Tagarchief: corrupte politici

Man van minister Schultz verdiende miljoenen via haar ✅

De echtgenoot van minister Schultz van Haegen (IenM) heeft miljoenen verdiend aan Kiwa. Dat roept zeer sterk de schijn van belangenverstrengeling op, omdat ze als minister zelf de Kiwa-tarieven vaststelt. En bovendien zowel de Tweede Kamer als KNV Taxi weigert inzicht te geven in het contract van IenM met Kiwa. Hierin heeft Kiwa voor tientallen jaren het monopolie op de uitgifte van chauffeurspassen gekregen tegen erg hoge tarieven. De VVD-minister wees ook al een WOB-verzoek tot inzage in het contract af. De overeenkomst zou ‘vertrouwelijke bedrijfsgegevens’ van Kiwa en ‘arbeidsrechtelijke informatie van medewerkers’ bevatten die de minister liever geheim wil houden.

Maar nu blijkt dat Haro Schultz van Haegen in augustus 2011 bijna 3 miljoen euro met de verkoop van het beleggingsverhikel waar Kiwa inzat verdiende. Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Toen was het contract reeds gesloten, wat de waarde van Kiwa enorm heeft doen stijgen. Het aandelenbezit heeft Schultz ook nooit gemeld aan premier Rutte.

Aandeelhouders

Kiwa werd in augustus 2011 gekocht door het opkoopfonds NPM Capital. Bij die verkoop cashten de aandeelhouders van het bedrijf waar Kiwa in onder was gebracht tientallen miljoenen. Haro Schultz van Haegen verdiende hiermee – net als zijn compagnon – 2,9 miljoen euro. Ook de Kiwa-directie werd miljonair door de deal. De twee directeuren, Paul Hesselink en Bouke Meekma, verdienden ieder meer dan 15 miljoen euro.

De financiële belangen van Schultz van Haegen en de directie bleven tot nu toe onopgemerkt. In officiële meldingen bij de Nederlandse marktautoriteit ACM bleef het zakelijke belang van de echtgenoot van de minister onzichtbaar, maar dit is wel terug te vinden in een publicatie van de Italiaanse evenknie van de ACM, de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Bewust informatie achterhouden

Volgens Ronald Jeurissen, hoogleraar bedrijfsethiek van Nyenrode Business Universiteit, heeft Melanie Schultz van Haegen ‘bewust belangrijke informatie achtergehouden’. “Toen ze bij formateur Mark Rutte meldde dat haar echtgenoot adviseur was bij Kiwa en daarvan afstand nam, had ze ook moeten zeggen dat hij aandeelhouder is”, aldus Jeurissen in de Volkskrant. “Daarin kun je je niet vergissen, op dat niveau. Dat klopt niet.’
”

Kiwa was een overheidsbedrijf in handen van de waterbedrijven. In 2006 werd het verkocht aan ABN Amro. Kort daarna kocht Malink Beheer BV, een gezamenlijk bedrijf van Haro Schultz van Haegen, zijn zakenpartner en de directie van Kiwa een belang van 25 procent in Kiwa. Dat belang was toen 650 duizend euro waard. Bij de verkoop in 2011, nadat Kiwa sterk was gegroeid en samengevoegd met een asbestbedrijf, was Malink bijna 40 miljoen euro waard.

Beleggingen

Minister Schultz laat weten dat zij vindt geen fouten te hebben gemaakt. En zich bij haar aantreden te hebben gehouden aan het ‘Handboek van aantredende bewindspersonen’.  De minister herkent zich dan ook niet in het beeld dat door de Volkskrant wordt geschetst.

Over de aandelen in het bedrijf waar Kiwa onder viel is niet specifiek gesproken, maar dat is volgens het Handboek ook niet nodig omdat er geen sprake was van zeggenschap, stelt de minister.

 Wel heeft de minister direct invloed op de waarde van de Kiwa-aandelen, door de tarieven vast te stellen die Kiwa mag vragen.

KNV

De brancheorganisaties KNV, TLN en EVO eisen al geruime tijd inzicht in het contract van IenM met Kiwa. Reden is dat de tarieven voor chauffeurskaarten en vergunningbewijzen tot tweeëneenhalf maal duurder zijn dan in andere Europese landen. Ook is onduidelijk voor hoeveel jaar Kiwa het monopolie hierop heeft. Het zou gaan om een overeenkomst van maar liefst 2 x 20 jaar

Lees ook:

Bron: Echtgenoot minister Schultz verdiende miljoenen aan Kiwa | TaxiPro

De Oorlogsmisdaden van Trump na 2,5 maand presidentschap ✅

Heeft de Amerikaanse President Donald Trump, na slechts twee en een halve maand van zijn presidentschap, zich nu al laten zien als oorlogsmisdadiger? Zijn regering doodt ongebruikelijk grote aantallen burgers waarmee hij zowel de Amerikaanse als internationale wetten schendt.

 

 

 

De oorlogsmisdaden van Trump:

  • inauguratie weekend: twee drone aanvallen in Jemen kostte 10 levens. Een drone raakte drie mensen op een motor, de andere zeven mensen reden in een auto. Noch Trump noch Minister van Defensie Mattis geeft toe dit te hebben goedgekeurd.
  • Een week na zijn inauguratie betreurt Trump de dood van een Navy Seal in een aanval in zuidelijk Jemen. Trump noemde niet de 30 mensen, inclusief minstens 10 vrouwen en kinderen die werden gedood door Amerikaanse bommenwerpers.
  • bijna 1000 niet-gevechtsdoden in de maand maart bij acties in Irak en Syrië (volgens Airwars). Airwars zegt dat de Amerikaanse luchtmacht de meeste ongevallen veroorzaakte tijdens aanvallen van de coalitie.
  • Amerikaanse drones bombardeerden een moskee in Aleppo, Syrië met minstens 47 burgerdoden.
  • De Amerikaanse luchtmacht bombardeerde huizen, een school en een ziekenhuis in Tabqah, Syrië, hierbij werden 20 burgers gedood.
  • Een door de VS geleide luchtaanval van de coalitie op een school dat onderdak bood aan 50 gezinnen kostte aan minstens 33 burgers in Syrië het leven.
  • Een Amerikaanse luchtaanval in Mosul, Irak, doodde meer dan 200 mensen.
  • De coalitiemacht gebruikt wit fosfor, een chemisch wapen dat brandt tot het bot, in Mosul. Het Amerikaanse Central Command heeft bevestigd verarmd uranium te gebruiken (een oorlogsmisdaad) tegen ISIS in Syrië.

Waarom worden deze aanvallen als oorlogsmisdaden beschouwd?

De gerichte moorden zijn in strijd met artikel 51 van het handvest van de Verenigde Naties. De VS zegt het recht te hebben verdachte terroristen of hun bondgenoten te doden voordat ze in actie komen. Zij voldoen daardoor niet aan de eis dat er een noodzaak moet zijn tot zelfverdediging, direct en overweldigend aanwezig, die geen ruimte laat en geen moment voor overleg.

Drone aanvallen schenden Internationaal Recht. Deze politieke moorden zijn strafbaar als oorlogsmisdaad.

De Verenigde Staten hebben het Internationale Covenant van Burger en Politieke Rechten geratificeerd wat zegt:
“Ieder mens heeft het recht op leven. Dit recht moet worden beschermd door de wet. Niemand mag naar willekeur worden beroofd van zijn leven.” Het Covenant garandeert ook dat degenen die beschuldigd worden van een misdaad recht hebben op aangenomen onschuld en op een eerlijke rechtszaak door een onpartijdig tribunaal. Doelgericht doden is hiermee dus in strijd.

Het Statuut van Rome voor het Internationale Strafhof definieert oorlogsmisdaden onder andere als doelbewust doden, het veroorzaken van groot lijden of ernstige verwondingen, doelbewuste aanvallen op burgers of burgerdoelen, en de lancering van ongerechtvaardigde aanvallen in de wetenschap dat ze burgers zullen doden of verwonden.
Het door de VS geleide coalitie bombarderen van scholen, ziekenhuizen, woningen en moskeeën resulteert in grote aantallen burgerslachtoffers en zijn dus ook oorlogsmisdaden.

Rob Vellekoop, 7 april 2017

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: Oorlogsmisdaden Trump na 2,5 maand presidentschap >

The Lie We Live 

Afbeeldingsresultaat voor the lie we liveDe leugen die we leven, een film die ik een ieder die een betere wereld wenst ten zeerste kan aanraden.   Want verandering begint bij ons zelf.

Deze beroemde video, “The lie we live” (De leugen waarin wij leven) gaat momenteel de hele wereld over en dat is heel begrijpelijk!

De verteller laat nogal wat feiten zien die niet helemaal sporen in onze maatschappij, en dat zet veel mensen, van jong tot oud, aan het denken en hierdoor kunnen wij onze ogen openen voor de wereld waarin wij leven. Het doel van elk mens is geluk bereiken, maar voor welke prijs eigenlijk? Neem de tijd om deze video te delen met uw familie en vrienden, zodat zoveel mogelijk mensen de video gaan zien.

…Een beter wereld zal niet vanzelf ontstaan maar is alleen mogelijk door bewustwording van wat er werkelijk gebeurt.