Tagarchief: CO2 hoax

De schokkende fraude achter de klimaatbangmakerij. Is het gewoon een hoax?

De Amerikaanse weerdienst NOAA heeft een belangrijke taak: het meten van temperaturen. Helaas lijkt het agentschap te zijn bevangen door de klimaatreligie. De NOAA knoeit namelijk met cijfers, valt te lezen in een redactioneel commentaar van nieuwssite Investor’s Business Daily.

De weerdienst paste temperatuurgegevens meerdere keren aan zodat het leek alsof het nu warmer is dan vroeger.

Daardoor lijken stijgende temperaturen gelijk te lopen met een toename van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, wat volgens voorstanders van global warming aan elkaar kan worden gelinkt.

Heel ander beeld

De ruwe data, dus gegevens die nog niet zijn aangepast, laten een heel ander beeld zien. Sinds de vorige eeuwwisseling zijn er warmere jaren en decennia geweest, en ook koudere jaren en decennia.

Er is bovendien geen duidelijke trend waarneembaar, laat staan dat de aarde opeens plotseling sterk zou opwarmen.

Reden dus voor de statistici van de NOAA om de data aan te passen. Met behulp van complexe statistische modellen veranderen ze de gegevens zodat ze niet langer een reflectie zijn van de realiteit, maar van hun theorieën over global warming.

Hoax

Ze manipuleren de gegevens om een politiek correcte trend richting global warming te tonen, als onderdeel van een onderliggend beleid dat zo’n twee decennia geleden is bedacht.

Tony Heller van Real Climate Science schreef dat de NOAA temperaturen van voor 2000 systematisch naar beneden bijstelt en temperaturen van na 2000 flink opschroeft.

De klimaatbangmakerij is dus eigenlijk gewoon een hoax.

Afgelopen winter brak record na record, maar toen de tovenaars van de NOAA klaar waren met de data, was het opeens een doorsnee winter.

Klimaatfraude

Dit gebeurde ook na de ijskoude winter van 2013-2014 in New York. Doe dit jaar in jaar uit en het lijkt alleen maar warmer te worden. Dit is gewoon klimaatfraude.

Sinds het Clinton-tijdperk wordt geclaimd dat de productie van CO2 een kwaad is dat onherroepelijk leidt tot de snelle opwarming van de aarde.

Mythe

En dus wordt er alles aan gedaan om die mythe in stand te houden, inclusief het manipuleren van temperatuurgegevens.

Er is een lichtpuntje. In de toekomst moet de Amerikaanse milieubeschermingsdienst EPA in rapporten ook de oorspronkelijke data en onderliggende wetenschappelijke aannames opnemen zodat het publiek zich erover kan buigen.

[Investor’s Business Daily]

Bron: De schokkende fraude achter de klimaatbangmakerij. Is het gewoon een hoax?

Klimaatverandering is een hoax. Hoe kunnen de wetenschap en media zich zo vergist hebben?✅

Door de documentaire An Inconvenient Truth van Al Gore en uitgebreide berichtgeving in de media zijn velen gaan geloven dat de mens de veroorzaker is van klimaatverandering.

Hoewel kinderen dit inmiddels leren op school, moet worden opgemerkt dat er duizenden gerenommeerde wetenschappers zijn die niet geloven dat de mens de boosdoener is.

Oprichter van The Weather Channel John Coleman zei enige tijd geleden in een interview met CNN dat er geen wetenschappelijke consensus is als het gaat om klimaatverandering.

Onzin

“Er is nu geen significante door mensen veroorzaakte global warming,” benadrukte hij. “Dat is in het verleden niet anders geweest en er is geen reden om aan te nemen dat het in de toekomst zo zal zijn.”

“Dat is gewoon onzin,” voegde hij toe.

Toen de interviewer hem vroeg hoe hij dan kan verklaren dat 97 procent van de wetenschappers daar anders over denkt, claimde Coleman dat alles om geld draait.

De Amerikaanse overheid zette jaarlijks 2,5 miljard dollar apart voor klimaatonderzoek, maar financierde alleen studies die de global warming-theorie ondersteunden.

