Tagarchief: geld creatie

'Door de bank genomen' laat zien hoe we financieel genaaid worden ✅

De voornaamste reden dat Joris Luyendijk’s bankenboek ‘Het kan niet waar zijn’ zo bijzonder is en het tot ver over de grenzen gretig wordt verslonden, is dat hij het steeds vaker als ‘onmenselijk’ en ‘amoreel’ gekenschetste banksysteem niet beschrijft als een kwaadaardige UFO die op een goed moment op aarde landde, maar als een door mensen tot leven gewekte en in stand gehouden systeem van waanzin. Iedereen die de moeite heeft genomen het boek uit te lezen en de inhoud te laten bezinken, komt welhaast tot de conclusie dat in hem of haar, ergens, ook die waanzin verborgen zit, die aanleg voor hebzucht, voor ‘meer-meer-meer’. En dat het bankensysteem dus, in zekere zin, een reflectie vormt van onze collectieve psychologie van de voorbij decennia. Van ons geestelijke woestijnlandschap, zo je wilt. Op een heel andere, meer populistische  leest is het boek ‘Door de bank genomen’ van George van Houts geschoeid: hier wordt wél een kwaadaardige UFO geïntroduceerd, zijnde een toplaag van bankiers en superrijken die de rest van ons, ‘de 99 procent’, als het ware gevangen houdt in een corrupt belangenspel, dat zorgvuldig bewaakt en afgeschermd wordt door een financiële elite, die zichzelf het alleenrecht op geldcreatie heeft toebedeeld. In dit wereldbeeld zijn de rollen helder verdeeld: bovenin zitten de schurken en wij zijn allemaal slachtoffer.

Klootjesvolk & smerige polissen

bank-houtsDat ‘Door de bank genomen’ zo in elkaar zit, hoeft geen bevreemding te wekken, want George van Houts is een theatermaker. Zijn eerste zorg is het om schouwburgen vol te krijgen. En een meeslepend verhaal op de planken te brengen, dat spraakmakend en, als het even kan, scandaleus is. Het boek leest dan ook als één lange instructie over hoe je de gehele mensheid kunt ‘naaien’. Het meest extreme voorbeeld hiervan is het hoofdstuk dat gewijd is aan de DSB-bank, en dat het doet voorkomen alsof de DSB-bank het resultaat is van een zorgvuldig in elkaar gestoken kongsi tussen invloedrijke VVD-ers (waaronder Gerrit Zalm), die ‘volksjongen’ Dirk Scheringa aanstellen om het klootjesvolk via smerige polissen, leningen en andere kleine-lettertjes-producten het geld uit de zakken te kloppen. Zoals wel meer in ‘Door de bank genomen’ is het wat één dimensionaal, maar leest het lekker weg. En de bijgaande foto van een gemeen lachende Gerrit Zalm, aan tafel bij Dirk Scheringa, voedt de suggestie dat er Hele Slechte Mensen bestaan, en dat die mensen helaas ook nog op iets te belangrijke posities zitten.

‘Eerst uitgelachen, nu niet meer’

Toch heeft ‘Door de bank genomen’ ook nog een andere, meer lovenswaardige dimensie: die van de volkseducatie. In het boek wordt helder en geduldig uitgelegd dat mensen die denken dat ze geld bezitten uitstervende domoortjes zijn. Want als jij, ik noem maar wat, anderhalve ton op jouw bankrekening hebt staan, betekent dat helemaal niet dat je dat geld ‘hebt’, dat het van jou is, maar dat je – slechts – een vordering op de bank hebt van anderhalve ton. Hopelijk in de wetenschap dat de banken belachelijk lage buffers aanhouden van circa drie procent van de uitstaande geldhoeveelheid. De gillende trucs waarmee het banksysteem zichzelf overeind houdt (neem het fenomeen ‘rente’), heeft van auteur George van Houts een activist gemaakt, die met een schuin oog naar alternatieve geldsystemen als de Bitcoin kijkt om het huidige bankensysteem omver te werpen. Naar eigen zeggen is Van Houts geen vergeefse activist. ‘Toen we twee jaar geleden met onze voorstelling begonnen, werden we uitgelachen door de mensen van de Rabobank. Dat is niet meer zo. Vaak zie ik ze na de voorstelling wit weggetrokken aan de bar staan.’

Visionair of zuurpruim?

Van Houts heeft zelf, als uiterste consequentie, bijna geen geld meer op zijn bankrekening staan. Vertelde hij in de TROS Nieuwsshow. Is hij daarmee een visionair of een zuurpruim?

