Tagarchief: donald trump

WERELD KAN TUSSEN 2020 EN 2024 DRASTISCH VERANDEREN DANKZIJ BRILJANTE DONALD TRUMP

Het is tijd geworden dat iedereen begrijpt waar Donald Trump echt mee bezig is, schrijft analist Sylvain LaForest voor OrientalReview, een onafhankelijk collectief van freelance journalisten, bloggers en politieke analisten. ‘De controversiële president heeft een veel duidelijkere agenda dan iedereen denkt, maar omdat hij aan de macht en zelfs in leven moet blijven om zijn doelen te bereiken, is zijn strategie zo verfijnd en subtiel, dat bijna niemand het ziet. Zijn grote doel is dermate ambitieus, dat hij willekeurige elliptische paden moet bewandelen om van A naar B te komen, gebruik makend van patronen waardoor mensen de man niet meer begrijpen. Dat geldt ook voor de meeste onafhankelijke journalisten en zogenaamde alternatieve analisten, net als het grootste deel van de Westerse mainstream fake-nieuws media, en een grote meerderheid van de bevolking.’

LaForest vergelijkt Trumps grillige beleid met een medicijn dat hij juist gebruikt voor de bijwerkingen, en wat op ieder besluit, iedere verklaring en iedere zet die hij doet van toepassing is. ‘En zodra u dat begrijpt zult u zien wat een buitengewone president hij is, waarbij geen enkele andere ook maar in de buurt kwam.’

Ergste collectieve zwakte mensheid –totale onbenulligheid- eindelijk aangepakt

‘Trump is de eerste en enige Amerikaanse president die ooit de ergste collectieve zwakte van de mensheid aanpakt, en dat is het totale onbenul van de realiteit. Omdat media en onderwijs beide worden gecontroleerd door een handjevol miljardairs die deze planeet besturen, is alles wat we weten van de geschiedenis verdraaid door de winnaars, en hebben we geen flauw idee van onze huidige wereld.’ Trump maakte al heel snel de term ‘fake news’ populair, en heeft er daarmee al velen weten te overtuigen dat de mainstream media (vooral in het Westen) altijd liegen. ‘Beseft u hoe diep schokkend het is dat bijna alles wat u denkt te weten totaal fake is?’

De media liegen niet alleen over de geschiedenis en politiek, maar hebben ook een volkomen vals beeld geschetst over de economie, voedsel, het klimaat, energie, gezondheid, immigratie – over alles. LaForest geeft enkele inmiddels bewezen en bevestigde historische voorbeelden, zoals dat de echte moordenaars van JFK allang bekend zijn, dat de Amerikanen 10 dagen vóór de Japanse aanval op Pearl Harbor hier alles al over wisten en het opzettelijk lieten gebeuren, dat de CO2-global warming klimaathoax wetenschappelijk absurd is, en dat 100% wetenschappelijk is bewezen dat 9/11 een false-flag operatie was.

Na 44 eerdere presidenten is Trump de eerste die beseft dat echte vrijheid pas mogelijk is als de mensheid wordt bevrijd uit deze onvoorstelbare onwetendheid. Daarom begon hij de mainstream media en journalisten te noemen voor wat ze zijn, namelijk pathologische leugenaars. Als reactie wordt Trump door hen ‘gek’, ‘gestoord’, ‘dom’ en ‘gevaarlijk’ genoemd. Ze beschouwen hem als de grootst mogelijke bedreiging voor de wereld, althans, HUN wereld, de wereld zoals zij die meehelpen in stand te houden, en die de mensheid al heel ver op een zeer duister pad heeft geleid.

‘Trump de ultieme anti-narcist’

Sinds de eerste dag van Trump in het Witte Huis wordt hij dagelijks als een narcist, racist, seksist en klimaatontkenner neergezet, met een louche verleden. Hoewel de meerderheid van de mensen de mainstream media niet meer vertrouwt, kunnen zij hierdoor toch de indruk hebben gekregen dat Trump inderdaad een beetje gek is en niet geschikt is om president te zijn.

Donald Trump doet niets speciaals om dat beeld van hem te veranderen. Integendeel, op Twitter laat hij zijn woede de vrije loop, strooit hij met provocaties en beledigingen, klinkt hij impulsief en dom, neemt hij irrationele besluiten, liegt hij dagelijks, en smijt hij met sancties en andere dreigementen alsof het niets is.

Daarom kunnen we volgens LaForest meteen één hardnekkige media mythe ontkrachten: ‘Het beeld dat Trump van zichzelf laat zien is zelfvernietigend, wat het exacte tegendeel is wat pathologische narcisten doen, omdat zij erop kikken door iedereen te worden geliefd en bewonderd. Donald geeft er simpelweg niets om of u hem wel of niet mag. Dat maakt hem de ultieme anti-narcist.’

Einde maken aan Deep State, macht terug naar het volk

Zijn alomvattende plan is het teruggeven van de macht aan het volk. De VS zit immers net als Europa gevangen in een imperialistisch web dat al meer dan een eeuw wordt gecontroleerd door een klein clubje globalistische bankiers, militaire industriëlen en multinationals. Om te slagen moet Trump een einde maken aan alle buitenlandse oorlogen en militaire operaties, zijn troepen thuisbrengen, de NAVO en de CIA ontmantelen, de controle nemen over de (private) Federale Reserve, het internationale Swift betalingssysteem opheffen, de propaganda macht van de media afbreken, en ‘het moeras’ van de Deep State en al zijn supranationale organisaties droogleggen.
‘Kortgezegd moet hij de Nieuwe Wereld Orde en de ideologie van de globalisten vernietigen. Deze taak is op zijn zachtst gezegd reusachtig en gevaarlijk. Gelukkig staat hij niet alleen.’

Rusland belangrijkste bondgenoot tegen Nieuwe Wereld Orde

LaForest wijst op een grote bondgenoot tegen deze Nieuwe Wereld Orde: Rusland. In het verleden hielpen de Russen de Amerikanen al eens om onafhankelijk van het Britse imperium te worden, en versloegen de Russen Napoleon en de Nazi’s. Na de val van de Sovjet Unie slaagden de Westerse globalisten er bijna in Rusland kapot te maken en te onderwerpen, maar dankzij de komst van Vladimir Putin, die ‘het moeras’ in Moskou drooglegde, is het land er op eigen kracht weer helemaal bovenop gekomen.
Sindsdien is alles wat Putin doet bedoeld om het Amerikaanse imperium, waar de Nieuwe Wereld Orde om draait, te vernietigen. Dat imperium wordt net als zijn voorganger, het Britse Rijk, door dezelfde centrale banken geregeerd. Enige verschil is dat zijn niet langer het Britse leger, ‘maar nu de NAVO als de Gestapo van de wereld’ gebruiken.

Tot de komst van Trump stond Putin moederziel alleen in zijn strijd om te voorkomen dat de Nieuwe Wereld Orde totale controle over alle energiebronnen (met olie voorop) zou krijgen. Het eerst wat de Russische president daarom deed was het leger moderniseren en met formidabele wapens uitrusten, waarmee het land niet alleen zichzelf, maar ook onafhankelijke olieproducenten zoals Syrië, Venezuela en Iran kan beschermen tegen de machtsovername door de NWO/NAVO.

Pentagon negeert bevelen president

‘Omdat een schaduwregering uit naam van de banken directe bevelen geeft aan de CIA en de NAVO, heeft Trump geen controle over het leger,’ vervolgt de analist. ‘De Deep State is een vlechtwerk van permanente officials die Washington en het Pentagon beheersen, en die enkel naar hun bevelen luisteren. Als u nog steeds denkt dat Trump de opperbevelhebber is, leg dan eens uit dat iedere keer dat Trump de terugtrekking uit Afghanistan of Syrië beval, er juist meer troepen naartoe gingen.’

Als Trump zijn boosheid over de weigering van het Pentagon zijn bevelen op te volgen publiekelijk zou uiten, dan zou er een onvoorstelbare chaos in Amerika kunnen ontstaan. Zodra de Amerikanen, die thuis zo’n 393 miljoen vuurwapens hebben liggen, doorkrijgen dat het leger totaal wordt gecontroleerd door een privaat globalistisch eliteclubje, zou er zelfs een burgeroorlog kunnen uitbreken. Dat is de reden dat de president voor een andere aanpak heeft gekozen.

‘In één zin een einde gemaakt aan 100 jaar fake nieuws’

Van de Spaans-Amerikaanse oorlog, WO-1 en WO2, tot en met Vietnam, Irak, 9/11 en Afghanistan maakte dit NWO-clubje steevast gebruik van false-flag operaties om hun doelstellingen te bereiken. Die werden (en worden) gerechtvaardigd met een fake masker van ‘het verdedigen van de democratie, vrijheid en menselijkheid’.
Dus wat deed Trump toen hij vernam dat Amerikaanse troepen tegen zijn wil met nog zwaardere wapens weer terugkeerden naar Syrië? Hij herhaalde keer op keer dat ‘wij de olievelden van Syrië hebben veilig gesteld,’ en voegde daar zelfs aan toe dat hij mogelijk Exxon (Esso) ernaar toe zou sturen om de Syrische olie in bezit te nemen.

De Neocons waren opgetogen, maar de meeste anderen reageerden woedend. Waarom? Omdat ze niet begrijpen dat Trump deze ‘pil’ enkel voor zijn bijwerkingen slikt. ‘Trump heeft, door zijn schokkende, politiek incorrecte positie te herhalen een voor de NAVO onhoudbare situatie gecreëerd om in Syrië te blijven. Dit laat zijn ware bedoelingen zien. Hij vernietigde met één zin een eeuw lang fake nieuws,’ door als eerste president ruiterlijk te erkennen dat de militaire ingrepen in het Midden Oosten enkel zijn bedoeld om de olie in te pikken, en niet om die landen te ‘bevrijden’ en er ‘democratie’ te brengen.

‘Pas de 4e president die echt opkomt voor het volk’

‘Trump is een historische anomalie,’ vervolgt LaForest. ‘Hij is pas de vierde president in de Amerikaanse geschiedenis die echt opkomt voor het volk.’ Dit in tegenstelling tot de 41 anderen, die hoofdzakelijk het geld van de mensen afpakten en in de zakken van de private banken lieten verdwijnen. De andere drie goede presidenten waren Andrew Jackson, die werd vermoord omdat hij de Tweede Nationale Bank ophief; Abraham Lincoln, die werd vermoord omdat hij weigerde tegen 24% rente van de Rothschilds te lenen en zelf geld ging drukken, en JFK, die om tal van redenen werd vermoord, maar voornamelijk omdat ook hij een einde wilde maken aan de macht van de banken en het militair-industriële complex.

Als rasechte zakenman haat Trump de schier onbeperkte macht die grote banken hebben over de wereldeconomie. Zijn zakelijke belangen kregen de nodige klappen te verwerken omdat hij zich vaak weigerde te conformeren aan hun eisen. Rond het jaar 2000 was het deze banken, deze vampiers die complete landen en volken leegzuigen en tot eeuwige schuldenslavernij veroordelen, bijna gelukt om hun grote doel, een totalitaire wereldregering, te realiseren. Bijna, want er bleken een paar flinke drempels in de weg te zitten: Vladimir Putin, 393 miljoen Amerikaanse privé wapens, en last but not least Donald Trump.

Trump moest tactiek totaal veranderen

Aan het begin van zijn presidentschap probeerde een nog wat naïeve Trump de directe benadering door zich te omringen met anti-establishment figuren zoals Michael Flynn en Steve Bannon, en al zijn buitenlandse bondgenoten tegen zich in het harnas te jagen door handelsverdragen op te zeggen en nieuwe importbelastingen in te voeren. Er kwam een felle tegenreactie in de vorm van de absurde Russiagate-hoax, omdat dit de enige manier leek om Trump te stoppen. De directe benadering mislukte dus, ook omdat zijn medewerkers één voor één met allerlei valse beschuldigingen werden aangeklaagd en uitgeschakeld.

‘Trump moest dus een andere manier bedenken om de gevaarlijkste mensen op deze planeet te elimineren, en tegelijkertijd aan de macht en in leven te blijven…. En toen liet hij zijn genialiteit op de wereld los. Hij veranderde zijn strategie en benadering compleet, en begon absurde besluiten te maken en buitensporige uitspraken te twitteren.’ Die waren echter niet bedoeld om letterlijk uit te voeren, maar om de bijwerkingen die er zouden volgen.

‘Daarbij gaf hij er niets om wat mensen van hem vonden, omdat uiteindelijk alleen het resultaat telt. Hij speelde er op Twitter zelfs de onnozele hals voor, deed zich naïef, gestoord of gewoon idioot voor, mogelijk om zo de indruk te wekken dat hij niet wist waar hij mee bezig was, en dat hij daarom niet zo gevaarlijk was. Hij is opzettelijk politiek incorrect om het kwaadaardige gezicht te laten zien dat de VS achter zijn masker schuilhoudt.’

Oorlogen tegen Noord Korea en Venezuela voorkomen

De eerste test van deze nieuwe benadering was het voorkomen van een NAVO aanval op Noord Korea. Eerst beledigde Trump Kim Jung-un tot op het bot, noemde hij hem ‘raketman’ en dreigde hem met kernwapens, net zolang totdat het bij iedereen begon te dagen dat een oorlog met het land misschien toch niet zo’n goed idee was. Trump ging vervolgens naar Kim toe, wandelde met hem in een park, waar beide leiders met elkaar lachten en vriendschap sloten. De officiële onderhandelingen liepen daarna op niets uit, omdat er over niets meer te onderhandelen viel. Daarmee verlamde Trump de NAVO compleet.

‘Velen hadden het zelfs over de Nobelprijs voor de Vrede. Velen weten alleen niet dat die doorgaans aan witgepleisterde oorlogsmisdadigers zoals Obama of Kissinger (of Yasser Arafat) wordt gegeven.’

Toen kwam Venezuela, en weer werkte Trumps buitenissige benadering. Hij dreigde het land plat te gooien, en steunde tegelijkertijd Guaido, een hersenloze nietsnut van een oppositieleider die door het grootste deel van de Venezolanen wordt gehaat. De wereld sprak schande van Trumps totale gebrek aan diplomatie en subtiliteit. Resultaat: Brazilië en Colombia verklaarden niet deel willen nemen aan een aanval op Venezuela. Na Trumps medicijn waren er nog maar zo’n 40 landen over wier presidenten en premiers (met name in Europa) hersendood genoeg waren om Guaido te blijven steunen. Donald kon echter weer een kruis zetten door de volgende oorlog die op zeer onorthodoxe wijze was voorkomen.

Swift systeem wankelt

De op het oog harde Amerikaanse sancties tegen Rusland, Turkije, China, Iran, Venezuela en andere landen duwden deze landen uit het internationale (door het Westen gecontroleerde) Swift betalingssysteem, dat enkel bedoeld is om de hegemonie van de dollar over de wereld in stand te houden. Rusland, China en India richtten vervolgens een alternatief systeem op dat gebaseerd is op hun eigen nationale munten. De bipolaire wereld werd daarmee officieel een feit. Met de volgende serie sancties duwt Trump nog meer landen uit Swift, waardoor grote banken in met name Europa zullen omvallen.

Obama en Hillary bespot

Zelfs in deze politieke orkaan weet Trump zijn bijna kinderachtige, arrogante humor intact te houden. Fantastisch voorbeeld was zijn bespotting van Hillary Clinton en Barack Obama, door zich met uitgestreken gezicht met zijn generaals te laten fotograferen in de ‘situation room’ toen Amerikaanse troepen de dood van ISIS leider Al-Baghdadi in Syrië in scene zetten. Dat deed Trump opzettelijk op exact dezelfde wijze als destijds Obama en Hillary het uitschakelen van Osama bin Laden hadden gefaket. Trump trok het zelfs zover in het belachelijke dat hij beweerde dat een hond de dode nep Kalief had herkend door aan zijn ondergoed te ruiken.

