Tagarchief: elite

Is onze regering er nog wel voor ons ? Of dient ze een ander doel ?

De overheid die democratisch gekozen is, volgens zeggen, zou er moeten zijn om de belangen van haar burgers te vertegenwoordigen.   Waar is dan deze overheid in hemelsnaam mee bezig.  Onze totale maatschappij is in een paar jaar tijd door allerlei maatregelen en wetten totaal naar de knoppen geholpen.   De zwakkeren in onze samenleving zijn daar het meest de dupe van.  De rijke bovenlaag is in deze tijd alleen maar rijker geworden en trekken steeds meer macht naar hun toe.  Ik heb al vaker aangegeven dat dit alles past in het grote plan om ons allen tot werkslaven te maken in een totaal gecontroleerde maatschappij.  Veel mensen denken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen maar als je het onderstaande artikel leest zie je toch echt wel dat al deze maatregelen niet ten goede komen van de gewone burger, maar vooral dienen voor het destabiliseren van de maatschappij.

Onze regering is een uitvoeringsorgaan geworden van de elite die echt niet het beste voor hebben met ons burgers.

 

Bijdrage van Gre Hulspas

Het wanbeleid van deze regering VVD en PvdA, met de partners in crime D66, SGP, CU en CDA, die dit kabinet  steeds aan een meerderheid helpen, moet echt stoppen.

Gemeentes en instanties hebben verregaande bevoegdheden gekregen waardoor uitkeringsgerechtigden niet meer menselijk worden behandeld.

Ze worden letterlijk met zo veel nieuwe asociale wetten overdonderd, dat vele burgers niet meer weten wat hun rechten zijn. Dit hoort allemaal bij een groter plan om de kleine burger uit te stuffen en/of de slavernij in te gooien, en zieken, gehandicapten en ouderen te elimineren.

Er is veel meer mis dan velen denken. Wij moeten in beweging komen met een landelijk protest, want mensen GENOEG IS GENOEG!

Twintig gevolgen van het asociale beleid die te maken hebben met de problematiek van werkloos zijn, te werk gesteld worden met behoud van uitkering, misselijke praktijken van uitzendbureaus en bijstand:

1. Basisrecht van leven
Jetta Klijnsma van de PvdA neemt Nederlanders het basisrecht van leven af. De maatregelen betekenen het einde van het basisrecht van iedereen op voedsel, kleding en een dak boven het hoofd.
Lees verder: 1 juli 2014 Einde Basisrecht

2. Akkoord over aanpassing plannen bijstand en Wajong
Zo is afgesproken dat jonggehandicapten (Wajong’ers) worden herkeurd en 5 procent van hun uitkering moeten inleveren. In de bijstand blijft de kostendelersnorm van kracht en geldt een verhuisplicht. De kostendelersnorm betekent dat de uitkering daalt bij meerdere uitkeringen, omdat kosten gedeeld kunnen worden. De verhuisplicht wil zeggen dat bijstandsontvangers een baan buiten hun regio moeten accepteren en daar desnoods voor moeten verhuizen. Daarbij is zeker geen rekening gehouden met de nodige verhuiskosten waar velen geen geld voor hebben. Ook is het zo dat Staatssecretaris Martin van Rijn heeft beslist dat mensen thuis verzorgd moeten worden, hoe stelt hij zich dat dan voor als de familieleden door zo’n verhuizing ver van elkaar wonen?
Lees verder: Akkoord aanpassing plannen bijstand en wajong

3. Het UWV zet terminale kankerpatiënten aan het werk
Dit gaat voor mij echt een halte te ver, kankerpatiënten die herkeurd worden tijdens hun ziekteproces en dan aan het werk gezet worden. Waarvan één uiteindelijk zelfmoord pleegde, omdat hij niet meer tegen de druk van het UWV bestand was. Meerdere kankerpatiënten lopen daar tegenaan zoals je in de link hier onder ook kan lezen. Volgens landelijk expert Tomas Rejda neemt het aantal schrijnende dossiers toe, dat is onverteerbaar.
Lees verder

