Spring naar inhoud

Wat als nanotechnologie en kunstmatige intelligentie leiden tot de onsterfelijkheid? ✅

Wat als nanotechnologie en kunstmatige intelligentie leiden tot de onsterfelijkheid? Wat als transhumanisten als Ray Kurzweil van Google en Michio Kaku (bekend van Discovery Channel) gelijk krijgen en we kunnen alle biologische sterfelijke cellen in ons lichaam vervangen door nanotechnologisch gereproduceerde cellen, waaruit de genetische foutjes die leiden tot ziekten en sterfelijkheid, weg-geprogrammeerd zijn? Waarom wijs ik u eigenlijk steeds op dit onderwerp? Het klinkt te veel science fiction en daar wilt u zich liever niet mee bezig houden. Ik heb het er zo vaak over, omdat de technologische ontwikkelingen niet alleen verhelderen wie de wereld in zijn greep hebben, maar ook welk gevaar er dreigt. Eigenlijk is dit dé reden dat ik schrijf en u probeer wakker te schudden. Als je ontdekt dat je op een breuklijn leeft, wilt u dat toch ook graag horen voordat u een huis gaat bouwen? Als je ontdekt dat je op een cruciaal moment in de menselijke geschiedenis of (zo u wilt) evolutie leeft en er gaat iets heel erg ingrijpends gebeuren, wilt u dat dan niet horen alvorens u plannen maakt?

De meeste mensen hebben bij technologische vooruitgang nog een beetje het beeld van de bekende robotica. Zie daarvoor bijvoorbeeld onderstaand filmpje. We denken aan vliegende bionische vogels zoals in dit filmpje of insectoïde-robots die bijvoorbeeld zwermen kunnen vormen of gezamenlijk allerlei informatie kunnen verzamelen en een intelligent netwerk kunnen vormen. Ook denken we misschien wel aan de mugrobot of de bijrobot en aan allerlei andere varianten die door het Militair Industrieel Complex ontwikkeld worden. We weten inmiddels wel dat Amazon al een dronesysteem ontwikkeld heeft om postpakketjes te bezorgen, maar hebben ook gezien dat de militaire en civiele drones redelijk makkelijk te jammen of te hacken zijn. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld de communicatieverbinding kan verstoren of daadwerkelijk in kunt breken op de besturing van een drone. Dat is allemaal de technologie die we nu in de media zien en daarbij zouden we nog onze schouders op kunnen halen en wegwuivend denken: “Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen.” Maar de wetenschappelijke ontwikkelingen zijn veel verder dan datgene wat we in de media zien. Dat wil niet zeggen dat het geheim is of dat er een complot gaande is. Nee; iedereen kan het vinden als je zoekt en de meeste mensen aan universiteiten als Delft en Eindhoven zijn er behoorlijk goed vanop de hoogte. En we zitten in ogenschijnlijk in een zeer hoopvolle wetenschappelijke evolutionaire kwantumsprong, omdat bijvoorbeeld de meest verschrikkelijke ziektes daadwerkelijk genezen kunnen gaan worden door de recente technologische vooruitgang. (lees verder onder het filmpje)

Nanotechnologie, kunstmatige intelligentie (of AI: Artificial Intelligence) en kwantumcomputers zullen de wereld heel snel op zijn kop gaan zetten. De drie vakgebieden kunnen eigenlijk niet zonder elkaar of (liever gezegd) zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Met behulp van nanotechnologie kun je namelijk ieder atoom of molecuul nabouwen en zelfs nieuwe stoffen bedenken. In de ontwikkeling van zogenaamde qubits voor het bouwen van kwantumcomputers is nanotechnologie dus erg handig. Stel je hebt ‘s wereld krachtigste computer en je voorziet die van 1 qubit, dan verdubbel je al de gehele rekencapaciteit van die computer. Kunstmatige intelligentie op zo’n computersysteem kan je dan helpen om de technologische ontwikkeling van kleinere (en meer qubits) te versnellen en zo zal de eerste échte kwantumcomputer al snel een feit zijn. De film Transcendence bracht goed in beeld hoe rekencapaciteit en kunstmatige intelligentie in samenwerking met nanotechnologie elkaar versterken in hun ontwikkeling. Dat leek een SciFi verhaal met een mooie morele waarschuwing, maar de toekomstige praktijk ligt dichterbij hetgeen in de film getoond werd dan u denkt. Met behulp van kwantumcomputers zal de AI intelligenter worden en kunnen we nog verfijndere nano-materialen ontwikkelen, waardoor ook weer de rekenkracht vergroot zal worden. Daardoor kan die technologische groei voldoen aan de wet van Moore, die aangeeft dat die groei niet lineair, maar exponentieel is. Persoonlijk denk ik dat die wetmatigheid niet zozeer een “natuurwet” is, maar mogelijk meer een gevolg van “ingegeven kennis”.

Waar heeft de technologische ontwikkeling ons tot nu toe geleid? Wat is de huidige stand van zaken? Om een voorbeeld te geven: Een groep natuurkundigen bouwde onlangs de kleinste motor ooit. Een motor die uit één enkel atoom bestaat. Net als elke andere motor zet het warmte-energie om in beweging, maar dan op een kleinere schaal dan ooit eerder gezien. Het atoom is gevangen in een kegel van elektromagnetische energie. Lasers worden gebruikt om het op te warmen en af ​​te koelen, waardoor het atoom in de kegel heen en weer beweegt als een motorzuiger. De wetenschappers van de universiteit van Mainz in Duitsland die achter de uitvinding zitten, hebben nog geen toepassing voor de motor, maar het is een goede illustratie van hoe we steeds meer de dagelijkse machines op een nanoschaal na kunnen maken. Dit baant de weg voor een aantal spannende mogelijkheden in de toekomst, met name in het gebruik van nanorobots in de geneeskunde, die in het lichaam worden geïnjecteerd om gericht medicatie af te leveren of zelfs ziekten als kanker te bestrijden. Ook ontwierpen ingenieurs aan de Ohio State University complexe nano-mechanische onderdelen; gebouwd met behulp van DNA. Ze konden daarmee driedimensionale nanomachines bouwen. Dat past dus allemaal in uw lichaam. Maar er gebeurt veel meer op dat gebied (lees hier).

In oktober 2016 publiceerde een team van Israëlische wetenschappers een productontwikkeling waarbij gebruik gemaakt werd van de hersengolven van een operator die op afstand (met zijn gedachten) DNA-nanobots kon aansturen, terwijl deze in een levende kakkerlak zaten. Via gedachteaansturing openden de nanobots zich om een medicatie-achtig molecuul in de kakkerlak los te laten, dat de fysiologie van de cellen aanpaste. De kakkerlakken werden zo fluoriserend; zuiver en alleen door de gedachten-instructies van de operator. Het experiment leverde het bewijs van een nieuw tijdperk van brein-nanomachine-interfaces. Begint u nu te begrijpen waarom Elon Musk (bekend van Tesla auto’s en SpaceX) het bedrijf Neuralink op kon richten? Combineert u namelijk deze kennis met de onderzoekingen op het gebied van neural dust (zie onderstaand filmpje), dan lijkt niets het op de mark brengen van een breininterface nog in de weg te staan. Lees meer over die technologie en de stand van zaken in mijn voorgaande artikelen daarover (hierhier en hier en lees verder onder het filmpje)

In de wetenschap dat de nanotechnologie dus niet alleen het bouwen van nanobots mogelijk maakt, maar dat het gehele menselijke genoom in de toekomst ge-herprogrammeerd kan worden, kunt u zich voorstellen dat de verwachte onsterfelijkheid door mensen als Ray Kurzweil, Michio Kaku en Aubrey De Grey, helemaal geen onbereikbaar doel meer lijkt. Het herprogrammeren van DNA lijkt nu nog een ver van mijn bed show, maar als nano-bots medicatie af kunnen leveren, kunnen ze in de toekomst ook constructurele wijzigingen aan de DNA-strengen realiseren. Het is een kwestie van tijd. En daar komt de samenhang tussen de 3 genoemde technologische ontwikkelingen van nanotechnologie, kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers, weer om de hoek kijken. Deze zullen die vooruitgang in een stroomversnelling stuwen. Dit zijn niet mijn wilde fantasieën, maar het zijn simpelweg de ideeën van Google’s technologische frontman Ray Kurzweil en anderen. Kurzweil stuwt niet voor niets de ontwikkeling van die gehele industrie en van allerlei singulariteit-universitaire stromingen.

In mijn vorige artikel gaf ik al aan dat het transhumanisme fase 4 in de ontwikkeling richting de singulariteit is. Alle wetgeving die we nu door overheden voorbereid zien worden, hebben te maken met deze ontwikkeling. Het is niet alleen de ontwikkeling richting een wereldregering, maar tevens richting een regiem dat alle mensen onder een totale directe aansturing brengt. Ik heb het dan over zowel aansturing direct in het brein als aansturing op DNA niveau. Gezien de huidige technologische stand van zaken kunnen we er redelijk zeker van zijn dat het transhumanisme en de onsterfelijkheid er gaan komen. Het zijn geen doelen die nog ver buiten bereik liggen. Het zijn realistische doelen. Iedereen die daar nog sceptisch over is, heeft zich simpelweg niet goed verdiept in de technologische stand van zaken en de ontwikkelingen volgens de wet van Moore (waarvan ik de wetmatigheid betwijfel, maar eerder denk aan ‘gegeven kennis’). In principe kunnen we er vanuit gaan dat hele populaties via zaken als chemtrails en vaccinaties ongemerkt geïnfiltreerd zullen worden met nanobots. Hoewel de game- en pornoindustrie waarschijnlijk een drijvende kracht zullen zijn om de commerciële neurologische connectie in een verdienmodel te hangen en er tevens voor te zorgen dat mensen vrijwillig in een cyborg willen veranderen, zal er mogelijk (en zeer waarschijnlijk) ook heimelijke infiltratie in het menselijk lichaam optreden. Als mensen ongemerkt op DNA niveau getransformeerd kunnen worden en ongemerkt op neurologisch niveau gedachten geïmplementeerd kunnen krijgen, dan verbleken de ouderwetse mind control methodes van NLP technieken en subliminale programmering. Dan kunnen hele populaties direct beïnvloed en aangestuurd worden in hun brein.

De keuze om onsterfelijk te worden zal niet gehinderd worden door technologische vooruitgang, maar zal veel meer samenhangen met de individuele keuzes van mensen. Persoonlijk geloof ik dat de kracht van de ziel ook de mind control via fysieke nano-technologische infiltratie van het menselijk lichaam en brein, te boven gaat. Kortom de ziel is krachtiger dan de technologie. Daarom zullen er ook in die fase van technologische grip op de massa, altijd individuen blijven bestaan met een iets te sterke eigen wil. Er komt dus een tijd dat u kunt kiezen voor het transhumanisme en voor de singulariteit. Deze periode zal mijns inziens samenvallen met de religieuze profetieën van de komst van een messias (ogenschijnlijk), voorafgegaan door een Armagedon. In mijn artikel over de game-industrie lichtte ik al toe hoe, op het moment dat de gehele wereldpopulatie biologisch geïnfiltreerd is met nanotechnologie en heimelijk met het brein aan het 5G netwerk hangt, een messiasverschijning middels een augmented-reality show kan worden gerealiseerd. De dan te verschijnen messias zal de onsterfelijkheid aan kunnen rijken. Die onsterfelijkheid is dan niets anders dan de technologische valkuil richting de singulariteit. Die singulariteit waarin de mens met kunstmatige intelligentie zal samensmelten, is de grootste valkuil van diegene die de huidige matrix eveneens gebouwd heeft en ook deze technologische ontwikkeling stuwt (terwijl wij denken dat het de wet van Moore is). Waarom ik denk dat die singulariteit een valkuil is, zal ik in een volgend artikel toelichten.

Het is natuurlijk wel zeer verleidelijk om voor de komende onsterfelijkheid en singulariteit te kiezen. Wat is er nu mooier dan dat alle ziektes overwonnen zijn; veroudering iets van de 20e eeuw was; dat je weer jong kunt worden alsof je 25 bent en doodgaan een keuze is. Natuurlijk zal de oplettende lezer denken aan de film In Time uit 2011. Transhumanisten als Ray Kurzweil houden u naast deze onsterfelijkheid, de worst voor van het creëren van oneindige simulatieve realiteiten, meerdere lichamen, ruimte reizen via teleportatie, enzovoort, waardoor u misschien denkt aan een film als Inception of aan Star Wars. Let wel; dergelijke SciFi films en series zijn juist gemaakt om u te doen denken: “Ach, dat is iets uit de film, dat is niet echt!” Heeft u bovenstaande technologische ontwikkelingen een beetje op het netvlies, dan kunt u doorkrijgen dat het juist wél echt is. Dat is waar we naar toe gaan. U en ik gaan het zeker mee maken als we niet voor eind jaren 30 tegen een boom rijden. In mijn optiek zijn het transhumanisme en de singulariteit echter de grootste valkuil sinds de bouw van de simulatieve realiteit waarin we nu al leven; de grootste valkuil van de bouwer van de huidige matrix; degene die ook de drijvende kracht is achter de technologische ontwikkelingen. Ik heb het dan over Lucifer. Lees nog eens in dit artikel wat die matrix is en wie Lucifer is.

Bent u babyboomer of jonger, dan is de kans groot dat u de onsterfelijkheid mee gaat maken. Doet u maar eens wat YouTube zoekacties op Ray Kurzweil en de term ‘immortality’ en het bewijs dient zich aan. Althans; u kunt het dan nog steeds wegwuiven als een gek idee van futuristen. maar volgt u simpelweg de ontwikkelingen, dan is het een logische conclusie. De tijd zal dus komen dat u kunt kiezen. Ik zal u in een volgend artikel uitleggen, waarom de keuze van de sterfelijkheid misschien wel de beste keuze is. Voorlopig droomt u misschien liever weg bij het idee dat u waarschijnlijk niet meer dood hoeft te gaan.

Bron linkvermeldingen: singularityhub.comglobalfuturist.org

Bron: Wat als nanotechnologie en kunstmatige intelligentie leiden tot de onsterfelijkheid? : Martin Vrijland

1 reactie »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: