Tagarchief: donald trump

Illuminati hebben Trump en alle andere presidenten in hun macht. Deze professor toont hoe het zit ✅

Amerikaanse presidentskandidaten kunnen tijdens hun campagne beloven wat ze willen, maar uiteindelijk hebben ze geen invloed op het beleid. Dat stelt professor Karel van Wolferen in Café Weltschmerz.r is een groep machten actief achter de schermen die belangrijker is dan de regering. Die macht wordt ook wel deep state of diepe staat genoemd.

Deze macht bepaalt buiten de democratische processen om het politieke beleid en probeert in zowel economisch als militair opzicht de wereld te beheersen.

Verbijsterd

“Jimmy Carter was echt verbijsterd toen hij ontdekte dat hij als president niet echt de macht had over heel belangrijke internationale aangelegenheden,” zegt Van Wolferen.

Een onderdeel van de diepe staat is de CIA, die berucht is geworden vanwege zijn criminele activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan het afzetten van de Iraanse premier Mossadeq in 1953 en de moord op secretaris-generaal van de VN Dag Hammarskjöld in 1961, maar ook de moord op president John F. Kennedy.

Criminele organisatie

“Kennedy had gezegd dat hij de CIA zou opbreken in duizend verschillende stukjes omdat het in zijn ogen een veel te gevaarlijke organisatie was,” licht Van Wolferen toe.

“Heel kort daarna was hij dood,” vervolgt hij. “Het is een kolossale criminele organisatie.”

Professor Van Wolferen noemt ook de FBI, die volgens hem vooral goed is gebleken in het fabriceren van aanslagen.

Geen controle

“Je ziet ook nu weer met Trump dat de president van Amerika geen controle heeft over de CIA, de FBI en al die andere diensten,” zegt hij.

De geheime organisaties die de diepe staat vormen zijn een eigen leven gaan leiden en zijn net als een kanker maar blijven groeien en groeien en groeien, aldus Van Wolferen.

Uiteindelijk heeft zij – zoals president Eisenhower al voorspelde – de democratie vernietigd.

Zoals Karl Rove, de belangrijkste man achter George W. Bush, zei: “Wij scheppen de werkelijkheid.”

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

 

Bron: Diepe staat heeft nu ook Trump in zijn macht. Deze professor toont hoe het zit

De Oorlogsmisdaden van Trump na 2,5 maand presidentschap ✅

Heeft de Amerikaanse President Donald Trump, na slechts twee en een halve maand van zijn presidentschap, zich nu al laten zien als oorlogsmisdadiger? Zijn regering doodt ongebruikelijk grote aantallen burgers waarmee hij zowel de Amerikaanse als internationale wetten schendt.

 

 

 

De oorlogsmisdaden van Trump:

 • inauguratie weekend: twee drone aanvallen in Jemen kostte 10 levens. Een drone raakte drie mensen op een motor, de andere zeven mensen reden in een auto. Noch Trump noch Minister van Defensie Mattis geeft toe dit te hebben goedgekeurd.
 • Een week na zijn inauguratie betreurt Trump de dood van een Navy Seal in een aanval in zuidelijk Jemen. Trump noemde niet de 30 mensen, inclusief minstens 10 vrouwen en kinderen die werden gedood door Amerikaanse bommenwerpers.
 • bijna 1000 niet-gevechtsdoden in de maand maart bij acties in Irak en Syrië (volgens Airwars). Airwars zegt dat de Amerikaanse luchtmacht de meeste ongevallen veroorzaakte tijdens aanvallen van de coalitie.
 • Amerikaanse drones bombardeerden een moskee in Aleppo, Syrië met minstens 47 burgerdoden.
 • De Amerikaanse luchtmacht bombardeerde huizen, een school en een ziekenhuis in Tabqah, Syrië, hierbij werden 20 burgers gedood.
 • Een door de VS geleide luchtaanval van de coalitie op een school dat onderdak bood aan 50 gezinnen kostte aan minstens 33 burgers in Syrië het leven.
 • Een Amerikaanse luchtaanval in Mosul, Irak, doodde meer dan 200 mensen.
 • De coalitiemacht gebruikt wit fosfor, een chemisch wapen dat brandt tot het bot, in Mosul. Het Amerikaanse Central Command heeft bevestigd verarmd uranium te gebruiken (een oorlogsmisdaad) tegen ISIS in Syrië.

Waarom worden deze aanvallen als oorlogsmisdaden beschouwd?

De gerichte moorden zijn in strijd met artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties. De VS zegt het recht te hebben verdachte terroristen of hun bondgenoten te doden voordat ze in actie komen. Zij voldoen daardoor niet aan de eis dat er een noodzaak moet zijn tot zelfverdediging, direct en overweldigend aanwezig, die geen ruimte laat en geen moment voor overleg.

Drone aanvallen schenden Internationaal Recht. Deze politieke moorden zijn strafbaar als oorlogsmisdaad.

De Verenigde Staten hebben het Internationale Covenant van Burger en Politieke Rechten geratificeerd wat zegt:
“Ieder mens heeft het recht op leven. Dit recht moet worden beschermd door de wet. Niemand mag naar willekeur worden beroofd van zijn leven.” Het Covenant garandeert ook dat degenen die beschuldigd worden van een misdaad recht hebben op aangenomen onschuld en op een eerlijke rechtszaak door een onpartijdig tribunaal. Doelgericht doden is hiermee dus in strijd.

Het Statuut van Rome voor het Internationale Strafhof definieert oorlogsmisdaden onder andere als doelbewust doden, het veroorzaken van groot lijden of ernstige verwondingen, doelbewuste aanvallen op burgers of burgerdoelen, en de lancering van ongerechtvaardigde aanvallen in de wetenschap dat ze burgers zullen doden of verwonden.
Het door de VS geleide coalitie bombarderen van scholen, ziekenhuizen, woningen en moskeeën resulteert in grote aantallen burgerslachtoffers en zijn dus ook oorlogsmisdaden.

Rob Vellekoop, 7 april 2017

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: Oorlogsmisdaden Trump na 2,5 maand presidentschap >

De kans is reëel dat de VS zal verglijden naar een dictatuur  ✅

trumpolini.jpgNu we de eerste tien dagen van Donald Trump achter de rug hebben, kunnen we ons wagen aan enkele voorspellingen over wat ons de komende jaren te wachten staat.
En dat ziet er niet fraai uit.

Om grip te krijgen op wat er zich aan het voltrekken is in de VS, dienen we wat afstand te nemen van de verschillende, concrete maatregelen die Trump er de voorbije week doorjoeg. Hoe dramatisch en zorgwekkend sommige van die maatregelen ook zijn, het patroon en de manier waarop er deze week politiek gevoerd werd zijn betekenisvoller dan de afzonderlijke beslissingen.

Shock

Het eerste wat opvalt is de snelheid en brutaliteit waarmee beslist en gecommuniceerd wordt. Trump en zijn entourage zijn erin geslaagd om dag na dag het wereldnieuws te domineren en een groot deel van de bevolking in een staat van shock te brengen.

Die shock is een gewild effect. Naaste medewerkers van Trump geven dat ook met zoveel woorden toe. Kellyanne Conway, de medewerkster van Trump die in één klap wereldberoemd werd door het begrip “alternative facts” te lanceren, tweette op de dag van de “muslimban”:

 

 

 

 

Het is Trump en zijn entourage dus niet enkel te doen om het waarmaken van verkiezingsbeloften. Wat ze vooral voor ogen hebben is de destabilisering van het bestaande systeem en de verlamming van de oppositie.

Het is een strategie die eerder ook door Naomi Klein werd beschreven in haar boek The shock doctrine. Het creëren of aanwenden van ‘schokken’ (oorlogen, terreur, natuurrampen, extreme maatregelen, …) is een uitgelezen manier om radicale beleidsmaatregelen door te duwen zonder veel protest vanuit het volk of de gevestigde instellingen. De schok zorgt er voor dat het bestaande systeem van checks en balances tijdelijk ontregeld is.

Ontregeling is wat de eerste tien dagen van Trumps presidentschap kenmerkte en het voorlopige, trieste dieptepunt daarvan is de “muslimban”. Die ban creëerde, naast menselijke drama’s, vooral ontzettend veel chaos. Een chaos die voelbaar was in de luchthavens, maar ook binnen de instellingen. Tegenstrijdige boodschappen kwamen uit het Witte Huis, rechters oordeelden dat bepaalde aspecten van de maatregel onwettelijk waren maar op het terrein veranderde weinig tot niks. Onduidelijkheid troef.

Chaos en onduidelijkheid kunnen nuttig zijn voor machthebbers, omdat het mensen tijdelijk verlamt en desoriënteert. Dat moment kan vervolgens aangewend worden om te doen wat men echt van plan is. Vergezocht? Nee, niet helemaal. Het sluit naadloos aan bij de visie van Steve Bannon, voormalig hoofdredacteur van de alt-right website Breitbart en thans één van de dichtste adviseurs van Trump. In een interview met The Hollywood Reporter zei Bannon: “Duisternis is goed. Dick Cheney. Darth Vader. Satan. Dat is macht. Het helpt ons als “zij” op het verkeerde been gezet worden. Wanneer ze geen zicht hebben op wie we zijn en wat we van plan zijn.”

Laat het toevallig ook Bannon zijn die de geestelijke vader is van de “muslimban”.

Oorlog binnen de instellingen

Ook in Washington zelf heerst chaos. Wat zich binnen de muren van het Witte Huis voltrekt is een kleine paleisrevolutie, waarbij de entourage rond Trump steeds meer macht naar zich toetrekt. Een kleine kliek met Bannon als meest cruciale figuur, heeft zich rond de president geschaard om zich de macht binnen de macht toe te eigenen.

Ook hier is de “muslimban” een goed voorbeeld van. Aan de tekst werd gesleuteld tijdens de transitieperiode door een klein groepje vertrouwelingen onder leiding van Bannon. Agentschappen die normaal gezien betrokken moeten worden bij het schrijven en doorvoeren van dit soort maatregelen, zoals Homeland Security en het State Department, werden bijna volledig buiten spel gehouden.

James Jay Carafano, vice-president van het conservatie The Heritage Foundation en lid van het transitieteam van Trump, verkondigt in de New York Times dat er een firewall staat tussen het team van Trump en de oude administratie. Gisteren (maandag 30/1) ontsloeg Trump ook waarnemend minister van justitie omdat zij geprotesteerd had tegen de “muslimban”.

Een ander, nog verontrustender voorbeeld, is het feit dat Bannon voortaan een zitje krijgt in the National Security Council. Dat is de raad die de president adviseert bij beslissingen aangaande nationale veiligheid en buitenlands beleid. Het is ongezien en zonder precedent dat een strategisch adviseur van de president formeel een zitje krijgt bij de Security Council. Simultaan met de benoeming van Bannon werd de rol van de chairman of the joint chiefs of staff en de director of national intelligence beperkt.

Ook in het State Department, de instelling die de president nauw bijstaat in zijn buitenlands beleid, rommelt het stevig. Verschillende topmedewerkers werden zonder boe of ba de laan uitgestuurd, waardoor het State Department volgens insiders momenteel een stuurloos schip is.

Als je daar nog eens bijrekent dat Trump op ramkoers ligt met de inlichtingendiensten en erop staat om zijn eigen, private veiligheidsdienst te behouden; dan kan je moeilijk anders concluderen dan dat de entourage van Trump bezig een macht binnen de macht te creëren die ontsnapt aan de normale controlemechanismen.

Die macht binnen de macht is weliswaar nog bijzonder broos en embryonaal, maar de eerste aanzetten zijn wel degelijk gegeven. Het is nu de vraag of het Amerikaanse systeem voldoende, goed werkende checks and balances heeft om dit proces te counteren. Dat zullen we de komende maanden te weten komen.

Ik, het volk

Naast de reële machtsverschuivingen die in de eerste dagen van Trumps presidentschap plaatsvonden, moeten ook de ideologische tendensen die schuilgaan achter de retoriek ons stevig zorgen baren. Uiteraard, de entourage van Trump bestaat uit extreem-rechtse militanten die alles verachten wat extreem-rechtse militanten horen te verachten. Dat is geweten.

Maar er is meer. Trump voert een retoriek waarin hij zichzelf vereenzelvigt met het volk, en het volk met zijn specifieke ideologische positie. Wie niet in dat kraam past, is een ‘vijand’. Dat is de tendens die doorheen al zijn handelen en spreken resoneert, en het verklaart ook de veelvuldige aanvallen op de media die gebrandmerkt worden als “oppositiepartij”.

In naam van het volk voert Trump oppositie binnen het machtsapparaat waarvan hij het nu aan het hoofd staat. De campagne eindigde niet toen Trump verkozen werd, zijn presidentschap is niet meer dan een nieuwe fase in een permanente campagne tegen ‘de elite’ en ‘het systeem’. Concreet betekent het dat de staat zich niet langer poogt te verheffen boven het politieke conflict, maar er als een actor middenin gaat staan.

De combinatie van deze ideologische tendens, de reële machtsverschuivingen en de shocktherapie die nu op de Amerikaanse samenleving worden losgelaten, maken de nachtmerrie van een dictatuur in de VS reëel. Of die er zal komen, is natuurlijk niet zeker. Maar vast staat wel dat alle parameters in het rood staan. En als er één ding is dat Trump ons heeft geleerd tot hiertoe, is het wel dat het onmogelijke vandaag opnieuw mogelijk is.

Bannon was in ieder geval duidelijk in het eerder aangehaalde interview met de Hollywood Reporter: “Wij zullen regeren voor vijftig jaar”.

Bron: De kans is reëel dat de VS zal verglijden naar een dictatuur – DeWereldMorgen.be

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Vrouwenmarsen niet spontaan, maar zorgvuldig gepland door George Soros

De vrouwenmarsen, die in honderden Amerikaanse steden werden georganiseerd en waar meer dan 3,2 miljoen mensen aan meededen, zijn opgezet door groepen die worden gefinancierd door de Joodse miljardair George Soros.

Dat heeft de populaire Fox News-presentator Bill O’Reilly gezegd. “Dit was geen spontane gebeurtenis,” zei hij.

“De mars is georganiseerd door extreemlinkse groepen, die miljoenen dollars hebben gekregen van de liberale activist George Soros,” vervolgde hij.

50 groepen

“Soros heeft banden met liefst 50 groepen die meededen aan de Woman’s March afgelopen weekend, 50,” merkte hij op.

“En volgens het Media Research Center heeft Soros 90 miljoen dollar in die groepen gepompt,” zei O’Reilly.

Soros (86) is een fel tegenstander van Trump. Op het Wereld Economisch Forum in Davos zei hij dat Trump als ‘would-be-dictator zeker zal falen’.

Kleineren

De Hongaars-Amerikaanse miljardair verloor na de verkiezing van Trump bijna een half miljard dollar op de beurs, toen beurskoersen in de VS stegen, terwijl Soros dacht dat ze door instabiliteit in de andere richting zouden gaan.

O’Reilly verwierp het idee dat de marsen iets te maken hadden met de politieke overtuigingen van de deelnemers.

“Dit was een goed doordacht politiek spektakel dat bedoeld was om de nieuwe president te kleineren,” zei hij.

[Haaretz]

Bron: VIDEO: Vrouwenmarsen niet spontaan, maar zorgvuldig gepland door George Soros

"Ze komen weg met moord": Big Pharma verliest 25 miljard dollar tijdens persconferentie Trump

Farmaceutische bedrijven ‘komen weg met moord’. Dat zei president Donald Trump onlangs tijdens een persconferentie.

Als gevolg van deze uitspraak kreeg Big Pharma op de beurs een flinke tik te verwerken.

De koersen van farmaceutische bedrijven daalden na de forse uithaal van Trump. Hij verwees onder meer naar de hoge medicijnprijzen die zij hanteren.

Minder waard

De negen grootste farmaceutische bedrijven werden in slechts 20 minuten tijd bijna 25 miljard dollar minder waard.

Johnson & Johnson, Pfizer, Amgen, AbbVie, Bristol-Myers, Squibb, Gilead, Celgene en Eli Lilly stonden na de persconferentie allemaal in het rood. Alleen Merck liet een plusje zien.

Pfizer zakte als gevolg van de uithaal met 2,75 procent. Johnson & Johnson leverde 1,61 procent in. Het aandeel Bristol-Myers verloor 5,5 procent en AbbVie zakte met 4,2 procent.

Rampzalig

Enkel Merck presteerde goed, nadat het bedrijf goedkeuring had aangevraagd bij de Amerikaanse toezichthouder voor een nieuw medicijn tegen longkanker.

Het aandeel Lockheed Martin kreeg eveneens een tik omdat Trump herhaalde dat de kosten van gevechtsvliegtuig F-35, beter bekend als de Joint Strike Fighter, veel te hoog zijn.

“Onze medicijnindustrie is rampzalig,” sprak Trump. “Ze leveren medicijnen, maar maken die grotendeels in het buitenland.”

Moord

“Ze komen weg met moord,” vervolgde hij. “[Big] Pharma heeft veel lobbyisten, veel macht.”

Vorige maand werd bekend dat één op de zes Amerikaanse volwassenen antipsychotica slikt tegen depressie, angststoornissen en slapeloosheid.

[Natural News via Fortune]

Bron: “Ze komen weg met moord”: Big Pharma verliest 25 miljard dollar tijdens persconferentie Trump

De speech van de 45e president van Amerika, Donald Trump 

Donald Trump’s inauguratiespeech.

 

De speech kenmerkt zich door veel revolutionaire retoriek:

 • …  “Transferring power from Washington DC and giving it back to you, the people”. 
 • … Politici hadden voordeel (in het verleden), maar banen voor het volk gingen verloren. Trump zegt dit om te zullen keren. 
 • … “This is your country” …   … “A nation exists to serve its citizens”… 
 • … “What truly matters is, not which country controls our government, but whether our government is controlled by its the people”…
 • …. “January 20th, 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again”…   “A historic movement, the likes of which the world has never seen before”…

De speech zit vol met revolutionaire retoriek. Ik geloof zelf niet, dat Trump geheel onafhankelijk is. Ook de opkomst van Trump is gefaciliteerd. Hij vervult een rol in het grotere plaatje. Het is de voortzetting van de agenda waar ook Clinton, Bush en Obama onderdeel van uitmaakten. Ik vraag me af wat er nu gebeurt. Nee, ik vraag me af wanneer het publiek  door gaat hebben dat werkelijk alles nep is.

Overigens ben ik het ermee eens, dat een overheid als hoofdtaak heeft, om te focussen op de belangen van de eigen burgers. Echter, ik vraag me af, waarom hij de Islam dan wil vernietigen. Als Amerika de eigen manier van leven vóór alles stelt, dan zal zij andere naties dit ook moeten gunnen, zoals Islamitische landen.

Bron: 20 januari 2017, de 54e president praat | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Obama's erfenis

barack-obama-on-phone-with-benjamin-netanyahu-2009-06-08.jpgMet Donald Trump in het Witte Huis staan de VS en de wereld voor onbekende tijden. Wat gaat deze man doen met de machtsinstrumenten die hij van Obama erft? Niet veel goeds, valt te vrezen.
Dit maakt van 8 jaar Obama echter geen goed verhaal, integendeel.
Een terugblik op Barack Obama in het Witte Huis.

Het contrast tussen 2009 en 2017 is enorm. Op 20 januari 2009 legde de allereerste Afrikaans-Amerikaanse president de eed af, een briljant spreker en een charismatische persoonlijkheid. Op 20 januari 2017 wordt hij opgevolgd door een rijke witte racistische leugenaar en onvoorspelbare bedrieger met anachronistische, regressieve ideeën over de maatschappij, de economie en de wereld, die tijdens toespraken en persconferenties eender wat zegt, zonder enige samenhang.

Redenen zijn er genoeg om pessimistisch te zijn over wat de VS en de wereld te wachten staat met een president voor wie geld en macht de enige godsdienst is en afkeer van ‘anderen’ de enige ideologie. Terwijl de vreselijke gevolgen van het neoliberale groeimodel met de dag onheilspellender worden, wordt een man leider van het machtigste land ter wereld, die openlijk zegt: “Nog meer dan dat, more, much more of the same”.

Zijn voorganger Obama heeft echter zo goed als niets gedaan om de sociale en ecologische aanslag op de maatschappij van het neoliberale economische systeem stop te zetten. Een van zijn allereerste grote beleidsdaden in 2009 was het redden van de grote banken met een enorme som belastinggeld. Niet één topman van Wall Street werd vervolgd. Ook zijn buitenlands beleid was klassiek militaristisch.

Drones

Obama heeft geen enkele transparantie toegelaten over zijn inzet van drones in landen als Afghanistan, Pakistan en Jemen. Zijn woordvoerders bleven beweren dat daar geen burgerslachtoffers bij gevallen zouden zijn.

Elke dinsdag van de voorbije acht jaar ondertekende Obama een lijst van ‘doelwitten’ die met drone-aanvallen mochten uitgeschakeld worden. Amerikaanse universiteiten hebben deze praktijk onderzocht en als een vorm van ‘internationaal terrorisme’ veroordeeld. Deze bevoegdheid geeft hij op 20 januari 2017 onverminderd door aan Donald Trump.

Obama heeft deze drone-aanvallen toegestaan op ‘verdachten’, niet op ‘schuldigen’. Bovendien werden zij vermoord terwijl zij in familiekring waren, hun kinderen naar school reden, op huwelijksfeesten aanwezig waren. Een aantal van die aanvallen bleken achteraf ‘vergissingen’. Zo werd een bijeenkomst van clanhoofden in Afghanistan gebombardeerd met drones. Zij waren samen om een dispuut over landbouwgronden op te lossen.

Robert Gibbs, een van de woordvoerders an Obama, antwoordde op een vraag over onschuldige slachtoffers waaronder kinderen van de gezochte personen: “Ze hadden een meer verantwoordelijke vader moeten hebben”. Een van de toegepaste tactieken was het droppen van een tweede bom een uur na de eerste aanval, zodat hulpverleners ook omkwamen (of niet meer durfden tussenkomen). De eigen inlichtingendiensten van de VS stellen in hun rapporten dat deze aanvallen de voornaamste kweekgrond zijn voor nieuwe recruten van Al Qaida.

Van Palestina tot BlackLivesMatter

Zeven van de acht landen die Obama heeft gebombardeerd zijn islamitisch, alleen de Filipijnen is overwegend christelijk. (Dat ook dit land door drone-aanvallen wordt geteisterd is in de westerse massamedia nauwelijks bekend.) Het zou echter fout zijn om te zeggen dat Obama een oorlog is begonnen met islamitische landen. Hij heeft slechts een bestaande traditie van tientallen jaren sinds 1945 naar een nieuw technologisch niveau gebracht.

Obama heeft ook niets gedaan om de bezetting en kolonisatie van Palestina stop te zetten. Hij heeft het grootste financiële steunpakket ooit voor Israël ondertekend. In de VS zelf is onder Obama politiegeweld tegen zwarte Amerikanen allesbehalve afgenomen. Niet voor niets kwamen Palestijnen mee betogen met #BlackLivesMatter, zij herkenden de analogie tussen de situatie in de arme stadswijken en de bezetting van Palestina.

Obama heeft het openbaar onderwijs in de VS nog meer opengesteld voor de privé-sector dan zijn voorganger George W. Bush met het systeem van de schoolchecks (vouchers), die ouders moeten spenderen in dure privé-scholen (charter schools). Obama heeft geen woord van steun geuit voor het sociaal protest van het openbaar onderwijs in Chicago, zijn eigen thuisstad.

Sociale opstanden in Wisconsin konden evenmin op zijn sympathie rekenen. Hij, die als kandidaat in 2008 een betere bescherming beloofde aan klokkenluiders, heeft meer klokkenluiders laten vervolgen dan alle presidenten voor hem in de Amerikaanse geschiedenis samen.

Kernontwapening?

Presidenten Bush senior, Bill Clinton en W. Bush hebben samen ongeveer 15.000 kernwapens afgebouwd, Obama 507. Bovendien heeft Obama de astronomische som van 1000 miljard dollar toegewezen aan de modernisering van het bestaande kernarsenaal. Dat betekent dat de VS de komende 30 jaar 4 miljoen dollar zal uitgeven aan nieuwe kernwapens, per uur.

De bedoeling is kleinere kernwapens te ontwikkelen, niet de mastodonten van de Koude Oorlog die in één klap hele steden kunnen verwoesten, maar kleine tactisch inzetbare kernbommen op maat van één gebouw, één tank. Die technische modernisering zal daarenboven toelaten dat een toekomstig president op korte tijd kan beslissen tot een snelle uitbreiding van het bestaande kernarsenaal. Obama heeft met andere woorden de drempel voor inzetbaarheid van kernwapens drastisch verlaagd. Ook dat is een erfenis die Obama doorgeeft aan Donald Trump.

Obama heeft door het akkoord met Iran zonder enige twijfel een positieve bijdrage geleverd aan een oplossing van het conflict in het Midden-Oosten. Ook zijn toenadering tot Cuba valt toe te juichen. Het zijn jammer genoeg verwezenlijkingen die zijn opvolger met een vingerknop kan terugdraaien. Hij heeft in Cuba bovendien nooit een van zijn grote beloftes van 2008 waar gemaakt: het concentratiekamp van Guantánamo is er nog steeds.

Obamacare

Obama kan terecht één sociale verwezenlijking in eigen land op zijn naam zetten. De Affordable Care Act (‘wet op betaalbare zorg’) – beter bekend als Obamacare – heeft ongeveer 25 miljoen Amerikanen toegang gegeven tot een ziekteverzekering. Ook met Obamacare blijven echter meer dan 20 miljoen Amerikanen verstoken van eender welke vorm van betaalbare gezondheidszorg.

Obamacare is onmiskenbaar een belangrijke stap vooruit in een land waar gezondheidszorg door politieke en economische leiders als een consumptieproduct wordt ‘verkocht’. Het is echter nog steeds geen openbare gezondheidszorg. Obamacare voorziet slechts overheidschecks voor personen die zich geen privé-verzekering kunnen permitteren om met dat geld toch een privé-verzekering af te sluiten. Die privé-verzekeringen zijn bovendien bijzonder onvolledig en dikwijls inadequaat.

En in tegenspraak met zijn ronkende toespraken over een warme en solidaire maatschappij is president Obama de man die bijna 2,5 miljoen immigranten in de VS heeft gedeporteerd, een recordcijfer.

Irak, Lybië, Jemen

Irak en Lybië waren niet bepaald voorbeelden van bloeiende democratie. Deze landen werden geleid door brutale dictators die geen tegenspraak duldden. Tegelijk waren het echter economisch welvarende landen, Lybië was zelfs het meest welvarende land van Afrika. In Irak mocht je dan wel geen mening hebben, het was wel het enige Arabische land met zaken als moederschapsverlof (één jaar volledig loon), met degelijke hospitalen, scholen, universiteiten, infrastructuur, drinkbaar water.

Vandaag zijn beide landen Mad Max-jungles zonder functionerende staatsstructuur waar fanatieke extremisten de terreur over de eigen bevolking exporteren naar hun buurlanden en naar Europa. En in Jemen ondersteunt Obama de aanval van het feodaal regime in Saoedi-Arabië op een weerloze bevolking met clusterbommen, logistieke steun en informatie en inlichtingen. In Syrië steunt Obama rebellengroepen die banden hebben met IS en Al Qaida.

Niets dan lof

Niets van dit alles in de lof die breed wordt uitgesmeerd in de massamedia tijdens zijn laatste dagen in het Witte Huis. De media bespelen, dat kon deze president als geen ander (Trump daarentegen). Obama was een kampioen van de perceptie, nog meer dan John Kennedy (1960-1963), Ronald Reagan (1981-1989) en Bill Clinton (1993-2001), stuk voor stuk presidenten die er in slaagden een mediabeeld van zichzelf te creëren dat totaal niet in overeenstemming was met de werkelijkheid van hun beleid.

Wat er op volgt is onbekend. Cornel West is Afrikaans-Amerikaans filosoof en politiek activist, zijn besluit is grimmig: “Nu komen we terecht in een neofascistisch tijdperk: een neoliberale economie op steroïden, een reactionaire repressieve attitude tegenover alle binnenlandse ‘aliens’, een militaristische regering die staat te popelen voor oorlog en die de klimaatopwarming ontkent… Wat een treurige erfenis van onze kandidaat voor hoop en verandering.”

Groot leider, grote toespraken, familieman

De grote media excelleren in de laatste dagen van zijn presidentschap in de lofbetuigingen: een groot leider die inspirerende toespraken gaf, een man met een hart ook, een familieman zonder enig privé-schandaal in acht jaar, alsof de persoonlijkheid van een president bepalend zou zijn voor de verwezenlijkingen van zijn presidentschap.

Het eindoordeel over Obama hangt vooral af van de premisse van waaruit men de man bekijkt. Wie abstractie maakt van het Amerikaanse imperium en doet alsof dit niet bestaat ziet inderdaad alleen maar dat, een bevlogen leider. Wie de rauwe realiteit van de VS in eigen land en in de wereld erkent, ziet iets heel anders.

Obama was een zeer traditioneel president, die het fundamentele leidende principe van het Amerikaans presidentschap trouw uitvoerde: het in standhouden van de militaire en economische overmacht over de rest van de wereld en het vrijwaren van de overmacht van de grote bedrijven op de economie in eigen land.

Dat Obama nu wordt opgevolgd door een onvoorspelbare halvegare die de wereld naar een totale ramp zou kunnen leiden – direct door een kernoorlog of indirect door de versnelling van de klimaatcrisis – kan geen excuus zijn om Obama’s presidentschap met een positieve bril te bekijken.

Dat Obama nu wordt opgevolgd door een onvoorspelbare halvegare die de wereld naar een totale ramp zou kunnen leiden – direct door een kernoorlog of indirect door de versnelling van de klimaatcrisis – kan geen excuus zijn om Obama’s presidentschap met een positieve bril te bekijken.

Obama was een president zoals al zijn voorgangers, met een zeer eigen stijl voor het zelfde beleid. “More of the same”. Wat het met Trump wordt is onvoorspelbaar, de vraag is niet of het slechter gaat worden met Trump maar hoeveel slechter.

Bronnen: 

Pity the sad legacy of Barack Obama

False hope, broken promises: Obama’s belligerent legacy

Bron: Obama’s povere erfenis – DeWereldMorgen.be