Omkoperij

“Het is heel simpel, maar dat betekent nog niet dat het waar is,” zei Coleman. “Het betekent alleen dat er sprake is van omkoperij.”

Coleman verwees ook naar het Global Warming Petition Project, een petitie die in 1998 is gelanceerd en die door 31.487 wetenschappers is ondertekend.

Onder hen zijn ruim 9000 die zijn afgestudeerd op het gebied van atmosferische wetenschappen, aardwetenschappen, klimatologie, enzovoorts.

Tegendeel

Deze wetenschappers stellen dat er geen overtuigend bewijs is dat menselijke uitstoot van koolstofdioxide of andere broeikasgassen leidt tot een catastrofale opwarming van de aarde.

Wijlen professor Frederick Seitz, oud-voorzitter van de Amerikaanse National Academy of Sciences, schreef bij de petitie:

Onderzoeksgegevens over klimaatverandering laten niet zien dat menselijk gebruik van koolwaterstoffen gevaarlijk is. In tegendeel, er is veel bewijs dat een toename van het koolstofdioxidegehalte goed is voor het milieu.

Vergroend

Een studie die in 2016 is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Climate Change wijst op de positieve effecten hiervan op de aarde.

De onderzoekers stelden vast dat de aarde in de afgelopen 30 jaar aanzienlijk vergroend is.

In 2007 analyseerden Dennis Avery en Fred Singer het werk van meer dan 500 wetenschappers.

Veel schadelijker

Ze stelden vast dat de huidige opwarming waarschijnlijk niet wordt veroorzaakt door broeikasgassen, maar het gevolg is van natuurlijke processen die onze planeet doorloopt.

Avery en Singer merkten op dat koudere periodes veel schadelijker waren voor mens en milieu dan warmere periodes.

http://video.foxnews.com/v/video-embed.html?video_id=3861866258001&loc=ninefornews.nl&ref=http%3A%2F%2Fwww.ninefornews.nl%2Fbevestigd-cnn-klimaatverandering-hoax%2F&_xcf=

[Natural News]

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: Bevestigd op CNN: klimaatverandering is een hoax. Hoe kunnen de mainstream media zich zo vergist hebben?

“Opwarming wordt niet veroorzaakt door CO2″ ✅

De Australische geoloog en emeritus hoogleraar Ian Plimer van de Universiteit van Melbourne geeft paus Franciscus in zijn boek Heaven And Hell advies over global warming. Volgens Plimer zou de paus zich nooit moeten hebben laten adviseren door milieuactivisten, die hebben laten zien dat ze ‘schaamteloze leugenaars zijn en niets over het klimaat weten’.

Trevor Sykes haalt in een column in de vooraanstaande Australische zakenkrant The Australian Financial Review de fundamenten van de klimaatopwarming onderuit.

Professor Plimer is van mening dat de klimaattop in Parijs afgelopen jaar één grote verspilling van tijd en geld is geweest. In de Franse hoofdstad maakten politici afspraken over het terugdringen van de concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer.

Al Gore claimde een aantal jaren geleden in een sensationele film dat global warming kon worden gelinkt aan CO2. Toen bleek dat de temperatuur al 18 jaar niet meer gestegen was, begonnen de milieuactivisten een andere term te gebruiken en gingen ze de strijd aan met de ‘antropogene klimaatverandering’.

Geen historische link

Het klimaat op aarde is al 4,5 miljard jaar aan verandering onderhevig en dat zal nog wel een paar miljard jaar zo blijven. In een rapport van het klimaatpanel IPCC uit 2014 staat dat de uitstoot van broeikasgassen – methaan, stikstofoxiden en CO2 – sinds 1750 is toegenomen. Volgens computermodellen van het IPCC zal het ijs op Groenland smelten en zal de zeespiegel flink stijgen.

Het IPCC baseert zich op ijskernmetingen, die door steeds minder wetenschappers betrouwbaar worden geacht. Daarnaast neemt het IPCC aan dat de CO2-concentratie voor 1750 constant was. Dat jaar viel bovendien in de Kleine IJstijd (1280-1850), een periode waarin het kouder was dan normaal.

Er lijkt verder geen historische link te zijn tussen CO2 en temperatuur. Professor Plimer beargumenteert dat de CO2-concentratie in alle zes afgelopen ijstijden hoger was dan nu.

Conclusie stond van tevoren al vast

Het IPCC baseert zich op metingen die zijn verricht op Mauna Loa in Hawaï. Het meetstation op Mauna Loa is opgericht door Charles Keeling, die als doel had om een toename van de concentratie CO2 als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen aan te tonen. Met andere woorden: de conclusie stond van tevoren al vast. Het station wordt nu gerund door zijn zoon.

Daarnaast zorgt de wind ervoor dat CO2 van vulkanen naar Mauna Lao waait, waardoor er op die plek meer CO2 wordt gemeten. Het IPCC stelt dat CO2 tussen de 50 en 200 jaar blijft hangen in de atmosfeer. Volgens professor Plimer houdt het model dat het klimaatpanel hiervoor gebruikt geen rekening met radioactieve of stabiele koolstofisotopen en ‘dus kloppen de aannames niet’.

Zelfs als de aarde opwarmt, is het onwaarschijnlijk dat CO2 de enige factor is. Methaan, waterdamp en wolken hebben een grote invloed. Datzelfde geldt voor minuscule veranderingen in de omloopbaan van de aarde en de zon. “Het is infantiel om CO2 de schuld te geven van alle klimaatveranderingen op aarde.”

Verwaarloosbaar

En voor de mensen die bezorgd zijn over de zeespiegelstijging: Al Gore woont in een groot huis aan de kust. We hoeven ons dus pas zorgen te maken als hij het hogerop zoekt. Bovendien blijkt uit recente metingen van het IPCC dat de zeespiegel met één tot twee millimeter is gestegen. Verwaarloosbaar. En dan hangt het er maar net vanaf waar de metingen zijn verricht.

In 2007 zeiden de alarmisten dat de Noordpool in 2013 ijsvrij zou zijn. In plaats daarvan meldde de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in 2013 en in 2014 dat de hoeveelheid zee-ijs met 33 procent was toegenomen.

Toen Al Gore geboren werd, waren er naar schatting 7000 ijsberen op aarde. Nu zijn dat er 26.000.

Bron: Australische emeritus hoogleraar en geoloog: “Global warming wordt niet veroorzaakt door CO2″ | Time2Wakeup!

CO2 is GEEN vervuiler ! ✅

Als onderdeel van de inzet van Mike Adams’ nieuwe initiatief Health Ranger Science, een poging om via openbare informatie mensen te informeren over cruciale wetenschappelijke onderwerpen van deze tijd, heeft Mike Adams een ‘must-see’ video op zijn site gezet, die we je graag tonen. Deze video debunkt de valse verhalen over CO2 als ‘vervuilende stof’ op onze Aarde. Zoals Mike Adams in de onderstaande video betoogt, gebruiken de mensen die de alarmbel luiden over ‘klimaatverandering’, visuele trucs en misleiding om onschuldige mensen valselijk te laten geloven dat CO2-niveau’s op alarmerende wijze aan het stijgen zijn. Over de hele planeet.. Maar de waarheid is PRECIES 180 graden GEDRAAID..

CO2 is op bijna het laagste punt OOIT in de geschiedenis van deze planeet..!!

Feitelijk, wanneer data worden gebruikt van NOAA en zelfs het IPCC, blijkt het, dat CO2-niveau’s in het verleden maar liefst 15x hoger waren dan de huidige 400 ppm. Planten over de hele wereld schreeuwen om CO2, de ‘levensmolecuul’. (Voor bomen, struiken, bossen, voedselgewassen en regenwouden!) Dit terwijl de CO2-klimat-schreeuwers volledig onterecht claimen dat CO2 en vervuilende stof is. En dat we zonder deze stof, wat ze even vergeten te vertellen, we allemaal zouden sterven, omdat bijna elk eco-systeem op de planeet NIET ZONDER CO2 kán..! Zonder deze stof zou de Aarde een dorre dode woestijn worden, volledig ongeschikt om menselijk leven te ondersteunen..

Het is dés te schokkender, dat dat meeste klimaatveranderingscultivisten, nog geen eens het flauwste benul hebben van het FEIT, dat hun eigen lichamen zijn opgebouwd vanuit koolstof.. Dat in THC-olie, uit alle marihuana die ze wellicht roken, er maar liefst 21-koolstof elementen per molecuul aanwezig zijn. En dat vegetariërs en veganisten zich kennelijk niet realiseren, dat al het fruit en groeten, noten en zaden die door hen worden geconsumeerd, ook 90% van de vaste materie bestaat uit koolstof… Zoals het ook in hoge mate in hun bloed, huid, hormonen en weefsel te vinden is. En gelijkertijd maar dóór zwetsen de ‘kwaadaardige vervuiler’ die CO2 is. Ze eten en drinken koolstof, roken koolstof en maken baby’s van koolstof..

Kijk naar deze CO2-presentatie van Mike Adams, en onderwijs jezelf met FEITEN over de WAARHEID rondom CO2. We hebben de hele film voor je als transcript vertaald in het Nederlands. Die tref je onder de video aan. Mocht je meer willen weten rondom dit onderwerp, van de site van Natural News, dan klik je even HIER voor meer (Engelstalige) diepte-info rondom dit onderwerp

x

Nederlands transcript bij CO2-presentatie Natural News/Mike Adams

Met verschillende visuele trucs en bedriegerij wordt er door de wetenschap paniek gezaaid over klimaatverandering. Ik ga jullie laten zien hoe ze dit doen. Ze strooien ons zand in de ogen en creëren een vals verhaal, over een alarmerend stijgend kooldioxide gehalte in de atmosfeer van onze planeet. Ik ben Mike Adams, de gezondheid Ranger.

Laten we eerst eens een kijkje nemen bij deze grafiek van de kooldioxide in onze atmosfeer. Deze grafiek lijkt aan te tonen dat het CO2 gehalte dramatisch is gestegen. Een kijkje op deze grafiek: rond 1960 lijken de CO2 niveaus zeer laag, bijna 0, rond 2015 meer dan 400 deeltjes per miljoen. Visueel lijkt het van bijna nul recht omhoog te gaan, de pan uit te rijzen, de grafiek uit te schieten. Het ziet er alarmerend uit, nietwaar? Hier is het hele klimaatveranderingsverhaal op gebaseerd. Alarmerend bedrog met behulp van dit soort vertekenende grafieken.

Wat als ik je vertel dat dit misleidend en visueel onjuist is? Om dit te doorzien moeten we eerst een beter kijkje nemen naar de verticale as. Merk op, dat de lijn helemaal niet bij nul start, de lijn begint bij 320. Daarna stijgt de lijn naar 400. Wat je ziet is een soort ingezoomde kijk op de verticale doorsnede van de grafiek. Je ziet niet de hele grafiek. Die zal ik nu laten zien. We zoomen uit, beginnen bij 0 en eindigen bij 400, de hele as met het volledige bereik van alle getallen van 0 tot 400 is zichtbaar.

Als we hebben uitgezoomd kan je zien dat het CO2 gehalte vandaag de dag in feite helemaal niet veel is gestegen. Zelfs de concentratie van CO2, 400 deeltjes per miljoen is op zich helemaal niet hoog. De planten op onze planeet hongeren naar meer CO2. Extra CO2 zorgt ervoor dat planten sneller groeien, ons voedsel sneller groeit. Meer CO2 stimuleert ook de herbebossing, goed voor onze planeet.

Laten we nu eens uitzoomen op de tijdschaal, we gaan terug tot 1750. Zoals je kunt zien in deze grafiek blijkt dat het CO2niveau in die tijd laag was, ongeveer 280 deeltjes per miljoen. Ook hier wordt de grafiek selectief weergegeven, met een specifiek tijdgedeelte en een specifiek bereik. Het ziet eruit alsof  de atmosferische CO2 alarmerend is gestegen. Maar nogmaals, het is puur bedrog.

Als we uitzoomen op deze afbeelding en de waarden van 0 tot 400 tonen, vanaf de jaren 1750 tot 2010, is dit het werkelijke beeld. De lijn gaat flauwtjes omhoog van het niveau dat het was in 1750. En wat gebeurt er als we nog verder uitzoomen en een grotere tijdlijn weergeven? Kijk maar eens naar deze grafiek van 400.000 jaar terug, de kooldioxide-variatie genaamd. Deze grafiek toont aan dat de kooldioxide niveaus de laatste honderdduizenden jaren continue in cycli op en neer bewegen tussen ongeveer 300 en 200.

En vervolgens laat de grafiek de industriële revolutie zien, heeft deze de dramatische toename in CO2 veroorzaakt? Van ongeveer 275 tot 400 delen per miljoen. Nogmaals, dit ziet er zeer alarmerend uit, maar weer is hier de verticale as bedrieglijk. Er wordt weer geen 0-waarde getoond!

De verticale as begint bij 200 en gaat naar 400 en ze tonen een selectief deel van de grafiek. Het is wederom paniekzaaierij en wetenschappelijk bedrog. Je zult het zien als we doorgaan met uitzoomen naar de afbeelding als geheel. Zie het echte grote plaatje. Kijk naar de volledige tijdlijn van 570 miljoen jaar geleden tot nu. Deze grafiek is afkomstig van het IPCC, NOAA, de overheid en afsplitsingen van deze agentschappen. Aangetoond wordt, dat 520 miljoen jaar geleden het gehalte aan CO2 bijna 8.000 delen per miljoen was.

Als je helemaal rechts onderin kijkt naar de grafiek merk je dat het CO2 niveau van nu lager is dan het ooit is geweest. De aarde is natuurlijk ouder dan 570 miljoen jaar, maar dit zijn de periodes waarvan wij de CO2 niveaus kennen. Zoals je kunt zien zijn de CO2 niveaus veel hoger geweest in het verleden. Niet alleen 2.000 delen per miljoen of drie duizend delen per miljoen, het waren niveaus van 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 delen per miljoen.  Met name vóór de industriële revolutie. Er werden 520 miljoen jaar geleden door de mens geen fossiele brandstoffen verbrand, dus hoe – als de wereldwijde opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens – hoe kan het gebeuren dat er een CO2 niveau van 8.000 delen per miljoen was? Lang vóór de uitvinding van de verbrandingsmotor of zelfs de opkomst van de moderne mens…

Merk op dat de verticale as op deze grafiek eerlijk is en bij 0 begint. Je kunt dus het echte grote plaatje zien. Wat de CO2 niveaus zijn geweest in het verre verleden tot nu. Hoe meer wij uitzoomen en het grotere beeld te zien krijgen, hoe meer we realiseren dat het CO2 niveau van nu op het laagste punt ooit is in de ons bekende geschiedenis van onze planeet! Dat wordt nooit getoond door de paniekzaaiers die ons willen laten geloven dat we ons zorgen moeten maken over klimaatverandering. Ze tonen ons alleen de ándere grafiek, waarop alleen de jaren van 1960 tot nu staan.

Of misschien tonen ze ons de grafiek, waarop de jaren van 1750 tot nu staan, maar nooit de grote grafiek, van 570 miljoen jaar geleden tot heden. Omdat deze grafiek toont dat menselijke activiteiten onmogelijk de enige oorzaak kunnen zijn van de stijgende CO2 uitstoot in de atmosfeer, omdat de stijging van CO2 op onze planeet al een feit was lang voordat er mensen waren.

