Spring naar inhoud

Sumerische kleitabletten – Verwikkelingen op Niburu

1e Tablet – Deel 4 door Zecharia Sitchin

We leren nog meer over de verwikkelingen aan het hof van Niburu en de strijd met hun atmosfeer.
Goud blijkt een oplossing te zijn voor het atmosfeer probleem.

De bevolking komt in opstand en er komt een koning aan de macht die geen beslissing durft te nemen.
Dit alles leidt tot een overname van de troon door een rebel.

.
De eerste tablet van heer Enki

Heer en meester van het jaar betekende zijn naam
Met veel verstand geboren, met veel leren vergaarde hij veel kennis.
Om de problemen te verhelpen zocht hij: hij leerde veel over van de hemelse omloop van Niburu

In zijn omloop om de zon, komt het vijf leden van de planeten tegen. van ongekende schoonheid.

Voor een oplossing voor de aantasting onderzocht hij al hun atmosferen
Elke van hun gaf hij een naam , voorouderlijke voorvaders eerde hij; als hemelse koppels zag hij hen.
An en Antu, de tweelingplaneten, noemde hij de eerste twee die hij tegenkwam.
Buiten de omloop van Niburu waren Anshar en Kishar, in hun omvang de grootste.

Als een boodschapper bewoog Gaga zich tussen de andere, om soms als eerste Niburu te ontmoeten.
Vijf in totaal waren de begroeter van Niburu in zijn baan.
Daar buiten , als een soort grens, bevindt zich de asteroïde gordel die de zon omcirkeld.
Als een bewaker van de hemel, een verboden gebied dat met verwoestende kracht wordt beschermd.
De andere kinderen van de zon, vier in getal, worden door de gordel voor indringing beschermd.

De atmosfeer van de vijf begroeters werden door Enshar bestudeerd.
In de herhalende omloop, de vijf in Niburu’s baan werden zorgvuldig onderzocht.
Welke atmosfeer ze hadden werd door observatie en door ruimteschepen intensief onderzocht.
De bevindingen waren verbazend, de ontdekkingen verwarrend.
Van omloop tot omloop werd Niburu’s atmosfeer steeds meer aangetast.

In de raad van de geleerden werden verschillende oplossing actief bediscussieerd.
Verschillende manieren om de wond te helen werden urgent overwogen.
Een nieuw schild om de planeet te omarmen werd geprobeerd.
Alles wat omhoog werd geblazen kwam weer terug op de grond.
In de raad van de geleerden werd het uitbarsten van de vulkanen bestudeerd.

De atmosfeer was ontstaan door de uitbarstingen, de wond was het gevolg van de verminderde uitbarstingen.
Laat door een uitvinding nieuwe uitbarstingen worden gecreëerd
Laat de vulkanen weer spuwen! Zei een van de geleerdegroepen.
Hoe dit moest worden gerealiseerd en met welke gereedschappen kon niemand de Koning vertellen.
In de regeerperiode van Enshar groeide het gat in de atmosfeer groter.

Regens werden minder, de wind waaide harder. Bronnen uit de diepte kwamen niet meer naar boven.
In de landen was er een beschuldiging, de borsten van de vrouwen stonden droog.
In het paleis was er stress; een beschuldiging hield hun in hun greep
Toen zijn eerste vrouw, de half zus Enshar trouwde, volgens de wet van de bloedlijn.
Nin.Shar werd genoemd ; de beer van het jaar van de vrouw

Zij baarde geen zoon.
Bij een bijvrouw verwekte Enshar een zoon. de eerstgeborene was hij.
Bij Ninshar’s eerste vrouw en halfzus werd geen zoon geboren.
Door de wet van troonsopvolging, betrad de zoon van de bijvrouw de troon
Hij was de zevende in rij die de troon besteeg.

Du-Dru was zijn koninklijke naam . Dit betekende hij die gevormd is in zijn woonplaats.
In het huis van de bijvrouwen was hij inderdaad verwekt en niet in het paleis.
Als zijn echtgenote koos Dudru een jeugdliefde .
Door liefde en niet door de bloedlijn had hij zijn eerste vrouw gekozen.
Da.Uru was haar koninklijke naam. Dit betekende zij die aan mijn zijde staat.

In het koninklijke hof was er verwarring volop.
De zonen waren geen erfgenamen, de vrouwen waren geen half zussen.
In het land nam het afzien toe.
De opbrengst van akkers namen af.
Onder de bevolking verminderde de vruchtbaarheid.

In het paleis was er geen enkele vruchtbaarheid. Geen zoon of dochter werd er geboren.
Uit An’s boedlijn kwamen zeven vorsten. Daarna volgde geen opvolgers op de troon uit zijn bloedlijn
Duuru vond aan de poort een kind die zij als zijn zoon omarmde.
Uiteindelijk adopteerde Duuru hem als zoon, hierdoor uitgeroepen tot wettelijke troonopvolger.
Lahma, droogheid betekenend, was zijn gegeven naam

In het paleis werd er veel gemopperd onder de prinsessen. In de raad van adviseurs waren er klachten.
Uiteindelijk heeft Lahma toch de troon bestegen.
Hoewel hij niet uit de bloedlijn van An kwam, was hij de achtste die regeerde.
In de raad van de geleerden waren er twee suggesties om het gat te dichten.
Een ervan was het gebruik van metaal, goud genaamd.

On Niburu was dit echter zeer schaars. In de asteroïde gordel was dit wel in overvloed aanwezig.
Het was de enige substantie die tot het fijnste poeder kon worden vermaalt.
Opgeheven in de lucht, kon het zich daar blijven en verspreiden .
Dus met deze aanvulling kon het gat gedicht worden, en de bescherming worden hersteld.
Laten we de sterren schepen bouwen, laat de sterrenfloot het goud naar Niburu brengen .

Maak wapens van vernietiging! was de andere suggestie.
Wapens die de grond los schudden, de bergen splitsen.
Met raketten worden de vulkanen bestookt, om hun winterslaap te verbreken, hun spuwen te vermeerderen.Om de atmosfeer te repareren, het gat te dichten!
Om deze beslissing te nemen was Lahma te zwak: welke keuze hij moest maken duurde een jaar, daarna volgde er nog twee jaren.

In de velden was de benauwdheid nog niet afgenomen. Door de vulkanische uitbarstingen was de atmosfeer nog niet gerepareerd.
Een derde jaar ging voorbij, een vierde werd geteld. Goud werd er niet gevonden.
In het land was er volop strijd, eten en water waren er niet voldoende.
In het land was de eenheid verdwenen.

Beschuldigingen waren er volop.
In het koninklijke hof was het een komen en gaan van geleerden.
Adviseurs rende naar binnen en rende naar buiten.
De koning besteedde geen aandacht aan hun adviezen.
Hij vroeg alleen het advies van zijn echtgenote , Lahama genaamd.

Als dit ons lot is , laten we dan de grote ontwerper van alles aanroepen, zei zij tot de koning.
Geen daden maar aanroepen bied ons de enige hoop.
Laat Lahama geen koning meer zijn! riep hij
Laat de beslissing boven de vertwijfeling staan.
Kom laat ons de koning verlossen van zijn kwelling.

Laat hem de troon verlaten.
De prinses reageerde op zijn woorden.
Naar de poorten van het paleis renden zij
De ingang van de koningskamer was gebarricadeerd,
Als kolkend water gingen zij

De koning vluchtte naar de paleistoren
Alalu achtervolgde hem.
In de toren volgde een gevecht. Lahma viel dood neer.
Lahma is niet meer! schreeuwde Alalu.
De koning is niet meer ! verkondigde hij vol trots

Hij rende naar de koningskamer en zette zich zelf op de troon.
Zonder recht of raad riep hij zichzelf uit tot koning.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: