Tagarchief: vlakke aarde

Het geloof in een platte aarde is terug van nooit echt weggeweest

Onderstaand artikel komt uit VN (vrij Nederland)  en geeft een interessante inkijk  in de gemeenschap van mensen die onderzoek doen naar de vorm van de aarde , waaronder ik zelf.    

Geloven dat de aarde plat is, is niks nieuws, maar lijkt nu weer toe te nemen. In een tijd waarin het vertrouwen in de politiek, media en wetenschap laag is kunnen de complottheorieën van flat earthers floreren. Als we de flat earth-beweging zien als een spiegel voor onze samenleving, wat kunnen we er dan van leren?

 

Zomer 2014. In Plymouth Hoe, aan de zuidkust van Engeland, ligt Dave Murphy op het strand met zijn oor op het zand. Zijn oog is, door de lens van een camera, gericht op de vuurtoren van Eddystone, zo’n dertien kilometer uit de kust. De vragen razen door zijn hoofd. Waarom kan hij zien waar de vuurtoren uit het water rijst? Zou de rots waarop de vuurtoren staat niet weggezakt moeten zijn achter de horizon? Waar is de bolling? Langzaam begint Murphy te beseffen: de aarde is plat.

Murphy is niet de enige die er zo over denkt. Het geloof in de platte aarde is terug van nooit echt weggeweest. Hoewel de eerste bewijzen voor het feit dat de aarde rond is, stammen uit de tijd van de oude Egyptenaren, blijkt het nog steeds mogelijk om die te ‘ontkrachten’ en er een fundamenteel ander wereldbeeld op na te houden. Dat flat earth-geloof geniet steeds meer aandacht. De Netflix-documentaire Behind the Curve werd goed bekeken, items van PowNed en BNNVara over flat earthers gingen viral op sociale media en ook serieuze kranten schreven pagina’s vol over dit verschijnsel.

Het grootste deel van die aandacht bestaat uit spot en onbegrip. Maar misschien zijn flat earthers wel meer dan een clubje internetgekkies. Ze houden zich bezig met dezelfde fundamentele vragen als de gangbare wetenschap. Wie zijn wij? Hoe werkt het universum? En ze lijken symptomatisch voor het post-truth tijdperk, waarin het vertrouwen in instituties als politiek, media en wetenschap laag is en complottheorieën floreren. Met die insteek dook Vrij Nederland het afgelopen half jaar in de wereld van flat earth. We gingen naar conferenties en spraken met wetenschappers, flat earth-prominenten en nieuwe bekeerlingen. Als we flat earth zien als een spiegel voor onze samenleving en de moderne wetenschap, wat kunnen we er dan van leren?

HET GROTE WERELDBEDROG

De zoektocht begint halverwege mei, bij de lezing ‘De Aardse Waarheid’ in Rosmalen. ‘Een pittige presentatie over het grote wereldbedrog,’ belooft de site. Frans Heslinga, een prominente Nederlandse flat earther, zal in ongeveer drie uur tijd het ‘bewijs leveren’ dat de aarde plat is. Er zijn ongeveer vijftien mensen aanwezig, van wie er zeker drie journalist zijn. Om zijn publiek op te warmen, zet Frans Heslinga vijf minuten voor aanvang het nummer ‘The Earth is Flat’ van de Flat Boyz aan.

 

De sfeer in het zaaltje is losjes. ‘Gek ding is het eigenlijk hè?’ zegt Heslinga, wijzend naar de globe op zijn tafel, die hij vanavond zal gebruiken om aan te tonen dat de aarde eigenlijk helemaal geen bol is.

‘It’s time to rethink everything we know,’ staat op de eerste dia. Naast de quote staat Master Yoda uit Star Wars, die het publiek indringend aankijkt. Heslinga steekt van wal, om het publiek vervolgens een slordige drie uur te overdonderen met een stortvloed aan complottheorieën. Centraal staat vanavond het grootste complot van allemaal: de ‘leugen’ dat de aarde een bol is.

 
IJSMUUR

Als de aarde geen bol is, hoe ziet-ie er dan uit? Als de aarde plat zou zijn, dan zou je er uiteindelijk vanaf vallen, toch? We weten dat als je vanaf een willekeurig punt op de wereld vertrekt en lang genoeg een willekeurige kant op vaart, je uiteindelijk altijd óf land óf ijs tegenkomt. Op het eerste gezicht lijkt dat niet mogelijk op een platte aarde. Tenzij je er, zoals de flat earthers, vanuit gaat dat de noordpool in het midden van de aarde te vinden is en Antarctica een gigantische ijsmuur vormt om de gehele omtrek van de aarde. Ook dan kom je bij een willekeurig punt van vertrek uit bij ofwel land, of ijs. Die ijsmuur wordt goed bewaakt. Daardoor is het onmogelijk om te weten wat zich achter die muur bevindt.

Hoe zit het dan met dag en nacht? Ook daar is een relatief eenvoudige alternatieve verklaring voor. De zon en de maan bewegen op dezelfde cirkel boven de platte aarde om de noordpool heen; de maan bevindt zich daarbij altijd op de grootst mogelijke afstand van de zon. Overigens is de zon ook een stuk dichterbij dan we normaal gesproken denken. Daardoor verlicht de zon maar een gedeelte van het aardoppervlak. En voilà: het verschil tussen dag en nacht is verklaard.

Als de aarde plat zou zijn, dan zou je er uiteindelijk vanaf vallen, toch?

En de seizoenen dan? Die zijn uit te leggen doordat de denkbeeldige cirkel waarmee de beweging van de zon en de maan weer te geven zijn, over de periode van een jaar kleiner en groter wordt. In de zomer draaien de zon en de maan in een kleine cirkel om de noordpool en in de winter in een grote cirkel. Hierdoor worden in de verschillende seizoenen bepaalde delen sterker of zwakker belicht.

Een probleem in het model van de platte aarde is de vorm van de zon en de maan. Het is immers lastig om uit te leggen waarom die wél rond zouden zijn, maar de aarde niet. Flat earthers hebben daarom de meest uiteenlopende voorstellingen van de zon en de maan, variërend van projecties op een mysterieuze ‘koepel’ of ‘dome’, tot een soort door de CIA in elkaar gezette ledlamp.

OPEN CIRCUS

Allemaal leuk en aardig, maar er zijn toch echt astronauten op de maan geweest die de aarde in al zijn bolheid hebben kunnen aanschouwen en vastleggen. Hoe is dat te verklaren? Doordat een relatief kleine groep mensen – van wie de demonische afkomst te herkennen is aan hun resusnegatieve bloedgroep – de rest van de bevolking moedwillig bedriegt. Deze groep heeft sinds de wetenschappelijke revolutie in de zeventiende eeuw niet alleen meer en meer politieke macht vergaard, ze ontwikkelde ook een nieuw en foutief wereldbeeld waarbij de aarde een bol is die om de zon draait. Het is dan ook allerminst toevallig dat Copernicus een anagram is voor Open Circus.