‘Door de bank genomen’, George van Houts, Uitgeverij Q, 204 pagina’s, 18,50 euro

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: ‘Door de bank genomen’ laat zien hoe we financieel genaaid worden | ThePostOnline

Wil de politiek nu echt de banken aanpakken! ( vervolg )✅

Afbeeldingsresultaat voor geld als schuldVandaag kreeg ik ook een reactie van GroenLinks over geldcreatie door banken. Gisteren plaatste ik een artikel over het feit dat banken zichzelf het recht hebben gegeven om geld te creëren.    Omdat ik niet begrijp dat de politiek hier niets tegen doet , heb ik diverse politieke partijen een mail gestuurd met de vraag wat zij er van vinden en belangrijker wat zij er tegen gaan doen.

Heel toevallig verscheen er vandaag een nieuwe video op handjecontantje.org die over dit onderwerp gaat en die ik jullie niet wil onthouden omdat in deze film zeer duidelijk wordt uitgelegd wat er precies mis is in onze samenleving.

Daarnaast kreeg ik ook een reactie van GroenLinks over geldcreatie door banken , die ik hieronder heb weergegeven

Beste René,
De macht van de banken en hun taak van geldcreatie is een erg complex thema! GroenLinks heeft hier wel over nagedacht. Om te beginnen vinden we dat de buffers van de banken fors omhoog moeten zodat de risico’s die ze nemen niet op de belastingbetaler afgewenteld wordt. Risicovolle zakenbankactiviteiten en handel voor eigen rekening van banken worden gescheiden van de spaartegoeden voor consumenten en bedrijven. Wij zijn dus voor een strikte scheiding tussen zakenbanken en nutsbanken. 
Meer weten? Kijk dan hier eens! Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,
Emile
Team Online

Ook deze partij ziet wel dat er problemen zijn maar geeft niet duidelijk weer wat zij er aan willen doen, want het verhogen van de buffer is geen oplossing,  het verminderd alleen een klein beetje het risico maar pakt het probleem in beginsel niet aan.
Ook hier maar weer een mail achteraan gestuurd om duidelijker te krijgen wat GroenLinks nu echt aan dit grote probleem wil gaan doen.
Want hoe je het ook went of keert een bedrijf dat van de overheid zelfstandig geld mag maken is gedoemd om problemen te veroorzaken waar elke burger last van zal hebben.   Behalve een klein clubje natuurlijk die deze  banken bezitten.
wordt vervolgt

Wil de politiek de banken nu echt aanpakken of niet ? ✅

Afbeeldingsresultaat voor geld als schuldZo vlak voor de verkiezingen wilde ik toch wel eens weten van de verschillende partijen hoe zij denk over eigenlijk het grootste probleem in onze samenleven.  En dat is geld creatie door de banken.

De banken hebben zich door de eeuwen heen zelf het recht verschaft om buiten de overheden om zelf geld te creëren door middel van het uitschrijven van leningen. Dus door het creëren van schuld.

In het kort komt het er op neer dat wanneer je een hypotheek afsluit van bv 200000 euro de bank officieel maar 4% in kas hoeft te hebben dit komt neer op 8000,–

Met deze 8000,– als onderpand kunnen ze dus 192000 euro creëren zonder dat daar wat tegenover staat.   Vervolgens wordt je over een periode van 30 jaar een rente berekend van nu ongeveer 3%

Per jaar is dat 6000,– aan rente en dat 30 jaar lang . Dit komt neer op 180.000,– euro.

Aan het eind van die 30 jaar moet je vervolgens ook nog eens die 200000,– terug betalen.

De bank heeft dan met een investering van 8000,– euro een bedrag van 372.000,– gecreëerd !!!

Waar jij keihard, vaak met z’n tweeën want 1 kostwinner kan dit niet meer opbrengen, voor gewerkt hebt.  Terwijl de bank met een minimale investering een ongekend hoog bedrag binnen hengelt.

Maar we horen over deze geld creatie in het nieuws over andere media  nooit iets, terwijl het een zeer groot probleem is . Het geeft banken een ongekende macht omdat zij beschikken over een onbeperkte bron van geld.

Maar wat ik dus zelf veel erger vind is dat de politieke partijen hier in hun verkiezingsprogramma geen punt van maken en het zelf in de meeste gevallen niet eens vermelden.

Dus heb ik de alle grote partijen een mail gestuurd;

Beste mensen ,

Ik verbaas mij al een aantal jaren over de macht die banken hebben.
Maar vooral dat de politiek hier niets tegen doet.  
Banken hebben zich,in deze samenleving, op een of ander manier, zelf het recht verschaft om geld te creëren door schuld.
Mijns inziens is dit het grootste probleem in onze samenleving maar  je hoort er nooit wat over in de media , maar nog erger ook niet in de politiek.
Wat vindt u van deze machtspositie die banken hierdoor hebben en wat wilt u hier aan gaan doen? 
Graag hoor ik jullie standpunt in deze, mede omdat op jullie site hierover ook niks te vinden is 
Met vriendelijke groet,
René 
De SP reageerde als eerste en voorlopig enige, maar ik hoop natuurlijk op meer reacties die ik dan zal weergeven.
Hier de reactie van de SP:

Beste Rene,

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie.

De financiële crisis is het bewijs geweest dat banken en andere financiële ondernemingen niet zonder goede regels en sterk toezicht kunnen. Banken, verzekeraars en beleggingsfondsen zijn erg goed voor zichzelf geweest, maar zijn het belang van de rest van de maatschappij vergeten.

Banken zijn in de crisisjaren overeind gehouden met belastinggeld. Het is tijd dat de banken nu op hun beurt de maatschappij terug gaan betalen. De bankenbelasting, waarmee banken de kosten terugbetalen van de operaties waarmee ze zijn gered, gaat omhoog.

Om de bankensector veiliger te maken stellen we een maximum aan de omvang van banken. De buffers die ze verplicht moeten aanhouden worden fors verhoogd. Tevens willen we een scheiding tussen spaar- en zakenbanken, om te verhinderen dat banken kunnen gokken met het spaargeld van hun klanten.

Er komt wat de SP betreft een nationale volksbank: een publieke bank waar ons spaargeld veilig is en bonussen en woekerwinsten niet voorkomen. Deze bank kan ook helpen het vertrouwen van mensen in het bankwezen te herstellen. De volksbank kan verder een voorbeeld zijn voor andere financiële instellingen. SNS blijft in overheidshanden.

Medewerkers in de financiële sector moeten anders worden beloond. Er wordt een einde gemaakt aan de bonuscultuur, zodat het nemen van onverantwoorde risico’s niet meer wordt beloond. De wettelijke mogelijkheden moeten worden onderzocht om bankiers persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, indien zij willens en wetens misbruik maken van het financiële systeem voor eigen gewin.

Banken moeten meer verantwoording afleggen over de maatschappelijke consequenties van de leningen die ze verstrekken. Spaarders krijgen het recht om te weten wat banken met hun spaargeld doen.

We beschermen de privacy van de klanten van banken. Betaalgegevens mogen daarom niet commercieel worden uitgebuit.

Met banken worden afspraken gemaakt om te voorkomen dat er steeds meer bankkantoren en geldautomaten verdwijnen. Om een goede toegang tot contant geld te behouden wordt daarbij een minimaal voorzieningenniveau vastgelegd.

Internationale speculatie leggen we aan banden, door de handel in derivaten in te perken, marktmanipulatie hard aan te pakken en door een transactietaks (Tobintaks) in te voeren.

Om te voorkomen dat klanten met slechte producten, zoals woekerpolissen, worden opgezadeld, worden nieuwe financiële producten alleen op de markt toegelaten nadat ze zijn getoetst door de financiële toezichthouders.

Zie ook de stevige kritiek die wij hadden op ING die zelf mee mocht schrijven aan een wet waar wij hard tegen hebben geprotesteerd. https://www.businessinsider.nl/ing-schreef-mee-met-wet-over-fiscale-aftrek/

Met vriendelijke groet,
Ewa Slutzky
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico, 10%  verhoging van minimumloon en AOW, een nieuwe studiebeurs, lagere huren en meer zeggenschap van mensen over hun omgeving. Dit zijn speerpunten in ons verkiezingsprogramma. Pak de Macht. Stem SP op 15 maart!

Zoals je kunt lezen spreekt hieruit wel de zorg dat de banken teveel macht hebben, maar het onderwerp geldcreatie wordt niet genoemd.  Ik heb dus vervolgens er nog maar een mailtje gestuurd om dit aan te geven.   Waarop alweer heel snel het antwoord volgde;

Beste Rene,

Hartelijk dank voor je reactie. Ik zie dat mijn collega inderdaad niet beantwoord heeft wat wij nu van geldcreatie door banken vinden. Ik kan u vertellen dat wij het afgelopen jaar geldcreatie meerdere keren op de agenda van de Tweede Kamer hebben gekregen. Op voorspraak van SP financiën woordvoerder Arnold Merkies heeft de Tweede Kamer onder andere gedebateerd over het voorstel van “Ons Geld”. Voor meer informatie over dit burgerinitiatief en ons standpunt daarover verwijs ik u graag naar de volgende link: https://www.sp.nl/nieuws/2016/03/merkies-wil-onderzoek-naar-winst-banken-uit-geldschepping

Verder zijn wij met u van mening dat de huidige schuldeneconomie niet houdbaar is. Het feit dat al het geld dat door banken in de wereld gebracht wordt, in feite schuld is vraagt op de lange termijn hoe dan ook om problemen. Reeds in 2015 riep Arnold Merkies trouwens al op tot een fundamenteel debat over het geldstelsel: https://www.sp.nl/nieuws/2015/02/merkies-hoogste-tijd-voor-debat-over-ons-geldstelsel

Wij snappen, met u, niet waarom zo’n fundamenteel onderwerp niet wat meer aandacht krijgt in de pers, maar nu weet u dus dat wij de SP het onderwerp zeker scherp in het vizier heeft.

Ik hoop uw mail hiermee voldoende beantwoord te hebben en hoop op uw stem te kunnen rekenen op 15 maart!

Met vriendelijke groet,

Mike van Heumen
Medewerker financiën SP Tweede Kamerfractie

De SP geeft hier dus wel mee aan het probleem te onderkennen maar een echt actieplan om dit op korte termijn aan te pakken blijkt niet uit dit antwoord.
Het blijft voor mij nog steeds heel vreemd dat een onderwerp waarmee wij allemaal te maken hebben en dat dagelijks ons leven beheerd zo weinig aandacht krijgt !
Wordt vervolgt !!
Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Wat iedereen zou moeten weten over hoe banken geld creëren.

banken
 Als u een hypotheekcontract met de bank tekent voor een lening van 200.000euro wat gebeurt er dan?  De bank tikt het getal 200.000 in de bankcomputer als zijnde een vordering die ze op u hebben. Maar omdat er altijd een linkerkant en een rechterkant op de balans is, dus ook op de bankbalans, wordt er vervolgens op de rechterkant van de balans een tegoed ten gunste van u ingetikt van hetzelfde bedrag. U heeft dan een tegoed van de bank en een schuld aan de bank en de bank heeft op dat moment 200.000 euro gecreëerd die er voor het tekenen van het contract niet was. Zoiets heet geldschepping door schuld. Dit geld is niet van de bank, het is van niemand. Toch vraagt de bank er rente voor…

Lees verder Wat iedereen zou moeten weten over hoe banken geld creëren.

Woensdag bespreekt Kamer de geldcreatie van banken –

Op 16 maart om 15.15 uur vindt een historische bijeenkomst plaats. Het grootste privilege ooit aan commerciële bedrijven toegekend, het creëren van geld, wordt besproken in de Tweede Kamer naar aanleiding van de succesvolle actie van de stichting Ons Geld. De stichting roept iedereen op.

“Er is drie uur gereserveerd voor dit debat. Minister Dijsselbloem zal aanwezig zijn. ‘Ons Geld‘ zal de Kamer vijf minuten toespreken, waarna deze met de minister in debat gaat. Wij zijn benieuwd wat de Kamerleden gaan zeggen. De minister laat in zijn kabinetsreactie doorschemeren dat hij graag op de oude voet doorgaat. Onhoudbare schulden, instabiliteit, stuurloosheid en de immoraliteit van ons geldstelsel zijn kennelijk niet genoeg om de minister te motiveren de geldpers bij de banken weg te halen, en deze dienstbaar te maken aan de maatschappij. Het is nu aan de Kamer om hem op andere gedachten te brengen.” Aldus een verklaring van Ons Geld.

Zoals ondertussen bij 1% van de bevolking bekend, scheppen commerciële banken geld op het moment dat zij een lening verstrekken aan overheden of andere instellingen of personen. De banken hebben de macht om deze activiteit uit te oefenen naar eigen goeddunken zonder dat er enige controle op kan worden uitgeoefend. Op deze manier beïnvloeden hebben ze een ongekende invloed op de economie. Hun macht is zo groot dat acties van de Europese Centrale Bank (ECB) voor geldverruiming tot nu toe geen invloed hebben gehad.

Particuliere banken scheppen 95% van al het geld dat giraal in omloop is. Zij maken geld wanneer zij geld uitlenen, bijvoorbeeld voor hypotheken en zij vernietigen geld wanneer leningen worden afgelost. Het enige dat voor hen telt is winst maken. En op het moment dat zij verlies maken en failliet gaan moet de arme belastingbetaler de bank overeind houden uit vrees dat zij de nationale economie om zeep helpen.

We hebben tot 19 augustus 2015 moeten wachten voordat De Nederlandsche Bank (DNB) heeft toegegeven dat commerciële banken geldscheppen. Blijkbaar geeft DNB dit geheim niet graag toe, sterker nog ze zwijgt hier liever over. Maar waarom wordt zo geheimzinnig gedaan over geldschepping door particuliere banken? Nooit eerder is dit door de centrale bank toegegeven. Blijkbaar interesseerde ons parlement zich er niet voor of wilde dit geheim evenmin toegeven.

Rob Vellekoop, 14 maart 2016

Bron: Woensdag bespreekt Kamer de geldcreatie van banken –