4. Win een week lang personeelsuitbreiding
Tempo-Team geeft namelijk 4 specialisten weg die een week lang gratis een bedrijf komen versterken, hoe wanstaltig is dit en ja mag dit wettelijk wel?
Lees verder: Win een week personeelsuitbreiding.nl

5. Uitzendbureau verloot Oost-Europees personeel
Uitzendbureau Lugera verloot onder de borrel Oost-Europees personeel. De manier waarop de aandacht wordt getrokken en met mensen wordt omgegaan, zegt veel over het bedrijf, vindt Albert Jan Maat, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. ‘Respectloos, smakeloos en buitengewoon denigrerend tegenover mensen die hier op zoek zijn naar werk.
Lees verder

6. Ontslagen TNT werknemers opnieuw illegaal in dienst bij TNT
Vakbond Abvakabo FNV beschuldigt koeriersbedrijf TNT Express ervan dat het ontslagen werknemers opnieuw inhuurt, terwijl die nog een WW-uitkering ontvangen. ”Dat is een constructie die niet deugt en illegaal is”, zegt Etienne Haneveld, bestuurder bij de bond zaterdag. De vraag is wie roept TNT tot de orde?
Lees verder: WW-ers illegaal in dienst

7. Veel misstanden bij werken met behoud van uitkering
Er sprake is van verdringing van regulier werk, mensen die slecht behandeld worden en bijna geen van de bijstandsgerechtigden krijgt normaal loon voor reguliere werkzaamheden. Meerdere gemeenten profiteren van goedkope arbeidskrachten, die geen loon ontvangen, maar werk moeten doen dat bij de gemeenten blijft liggen’, zegt Leo Hartveld, vicevoorzitter van de FNV. Waar halen deze mensen dan hun recht is de vraag, velen zijn onmenselijk behandeld en weten niet wat te doen.
Lees verder: FNV ziet veel misstanden bij werken met behoud van uitkering

8. Toegang tot Rechtshulp door Fred Teeven beperkt
Ook hier (zie punt 7) de vraag: waar halen deze mensen hun recht, aangezien oud-Staatssecretaris Fred Teeven ( Justitie) de toegang tot rechtshulp heeft beperkt en dit kabinet zich niet langer verantwoordelijk acht voor deze misstanden en dan zegt dat je dit recht bij de rechter zal moeten uitvechten.
Lees verder: Kabinet beperkt toegang gesubsidieerde rechtsbijstand

9. Meldpunt misstanden uitkeringen
Op Facebook is een pagina met de naam “Meldpunt misstanden uitkeringen” waar ik elke dag lees en van mijn stoel val van de verhalen die daar geschreven worden. In veel gevallen worden mensen door gemeentes te werk gesteld op een manier die niet menselijk meer is te noemen. Ook kan je daar misstanden lezen van mensen die doordat zij geen dak meer boven hun hoofd hebben ook het recht op een uitkering verliezen. Allemaal onmenselijke zaken waarvan ik denk in wat voor een land leven wij nu eigenlijk nog! En waar kunnen deze mensen nog hun recht halen.
Lees verder: https://www.facebook.com/groups/177207305762866/

10. Dwangarbeiders vertellen hun verhalen
Doorbraak.eu strijdt al geruime tijd tegen dwangarbeid, het regime waarbij mensen met een bijstandsuitkering worden gedwongen om onbetaald en zonder rechten te werken. Weigeren ze, dan hangt hen een strafkorting boven het hoofd die op kan lopen tot wel 100 procent met een duur van 3 maanden. Flink wat dwangarbeiders deelden hun verhaal met deze website, velen daarvan laten zien hoe ongelooflijk rechteloos deze mensen zijn geworden door deze regering met zijn gedogers.
Lees hier de verhalen: Verhalen van dwangarbeiders

11. Opgelet, wanneer je als vrijwilliger te werk gesteld wordt!
Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie. (Vrijwilligers)organisaties realiseren zich nog onvoldoende dat deze mensen geen vrijwilligers zijn, waardoor er andere regels gelden. Mensen die als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen, vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtgever/opdrachtnemersverhouding met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn en moet dus een verzekering afsluiten! Vele gemeentes zijn hieraan nog niet toegekomen, dus kijk goed uit!
Lees verder: Vrijwilligerswerk.nl

12. UWV stuurt werkzoekenden naar oplichters
Uitkeringsfabriek UWV stuurt werkzoekenden regelrecht in de armen van Poolse oplichters. Via de UWV-website worden uitkeringsgerechtigden opgeroepen te solliciteren bij een spookbedrijf in Amsterdam, dat kopieën van identiteitsbewijzen aftroggelt om daar vervolgens mee te kunnen frauderen.
Lees verder: Naar oplichters gestuurd door het UWV

13. Verplicht werkzaamheden in een reguliere functie (werkverdringing)
FNV Bondgenoten zegt steeds vaker te worden geconfronteerd met werknemers in het stads-, streek- en taxivervoer die hun baan verliezen om later te constateren dat hun werk door vrijwilligers wordt gedaan.
Lees verder: FNV pakt werkverdringing openbaar vervoer

14. FNV breidt meldpunt werkverdringing uit
Het komt steeds vaker voor dat mensen aan het werk zijn zonder dat zij daar een beloning voor krijgen. Denk aan gemeenten, die mensen die in de bijstand zijn beland zonder loon aan het werk zetten in de groenvoorziening, de post, de zorg, het vervoer of een andere sector. Op de link hier onder staat ook waar u werkverdringing kunt melden.
Lees verder: Boom-in-business.nl/nieuws

15. Actieplan “55-plus werkt”, werkt vooral voor het UWV
Het komt er eigenlijk op neer, je werkt eerst twee maanden gratis met behoud van uitkering. Daarna moet het bedrijf je een half jaar in dienst nemen, vaak met een nul urencontract. En daarna sta je weer op straat!
Lees verder: Actieplan 55+ werkt in voordeel UWV

16. Werk met behoud uitkering DC Solar oneerlijke concurrentie
Uit de berichtgeving bleek dat er Utrechtse bijstandsgerechtigden bij dit bedrijf werken. “DC Solar betaalt deze mensen geen loon”, schrijft Opgelicht. “Als het klopt dat de gemeente uitkeringsgerechtigden naar DC Solar heeft verwezen, is er volgens ons sprake van oneerlijke concurrentie. Immers is het zo dat werken met behoud van uitkering, deel moet uitmaken van een re-integratietraject, dus een opstap naar loonvormende arbeid of opleiding.
Lees hier verder: Oneerlijke concurrent en werkverdringing

17. Minister Asscher PvdA liegt tegen de kamer over de boetetargets UWV
Het UWV hanteert boetetargets om de Fraudewet rendabel te maken. De uitkeringsorganisatie nam dit jaar honderd extra controleurs in dienst om boetes uit te delen, onder de voorwaarde dat ze zichzelf zouden terugverdienen. “En liefst nog wat meer in het laatje brengen,” lezen we in het UWV Magazine van juni 2014 (pdf). Volgens Minister Asscher is er geen sprake van een boetetarget, boetequotum of wat dies meer zij. Die geruststelling kan ik de Kamer als verantwoordelijke voor UWV geven. Waarbij hij dus glashard liegt tegen de kamer maar dat schijnt tegenwoordig heel normaal te zijn en geen gevolgen te hebben onder de regering Rutte! Met deze maatregel is er een ware heksenjacht geopend op de uitkeringsgerechtigden en menigeen wordt dan ook als een crimineel behandeld.
Lees verder: Leugens van Asscher over boetetargets

18. Vijftig euro per maand voor jong afgestudeerden
Afgestudeerde jongeren krijgen een kans op een tijdelijke baan: zes maanden met kans op verlenging met nog eens een half jaar. En het wordt betaald: 50 euro per maand. Netto. En dan durven ze te spreken van een ‘kans’, terwijl dit volgens mij de reinste uitbating en ontduiking van het minimumloon.
Lees verder: Voor 50 euro per maand werken

19. Uitzendbureau biedt aan voor 4 euro per uur
Uitzendbureau Careermakers in Amsterdam biedt uitkeringsgerechtigden aan voor minder dan de helft van het minimumloon. De Sociale Diensten dwingen de uitkeringsgerechtigden om zich hier in te schikken, want anders wordt hun uitkering afgepakt. Zo moet iedereen zijn of haar werktijd steeds goedkoper gaan verkopen. De bedrijven die zo gefixeerd zijn op hun loonsom en hun winstmarge worden er enthousiast van. Uitkeringsgerechtigden moeten daar werken voor 4 euro per uur terwijl het wettelijk minimumloon ligt op 8,53 euro per uur. Dit is volgens mij de reinste uitbuiting.
Bron: Voor 4 euro per uur

20. Nederlanders die leven in armoede stijgt tot 2,8 miljoen
Het aantal Nederlanders dat in armoede leeft of er tegen aan zit is in 2014 opgelopen met 200.000 tot 2,8 miljoen volgens het rekenbureau van de EU Eurostat. Zij kunnen bijvoorbeeld hun energie of huur niet meer betalen, geen vlees of vis of hebben geen geld hun huis voldoende warm te houden.
Lees verder: 2,8 miljoen mensen onder de armoedegrens

In mijn beleving kunnen wij deze onrechtvaardigheden maar op één manier stoppen en dat is met een Grote Landelijke Actie waarbij wij eisen dat dit kabinet van VVD en PvdA aftreedt! Genoeg is Genoeg, de tweedeling in dit land wordt dankzij dit beleid steeds groter.

Gre Hulspas, juli 2016

Lees verder Is onze regering er nog wel voor ons ? Of dient ze een ander doel ?

Bohemian Grove – De plek waar bepaald wordt wie de macht over de wereld mag hebben !

Elk jaar in juli komt de wereldelite een paar weken bijeen in de bossen van Monte Rio in het noorden van Californië. Op het zwaar bewaakte terrein – de Bohemian Grove – wisselen steenrijke zakenlieden, hooggeplaatste politici, presidenten, wetenschappers, acteurs, mediamagnaten en andere machtige mannen van gedachten in ontspannen setting en tijdens duistere rituelen. ‘Onschuldig vermaak’, zegt de één. ‘Hier zet een geheim genootschap al decennia lang de lijnen uit’, beweren anderen.

Bohemian Grove: duister genootschap voor elite

Er is nog steeds niet heel veel bekend over de Bohemian Grove, al bracht een undercoverreportage van journalist Alex Jones één en ander aan het licht. Op 15 juli 2000 infiltreerde hij met cameraman Mike Hanson in het kamp, dat resulteerde in de eerste, unieke videobeelden van de beruchte plek. Het vormde de basis van zijn later verschenen documentaire ‘Dark Secrets: Inside Bohemian Grove’, te bekijken op youtube. Een zegsman van de Bohemian Grove erkende later tegenover de Washington Post dat de beelden authentiek zijn, maar dat er verder niet te veel achter gezocht moet worden. “De mensen die hier samenkomen delen een passie voor het buitenleven, muziek en theater.” Ja, maar is dat alles?

Kindoffers?

Bohemian Grove: ritueel bij de uilHet meest opzienbarende dat Jones vastlegde, was de ‘Cremation of Care‘, een nachtelijke ceremonie waarbij mannen in donkere gewaden rituelen verrichten voor een grote, stenen uil: het symbool van de Bohemian Grove. De meningen verschillen over de ware betekenis die hierachter schuilgaat. Sommige onderzoekers beweren dat hier symbolische kindoffers plaatsvinden en dat het standbeeld van de uil ‘Moloch’ representeert; de Hebreeuwse god van het vuur. Anderen houden het erop dat Bohemian Grove de plek is waar de elite stoom afblaast op zijn eigen ludieke wijze, met veel drank, spelletjes, optredens, muziek en ander tijdverdrijf.

Enorme wachtlijsten

Om naar binnen te mogen, dien je lid te zijn (of een uitnodiging te krijgen) van de Bohemian Club, een exclusief mannengezelschap (vrouwen zijn niet welkom) dat in 1872 werd opgericht door een select groepje schrijvers en kunstenaars in San Francisco. Mark Twain was één van hen. De club bestaat inmiddels uit een paar duizend leden en de wachtlijsten zijn enorm. Er kan tientallen jaren wachten aan voorafgaan en voor sommigen blijkt dat te laat. De kosten bedragen vele duizenden dollars per jaar, zo bleek onder meer uit een grote reportage die Philip Weiss in november 1989 publiceerde in Spy Magazine. Net als Jones drong hij het kamp binnen, waar hij zich meerdere dagen voordeed als gast en wonderlijke ervaringen opdeed.

Presidenten in Bohemian Grove

Toekomstige presidenten bij Bohemian GroveEen bezoekje aan Bohemian Grove is dus voor weinig mensen weggelegd, al worden er uitzonderingen gemaakt voor mannen die op heel bijzondere of invloedrijke posities verkeren. Voor (oud)-presidenten, politieke beloften, Hollywood-acteurs of artiesten is altijd plek. Clint Eastwood, Bing Crosby, Henry Kissinger, David en Nelson Rockefeller, Colin Powell, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Gerald Ford, Jimmy Carter, Earl Warren, George W. Bush, Barry Goldwater, Newt Gingrich, George H.W. Bush; het is een kleine greep uit de waslijst van prominenten die er ooit zouden zijn geweest. Vooral de Republikeinen schijnen er kind aan huis te zijn. Van huidig president Barack Obama is niet bekend of hij ooit acte de présence gaf, al gaan geluiden dat dat in 2008 het geval was.

Reactie Bill Clinton: dat is wel verdacht!

In de zomer van 1967 waren toekomstig presidenten Richard Nixon en Ronald Reagan te gast (zie foto). Ook Bill Clinton wordt gelinkt aan het geheime evenement en een jongeman vroeg hem daar ooit naar tijdens een persconferentie. Te zien is hoe Clinton zich er met een geintje vanaf maakt (en ontkent), terwijl de vragensteller door veiligheidsmensen de zaal uit wordt gezet.

“The Bohemian club! Did you say Bohemian club? That’s where all those rich Republicans go up and stand naked against redwood trees right? I’ve never been to the Bohemian club but you oughta go. It’d be good for you. You’d get some fresh air,” waren de woorden van Clinton.

Weaving Spiders Come Not Here‘ is de lijfspreuk van het Bohemian Grove-gezelschap. Het betekent zo ongeveer dat zorgen en werkgerelateerde zaken tijdens het jaarlijkse samenzijn thuisgelaten dienen te worden. De vraag is of dat echt gebeurt. In 1942 zou de grove als decor hebben gediend voor overleg over het Manhattan Project, dat resulteerde in de creatie van de atoomboom. Ook zouden (toekomstig) wereldleiders in de Redwood-bossen draagvlak creëren voor hun campagnes en politieke agenda’s. En voor clubleden die even zonder werk zitten, is het natuurlijk de perfecte gelegenheid om te netwerken.

Protestacties

We zullen waarschijnlijk nooit tot in detail te weten komen wat er zich afspeelt, maar ondertussen blijven verslaggevers en andere belangstellenden pogingen wagen om binnen te komen en dat heeft al tot de nodige arrestaties geleid. Ook protestacties door activisten buiten de toegangspoorten van Bohemian Grove zijn de voorbije jaren – vooral na de onthullingen van Jones in 2000 – eerder regel dan uitzondering. De veiligheidsmaatregelen rondom het evenement, dat meestal tot 27 juli duurt, zijn enorm verscherpt. Voor wie van jullie dit jaar toevallig in de buurt is en toch weet te infiltreren: we houden ons aanbevolen voor de beelden

Bron: Bohemian Grove: lees nu het artikel hierover op www.usa365.nl

THRIVE — Een onthullende documentaire die de elite ontmaskert !

Een van de meest onthullende en complete documentaires die ik de laatste tijd heb gezien. Trive laat denk ik in alle aspecten zien wat er werkelijk mis is in de wereld.  Hoe alles wordt gemanipuleerd en verdraaid om maar te zorgen dat een kleine elite club de totale macht over de gehele wereld bevolking kan behouden.

Door controle te houden over:

  • Energie
  • Voedselketen
  • Educatie (scholen en universiteiten)
  • Gezondheidszorg
  • Media
  • Financiële sector

Na het zien van deze documentaire zal je veel duidelijk worden waarom zaken zijn zoals ze nu zijn

De documentaire is Nederlands ondertiteld

Trive is een project van Foster Gamble

Lees verder THRIVE — Een onthullende documentaire die de elite ontmaskert !

Europa moet eigen centrale inlichtingendienst krijgen, privacy geen issue | Stop de bankiers

Zo langzamerhand ontvouwd zich de totale controle staat.   De nieuwe wereld orde (NWO)   Het zo gewenste systeem door de elite. Een wereld waar privacy en eigen mening geen enkele waarde meer hebben en waar de overheid bepaald wat jij moet doen en vooral hoe jij moet denken.

BigBbrother is watching you !  Is weer een stap dichterbij na de ( false flag) aanslag in Brussel.  Dit soort aanslagen wordt altijd met een bepaald patroon uitgevoerd en dat was ook hier weer duidelijk zichtbaar.

  • Daders direct bekend
  • twee broers plegen de aanslag met een derde die op de vlucht gaat
  • weinig tot geen goede beelden van de aanslag
  • Bewezen gebruik van crisis acteurs

Door het in scene zetten van aanslagen en bewust op gang zetten van emigranten stromen wordt onrust gezaaid en treed het Problem, Reaction, Solution systeem in gang gezet.

Het probleem is dat door deze acties de moslim bevolking in een kwaad daglicht wordt gezet , De Reaction van de bevolking zal hierdoor zijn dat er geroepen wordt om een oplossing (Solution), die natuurlijk direct geboden wordt door de overheid (elite) zoals in het onderstaande artikel weergegeven.

Doorzie dit soort zaken en open je ogen, laten we ons niet in de hoek van de angst drukken waardoor we onze machthebbers nog meer handvatten geven om ons al onze rechten te ontnemen.

 

Artikel : STOP de BANKIERS

Guy Verhofstadt, de leider van de liberale fractie in het Europarlement, wil dat Europa zo snel mogelijk een echte centrale inlichtingendienst krijgen. Daar moet alle informatie over terroristen worden gebundeld. De dienst moet over de landsgrenzen heen kunnen opereren, zonder gehinderd te worden door bezwaren over privacyschending.

 

Ook Amerika ziet een soort ‘Europese CIA’, om direct mee te kunnen communiceren in de strijd tegen terreur, wel zitten. Amerikaanse regeringsbronnen klagen dat ze vaak niet eens weten wie ze moeten bellen.

Als het aan Guy Verhofstadt, de leider van de liberale fractie in het Europarlement, ligt, moet Europa zo snel mogelijk een echte centrale inlichtingendienst krijgen. Daar moet alle informatie over terroristen worden gebundeld. Dat meldt de Telegraaf.

De dienst moet over de landsgrenzen heen kunnen opereren, zonder gehinderd te worden door bezwaren over privacyschending. Dat stelt de Belgische ex-premier naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel.De Europese inlichtingendienst zou gegevens mogen verzamelen, vergelijken én operaties opzetten in alle 28 landen die lid zijn van de EU. Volgens Verhofstadt kan alleen zo de strijd tegen het terreur worden gewonnen. Nu houden veel inlichtingendiensten, inclusief die van kernlanden als Duitsland en Frankrijk, nog cruciale informatie binnenskamers uit wantrouwen dat er in hun keuken wordt gekeken.

Bellen
Ook Amerika ziet een soort ‘Europese CIA’, om direct mee te kunnen communiceren in de strijd tegen terreur, wel zitten. Amerikaanse regeringsbronnen klagen dat ze vaak niet eens weten wie ze moeten bellen. ,,Er moet een Europese veiligheidsdienst komen. De Belgen liepen ver achter de bal en betaalden daarvoor een hoge prijs”, meent Amerikaans Congreslid Adam Schiff die een hoge positie bekleedt in de inlichtingencommissie.

Bron: Guy Verhofstad; Europa moet eigen centrale inlichtingendienst krijgen, privacy geen issue | Stop de bankiers