Categorie archief: Opvallend

Opvallende berichten

Multinationals betalen haast geen belasting, waarom ?

Zopas verscheen een uitgebreide wetenschappelijke studie over de belastingsstrategieën van multinationale ondernemingen (MNO’s).  Met hun titel, The Missing Profits of Nations, bekennen de auteurs (*1) kleur: elk miljard belasting dat deze bedrijven niet betalen is ten koste van het algemeen welzijn. Een andere aanwijzing dat deze onderzoekers zich terdege bewust zijn van de maatschappelijke functie van universitair onderzoek is dat ze al hun gegevens (paper, exceltabellen, programma’s, presentatie…)  ter beschikking stellen van het publiek (zie hier).

(Door Herman Michiel, oorspronkelijk verschenen op Ander Europa)

 

Om maar meteen één van hun bevindingen te vermelden: in de Europese Unie wordt ongeveer 20% van de door buitenlandse MNO’s verschuldigde belasting (*2) niet betaald, wat neerkomt op ongeveer 100 miljard  € ; dit is maar iets minder dan de totale jaarlijkse begroting van de Europese Unie!!

Maar belangrijker nog dan nieuw cijfermateriaal is de kritische aanpak van de onderzoekers bij de vraag: waarom betalen MNO’s steeds minder belastingen? Dat laatste betwijfelt niemand; tussen 1985 en 2018 daalde wereldwijd de gemiddelde wettelijke aanslagvoet voor bedrijven van 49% naar 24%; in de Verenigde Staten verminderde ‘populist’ Trump die aanslagvoet in 2018 van 35% naar 21% …
Waarom daalt de belasting op bedrijven? Hierover schrijven de auteurs het volgende:

“De standaard-uitleg is dat landen door de globalisering in een hardere concurrentiestrijd gewikkeld zijn voor productief kapitaal, en daarom de bedrijfsbelasting verlagen. Daardoor trekken ze meer machines, fabrieken en uitrusting aan, wat de productiviteit van de arbeid verhoogt en de lonen laat stijgen. De wereldwijde economische integratie heeft de localisering van kapitaalinvesteringen gevoeliger gemaakt voor verschillen in belastingen, wat tot een meer perfecte concurrentie tussen naties leidde.”

Maar, vragen de auteurs zich af,  is deze visie op globalisering en verandering in fiscale politiek ook empirisch vast te stellen?  Hun antwoord:

Our simple answer is “no.” Machines don’t move to low-tax places; paper profits do. By our estimates, close to 40% of multinational profits are artificially shifted to tax havens in 2015. This tax avoidance and the failure to curb it are the main reason why corporate tax rates are falling globally—not tax competition for productive
capital.

Overheden verlagen dus de belastingen op bedrijven en hebben allerlei speciale regelingen om buitenlands kapitaal aan te trekken, waar natuurlijk geen enkele multinational bezwaar tegen heeft. Maar de grote belastingsverdwijntruc  bestaat niet in het verplaatsen van de productie, maar van de winst; geen zware machines moeten verhuisd worden, alleen bits en bytes. Een van de standaard-verdwijntrucs is het manipuleren van de ‘transfer pricing’. Coca Cola produceert bv. in Frankrijk (relatief hoge belastingsvoet) maar verkoopt het product aan zeer lage prijs (weinig belasting dus) aan een vestiging van Coca Cola (die niet zo veel hoeft voor te stellen) in Ierland (zeer lage belastingsvoet). Resultaat: drastische verlaging van de effectieve belasting. Naast Ierland worden voor Europa in de studie ook Luxemburg, Nederland  en  Zwitserland vermeld als belastingsparadijzen, met België als twijfelgeval (“slechts” 13 miljard € getransfereerd in 2015).

Men komt dan in het lagebelastingland weliswaar tot totaal ongeloofwaardige cijfers van winsten in verhouding tot lonen, zoals de onderstaande grafiek (uit deze studie) laat zien, maar blijkbaar laten overheden zich graag bedriegen.

In The Missing Profits of Nations, wordt verder ingegaan op de redenen waarom overheden de eigenlijke belastingsparadijzen niet of weinig aanpakken. Een schat aan gegevens en inzichten, die een ander verhaal laten horen dan “de helaasheid van de globalisering”; een overheid die het probleem wil aanpakken is helemaal niet zo onmachtig als nu beweerd wordt. (hm)

Noten:

(*1) Thomas Tørsløv en Ludvig Wier (beide Universiteit van Kopenhagen) en Gabriel Zucman (UC Berkeley en NBER)

(*2) Let wel dat het hier alleen gaat over de belasting op winsten van vestigingen van buitenlandse bedrijven; deze winsten zijn maar een fractie (ca. 15%) van de globale bedrijfswinsten, en de ontlopen belastingen waarvan hier sprake ook maar een deel van het totaal aan ontdoken en ontweken belastingen. Zo valt het ‘vrijwillig’ verlies van 7 miljard € voor de Nederlandse schatkist, zoals onlangs gemeld in de Nederlandse media in verband met het Nederlandse Shell buiten het bestek van dit onderzoek, want Royall Dutch Shell is een Nederlands bedrijf.

Bron:https://www.globalinfo.nl/Recensies-enzo/waarom-betalen-multinationals-haast-geen-belastingen

Lees verder Multinationals betalen haast geen belasting, waarom ?

Is de ziekte van Lyme het gevolg van een biowapen ?

Er verschijnen alarmerende berichten in de media over de snelle verspreiding van de ziekte van Lyme en dat het aantal slachtoffers spectaculair groeit. 

En niemand zet vraagtekens bij deze ziekte die pas in 1975 werd ontdekt in een stadje pal tegenover Plum Island, waar voormalig naziwetenschappers zich bezighielden met biowapens.

Het volgende bericht was te lezen in de media:

Het aantal patiënten met de ziekte van Lyme blijft toenemen. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er vorig jaar 27.000 nieuwe gevallen bij gekomen. Bij de vorige meting in 2014 was er een toename van 25.000. In totaal is het aantal patiënten met de ziekte van Lyme in de afgelopen twintig jaar verviervoudigd.

De ziekte van Lyme is een bacteriële infectie die wordt overgebracht door de teek. In Nederland lopen jaarlijks 1,3 miljoen mensen een tekenbeet op, maar lang niet iedereen wordt ziek. In totaal gingen er vorig jaar 91.000 mensen naar de huisarts met een tekenbeet. Bij 27.000 van hen werd ook daadwerkelijk de ziekte van Lyme geconstateerd.

Vreemd dat er zoveel meer mensen worden besmet met die bacterie dan een aantal jaren geleden. Maar, zoals gewoonlijk wordt dat voor kennisgeving aangenomen en accepteert men maar dat dit nu eenmaal hoort bij het leven.

Natuurlijk is een dergelijke toename van het aantal Lyme-gevallen niet normaal.

Om uit te vinden wat er werkelijk aan de hand is, gaan we even terug naar het jaar 1975:

De eerste gevallen van Lyme deden zich voor in de VS, in het dorpje Old Lyme. De ziekte werd benoemd door Billy Burgdorfer. De ziekte heeft zich sindsdien, in de laatste veertig jaar, overal op aarde, maar vooral in het Westen, enorm verbreid. Het aantal besmettingen met borrelia neemt momenteel nog steeds sterk toe. 

Dat is toch vreemd? Dat het op één bepaalde plek ontstaat en zich vervolgens in sneltreintempo steeds verder uitbreidt?

Het volgende is wat wij schreven in een artikel, ongeveer vijf jaar geleden: 

Op de website Rense.com staat een uitgebreid artikel waarin staat dat Lyme niets anders is dan een biologisch oorlogswapen. Er staat ondermeer:

“Dus, voor de eerste keer, heeft een Amerikaans overheidsinstituut toegegeven dat de ziekte van Lyme een biologisch wapen is. Dit is de reden dat honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen over de hele wereld aan hun lot zijn overgelaten om weg te rotten met de verkeerde diagnose, of de ziekte is erkend maar er wordt hen verteld dat het “heel gemakkelijk” te behandelen is, ze krijgen voor drie weken antibiotica mee en er wordt hen gezegd daarna niet verder te zeuren als de symptomen blijven aanhouden.

In Engeland wordt het bestaan van de epidemie volledig ontkend en wordt er hoegenaamd geen enkele moeite gedaan om het publiek te waarschuwen voor de beten”.

Het is bekend dat al in de Tweede Wereldoorlog door de Japanners experimenten werden uitgevoerd op gevangen met de Borrelia bacterie, deze is verantwoordelijk is voor de ziekte van Lyme.

Echter, er is nog veel meer.

De twee plaatsen waar de ziekte van Lyme zich voor het eerst manifesteerde waren Lyme en Old Lyme in de Amerikaanse staat Connecticut.

Hemelsbreed liggen deze plaatsen minder dan 15 kilometer van Plum Island, waar zich een onderzoekslaboratorium van de Amerikaanse overheid bevond dat onderzoek deed naar ziektes bij dieren en sinds het midden van de jaren vijftig ook dienst deed als laboratorium voor onderzoek op het gebied van biologische oorlogsvoering.

xxx

Wanneer je verder kijkt op een kaart die de verspreiding van Lyme aangeeft in Amerika, dan zie je dat 95 procent van alle Lymegevallen afkomstig is uit 14 staten, waarbij de concentratie rondom Plum Island verreweg het hoogst is.

xxx

Alleen al deze kaart geeft aan dat we hier te maken hebben met één bepaalde besmettingsbron en dat het zich van daaruit verder verspreid.

De activiteiten voor onderzoek naar biologische oorlogsvoering voeren terug naar de Tweede Wereldoorlog en de bekende Operatie Paperclip, waarbij Nazi wetenschappers stiekem werden overgebracht naar Amerika, waar ze in ruil voor Amerikaans staatsburgerschap moesten werken voor de overheid.

Eén van die wetenschappers was Dr. Erich Traub, voormalig hoofd van het Nazi onderzoekslaboratorium voor biologische oorlogsvoering op het eiland Riems in de Oostzee. Traub legde direct verantwoording af aan Hitler en Himmler en zijn werk hield onder andere in het sproeien van virussen vanuit vliegtuigen boven Rusland. Voor de oorlog was Traub betrokken bij Nazi activiteiten die werden uitgevoerd in het Amerikaanse Camp Siegfried dat was gevestigd op Long Island, ongeveer op 50 kilometer afstand van Plum Island. Hij deed daar onderzoek naar virussen en bacteriën via een beurs van het Rockefeller Instituut.

In de jaren vijftig werd Plum Island specifiek gebruikt voor onderzoek naar biologische oorlogsvoering als onderdeel van de Koude Oorlog. Traub werkte een aantal jaren voor de CIA in Fort Detrick, keerde daarna terug naar Duitsland om daar een vergelijkbaar laboratorium te runnen, maar tussendoor verrichte Traub ook werk voor Plum Island en kwam daar dan ook regelmatig langs.

In de jaren zeventig werd er een speciale unit opgezet door het Amerikaans Openbaar Ministerie in verband met onderzoek naar Nazi oorlogsmisdaden. Eén van de mensen die door Justitie werd ingehuurd was de advocaat John Loftus. Hij kreeg een zogenaamde top clearance en kreeg inzage in allerlei geheime documenten.

Loftus ontdekte dat er Nazi wetenschappers bezig waren geweest met experimenten waarbij vergiftigde teken uit vliegtuigen werden gegooid om zo zeldzame ziektes te kunnen verspreiden. In zijn boek The Belarus Secret schreef hij onder andere dat hij informatie had ontvangen waaruit bleek dat ook Amerika tests hadden uitgevoerd met vergiftigde teken op Plum Island.

Het verhaal van Loftus werd bevestigd door een andere advocaat, Michael Carroll, die in zijn boek Lab 257 schreef dat een bron die op het eiland had gewerkt aan hem had bevestigd dat er moedwillig vergiftigde teken waren losgelaten op het eiland in de tijd dat het nog Fort Terry heette en dat één van de wetenschappers die daarbij betrokken was, “de Naziwetenschapper” was.

Toen Carrol later onderzoek deed in archieven, ontdekte hij dat de mappen in het Nationale Archief waarop stond: tekenonderzoek en een andere met daarop: E. Traub, beiden leeg waren.

Hoe snel de ziekte van Lyme zich over ons land verspreidt, is te in het volgende plaatje van het RIVM. 

xxx

Het valt klaarblijkelijk niemand op in mainstream-land dat er bepaalde patronen te ontdekken zijn bij de verspreiding van deze ziekte. Zoals dat het aantal gevallen zich enorm concentreert rond de plek waar het voor het eerst werd geconstateerd en het feit dat ons land vóór de jaren negentig helemaal geel geweest zou zijn op het RIVM plaatje.

Dr. William Mount schrijft onder ander het volgende:

When I exposed, a few years ago, a document I found on the US National Institute of Health’s website which listed Lyme as one of the pathogens studied in Fort Detrick, (the premier biowarfare lab in the US), the NIH quickly announced it was a “printing error” and removed the words Lyme disease from the page.

Met andere woorden de Amerikaanse overheid deed onderzoek naar de ziekte van Lyme omdat het op hun lijst voorkwam als biowapen. Hetzelfde geldt voor de Universiteit van Texas die in 2005 de ziekte van Lyme noemde als deel van hun onderzoek naar bioterrorisme. Verwijzingen naar Lyme werden spoedig uit de documenten weg gecensureerd.

Kortom, er zijn meer dan genoeg aanwijzingen dat dit geen spontane door de natuur veroorzaakte besmetting is. De oorsprong van dit alles ligt in Nazi Duitsland en Amerika heeft de rest gedaan.

Het is deze week de week van de teek, waarbij geen van al die mensen die zich hiermee bezighouden, kijken naar de werkelijke oorzaak.

Ben jij één van die ongelukkigen die te maken heeft gekregen met dit biowapen en ben je besmet door een giftige teek, dan zal je leven niet gemakkelijk zijn. Er zijn geen eenvoudige pilletjes die je hiervoor kunt slikken, maar er zijn wel enkele natuurlijke middelen waarvan mensen met deze ziekte zeggen dat ze er baat bij hebben.

Dr. Roel Veldhuizen adviseert het volgende:

Wel weer veel water drinken om de afvalstoffen van de ontsteking af te voeren.

Ook bij griep en chronisch hoesten is het te gebruiken en zelfs bij kinderen. Kijk op internet naar de mogelijkheden van zilverwater. Het werkt tegen schimmel-, bacteriële- en virale infecties. Zelfs de ziekte van Lyme kan je er mee bestrijden. Ook bij kanker kan zilverwater het lichaam helpen om ontstekingen te bestrijden en het immuunapparaat te versterken.

Bij Orjana is Colloïdaal zilver verkrijgbaar, een aanschaf waar je geen spijt van zult krijgen.

Een ander middel waar mensen veel baat bij hebben, is het wondermineraal Zeoliet en waar onder andere goede resultaten mee worden gemeld bij:

Ontstekingen /Virale Infecties / Allergieën: ziekte van Lyme, tandvleesontsteking, schimmelinfecties, Candida, Herpes, HIV, escherichia coli, Pneumokokken, Streptokokken, levercirrose

Ook een goede kwaliteit zeoliet is bij Orjana te verkrijgen.

In het revolutionaire boek Medical Medium van Anthony William (ook in het Nederlands) staat ook over Lyme hele interessante en voor velen onbekende informatie met concrete, natuurlijke tips hoe je Lyme te lijf kunt gaan.

En tenslotte hier nogmaals een documentaire die we al eerder hebben geplaatst en die duidelijk laat zien met wat voor soort problemen patiënten te kampen hebben.

Bron: Groeiend bewijs dat ziekte van Lyme biowapen is (video) | Niburu

De schokkende fraude achter de klimaatbangmakerij. Is het gewoon een hoax?

De Amerikaanse weerdienst NOAA heeft een belangrijke taak: het meten van temperaturen. Helaas lijkt het agentschap te zijn bevangen door de klimaatreligie. De NOAA knoeit namelijk met cijfers, valt te lezen in een redactioneel commentaar van nieuwssite Investor’s Business Daily.

De weerdienst paste temperatuurgegevens meerdere keren aan zodat het leek alsof het nu warmer is dan vroeger.

Daardoor lijken stijgende temperaturen gelijk te lopen met een toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, wat volgens voorstanders van global warming aan elkaar kan worden gelinkt.

Heel ander beeld

De ruwe data, dus gegevens die nog niet zijn aangepast, laten een heel ander beeld zien. Sinds de vorige eeuwwisseling zijn er warmere jaren en decennia geweest, en ook koudere jaren en decennia.

Er is bovendien geen duidelijke trend waarneembaar, laat staan dat de aarde opeens plotseling sterk zou opwarmen.

Reden dus voor de statistici van de NOAA om de data aan te passen. Met behulp van complexe statistische modellen veranderen ze de gegevens zodat ze niet langer een reflectie zijn van de realiteit, maar van hun theorieën over global warming.

Hoax

Ze manipuleren de gegevens om een politiek correcte trend richting global warming te tonen, als onderdeel van een onderliggend beleid dat zo’n twee decennia geleden is bedacht.

Tony Heller van Real Climate Science schreef dat de NOAA temperaturen van voor 2000 systematisch naar beneden bijstelt en temperaturen van na 2000 flink opschroeft.

De klimaatbangmakerij is dus eigenlijk gewoon een hoax.

Afgelopen winter brak record na record, maar toen de tovenaars van de NOAA klaar waren met de data, was het opeens een doorsnee winter.

Klimaatfraude

Dit gebeurde ook na de ijskoude winter van 2013-2014 in New York. Doe dit jaar in jaar uit en het lijkt alleen maar warmer te worden. Dit is gewoon klimaatfraude.

Sinds het Clinton-tijdperk wordt geclaimd dat de productie van CO2 een kwaad is dat onherroepelijk leidt tot de snelle opwarming van de aarde.

Mythe

En dus wordt er alles aan gedaan om die mythe in stand te houden, inclusief het manipuleren van temperatuurgegevens.

Er is een lichtpuntje. In de toekomst moet de Amerikaanse milieubeschermingsdienst EPA in rapporten ook de oorspronkelijke data en onderliggende wetenschappelijke aannames opnemen zodat het publiek zich erover kan buigen.

[Investor’s Business Daily]

Bron: De schokkende fraude achter de klimaatbangmakerij. Is het gewoon een hoax?

VS beïnvloedde 81 verkiezingen in 47 landen! En zijn verontwaardigd dat iemand zich met hen bemoeit ! ✅ 

De westerse media hebben het steeds over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, maar hoe vaak heeft de VS eigenlijk verkiezingen in andere landen beïnvloed?

CNN-presentator Michael Smerconish had dr. Dov Levin van de Carnegie Mellon Univeristy te gast in zijn programma. Die deed een boekje open over de manier waarop de VS verkiezingen in andere landen beïnvloedt.

Dr. Levin onthulde tot verbazing van Smerconish dat de VS maar liefst 81 verkiezingen in 47 landen heeft beïnvloed.

Minste van twee kaden

En we hebben het hier alleen nog maar over gevallen waarin er rechtstreeks bewijs is voor Amerikaanse inmenging. Ze doen er vaak niet eens geheimzinnig over.

Zo beïnvloedde Washington de verkiezingen in Chili, Argentinië, Israël, Japan, Brazilië, Tsjecho-Slowakije, Oekraïne, Rusland (!), Zuid-Vietnam, de Filipijnen, Italië en Iran.

Smerconish probeerde de Amerikaanse inmenging vervolgens goed te praten door te zeggen dat ‘we soms moeten kiezen uit de minste van twee kwaden’.

Iets slechts

Hij lijkt niet in te zien dat sommigen de Amerikaanse inmenging in al deze landen als iets slechts zien.

Smerconish zit al 40 jaar in het vak en toch reageerde hij verbaasd toen hij hoorde dat de VS in zoveel landen de verkiezingen had beïnvloed.

Als iemand als Smerconish al niet weet wat de Amerikaanse overheid in het buitenland uitspookt, hoe moet de rest van de Amerikaanse bevolking dat dan weten?

‘Amerika bedreigt iedereen’

De Amerikaanse journalist Stephen Lendman heeft daarnaast gezegd dat niet Rusland, Iran en Noord-Korea, maar de VS een bedreiging vormt voor andere landen.

“Rusland bedreigt niemand, Iran bedreigt niemand, Noord-Korea bedreigt niemand, maar Amerika bedreigt iedereen,” zei Lendman.

[RT AmericaPressTV]

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: VS beïnvloedde 81 verkiezingen in 47 landen. Kijk hier hoe een CNN-host reageert als hij dit hoort

De verdekte waarheid achter de all inclusive vakantie ✅

Een all inclusive vakantie lijkt aantrekkelijk. Voor een vaste prijs heb je je vlucht en je verblijf, inclusief onbeperkt eten en drank. OneWorld zocht in Kaapverdië uit waarom all inclusives zo goedkoop zijn, en welke soms verwoestende gevolgen ze hebben voor de lokale bevolking en hun economie. Achter de simpele formule gaat een wereld van uitbuiting schuil.
 1. Overal toeristen, toch armoede

  Op de eilanden Sal en Boa Vista in Kaapverdië staan de grote all inclusive resorts, ver van de bewoonde wereld. Deze resorts trekken honderdduizenden toeristen per jaar, ruim twaalf keer zoveel als de eilanden aan inwoners hebben. Vakantiegangers die voor goedkope all-ins kiezen, realiseren zich niet welk destructief effect dit type toerisme op de lokale economie heeft.  Het resortpersoneel krijgt zo weinig betaald dat ze in krottenwijken wonen, terwijl de prijs van eten en levensonderhoud door het toerisme stijgt.

  Hoe komt het dat juist all inclusive toerisme zo schadelijk is? Daar zijn vijf redenen voor.

  1. Lage lonen, lange dagen

  Op Boa Vista spreken we Hans en Irma. Zij verhuisden met hun twee kinderen naar Kaapverdië om er de lokale gemeenschap te helpen. Ze steunen een schooltje, hebben een internetcafé en leiden toeristen rond in de sloppenwijk van Boa Vista. Hans: “De lonen in en rond de resorts zijn echt schrikbarend laag. Een lokale bouwvakker, een vriend van ons, werkte aan het Meliaresort dat nu in het zuiden van Boa Vista wordt gebouwd.  Hij moest met een schep twaalf uur per dag greppels graven en werkte ruim zeventig uur per week. Zijn loon? €180 per maand. Hij verdiende niet eens genoeg om de huur van een appartement te betalen.”

  Casa para todos

  Op de voorgrond de nieuwe ‘casa para todos’, sociale woningbouw door de overheid. Daarachter de sloppenwijken waar het personeel woont. De meeste bewoners kunnen vanwege hun lage loon de huur van €100 niet betalen.

  2. Isolatie van gasten

  All-in resorts zijn met opzet ver van de bewoonde wereld gesitueerd, legt Hans uit. “Dan gaan de toeristen zich vervelen en kunnen de touroperators hen dagtochtjes en activiteiten verkopen voor fikse prijzen. Zo compenseren touroperators de goedkope last minutes die ze online aanbieden. Ook ontmoedigen ze gasten om op eigen houtje buiten het resort te komen door (onterecht) te benadrukken dat het erbuiten onveilig is en zelfs de taxichauffeurs niet te vertrouwen zijn. Zodoende blijven de toeristen alles bij hun touroperator afnemen en komt hun geld niet in de lokale economie.”

  3. Uitbuiting

  Carlos, een trotse Kaapverdiaan, was restauranteigenaar op Boa Vista en was in gesprek met het Duitse TUI, ’s werelds grootste touroperator. Carlos vertelt: “Ik had een restaurant waar ik rond de tien euro rekende voor een hoofdgerecht plus een drankje. Maar de meeste klanten op Boa Vista waren TUI-gasten en zaten in resorts. Ze kwamen alleen langs in de lokale restaurants als onderdeel van georganiseerde dagtrips met gids. Als ik met TUI zaken wilde doen, moest ik ze meer dan 55% korting geven, bij wijze van commissie. Dan zou ik een groep van zestig mensen krijgen, die ik voor vier euro een maaltijd en drankje moest serveren. De TUI-gids verkocht dat dan voor veel meer geld aan de gasten en TUI verdiende daar dus dik op, maar ik zou niets overhouden. En als ik dat weigerde kreeg ik geen klanten, want inloop is er bijna niet door het all inclusive toerisme. Commissie is normaal maar dit was zo belachelijk veel dat ik er niet van kon rondkomen. Als ik niet meewerkte gingen ze wel naar een ander. Maar ik weigerde en uiteindelijk moest ik mijn restaurant sluiten. Nu werk ik als kok in een hotel.”

  Ik vind het hartstikke racistisch dat alleen Europeanen in aanmerking komen voor interne scholing en doorgroei, maar als je daar iets van zegt, vlieg je er meteen uit

  4. Koloniale bedrijfscultuur

  Carlos windt zich op over de touroperators en resorts. “Waarom zie je zelden Kaapverdische gidsen bij die touroperators? Die paar lokale gidsen die ze gebruiken, krijgen minder betaald en hebben geen vast contract. In plaats van in lokaal talent te investeren, vliegen ze Europese gidsen in die niet vertrouwd zijn met het land. Wat ze weten lezen ze in het vliegtuig op Wikipedia. En ondertussen krijgen zij tien keer meer betaald dan een Kaapverdiaan. Er wordt niet geïnvesteerd in lokale kennis of in de gemeenschap. Al het hogere management in de resorts is Europees en alle schoonmaaksters, koks en bediendes zijn Kaapverdisch. Ik vind het hartstikke racistisch dat alleen Europeanen in aanmerking komen voor interne scholing en doorgroei, maar als je daar iets van zegt, vlieg je er meteen uit.”

  Kinderen blijven thuis

  Kinderen moeten elke dag naar de opvang omdat hun moeders ver weg werken in de resorts, vaak als schoonmaakster.

  5. Legaal is niet hetzelfde als eerlijk

  Het hotel- en resortpersoneel is meestal niet in dienst van de touroperators. Ze zorgen er echter wel voor dat de neokoloniale bedrijfscultuur in de resorts met een glimlach wordt weggepoetst. De lokale overheid is vaak niet tegen de reisorganisaties opgewassen: TUI heeft bijvoorbeeld een jaaromzet die tien keer groter is dan het Bruto Binnenlands Product van heel Kaapverdië. Een Unicefmedewerker op Sal – hij wil anoniem wil blijven – zegt: “Touroperators en hotelketens hebben zich jarenlang verzet tegen de invoering van een minimumloon in Kaapverdië. Na jarenlang lobbyen kwam er in 2013 eindelijk een minimumloon, alleen dat is maar €100. Dat is op de toeristische eilanden niet eens genoeg om de huur van een appartement te betalen.” De resorts betalen gemiddeld tussen de €200 en €300 per maand, en houden zo de cirkel van armoede in stand.

  Verantwoord ondernemen als oplossing?

  Sommige touroperators hebben beleid om ‘verantwoord te ondernemen’. TUI Nederland gaf bijvoorbeeld in 2015 €100.000 aan de TUI Foundation. Ook wil TUI in 2016 bij vakantiegangers geld ophalen voor goede doelen en projecten.  Maar aangezien de divisie waar TUI Nederland onder valt in datzelfde jaar een winst van 86 miljoen euro behaalde, komt de donatie neer op ongeveer ééntiende procent (0,1%) van de jaarwinst. Anders gezegd: van de duizend snoepjes winst, zijn er 999 voor TUI en bestaat hun investering in de lokale bevolkingen uit een enkel snoepje. Als je beseft dat het leeuwendeel van de omzet ook niet in de economie terecht komt, begint je te dagen hoe weinig dit type toerisme eigenlijk bijdraagt aan lokale economieën in ontwikkelingslanden.

  TUI chauffeur naar de kapper

  Een TUI-chauffeur gaat tussen het werk door naar de kapper om de hoek. Het contrast tussen de wijk waar hij moet wonen en de resorts is levensgroot.

  Bevestiging vanuit onderzoek

  Onderzoekers Jean Max Tavares en Metin Kozak onderzochten all inclusive toerisme; ook zij constateren dat die weinig voordeel oplevert voor de lokale bevolking. Andere onderzoekers bevestigen dit beeld. Wineaster Anderson van de Universiteit van de Balearen deed vergelijkend onderzoek naar all inclusives waaruit blijkt dat de resorts meestal in handen zijn van grote multinationals, gevestigd in het buitenland. Deze enclaves creëren een situatie waarin de lagere sociale klassen geëxploiteerd worden als bron van goedkope arbeid en de buitenlandse bedrijven de winst oogsten. Het overgrote deel van het geld bereikt nooit lokale economie. Dit effect wordt nog versterkt doordat de resorts hun goederen, voedsel en drank meestal in het buitenland inkopen, waardoor hun bijdrage aan de lokale economie minimaal is.

  Ethisch ondernemen betekent dat je niet alleen naar een land gaat om je eigen doel te bereiken, maar dat je ook de mensen die daar wonen vooruit helpt

  Op weg naar fair travel

  We spreken Dr. Amrish Baidjoe. Hij is een ervaren projectleider in derdewereldlanden en gelooft in een middenweg: oplossingen die zowel de tourbedrijven als de lokale bevolking verder helpen. Baidjoe: “Ethisch ondernemen betekent dat je niet alleen naar een land gaat om je eigen doel te bereiken, maar dat je ook de mensen die daar wonen vooruit helpt. Dat doe je door lokaal personeel perspectief te bieden door scholing (capacity building). Maar ook door eerlijke lonen te betalen die zich verhouden tot de kosten van levensonderhoud. Op de lange termijn is dit win-win, want je creëert zo meer loyaliteit en commitment van de lokale bevolking en dat zorgt weer voor beter resultaat in de vorm van een fijnere ervaring voor toeristen. Bovendien zorgt lokale capacity building er voor dat mensen, ook nadat ze een andere baan krijgen, een bijdrage leveren aan het land. Scholing, doorgroei en een eerlijk loon vinden we in Nederland heel normaal, dus waarom zou je dat in het buitenland dan niet doen? Verder is het belangrijk de lokale bevolking terdege in de projecten te betrekken en nooit te vergeten dat je als bedrijf te gast bent in een land.”

  Het is al langer bekend dat sommige producten niet fair trade zijn, maar in de reisbranche letten mensen daar weinig op. Het is tijd om anders naar toerisme te kijken en ook in die branche te streven naar eerlijk zaken doen, in de vorm van fair travel.

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

https://www.oneworld.nl/de-duistere-waarheid-achter-je-all-inclusive-vakantie?

NU.nl is een fake news-site. Thierry Baudet geeft in deze video een goed voorbeeld van nepnieuws in Nederland ✅

 • Een week of twee geleden was in Groningen een demonstratie gepland tegen Forum voor Democratie. Daar kwamen welgeteld vijf mensen op af, aldus FvD-voorman Thierry Baudet.

“Er waren maar heel weinig mensen,” zei hij.

“En NU.nl, dat is een linkse fake news-site, berichtte dat er een massale demonstratie met meer dan 200 geëngageerde jonge activisten was om tegen de fascistische en seksistische Baudet en Hiddema te demonstreren,” vervolgde hij.

Heel goed voorbeeld

Alleen al die zin bevat twee massieve fake news-gegevens, namelijk dat wij fascistisch en seksistisch zouden zijn en dat er 200 mensen waren, aldus Baudet. “Het is allemaal flauwekul.”

Hij voegde toe: “Een heel goed voorbeeld denk ik van fake news in Nederland.”

Ironisch genoeg is NU.nl door Facebook benaderd om samen met de Universiteit Leiden fake news aan te pakken op het sociale netwerk.

Boycot

Onder een YouTube-video waarin Baudet toelichting geeft over de demonstratie staan vele interessante reacties. Een greep:

“Hypocriete is ook nog dat NU.nl samenwerkt met Facebook om fake news tegen te gaan,” schrijft lipton79. “Zij bepalen dus wat op Facebook als fake news wordt aangegeven terwijl ze het zelf produceren.”

“Altijd gebruik ik NU.nl, maar die gaat mooi in de boycot vanaf nu,” aldus Anonymous. “Wat een onzin. Feitencheck is er niet meer bij blijkbaar.”

Fake artikelen

“Een tijd geleden kon men reageren op de fake artikelen van NU.nl, daar kwam wel altijd de waarheid aan bod,” reageert Sjaak v Koten.

Demarcation voegt toe: “NPO = fake news en links. Nederlandse Propaganda Omroep.”

“De misrepresentatie van de werkelijkheid door gevestigde (linkse) media duwt des te meer mensen naar (rechtse) alternatieven,” betoogt Bloempjes.

Niets

En J_X zegt nog: “NU.nl is een advertentiesite. Die hele site heeft dan ook niets met journalistiek te maken.”

Anderen vergelijken NU.nl met de Amerikaanse nieuwszender CNN.

De demonstratie was georganiseerd door de Anti Fascistische Actie (AFA) en Groningen Tolerant. Die noemen de ideeën van Baudet ‘verkeerd en gevaarlijk’.

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

http://www.ninefornews.nl/fake-news-site-thierry-baudet-video/

Italiaanse burgers komen op voor hun gezondheid en komen in verzet tegen verplichte vaccinatie ✅

In Italië wordt geprotesteerd tegen verplichte vaccinaties. De Italiaanse regering heeft het inenten van kinderen tegen 12 besmettelijke ziekten zoals mazelen verplicht gesteld.

Kinderen tot zes jaar oud die niet worden ingeënt, mogen niet naar de kleuterschool. Ouders die niet-gevaccineerde kinderen naar school sturen, riskeren een fikse boete.

In Italië ligt de discussie over vaccinaties politiek gevoelig. De Vijf Sterrenbeweging heeft de veiligheid van diverse vaccins ter discussie gesteld.

Snel

Nieuws over de protesten is tot dusver niet opgepikt door de mainstream media, schrijven Health Impact News en Vaccine Impact.

Francesca Alesse, die in Italië meewerkte aan de film Vaxxed, schrijft: “Eerst waren slechts vier vaccins verplicht in Italië, nu zijn dat er 12.”

“Hoewel er geen epidemieën zijn en het aantal gevallen van mazelen en meningitis lager is in vergelijking met eerdere jaren, is het wetsvoorstel snel door het parlement geloodst.”

GlaxoSmithKline

“Duizenden ouders hebben in juni geprotesteerd tegen de nieuwe wet. In 21 Italiaanse steden zijn protesten geweest en op 11 juni heeft een landelijk protest plaatsgevonden.”

De nieuwe wet heeft vergaande gevolgen voor ouders die weigeren hun kinderen te laten vaccineren. Zo kunnen hun kinderen zelfs worden weggenomen.

De Italiaanse Elisabetta Bressan suggereerde op Facebook dat het farmaceutische bedrijf GlaxoSmithKline een grote rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de wet.

Niet veilig

Senator Bartolomeo Pepe zei onlangs op Radio 24: “Vaccins zijn niet veilig. Eenieder die het tegendeel kan bewijzen geef ik 50.000 euro.”

“De Italiaanse en Europese medicijnwaakhond dansen naar de pijpen van de farmaceutische bedrijven,” voegde hij toe.

Uit nieuw onderzoek van de Italiaanse nationale onderzoeksraad is gebleken dat veel vaccins gevaarlijke vreemde deeltjes bevatten die ontstekingen veroorzaken.

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: Italiaanse burgers woest en komen op voor hun gezondheid, want deze moorddadige wet is te gestoord voor woorden