Vlinders zijn vrij (26) – ÉÉN SPELER PER ONEINDIGE IK?

Description: dutch coverVlinders zijn vrij is een boek geschreven door Stephen Davis. Hij verwoord in dit boek zijn kijk op onze werkelijkheid. Een kijk die voor een groot gedeelte aansluit bij mijn eigen kijk op de werkelijkheid, de virtuele holografische realiteit. Omdat Stephen het op een zeer unieke wijze beschrijft wil ik jullie dit niet onthouden.         De komende tijd zal ik het complete boek op mijn blog publiceren.               Stephen heeft zijn boek vrijgegeven voor publicatie.   Voor de totale inhoudsopgave kijk op: Vlinder zijn vrij

ÉÉN SPELER PER ONEINDIGE IK?

Vraag: Heeft een Oneindige Ik maar één Speler om het in het Mensenspel te vertegenwoordigen?

Antwoord: Dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar waarschijnlijk niet.

Bekijk het zo…

Een Oneindige Ik bezit oneindige energie, oneindige vreugde, oneindige wijsheid, oneindige overvloed, oneindige liefde en een oneindige wens tot spel en om zichzelf uit te drukken. Ik kan me niet voorstellen dat eenOneindige Ik met de oneindige aantallen spelmogelijkheden in een oneindig universum zichzelf zou beperken tot maar één spel – het Mensenspel op Aarde – met maar één Speler. Maar het is mogelijk.

Onze ego’s laten ons graag denken dat we speciaal zijn – elk van ons – en dat we slechts één Oneindige Ikhebben die alleen maar met ons te maken heeft. Maar daar twijfel ik aan. Het zou logischer zijn als een Oneindige ik een aantal verschillende Spelers heeft in een aantal verschillende spelsituaties, mogelijk zelfs in een aantal verschillende universa. Lees verder Vlinders zijn vrij (26) – ÉÉN SPELER PER ONEINDIGE IK?

Geen contant geld = GEEN vrijheid !!

Geen contant geld meer betekend het einde van onze vrijheid.  In een wereld waarin de overheid en de banken steeds meer controle over de samenleving proberen te krijgen past geen beeld van een vrije burger. Een van de grote problemen die de banken en de overheid ons altijd voorhouden is het gebruik van contant geld.

Door het uitbannen van het contante geld wordt echter onze maatschappij en daarmee onze vrijheid onderworpen aan de totale controle.  Als contant geld niet meer bestaat kan geen enkele financiële transactie buiten het zicht van bank of overheid plaatsvinden. De totaal gecontroleerde maatschappij is dan een feit.

Niet zo zeer de controle op zich zelf is een probleem maar de consequenties die daar uit voort vloeien zijn het grote probleem.   Neem als voorbeeld de situatie in Griekenland vorig jaar.  Daar werd door de crisis aldaar een besluit genomen om al het geld wat mensen op de bank hadden staan boven de 100000 euro door de banken geconfisceerd.

Of beter gestolen, want dat geld dat hebben mensen verdient en gespaard door te werken en de bank heeft zich het recht toegeëigend, in samenwerking met de overheden, dit van jou te stelen.  Nu zul je zeggen dat het om geld ging boven een ton, maar wie zegt je dat straks dei zelfde overheden en banken zullen besluiten dat je niet meer dan 2000,– op je rekening mag hebben.

En dit is dichterbij dan je denkt. Per 1 januari volgend jaar gaat er nieuwe europeesche wet in werking die dus deze diefstal als hierboven officieel regelt voor de gehele europeesche unie.   Dus als er na 1 januari een europeesche bank in de problemen komt kan het zo zijn dat jij je geld kwijtraakt.

Maar om te zorgen dat dit geen problemen voor de banken gaat opleveren, dient wel het contante geld zo snel mogelijk te verdwijnen. Want als ze ergens bang voor zijn is het wel een bankrun.  Dat mensen allemaal tegelijk hun geld gaan pinnen en dus in contante opnemen.  Ten eerste omdat het contante geld er gewoon helemaal niet is ( banken hebben het meeste geld zelf digitaal gecreëerd, middels leningen en hypotheken ) en ten tweede omdat hun plannetje niet zou werken. En ze dus ons niet kunnen controleren.

Als je echter 10 jaar geleden had gezegd dat binnen 15 jaar al het contante geld uitgebannen zou zijn had niemand je geloofd. En nu is het bijna zo ver. En…. we accepteren het. We vinden het allemaal wel goed.

Om mensen zover te krijgen hebben banken en overheden een ingenieus plan opgezet om ons zover te krijgen , een drie stappen plan

In de eerste fase zijn er een aantal maatregelen genomen om ons zover te krijgen

 1. Leg een verband tussen de geldstromen en terrorisme. (Creëer een bewustzijn bij de bevolking waarbij grote contante geldstromen gelijkstaan aan criminele activiteiten).
 2. Bepaal een limiet voor transacties met contante bedragen zonder dat dit aan de autoriteiten hoeft te worden gemeld.
 3.  Verlaag die limieten periodiek.
 4. Laat mensen eraan wennen dat ze iedere betaling, hoe klein of groot dan ook, via het banksysteem doen (pinnen).
 5. Creëer een bewustzijn dat zelfs het feit dat je contant geld bezit, verdacht is omdat dit niet langer “nodig” is.

Deze maatregelen zijn heel zorgvuldig gelanceerd en haast geruisloos geïntroduceerd. Behalve de link met terrorisme. Daarvoor is vanaf 9/11 een complete oorlog voor bedacht. The War on Terror.

Omdat de bevolking steeds meer wakker wordt, en dit criminele gedrag van banken en overheden in de gaten krijgen zullen er binnenkort versneld nog drastischer maatregelen genomen worden om er voor te zorgen dat we ons contante geld in moeten leveren

 1. Creëer een False Flag gebeurtenis waarbij duidelijk wordt aangetoond dat contant geld het belangrijkste financieringsmiddel is voor alle terroristische acties in de wereld.
 2. Stel een datum vast waarbij contant geld illegaal zal worden verklaard. (Tot die datum kan contant geld op een bankrekening worden gestort. Na die datum wordt het illegaal om nog contant geld te bezitten.
 3. Nadat alle geld in de bank is gedeponeerd, ga je de negatieve rente verhogen.
 4. Het in beslag nemen van gestorte bedragen kan dan worden ingevoerd door de banken. (Het in beslag nemen van contant gestorte bedragen is al legaal in Canada, Amerika en de EU).
 5. Neem de inhoud van bepaalde kluisjes bij banken in beslag.
 6. Maak een einde aan het vrijwillig betalen van belasting. Alle verschuldigde belasting wordt in de toekomst automatisch geïncasseerd.
 7. Verklaar geld eigendom van de Staat die het heeft uitgegeven. (De bevolking mag het gebruiken om mee te handelen, maar het is niet echt van hen. Daarom kan de staat tegoeden bevriezen of in beslag nemen wanneer men een “misdaad” vermoedt.)

Zoals je ziet zijn de maatregelen van de eerste fase al in werking getreden, en wordt er hard gewerkt aan het realiseren van de tweede fase .   Negatieve rente wordt al geruim besproken en zal binnenkort geïntroduceerd worden . False flag aanslagen nemen in ongelofelijk tempo toe, en ik kan nu al voorspellen dat binnenkort de link met contant geld wordt gelegd.

 

Maar wat kunnen we dan doen als bevolking om te voorkomen dat ons onze vrijheid wordt afgenomen? Dat we straks niets meer kunnen kopen zonder dat de overheid en de banken over onze schouder meekijkt ?

 1. Betaal zoveel mogelijk contant
 2. Blokkeer het draadloos betalen op je pas
 3. Sluit geen leningen meer af bij banken meer af, maar verzamel geld via crowd funding
 4. Probeer bestaande leningen zo snel mogelijk af te betalen
 5. ligt vrienden en kennissen in het zelfde te doen

Door deze maatregelen kunnen we de macht van de banken inperken, maar bewustwording is het belangrijkste. Zonder bewustwording zullen de fase zoals de banken het geplanned hebben zonder meer ingevoerd worden om als laatste fase drie de voltooiing te introduceren.   De Nieuwe Wereld Orde is dan een feit.  Een wereld totaal gecontroleerd door de elite waarin een burger totaal geen zeggenschap meer heeft.

Vlinders zijn vrij (25) – ZIJN WIJ ALLEN ÉÉN?

Description: dutch coverVlinders zijn vrij is een boek geschreven door Stephen Davis. Hij verwoord in dit boek zijn kijk op onze werkelijkheid. Een kijk die voor een groot gedeelte aansluit bij mijn eigen kijk op de werkelijkheid, de virtuele holografische realiteit. Omdat Stephen het op een zeer unieke wijze beschrijft wil ik jullie dit niet onthouden.         De komende tijd zal ik het complete boek op mijn blog publiceren.               Stephen heeft zijn boek vrijgegeven voor publicatie.   Voor de totale inhoudsopgave kijk op: Vlinder zijn vrij

ZIJN WIJ ALLEN ÉÉN?

Vraag : In What the bleep do we know en in de The secret en in vele andere new age filosofieën wordt gezegd dat ‘wij allen één’ zijn. Zegt de kwantumfysica niet, dat ‘alles met elkaar is verbonden’ en hebben enkele recente experimenten dat niet bewezen? Is ons niet verteld dat de luchtverplaatsing van een vlinder in Brazilië een tornado in Texas kan veroorzaken?1

Antwoord: Ja, ja, ja… dat wordt ons verteld. Maar is het ook waar?

Ten eerste is er geen wij. Er is alleen ik en andere mensen, die in het unieke en individuele hologram verschijnen die mijn Oneindige Ik voor mij heeft gecreëerd.

Zelfs als je aanneemt (zoals ik doe) dat in jouw hologram vele van die andere mensen andere op zichzelf staande Spelers zijn met hun eigen Oneindige Ikken, dan hebben ze hun eigen unieke en individuele hologrammen, omdat er geen groot gemeenschappelijk hologram is.

Waarom werd de ‘wij zijn allen één’ gril uit de New Age dan zo populair?

In de vroege 80-ger jaren voerden de Franse fysicus Alain Aspect en medewerkers enkele beroemde experimenten uit, die de claim ‘wij zijn allen één’ of ‘wij zijn allen verbonden’ deed ontstaan. Toch toonde het experiment iets anders aan.

Wat hij namelijk deed was het verzenden van twee protonen (zeer kleine deeltjes) van een kaliumatoom, in verschillende richtingen. Deze twee protonen hadden op het moment van scheiding een tegengestelde (complementaire) lading. Daarna veranderde hij de lading van één van de protonen, waarop de andere proton opmysterieuze wijze gelijktijdig ook van lading veranderde.2 Dit werd bekend als de ‘spookachtige actie op afstand,’3omdat er geen verklaring was voor het feit dat twee protonen elkaar beïnvloedden op afstanden die communicatie tussen hen niet toestond.

Eenvoudig gezegd leverde het experiment het bewijs, dat een kwantumevenement op de ene locatie een evenement op een andere locatie kon beïnvloeden, zonder een aanwijsbaar mechanisme van communicatie tussen die twee locaties; dit landde bij de New Age als hét bewijs dat ‘wij allen zijn verbonden.’

Maar de resultaten van Aspect bewijzen dat in het geheel niet. Op zijn gunstigst bewijst het dat alles binnen een enkel hologram met elkaar verbonden is, een waarheid waar we al van op de hoogte zijn. Als je van een grotere holografische film een stukje afknipt, krijg je van dat stukje nog steeds het compleet holografische beeld (minder helder, maar met alles nog aanwezig). Dit wordt in de kwantumfysica verstrengeling genoemd4, wat feitelijk wil zeggen, dat alle verschillende deeltjes waaruit het hologram bestaat met elkaar zijn verbonden.

Binnen een enkel hologram is dus alles met elkaar verbonden, en als in mijn hologram een vlinder in Brazilië lucht verplaatst, dan kan dat in mijn hologram een tornado in Texas veroorzaken. Maar omdat er geen gemeenschappelijk groot hologram is, en iedere Speler zijn eigen unieke individuele holografische ervaringen heeft, kunnen de experimenten van Aspect niet worden gezien als bewijs dat we allen één zijn of verbonden.

Als dat van die vlinder en die tornado in beide, in jouw hologram en in die van mij plaatsvindt, dan is het een scenario van de omgevingstemplate die door jouw en mijn Oneindige Ik wordt gebruikt. Het betekent echter niet dat we ‘allen één zijn’.

Bekijk het eens zo: Het Veld bevat in golfvorm oneindige aantallen mogelijkheden. Mijn Oneindige Ik kan bijvoorbeeld besluiten om voor mij een hologram van een appel uit Het Veld te halen. Jouw Oneindige Ik kan besluiten om voor jou een hologram van een peer uit Het Veld te halen. Deze twee hologrammen zijn niet verbonden. Er zou een interactie kunnen plaatsvinden op een wijze die we nog niet begrijpen, maar dat betekent niet dat ze verbonden zijn. Daar zit een groot verschil tussen.

Ik kan in mijn hologram iets met die appel doen wat geen enkel effect heeft op de peer in jouw hologram. De hologrammen van Spelers zijn volledig onafhankelijk van elkaar. Een luchtverplaatsende vlinder in mijn hologram zal niet automatisch een tornado in jouw hologram veroorzaken. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de theorie dat we ‘allen verbonden zijn,’ ondanks wat New Age hierover zegt.

Laat me het op een andere manier uitleggen… Alle spelershologrammen zijn volledig onafhankelijk van alle andere spelershologrammen. Het is de enige mogelijkheid voor elke Oneindige Ik om voor een Speler een eigen realiteit te creëren. Het is de enige mogelijkheid om geen slachtoffers en overtreders te krijgen.

Dat herinnert me aan een psychologische gril uit de 80- en 90-ger jaren, de codependence.[§] Het hologram van de ene Speler is niet codependent met welk ander spelershologram dan ook. Er kan tussen twee onafhankelijke spelershologrammen interactie zijn, maar wat in het ene spelershologram gebeurd is niet codependent aan wat er in een ander spelershologram gebeurd. Er vindt kort gezegd geen co-creatie plaats.

Als je zou zeggen: ‘alles in mijn hologram is één,’ dan zou dat juist zijn. Maar om op holografisch niveau te zeggen: ‘we zijn allen één,’ is onjuist.

We kunnen nu naar een ander niveau gaan, in zowel Alain Aspetc’s experiment als in onze eigen individuele ervaringen. Mijn appelhologram en jouw peerhologram delen dezelfde bron – Het Veld – net zoals de twee protonen in Aspect’s experiment dezelfde bron hadden, het kaliumatoom. In Het Veld is alles met elkaar verbonden, golven op golven van potentie en oneindige mogelijkheden. Echter, als enkele van deze specifieke golven door een Oneindige Ik naar een menselijk brein in het fysieke universum worden gedownload, dan gaan die verbindingen niet mee.

Het zou juist zijn om te zeggen: ‘alle hologrammen hebben dezelfde bron, Het Veld.’ Net zoals het juist is te zeggen: ‘broer en zus hebben dezelfde bron, de ouders.’ Maar net zoals broer en zus op fysiek niveau nietverbonden zijn (uitgezonderd de anomalie van Siamese tweelingen) en duidelijk niet één zijn, zo zijn onze individuele hologrammen in het fysieke universum dat ook niet.

Op het niveau van Het Veld echter zijn wij allen niet alleen één, maar is alles één, omdat Het Veld de bron van alles en iedereen is, in de vorm van golffrequenties die later in het holografisch universum als deeltjes verschijnen.

We hadden het over appels en peren. Laten we het nu over appels en appels hebben, wat het ingewikkelder maakt.

Mijn Oneindige Ik laat in mijn hologram een appel verschijnen. Jouw Oneindige Ik laat in jouw hologram dezelfde appel verschijnen. Onze twee hologrammen gaan een interactie aan; hoewel jij de appel iets anders ziet dan ik de appel zie, is de appel op dezelfde plaats, in een keuken die in beide hologrammen voorkomt.

Terwijl jij toekijkt, neem ik de appel op en neem een hap. Ik zeg: ‘Ik eet de appel,’ en jij zegt: ‘Ja, jij eet de appel.’ Echter nu zijn terug bij wat Dr. Newberg zei, dat iets bespreken niets bewijst. Het is nog steeds onmogelijk om te bewijzen dat ik in jouw hologram de appel eet, of dat jij mij zegt dat ik de appel eet in mijn hologram, en dat er connectie is tussen de twee hologrammen.

Zoals gezegd, is het wél mogelijk dat de appel van de omgevingstemplate deel uitmaakt, die door beideOneindige Ikken is gebruikt en daardoor in beide hologrammen voorkomt. Dat betekent echter nog steeds niet dat onze hologrammen zijn verbonden, of dat jij en ik één zijn.

Stel je eens voor dat je in een restaurant aan een tafel zit en praat met een vriendin. Hetgeen zij zegt staat in haar script, dat is geschreven door jouw Oneindige Ik, bedoeld voor jouw holografische ervaring. Wat jij tegen haar zegt staat in jouw script, dat is geschreven door haar Oneindige Ik, bedoeld voor haar holografische ervaring. Het lijkt erop dat deze beide hologrammen in interactie zijn.

Beeld je nu eens in dat de muziek op de achtergrond te luid is en je bij het gesprek stoort. Jouw vriendin echter heeft daar geen last van. Waar zij wel last van heeft is een man aan een tafel naast haar, die met open mond nogal luidruchtig smakt. Je kijkt naar de man maar ziet dat niet aan hem en je hebt er geen last van.

Wat is hier aan de hand?

Beide Oneindige Ikken hebben voor de restaurantervaring van jullie beide de omgevingstemplate gebruikt en beide zien jullie dezelfde dingen; tafels en stoelen, bediening, bar, voedsel en dranken, enz. Maar beide Oneindige Ikken hebben elk voor zich aanpassingen in hun holografische spelerservaringen aangebracht, enige persoonlijke veranderingen hier en daar.

In het hologram van jouw vriendin is de muziek niet te luid. Het is niet alleen zo dat zij dat niet hoort, maar die is letterlijk niet te luid; voor haar geldt een ander geluidsvolume dan voor jou. Zelfs als je haar zou vragen of de muziek niet te luid is, zal ze zeggen: ‘nee, prima zo.’

Zo zit in jouw hologram geen man die met open mond luidruchtig smakt. Niet dat hij het wel doet maar jou niet stoort, hij doet het werkelijk niet. Jouw vriendin zou zelfs kunnen vragen of die smakkende man jou ook stoort, maar jij zou antwoorden: ‘ik merk er niets van.’

Hoewel ze in interactie zijn, kun je niet zeggen dat deze twee holografische ervaringen met elkaar verbondenzijn, of dat jij en je vriendin één zijn. De twee in interactie zijnde Spelers ervaren mogelijk dezelfdeomgevingstemplate, maar dat is dan ook alles.

Er is zelfs een filosofie die zegt dat het idee van ‘wij zijn allen één’ een soort hypnotische implantaat is, die uiteindelijk naar buiten zal komen om als foutief te worden verwijderd.5

EINDNOTEN

 

 1. Wikipedia, Vlindereffect – Verder lezen
 2. Wikipedia, Alain Aspect – Verder lezen
 3. Wikipedia, Ibid. – Verder lezen
 4. Wikipedia, Kwantumverstrengeling – Verder lezen
 5. Hubbard, L. Ron, From the OT3 materials – Verder lezen

De macht van de geheime genootschappen

De machtsstructuur op deze wereld zit zodanig vernuftig in elkaar dat mensen die wij zien als de uitvoerende politici ook geen flauw benul hebben over wie hun werkelijke meesters zijn.

Mark Rutte is, net zoals Edith Schippers bijvoorbeeld, een soort volledig geprogrammeerde robot die zonder mankeren de aan hem opgedragen taken uitvoert zonder te weten voor wie hij eigenlijk werkt.

De werkelijke machthebbers en degenen die aan de touwtjes trekken, verbergen zich handig via een netwerk van religieuze, semi religieuze of geheime genootschappen, waarbinnen ook weer een piramide-achtige machtsstructuur schuilgaat.

Je kunt een belangrijke vrijmetselaar zijn en halverwege de piramide zijn opgeklommen, maar dan nog heb je werkelijk geen flauw idee over wie er bovenin die piramide aan de touwtjes trekt.

Om de Orwelliaanse New World Order te creëren die deze machthebbers achter de schermen willen bewerkstelligen, moeten er een aantal drastische dingen gebeuren. We noemen deze mensen achter de schermen vanaf nu globalisten.

Wanneer ze tegen de bevolking zeggen: “We gaan nu al jullie vrijheden één voor één weghalen, we gaan het traditionele gezin ontmantelen en allerlei excentrieke (seksuele) levensvormen promoten, we gaan jullie kinderen vanaf jeugdige leeftijd volledig programmeren, we gaan een chip bij jullie inbouwen waarmee wij jullie straks op afstand kunnen controleren” en nog wat van dat soort zaken, dan was er nu een wereldwijde revolutie uitgebroken. Lees verder De macht van de geheime genootschappen

Rol van Amerika is zeer gevaarlijk !

De laatste tijd wordt Rusland in de media continue in een kwaad daglicht gezet.  Als er iets in de wereld aan de hand is lijkt het wel of het altijd de schuld van Poetin is.   Ook als ik met mensen praat over de situatie in de wereld draait het er vaak op uit dat mensen Rusland de schuld geven van allerlei zaken.   Maar als je kritisch kijkt blijkt dat Rusland in de laatste jaren in bijzonder weinig conflicten betrokken was en al helemaal geen voortrekkers rol innam.

 

 

Daarin tegen heeft Amerika zich de laatste eeuw in bijna alle conflict situaties en oorlogen gemengd en daar ook een voortrekkers rol ingenomen.   Maar wat het meest verontrustende is is dat de strategie die daarachter zit niet via een democratisch besluit is genomen.

Het militaire apparaat van Amerika is in handen van een aantal op macht beluste figuren die er zels een compleet plan voor hebben opgezet om te zorgen dat zij tegen elke prijs de totale macht in de wereld krijgen en behouden.  In dit plan wordt de NAVO , en dus indirect Nederland, ook in hun oorlogsplannen betrokken.

Wij als Nederland worden in opdracht van Amerika naar Soedan , Irak en  Afghanistan gestuurd.  Ondertussen bouwt America aan nog meer militaire bases in heel de wereld. Officieel 800 over de hele wereld, Maar er wordt geschat dat er zeker nog een 200 geheime bases zijn, Waarmee het op een ongelofelijk aantal van 1000 stuks komt die dan ook nog eens voornamelijk rond om Rusland en China zijn gepositioneerd.

Karel van Wolff , oud NRC correspondent, geeft in de onderstaande video in zeer begrijpbare taal uitleg over hoe Amerika heden teh dage te werk gaat en welke risico’s hier mee gemoeid gaan. Ook voor ons als Nederland maar ook voor heel de wereld.

In de video komt ook een oud generaal uit het Amerikaanse leger aanbod, die zijn ervaring met ons deelt over deze machthebbers achter de schermen en welke plannen er al jaren geleden zijn gemaakt om in totaal 7 landen omver te werpen en onder de macht van de NAVO en dus Amerika te plaatsen.   Waaronder Syrië, Libië, Soedan, Irak, Iran, Afghanistan en Jemen.

 

Zoals je weet zijn er al een aantal waarbij het gelukt is maar Syrië en Iran blijven zich nog steeds verzetten.   Neem even de tijd om de onderstaande video te kijken en zie hoe anders de wereld in elkaar zit dan dat de NOS en RTL ons willen doen geloven.

 

 

 

 

Vlinders zijn vrij (23) – DE OMGEVINGSTEMPLATE

Description: dutch coverVlinders zijn vrij is een boek geschreven door Stephen Davis. Hij verwoord in dit boek zijn kijk op onze werkelijkheid. Een kijk die voor een groot gedeelte aansluit bij mijn eigen kijk op de werkelijkheid, de virtuele holografische realiteit. Omdat Stephen het op een zeer unieke wijze beschrijft wil ik jullie dit niet onthouden.         De komende tijd zal ik het complete boek op mijn blog publiceren.               Stephen heeft zijn boek vrijgegeven voor publicatie.   Voor de totale inhoudsopgave kijk op: Vlinder zijn vrij

 

DE OMGEVINGSTEMPLATE

Vraag: Als we dan niet allemaal in een enkel groot hologram zitten, hoe kunnen we dan samen ’s nachts dezelfde sterren zien, dezelfde film bekijken of dezelfde mensen zien? Hoe kan een ander het met me eens zijn over wat we zien als realiteit, tenzij we hetzelfde zien?

Antwoord: Dat hangt af van hoe je in je hologram naar andere mensen kijkt, zoals we dat in het vorige hoofdstuk besproken hebben.

Als je ervan uit gaat dat de ander die het met je eens was in jouw hologram, door jouw Oneindige Ik gecreëerd is en geen eigen bestaan heeft als onafhankelijke Speler, dan is hetgeen Dr. Andrew Newberg zegt van toepassing:

Als ik met iemand iets bespreek, dan maakt diegene deel uit van mijn realiteit. Als ik merk dat die iemand het met me eens is over wat ik denk dat er buiten gebeurt, dan heeft het nog steeds te maken met dat wat ik waarneem.1

Met andere woorden, iets bespreken – iets waarover je het met een ander in jouw hologram eens bent – is als bewijs dat jullie hetzelfde als realiteit zien, totaal onbruikbaar. Daarom maakt het niet uit of zij dezelfde sterren, film of mensen zien die jij ziet, omdat ze niets meer zijn dan het hologram dat voor jou is gecreëerd.

Maar laten we er eens van uit gaan dat de anderen in jouw hologram bestaande Spelers zijn met een eigen zelfbewustzijn, die erin toegestemd hebben een rol in jouw holografische ervaring te spelen. Dan wordt het interessant…

Het eerste probleem is, dat jij en die ander waarschijnlijk niet hetzelfde zien en er is ook geen middel om te bewijzen jullie hetzelfde zien.

We gaan ervan uit dat bij de kleur blauw bijvoorbeeld, de ander dezelfde kleur ziet. Maar hoe kun je dat weten?

Met mijn ex-echtgenote had ik interessante discussies over een bepaald huis, of die in gebroken wit of inbleekgeel geverfd was (zij won altijd). Dat had niets te maken met een verschil van mening over de kleur, maar veel fundamenteler, we zagen feitelijk ieder verschillende kleuren.

Laten we eens kijken; de meeste Spelers lijken het over veel dingen eens te zijn, zoals sterren, films en mensen. Mee eens?

Hoe komt dat?

Zelf koester ik het idee dat Het Veld een template bevat met de aardse omgeving, zodat een Oneindige Ik, die een normale holografische ervaring voor een Speler wil creëren niet iedere keer de Aarde hoeft te creëren of de sterren, de zon, de maan, dit boek of de rest van het universum. Het gebruikt eenvoudigweg die template als basis voor het hologram en voegt daar naar behoefte unieke dingen aan toe.

Dit lijkt logisch, zo kunnen Spelers zich op hun unieke ervaring richten en hoeven ze geen tijd te verspillen met geruzie over wiens realiteit echter is. (Zoals al is gezegd zijn er Spelers waarvan de Oneindige Ik geennormale template gebruikt; we beschouwen hen als gestoord. Het bewijst alleen maar dat we van individuele universa kunnen uitgaan en niet van een gemeenschappelijke; het is voor een Oneindige Ik zeer wel mogelijk om voor zijn Speler allerlei soorten van realiteiten te kiezen.)

Deze omgevingstemplate lijkt veel op de programmatuur voor de betere videogames. De achtergrond is voor alle Spelers vrijwel hetzelfde, maar met een veelheid aan ervaringsmogelijkheden voor de individuele Speler. Je zou kunnen denken aan een toneelspel, een eenakter met één enkel decór waarin alle verschillende personages allerlei verschillende ervaringen ondergaan. Waarom zou je ieder keer een nieuwe creëren als binnen diezelfde template unieke en individuele ervaringen mogelijk zijn?

Het volgende is nog duidelijker… Als je naar een baan gaat solliciteren, dan kies je in je tekstverwerkingsprogramma een template om je curriculum vitae op te stellen. Je voegt aan die template jouw persoonlijke gegevens toe en maakt deze daarmee uniek voor jou, terwijl het eindresultaat toch veel op die van anderen lijkt, omdat jullie dezelfde template hebben gebruikt.

Het werkt dus blijkbaar zo…

Een Oneindige Ik wil een ervaring binnen het fysieke universum, op Aarde. Het kan die uiteraard niet zelf ondergaan – een oneindig wezen kan niet een eindige wereld betreden – en kiest om daarvoor een Speler te creëren. Het kiest daarvoor de juiste golffrequenties uit Het Veld die het label van de Speler krijgen.

Daarna kiest de Oneindige Ik voor het creëren van de fysieke aardse ervaring. Voor deze zogenaamde normaleervaring, pakt het de omgevingstemplate uit Het Veld – waarin zich alle dingen bevinden die we verwachten, zoals de positie van sterren en planeten of de locatie van Amersfoort, de kleur purper, het uiterlijk van broccoli, enz. Zo hoeven de Spelers niet te discussiëren over hoe een cirkel er uit ziet, maar kunnen ze zich focussen op de ervaring van hun Oneindige Ik.

Het kan ook zijn dat een Oneindige Ik juist wel verschillen van mening wil meemaken en daarom kleine verschillen binnen de normale omgevingstemplate aanbrengt, of zelfs grote verschillen die tot behoorlijke onenigheid tussen Spelers over realiteit kunnen leiden.

Waar het om gaat is, dat een Oneindige Ik, voor een Spelerservaring in het Mensenspel, niet iedere keer de zon, de maan, de sterren en boerenkool hoeft te creëren. Die template is er al en is voor Oneindige Ikkenbeschikbaar. Hierdoor zal de template er voor veel Spelers hetzelfde uit zien.

Een modewoord voor template is matrix, en laat me zeggen dat er geen matrix van het kwaad of heilige matrix bestaat, zoals sommigen suggereren, maar een matrix die volkomen neutraal is.

De matrix is overal. Die is om ons heen, ook in dit vertrek. Je ziet het als je uit het raam kijkt of als je de televisie aanzet. Je voelt het als je naar je werk gaat, naar de kerk, of als je belasting betaalt… Helaas kun je niemand vertellen wat de matrix is; je moet het zelf zien.

– Morpheus, uit The matrix

EINDNOTEN

Newberg, Andrew, What the Bleep!? – Down the Rabbit Hole – Verder lezen

Ben jij de enige persoon met een bewustzijn ?

Interessante overweging in het leven dat we leven,   Als je in de ochtend wakker wordt en de film in je hoofd begint, de dingen die je ziet en meemaakt,  hoe weet je dan dat andere mensen ook die film in hun hoofd zien.  Of ben jij de enige die in jouw wereld die bewust de film meemaakt en is de rest alleen maar vulling (acteurs ).   Of maken we deel uit van een groot bewustzijn dat zich opdeelt in subbewustzijn die jij dan weer meemaakt.   Een interessante overweging.  In de video wordt hier wat dieper op ingegaan.