Tagarchief: Amerika

Als ik president van Amerika zou zijn !! ✅

Als ik de President zou zijn,

dan kon ik de terroristische aanslagen tegen Amerika binnen een paar dagen voorgoed laten stoppen.

Ik zou eerst mij verontschuldigen

publiekelijk en gemeend aan alle weduwen en wezen, de verarmden en gemartelden

en aan de vele miljoenen andere slachtoffers van het Amerikaanse imperialisme.

Daarna zou ik aankondigen dat de Amerikaanse wereldwijde interventies, inclusief de verschrikkelijke bombardementen zullen stoppen

en ik zou Israel mededelen dat het niet langer meer de 51e staat van de Unie is.  En dat het vreemd genoeg een buitenlandse natie is.

 

William Blum

 

16387284_10154110622761836_7280078518363885792_n

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Amerika rechtvaardigd oorlog met leugens

Het verspreiden van leugens is een essentieel kenmerk van de Amerikaanse buitenlandse politiek. De praktijk van deze politiek betekent ook het onderhouden van geheime gevangenissen, het uitvoeren van drone-aanvallen, het inzetten bij nacht van hun speciale keurkorps. Dit alles wordt maar al te graag door de VS en onze gevestigde media uitgedragen als de strijd tegen het kwade dat onze veiligheid bedreigt.

Deze oorlogsmotivatie wordt door Norman Peach in een merkwaardig artikel goed samengevat. Er worden opmerkelijke leugens uitgevonden die men dan wereldwijd verspreidt om oorlogen te voeren die in tegenspraak zijn met het volkenrecht. In wezen komt dit op niets anders neer dan een poging om oorlogsmisdaden met een twijfelachtige rechtvaardiging toe te dekken. Het volkenrecht is het ijkpunt van het mens zijn, het bepaalt de relatie van de volkeren en landen onder elkaar. Het gaat van het milieurecht tot het internationaal economisch recht met de problemen van CETA en TTIP. Dat alles bepaalt het leven van iedere wereldburger.

De inspanningen om de oorlog te verbannen uit het maatschappelijk leven of tenminste aan banden te leggen en te begrenzen, de wereldorde te humaniseren getuigen van een eeuwenoud streven. Spijtig genoeg moeten we toegeven dat dit de mens tot heden niet gelukt is, maar dat wil niet zeggen dat we ons moeten laten verleiden tot berusting.

Wie zich buigt over oorlogen en conflicten kan zich niet beperken tot de berichten in onze media over de oorlogsvernielingen en het leven van de mensen in de conflictgebieden. Hij moet op zoek gaan naar de achtergronden.
De media vormen een centrale factor in onze maatschappij, zeker ook om een besluit of standpunt aan te nemen over oorlog en vrede.

media

De grote opinieverspreiders scheren zich steeds aan de kant van de hegemoniale machtspolitiek en haar imperiale interventies. Hierbij kunnen ze zich rijkelijk bedienen van de “expertise” van westerse denktanks waarvan de radius beperkt is tot het trans-Atlantisch NAVO-gebied. Zelden komen stemmen uit de Derde Wereld aan bod, en dan alleen nog maar als ze zich scharen achter het westers en NAVO-discours.

Er opereert een ganse reeks van complexe netwerken van instellingen waarvan de burger praktisch niet te weten komt wie ze vertegenwoordigen en die in feite enkel grote propagandabarakken zijn. Deze parallelle gezelschappen van wat we het militair-mediaal complex kunnen noemen, zijn eng verbonden met de regeringen, die hen trouwens ook financieren. Hun journalisten zitten vastgeklonken in het milieu van de maatschappelijke top, die hen dan ook beschermd tegen kritiek van de progressieve groepen en vredesbeweging, of hen voor afwijkende posities immuniseert.

Er zijn weliswaar media en sites die zich altijd klaar en duidelijk tegen de oorlogen uitspreken, die de leugens bestendig aanklagen en de belangen van de oorlogspers blootleggen en aan de kaak stellen. Maar spijtig genoeg gaat het om uitzonderingen en ageren ze in veel gevallen te laat.

Joegoslavië 1999

Deze oorlogsdaad tegen een soeverein land werd door het Westen en zijn onderdanige media gepresenteerd als een humanitaire catastrofe die de Joegoslavische regering uitvoerde tegen de bevolkingsmeerderheid van Kosovo. Voor het westers militair bondgenootschap en zijn regeringen was er “geen andere oplossing om de vrede te herstellen dan militair in te grijpen”. De media in onze contreien hebben deze leugen kritiekloos overgenomen. Hoewel er berichten over de ware situatie op het terrein in de herfst en winter van 1998 en maart 1999 duidelijke getuigden dat er op 24 maart – toen de NAVO-luchtaanvallen van start gingen – er geen vervolgingen tegen Kosovaarse Albanese burgers waren. In uitgebrachte documenten wordt nadrukkelijk gezegd dat de door onze pers herhaalde massacres en massagraven niet vastgesteld noch bevestigd werden door waarnemers ter plaatse. De “International Association of Lawjers Against Nucleair Arms (IALANA)” maakte deze rapporten openbaar voor pers en publiek. Toch bleef men bij het geloof dat de militaire interventie en luchtaanvallen een gerechtvaardigde oorlog uitmaakten en bleef men vasthouden aan de leugen van het Racak massacre waarmede Bill Clinton en C° de wereld opzadelde. Trouwens werd dit nog aangedikt door de Duitse sociaaldemocraat Scharping met zijn leugen over het “Hufeisenplan”. De leugen van Scharping werd een jaar later in een tv-zending van Panorama ontbloot. Het duurde 15 jaar vooraleer ook SPD-leider Schröder openlijk bekende dat deze oorlog een schending van het volkenrecht was. Nochtans wisten de westerse leiders en de NAVO van bij aanvang dat ze ten oorlog trokken zonder VN-mandaat. Alle inspanningen, echter, om de westerse oorlogsvoering van NAVO door het Joegoslaviëtribunaal te laten onderzoeken, botsten op de weigering van het tribunaal.

Koeweit 1990

Een ander voorbeeld van zo’n grote leugen: het relaas van de ‘Koeweitse verpleegster’ voor de mensenrechtencommissie van het Amerikaanse Congres in oktober 1990. Volgens haar verklaring hadden Iraakse militairen in juli 1990 300 Koeweitse baby’s uit de couveuses gehaald en op de grond geworpen. In november kon de als verpleegster omgedoopte dochter van de Koeweitse ambassadeur haar verhaal voor de VN-Veiligheidsraad herhalen. Met deze verzonnen ‘scoop’ kon het public relations consulting agentschap ‘Hill & Knolton’ duidelijk scoren. Drie dagen later werd met de VN-resolutie 678 groen licht gegeven voor een VS militaire interventie tegen Irak. Deze ‘montage’ werd later als een Amerikaans verzinsel openbaar gemaakt voor de pers, maar de media in de VS hebben deze ontmaskering niet overgenomen. Ze zijn hun taak van propagandist in volle ijver blijven uitvoeren.

massavernietigingswapens

Dan is er nog het verhaal van de massavernielingswapens van Saddam Hoessein dat de VS-staatssecretaris Powell in de VN-Veiligheidsraad op 5 februari 2003 opvoerde en in onze pers een grote echo kreeg. Maar het bestaan van deze wapens werd nooit aangetoond. De dag van het starten van de VS-oorlog tegen Irak, 20 maart 2003, schreef de Duitse krant FAZ het volgende: “Irak moet als vijand verdwijnen met alle mogelijke imperiale middelen. Het postkolonialisme moet vervangen worden door een nieuw democratisch kolonialisme”. Richard Herzinger voorspelde in het blad ‘ZEIT’ dat met deze oorlog een nieuw neokolonialistisch tijdperk begon dat pas beëindigd zal zijn wanneer het wereldwijd gezegevierd heeft. FAZ schreef op 9 maart: “We hebben het imperium americanus nodig waarbij we de VS als wereldmacht aanvaarden. Deze hegemonie kan alleen maar door de VS waargenomen worden. Het imperium americanus is onze enige kans, een andere hebben we niet”.

Zo’n Pax Americana wordt door de politici en media van alle slag gepropageerd. Zij zijn van oordeel dat diegene die de heerschappij van de VS-hegemonie in vraag stellen en afwijzen, de hoop op wereldvrede begraven. Ze praten veel over vrede maar ze menen de vrede in eigen huis, in eigen land. Maar in het neokolonialistisch imperium heerst het dictaat van het wapen met de NAVO als strijdmacht voor hun vrede. Of het leugen of waarheid is: belangrijk voor de medialui is de plaats in de hogere gelederen van het imperium, bij de leidende posities van de macht om de westerse imperiale heerschappij te waarborgen.

gifgas

Nog een voorbeeld van een Amerikaanse leugen was de tv toespraak op 10 september 2013 van Obama waar hij verkondigde dat de Assad regering een gasaanval had uitgevoerd waarbij 1.000 burgers het leven verloren. “Dat is waarom wij na rijp overleg besloten hebben dat het in het belang van de VS is, als antwoord op de aanval van Assad met chemische wapens, een doelgerichte militaire actie te ondernemen.” De VS-stafchef, Denis Mc Donough deed er in de New York Times nog een schep bovenop: “Niemand die ik gesproken heb twijfelt aan de beweringen van onze geheime diensten die de sarin-aanvallen in verband brengen met het Assad regime”.

Obama heeft zo de media de legende verschaft van de gifgasaanvallen op Ghouta door Assad; een gegeven dat tot vandaag in onze media gecolporteerd wordt. Reeds in december 2013 heeft Seymour Hersh deze bewering, na grondig onderzoek van de bronnen van de geheime diensten,  als een grote leugen afgeschilderd. Zijn zonder enig twijfel voor de internationale kwaliteitspers moeilijk te verteren rapport, komt bijgevolg niet aan bod in hun berichtgeving. Als in oktober 2015 twee Turkse parlementsleden documenten en bewijsmateriaal van een officieel onderzoek in de Adana-regio  voorlegden die aantoonden dat de bewering van Obama en C° gelogen was en die dus de besluiten van Seymour Hersh bevestigden, bleef ook deze informatie zonder echo in de westerse pers.

consensus

De kritische krachten over het westers optreden moeten doodgezwegen worden, want zij maken het misdadig gedrag van de VS, de EU en de NAVO wereldkundig. De onderwerping aan een dominante consensus ontstaat in de hiërarchische structuren van de media, gevoed door bestaansangsten en carrièreverplichting in een medialandschap dat bestendig verder monopoliseert. Het wordt ook gekenmerkt door lafhartigheid en opportunisme. De aanwezigheid van de redactiechefs in de omgeving van beslissende en bepalende instellingen maakt hen tot waterdragers en loonschrijvers van de mandarijnen en hun belangen.

Wanneer we het Palestina-conflict en de oorlogsscenario’s zoals Irak, Oekraïne, Syrië en Libië onder de loep nemen, dan moeten we vaststellen dat de westerse politiek en media duidelijk een klimaat van haat en vijandbeeld hebben opgebouwd op basis van leugens verspreid in dienst van hun eigenwaarde en belangen.

Het scherpste zwaard tegen de leugen is haar publiekelijk aanklagen en confronteren met de waarheid.
Bron: Uitpers – Oorlog rechtvaardigen met leugens

De Russische dreiging, Syrië, Oekraïne, waar is de elite mee bezig.

AIVD waarschuwt voor Russische agenten in Nederland

Goedemorgen lieve kijkbuiskinderen. Het is weer tijd voor een nieuwe fabeltjeskrant. Iedere ochtend weer wordt u subliminaal een verhaal ingeprogrammeerd via de Mainstream Media en haar NLP technieken. Deze keer meldt de Telegraaf dat de AIVD waarschuwt voor Russische agenten in Nederland. De Telegraaf opent met [citaat]: Hoeveel geld steken Russische spionnen clandestien in Europese politieke- en protestbewegingen om onrust te zaaien binnen Europa? En worden ook Nederlandse maatschappelijke bewegingen gefinancierd met roebels? Dat moet duidelijk worden met een diepgaand onderzoek dat James Clapper, directeur van de Amerikaanse geheime dienst National Intelligence heeft aangekondigd naar de Russische infiltratie van politieke bewegingen in Europa.

Het moge duidelijk zijn dat de geheime diensten hier weer een nieuw alibi hebben geschapen om de privacy van u en ik nog verder te schenden. Legaal natuurlijk, want daarvoor wordt de wetgeving gewoon steeds aangepast. En natuurlijk blijkt hier meteen ook uit dat de Europese geheime diensten en natuurlijk vooral de AIVD,volledig naar de pijpen van Amerika dansen. Ongetwijfeld zullen de Russen inmiddels vergelijkbare methodes gebruiken als die de CIA gebruikt, maar de revolutiemanagers en de Gene Sharp methodes die het Westen heeft gebruikt om bijvoorbeeld de regeringscoupe in Oekraïne te realiseren zijn veel geraffineerder. Tot nu toe hebben we weinig van dergelijke methodes duidelijk zichtbaar kunnen waarnemen bij de Russen. Amerika is grootmeester in het beschuldigen van andere landen van zaken waarin ze zelf de hoofdprijs hebben. Al voordat Oekraïne in handen viel van het Westen doorzag ik de Gene Sharp methode en kon ik zo de (uitgekomen) voorspelling doen dat het land ingepikt zou worden (zie hier). Het Westen maakt gebruik van revolutiemanagers en infiltratietechnieken en beschuldigt daar nu Rusland van.

Voorafgaand aan de oorlog in Joegoslavië in de jaren 90, konden we al zien hoe effectief en destabiliserend de Gene Sharp methodes van de CIA werkten. Het land werd gedestabiliseerd door bevolkingsgroepen die onder president Tito nog vredig samenleefden, tegen elkaar op te zetten. Datzelfde zien we nu weer gebeuren in geheel Europa door de moslimimmigranten als bedreiging neer te zetten en zo de autochtone bevolking en de islamitische bevolking tegen elkaar op te zetten. Het Westen is zelf op dit moment keihard bezig haar Gene Sharp methodes in combinatie met false flags en hoaxes te gebruiken om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te stoken. In Joegoslavië werden uiteindelijk de Mujahideen bewapend en getraind en het land is nu volledig geannexeerd. Tijdens de Joegoslavië oorlog werden de Serviërs in de Main Stream Media succesvol neergezet als de wreedaards die bijvoorbeeld de massaslachting in Srebrenica op hun geweten hadden. De meest essentiële vraag is of zij die wel echt op hun geweten hebben of dat dit misschien door Blackwater/Academi huurlingen is uitgevoerd (Scorpions). Eigenlijk is het steeds hetzelfde trucje, want ook in Libië en nu in Syrië bewapende het Westen zelf de islamitische terreurbewegingen. De media wordt gebruikt om ze als vijand te bestempelen (Al Qaïda, Al Nusra, ISIS), maar in de praktijk zijn het huurlingenlegers die het klusje van hun opdrachtgever klaren.

Bekijk in onderstaande documentaire hoe het Westen al decennia lang revoluties met professionele revolutiemanagers optuigt. Ja, de Russen hebben hun tegen-propagandakanaal opgezet met het station Russia Today. En ja, ongetwijfeld zullen de Russen ook hun voelsprieten in Europa hebben, maar de grootmeesters in het infiltreren van landen en het opzetten van revoluties zijn de Westerse geheime diensten. Net zoals de ‘grootmeesters in imperialisme’ de Westerse landen zijn. De grootste landjepik-boef en imperialist Amerika doet niets anders dan anderen beschuldigen van datgene wat ze zelf aan de lopende band doet.

Eén ding is duidelijk. De AIVD (CIA hulptroepen) zal niet schromen uw pc te hacken of uw email te lezen. Natuurlijk komt deze site als een van de eersten aan de beurt. Nog dagelijks wordt de voormalige website martinvrijland.nl veelvuldig platgelegd middels DDdos aanvallen. Bij de huidige website is dat wat lastiger, omdat die tijdig achter een beveiligings-cloud is geplaatst. Doe mee de strijd voor ontmaskering van de leugens van de Mainstream Media te dragen en steun deze site, zodat onafhankelijke berichtgeving door kan gaan nu het nog kan. Het zal niet lang meer duren eer ook in Nederland vrije denkers en schrijvers achter de tralies belanden. Doe wat u kan nu het nog kan en deel ook de artikelen zo veel mogelijk.

Bron: AIVD waarschuwt voor Russische agenten in Nederland : Beyond the Matrix