‘Nu begrijpt u wat Trump echt aan het doen is’

‘Nu u begrijpt wat Trump echt aan het doen is zult u in staat zijn de show in al zijn pracht en om zijn ware betekenis te waarderen,’ vervolgt LaForest. ‘Maar het verbaast me dat zoveel ‘alternatieve’ journalisten en analisten, die alles weten over 9/11 en de absurditeit van global warming, na drie jaar nog steeds geen idee hebben waar Trump mee bezig is. Zij zijn in de (val van) de mainstream media, die iedereen ervan hebben overtuigd dat Trump mentaal gestoord is, getrapt.’

‘Aan degenen die nog steeds twijfelen aan Trumps agenda: gelooft u echt dat de duidelijke implosie van Amerika’s imperialisme over de planeet toeval is? Gelooft u nog steeds dat dit komt vanwege de Russische beïnvloeding van de verkiezingen in 2016, waarover de CIA, de FBI, alle media, het Amerikaanse Congres, de Federal Reserve, de Democraten en de oorlogszuchtige helft van de Republikeinen hem tegenwerken en hem zelfs proberen te impeachen? Net als met het meeste wat de media beweren is de realiteit het exacte tegendeel van wat u wordt verteld. Trump kan wel eens de meest toegewijde man ooit in de Oval Office zijn, en is zeker de meest ambitieuze en politiek incorrecte.’

‘Wereld zal tussen 2020-2024 drastisch veranderen’

‘Conclusie: de wereld zal tussen 2020 en 2024 drastisch veranderen.’ Trump en Putin zullen dan hun laatste termijn vervullen, en weten beiden dat het daarom ‘nu of nooit’ is. Samen moeten ze proberen een einde te maken aan de NAVO, Swift en de EU, en daarmee ook aan de oneindige ‘war on terror’ en de CO2/global warming/klimaathoax, alsmede de bedenkers en ondersteuners van deze leugens.

Trump zal het moeras van de CIA en het Pentagon moeten zien te dempen, en de Federale Reserve moeten nationaliseren. Samen met China en India kan eindelijk de macht van het private bankensysteem worden gebroken door te besluiten geen cent meer van de enorme schulden aan hen terug te betalen. Banken zullen daardoor als domino’s gaan omvallen, maar nu zal er geen Obama-achtige lakei zijn om hen ten koste van de welvaart van het volk met een bailout te redden.

‘En zodra dit is gedaan kan er onverdraaglijke vrede en voorspoed op de planeet komen, want onze belastingen gaan dan naar de ontwikkeling van landen in plaats van naar zinloze avonturen van het leger en hun peperdure speelgoed, of naar de rente betalingen over de leningen die de banken aan ons hebben verstrekt, en dat met geld dat ze zelf sowieso nooit hebben gehad.’

‘Als u na het bovenstaande nog steeds niets begrijpt van Donald Trump, bent u hopeloos. Of u bent Trudeau, Macron, Guaido (/Merkel, JRK (het trio Jetten/Rutte/Klaver), Von der Leyen, Lagarde), of wat voor andere nuttige idioot dan ook, zich niet bewust van het feit dat het tapijt onder hun voeten al is weggetrokken.’

Maar wat…

als de VN/EU/IMF-globalisten, megabanken en klimaatfascisten toch winnen, Trump verliest of wordt verwijderd, en –God verhoede het- Hillary Clinton, Joe Biden of Elizbeth Warren volgend jaar president wordt? Dan worden de komende jaren hoogstwaarschijnlijk de allerergste uit de menselijke geschiedenis, want dan zal de Nieuwe Wereld Orde elite, in een laatste wanhopige poging aan de macht te blijven, er zo snel mogelijk een totalitaire klimaatdictatuur doorheen drukken, en uiteindelijk zo goed als zeker de Derde Wereldoorlog tegen het ‘opstandige’ Rusland (en China) gaan veroorzaken, wat Obama tot twee keer toe nèt niet lukte (2013 Syrië, 2014 Oekraïne). Voor onze toekomst gaat 2020 hoe dan ook een ongekend cruciaal jaar worden.

Nieuwsbron Zero Hedge 2019 (Remco de Boer)

Illuminati hebben Trump en alle andere presidenten in hun macht. Deze professor toont hoe het zit ✅

Amerikaanse presidentskandidaten kunnen tijdens hun campagne beloven wat ze willen, maar uiteindelijk hebben ze geen invloed op het beleid. Dat stelt professor Karel van Wolferen in Café Weltschmerz.r is een groep machten actief achter de schermen die belangrijker is dan de regering. Die macht wordt ook wel deep state of diepe staat genoemd.

Deze macht bepaalt buiten de democratische processen om het politieke beleid en probeert in zowel economisch als militair opzicht de wereld te beheersen.

Verbijsterd

“Jimmy Carter was echt verbijsterd toen hij ontdekte dat hij als president niet echt de macht had over heel belangrijke internationale aangelegenheden,” zegt Van Wolferen.

Een onderdeel van de diepe staat is de CIA, die berucht is geworden vanwege zijn criminele activiteiten.

Denk bijvoorbeeld aan het afzetten van de Iraanse premier Mossadeq in 1953 en de moord op secretaris-generaal van de VN Dag Hammarskjöld in 1961, maar ook de moord op president John F. Kennedy.

Criminele organisatie

“Kennedy had gezegd dat hij de CIA zou opbreken in duizend verschillende stukjes omdat het in zijn ogen een veel te gevaarlijke organisatie was,” licht Van Wolferen toe.

“Heel kort daarna was hij dood,” vervolgt hij. “Het is een kolossale criminele organisatie.”

Professor Van Wolferen noemt ook de FBI, die volgens hem vooral goed is gebleken in het fabriceren van aanslagen.

Geen controle

“Je ziet ook nu weer met Trump dat de president van Amerika geen controle heeft over de CIA, de FBI en al die andere diensten,” zegt hij.

De geheime organisaties die de diepe staat vormen zijn een eigen leven gaan leiden en zijn net als een kanker maar blijven groeien en groeien en groeien, aldus Van Wolferen.

Uiteindelijk heeft zij – zoals president Eisenhower al voorspelde – de democratie vernietigd.

Zoals Karl Rove, de belangrijkste man achter George W. Bush, zei: “Wij scheppen de werkelijkheid.”

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

 

Bron: Diepe staat heeft nu ook Trump in zijn macht. Deze professor toont hoe het zit

De Oorlogsmisdaden van Trump na 2,5 maand presidentschap ✅

Heeft de Amerikaanse President Donald Trump, na slechts twee en een halve maand van zijn presidentschap, zich nu al laten zien als oorlogsmisdadiger? Zijn regering doodt ongebruikelijk grote aantallen burgers waarmee hij zowel de Amerikaanse als internationale wetten schendt.

 

 

 

De oorlogsmisdaden van Trump:

 • inauguratie weekend: twee drone aanvallen in Jemen kostte 10 levens. Een drone raakte drie mensen op een motor, de andere zeven mensen reden in een auto. Noch Trump noch Minister van Defensie Mattis geeft toe dit te hebben goedgekeurd.
 • Een week na zijn inauguratie betreurt Trump de dood van een Navy Seal in een aanval in zuidelijk Jemen. Trump noemde niet de 30 mensen, inclusief minstens 10 vrouwen en kinderen die werden gedood door Amerikaanse bommenwerpers.
 • bijna 1000 niet-gevechtsdoden in de maand maart bij acties in Irak en Syrië (volgens Airwars). Airwars zegt dat de Amerikaanse luchtmacht de meeste ongevallen veroorzaakte tijdens aanvallen van de coalitie.
 • Amerikaanse drones bombardeerden een moskee in Aleppo, Syrië met minstens 47 burgerdoden.
 • De Amerikaanse luchtmacht bombardeerde huizen, een school en een ziekenhuis in Tabqah, Syrië, hierbij werden 20 burgers gedood.
 • Een door de VS geleide luchtaanval van de coalitie op een school dat onderdak bood aan 50 gezinnen kostte aan minstens 33 burgers in Syrië het leven.
 • Een Amerikaanse luchtaanval in Mosul, Irak, doodde meer dan 200 mensen.
 • De coalitiemacht gebruikt wit fosfor, een chemisch wapen dat brandt tot het bot, in Mosul. Het Amerikaanse Central Command heeft bevestigd verarmd uranium te gebruiken (een oorlogsmisdaad) tegen ISIS in Syrië.

Waarom worden deze aanvallen als oorlogsmisdaden beschouwd?

De gerichte moorden zijn in strijd met artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties. De VS zegt het recht te hebben verdachte terroristen of hun bondgenoten te doden voordat ze in actie komen. Zij voldoen daardoor niet aan de eis dat er een noodzaak moet zijn tot zelfverdediging, direct en overweldigend aanwezig, die geen ruimte laat en geen moment voor overleg.

Drone aanvallen schenden Internationaal Recht. Deze politieke moorden zijn strafbaar als oorlogsmisdaad.

De Verenigde Staten hebben het Internationale Covenant van Burger en Politieke Rechten geratificeerd wat zegt:
“Ieder mens heeft het recht op leven. Dit recht moet worden beschermd door de wet. Niemand mag naar willekeur worden beroofd van zijn leven.” Het Covenant garandeert ook dat degenen die beschuldigd worden van een misdaad recht hebben op aangenomen onschuld en op een eerlijke rechtszaak door een onpartijdig tribunaal. Doelgericht doden is hiermee dus in strijd.

Het Statuut van Rome voor het Internationale Strafhof definieert oorlogsmisdaden onder andere als doelbewust doden, het veroorzaken van groot lijden of ernstige verwondingen, doelbewuste aanvallen op burgers of burgerdoelen, en de lancering van ongerechtvaardigde aanvallen in de wetenschap dat ze burgers zullen doden of verwonden.
Het door de VS geleide coalitie bombarderen van scholen, ziekenhuizen, woningen en moskeeën resulteert in grote aantallen burgerslachtoffers en zijn dus ook oorlogsmisdaden.

Rob Vellekoop, 7 april 2017

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: Oorlogsmisdaden Trump na 2,5 maand presidentschap >

De kans is reëel dat de VS zal verglijden naar een dictatuur  ✅

trumpolini.jpgNu we de eerste tien dagen van Donald Trump achter de rug hebben, kunnen we ons wagen aan enkele voorspellingen over wat ons de komende jaren te wachten staat.
En dat ziet er niet fraai uit.

Om grip te krijgen op wat er zich aan het voltrekken is in de VS, dienen we wat afstand te nemen van de verschillende, concrete maatregelen die Trump er de voorbije week doorjoeg. Hoe dramatisch en zorgwekkend sommige van die maatregelen ook zijn, het patroon en de manier waarop er deze week politiek gevoerd werd zijn betekenisvoller dan de afzonderlijke beslissingen.

Shock

Het eerste wat opvalt is de snelheid en brutaliteit waarmee beslist en gecommuniceerd wordt. Trump en zijn entourage zijn erin geslaagd om dag na dag het wereldnieuws te domineren en een groot deel van de bevolking in een staat van shock te brengen.

Die shock is een gewild effect. Naaste medewerkers van Trump geven dat ook met zoveel woorden toe. Kellyanne Conway, de medewerkster van Trump die in één klap wereldberoemd werd door het begrip “alternative facts” te lanceren, tweette op de dag van de “muslimban”:

 

 

 

 

Het is Trump en zijn entourage dus niet enkel te doen om het waarmaken van verkiezingsbeloften. Wat ze vooral voor ogen hebben is de destabilisering van het bestaande systeem en de verlamming van de oppositie.

Het is een strategie die eerder ook door Naomi Klein werd beschreven in haar boek The shock doctrine. Het creëren of aanwenden van ‘schokken’ (oorlogen, terreur, natuurrampen, extreme maatregelen, …) is een uitgelezen manier om radicale beleidsmaatregelen door te duwen zonder veel protest vanuit het volk of de gevestigde instellingen. De schok zorgt er voor dat het bestaande systeem van checks en balances tijdelijk ontregeld is.

Ontregeling is wat de eerste tien dagen van Trumps presidentschap kenmerkte en het voorlopige, trieste dieptepunt daarvan is de “muslimban”. Die ban creëerde, naast menselijke drama’s, vooral ontzettend veel chaos. Een chaos die voelbaar was in de luchthavens, maar ook binnen de instellingen. Tegenstrijdige boodschappen kwamen uit het Witte Huis, rechters oordeelden dat bepaalde aspecten van de maatregel onwettelijk waren maar op het terrein veranderde weinig tot niks. Onduidelijkheid troef.

Chaos en onduidelijkheid kunnen nuttig zijn voor machthebbers, omdat het mensen tijdelijk verlamt en desoriënteert. Dat moment kan vervolgens aangewend worden om te doen wat men echt van plan is. Vergezocht? Nee, niet helemaal. Het sluit naadloos aan bij de visie van Steve Bannon, voormalig hoofdredacteur van de alt-right website Breitbart en thans één van de dichtste adviseurs van Trump. In een interview met The Hollywood Reporter zei Bannon: “Duisternis is goed. Dick Cheney. Darth Vader. Satan. Dat is macht. Het helpt ons als “zij” op het verkeerde been gezet worden. Wanneer ze geen zicht hebben op wie we zijn en wat we van plan zijn.”

Laat het toevallig ook Bannon zijn die de geestelijke vader is van de “muslimban”.

Oorlog binnen de instellingen

Ook in Washington zelf heerst chaos. Wat zich binnen de muren van het Witte Huis voltrekt is een kleine paleisrevolutie, waarbij de entourage rond Trump steeds meer macht naar zich toetrekt. Een kleine kliek met Bannon als meest cruciale figuur, heeft zich rond de president geschaard om zich de macht binnen de macht toe te eigenen.

Ook hier is de “muslimban” een goed voorbeeld van. Aan de tekst werd gesleuteld tijdens de transitieperiode door een klein groepje vertrouwelingen onder leiding van Bannon. Agentschappen die normaal gezien betrokken moeten worden bij het schrijven en doorvoeren van dit soort maatregelen, zoals Homeland Security en het State Department, werden bijna volledig buiten spel gehouden.

James Jay Carafano, vice-president van het conservatie The Heritage Foundation en lid van het transitieteam van Trump, verkondigt in de New York Times dat er een firewall staat tussen het team van Trump en de oude administratie. Gisteren (maandag 30/1) ontsloeg Trump ook waarnemend minister van justitie omdat zij geprotesteerd had tegen de “muslimban”.

Een ander, nog verontrustender voorbeeld, is het feit dat Bannon voortaan een zitje krijgt in the National Security Council. Dat is de raad die de president adviseert bij beslissingen aangaande nationale veiligheid en buitenlands beleid. Het is ongezien en zonder precedent dat een strategisch adviseur van de president formeel een zitje krijgt bij de Security Council. Simultaan met de benoeming van Bannon werd de rol van de chairman of the joint chiefs of staff en de director of national intelligence beperkt.

Ook in het State Department, de instelling die de president nauw bijstaat in zijn buitenlands beleid, rommelt het stevig. Verschillende topmedewerkers werden zonder boe of ba de laan uitgestuurd, waardoor het State Department volgens insiders momenteel een stuurloos schip is.

Als je daar nog eens bijrekent dat Trump op ramkoers ligt met de inlichtingendiensten en erop staat om zijn eigen, private veiligheidsdienst te behouden; dan kan je moeilijk anders concluderen dan dat de entourage van Trump bezig een macht binnen de macht te creëren die ontsnapt aan de normale controlemechanismen.

Die macht binnen de macht is weliswaar nog bijzonder broos en embryonaal, maar de eerste aanzetten zijn wel degelijk gegeven. Het is nu de vraag of het Amerikaanse systeem voldoende, goed werkende checks and balances heeft om dit proces te counteren. Dat zullen we de komende maanden te weten komen.

Ik, het volk

Naast de reële machtsverschuivingen die in de eerste dagen van Trumps presidentschap plaatsvonden, moeten ook de ideologische tendensen die schuilgaan achter de retoriek ons stevig zorgen baren. Uiteraard, de entourage van Trump bestaat uit extreem-rechtse militanten die alles verachten wat extreem-rechtse militanten horen te verachten. Dat is geweten.

Maar er is meer. Trump voert een retoriek waarin hij zichzelf vereenzelvigt met het volk, en het volk met zijn specifieke ideologische positie. Wie niet in dat kraam past, is een ‘vijand’. Dat is de tendens die doorheen al zijn handelen en spreken resoneert, en het verklaart ook de veelvuldige aanvallen op de media die gebrandmerkt worden als “oppositiepartij”.

In naam van het volk voert Trump oppositie binnen het machtsapparaat waarvan hij het nu aan het hoofd staat. De campagne eindigde niet toen Trump verkozen werd, zijn presidentschap is niet meer dan een nieuwe fase in een permanente campagne tegen ‘de elite’ en ‘het systeem’. Concreet betekent het dat de staat zich niet langer poogt te verheffen boven het politieke conflict, maar er als een actor middenin gaat staan.

De combinatie van deze ideologische tendens, de reële machtsverschuivingen en de shocktherapie die nu op de Amerikaanse samenleving worden losgelaten, maken de nachtmerrie van een dictatuur in de VS reëel. Of die er zal komen, is natuurlijk niet zeker. Maar vast staat wel dat alle parameters in het rood staan. En als er één ding is dat Trump ons heeft geleerd tot hiertoe, is het wel dat het onmogelijke vandaag opnieuw mogelijk is.

Bannon was in ieder geval duidelijk in het eerder aangehaalde interview met de Hollywood Reporter: “Wij zullen regeren voor vijftig jaar”.

Bron: De kans is reëel dat de VS zal verglijden naar een dictatuur – DeWereldMorgen.be

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Vrouwenmarsen niet spontaan, maar zorgvuldig gepland door George Soros

De vrouwenmarsen, die in honderden Amerikaanse steden werden georganiseerd en waar meer dan 3,2 miljoen mensen aan meededen, zijn opgezet door groepen die worden gefinancierd door de Joodse miljardair George Soros.

Dat heeft de populaire Fox News-presentator Bill O’Reilly gezegd. “Dit was geen spontane gebeurtenis,” zei hij.

“De mars is georganiseerd door extreemlinkse groepen, die miljoenen dollars hebben gekregen van de liberale activist George Soros,” vervolgde hij.

50 groepen

“Soros heeft banden met liefst 50 groepen die meededen aan de Woman’s March afgelopen weekend, 50,” merkte hij op.

“En volgens het Media Research Center heeft Soros 90 miljoen dollar in die groepen gepompt,” zei O’Reilly.

Soros (86) is een fel tegenstander van Trump. Op het Wereld Economisch Forum in Davos zei hij dat Trump als ‘would-be-dictator zeker zal falen’.

Kleineren

De Hongaars-Amerikaanse miljardair verloor na de verkiezing van Trump bijna een half miljard dollar op de beurs, toen beurskoersen in de VS stegen, terwijl Soros dacht dat ze door instabiliteit in de andere richting zouden gaan.

O’Reilly verwierp het idee dat de marsen iets te maken hadden met de politieke overtuigingen van de deelnemers.

“Dit was een goed doordacht politiek spektakel dat bedoeld was om de nieuwe president te kleineren,” zei hij.

[Haaretz]

Bron: VIDEO: Vrouwenmarsen niet spontaan, maar zorgvuldig gepland door George Soros

"Ze komen weg met moord": Big Pharma verliest 25 miljard dollar tijdens persconferentie Trump

Farmaceutische bedrijven ‘komen weg met moord’. Dat zei president Donald Trump onlangs tijdens een persconferentie.

Als gevolg van deze uitspraak kreeg Big Pharma op de beurs een flinke tik te verwerken.

De koersen van farmaceutische bedrijven daalden na de forse uithaal van Trump. Hij verwees onder meer naar de hoge medicijnprijzen die zij hanteren.

Minder waard

De negen grootste farmaceutische bedrijven werden in slechts 20 minuten tijd bijna 25 miljard dollar minder waard.

Johnson & Johnson, Pfizer, Amgen, AbbVie, Bristol-Myers, Squibb, Gilead, Celgene en Eli Lilly stonden na de persconferentie allemaal in het rood. Alleen Merck liet een plusje zien.

Pfizer zakte als gevolg van de uithaal met 2,75 procent. Johnson & Johnson leverde 1,61 procent in. Het aandeel Bristol-Myers verloor 5,5 procent en AbbVie zakte met 4,2 procent.

Rampzalig

Enkel Merck presteerde goed, nadat het bedrijf goedkeuring had aangevraagd bij de Amerikaanse toezichthouder voor een nieuw medicijn tegen longkanker.

Het aandeel Lockheed Martin kreeg eveneens een tik omdat Trump herhaalde dat de kosten van gevechtsvliegtuig F-35, beter bekend als de Joint Strike Fighter, veel te hoog zijn.

“Onze medicijnindustrie is rampzalig,” sprak Trump. “Ze leveren medicijnen, maar maken die grotendeels in het buitenland.”

Moord

“Ze komen weg met moord,” vervolgde hij. “[Big] Pharma heeft veel lobbyisten, veel macht.”

Vorige maand werd bekend dat één op de zes Amerikaanse volwassenen antipsychotica slikt tegen depressie, angststoornissen en slapeloosheid.

[Natural News via Fortune]

Bron: “Ze komen weg met moord”: Big Pharma verliest 25 miljard dollar tijdens persconferentie Trump

De speech van de 45e president van Amerika, Donald Trump 

Donald Trump’s inauguratiespeech.

 

De speech kenmerkt zich door veel revolutionaire retoriek:

 • …  “Transferring power from Washington DC and giving it back to you, the people”. 
 • … Politici hadden voordeel (in het verleden), maar banen voor het volk gingen verloren. Trump zegt dit om te zullen keren. 
 • … “This is your country” …   … “A nation exists to serve its citizens”… 
 • … “What truly matters is, not which country controls our government, but whether our government is controlled by its the people”…
 • …. “January 20th, 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again”…   “A historic movement, the likes of which the world has never seen before”…

De speech zit vol met revolutionaire retoriek. Ik geloof zelf niet, dat Trump geheel onafhankelijk is. Ook de opkomst van Trump is gefaciliteerd. Hij vervult een rol in het grotere plaatje. Het is de voortzetting van de agenda waar ook Clinton, Bush en Obama onderdeel van uitmaakten. Ik vraag me af wat er nu gebeurt. Nee, ik vraag me af wanneer het publiek  door gaat hebben dat werkelijk alles nep is.

Overigens ben ik het ermee eens, dat een overheid als hoofdtaak heeft, om te focussen op de belangen van de eigen burgers. Echter, ik vraag me af, waarom hij de Islam dan wil vernietigen. Als Amerika de eigen manier van leven vóór alles stelt, dan zal zij andere naties dit ook moeten gunnen, zoals Islamitische landen.

Bron: 20 januari 2017, de 54e president praat | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Obama's erfenis

barack-obama-on-phone-with-benjamin-netanyahu-2009-06-08.jpgMet Donald Trump in het Witte Huis staan de VS en de wereld voor onbekende tijden. Wat gaat deze man doen met de machtsinstrumenten die hij van Obama erft? Niet veel goeds, valt te vrezen.
Dit maakt van 8 jaar Obama echter geen goed verhaal, integendeel.
Een terugblik op Barack Obama in het Witte Huis.

Het contrast tussen 2009 en 2017 is enorm. Op 20 januari 2009 legde de allereerste Afrikaans-Amerikaanse president de eed af, een briljant spreker en een charismatische persoonlijkheid. Op 20 januari 2017 wordt hij opgevolgd door een rijke witte racistische leugenaar en onvoorspelbare bedrieger met anachronistische, regressieve ideeën over de maatschappij, de economie en de wereld, die tijdens toespraken en persconferenties eender wat zegt, zonder enige samenhang.

Redenen zijn er genoeg om pessimistisch te zijn over wat de VS en de wereld te wachten staat met een president voor wie geld en macht de enige godsdienst is en afkeer van ‘anderen’ de enige ideologie. Terwijl de vreselijke gevolgen van het neoliberale groeimodel met de dag onheilspellender worden, wordt een man leider van het machtigste land ter wereld, die openlijk zegt: “Nog meer dan dat, more, much more of the same”.

Zijn voorganger Obama heeft echter zo goed als niets gedaan om de sociale en ecologische aanslag op de maatschappij van het neoliberale economische systeem stop te zetten. Een van zijn allereerste grote beleidsdaden in 2009 was het redden van de grote banken met een enorme som belastinggeld. Niet één topman van Wall Street werd vervolgd. Ook zijn buitenlands beleid was klassiek militaristisch.

Drones

Obama heeft geen enkele transparantie toegelaten over zijn inzet van drones in landen als Afghanistan, Pakistan en Jemen. Zijn woordvoerders bleven beweren dat daar geen burgerslachtoffers bij gevallen zouden zijn.

Elke dinsdag van de voorbije acht jaar ondertekende Obama een lijst van ‘doelwitten’ die met drone-aanvallen mochten uitgeschakeld worden. Amerikaanse universiteiten hebben deze praktijk onderzocht en als een vorm van ‘internationaal terrorisme’ veroordeeld. Deze bevoegdheid geeft hij op 20 januari 2017 onverminderd door aan Donald Trump.

Obama heeft deze drone-aanvallen toegestaan op ‘verdachten’, niet op ‘schuldigen’. Bovendien werden zij vermoord terwijl zij in familiekring waren, hun kinderen naar school reden, op huwelijksfeesten aanwezig waren. Een aantal van die aanvallen bleken achteraf ‘vergissingen’. Zo werd een bijeenkomst van clanhoofden in Afghanistan gebombardeerd met drones. Zij waren samen om een dispuut over landbouwgronden op te lossen.

Robert Gibbs, een van de woordvoerders an Obama, antwoordde op een vraag over onschuldige slachtoffers waaronder kinderen van de gezochte personen: “Ze hadden een meer verantwoordelijke vader moeten hebben”. Een van de toegepaste tactieken was het droppen van een tweede bom een uur na de eerste aanval, zodat hulpverleners ook omkwamen (of niet meer durfden tussenkomen). De eigen inlichtingendiensten van de VS stellen in hun rapporten dat deze aanvallen de voornaamste kweekgrond zijn voor nieuwe recruten van Al Qaida.

Van Palestina tot BlackLivesMatter

Zeven van de acht landen die Obama heeft gebombardeerd zijn islamitisch, alleen de Filipijnen is overwegend christelijk. (Dat ook dit land door drone-aanvallen wordt geteisterd is in de westerse massamedia nauwelijks bekend.) Het zou echter fout zijn om te zeggen dat Obama een oorlog is begonnen met islamitische landen. Hij heeft slechts een bestaande traditie van tientallen jaren sinds 1945 naar een nieuw technologisch niveau gebracht.

Obama heeft ook niets gedaan om de bezetting en kolonisatie van Palestina stop te zetten. Hij heeft het grootste financiële steunpakket ooit voor Israël ondertekend. In de VS zelf is onder Obama politiegeweld tegen zwarte Amerikanen allesbehalve afgenomen. Niet voor niets kwamen Palestijnen mee betogen met #BlackLivesMatter, zij herkenden de analogie tussen de situatie in de arme stadswijken en de bezetting van Palestina.

Obama heeft het openbaar onderwijs in de VS nog meer opengesteld voor de privé-sector dan zijn voorganger George W. Bush met het systeem van de schoolchecks (vouchers), die ouders moeten spenderen in dure privé-scholen (charter schools). Obama heeft geen woord van steun geuit voor het sociaal protest van het openbaar onderwijs in Chicago, zijn eigen thuisstad.

Sociale opstanden in Wisconsin konden evenmin op zijn sympathie rekenen. Hij, die als kandidaat in 2008 een betere bescherming beloofde aan klokkenluiders, heeft meer klokkenluiders laten vervolgen dan alle presidenten voor hem in de Amerikaanse geschiedenis samen.

Kernontwapening?

Presidenten Bush senior, Bill Clinton en W. Bush hebben samen ongeveer 15.000 kernwapens afgebouwd, Obama 507. Bovendien heeft Obama de astronomische som van 1000 miljard dollar toegewezen aan de modernisering van het bestaande kernarsenaal. Dat betekent dat de VS de komende 30 jaar 4 miljoen dollar zal uitgeven aan nieuwe kernwapens, per uur.

De bedoeling is kleinere kernwapens te ontwikkelen, niet de mastodonten van de Koude Oorlog die in één klap hele steden kunnen verwoesten, maar kleine tactisch inzetbare kernbommen op maat van één gebouw, één tank. Die technische modernisering zal daarenboven toelaten dat een toekomstig president op korte tijd kan beslissen tot een snelle uitbreiding van het bestaande kernarsenaal. Obama heeft met andere woorden de drempel voor inzetbaarheid van kernwapens drastisch verlaagd. Ook dat is een erfenis die Obama doorgeeft aan Donald Trump.

Obama heeft door het akkoord met Iran zonder enige twijfel een positieve bijdrage geleverd aan een oplossing van het conflict in het Midden-Oosten. Ook zijn toenadering tot Cuba valt toe te juichen. Het zijn jammer genoeg verwezenlijkingen die zijn opvolger met een vingerknop kan terugdraaien. Hij heeft in Cuba bovendien nooit een van zijn grote beloftes van 2008 waar gemaakt: het concentratiekamp van Guantánamo is er nog steeds.

Obamacare

Obama kan terecht één sociale verwezenlijking in eigen land op zijn naam zetten. De Affordable Care Act (‘wet op betaalbare zorg’) – beter bekend als Obamacare – heeft ongeveer 25 miljoen Amerikanen toegang gegeven tot een ziekteverzekering. Ook met Obamacare blijven echter meer dan 20 miljoen Amerikanen verstoken van eender welke vorm van betaalbare gezondheidszorg.

Obamacare is onmiskenbaar een belangrijke stap vooruit in een land waar gezondheidszorg door politieke en economische leiders als een consumptieproduct wordt ‘verkocht’. Het is echter nog steeds geen openbare gezondheidszorg. Obamacare voorziet slechts overheidschecks voor personen die zich geen privé-verzekering kunnen permitteren om met dat geld toch een privé-verzekering af te sluiten. Die privé-verzekeringen zijn bovendien bijzonder onvolledig en dikwijls inadequaat.

En in tegenspraak met zijn ronkende toespraken over een warme en solidaire maatschappij is president Obama de man die bijna 2,5 miljoen immigranten in de VS heeft gedeporteerd, een recordcijfer.

Irak, Lybië, Jemen

Irak en Lybië waren niet bepaald voorbeelden van bloeiende democratie. Deze landen werden geleid door brutale dictators die geen tegenspraak duldden. Tegelijk waren het echter economisch welvarende landen, Lybië was zelfs het meest welvarende land van Afrika. In Irak mocht je dan wel geen mening hebben, het was wel het enige Arabische land met zaken als moederschapsverlof (één jaar volledig loon), met degelijke hospitalen, scholen, universiteiten, infrastructuur, drinkbaar water.

Vandaag zijn beide landen Mad Max-jungles zonder functionerende staatsstructuur waar fanatieke extremisten de terreur over de eigen bevolking exporteren naar hun buurlanden en naar Europa. En in Jemen ondersteunt Obama de aanval van het feodaal regime in Saoedi-Arabië op een weerloze bevolking met clusterbommen, logistieke steun en informatie en inlichtingen. In Syrië steunt Obama rebellengroepen die banden hebben met IS en Al Qaida.

Niets dan lof

Niets van dit alles in de lof die breed wordt uitgesmeerd in de massamedia tijdens zijn laatste dagen in het Witte Huis. De media bespelen, dat kon deze president als geen ander (Trump daarentegen). Obama was een kampioen van de perceptie, nog meer dan John Kennedy (1960-1963), Ronald Reagan (1981-1989) en Bill Clinton (1993-2001), stuk voor stuk presidenten die er in slaagden een mediabeeld van zichzelf te creëren dat totaal niet in overeenstemming was met de werkelijkheid van hun beleid.

Wat er op volgt is onbekend. Cornel West is Afrikaans-Amerikaans filosoof en politiek activist, zijn besluit is grimmig: “Nu komen we terecht in een neofascistisch tijdperk: een neoliberale economie op steroïden, een reactionaire repressieve attitude tegenover alle binnenlandse ‘aliens’, een militaristische regering die staat te popelen voor oorlog en die de klimaatopwarming ontkent… Wat een treurige erfenis van onze kandidaat voor hoop en verandering.”

Groot leider, grote toespraken, familieman

De grote media excelleren in de laatste dagen van zijn presidentschap in de lofbetuigingen: een groot leider die inspirerende toespraken gaf, een man met een hart ook, een familieman zonder enig privé-schandaal in acht jaar, alsof de persoonlijkheid van een president bepalend zou zijn voor de verwezenlijkingen van zijn presidentschap.

Het eindoordeel over Obama hangt vooral af van de premisse van waaruit men de man bekijkt. Wie abstractie maakt van het Amerikaanse imperium en doet alsof dit niet bestaat ziet inderdaad alleen maar dat, een bevlogen leider. Wie de rauwe realiteit van de VS in eigen land en in de wereld erkent, ziet iets heel anders.

Obama was een zeer traditioneel president, die het fundamentele leidende principe van het Amerikaans presidentschap trouw uitvoerde: het in standhouden van de militaire en economische overmacht over de rest van de wereld en het vrijwaren van de overmacht van de grote bedrijven op de economie in eigen land.

Dat Obama nu wordt opgevolgd door een onvoorspelbare halvegare die de wereld naar een totale ramp zou kunnen leiden – direct door een kernoorlog of indirect door de versnelling van de klimaatcrisis – kan geen excuus zijn om Obama’s presidentschap met een positieve bril te bekijken.

Dat Obama nu wordt opgevolgd door een onvoorspelbare halvegare die de wereld naar een totale ramp zou kunnen leiden – direct door een kernoorlog of indirect door de versnelling van de klimaatcrisis – kan geen excuus zijn om Obama’s presidentschap met een positieve bril te bekijken.

Obama was een president zoals al zijn voorgangers, met een zeer eigen stijl voor het zelfde beleid. “More of the same”. Wat het met Trump wordt is onvoorspelbaar, de vraag is niet of het slechter gaat worden met Trump maar hoeveel slechter.

Bronnen: 

Pity the sad legacy of Barack Obama

False hope, broken promises: Obama’s belligerent legacy

Bron: Obama’s povere erfenis – DeWereldMorgen.be

Trump de grote vernieuwer ?

Afbeeldingsresultaat voor trump presidentZo op het eind van het jaar,  als het nu toch wel zeker is dat Trump de nieuwe President van America gaat worden, wordt het ook weer steeds duidelijker dat ook deze Trump niet zomaar president van America is geworden.

 

 

 

De leus die ons altijd wordt voorgehouden dat de president van het volk, voor het volk en door het volk is gekozen krijgt wel een hele andere betekenis als je weet dat van de voormalige 44 presidenten er 43 een familie band met elkaar hebben en allemaal afstammen van de Engelse koning “King John Lackland ”

Afbeeldingsresultaat voor King John Lackland "

Nu ook Trump heeft een relatie in deze adellijke familie boom die ook terug te traceren is tot deze koning

Maar ook hebben de meeste van deze presidenten, en misschien wel allemaal, een relatie met een of meerdere geheime organisatie die terug te traceren zijn tot het oude Babylon of  Sumerie zoals de vrijmetselarij, Skulls and Bones, Trilateraal commissie , Bohemiam Grove , Bilderberg  en andere organisaties die geen democratische gronden hebben maar wel bepalen wat er in de wereld gebeurt.

Als al deze mensen deze achtergronden hebben, dan kun je dus redelijker wijze niet meer spreken over toeval. De mensen die de macht over ons hebben zijn niet gekozen maar geselecteerd en worden als marionetten naar voren geschoven om de wensen van de werkelijke machthebbers op de achtergrond uit te voeren.Gerelateerde afbeelding

Het is zo duidelijk en makkelijk traceerbaar dat het voor een ieder eigenlijk wel overduidelijk is, maar toch willen het gros van de mensen er niets van horen en blijven ze het geloof houden dat de volgende president het beter zal gaan doen en het goed met hen voorheeft.

Ik hoop dat het een ieder toch nu wel een keer duidelijk wordt dat de nieuwe president niets meer is dan een acteur die zijn rol iets anders speelt dan zijn voorganger maar dat ze allemaal de zelfde regisseur hebben.

Trump zal het dan misschien anders doen maar het zal er voor de gewone burger echt niet veel beter op worden

 

Donald Trump en de nieuwe wereldorde 

Kan iemand verkiezingen winnen die de meerderheid van de bevolking tegen zich in het harnas jaagt? Het antwoord is natuurlijk nee. Kennelijk is Trump niet de racist, vrouwenhater, homofoob en latinohater zoals hij in de pers wordt omschreven. Wie Trump wil begrijpen kan het beste te rade gaan bij zijn eigen toespraken of bij zijn fanclubs zoals de alternatieve mediawebsites Breitbart en Infowars.com. Zijn topstrateeg Steve Bannon is zelfs afkomstig van Breitbart.

Uit Trumps eigen toespraken komt een wereldbeeld naar voren dat zich laat beschrijven als anti-globalistisch. Dit is een gedachtegoed dat voortkomt uit de conservatieve gedachte dat het overdragen van soevereiniteit niet langer in het voordeel is van de doorsnee burger. De handelsverdragen zoals TTIP zijn bij uitstek goede voorbeelden waartegen de anti-globalisten protesteren omdat hier beslissingsmacht wordt overgedragen aan internationale, niet nationaal te beheersen, rechtbanken. Kennen wij dat ergens van? Natuurlijk, dit is de Amerikaanse variant van de anti-EU-stem binnen Europa.

Zoals de nee-stemmers van de Brexit, de nee-stemmers tijdens het Oekraïnereferendum en de anti-EU-stemmers van Wilders, Roos en Baudet zich niet laten omschrijven als xenofoob of extreem-rechts, zo is Trump dat ook niet. Trump laat zich weliswaar omschrijven als anti-globalist maar er is meer. Daarvoor moet je de positie van 9/11 begrijpen in de collectieve psyche van de Amerikanen. Zoals je de Duitse politiek niet kunt begrijpen zonder de holocaust te kennen, zo kun je de hoogbouwexpert en New Yorker Trump niet bevatten zonder 9/11.

9/11 Staat voor de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in New York, Washington en Pensylvania. Het is inmiddels omstreden of het officiële verhaal van de overheid wel klopt. Dat verhaal stelt dat Osama Bin Laden de dader is maar bewijs daarvoor is nooit geleverd. De alternatieve theorie is dat de Amerikaanse overheid er zelf de hand in heeft gehad. Uit enquêtes blijkt keer op keer dat de meerderheid van de Amerikanen het officiële verhaal in mindere of meerdere mate niet gelooft[1]. Trump weet het ook.

Het is deze positie ten opzichte van 9/11 die zo goed illustreert hoe de Amerikanen tegenwoordig kijken naar hun overheid en naar de pers. En beeldt het je in, het betekent nogal wat als de Amerikaanse overheid, tenminste ten dele, zelf verantwoordelijk moet worden gehouden voor zo’n uitgebreide aanslag die Amerika in het hart heeft getroffen.

Trump is niet verantwoordelijk voor dit wantrouwen. Hij heeft er alleen handig gebruik van gemaakt en wist dit wantrouwen om te zetten in een nationale compassie. Op Infowars.com wordt door de presentator Alex Jones vrijwel dagelijks, voor een miljoenenpubliek, van de kansel gepredikt dat de revolutie aanstaande is. Openlijk wenst hij het opsluiten van de Neo-cons voor hun misdaden tijdens 9/11 en de vele zinloze oorlogen erna. Het Clinton misdaadsyndicaat (in jargon de Clinton crime family) moet worden opgerold en hij heeft openlijk de oorlog verklaard aan de oude media.

Allemaal Trumpthema’s en ze vallen naadloos samen met de open wond die 9/11 tot op de dag van vandaag is. Trumps verkiezingscampagne is een drama in bedrijven; het verhaal van de oorzaak en de gevolgen van 9/11 tot op de dag van vandaag. In drie bedrijven:

 1. De daders, de Neo-Cons: er was in 2001 een aantal gekken aan de macht zoals Bush, Cheney en Rumsfeld, de zogenaamde Neo-cons die dit misdadige plan hebben aangevoerd;
 2. Het systeem is corrupt: de Amerikaanse overheid weet al vijftien jaar deze misdaad onder de pet te houden;
 3. De media zijn corrupt: de Amerikaanse oude media kijken al vijftien jaar collectief de andere kant op.

 

De Neo-cons

Hoewel zowel Trump als de Neo-cons tot dezelfde Republikeinse partij behoren, moeten ze niets van elkaar hebben. George W. Bush heeft niet op Trump gestemd en zijn vader heeft zelfs op Clinton gestemd. Andersom moeten de Trumpaanhangers niets van de Neo-cons hebben. Op Infowars.com, wordt een heftige discussie gevoerd over de mensen die Trump in zijn team moet opnemen en ze zijn allergisch voor de Neo-cons. Het laat ook zien dat Trump en zijn aanhangers niet zo rechts zijn als soms wordt gezegd.

Veelvuldig heeft Trump beweerd dat het beleid van de Neo-cons rampzalig is geweest. De oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië waren volgens hem een ramp. Hij durfde het zelfs aan om George W. Bush, in een debat met zijn broer Jeb, te verwijten dat hij verantwoordelijk was voor 9/11. Dit kon op twee manieren worden uitgelegd…

 

Het systeem is corrupt

Trumps leuze ‘the system is corrupt’ geeft goed aan welke condities er nodig zijn om vijftien jaar lang de grootste misdaad van de 21e eeuw verborgen te houden. Het rechtssysteem raakte gecorrumpeerd en het Department of Justice is nu sterk gepolitiseerd geraakt. Dat bleek maar weer bij het onderzoek naar Hillary’s e-mails waarbij voor de FBI het werken feitelijk onmogelijk werd gemaakt door het DoJ.

De Patriot Act werd een maand na 9/11 ingevoerd die de facto de waarborgen in de rechtsstaat om zeep hielp. Veiligheidsdiensten hebben zich actief ingespannen om bewijsmateriaal te vernietigen en om waarheidsvinding rond 9/11 tegen te werken. De officiële 9/11-commissie was naar de woorden van enkele opgestapte leden ‘designed to fail’. Het eindrapport bevat inderdaad zoveel lacunes, halve waarheden en leugens dat het geen recht doet aan de slachtoffers en de nabestaanden.

 

De pers is corrupt

De Amerikaanse massamedia zijn een spreekbuis geworden van de macht en dissidente stemmen krijgen nauwelijks nog een kans. De Nazi’s noemden dit de ‘Gleichschaltung’ van de media waardoor het mogelijk wordt om welke grote leugen dan ook aan de massa op te dringen. Als je het maar vaak genoeg herhaalt, zo luidt de theorie, dan zal de massa het altijd geloven. Conditie is wel dat de pers uit één mond spreekt. En inderdaad is het min of meer gelukt om vijftien jaar lang het deksel op de doofpot te houden van de grootste Westerse leugen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Nadat Trump de Republikeinse nominatie op zak had en het tegen Clinton moest opnemen koos de pers massaal de kant van Clinton. De New York Times heeft na de verkiezingen aan haar abonnees haar excuses aangeboden voor de gekleurde berichtgeving. CNN werd door Trump het Clinton News Network genoemd. Trump heeft maandenlang een openlijke strijd tegen de massamedia gevoerd waarbij hij tijdens zijn toespraken soms minutenlang fulmineerde tegen de aanwezige persmedewerkers. Zijn kiezers vonden het prachtig en joelden vaak enthousiast mee zodra Trump weer eens over hen het ‘so bad, so bad’ herhaalde.

 

De revolutie

De Amerikanen hebben zich tijdens de afgelopen verkiezingsstrijd ontdaan van het geloof in de massamedia. Amerikanen weten nu dat die collectief en systematisch zwijgen en/of bedriegen. De politieke website Breitbart is inmiddels de grootste in zijn soort en kreeg in oktober 37 miljoen verschillende, vaak dagelijkse bezoekers. Dit is een website waar de complottheorie rond 9/11 gemeengoed is en die ook niet terugdeinst om de vele in scene gezette terreuraanslagen, zoals die van Sandy Hook en Nice te benoemen. Dit nieuws raakt nu bekend bij het grote publiek.

De Amerikanen hebben zich geëmancipeerd van de massamedia en zullen de waarheid rond 9/11 gaan eisen. De dooddoener ‘complottheorie’ zal niet meer worden geaccepteerd. Trump weet dat als geen ander. Zelfs als hij zou willen kan hij de geest niet meer terug in de fles krijgen.

De geopolitieke consequenties zullen groot zijn. Het betekent dat de Westerse wereld voor haar grootste uitdaging staat sinds de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen zullen naar een nieuw staatsbestel moeten zoeken, dat een overheid oplevert die zich weer in dienst stelt van haar burgers. De Amerikaanse overheid zal gezuiverd moeten worden van de vele criminele elementen die het er voor het zeggen hebben.

Ook de Europese landen zullen worden meegetrokken. Europese overheden en media hebben in zulke mate gecollaboreerd met de reeks zinloze oorlogen, die aan ruim een miljoen moslims het leven hebben gekost, dat zij niet vrijuit kunnen gaan. In de zoektocht naar een nieuw evenwicht binnen elk van de Europese landen zal het keurslijf van de EU niet kunnen overleven. De oude hegemonie van het Westen zal daarmee voorbij zijn.

De auteur van dit artikel, Nils de Graaf heeft econometrie gestudeerd en is sinds 2009 onafhankelijk vermogensbeheerder. Hij verdient zijn geld op de effectenbeurs door tegen de stroom in te roeien: ‘Met het lezen van de Financial Times kun je veel geld verdienen, vooral als je haar niet gelooft.’

[1] Dat de officiële theorie kant nog wal slaat is voor iedere geïnteresseerde burger vrij gemakkelijk te achterhalen. De moeilijkheid is echter niet de bewijslast, de moeilijkheid is om je schrap te zetten tegen je eigen weerzin tegen deze ongemakkelijke waarheid. Met name westerlingen hebben hier last van en het is mijn persoonlijke ervaring dat een hoge opleiding of maatschappelijke status eerder een hindernis is dan een hulp. Misschien verklaart dit dat er in de Nederlandse pers zo weinig over wordt geschreven. Lees eventueel het boek van Coen Vermeeren, ‘9/11 is gewoon een complot.‘ Of bekijk op internet de documentaire ‘A new Pearl Harbour.’

Bron: Donald Trump en de nieuwe wereldorde – ‘Coöperatie De Vrije Media – geen vraag die we niet stellen