‘De wereld die ze voor zichzelf gecreëerd hebben, komt rechtstreeks uit een kinderboek,’ stelt psycholoog en wetenschapsfilosoof Jaap Bos. Met enige fascinatie: ‘Het is ook wel min of meer consistent, zoals kinderboeken ook vaak op een wonderlijke manier consistent zijn. In al hun onlogische fantasieën schuilt toch een soort logica.’

SCHOOLKAMP

Op een druilerige vrijdagmiddag in september, ruim vijf jaar na zijn openbaring op het Zuid-Engelse strand, spreken we af met Dave Murphy – ‘Allegedly Dave’ voor insiders – bij Camping Vliegenbos in Amsterdam-Noord. Op deze plek begint het programma van de ‘Amsterdam Flat Earth Convention 2019’. Vanaf zeven uur ’s avonds is er een meet-and-greet met de sprekers die de volgende dag hun verhaal doen in de Amsterdamse Openbare Bibliotheek. Ook is er een kampvuur, en zelfs een party. De hele situatie doet een beetje denken aan een schoolkamp, slecht weer en kleine blokhutjes incluis.

Uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw blijkt dat 0,9 procent van de Nederlanders denkt dat de aarde mogelijk plat is.

De flat earthers bevinden zich aan het einde van de langgerekte camping. Het internationale gezelschap van een man of vijfentwintig vormt een rustige, vriendelijk ogende enclave. Enkele Italianen zitten wat te knutselen aan posters waar vallende astronauten op staan; weer anderen bespreken gedwee de nieuwste vlog van het 42.000 volgers tellende YouTube-kanaal Globebusters.

De groep heeft zich geconcentreerd rondom een geel-zwart gespoten camper waarop in wit-rode letters leuzen als You have been told lies en Research Globe Lie geplakt zijn. Het is de tourbus van de Global Lie Tour, die gedurende drie maanden een ronde door Europa maakt en daarbij elke dag een andere stad bezoekt. ‘De foto’s op de bus zijn de logo’s van alle YouTube-kanalen die de tour sponsoren,’ vertelt Didi Vahn, organisator van de conferentie. ‘Hoe groter de sticker, hoe meer het kanaal gedoneerd heeft.’

WAKKER WORDEN

Vanachter een van de vele campers op het kampeerterrein verschijnt Dave Murphy om ons vervolgens amicaal te omhelzen. Deze charismatische man is duidelijk het middelpunt van het gezelschap. Hij begint gepassioneerd te vertellen terwijl de regen van het tentdoek drupt. ‘Ik was programmeur: grafisch ontwerper op een wetenschappelijk instituut waar ik 2D- en 3D-visualisaties maakte van zwaartekrachtmodellen.’ Maar sinds hij er op het strand van Plymouth achter kwam dat de aarde eigenlijk de vorm van een schijf heeft, is het lastig voor hem om er een normale baan op na te houden.

Tegenwoordig helpt hij mensen, zonder daar iets voor te vragen, en is hij druk bezig met het verspreiden van de waarheid. Blijkbaar vindt die boodschap weerklank: Allegedly Dave is goed voor ruim 42.000 volgers op YouTube. Ook in Nederland: uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van Trouw blijkt dat 0,9 procent van de Nederlanders denkt dat de aarde mogelijk plat is.

Voor Murphy is dat makkelijk te verklaren. ‘Mensen resoneren met de waarheid. Als iemand je de waarheid vertelt, dan voel je dat. Net als dat je voelt wanneer iemand tegen je liegt. Daarom geloof ik niet dat de aarde plat is. Ik weet het. Hier,’ zegt hij terwijl hij zijn hand op zijn hart legt. Volgens de Brit weten daardoor steeds meer mensen de beweging die de platte aarde onderzoekt te vinden. ‘Veel mensen worden wakker doordat ze weten – nee, doordat ze vóélen – dat we de waarheid spreken.’

Ons gesprek met Murphy wordt onderbroken door een gedrongen Colombiaan, die hem wat onzeker op de schouders tikt. ‘Jij bent Allegedly Dave, toch?’ De Brit glimlacht vriendelijk terwijl hij de jongeman begroet. ‘Ik wil je al zo lang in het echt bedanken,’ zegt de Colombiaan. ‘Je hebt mijn leven veranderd. Nadat ik je YouTube-video’s zag, begon ik wakker te worden.’
Wat was voor hem het doorslaggevende argument voor de platte aarde? ‘Soms voel je gewoon wanneer iets waar is.’ Murphy kijkt ons veelbetekenend aan.

COMPLOTTEN BESTAAN

Een mooi voorbeeld van een heel pragmatische omgang met het onderzoeken en begrijpen van de wereld om ons heen, vindt Stef Aupers, cultuursocioloog en hoogleraar mediacultuur aan de KU Leuven. ‘Het gaat hierbij niet meer om universele waarheden die in taal worden uitgedrukt, die buiten je staan. Wat waar is, dat is gewoon wat op dat moment waar voelt.’ Het primaat ligt bij het subjectieve bewustzijn.

‘De maanlanding, 9/11, noem maar op. Alle leugens komen samen onder de paraplu van de platte aarde.’

‘We denken bij een complotdenker vaak aan een schuimbekkende idioot die op een fundamentalistische manier van alles roept,’ zegt Aupers. Maar dat beeld helpt volgens hem niet echt om te begrijpen wat hier gaande is. Samenzweringstheorieën zijn immers zo gek nog niet. ‘Complotten bestaan. Kijk maar eens naar het Watergate-schandaal, of de recente gebeurtenissen bij de NSA – waarbij de Amerikaanse veiligheidsdienst allerlei verbondjes sloot met techbedrijven om persoonlijke data van burgers te verkrijgen zonder dat daar toestemming voor was gegeven.’ In de media worden dit soort affaires vaak breed uitgemeten. ‘Daarmee wordt de plausibiliteit van alternatieve narratieven vergroot.’

Een andere verklaring voor het groeiende wantrouwen in instituties is hun toenemende ontoegankelijkheid: ‘Door schaalvergroting worden de instituties in onze democratische samenleving steeds ondoorgrondelijker. Aanvankelijk werden de meeste beslissingen genomen op lokaal- en gemeentelijk niveau. Nu gebeurt dit veel meer op Europees of zelfs op internationaal niveau.’ Dit zorgt ervoor dat het steeds lastiger is te begrijpen wat er in deze machtscentra plaatsvindt. ‘Er treden daardoor gevoelens van vervreemding op,’ aldus de cultuursocioloog. ‘Kun jij je voorstellen wat er in de Europese Unie gebeurt of besproken wordt? Omdat dit steeds verder van het individu af staat, wordt het voor mensen steeds moeilijker zich daar ook maar iets bij voor te stellen.’ Als gevolg daarvan worden instituties een soort Rorschach-tests: ‘Je kunt er van alles op projecteren.’

Volgens Aupers is door dat wantrouwen de filosofische vraag ‘wat is waar?’ en ‘hoe weten we wat waar is?’ op straat komen te liggen. Als je de overheid, de journalistiek en de wetenschap niet meer vertrouwt, zijn er verschillende andere kennisbronnen mogelijk.

REBEL

De dag na de ontmoeting met Dave Murphy is de flat earth-conferentie in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. De wind waait woest langs de hoogbouw op Oosterdok. De sigaret van Piero Ballarini rookt zichzelf. Ballarini, een Italiaan met een klein Dalí-snorretje in wording, is speciaal voor de conferentie vanuit Rome naar Amsterdam gekomen. Net als veel andere bezoekers, in totaal zo’n 150, heeft hij een eigen YouTube-kanaal: ‘Furatillo’, wat zich vanuit Romeins dialect laat vertalen als rebel of non-conformist.

‘Het is als een paraplu,’ legt Piero’s Siciliaanse vriend Allan uit. ‘De maanlanding, 9/11, noem maar op. Alle leugens komen samen onder de paraplu van de platte aarde.’ Beiden kijken uit naar het middagprogramma: Dave Murphy en Jeran Campanella – van het YouTube-kanaal ‘Jeranism’ – zijn de publiekstrekkers van vandaag.

Maar eerst is het de beurt aan Paul on the Plane en Iru Landucci. Paul on the Plane komt tijd te kort om alles te bespreken wat hij zou willen bespreken. De kern van zijn betoog laat zich goed samenvatten in een van de quotes op de laatste slides van zijn presentatie: Respect for authority is the greatest enemy of the truth. Ook de Argentijnse Landucci zit krap in de tijd. Met een PowerPoint van 167 slides en slechts vijftig minuten om het publiek er doorheen te loodsen, moet hij zo’n driekwart van zijn verhaal achterwege laten.

‘DE WETENSCHAP HEEFT ALTIJD GELIJK’

Flat earthers nemen een diep ambivalente houding aan tegenover de wetenschap, stelt cultuursocioloog Aupers. ‘Er is een wantrouwen ten opzichte van wetenschappelijke specialisten en de instituten waarin ze werken.’ Maar paradoxaal genoeg zijn hun scepsis, twijfel en experimentele houding juist erg wetenschappelijk. ‘Er is geen wantrouwen ten opzichte van wetenschappelijke principes of methoden. Integendeel, die worden door flat earthers juist omhelsd.’

‘Het ergste wat een flat earther kan overkomen, is dat iedereen ineens zou zeggen: “Jullie hebben gelijk!”

Dave Murphy onderschrijft dit. ‘Eigenlijk wordt iedere flat earther uiteindelijk een soort wetenschapper. We doen zo veel onderzoek naar bepaalde onderwerpen dat we ons in het debat kunnen meten met wetenschappelijke experts.’
Maar de moderne wetenschap heeft volgens Murphy helaas meer weg van een religie: ‘Wetenschap wil blijven zoals het is; daarbij worden kosten noch moeite gespaard. Nieuwe informatie die de wetenschap zou kunnen veranderen, wordt genegeerd. De wetenschap heeft, volgens zichzelf, altijd gelijk.’ Voor Murphy is het simpel: ‘De waarheid moet overeenkomen met experimenten en wat we waarnemen.’ Hij refereert daarbij aan zijn favoriete natuurkundige, Richard Feynman, die in 1965 de Nobelprijs voor de natuurkunde deelde voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van de kwantumelektrodynamica. ‘Volgens Feynman,’ zegt Murphy triomfantelijk, ‘is alles wat het experiment tegenspreekt onzin.’

GEPARKEERD IN DE MARGE

De onwil vanuit de wetenschap om het debat aan te gaan met flat earthers is voor Murphy dan ook goed te verklaren. ‘Ik ben zelf wel eens uitgenodigd door studenten van de University of Nottingham voor een debat over de vorm van de aarde. Naast een paar flat earthers zouden ook enkele deeltjesfysici van hun eigen universiteit meedoen.’

Helaas liep het anders: de natuurkundigen bleken daar niets voor te voelen. Logisch, vindt Murphy. ‘Het leven van deze wetenschappers hangt af van hun autoritaire positie. Als een willekeurige vent uit Basildon het tegen ze op kan nemen, zullen hun studenten dan nog veel ontzag voor ze hebben?’
Het zou overigens betrekkelijk rampzalige gevolgen hebben als flat earthers plotseling omarmd zouden worden door het establishment, aldus psycholoog en wetenschapsfilosoof Jaap Bos. ‘Het ergste wat een flat earther kan overkomen, is dat iedereen ineens zou zeggen: “Jullie hebben gelijk!” – dat ze geaccepteerd zouden worden.’ De identiteit van flat earthers wordt immers gelegitimeerd door het contrast met moderne wetenschappelijke theorieën en de praktische afwijzing van gevestigde wetenschappers. ‘De beweging heeft zichzelf in de marge geparkeerd, en zou daarbuiten nooit kunnen bestaan.’

PLEIDOOI VOOR ERVARINGSKENNIS

Volgens Stef Aupers is er een helder onderscheid tussen wetenschap en flat earth. ‘Als je kijkt naar wat dit soort complotdenkers onderzoeken en hoe ze onderzoek doen, dan is dat niet heel systematisch. Ze weten heel weinig van statistiek en bovendien zijn ze erg arbitrair in het selecteren van hun bronnen.’

Wetenschapsfilosoof Daniel Cohnitz onderschrijft dit: ‘Veel wetenschappelijke problemen vereisen een gedegen scholing binnen dat specifieke veld. Als het gaat om zaken als astrofysica of kosmologie kun je niet denken: ik zoek zelf wel eens even uit hoe het zit.’
De flat earthers houden daarentegen een pleidooi voor ervaringskennis. ‘Wat je ziet, dat is zoals het zit. Natuurkundigen kunnen van alles beweren met hun mooie formules en metingen, maar het sluit niet aan bij de ervaringen van gewone mensen.’
Op het eerste gezicht klinkt dat misschien als een vorm van gezonde twijfel, maar er zit volgens Aupers ook een ongemakkelijk element aan. ‘Dat gewoon maar afgaan op je ervaringskennis, dat is juist wat je als wetenschapper moet afleren. Je zintuigen kunnen je ook bedriegen.’

Een wereldbeeld waarin de platte aarde centraal staat, is nauw verweven met antwoorden op existentiële vragen over wie wij als mensen zijn en wat we hier op aarde doen.

IVOREN TORENS

Wat moeten we doen met die flat earthers? Moeten we ze hun gang laten gaan? Of moeten we ze juist actief bestrijden? Stef Aupers: ‘Wat je in elk geval niet moet doen, is heel hard roepen dat het allemaal irrationele gekkies zijn. Dat werkt alleen maar averechts: de woede wordt dan groter, en het wantrouwen vermenigvuldigt zich.’ Volgens de hoogleraar moet je kijken naar waar al die onvrede en dat wantrouwen vandaan komen; je moet bestuderen waardoor groepen als de flat earthers vatbaar zijn voor al die alternatieve wereldbeschouwingen.

Transparantie is de crux voor wetenschapsfilosoof Daniel Cohnitz. ‘Instanties moeten meer inzicht verschaffen in wat ze doen. En niet alleen wanneer alles goed gaat, maar juist wanneer er dingen fout gaan, zodat ze kunnen laten zien hoe ze omgaan met fouten, fraude en onenigheid.’
Maar bovenal moeten wetenschappers uit hun ivoren torens klauteren. ‘We moeten vooral ook uitleggen wat we precies doen en hoe we dat doen,’ aldus Aupers. ‘We moeten duidelijk kunnen maken waarom het soms zo is dat het de moeite waard is om dingen te onderzoeken die je niet direct kunt zien. Ook al is dat niet altijd makkelijk.’

‘DE MENSHEID HEEFT EEN DOEL’

Onder het genot van een tweede sigaret vertelt Piero over zijn coming out als flat earther. ‘Sommigen reageerden geschokt, anderen verbaasd of teleurgesteld.’

Die teleurstelling was soms wederzijds, vooral als mensen onverschillig reageerden. ‘Er waren ook vrienden die zeiden: “Wat maakt het uit of-ie rond of plat is.” Hoe kun je dat nou zeggen? Het gaat om waar we ons bevinden in het universum. Om wie we zijn! Het maakt alles uit.’

Een wereldbeeld waarin de platte aarde centraal staat, is nauw verweven met antwoorden op existentiële vragen over wie wij als mensen zijn en wat we hier op aarde doen. De gangbare wetenschap is voor flat earthers niet in staat om daar een bevredigend antwoord op te geven.
Sterker nog: de wetenschap lijkt alleen maar bij te dragen aan de existentiële leegte die ten grondslag ligt aan het onderzoek van de flat earthers. Het moderne wetenschappelijk wereldbeeld heeft de mens immers van al haar kosmologische privileges beroofd. De aarde is uiteindelijk niet veel meer dan een van de ontelbare planeten in een onvoorstelbaar groot universum, en het bestaan van de mens heeft niet echt een doel. De hedendaagse wetenschap laat zien dat de mens het resultaat is van een willekeurig verlopende evolutie; de homo sapiens is niet anders dan andere diersoorten.

Flat earth is een poging om de mens terug te plaatsen in het centrum van het universum; een poging om het existentiële gat te dichten dat door de wetenschap is gegraven.

Voor Piero is dat een niet te accepteren idee. Hij durft aan alle gangbare wetenschappelijke ideeën te twijfelen, ze los te laten en met alternatieven te komen. ‘Het kan niet zo zijn dat we slechts een speck of dust zijn in een eindeloos universum,’ zegt hij stellig. ‘De mensheid heeft een doel.’
Flat earth is een poging om de mens terug te plaatsen in het centrum van het universum; een poging om het existentiële gat te dichten dat door de wetenschap is gegraven.

LEGPUZZEL

Flat earthers zijn op het eerste gezicht misschien vooral vermakelijke outsiders met een Tolkien-achtige voorstelling van hoe de ons bekende wereld begrepen en verklaard moet worden. Toch oefenen ze een zekere aantrekkingskracht uit. ‘Die moed om de wereld op een radicaal andere manier te bekijken, daar kunnen wetenschappers nog iets van leren,’ stelt Jaap Bos. ‘Ze zijn niet inspirerend vanwege hun methode, niet vanwege hun verklaringsmodellen, maar vanwege de ongelofelijk zelfstandige positie die ze innemen tegen een waanzinnig hoge prijs.’

‘Het is een beetje alsof je een legpuzzel maakt,’ zegt Dave Murphy. ‘Je begint klein, met een paar stukjes. Er begint zich een beeld te vormen en je realiseert je dat de aarde plat is. Maar je houdt stukjes over. Dus je puzzelt door en komt erachter dat de maanlanding in scène is gezet. Maar nu heb je nog meer stukjes over, dus je puzzelt door. Dat is hoe de waarheid werkt. Het is een eeuwig groeiende legpuzzel.’
Kun je zo’n puzzel ooit af krijgen? Murphy twijfelt. ‘Mijn puzzelstukjes beginnen in elk geval op te raken.’

Bron: Het geloof in een platte aarde is terug van nooit echt weggeweest

Het bizarre gedrag van roterende lichamen en wat dit met de platte aarde te maken heeft ?!

Zeer interessante video over het gedrag van een ronddraaiend voorwerp in gewichtsloosheid . Voorwerpen die niet geheel symmetrisch zijn zullen naar verloop van tijd zich plotseling totaal omkeren en van positie veranderen zonder inwerking van buiten.

Voor de exacte uitleg adviseer ik e om de video te bekijken, daar wordt het zeer begrijpelijk uitgelegd.

Maar waar het mij hier in dit geval om gaat is de vergelijking met onze wereld zoals die aan ons wordt gepresenteerd. Een niet perfecte bol (peervormig) die in een gewichtsloze toestand in de ruimte zweeft.

Juist dat is nu precies de situatie waarin ook dit effect zou moeten optreden. Onze aarde zou dus op gezette tijden van rotatie moeten veranderen . Ook zou hiervoor een bepaalde aanlooptrilling aan vooraf moeten gaan.

Maar zover wij kunnen ervaren en weten is onze wereld stabiel en vertoond geen enkele beweging. Kortom onze wereld is geen roterende bal in de ruimte.

Maar alles wijst op een stabiele vlakke en vooral onbeweeglijke aarde.

flat earth in vijf minuten! ✅

flat-earth-1

Dat ik in twijfel trek dat de wereld een bol is weten onderhand de meeste lezers wel.    In mijn speurtocht naar aanwijzingen en bewijsmateriaal kom ik zo af en toe video”s tegen die het delen waard zijn.
Zo ook deze video van Odd tv waarin kort maar bondig naar voren komt waarom je vraagtekens zou moeten stellen aan de aarde als een bol.

Voor meer informatie kun je veel op deze blog vinden als je zoekt op “flat earth” of “vlakke aarde” maar je kunt ook deze link volgen

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Flat Earth deel 11 – Apollo astronauten en hun grote geheim ✅

 

In deze artikel reeks zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

In dit artikel zal ik ingaan op een gebeurtenis uit het recente verleden. Een gebeurtenis die wordt aangemerkt als een van de grootste complotten uit de menselijke geschiedenis .

Wat ik wil laten zien is hoe het onthullen van een aarde die is afgeschermd door een koepel de wereld heel snel zal veranderen op een manier waaraan je niet eens zo snel gedacht zult hebben.

Hiervoor moeten we een klein stukje terug in de geschiedenis naar een documentaire uit 2004.   “Austronauts Gone Wild”

Voor degene die deze documentaire hebben gemist, hier kun je hem helemaal zien

Als je geen zin hebt de ducu helemaal te kijken zal ik het even voor je samenvatten.  De documentaire maker  Bart Sibrel heeft als doel gesteld te bewijzen dat alle maanlandingen fake waren.  Hiervoor heeft hij met heel veel maan astronauten afspraken gemaakt om hen te interviewen.   Lees verder Flat Earth deel 11 – Apollo astronauten en hun grote geheim ✅

Flat Earth deel 9 – De grote goochelshow ✅

1476388021-allen-batista-magic-show-tickets

In deze artikel reeks zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

 

In dat artikel behandel ik de problemen die er zijn met vliegroutes in het zuidelijk halfrond.  Ik heb dit al in deel 7 behandeld maar na veel vragen en aanwijzingen van andere mensen ben ik tot de conclusie gekomen dat er een aanvulling moest komen.

 

Vliegtuigen worden zoals de meeste mensen wel weten continue gevolgd door vluchtleidingen over de gehele wereld die met radar de vliegroutes volgen.  Tevens wordt daarbij het GPS systeem gebruikt om in kaart te brengen waar elk vliegtuig zich bevindt.  Zoals je weet is GPS een Amerikaans militair systeem dat voor de burger in beperkte vorm beschikbaar is gesteld.

Dit betekend dat alle informatie die je er wereldwijd van kunt vinden afkomstig is van 1 bron. Je kunt dan afvragen hoe betrouwbaar een dergelijk systeem is.

Wat wel belangrijk is dat je als burger via Flightradar24.com en andere gelijksoortige sites alle vluchten ter wereld zou moeten kunnen volgen.  Nu is dat in het noordelijk halfrond zonder meer het geval. Je kunt alle vluchten van het begin tot het einde zonder problemen volgen.

1024x restores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Gleason’s kaart zoals hierboven kun je zien dat als de aarde vlak is, zoals ik beweer, dan zijn de afstanden in het zuidelijk halfrond veel groter dan in het noordelijk halfrond.  Hoe kan het dan zijn dat je dus vliegtuigen in het noordelijk halfrond kunt volgen en niet in het zuidelijk halfrond?

GPS is volgens zeggen een globaal systeem wat over de hele wereld zou moeten werk ongeacht op welke plek je je bevindt.  Maar op een of andere manier werkt het dus niet overal.  Wat kan de reden hier van zijn ?

Ik heb vrij uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie met de vluchten op lange afstanden in het zuidelijk halfrond.  En ik heb geconcludeerd dat hoelang je Flightradar24 ook in de gaten houdt, het je niet zal lukken om een vlucht die over een van de grote oceanen gaat actueel te volgen.    Je krijgt alleen een stippellijn te zien die de geschatte positie aangeeft

Uiteindelijk heb ik moeten concluderen dat de vliegtuigen wel echt vliegen maar dat het bewakingssysteem niet werkt. GPS is namelijk niet een systeem dat door satellieten wordt verzorgt maar een systeem dat gebaseerd is op een antennesysteem op het vaste land.    GPS maakt gebruik van de zelfde masten als mobiele telefonie.

Dat is ook gelijk De reden waarom GPS niet werkt in het zuidelijk halfrond op zee.  De afstanden zijn te groot om nog contact te leggen met een zendmast ergens aan de kust.  Het komt daarbij het natuurlijk ook wel heel goed uit dat op de zuidelijke oceanen de vliegtuigen hierdoor dus niet te volgen zijn.

De instanties die het hele GPS systeem hebben opgezet weten natuurlijk heel goed dat hun systeem niet met satellieten werkt. En dit dus ook direct impliceert dat het rechtstreekse gevolg hiervan  is ,een vlakke aarde waarbij ruimtevaart gewoonweg niet mogelijk is.

Waarom nu al deze moeite om ons voor de gek te houden , een goochelshow op te voeren die ons moet afleiden.  Nu in deel 7 heb je al kunnen zien dat rechtstreekse vluchten over de grote oceanen niet plaatsvinden om de eenvoudige reden dat dit op de vlakke aarde een zeer grote omweg is.   De meest richte routes lopen nu eenmaal via het europeesche continent of de top van Afrika en Amerika.

Dit alles verklaart ook waarom vlucht MH370 vorig jaar totaal kon verdwijnen van de radar en dus van de GPS tracking.   Vliegtuigen boven de zuidelijke oceanen vliegen daar zonder enige manier van controle omdat het technisch gezien niet mogelijk is. Maar de andere reden is dus dat het vliegen daar totaal onlogisch is.

Daarom wordt er dus gegoocheld met de vluchtgegevens op de trackingsites zoals Flightradar24 en anderen.

Geloof echter niet direct alles wat ik je vertel en doe je eigen onderzoek, ontdek zelf hoe het in elkaar zit en overtuig je zelf .

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

 

 

 

 

 

Flat Earth deel 8 – De creatieve kracht ✅

vlakke aarde

In deze artikel reeks behandelen we het concept van de vlakke aarde (flat Earth) en hoe de elite dit voor ons verbogen houdt.

 

Dit artikel zal het vlakke wereld concept bekijken van uit het “waarom”  standpunt. We zullen het koepelprincipe een aantal keren benoemen zoals in ander artikelen over de vlakke aarde, maar dit zal niet het hoofd onderwerp zijn.

Vanuit een ander standpunt zullen we kijken naar de geschiedenis en de vlakke aarde.

 

Waarom zou er een wereld zijn met een koepel er overheen, het maakt onze wereld namelijk heel erg klein en begrenst.  Precies zoals admiraal Byrd al noemde tijdens een van zijn interviews en het maakt hem bedroeft te weten dat zijn wereld beperkt was.

Maar juist voor de mensen die kijken met open ogen naar dit concept zullen beseffen dat een vlakke wereld die begrenst is door een koepel geen beperking hoeft te zijn en juist ons de belangrijkheid van ons bestaan als mens bevestigd.  De wereld in de koepel is namelijk speciaal voor ons ontworpen en is het centrum van ons bestaan.

Al het andere om ons heen is slechts aankleding om ons ons leven te laten beleven. Het is allemaal ontworpen voor ons.

Om dit allemaal beter te begrijpen kijken we eerst naar een oud verhaal. Een verhaal waar de meesten wel bekend mee zijn en ook over een wereld gaat met een koepel er overheen.    Een verhaal dat door de eeuwen heen vele versies heeft gehad maar waarbij altijd de strekking hetzelfde is geweest.

Het speelt zich af in een tijd waarbij mensen extreem nieuwsgierig waren en nog geen woord kende voor luiheid of angst.  Een tijd waarin mensen techniek collectief naar hun handen zette .  Ze zeer bedreven waren in de fysica en hun kennis van bouwkunde zeer hoog was.   Maar ook een tijd waarin samenwerking en collectieve kracht een groot goed was en hun ambitie hen bracht naar de grens van de koepel.  Maar na het ontdekken van van de koepel werd het hun ambitie begrenst.

Er was namelijk niets meer wat zij konden ontdekken en exploreren.  En zo kwamen ze tot de conclusie dat er een creatieve kracht moest zijn die de wereld had gecreëerd en ontworpen.  Maar niet zoals er nu angst is voor het onbekende pakte deze mensen alles aan om deze grens te trotseren en over te steken.

En alles werd uit de kast getrokken om de ontwerpers van de koepel aan te spreken. alle nieuws en televisie zenders werden aangewend om de boodschap aan de ontwerpers over te brengen. Door in elke uitzending de boodschap te brengen dat ze wisten dat er een koepel was en dat ze antwoord wilde van de ontwerpers van deze wereld.

Maar bij het uitblijven van een reactie werd het grootste project aller tijden ondernomen. Het bouwen van een toren zo hoog en groot dat ze daarmee de koepel zouden kunnen bereiken. De toren van Babel.

En alles, letterlijk alles moest wijken voor de bouw van dit megaproject. Delfstoffen vanuit alle hoeken van de wereld werden aangewend en de complete natuur bezweek voor dit bouwproject.

Het was duidelijk dat door deze ongetemde inzet en samenwerking het plan uiteindelijk zou lukken om met hun toren de poorten van de koepel te bereiken en daar de ontwerpers van de wereld te ontmoeten. En alle wereld bewoners lieten door hun stem horen dat zij een verklaring wilde van de ontwerpers en eiste een antwoord. De roep werd steeds sterker en de toren reikte bijna tot aan de koepel .

Op dit punt besloten de ontwerpers dat het tijd werd voor een ingreep en er werd besloten tot een totale reset van het systeem.   De mensen werden veranderd en het belangrijkste was de verwarring door introductie van verschillende talen. Mensen konden elkaar niet meer verstaan en daardoor niet of slecht samenwerken.

De techniek ging verloren en de toren raakte in de vergetelheid. En er ontstond verdeeldheid . Zoveel zelfs dat samenwerking tussen de verschillende groepen niet meer tot de mogelijkheden behoorde en er daardoor in plaats van samenwerking oorlogen ontstonden.

Maar ook ontstonden verschillende culturen en gewoontes die er voor zorgde dat er verschillende uitingen tussen deze culturen ontwikkelde.  Dit eigenlijk tot verbazing van de ontwerpers, want deze cultuur verschillen waren de basis van wat wij tegenwoordig Kunst noemen.

Deze kunst was het middel om de mensen af te leiden van de vlakke aarde en het werkte goed in al zijn vormen.  Als in dans, schilderkunst, toneel, film maar ook in de sport.  Mensen werden massaal geobsedeerd door dit soort zaken en het hele levens doel en nieuwsgierigheid werd afgeleid door de kunst.

Omdat dit zo goed werkte werden ook de cultuur verschillen vergroot door de landschappen en weersomstandigheden in verschillende delen van de wereld erg van elkaar te laten verschillen, om nog meer verschil tussen gewoontes en gebruiken te stimuleren waardoor het gevoel van eenheid tussen alle mensen verder naar de achtergrond verdween en hiermee rechtstreeks de samenwerking tussen alle mensen tot een einde kwam.

Maar omdat deze cultuur verschillen ook tot grote conflicten leidde baarde de ontwerpers toch grote zorgen, maar zoals we nu ook weten kunnen mensen in tijd van oorlog soms ook hun mooiste kunstwerken produceren.  Uiteindelijk werd besloten dat ze deze wereld lieten zoals het toen was om te kijken waartoe het qua creatieve kracht toe zou leiden.

Om het systeem in stand te houden mocht niet bekend worden dat de aarde vlak was en werd daarom het heliocentrisch model geïntroduceerd.   De aarde als globe draaiend om de zon.  En zoals we nu weten tot in alle details ten volle uitgevoerd.  We komen de bolle aarde werkelijk in alle uithoeken tegen en je kunt er niet omheen als je als mens in deze wereld opgroeit.   Zowel de wetenschap en de religie adopteerde dit model.

earth+globe%3A+Planeet+aarde+met+doorzichtige+water+van+de+oceanen%2C+sfeer%2C+volumetrische+wolken+en+gedetailleerde+topografie+in+de+ruimte

Hierdoor ontstond een nieuw geloofsmodel dat ongekende mogelijkheden bood om uit te breiden. Een heliocentrisch model heeft in zich ingebouwd dat het oneindig is en dat het totaal blootleggen van het hele universum nooit zal gebeuren met zijn oneindigheid.  En alles gebaseerd  op gegevens die we als mensen zelf niet kunnen controleren en ons eenzijdig worden aangeboden door de wetenschap, ruimtevaart en astrologische instanties.

Vervolgens werd wetenschap omgezet in fictie , Science fictie was een feit.  Nog meer mogelijkheden om het globe model uit te melken en verder vast te zetten in de hersenen van de bevolking.  Zodat ontkennen hiervan bijna onmogelijk is en zelfs leidt tot spot van mensen die het wel in twijfel trekken.

Want hoe meer mensen geloven in dit concept hoe moeilijker het wordt dit nog ooit om te draaien.  Einstein zij ooit al eens ” voorstellingsvermogen is sterker dan kennis” .  En hier raken we een gevoelig punt.  Want het globe model is namelijk heel moeilijk te bewijzen.  Je kunt als mens zijnde namelijk nergens aan vaststellen dat de wereld een bol is . Alles werkelijk alles wat we waarnemen geeft ons een beeld dat de aarde vlak is.

Maar ooit zal er een tijd komen dat het wereldtoneel zijn gordijnen zal laten vallen en dat we ons allemaal zullen realiseren dat alles slechts een show was.   Dat de wereld waarin we leven een plaats is die speciaal voor ons gemaakt is om ons ons leven te laten beleven.   Uitgevoerd als een vlakke wereld bedekt door een koepel die het centrum is van ons universum.

En als we aan het eind van ons leven terugkijken op ons leven en we ons op weg bevinden naar een leven in een andere wereld kunnen we zeggen dat het een bijzondere wereld was waarin we veel hebben meegemaakt.

Het leven is maar een rit, een rit in een achtbaan

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

 

 

 

 

 

Flat Earth deel 7 – De lange afstanden op het zuidelijk halfrond ✅

vlakke aarde

In deze artikelreeks zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

In dit artikel  zal ik de lange afstanden behandelen in het zuidelijk halfrond. In het model van de vlakke aarde is dit het gebied dat het dicht bij de ring ligt die we Antarctica noemen.

Als je iemand zou willen overtuigen van de flat earth vanuit een praktisch oogpunt dan is dit een artikel waarin dat duidelijk wordt uitgelegd.  We gaan namelijk kijken waarom vliegtuigen bizarre routes nemen om hun doel te bereiken.

Om dit uit te leggen heb ik maar een paar simpele zaken nodig.  Een aantal websites, wat rekenwerk,een beetje tijd en wat gezond verstand. Je hoeft niet eens wat te noteren. Maar je mag het allemaal controleren en narekenen als je dat zou willen.

Onderaan het artikel staan alle links die ik gebruikte heb en eventuele referenties.

De eerste stap die we gaan doen is het verzamelen van een aantal steden in het zuidelijk halfrond die wezenlijk onder de evenaar liggen. Het gaat er om dat we aantonen dat de afstanden op de globe (bolle) aarde niet kloppen met de werkelijkheid.

Daarnaast hebben we een aantal middelen nodig om afstanden op de aarde te bepalen.  Je kunt dit tegenwoordig al heel eenvoudig op je mobiel doen met google maps maar hier zijn een aantal sites die zich hierin hebben gespecialiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan nu 2 groepen met steden samenstellen. 1 groep is in de regio Australië inclusief New Zealand. De andere groep zal bestaan uit steden in Zuid America

Groep 1:

 • Melbourne, Australië
 • Sydney, Australië
 • Perth, Australie
 • Auckland, New Zealand
 • Christchurch, New Zealand
 • Hamilton, New Zealand

Groep 2

 • Rio de Janeiro, Brazilië
 • San Paulo, Brazilië
 • Brasilia, Brazilië
 • Buenos Aires, Argentinië
 • Lima, Peru
 • Santiago, Chili

Om de afstanden te bepalen maakt het natuurlijk niet uit met welke groep je begint als het eindpunt maar een plaats is van de andere groep.  Neem nu van een van de groepen een plaats en bepaal de afstand naar een van de plaatsen uit de andere groep. Het maak voor het experiment niet uit welke plaatsen je neemt uit de twee groepen.

Je krijgt dan afstanden ergens tussen de 9000 km en 13000 km, Je zult ook zien dat de afstanden gekromd zijn, rekening houdend met de kromming van de aarde.  Het gaat er om dat je deze afstanden in je hoofd prent en later vergelijkt met de daadwerkelijke vluchten van vliegtuigen.

Verder zul je zien dat de kortste afstand een rechtstreekse vlucht is over de Stille oceaan. Om te bewijzen dat dit niet de enige mogelijkheid is nemen we als voorbeeld de tegenoverstaande route op de bolle aarde.  We gaan van Kaapstad naar Auckland.  Dit is ook een route over de stille oceaan en ook ongeveer 12000 kilometer.

We gaan een vlucht zoeken op een van de boekingssites, die je zelf het makkelijkst vindt. Het maakt uiteindelijk niet uit omdat deze boekingssites allemaal gebruik maken van dezelfde internationale databases.

Vliegtickets.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ziet dat de kortste vlucht ca 30 uur duurt.  Als we dan kijken dat een gemiddeld passagiers vliegtuig ongeveer 900 km/uur vliegt.  dan zou je in 30 uur  27000 km vliegen.  Dat is ruim twee keer zoveel als de afstand werkelijk is.  Goed er is een overstap en als we daar een tijd van 3 uur voor rekenen komen we misschien dichter in de buurt.  Dan vliegen we 27 uur a 900 km/uur.  Dat is 24300 km. Nog ruim twee keer de berekende afstand.

Vliegtickets.nl shot

Maar als we dan kijken waar de tussenstop is dan is dit in Dubay ? Dubay dit ligt compleet buiten de route. Het ligt helemaal naar het noorden. Dus we vliegen eerst de afstand die we eigenlijk moeten afleggen, ca 12000 km , naar het noorden om vervolgens de zelfde afstand weer naar het zuiden te begeven.  Dit op zijn minst erg vreemd en ook nog eens erg duur.   Maar misschien moeten we nog een paar mensen oppikken of hebben mensen meer tijd om van hun vlucht te kunnen genieten.

 

 

Nu zul je misschien denken dat dit maar 1 voorbeeld is en dat het met andere vluchten wel anders zal zijn. Nu ik daag je uit het zelf te proberen met een van de plaatsen uit beide groepen en je zult zien dat je bijna in alle gevallen een hele grote omweg maakt om op je bestemming te komen.  En er zullen ook een aantal vluchten verschijnen die wel een rechtstreekse verbinding zijn.  Maar als je vervolgens probeert deze vluchten te boeken kom je op een punt waar blijkt dat dit niet kan. De vlucht is al volgeboekt of er is een andere redenen waarom het niet kan.

Hoe je ook zoekt, nonstop vluchten zijn in het zuidelijk halfrond niet te vinden. Maar zelfs al vindt je er 1 dan komt de snelheid om de hoek kijken.  Deze komt namelijk niet overeen met de kruissnelheid van de vliegtuigen.  Het vliegtuig zou dan namelijk veel te langzaam moeten vliegen om in de lucht te blijven.

Wat betekend dit nu alles. Waarom kloppen deze gegevens niet. Wat is er aan de hand?

Om te begrijpen wat er aan de hand is pakken we de kaart van de vlakke wereld (flat earth) erbij

mapflat565ttt

Hier blijkt dat de enige route mogelijk, die via het noorden en dus via Dubay is.   Het wordt in een keer duidelijk waarom er wel een tussenstop gemaakt moet worden. De route is daadwerkelijk bijna 25000 kilometer en afsnijden of een binnendoortje is er niet bij.

Dit is de verklaring waarom vliegtuigen op de bolle aarde kaart zulke vreemde omwegen maken en op de meest vreemde plekken tussenstops maken.

En passagiers zullen het niet door hebben omdat in een vliegtuig ziet de lucht er overal het zelfde uit en ze hebben verder geen enkele referentie welke kant ze op vliegen.

Maar de piloten dan zul je je afvragen, die moeten zich toch wel eens afvragen waarom ze zulke vreemde routes vliegen?  Vooral in het verleden toen piloten echt zelf nog enig navigatie werk moesten doen. De huidige piloten zitten in vliegtuigen die geheel zelfstandig vliegen en waar zij alleen controleren of alles goed gaat.

En stel dat een piloot vragen gaat stellen?  Bij wie moet die zijn?  Bij de internationale instanties die de kaarten maken de USGS ( Amerikaanse organisatie van kaartmakers)?  Of bij het Amerikaanse leger dat GPS heeft ontwikkeld en beheerd.  Waarschijnlijk zullen ze daar geen gehoor vinden en zullen ze niet eens de stap durven te wagen. Een piloot die dergelijke organisaties in twijfel te trekken kon wel eens snel zijn baan verliezen.

Hier blijkt ook dat het hele kaart en navigatiegebeuren in handen is van een heel klein clubje die dit voor de hele wereld verzorgen.  Controleren door een onafhankelijke organisatie is hierdoor heel moeilijk en zal ook zeker tegengewerkt worden.

Maar zoals ik vaker zeg, ga zelf eens op onderzoek uit en geloof niet direct wat ik je vertel. Op internet is voldoende te vinden. Zowel van mensen die geloven in de vlakke wereld (flat earth) als mensen die volledig overtuigd zijn van de globe ( bolle aarde )

En als je toevallig een piloot kent, vraag eens waarom vliegtuigen zulke omwegen maken zonder het woord vlakke aarde te gebruiken.

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/flat-…

http://enclosedworld.com
Bevinden we ons in een afgesloten wereld zoals in de “Truman show” duizende kilometers in doorsnede.

GO to http://planefinder.net/ as you watch this.
GO to http://planefinder.net/ as you watch this.
GO to http://planefinder.net/ as you watch this.

Afstanden berekenen
http://www.timeanddate.com/worldclock…

Internationale luchthaven Australie.
http://www.infrastructure.gov.au/avia…
al/icao/desig_airports.aspx

Internationale luchthavens New Zealand.
http://www.fourcorners.co.nz/new-
zealand/international-airports/

Internationale luchthaven Zuid America.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_…
orts_in_South_America

Kruissnelheden van passagiers vliegtuigen.
http://www.askcaptainlim.com/flying-t…
flying-90/645-what-are-the-cruising-spee­ds-of-the-
various-airliners.html

Het GPS Systeem.
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_P…
http://us.battle.net/wow/en/character…

 

 

Flat Earth deel 6 – De diepte in ! ✅

vlakke aardeIn dit artikel behandel ik hoe de vlakke aarde (flat earth) is vormgegeven en in dit specifieke geval hoe dik de vlakke aarde is.

 

We gaan dus een stukje verder in op het ontwerp van de vlakke aarde en hoe deze is uitgevoerd.

 

Want hoe dik is de aarde eigenlijk, en hoe is deze vormgegeven? Om het plaatje compleet te maken kijken we even terug op een paar eerdere artikelen waarin het ontwerp van de vlakke aarde(flat earth)  zijn behandeld.

Allereerst is er een koepelconstructie van zeer geavanceerd materiaal die een overspanning heeft van duizenden kilometers en enkele honderden kilometers hoog die de hele bekende wereld overspant.  Deze koepel is de oorzaak van onze blauwe lucht.  Want boven deze koepel bevindt zich water. Heel veel water.

In dit water worden door een nog onbekende techniek sterren en sterrenstelsel geprojecteerd in een 3D uitvoering.   Er zijn zelfs experimenten waarbij dit nagebootst wordt zoals hier in deze video is te zien

De maan en zon kunnen op een dergelijke manier geprojecteerd worden maar dan binnen de koepel.

Maar de koepel zelf wordt van ons verborgen gehouden door steeds extremere natuuromstandigheden. Hoe hoger je komt hoe kouder het wordt maar ook hoe minder zuurstof er aanwezig is.  Maar op de aarde wordt de koepel beschermd door een reeks van oceanen die met zout water het reizen niet eenvoudig maken.

Maar eenmaal op Antarctica worden er natuurlijk pas echt een paar flinke barrières opgeworpen.  Extreem koude temperaturen, geen leven, geen vloeibaar water en ongelofelijk hoge ijsmuren

Al met al is de koepel door een mens zonder extreme bescherming niet te bereiken.  

Maar we hebben 1 ding buiten beschouwing gelaten en dat is diepte, de grond in.  En daar zijn wij mensen heel goed in. Graven !   Het beschermen van de koepel was in vergelijk hiermee nog redelijk eenvoudig. Zorg gewoon dat er steeds minder mogelijkheden zijn om de koepel te bereiken door afname van temperatuur en zuurstof.

Maar dit is in de aarde niet mogelijk, maar hier komt een andere barrière naar voren.

Toenemende temperatuur na mate je dieper de aarde in gaat.  Zelfs zover dat je op een gegeven ogenblik vloeibare steen tegenkomt.  Maar toch blijkt het graven in de aarde een zeer moeilijke onderneming te zijn.  Het diepst wat de mens ooit heeft kunnen komen is 12 kilometer diep.

Dit is door de Russen in de jaren 70 gegraven in het schiereiland Kola.  Maar wat zij ook probeerden om dieper te komen. Het is niet gelukt. Deze 12 km is schijnbaar echt de ondergrens ,

 

Bijzonder was wel dat er op zeer grote diepte nog water gevonden werd. Dit is echter tegen alle verwachtingen in van wat er op een bolle aarde zou moeten gebeuren. Door toenemende temperatuur en hardheid zou het water allang verdampt of verdrongen moeten zijn.

Ook in zee zijn er expeditie geweest naar extreme dieptes. Ook hier duiken natuurlijk grote problemen op voor de mens. De druk wordt hoe dieper je gaat steeds hoger en neemt zeer extreme vormen aan.

Een duikboot moet zeer zwaar uitgevoerd worden en hiermee de zeer zware druk weerstaan. Toch zijn er mensen geweest in het onderste van de oceaan.  Omdat ze alleen in een onderzeeër daar kunnen leven is echt onderzoek en graaf werkzaamheden op deze diepte niet mogelijk.

Toch is er hier op deze grote diepte iets bijzonders aan de hand. Er zijn meren onder de oceaan aanwezig. In de onderstaande video kun je zien dat de diepzee onderzoeker Mike deGruy met zijn onderzeeër op zo’n meer stuit.

Hieruit zou je de conclusie kunnen trekken dat er onder de aarde ook water is. net als boven de koepel.Dit is allemaal in overeenstemming met het verhaal Genesis in bijbel.  Waar het scheppingsverhaal wordt beschreven.  Een van de onderdelen is dat tijdens de schepping de wateren werden gescheiden en dat daartussen de aarde ontstond.

Dit is dus precies wat we zien, water onder de aarde en een koepel ( firnament ) boven de aarde waarboven zich ook water bevindt.

Een van de mensen die zich hierin zeer verdiept heeft is Rob Skiba. Hij heeft het verhaal en de beschrijvingen zoals die in de bijbel zijn weergegeven uitgewerkt tot een model. Dit model is waarschijnlijk een zeer goede benadering van hoe onze wereld er technisch gezien uitziet en functioneert.

Zoals je kunt zien is de koepel afgeschermd met een gouden (gele) plaat.   We leven dus eigenlijk in een soort onderzeeërs . Misschien hadden de Beatles hier hun inspiratie wel vandaan toen zij het liedje “we all live in a Yellow submarine”schreven.

 

Beatles – Yellow Submarine

IN THE TOWN WHERE I WAS BORN
LIVED A MAN WHO SAILED THE SEA
AND HE TOLD US OF HIS LIFE
IN THE LAND OF SUBMARINES

SO WE SAILED UP TO THE SUN
TILL WE FOUND THE SEA OF GREEN
AND WE LIVED BENEATH THE WAVES
IN OUR YELLOW SUBMARINE

WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE
WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE

AND OUR FRIENDS ARE ALL ABOARD
MANY MORE OF THEM LIVE NEXT DOOR
AND THE BAND BEGINS TO PLAY

WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE
WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE

AS WE LIVE A LIFE OF EASE
EVERYONE OF US HAS ALL WE NEED
SKY OF BLUE AND SEA OF GREEN
IN OUR YELLOW SUBMARINE

WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE
WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE

WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE
WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE

Na het lezen van deze tekst kijk je toch met een andere blik naar dit liedje en naar de wereld. Leven we echt in een onderzeeërs ?  En weten we al heel lang dat de wereld vlak is ?

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

 

 

 

 

 

Zoektocht naar de werkelijkheid