Spring naar inhoud

Sumerische kleitabletten – De Goden moeten vluchten

160311_ft_cyberwar-nuclear-war-crop-promo-xlarge2

Eerste tablet deel 1

Deze eerste tablet geeft weer dat er zich een verschrikkelijke ramp op aarde heeft voorgedaan die zijn weerga niet kent. Uit de tekst kun je herleiden dat er door de “Goden” op aarde een atoom bom tot ontploffing is gebracht. De gevolgen zijn desastreus en al het leven op aarde is in gevaar. De “goden “moeten zelfs vluchten in hun sterrenschepen.   Dit is eigenlijk hoe uiteindelijk het verblijf van de Annunaki op aarde eindigt. In de volgende tabletten wordt weergegeven hoe zij hier op aarde kwamen en wat zij hier deden. Daarnaast komt naar voren hoe de mens werd geschapen en wat zijn doel was hier op aarde.

Let wel dat deze teksten dateren van minimaal 5000 jaar voor christus.  Alleen het feit dat er zulke zaken als hier in de tekst worden besproken zet de hele geschiedenis van de mensheid al ineen compleet ander daglicht. Laat staan de technische mogelijkheden die worden besproken in de verdere verhalen in de tabletten.

Kortom, volg de komende tijd de vertalingen die ik op mijn blog zal plaatsen en verwonder je hier over.
Maar houd altijd in gedachten dat dit alles is genoteerd in een periode dat wij dachten dat iedereen nog in een grot leefde met een beren velletje om en een knots op de schouder

De woorden van de heer Enki,eerstgeborene, zoon van Anu die regeerde op Niburu.
Met zwaar gemoed uit ik mijn jammerklachten
Bittere klachten waar mijn hart vol van is

Hoe besmet is het land, zijn mensen overgeleverd aan de besmette wind, de stallen verlaten, de schaapskooien leeg.
Hoe besmet zijn de steden, hun inwoners dood opgestapeld lijken aangetast door de besmette wind.
Hoe besmet zijn de velden, hun vegetatie verschrompeld door de besmette wind
Hoe besmet zijn de rivieren, niets zwemt er meer, heerlijk zuivere wateren veranderd in vergif

Van zijn zwart hoofdige mensen,  is Sumer ontdaan, vergaan is al het leven.
Van het vee en schapen is Sumer ontdaan, stil als het gezoem van de karnemelk.
In de glorieuze steden, huilt alleen de wind :  Dood is zijn enige geur
De tempels waarvan hun top naar de hemel reikte zijn door hun goden verlaten
Van heerschap en koningschap is geen sprake, scepter en tiara zijn verdwenen

Op de banken van de twee grote rivieren, eens weelderig en leven schenkend. groeit alleen maar onkruid.
Niemand betreed de snelwegen, niemand bezoekt de straten:  bloeiend Sumer is als een verlaten woestijn
Hoe besmet is het land van de goden en de mensen.
Op dat land vond een ramp plaats, ongekend tot de mensheid

Een ramp die de mensheid nog nooit had gezien. een waaraan geen weerstand geboden kon worden
Op al het land, van oost tot west, was een destructieve hand van terreur aanwezig
De goden, in hun steden, waren even hulpeloos als de mensen.
Een besmette wind, een storm ontstaan in de verre vlakte, veroorzaakte een grote ramp in zijn pad
Een dodelijke wind, ontstaan in het westen en gaande naar het oosten, zijn richting bepaald door het lot.

Een storm verslindend als de zondvloed, door de wind en niet door het water, een vernietiger door vergiftigde lucht. geen getijde golven , overweldigend.
Het geloof en niet het lot was het gevaar dat de almachtige goden, in hun raad, met de grote ramp hadden veroorzaakt.
Het werd door Enlil en Ninharsag besloten, en ik was de enige die smeekte om dit te stoppen.
Dag en nacht bekritiseerde ik het hemelse decreet om het te stoppen, echter zonder resultaat.
Ninurta, Enlil’s militaire zoon, en Nergal, mijn bloedeigen zoon, wierpen de giftige wapens af in de grote vlakte.

