Spring naar inhoud

De PCR test leugen

De PCR test, een leugen van formaat
De PCR test is per definitie niet geschikt om te bepalen of een patiënt een ziekmakende hoeveelheid virus heeft of niet. Dat is wat de uitvinder van de PCR test Dr. Kary Mullis, nobelprijswinnaar zegt. Ondertussen is het bekend geworden dat directeur van het RIVM (Nederland) professor (jaap) van Dissel heeft toegegeven dat een positieve PCR test genetisch materiaal aantoont, maar niet een levend coronavirus aantoont en ook niet aantoont dat je van corona ziek bent. Het is beter om dit op te slaan mocht men jou positief labelen en laat ze dit horen en eis een test die bewijst dat je Corona hebt! Maar dat bestaat niet vermits virussen als ziekteverwekker nog nooit is aangetoond met staalharde wetenschappelijke bewijzen. Tot de dag van vandaag werkt men met een hypothese.

Het genoom dat laboranten waarheidsgetrouw testen en reproduceren via PCR is een stuk van ons menselijke genoom zelf. Er bestaat geen wetenschappelijk bewijs over het bestaan van een virus en zo lang het virus (en liefst ook met de zogenaamde mutaties) niet geïsoleerd en gezuiverd is volgens de wetenschappelijk gouden standaard weet men niet wat men test. Het wordt alsmaar duidelijker dat de virologie een grote grap is op basis van een hypothese in plaats van een bewezen stelling. Virussen bestaan niet, exosomen globulines bestaan daarentegen wel, en hebben een specifiek doel in de menselijke biologie: namelijk opruimen van door toxines beschadigde cellen.

Het genoom dat laboranten waarheidsgetrouw testen en reproduceren is een stuk van ons menselijk genoom zelf. Enige tijd geleden heb ik een post geschreven: “Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome”, Dit virus zou zogezegd exact 29881 basenparen lang zijn. Het virus bevat genen die in menselijke cellen voorkomen. Als je helemaal onderaan scrolt ga je iets interessant ontdekken. Je ziet namelijk 33 x de letter ‘a’ verschijnen achter elkaar. Als je ervaring hebt met het analyseren van propaganda is 33 een zeer belangrijk getal.

Het getal 33 is een heilig getal uit de vrijmetselarij. Het komt uit het satanistische geloof dat gestructureerd is in 33 lagen van deceptie, waarbij de leden van de onderste lagen gebrainwasht worden door de leden van de 33ste laag. De leden van de 33ste laag plegen psychologische operaties, publieke manipulaties waarbij ze steeds hun signatuur na laten: een verwijzing naar het nummer 33. Het getal 33 is een cijfercode zodat insiders weten of het vals is of niet. 33 is de handtekening van de manipulators dat zo vaak te vinden is wanneer het gaat om false flags, fake news of een hoax.

De test-epidemie is een gefingeerde veenbrand met hier en daar een uitslaand brandje. dat noemen we dan een “test uitbraak”. De code die de laboranten hebben gekregen komt in ieder van ons voor: het is ons achtste chromosoom. Als men dus verder doet met het investeren in vaccins die ons genoom willen wijzigen, dan investeert men in het kapot maken van ons DNA met alle rampzalige gevolgen van dien. Ons eigen DNA wordt verkocht als het dodelijke coronavirus.

Dr. Andre Alexander: zijn rapport is verschenen onder de titel: “Chromosone 8, Pcr testing, the covid 19 Vaccine and Death by a thousand cuts”.
Het is een moeilijke materie en dat is precies waar men op gokt: de gewone man of vrouw gaat het boven de pet. Maar er zijn artsen en wetenschappers die dit niet afschieten en die verder gaan graven, wat ik ook doe. Virusdeeltjes kan men niet vinden omdat ze niet bestaan, wat men wel vindt zijn exosomen, hetzij deeltjes van de cel zelf. Exosomen bestaan wel en dienen om door toxines beschadigde cellen naar apoptose of zelfdood te leiden. Daarom dat de celkern ook geen weerstand biedt tegen exosomen en zijn eigen DNA activiteit staakt om het exosoom te kunnen reproduceren. Maar met corona is er geknoeid, dat heet The Gain Of function, in vorige blogs heb ik dit uitgelegd;

Vooreerst is de PCR test ronduit schadelijk en doet veel pijn. Het wattenstokje tegen het slijmvlies (nasopharynx) aanbrengen niet ver van de hersenstam, de medulla oblongata en enkele cm onder de bloed hersenbarrière, op een plaats dat energetisch zeer belangrijk is en in contact staat met het gehele limbische systeem, is een uiterst grote verstoring in je energetisch systeem, aantasting van je integriteit en beschadigd het vermogen om biologische conflicten en trauma’s op te lossen. Het wattenstokje verstoort de energetische doorstroming van informatie via de axiale as dat je gehele chakrasysteem en aura beïnvloed. Waar alles opgeslagen is over jou als persoon, het geheugen en je integriteit en uniciteit. Het is energetisch zeer gevaarlijk om daar met een wattenstaafje tegenaan te drukken. De bloedhersenbarrière zit niet in de neusholte. De bloed hersenbarrière is een laag rooster van cellen die samengevoegd worden door strakke kruisingen die de meeste stoffen buitenhouden en weinig stoffen in de hersenen toelaten. Daardoor kan je brein beschermd worden tegen giftige stoffen zoals zware metalen, pesticiden enzovoort. Het stofje polysorbaat 80 dat in vele vaccinaties voorkomt zorgt ervoor dat de bloed hersenbarrière meer schadelijke stoffen in de hersenen toelaten waardoor neurologische aandoeningen kunnen ontstaan. Wat denk je wat er gebeurt in je onderbewuste met jou als men een wattenstokje tegen dit slijmvlies gaat aandrukken? Ik ga je niet zeggen dat je deze test niet mag doen, maar ikzelf ga dit niet kiezen. Denk tweemaal na.

De ware oorzaken van de aan “virussen” toegeschreven “infecties” en andere verschijnselen hebben een andere verklaring die duidelijker is dan de huidige pseudo-verklaring van de wetenschap en de virologie. Het zijn altijd toxische stoffen die lichaamscellen beschadigen. Alle claims over virussen als ziekteverwekkers zijn onjuist. Ze zijn gebaseerd op onjuiste interpretaties die eenvoudig te herkennen en eveneens verifieerbaar zijn. Het basisgeloof in de virologie is dat cellen en weefsels afsterven omdat ze besmet zijn met een virus. Maar, Stel dat dit basisgeloof van de virologie waar is, hoe komt het dan dat het DNA van de cel reageert op bacteriën door zich te verweren, en dat het DNA dit NIET DOET als “virussen”-exosomen binnendringen doorheen het membraan van de cel en geen enkele weerstand ondervinden om tot in de celkern binnen te dringen? Het DNA nodigt blijkbaar deze “virussen”-exosomen uit en is zelfs zo vriendelijk om zijn eigen werkzaamheden te staken om eiwitten te maken die nodig zijn voor de nieuwe “virussen”-exosomen. Het lijkt wel dat ze samenwerken. Zou de apoptose (natuurlijke celdood) niet de grootste trigger kunnen zijn waarom het DNA samenwerkt met “virussen”-exosomen. Het menselijke DNA bevat Viraal DNA. De intelligentie van het DNA weet als de lichaamscel beschadigd wordt door verzuring als gevolg van schadelijke giftige stoffen, dat het niet meer goed kan functioneren ten dienste van het geheel, het lichaam. Met andere woorden, de beschadigde cel is schadelijk geworden voor het lichaam. Daar ligt een reden te zoeken waarom de cel besluit om tot “zelfmoord” over te gaan, waarbij het DNA alles in het werk zet om de exosomen te vermeerderen die de hele cel gaan verteren.

Om de logica van de test-procedure rond covid 19 te begrijpen is het belangrijk te begrijpen wat chromosomen zijn en wat de specifieke functies van chromosoom 8 (‘C-9) zijn. In principe is een chromosoom een bepaalde DNA-molecule, dat delen of het geheel van genetisch materiaal (genoom) bevat van iets levends of van een micro-organisme. Chromosoom 8 is een van de belangrijkste in het menselijke lichaam. Het omvat rond 146 miljoen lange dubbele keten van basenparen of bouwmaterialen in de vorm van een dubbele geometrische helix. C-8 maakt voor 5% deel uit van ons totale bestand aan DNA. 8% van de genen van C-8 is betrokken bij de bouw, de ontwikkeling en het functioneren van onze hersenen. 16% van de genen zijn betrokken bij de ontwikkeling van kanker als het lichaam geen uitweg meer vindt om zijn afvalstoffen, toxines en verzuring te neutraliseren en af te voeren.
Als C-8 in het menselijke lichaam wordt beschadigd, geëlimineerd of door mutaties (via vaccinatie) slechter zal functioneren, zijn de typische gevolgen voor de mens, dat we vatbaarder voor kanker worden en dat bepaalde hersenfuncties geheel of deels worden uitgeschakeld.

De Pcr procedure, zoals deze door de WHO is goedgekeurd en bekrachtigd, dient voor het opsporen van delen van het Covid 19 virus. In essentie is de test gericht op het traceren van RNA (genetische informatie) materiaal van het virus. De WHO specificeert voor dat doel een “primer sequentie” gecodeerd CTCCCTTTGTTGTGTTGT. Interessant is dat dit protocol wordt gebruikt om aan te tonen, dat iemand positief wordt getest voor covid 19. MAAR: Dit protocol CTCCCTTTGTTGTGTTGT komt voor in ieder menselijk DNA en komt exact overeen met C-8. Wat men feitelijk doet met de PCR test is het gelijkstellen van C-8 als een lichaamsvreemde, vijandige materie en dit identificeert als coronavirus.

Nobelprijswinnaar Kary Mullis, uitvinder van PCR: “de PCR test kan niet gebruikt worden om te testen op virussen”. “Een kwantitatieve PCR is een oxymoron, een combinatie van twee doelstellingen die met elkaar in tegenspraak zijn”. In feite probeer ik duidelijk te stellen dat de PCR test niet veel anders is dan het traceren van menselijk RNA materiaal dat in exosomen voorkomt, dat over de hele wereld onder het gezag van WHO als “coronavirus” wordt geprotocolleerd. Het is gewoon schokkend dat iedereen in het bezit is van dit RNA materiaal, wat door de gehele wereld wordt gezien als een “virus”.

Mogelijk nog veel schokkender is het dan waarom niet alle geteste mensen positieve uitslagen krijgen te horen. Iedereen is immers in het bezit van chromosoom 8. Als zelfs het percentage positief geteste blijft steken op een te verwaarlozen minder dan twee procent, is de vraag gerechtvaardigd hoe die test gebruikt wordt. is het afhankelijk van het moment dat de kettingreactie wordt gestopt? Dat betekent dat hoe sneller we een uitslag hebben, hoe minder betrouwbaar het resultaat is. maar dit kan ook betekenen dat men de uitslagen kan manipuleren door GGD’ en krapte en onderbezetting te laten fingeren (verzinnen, verbuigen). Dat is nu aan de gang. dan de kettingreactie een paar dagen langer aan de gang houden waardoor de positieve uitslagen na verloop van tijd progressief toenemen.

De integriteit van onze overheid, GGD en allerlei deskundigen en virologen kunnen zwaar in twijfel worden getrokken, aangezien de PCR test 100% ongeschikt is voor het doel waarvoor het nu misbruikt wordt, tenzij men werkelijk onder de regie van buitenlandse machten als de WHO zit. Er wordt gewoon klakkeloos vanuit gegaan dat RNA deeltjes die in elk lichaam wordt aangetroffen een “coronavirus is, omdat het WHO protocol dit nu eenmaal voorschrijft. Blijkbaar moet het mensDOM in een psychologische houdgreep worden gehouden tot het verlossende vaccin beschikbaar wordt. Daarom wordt de angstpsychose zo hardnekkig in stand gehouden.

Alleen door te blijven ageren tegen de onzin van mondkapjes, social distancing, en alle andere onzin van de maatregelen, de onzin van virologen en fraude van het WHO kunnen we voorkomen dat ons iets wordt opgedrongen tegen onze menselijke natuur in. Laat men maar met het tegendeel aankomen, alleen keiharde staalharde wetenschappelijk bewijzen zijn toelaatbaar in de argumentatie.

Zoals de geschiedenis het al zoveel heeft aangetoond, altijd is alles precies het omgekeerde. Een psychotisch gedeformeerde figuur als onze gulle filantroop Bill Gates, wil mensen via vaccinatie immuun maken voor ziekten, zodat ze langer en gezonder kunnen leven… en tegelijkertijd propageert hij namens de opperste zwarte elite een bevolkingsreductie wereldwijd van 90% om de “natuur” en het “klimaat” te redden en de planeet leefbaar te houden. Als je iets van de vrijmetselarij kent, kun je overal de tekens en de typische satanische handgebaren herkennen. Doe zelfonderzoek en verdiep je in deze materie, vertrouw jezelf.

Conclusie: er is geen virus, en er was nooit een pandemie, er is wel een test en angst epidemie aan de gang. En reken maar dat die tweede golf eraan komt, als het weer omslaat en alle mensen hun toxines gaan vrijgeven in hun lichaam en daardoor griepklachten gaan krijgen, want beschadigde lichaamscellen door verzuring, angst, stress en toxines moeten nu eenmaal opgeruimd worden. Daarvoor bestaan exosomen, maar geen virussen. De PCR test deugt van geen kant, en dat weten ze al tientallen jaren.

De angstpsychose en de PCR test epidemie is bedoeld om ons mak te slaan en klaar te stomen voor de verlossende vaccinatie om ons chromosoom 8 te beschadigen zodat we steeds korter gaan leven, onze weerstand tegen kanker gaan verliezen en het niet zullen beseffen door verlies en stagnatie van onze hersenontwikkeling omdat de hersencapaciteit afneemt. We worden gehersenspoeld om de eigen bevolking te zien als een schadelijk verschijnsel dat zo snel mogelijk moet worden geïnjecteerd met lichaamsvreemd DNA van geaborteerde baby’s. Ons eigen DNA wordt verkocht als het dodelijk virus en dat moet bestreden worden door ons eigen DNA uit te schakelen. Rudolf Steiner had het in zijn tijd gelijk met de Spaanse griep, en nu gebeurt het weer.

Het ziet ernaar uit dat de complotgekkies en aluhoedjes toch gelijk krijgen. Het wordt tijd dat de gekkies ernstig worden genomen en dat men onafhankelijke immunologen gaat aanstellen die alle middelen krijgen tot onafhankelijk onderzoek om het bedrog van de vaccin-industrie grondig door te lichten. Het wordt ook tijd dat de politiek die vaccin industrie een halt toeroept, eindelijk eens gaat luisteren naar een onafhankelijk immunoloog (niet betaald door de farmaceutische investeringsmaatschappij) en stopt met dwaze investeringen om zichzelf en het eigen volk kapot te maken. Laat het alsjeblieft eens tot u doordringen dat de corona-hoax een hoax is op alle gebied. Het kan een uitdaging zijn om het van nu af aan anders en beter te doen. Verhoog je trillingsfrequentie door het cultiveren van onvoorwaardelijke liefde, geen enkele gif, toxine, bacterie, exosoom kan jou iets doen. Los je emoties en biologische conflicten op, laat je hierin helpen.

Celbioloog dokter Stefan Lanka heeft soortgelijke praktijken en mistoestanden in de vaccin-industrie al eerder in vraag gesteld en eiste een bewijs van geïsoleerd en gezuiverd mazelenvirus in de rechtbank van Stuttgart. Zes pogingen werden er gedaan en geen enkele van die pogingen slaagden erin om het virus te isoleren volgens de gouden standaarden der wetenschap. Men gebruikt voor het mazelenvirus-vaccin nog steeds een oubollige versie van uit de jaren zeventig van stukjes eiwit die men niet kan isoleren en zuiveren volgens de gouden standaard methode en waar men bijgevolg niet zeker is van de oorsprong van het virus zelf. Op een bevolking waar bijna honderd procent gevaccineerd tegen de mazelen, zoals in China het geval is, komen toch nog mazelen voor. De schuld afwentelen op niet-gevaccineerden is onmogelijk in dit geval. En zo zal het ook zijn bij covid 19: vooral als je bedenkt dat het in oorsprong in feite eigenlijk genen bevat van een lichaamseigen chromosoom
bron: De Binnenlandse Bataafsche courant

Daniël The healthman
Vertrouw op je lichaam en genees jezelf
Je bent veel meer dan je denkt
Gelieve geen linken te plaatsen in de reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: