doelen. Vreemd.

Om dit alles te kunnen financieren heeft de elite de complete banken wereld onder controle. Zo zijn bijna alle nationale banken, zoals de Nederlandse Bank, eigendom van de familie Rothschild.

Middels al deze middelen wil de elite een compleet gecontroleerde wereld regering starten, gebaseerd op totale controle en afnemen van alle rechten van de mens.

Dit is wat er speelt in de wereld en het wordt steeds duidelijke dat dit gebeurt, maar heel veel mensen willen dit of kunnen dit niet zien. Het is zo veel omvattend en omvangrijk dat het bijna niet te bevatten is.

Maar ik vindt het wel belangrijk dat wij dit als mens beseffen, want opstand met geweld zal hen niet deren, maar bewustwording van dit soort zaken is wat zij het meeste vrezen. Het is tenslotte maar een heel klein percentage van ca 1 % die de totale macht heeft.

Tekenen van totale controle zijn;

  • afschaffen van contant geld – banken worden oppermachtig
  • wereld handels verdragen TTIP en andere  –  alle macht gaat naar multinationals
  • bewust op gang brengen van vluchtelingenstroom door voortdurende bombardementen – veroorzaken van onrust en angst onder de bevolking
  • Bewust rente verhogen in moment van financiële crisis – bevolking nog afhankelijker maken van de overheid
  • afluisteren en volgen van alle mensen – facebook , whatsapp en andere sociale media maar ook aftappen van telefoon gesprekken

Zo zij er echter nog meer zaken , maar ik zal me hierop het komende jaar gaan richten en proberen duidelijk te maken wat we er aan kunnen doen om deze zaken te stoppen.

Een daarvan is door geen leningen meer aan te gaan en zoveel mogelijk contant te betalen en te kopen in je eigen omgeving,

 

Daarnaast blijft het onderwerp werkelijkheid mij ook nog steeds interesseren. Een van de zaken die ik dit jaar tegen kwam was de theorie van de vlakke wereld.  Ik ben er naar een klein jaar onderzoek bijna volledig van overtuigd dat dit ook echt werkelijkheid is.   Het gaat te ver om in dit artikel alles hierover uit te diepen.

Maar 1 ding is zeker, de elite weet dat de aarde vlak is en houdt dit met alle macht geheim. Want een vlakke aarde betekend :  de ultime rol voor de mensheid ( we zijn uniek) maar ook het bestaan van een schepper of ontwerper.  En geen ruimte vaart. Dit is onmogelijk. wat de hele wereld op zijn kop zou zetten.

Komende tijd kun je hier veel over verwachten van mijn kant, maar ik zeg altijd geloof niet wat een ander je zegt maar onderzoek zelf en overtuig je zelf van zaken.

Kortom genoeg zaken en onderwerpen voor het komende jaar.

Verder wens ik een ieder het beste, liefde en wijsheid toe voor de komende tijd

 

 

 

 

 

 

NASA de Aarde is vlak en ruimtevaart is onmogelijk !!

NASA,

Als de platte Aarde een complot zou zijn en er is bewijs van de kromming van de Aarde, waarom zou de Nasa dan video’s van YouTube af halen of de commentaren verwijderen? Als de mensen die geloven dat de Aarde vlak is, beschouwd worden als alu hoedjes dragende complot theoristen, waarom zou je deze mensen dan erkennen? Deze zijn toch overduidelijk helemaal gek, niet dan? Of is de Nasa bang dat deze mensen de waarheid verspreiden en dat de leugens en bedrog de NASA uiteindelijk zal achterhalen?

Voor de buitenwereld lijkt het er op dat de vlakke Aarde overtuigers, bij gebrek aan een beter woord, een gevoelige snaar hebben geraakt. Is het omdat de theorie achter het vlakke Aarde complot juist blijkt te zijn? Is het omdat de vlakke aarde overtuigers de leugens van de NASA hebben ontmaskerd en dat daardoor de NASA niet meer geloofwaardig is? Het lijkt er op dat de vlakke aarde overtuigers de leugens van de NASA niet langer meer accepteren en de waarheid verspreiden onder het grote publiek. En dat de NASA dat niet leuk vindt.

Beste NASA, jullie zijn betrapt op jullie leugens en daarom zal de vlakke aarde beweging de leugens blootstellen en naar buiten brengen. Het spreekt boekdelen dat jullie als overheids instantie lak hebben aan de grondwet, waarin censuur  verboden wordt. Naast de uiterste poging om de propaganda machine flink aan te slingeren de laatste tijd en het naar buiten brengen van zoveel mogelijk nep computer gefabriceerde foto’s en video’s zal het de NASA niet lukken om de waarheid te stoppen.

De waarheid dat de Aarde vlak is en dat ruimtevaart gewoon weg niet mogelijk is.

“Vrij vertaald naar een artikel van http://www.ultimateconspiracies.com/question-for-nasa/”

 

Een paar voorbeelden van de NASA leugen:

Noord America land massa afwijking……
http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_2159.html

618486main_earth_full

http://www.nasa.gov/sites/default/files/images/711171main_earthatnight_northamerica_full_full.jpg

 

711171main_earthatnight_northamerica_full_full

 

Space Station Hoax
CGI materiaal van de Aarde van het International Space Station demonstreert hoe de artiest vergat de beweging van de wolken in te programmeren.

 

Wolken Time Lapse HD – laat zien hoe wolken werkelijk bewegen

 

Valse kromming door een Fish Eye camera lens en een demonstratie van de vlakke aarde in een video. Op 33, 40 en 48 seconden kun je duidelijk de bedoelde kromming zien. Op 46 seconden zie je duidelijk dat de Aarde vlak is……….

 

Observeer de astronaut @ 1:00 met de papieren kaart, @ 1:08 het Zero G vliegtuig ervaart duidelijk turbulentie en de twee astronauten zakken plotseling en de papieren kaart zakt uit beeld. Je ziet dat Scott Kelly onmiddellijk de microfoon pakt en op het gezicht van de ander duidelijk de paniek is af te lezen.  Want…… iedereen weet dat dat NIET mogelijk is!

 

NASA technicus geeft toe dat ze nooit door de Van Allen stralingsgordels zijn geweest. “We moeten eerst deze uitdagingen oplossen voordat wij mensen de ruimte in kunnen sturen!” NASA, Geef toe, al jullie maan missies waren nep!

 

 

 

Vlakke aarde – het grootste geheim in deze wereld

downloadDe laatste periode heb ik een aantal video’s over de vlakke aarde op mijn blog geplaatst, sommige zullen misschien gedacht hebben is die Rene nu helemaal gek geworden?  Nu ik kan je vertellen dat ik nog bij het volle verstand ben en dat ik mij zelf ook ernstig verbaast heb over deze kwestie.

Voor een half jaar geleden kwam ik op internet een aantal artikelen tegen over de vlakke aarde en heb het gelezen en eigenlijk meteen afgedaan als niet mogelijk.  Maar het bleef toch spelen in mijn achterhoofd.  Want waarom staat de pool ster bijvoorbeeld al sinds mensenheugenis op de zelfde plaats?

Maar bedenk eens dat de aarde met 1600 km/uur om zijn as draai en vervolgens ook nog eens met 26000 km/uur om de zon heen. Die zich vervolgens met een nog grotere snelheid door de melkweg verplaatst. En toch blijft die ene ster altijd precies op zijn plekje.  Tja…. vreemd maar dat is niet het enige.

Er zijn heel veel zaken die vraagtekens oproepen. Waarom is de sterrenhemel in de winter niet geheel anders dan die in de zomer?  We bevinden ons dan met de nachtkant aan de andere kant van de zon. Dan zou je dus eigenlijk een andere sterren hemel moeten zien.

En zoals vandaag zie ik in de hemel de bijna volle maan tot ca 11 uur ‘sochtens nog aan de hemel staan terwijl aan de andere zijde de zon al hoog aan de hemel staat !.  Dit zou volgens de theorie van de ronde globe toch niet mogelijk moeten zijn ! Maar….. het gebeurt wel.

Zo zijn er eigenlijk meer zaken die er op duiden dat onze wereld vlak is dan dat er eigenlijk bewijs is voor het globe model.  In dit artikel zal ik ze niet allemaal bespreken, maar zal dat in de  komende tijd in verschillende artikelen apart behandelen.

Maar zul je misschien zeggen, als die wereld dan vlak is wat is er dan verder, is er een heelal en wat zit er dan onder ons ? Nu als de wereld vlak is , dan is deze waarschijnlijk het middelpunt van ons bestaan. Dan zijn wij als mens en de rest van de wereld geen onbeduidend bolletje in een immens heelal, maar het meest fundamentele wat er bestaat.

In eerdere artikelen heb ik mijn model van de holografische virtuele wereld beschreven. Nu juist dit concept blijkt perfect aan te sluiten bij de vlakke wereld. Want als ons bestaan een soort virtuele simulatie is dan zou de wereld ook prima vlak kunnen zijn.  Onze werkelijkheid (wereld ) is dan begrenst door het uiteinde van de simulatie. In ons geval is dat dan Antarctica, dat in het vlakke wereld model rondom ons heen ligt als een soort grens waar we niet overheen kunnen.

Genoeg zaken om je over te verwonderen en in te verdiepen. En ik zal de komende periode proberen alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen en te beschrijven. Want ik denk dat het belangrijk is dat iedereen hier in ieder geval een keer van gehoord heeft. Want als dit onze werkelijke werkelijkheid is, waarom weten wij dit dan niet. Waarom wordt dit geheim gehouden?

Nu dat is misschien nog wel de moeilijkste kwestie, maar ook hiervoor zijn zeer plausibele verklaringen. Maar hierover later meer.

Wil je meer weten of heb je vragen, stel ze en ik zal proberen ze te beantwoorden.

 

De nadering van Niburu is een feit

liftoff_kennedy_space_center_floridaDoor de nadering van Niburu en de daardoor ontstane meteorieten regen is het leven op mars en de aarde ernstig in de problemen gekomen. Op Mars is het werk en verblijf eigenlijk onmogelijk geworden.
Hierdoor komt de rol als tussenstation tussen de Aarde en Niburu in gevaar.   Enlil neemt dan ook het besluit dat er een luchthaven op Aarde moet komen voor een rechtstreekse verbinding tussen de Aarde en Niburu.

Hier zien we opnieuw dat we te maken hebben met een zeer geavanceerde beschaving die vergeleken met de huidige ver vooruit liep. Wat zij destijds als heel gewoon beschouwden is voor onze generatie net ontdekt. De geschiedenis herhaald zich dus. en het verhaal dat wij vroeger een stelletje primitieve apen waren klopt dus van geen kant

Lees verder De nadering van Niburu is een feit

Onrust op Aarde, Niburu naderd

vuurregenOp Aarde gebeuren er allemaal vreemde zaken, aardbevingen, overstromingen en andere onverklaarbare gebeurtenissen. Enlil en Enki maken zich grote zorgen en vragen hun vader Anu om hulp. De geleerden van Niburu hebben echter weinig goeds te melden.  Het is het zonnestelsen Niburu dat met al zijn hemel lichamen op de Aarde afstevent. Hierdoor komen de planeten rondom de zon in andere banen en word de asteroïde gordel doorklieft.  Wat weer als gevolg heeft dat het zwavel regent op mars en de Aarde.

Kortom het ziet er niet goed uit voor ons zonnestelsel

Lees verder Onrust op Aarde, Niburu naderd