Dat er een besmette wind volgde op de flits wisten we niet! Ze huilen nu in doodsangst.
Dat de dood-veroorzakende storm ontstaan in het westen, zijn koers naar het oosten zou maken kon niemand voorzien. Dat is wat de goden nu berouwd .
In hun heilige steden, waren de goden in ongeloof, dat de besmette wind op weg was naar Sumer.
De een na de andere god vlucht uit hun steden, hun tempels achterlatend aan de wind.
In mijn stad, Eridu, naderde een giftige wolk. Waaraan ik niets kon doen om deze te stoppen.
Ik instrueerde mijn mensen om te vluchten naar de open vlaktes. Samen met mijn echtgenote, Ninki, de stad verlatend.

In de stad van het verbond Hemel-Aarde, Nippur,  kon Enlil niets doen om het te stoppen.
Om de besmette wind te ontsnappen, betraden Enlil en zijn echtgenote hun sterrenschip en vertrokken snel.
In Ur, Sumer’s stad van het koningsschap, riep Nannar om hulp van zijn vader Enlil.
Op de plek waar de tempel in zeven stappen naar de hemel reikt, weigerde Nannar het lot onder ogen te zien.
Vader die mij verwekte, de grote god die Ur het koningschap had verleend. stuur de besmette wind weg !! ,pleite Nanar.

Grote god die het vertrouwen uitstraalt, spaar Ur en zijn inwoners , uw lof worde voorgezet. sprak Nannar.
Enlil antwoorde zijn zoon: Nobele zoon, aan jou was koningschap toegekend over je wondelijke stad Eeuwig heerschap is je echter nooit toegekend.  
Neem je echtgenote Ningal, en vlucht uit de stad ! Zelfs ik die de wetten bepaal, kan kan het lot niet buigen !
Alzo mijn broer Enli sprak: Helaas, helaas dit was niet onze bedoeling !!

Geen ramp is zo groot geweest sinds de zondvloed over de mensen en goden kwam. Helaas het was niet onze bedoeling !
De grote zondvloed was onvermijdelijk. De grote ramp van de dood-veroorzakende storm was dit niet.
Door schending van een gelofte, door een beslissing van de raad werd het veroorzaakt. Door vernietigende wapens werd het gecreëerd.
Door een beslissing en niet door noodlot, werden de giftige wapens losgelaten. Door overleg werd het noodlot afgeroepen.  Aan Marduk, mijn eerstgeborene, was de vernietiging van de zonen gericht, wraak was in hun harten. 

Het is niet aan Marduk om de macht te grijpen ! schreeuwde Enlils’s eerstgeborene .  Met wapens zal ik hem weerstaan, zei Ninurta. Van mensen stelde hij een leger samen.
Daarbij Babili als navel van de aarde te verklaren. schreeuwde Nergal, Marduks’s broer. In de raad van grote goden werden venijnige woorden verspreid.
Dag en nacht heb ik mijn tegenstand uitgesproken:  ik verkondigde vrede en betreurde de haast. 
Voor de tweede keer hieven de mensen zijn hemelse foto;  Waarom blijven de tegenstelling bestaan vroeg ik mij af in vertwijfeling.
Zijn alle instrument gecontroleerd. 

Is het tijdperk van Marduck niet in de hemel aangekomen? Informeerde ik nogmaals.
Ningishzidda, mijn eigen zoon, haalde andere tekenen van de hemel aan. Zij hart, wist ik, kon de ongerechtigheid van Marduk niet vergeven.
Nannar, kind van Enlil geboren op aarde, was ook onverbiddelijk. Hij zei;  Marduk heeft mijn tempel in de noordelijke stad als zijn verblijfplaats toegeëigend. 
Ishkur, Enlil’s jongste, eiste straf.  Hij zei; “In mijn land maakte hij de mensen als hoeren.”

Utu, de zoon van Nannar, richte zijn toorn tegen Marduk’s zoon Nabu.  Hij wilde de landingsplaats van de sterrenschepen innemen!
Inanna, tweelingzus van Utu, was furieus over dit alles.  Ze eiste de veroordeling van Marduk voor het vermoorden van haar geliefde Damuzi.
Ninharsag, moeder van de goden en de mensen, haar blik afkerend.  Zei alleen  “Waarom is Marduk niet hier? ” 

Gibil, mijn eigen zoon, antwoordde met somberheid “Marduk heeft alle smeekbedes naast zich neergelegd. Door de tekenen van de hemel claimt hij zijn suprematie!
Ninurta, Enlil’s eerstgeborene , schreeuwde “Alleen door wapens kan Marduk worden gestopt!”
Utu was bezorgt over de landingsplaats van de sterrenschepen. Deze mag niet in de handen vallen van Marduk! zei hij.

16 Comments »

   • Ik weet niet waarom jij test 1…2….3 liked.
    Geef eens antwoord op hoe ik die leugenaar Sitchin op z’n staart trap.
    Of ben je daar nu ineens niet mans genoeg voor en zwijg je daarom?
    Die hele niburu en platte aarde onzin valt nu in duigen. Niet waar René ?
    1+1=2

    Like

   • Sorry Waterman dat ik nu pas reageer, je opmerkingen waren me even ontschoten.

    Wat betreft Sitchin moet ik je toch wel gelijk geven. Ik heb destijds die kleitabletten vertaald vanuit het engels naar het nederlands omdat het mij een hele andere kijk op de geschiedenis gaf dan wat ons altijd is voorgehouden. Nu bij voortschrijdende inzichten realiseer ik me ook dat Sitchin een middel was om dit verhaal aan de man te brengen. Neemt niet weg dat veel mensen het lezen en hierdoor misschien hun geprogrammeerde beeld van de geschiedenis kunnen doorbreken. Dat is ook de reden dat ik er af en toe nog wat van publiceer. En bovendien is het buiten dit een middel om mensen naar mijn blog te trekken. Ook niet geheel onbelangrijk.

    Maar wat betreft het vlakke aarde verhaal, daar zullen we het denk ik niet eens worden. Ook ik kan niet met 100% zekerheid zeggen hoe het in elkaar zit daarvoor is de echte werkelijkheid te complex. Maar vooralsnog zijn voor mij persoonlijk de aanwijzingen dat de wereld voor ons als waarnemer vlak is veel groter dan de door de gevestigde orde gepresenteerd bewijs van een bolle aarde

    Like

   • Ik weet verder niet hoe jij waarneemt, om tot de conclusie te komen dat de aarde een platte plaat is.
    Ik heb heel wat reizen achter de rug en kan volgens mijn eigen waarnemingen alleen maar tot de conclusie komen dat wij niet op een platte aarde leven.
    Hoe dan ook, de toekomst van het leven op aarde is in gevaar.
    Mensen kunnen steeds slechter met elkaar samenleven.
    Gegroet en prettige dag nog.

    Geliked door 1 persoon

 1. Poging 2
  Sitchin’s Involvement with the Illuminati / High Freemason
  To produce fake “scientific” research results and to invent another, most entertaining ancient astronauts story – this can have different motivations. Did Sitchin just try to copy Erich von Dänikens success by abusing the Sumerian sources that are only really known and “debunkeable” by a handful of people on this planet? Was it money, or did he even believe in his own theories?

  To give another light on this question it is most interesting to dive into the real role the “London School of Economics”, where Sitchin studied, takes in the world of the powerful global elite, the dark cabal of the Illuminati/top Freemason/Zionists.

  The London School of Economics is a part of “The City of London“, the financial and factual power center of the western world, owned and ruled by the Illuminati faction of the Rothschild’s, and serves as talent factory for their economic leaders. We can safely assume that most if not all of these students are initiated on various degrees of the local masonic lodges, their secret “knowledge”, their occult rituals and apocalyptic belief systems.
  https://chaukeedaar.wordpress.com/2011/08/15/zecharia-sitchin-inventing-the-nibiru-and-annunaki-lie-on-behalf-of-the-illuminati/

  In Jip en Janneke taal………..René is in de kabal val getrapt,want hij neemt die verhalen allemaal serieus.
  Of René werkt zelf voor de kabal/illuminati en heeft dit blog gemaakt om mensen in de platte aarde/niburu val te lokken. M.a.w. proberen te hersenspoelen.

  Je kan niet een tegenstander van de kabal/Rothschild’s zijn en tevens wel die Sitchin voor waarheid aannemen.
  Dan zou de illuminati voor waarheid staan.
  Dat is niet zo. De illuminati zijn de zionisten en zijn meesters in geschiedenisvervalsing/liegen. Het zijn ook niet echt joden.
  De kabal zijn geen echte joden. De kabal zijn de zionisten. Net als de talmud zionistisch is.
  Sitchin was ook een zionist.

  Like

  • Dag Waterman. Ik kan je reactie goed begrijpen, welke rol speelt die Sitchin weer in deze wirwar van informatie? Of laat hij toch een tipje van de waarheid zien?
   Ik merk nu toch onderhand ook wel dat veel dingen die we geleerd hebben gewoon niet kloppen. Als ik nu toch dualistisch ga denken , en dat de illuminatie de bad-gays zijn, merk ik een soort tendens . Telkens vertellen ze een halve waarheid, een deel is waar, zodat we er mee kunnen resoneren, en het andere deel is een leugen. Het is aan ons om dit door te hebben. Ook valt het me op, dat de bad gay’s eerst onze toestemming nodig hebben, zodat we onze macht uit handen geven. Daarvoor gebruiken ze inderdaad, misleiding, halve waarheden en vooral angst. Indien de mensheid vandaag zou beslissen dat geld geen waarde meer zou hebben, en dat we bijvoorbeeld een compleet nieuwe systeem bedenken, door bijvoorbeeld ruilhandel, dan zouden de Kabal/Rothild ineens een hun macht verliezen. Indien wij geen angst meer zouden tonen, zou alles voorbij zijn. De Kabal/Rothschild weten dat, en proberen ons te misleiden, want wanneer wij ons bewust zijn wie we werkelijk zijn en waar we in staat zijn, is er voor hun wereld geen plaats meer en zullen vanzelf verdwijnen. Per direct als we dat collectief willen. Eigenlijk zijn ze doodsbenauwd voor ons en ze moeten steeds meer toeren uithalen om het stijgende aantal mensen die wakker dreigen te worden te mislijden. De infromatie op internet wordt steeds lachwekkender, maar het lukt ze nog steeds heel goed. Het valt me ook op dat wanneer er mensen zijn die iets nieuws vertellen en veel aandacht krijgen in de wereld, ineens verdwijnen, een ongeluk krijgen of ineens in een korte tijd ziek worden. Dan neem ik hun boodschap serieus. Je hebt helemaal gelijk, de wereld is een gekkenhuis op dit moment!

   Geliked door 1 persoon

   • Bor, ruilen zoals vroeger kan inderdaad de macht van de kabal breken.
    Dat is ook hun grote teleurstelling. Mensen die alle andere mensen als gelijke zien.
    Een eenling kunnen ze laten verdwijnen maar een toenemende massale ontwaking waar mensen vrij zijn van angst kunnen ze niet meer tegenhouden.
    Al gooien ze er nog 1000 false flags tegenaan.
    Wat betreft die wir war van Sitchin. Wat moet ik met zulke onzin,waarvan ik al aantoon uit welke koker die komt?
    Bij mij bestaan geen halve waarheden.
    Het is of waarheid of leugen. Een halve waarheid is ook een leugen.
    Echte waarheid is dat een mens niet zonder schoon water kan.

    Like

  • Waterman, en stel dat ze een waarheid presenteren op zo’n manier dar we die niet aannemen als een waarheid, dan weten we nog niet de waarheid. Maar je hebt gelijk, uiteindelijk is maar 1 waarheid. Maar hoe weet je de waarheid, als er geen onwaarheid is in deze duale wereld?

   Geliked door 1 persoon

 2. Beste Rene. Bedankt voor de artikels Sumerische kleitabletten. Ben je dan ook bekend met het werk van Lloyd Pye? Zie youtube zo nodig en niet wikepedia. Ik vind zijn argumenten mbt schedelonderzoek interessant en ik heb wel het idee dat zij weet waar hij het over heeft want kom zelf ook uit de medische hoek. Uit eigen ervaring weet ik ook dat out of the box denken in de medische wereld niet gewaardeerd wordt.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: