Spring naar inhoud

De onhoudbare leugens van de Westerse elite over Syrië

Afbeeldingsresultaat voor syrie

 

Dat onze media niet onafhankelijk is weten gelukkig steeds meer mensen. In dit artikel zullen enkele video’s geplaatst worden waarin journalisten van verschillende kranten en/of nieuwsorganisaties uitleggen hoe ons nieuws tot stand komt en dat ons nieuws alle behalve onafhankelijk is. Maar eerst wil ik met jullie een stukje doornemen dat het NRC van de week plaatste om aan haar lezers duidelijk te maken wat ze nu precies moeten weten en denken over het conflict in Syrië.

De tien vragen over Syrië van het NRC ( zij hebben dit weer van de Washington Post overgenomen ) waarmee de publieke opinie over Syrië een bepaalde kant uit gestuurd wordt.

 1. Tien vragen. Kan het niet in ééntje?
  2. Wat is Syrië?
  3. Wie is Assad?
  4. Hoe is de onrust begonnen?
  5. Hoe werd dat protest een oorlog?
  6. Wie vechten er nu tegen Assad?
  7. Welke rol speelt de Islamitische Staat?
  8. Wie wint er?
  9. Wat doet de wereld om de oorlog in Syrië op te lossen?
  10. En nu?

Volgens deze kranten is het conflict begonnen met een zelfontbranding van een man in Tunesië, uit onvrede met de gang van zaken. Dit zou geleid hebben tot de zogenaamde Arabische lente. Na Tunesië kwam Egypte, toen Jemen, Libië en vanaf half maart ook Syrië. Althans, dat schrijven de kranten.

Stap voor stap nemen wij de beweringen van de kranten even door en geven onze kijk op het geheel. Opmerkelijk is dat onze zienswijze gestaafd kan worden en die van de kranten op geen enkele mogelijke wijze. Wat zegt dat?

Kranten: In Libië en Syrië had dat de meest dramatische gevolgen. In Tunesië en Egypte werden de dictators na een paar weken afgezet. Maar in Libië brak een burgeroorlog uit tussen het leger van dictator Moammar Gaddafi en een verzameling lokale milities. Die werd gewonnen door de milities, die luchtsteun kregen van het Westen. Maar na de val van het regime weigerden ze hun wapens in te leveren en begonnen ze onderling te vechten. Deze burgeroorlog gaat nog steeds door en biedt een toevluchtsoord voor terroristen.

Bovendien: De Arabische lente is een vooropgezet en zeer goed gecoördineerd meerjarig programma van de westerse elite om het Midden Oosten te destabiliseren met als doel met verwijderen van ongewenste leiders zoals Moammar Gadaffi en Bashar Al Assad. Er was geen burgeroorlog in Libië, er lag enkel een aanklacht van de Verenigde Naties tegen Gadaffi. De aanklacht luidde dat Gadaffi tenminste 6 duizend van zijn eigen mensen geëxecuteerd zou hebben omdat deze een andere overheid wilden.

Dit schrijft wikipedia hierover;

Volgens de Libyan Human Rights League waren er in heel Libië begin maart reeds 6.000 slachtoffers. Een onafhankelijke controle van dit cijfer was niet mogelijk.

In werkelijkheid was Moammar Gadaffi de grote aanjager van een gouden munt ( dinar ) waarmee in plaats van de petrodollar betaald zou kunnen worden bij transacties met olie, gas etc. Dat viel in het verkeerde keelgat van de westerse elite die de petrodollar nodig hebben om hun oorlogen te kunnen financieren. In het stukje van de krant spreken ze over een dictator en regime, woorden die meteen al duidelijk maken welke kant de krant je uit wilt sturen. Ook tippen ze even het groene boekje aan van Gadaffi waarin staat hoe hij zijn land leiding wilt geven en welke rechten en plichten de Libiërs hebben. Even een stukje tekst uit een eerder artikel ( 2011 ) over Libië en Gadaffi.

De Waarheid over Libië

Kolonel Gadaffi wordt door de media vaak neergezet als een gek, een dwaas, een dictator en een bloederige tiran maar komt dit overeen met de feiten?

Libië bestaat uit 150 stammen, met twee hoofdgroepen, de Meghabra die leven in Trpolitania in het Westen van het land en de Wafallah die leven in Cyrenaica in het Oosten van het land.

Eerdere pogingen om deze stammen te verenigen door de Turken (1855-1911 ) en de Italianen ( 1911-1943 ) de voormalige koloniale heersers, faalden schromelijk, uiteindelijk werd het land verdeeld in twee delen.

In 1959 werd er olie ontdekt in Libië maar koning Idris van de Senussistam  liet het oogluikend toe dat de oliemultinationals het grootste deel van de winst afroomden, de bevolking had het nakijken. Op 1 september 1969 greep Gadaffi de macht, hij trouwde

Vervolgens met een vrouw van de koninklijke Barqastam en verenigde het land.

Door het terugnemen van de oliewinsten voor het hele volk creëerde Gadaffi

Een sociaal paradijs. Er is geen werkloosheid, Libië heeft het hoogste GDP ( bruto nationaal product ) van heel Afrika, er is geen werkeloosheid, minder dan 5% is arm en zelfs nog minder mensen leven onder de armoedegrens, minder dan bijvoorbeeld nu in Nederland om maar eens een voorbeeld te noemen. De gemiddelde levensverwachting is 75 jaar en ook dit is het hoogste in heel Afrika en ligt zelfs 10% boven de gemiddelde levensverwachting voor de rest van de wereld.

Met uitzondering van de bedoeïenstammen en tuaregstammen, bezit elke Libische familie een auto en een huis. Er s gratis gezondheidzorg voor iedereen en gratis onderwijs. Slechts 18% van de bevolking is analfabeet ( bovengenoemde stammen ).

Gadaffi gaf vorig jaar nog aan elke burger 500 dollar, man, vrouw of kind, de populatie van Libië is 6,5 miljoen mensen groot.

Libië doet het ook goed op de index voor mensenrechten, de zogenaamde International Incarceration Index, ze staan hier op de 61ste plaats. Hoe lager de stand hoe lager het aantal opsluitingen. Als vergelijk, de VS prijkt fier op nummer 1 en het gemiddelde Westers land staat ver boven Libië. Er is nauwelijks misdaad en enkel rebellen en verraders worden hard aangepakt.

Iedereen die het groene boekje van Gadaffi eens heeft kunnen inzien weet dat hij een bedachtzaam en verlicht leider is. Libië is veelvuldig beschuldigd van terroristische daden maar de meeste van deze daden zijn valse vlag aanslagen door Westerse inlichtingendiensten ten behoeve van het omverwerpen van Gadaffi’s macht. Het meest recente voorbeeld is de Lockerbie-ramp, Libië kreeg de schuld in de schoenen geschoven maar inmiddels wordt bewezen geacht dat Libië er niets mee van doen had.

Obama wat laat met de aankondiging van CIA inmenging

De CIA en MI6 stoken al meer dan 30 jaar bevolkingsgroepen in het Oosten op tegen Gadaffi. Libië produceert extreem hoge kwaliteit olie en de productie ervan kost slechts 1 dollar per vat, de gemiddelde prijs elders ligt op 115 dollar per vat.

Woekerwinsten zijn verboden, de centrale bank van Libië is geheel eigendom van de staat en wordt ook als zodanig gerund, alle leningen aan de overheid zijn vrij van rente waarmee de overheid de burgers niet hoeft te belasten om de rente terug te betalen zoals dit in Westerse landen gewoon is. Misschien wel het grootste en belangrijkste verschil met de Westerse landen. Hier kennen wij een systeem van fractioneel bankieren, de bank mag geld uitlenen dat ze niet bezitten en er zelfs rente voor vragen, dit is dan ook meteen de belangrijkste reden voor de hoge schuldenlasten die Westerse burgers kennen. Zeker de eerlijkheid van het Libische bankensysteem is een doorn in het oog van de Westerse machten die zelf loonslaven zijn van de financiële elite. Iedereen zal zich uiteindelijk koeten onderwerpen aan het uitbuitingssysteem dat wij kennen, wie niet vrijwillig meedoet kan er zeker van zijn op het rijtje te komen van Terroristenstaten die aangepakt dienen te worden.

Nominaties zijn er voor Syrië, Venezuela, Bolivia, Noord Korea, Iran, etc. de zogenaamde Axes of Evil die feitelijk een veel eerlijker systeem hanteren dan wij maar dat is dan ook het probleem.

Die hele oorlog tegen Libië nu heeft niets te maken met het beschermen van burgers, wij zijn nu slechts enkele weken onderweg en nu al wordt duidelijk wat er werkelijk gaande is. Libië zal net als Irak en Afghanistan leeggeroofd worden van haar rijkdommen en vervolgens onderworpen aan een banksysteem dat gelijk is aan het onze, sterker nog, de zogenaamde rebellen hebben al een nieuw banksysteem in werking gesteld in de ‘ bevrijde gebieden’. Geef mij 1 plausibele reden waarom de mensen van Libië dat zouden willen!

Bankiers hebben er weer een “Centrale Bank” bij

en precies dat is o.a. 1 van de doelen geweest voor deze nieuwe oorlog van de fin.elite, dit en de waterreserves van het land.

Zie deze link waarin de financiële belangen op een rijtje zijn gezet!

Uitpers nummer 132  

Toen wij het artikel over Libië schreven gaven wij al aan dat Syrië waarschijnlijk het volgende slachtoffer zou worden. Helaas werd die voorspelling werkelijkheid. Met precies dezelfde methodiek, het aanzwengelen van haat tegen de leider van het land, valse beschuldigingen die met geen enkel fotobeeld of video of zelfs een onafhankelijke waarneming gestaafd kan worden, betalen van huurlingen die de rol van rebellen spelen, begon de ellende in Syrië. Bovendien plaatste daar het volgende artikel over.

Uit dat artikel wil ik een stukje tekst halen omdat dit stukje tekst precies laat zien wat wij de laatste maanden geleerd hebben over de zogenaamde revoluties in de landen die heel toevallig op het verlanglijstje staan van de westerse elite.

Meerdere buitenlandse bronnen bevestigen de lezing van de Syrische overheid. Alleen de Westerse mainstreammedia vertellen dit soort zaken niet.

Die nieuwsberichten uit niet Westerse hoek bevestigen het volgende;

1. Het was geen vreedzaam protest zoals de Westerse media claimt, verschillende ‘demonstranten’ droegen wapens en gebruikten deze tegen de politie. “ De politie opende het vuur op gewapende demonstranten en doodde er vier.”

2. Uit de eerste berichten ( Israel News ), er zijn meer politiemensen gedood dan demonstranten. 7 politiemensen en 4 demonstranten. Dit is significant omdat je hieruit kunt afleiden dat de politie in eerste instantie overrompeld werd door de demonstranten die blijkbaar goed georganiseerd waren. Volgens de Syrische mediakanalen waren er ook sluipschutters op de daken die op demonstranten en op de politie schoten.

Wat duidelijk wordt uit de eerste berichten over Syrië is dat veel demonstranten geen demonstranten waren maar terroristen in een vooropgezet plan om te doden en brand te stichten. De samenvatting van het Israëlische nieuwsbureau somt precies op wat er aan de hand was; Syria: Seven Police Killed, Buildings Torched in Protests.

De protestbeweging van Daraa op 18 maart had er alle schijn van een opgezet plan te zijn om angst te zaaien en de president in diskrediet te brengen. Uit vooralsnog onbevestigde berichten lijken de Israëlische Mossad, Westerse inlichtingendiensten en een groep Salafisten, gesteund door Israel hier een hand in te hebben.

Andere bronnen wijzen ook naar Saoedi-Arabië die hier ook een rol in spelen als financierders van de ‘protestbeweging ‘.

Wat meteen opvalt in bovenstaande schuin gedrukte tekst zijn de landen en groepen die genoemd worden in het conflict met Syrië. Dat zijn dezelfde die vandaag geïdentificeerd zijn als financierders en verantwoordelijken voor de Islamitische Staat.

De VN, Europa, VS, Israël, Saoedi Arabië, Qatar en de VAE, roepen nu allemaal dat de hulp van de Russen aan de Syrische bevolking zorgt voor nog meer ellende en dat de Russen moeten stoppen met het elimineren van terroristen. Want, stellen de eerder genoemde organen en landen, er zitten ook goede terroristen tussen, waarmee ze willen zeggen, mensen die graag een regeringswissel willen zien, net als in Libië, daar hadden wij ook te maken met een Vrij Libisch leger. Wat is daarvan terecht gekomen en hoe ligt Libië er momenteel bij? Het zogenaamde Libische bevrijdingsleger, dat niets anders was dan een aantal huurlingen in dienst van de westerse elite, maakt het land dat al naar de mallemoer gebombardeerd werd om burgers te beschermen. De klacht tegen Gadaffi bleek een leugen, er werden geen 6000 burgers gedood, er werden alleen maar mensen gedood door terroristen in dienst van het westen. Dus 0 slachtoffers door Gadaffi. De dodenaantallen door de bombardementen van het westen op Libië lopen uiteen van 2500 tot ruim 25000 slachtoffers. Het westen heeft dus geen burgers beschermd, ze hebben doelmatig vele burgerdoden op hun geweten en hebben daarbij een goed georganiseerd en vreedzaam land totaal naar de middeleeuwen terug gebombardeerd. De chaos momenteel is niet te overzien.

Door de opmars van het Syrische regeringsleger in samenwerking met Rusland, Hezbollah en Iran, vluchten de terroristen in bosjes de grenzen over. In alle haast om de door het westen gefinancierde terroristen te redden werd een vredesproces opgestart waaraan de zogenaamde gematigde rebellen deel zouden nemen. Probleem echter, er bestaan geen gematigde rebellen, er zijn alleen maar huurlingen actief die betaald worden door het buitenland omdat het buitenland nu eenmaal de wens heeft uitgesproken dat Bashar Al Assad niet de juiste president is voor zijn volk. Het kletsverhaal dat hij een dictator is en dat het volk hem kwijt wilt wordt overschaduwd door de gigantische steun die hij in 2014 kreeg toen de Syriërs mochten gaan stemmen. Omdat de overweldigende steun van het Syrische volk niet overeen kwam met de wens van de westerse elite werden deze verkiezingen als illegaal bestempeld en wordt de gekozen president van Syrië door westerse entiteiten systematisch als dictator en moordenaar neergezet. Ook de vele moorden waarover de westerse kranten keer op keer schrijven kunnen ze simpelweg niet bewijzen. Vraag er maar eens naar bij de redactie van welke krant dan ook. Je krijgt een compleet kletsverhaal terug maar geen bewijzen.

Ook beweren kranten en nieuwskanalen dat de Russen heel veel burgerdoelen raken. Het staat werkelijk elke dag in de krant. Op de vraag waar deze dan vallen en of er bewijzen zijn wordt geen gehoor gegeven. De kranten schrijven het dus is het waar!

Momenteel probeert de westerse elite Rusland en Iran uit de tent te lokken door de grootste providers van de Islamitische Staat, Turkije en Saoedi Arabië, te vragen of ze willen deelnemen aan een grondoperatie in Syrië. De Syrische overheid heeft meermalen aangegeven geen verzoek te hebben gestuurd aan de coalitie die momenteel bommen gooien op scholen en ziekenhuizen in Syrië en Irak, Afghanistan en Yemen. Wetteloosheid geldt blijkbaar voor de westerse coalitie die op zich al illegaal is. Om bommen op een andere soevereine natie te gooien moer er eerst een oorlogsverklaring komen of een resolutie van de VN ( wat dat dan ook waard moge zijn ). Die zijn er niet, geen van beide. Daarmee worden de acties van de westerse coalitie van 64 landen geheel illegaal en strafbaar.

De grote vraag is wat de Russen, Hezbollah en Iran gaan doen wanneer SA en Turkije daadwerkelijk troepen over de grens met Syrië sturen. Ik heb het al eerder gesteld en doe dit weer. Wat wij momenteel waarnemen zijn de laatste stuiptrekkingen van een machtsimperium gebaseerd op vals geld. Oorlog is het enige dat ze in leven houdt omdat ze daar veel geld aan verdienen. Als Syrië samen met Rusland, Hezbollah en Iran nog enkele weken, maanden, hun gang kunnen gaan zullen de Islamitische Staat en alle andere gelinkte terroristengroepen verdwenen zijn. Dat is waarom er nu zo’n paniek is bij de westerse elite en dat is waarom wij vandaag in onze kranten en nieuwskanalen enkel nog leugens, halve waarheden en bewuste verdraaiingen te zien en te horen krijgen. Ze zijn in paniek, verliezen de grip en weten niet welke volgende stap ze eventueel nog zouden kunnen zetten.