Paniek zaaiende klimaatverandering wetenschappers vertellen u tenslotte ook nog graag dat het stijgende CO2 niveau leidt tot stijgende temperaturen in de wereld. Ze beweren dat er een sterke correlatie bestaat. Ze beweren dat door het CO2 niveau van 400 delen per miljoen (een laag niveau in de geschiedenis van de planeet!) de gemiddelde temperatuur wereldwijd omhoog gaat. IJskappen zullen smelten, steden zullen overspoeld raken door de stijgende oceanen. Je hebt vast al gehoord van die enge verhalen over het Vrijheidsbeeld, zie het plaatje, bijna onder water vanwege de mondiale opwarming van de aarde.

Het is allemaal junk wetenschap.  Paniekzaaierij van klimaatverandering alarmisten. We hebben in deze grafiek zien kunnen dat het CO2 niveau op onze planeet bijna niets te maken heeft met de gemiddelde temperatuur. Kijk eens naar de gemiddelde globale temperatuur in cyclussen tussen 12 graden Celsius tot ongeveer 22 graden Celsius, het is meerdere malen voorgekomen in de laatste paar honderd miljoen jaar.

Als het niveau van CO2 in de atmosfeer van de aarde zou leiden tot opwarming, dan zou de temperatuur ook hoog zijn geweest in die periodes in het verleden, toen de CO2 niveaus veel hoger waren dan vandaag, bijvoorbeeld 4000 delen per miljoen of 6000 delen per miljoen. Maar dat is niet het geval. Merk opnieuw op dat de paniekzaaiers hopen dat deze grafiek nooit te zien krijgt; ze willen niet dat je je realiseert dat CO2 niveaus en de temperatuur op aarde niet zo sterk gecorreleerd zijn als zij beweren.

De stevige toename van zonnevlekken toont aan dat er wel degelijk iets gebeurt met onze Zon. Zou dit de veroorzaker zijn van klimaatveranderingen op de planeten in ons Zonnestelsel..?

Tot slot nog eens de opmerking,
dat in de rechterbovenhoek het huidige CO2 niveaus wordt getoond, heel erg laag in vergelijking met de geschiedenis van onze planeet. De wereldwijde temperatuur op aarde wordt meer door zonne-effecten beïnvloed en door vulkanische uitbarstingen; door de enorme hoeveelheden zwevende deeltjes in de atmosfeer, die de zon blokkeren en voor afkoeling zorgen. Er zijn veel wetenschappers die zich juist zorgen maken over een wereldwijde trend van afkoeling. In de jaren 1970 en ‘80 waarschuwde de mainstream media ons nog over de verwoestende wereldwijde afkoeling.

Dat de aarde een gigantische ijsbal zou worden en we zouden sterven door de vrieskou en de honger, omdat we geen voedsel zouden kunnen laten groeien. Deze woorden komen rechtsreeks van de mainstream media van een paar decennia geleden. Nu gebruikt dezelfde media CO2 terrorisme om iedereen bang te maken, ten onrechte te laten  geloven, dat als je niet je koolstofbelasting betaalt onze planeet zal worden vernietigd door CO2… Terwijl onze aarde in verleden perioden heeft gekend met meer dan 15 keer meer CO2 in de atmosfeer.

Het verhaal van klimaatverandering dat door de media, de regering, de EPA en de wetenschappelijke gemeenschap wordt rondgestrooid is pure onzin. Ze moeten liegen en bedriegen, wanneer ze hun grafieken tonen, om ervoor te zorgen dat u nooit het grote beeld te zien krijgt, om ermee weg te komen!

(Vertaling LSmit)

En zo hoor je het ook nog eens van een ander…
En dan voor de mensen die wellicht meer feducie hebben in de inzichten en werkwijze van James Corbett, plaatsen we hier zijn visie op de wereldwijde klimaat-waanzin rondom CO2.. We schreven hier al enkele artikelen over dit bizarre fenomeen, waar angst opnieuw weer één, zoniet dé grootste drijfveer is. Wat is dat toch met mensen, dat wanneer we geconfronteerd worden met onze sterfelijkheid, we geneigd zijn ‘common sense’ overboord te zetten.

Eerst was er ‘global warming’ en toen bleek dat het ijs op Antarctica nog nooit zo snel was aangegroeid, werd er plots gesproken over ‘weather change’.. En nu zijn we dus weer terug bij de ‘opwarming’ van de Aarde..? ‘Maak het verhaaltje af en kleur zelf de plaatjes’ zouden we je willen aanraden..

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: WantToKnow.nl – CO2 als ‘vervuiler’ volledig ontkracht..!

CO2 is juist de bron van leven en geen milieu bedreigend gas ✅

Afbeeldingsresultaat voor co2 hoaxZelden is de mensheid zo volledig gehersenspoeld als op het gebied van klimaat, met als gevolg een oorlog tegen CO2, want dat zou rampzalig voor onze planeet

Net zoals zo vaak is de waarheid precies andersom en is CO2 iets dat de wereld heel hard nodig heeft, want zonder dat zou er geen leven zijn op aarde.

In werkelijkheid zou de wereld geen lang leven beschoren zijn zonder CO2 en kun je volgens Mike Adams van Natural News stellen dat koolstofdioxide “het wondermineraal voor het leven” is. Dit essentiele molecuul ondersteunt het complete web van alle leven op onze planeet en zonder dit molecuul zouden alle planten, mensen en dieren sterven.

Ondanks dit niet te ontkennen wetenschappelijke feit zijn alle klimaatactivisten en andere milieuridders volkomen gehersenspoeld en geloven ze nu dat koolstofdioxide een gevaarlijk gas is dat onze planeet gaat vernietigen als we niet heel snel allerlei maatregelen zullen treffen.

Ze zijn volkomen bewerkt en geloven precies het tegenovergestelde van wat waar is. Zo groot is de kracht van een corrupte media, corrupte wetenschap en corrupte overheden die een wetenschappelijk fabeltje rondbazuinen.

De klimaatactivisten over de hele wereld denken werkelijk dat het molecuul waar het complete leven op aarde van afhangt, gevaarlijk en vernietigend is. Ze willen dit molecuul dan ook van de aarde verbannen.

Als ze dit lukt, dan vermoorden ze ons allemaal en zal er aan het einde van de rit geen leven meer bestaan op onze planeet.

Nu is het natuurlijk een feit dat één van de doelstellingen van de Sekte van het Alziend Oog het uitroeien van het grootste deel van de wereldbevolking is, simpelweg omdat ze als onderdeel van hun geloof de mensheid in z’n algemeenheid haten.

Wat een mooiere manier om aan de ene kant hun zakken nog verder te vullen door het heffen van allerlei onzinnige belastingen op het milieu en de gehersenspoelde klimaatactivisten het vuile werk te laten opknappen door ze de levensreddende CO2 van de aarde te laten proberen uit te bannen.
xxx

Wetenschappelijk gezien vallen de mensen die de oorlog hebben verklaard aan CO2 in de groep “fotosynthese ontkenners”. Zij ontkennen de belangrijke rol die CO2 vervult in het ondersteunen van praktisch alle levensvormen op aarde. Zonder CO2 zouden alle planten binnen 24 uur sterven net als alle wouden en bossen. Alle velden met gewassen voor voedsel is hetzelfde lot beschoren en alle weilanden zouden bruin worden.

We zouden letterlijk te maken hebben met een “mass extinction”, (massale uitroeiing) van de bevolking.
xxx

Mike Adams gaat er in zijn artikel dan nog vanuit dat de grootste klimaatgangsters zoals een Al Gore geen wetenschappelijke opleiding hebben gehad en daardoor waarschijnlijk niet weten wat ze zeggen. Wij gaan ervan uit dat dit waar zal zijn voor een groot deel van de bevolking, maar niet voor eliteslaven zoals Al Gore die precies weten wat ze doen en waarom.

Los daarvan, Mike Adams is wel een wetenschapper en die mensen die niet weten wat CO2 is en wat het eigenlijk doet en waarom het heel goed is voor de aarde en haar bewoners, raden wij aan om de volgende video te bekijken, waar Mike Adams uitlegt hoe dit allemaal zit

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: Red het milieu en de mensheid: schaf een oude diesel aan (video) | Niburu