Daarnaast hebben ze ook een probleem thuis. Mensen geloven de nieuwskanalen niet meer, ze geloven hun politiek niet meer. Het ene schandaal na het andere schandaal komt boven water en keer op keer komen de daders van die schandalen er met een berisping vanaf. De westerse burgers beginnen heel langzaam in te zien dat hun leiders niet zijn wie ze zeggen dat ze zijn, dat ze niet de belangen van de burgers behartigen maar de belangen van de elite. Dat is met de oorlog tegen Syrië en de interventie van de Russen pijnlijk zichtbaar geworden.

Nog steeds zijn wij ervan overtuigd dat Rusland en Iran goedwillend zijn en zeker het spel van de elite niet meespelen. Geen schulden meer aan het IMF, een centrale bank die elk moment losgekoppeld kan worden van het BIS bankensysteem ( Rothschild ) en aantoonbare technieken die anderen nog niet hebben, non lethal warfare, door middel van verstoringen via EM pulsen etc.

Bovendien zal al deze zaken in de gaten blijven houden en het kaft van het koren blijven scheiden. De mainstream doet het niet, dus doen wij het.

En voor de onverstoorbare journaalfans plaatsen wij ter afsluiting enkele filmpjes en teksten van mensen die voor journaals gewerkt hebben en een boekje open doen hoe ons nieuws gemaakt, c.q. gemanipuleerd wordt ten faveure van de elite.

Interview met Janneke Monschouwer

Verder willen wij je wijzen op de artikelen die Bovendien al van voor het begin van de westerse inmenging in Syrië schreven.

Bron: De onhoudbare leugens van de Westerse elite over Syrië

2 Comments »

 1. Verblijfsvergunningen, huizen, stemrechten, dubbel paspoorten en gratis uitkeringen!

  Uitlokking van honderden Miljoenen Moslims in Europa! Het opvangen en financieren van miljoenen Moslims in Europa voedt de islamitische invasie!

  EU leiders willen oneindig veel Moslims in Europa!
  DANKZIJ ZAKKENVULLERS VAN DE EU WORDT EUROPA TERUG GEWORPEN NAAR DE MIDDELEEUWEN.

  Gelieerd aan radicale islamitische groepen als Al Qaida, ISIS of de Moslimbroederschap, vormen de turken de macht achter de smokkelvluchtelingen. Turken verdienen miljarden euro’s dankzij het EU-beleid.

  Dagelijks stromen duizenden salafisten Europa in, deze moslims weten nu eenmaal dat Europa hun prooi is geworden! Het is puur instinctief…
  Miljoenen Moslims die Europa binnen stromen haten van Europese volkeren! Ze haten van Westerlingen al in hun eigen land. Ze haten onderweg en komen ze ook hatend binnen… Ze krijgen huizen en gratis uitkeringen in Europa, en na 50 jaar nog steeds haten ze van alles die Europeaan is!

  De nieuwe prooi van islamieten is in zicht!

  Tienduizenden Jihadisten van ISIS, Al-Nusra/Al-Qaeda, Hamas en MoslimBroeders worden in Turkije georganiseerd en naar Europa gestuurd…
  Jihadisten van ISIS, Al-Nusra/Al-Qaeda, Hamas en de Moslim Broederschap onder leiding van Turken zonder visum: terreur, chaos en burgeroorlog in Europa?

  EU leiders lokken burgeroorlogen uit met weigering huidige beleid te veranderen.

  Moslims die massaal Europa binnenlopen, noemen Europa een “Kafir land” of “kafier” (vijand) en delen met elkaar hun afschuw voor de Europese cultuur. Islamieten kiezen dus een “vijandland” als hun nieuwe broedplaats!
  Er wordt beweert dat moslims hoofdzakelijk voor vrijheid naar Europa komen! In praktijk is er een andere beeld te zien : ze komen massaal met hun hoofddoeken binnen en schreeuwen ze Allah Akbar!
  Het logo van de Moslimbroeder beeldt uit strijd om de islam met geweld over de hele wereld te verspreiden. Wie zich niet wil ‘bekeren’ tot deze bloeddorstige godsdienst, moet, kort gezegd, vermoord worden, omdat ‘de aarde van Allah is’. Bij opvolging van deze regel belandt men rechtstreeks een de ‘moslimhemel’.
  Veel vrouwen zonder hoofddoek worden al onderweg onderdrukt! Zelfs mensen met een andere religie worden naar zee gegooid!
  Demonstratief komen ze met de islamitische propaganda binnen.. Ze dragen hun islamitische uniformen en willen ze laten zien dat ze voor altijd in oorlog zijn met de ongelovigen of andersdenkenden.. Deze islamitische migratie heeft nu alleen in vorm verandert!

  de Turken en Marokkanen (zogenaamde gasten..!!!) hebben in Europa een Islamitische infrastructuur opgebouwd.
  Dit was een begin. 5e colonne is verbonden aan grote Moslimlanden.. Turken en Arabieren hebben nu 3e á 4e generaties islamieten binnen Europa die hele constructie verder uitbreiden en stelselmatig versterken. Het is enorm gegroeid..
  3e en 4e generaties Moslims vormen nu een grote gevaar! Omdat ze nog sterkere afkeer hebben dan de 1e en 2e generaties. Laatste generaties Moslims vormen de basis van hele Jihadistische beweging in Europa…!

  Huidige moslim migratie, onder de naam “vluchtelingen, asiel” is niet beter dan de Turken en Arabieren migratie onder de naam “gast arbeider, gezinsvormer etc..”!
  Ze komen nog meer moskeen bouwen, hoofddoek forceren en islamscholen openen om islamitische enclaves te creëren..!
  Moskeen, islamscholen, Imams, Burka’s en nog meer hoofddoeken voor de islamitische enclaves in Parijs, Berlijn, Londen, Amsterdam en Brussel. Europese steden klaar voor hun nieuwe Jihadisten…

  De poorten zijn uiteindelijk fataal afgebroken…Een cultuurloos middeleeuws landschap zal zich openbaren!

  OVERBEVOLKING!

  Huidige machthebbers hebben de Jihadisten verwaarloosbare hangjongeren genoemd (ter verdediging van islamitische ideologie)! Helaas dit zijn geen zielige hang jongeren…Het gaat over honderden miljoenen moslims, die Europa als hun nieuwe prooi beschouwen…! Niet alleen 190 Miljoen Moslims van Pakistan, maar ook 169 Miljoen moslims van Bangladesh, 80 Miljoen Turken, 90 Miljoen Iraniërs, 110 Miljoen Egyptenaren, etc. etc…
  Moslims migreren niet naar een andere Islamitische land, niet naar een rijke moslimland, ze kiezen niet voor een land die zelfde taal religie en cultuur heeft, ze gaan niet naar de rijke golfstaten! Moslims, gaan niet naar rijkere Moslimlanden, ze willen liever naar Europa!
  Met de religieuze doekjes gemaskerde Moslimmannen fokken lekker door: niet alleen Pakistan, Egypte en Turkije, ook Bangladesh is hopeloos overbevolkt. Onder de islamitische volkeren heerst een grote overbevolking probleem.. De overbevolking drijft de mensen intussen tot migratie en de migratie leidt tot bloedige botsingen…

  Nog meer islam -> nog meer overbevolking

  Nog meer genocide op minderheden (christenen , ongelovigen, boeddhistische minderheden in moslimlanden..)
  Als het overschot jonge mannen de 30 % overstijgt dan kan het vormen van een veroveringsleger gaan beginnen en zal binnen korte tijd een niet islamitisch buurland worden overvallen zo is het altijd gedaan en zo zal het gaan daar is de overbevolking ook voor bedoeld het fokken van strijders om de wereld te veroveren.
  Middels zijn er via overbevolking Moslimenclaves ontstaan in Europa! Grote steden zijn enorm overbevolkt niet alleen door de massa immigratie, maar ook door de primitieve polygame van de moslims!
  1400 jaar geleden, Byzantijnse en Perzische rijken zijn ook op deze manier aangevallen! Moslims koloniseerden via enclaves en via overbevolking vormden steeds nieuwe jihad legers om verder te gaan. Uiteindelijk zijn deze rijken vernietigd door de Moslims.

  Anti Europese EU beleid veroorzaakt nog grotere migratiegolven! Islamitische massa die Europa binnenloopt haat het Westen…
  Zwakke EU leiders met hun verraderlijke bevolkingsbeleid lokken nog meer Moslims uit en stellen eigen bevolking ten prooi aan de Islamitische massa die binnenstroomt…

  Nu wilt Turkije eenmaal de grenzen van Europa oversteken! Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschap een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden.

  De islam komt hier als een dief in de nacht. Turkse islamitische macht als de Moslimbroederschap aan de basis van de politieke islam en wel van alle hedendaagse terroristische organisaties van islamitische signatuur. Turks Ottomaanse jihad (strijd) is nog steeds een belangrijke inspiratiebron voor islamitisch-fundamentalistische terreurorganisaties als Hamas, MoslimBroeders, al-Qaida en IS.
  De bezetting van Europa door de fanatieke Moslims weldra een feit. De massale immigratie in West-Europa onder de vlag van de islam gaat steeds meer aanleiding geven tot een etnische burgeroorlog.
  Europa kan de opmars van de islam afremmen of stoppen door de immigratiewetten te veranderen. Als we niets doen, dan zal de wereld ondergedompeld worden in een donker tijdperk, waaruit geen herstel meer mogelijk zal zijn. De EU heeft een radicale revisie nodig. 

  Like

 2. Kolonisatie van Europa door de uitstoot van Moslims.

  Islamitische immigratie gaat onverminderd door! Het snelle voortplanting is een heilige plicht van de moslims, en hierdoor ontstaat altijd een grote overschot van moslimbevolking!

  Exponentiële groei, overbevolking in Moslimlanden en de gevolgen.

  Non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Bangladesh, Pakistan, Irak, Syrie, Turkije, Libie, Soedan tot Marokko zien we overal overbevolking probleem. Sinds jaren 70 kunnen ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen. 

  DEZE OVERBEVOLKING IS HET ENIGE WERKELIJKE PROBLEEM !

  Het gevaar is dat deze moslims nu met een nog grotere overschoot, hele Europa kunnen koloniseren! Ze komen nu met de miljoenen binnen…Bevolkingsgroei van moslims onder speciale omstandigheden is sneller. Nieuwe broedplaats van Moslims is nu Europa geworden.
  In huidige situatie passen de Moslims restricties meer en gaan er stemmen steeds op om een nieuwe tocht demografisch te ondersteunen door een doelgerichte kolonisatiepolitiek, desnoods door misdadigers naar Europa te verbannen en jonge meisjes te verplichten om ter plekke te trouwen met moslims. Mohammed was ervan overtuigd dat de Arabieren kunnen de wereld veroveren via zijn succesvolle demografische oorlogdoctrine!!
  De ergste gevolgen van deze bevolkingsexplosie zullen nog komen…

  Abnormale groei van Moslims en gevolgen daarvan, huidige jihad oorlogen hebben niks mee te maken met de mensenrechten etc… Creatie van overbevolking is een grote wapen van Islam… Europa is nu al overbevolkt. De komst van miljoenen moslims uit Afrika en Azië zal de problemen alleen maar groter maken.
  Mohammed, voor zijn wereld dominantie heeft een nieuwe wapen gevonden.
  Creatie van een constante overbevolking als religieuze plicht, heeft altijd succes gehad en werkt nog steeds! Moslims exporteren hun uitstoot naar Europa en dit noemen ze migratie! De vele miljoenen moslimmannen die nu Europa binnenkomen, zijn opgevoed en opgeleid hoe ze nieuwe gastland kunnen koloniseren. Met huidige politieke doctrinaire patronen verstikken ze de vooruitgang en vernietigen ze bestaande cultuur, wat Mohammed ook deed…!

  EU leiders willen de waarheid niet zeggen tegen hun eigen bevolking! Binnenkomende massa moslims is juist de slachtoffer van barbarse Islam zelf.

  De creatie van een constante overbevolking via een niet- naturelle weg is een grote wapen voor de Islam. Het is een wet in Islam en bedoelt voor de dominantie van hele wereld! De migratiestromen die de laatste jaren op gang komen de verkeerde oplossing zijn voor het probleem van de overbevolking. Wat ons hier in Europa betreft zullen we iets moeten verzinnen dat Arabieren, Turken, Pakistanen en Afrikanen in staat stelt hun eigen overbevolkingsproblemen op te lossen zonder die te exporteren naar Europa.

  In 622 was Mohammed ook een migrant, dan wel een vluchteling. En hier begint het succesverhaal van de islam. Uiteindelijk was Mohammed in staat om in minder dan een decennium in Medina een regime te vestigen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: