Vlinders zijn vrij (25) – ZIJN WIJ ALLEN ÉÉN?

Description: dutch coverVlinders zijn vrij is een boek geschreven door Stephen Davis. Hij verwoord in dit boek zijn kijk op onze werkelijkheid. Een kijk die voor een groot gedeelte aansluit bij mijn eigen kijk op de werkelijkheid, de virtuele holografische realiteit. Omdat Stephen het op een zeer unieke wijze beschrijft wil ik jullie dit niet onthouden.         De komende tijd zal ik het complete boek op mijn blog publiceren.               Stephen heeft zijn boek vrijgegeven voor publicatie.   Voor de totale inhoudsopgave kijk op: Vlinder zijn vrij

ZIJN WIJ ALLEN ÉÉN?

Vraag : In What the bleep do we know en in de The secret en in vele andere new age filosofieën wordt gezegd dat ‘wij allen één’ zijn. Zegt de kwantumfysica niet, dat ‘alles met elkaar is verbonden’ en hebben enkele recente experimenten dat niet bewezen? Is ons niet verteld dat de luchtverplaatsing van een vlinder in Brazilië een tornado in Texas kan veroorzaken?1

Antwoord: Ja, ja, ja… dat wordt ons verteld. Maar is het ook waar?

Ten eerste is er geen wij. Er is alleen ik en andere mensen, die in het unieke en individuele hologram verschijnen die mijn Oneindige Ik voor mij heeft gecreëerd.

Zelfs als je aanneemt (zoals ik doe) dat in jouw hologram vele van die andere mensen andere op zichzelf staande Spelers zijn met hun eigen Oneindige Ikken, dan hebben ze hun eigen unieke en individuele hologrammen, omdat er geen groot gemeenschappelijk hologram is.

Waarom werd de ‘wij zijn allen één’ gril uit de New Age dan zo populair?

In de vroege 80-ger jaren voerden de Franse fysicus Alain Aspect en medewerkers enkele beroemde experimenten uit, die de claim ‘wij zijn allen één’ of ‘wij zijn allen verbonden’ deed ontstaan. Toch toonde het experiment iets anders aan.

Wat hij namelijk deed was het verzenden van twee protonen (zeer kleine deeltjes) van een kaliumatoom, in verschillende richtingen. Deze twee protonen hadden op het moment van scheiding een tegengestelde (complementaire) lading. Daarna veranderde hij de lading van één van de protonen, waarop de andere proton opmysterieuze wijze gelijktijdig ook van lading veranderde.2 Dit werd bekend als de ‘spookachtige actie op afstand,’3omdat er geen verklaring was voor het feit dat twee protonen elkaar beïnvloedden op afstanden die communicatie tussen hen niet toestond.

Eenvoudig gezegd leverde het experiment het bewijs, dat een kwantumevenement op de ene locatie een evenement op een andere locatie kon beïnvloeden, zonder een aanwijsbaar mechanisme van communicatie tussen die twee locaties; dit landde bij de New Age als hét bewijs dat ‘wij allen zijn verbonden.’

Maar de resultaten van Aspect bewijzen dat in het geheel niet. Op zijn gunstigst bewijst het dat alles binnen een enkel hologram met elkaar verbonden is, een waarheid waar we al van op de hoogte zijn. Als je van een grotere holografische film een stukje afknipt, krijg je van dat stukje nog steeds het compleet holografische beeld (minder helder, maar met alles nog aanwezig). Dit wordt in de kwantumfysica verstrengeling genoemd4, wat feitelijk wil zeggen, dat alle verschillende deeltjes waaruit het hologram bestaat met elkaar zijn verbonden.

Binnen een enkel hologram is dus alles met elkaar verbonden, en als in mijn hologram een vlinder in Brazilië lucht verplaatst, dan kan dat in mijn hologram een tornado in Texas veroorzaken. Maar omdat er geen gemeenschappelijk groot hologram is, en iedere Speler zijn eigen unieke individuele holografische ervaringen heeft, kunnen de experimenten van Aspect niet worden gezien als bewijs dat we allen één zijn of verbonden.

Als dat van die vlinder en die tornado in beide, in jouw hologram en in die van mij plaatsvindt, dan is het een scenario van de omgevingstemplate die door jouw en mijn Oneindige Ik wordt gebruikt. Het betekent echter niet dat we ‘allen één zijn’.

Bekijk het eens zo: Het Veld bevat in golfvorm oneindige aantallen mogelijkheden. Mijn Oneindige Ik kan bijvoorbeeld besluiten om voor mij een hologram van een appel uit Het Veld te halen. Jouw Oneindige Ik kan besluiten om voor jou een hologram van een peer uit Het Veld te halen. Deze twee hologrammen zijn niet verbonden. Er zou een interactie kunnen plaatsvinden op een wijze die we nog niet begrijpen, maar dat betekent niet dat ze verbonden zijn. Daar zit een groot verschil tussen.

Ik kan in mijn hologram iets met die appel doen wat geen enkel effect heeft op de peer in jouw hologram. De hologrammen van Spelers zijn volledig onafhankelijk van elkaar. Een luchtverplaatsende vlinder in mijn hologram zal niet automatisch een tornado in jouw hologram veroorzaken. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de theorie dat we ‘allen verbonden zijn,’ ondanks wat New Age hierover zegt.

Laat me het op een andere manier uitleggen… Alle spelershologrammen zijn volledig onafhankelijk van alle andere spelershologrammen. Het is de enige mogelijkheid voor elke Oneindige Ik om voor een Speler een eigen realiteit te creëren. Het is de enige mogelijkheid om geen slachtoffers en overtreders te krijgen.

Dat herinnert me aan een psychologische gril uit de 80- en 90-ger jaren, de codependence.[§] Het hologram van de ene Speler is niet codependent met welk ander spelershologram dan ook. Er kan tussen twee onafhankelijke spelershologrammen interactie zijn, maar wat in het ene spelershologram gebeurd is niet codependent aan wat er in een ander spelershologram gebeurd. Er vindt kort gezegd geen co-creatie plaats.

Als je zou zeggen: ‘alles in mijn hologram is één,’ dan zou dat juist zijn. Maar om op holografisch niveau te zeggen: ‘we zijn allen één,’ is onjuist.

We kunnen nu naar een ander niveau gaan, in zowel Alain Aspetc’s experiment als in onze eigen individuele ervaringen. Mijn appelhologram en jouw peerhologram delen dezelfde bron – Het Veld – net zoals de twee protonen in Aspect’s experiment dezelfde bron hadden, het kaliumatoom. In Het Veld is alles met elkaar verbonden, golven op golven van potentie en oneindige mogelijkheden. Echter, als enkele van deze specifieke golven door een Oneindige Ik naar een menselijk brein in het fysieke universum worden gedownload, dan gaan die verbindingen niet mee.

Het zou juist zijn om te zeggen: ‘alle hologrammen hebben dezelfde bron, Het Veld.’ Net zoals het juist is te zeggen: ‘broer en zus hebben dezelfde bron, de ouders.’ Maar net zoals broer en zus op fysiek niveau nietverbonden zijn (uitgezonderd de anomalie van Siamese tweelingen) en duidelijk niet één zijn, zo zijn onze individuele hologrammen in het fysieke universum dat ook niet.

Op het niveau van Het Veld echter zijn wij allen niet alleen één, maar is alles één, omdat Het Veld de bron van alles en iedereen is, in de vorm van golffrequenties die later in het holografisch universum als deeltjes verschijnen.

We hadden het over appels en peren. Laten we het nu over appels en appels hebben, wat het ingewikkelder maakt.

Mijn Oneindige Ik laat in mijn hologram een appel verschijnen. Jouw Oneindige Ik laat in jouw hologram dezelfde appel verschijnen. Onze twee hologrammen gaan een interactie aan; hoewel jij de appel iets anders ziet dan ik de appel zie, is de appel op dezelfde plaats, in een keuken die in beide hologrammen voorkomt.

Terwijl jij toekijkt, neem ik de appel op en neem een hap. Ik zeg: ‘Ik eet de appel,’ en jij zegt: ‘Ja, jij eet de appel.’ Echter nu zijn terug bij wat Dr. Newberg zei, dat iets bespreken niets bewijst. Het is nog steeds onmogelijk om te bewijzen dat ik in jouw hologram de appel eet, of dat jij mij zegt dat ik de appel eet in mijn hologram, en dat er connectie is tussen de twee hologrammen.

Zoals gezegd, is het wél mogelijk dat de appel van de omgevingstemplate deel uitmaakt, die door beideOneindige Ikken is gebruikt en daardoor in beide hologrammen voorkomt. Dat betekent echter nog steeds niet dat onze hologrammen zijn verbonden, of dat jij en ik één zijn.

Stel je eens voor dat je in een restaurant aan een tafel zit en praat met een vriendin. Hetgeen zij zegt staat in haar script, dat is geschreven door jouw Oneindige Ik, bedoeld voor jouw holografische ervaring. Wat jij tegen haar zegt staat in jouw script, dat is geschreven door haar Oneindige Ik, bedoeld voor haar holografische ervaring. Het lijkt erop dat deze beide hologrammen in interactie zijn.

Beeld je nu eens in dat de muziek op de achtergrond te luid is en je bij het gesprek stoort. Jouw vriendin echter heeft daar geen last van. Waar zij wel last van heeft is een man aan een tafel naast haar, die met open mond nogal luidruchtig smakt. Je kijkt naar de man maar ziet dat niet aan hem en je hebt er geen last van.

Wat is hier aan de hand?

Beide Oneindige Ikken hebben voor de restaurantervaring van jullie beide de omgevingstemplate gebruikt en beide zien jullie dezelfde dingen; tafels en stoelen, bediening, bar, voedsel en dranken, enz. Maar beide Oneindige Ikken hebben elk voor zich aanpassingen in hun holografische spelerservaringen aangebracht, enige persoonlijke veranderingen hier en daar.

In het hologram van jouw vriendin is de muziek niet te luid. Het is niet alleen zo dat zij dat niet hoort, maar die is letterlijk niet te luid; voor haar geldt een ander geluidsvolume dan voor jou. Zelfs als je haar zou vragen of de muziek niet te luid is, zal ze zeggen: ‘nee, prima zo.’

Zo zit in jouw hologram geen man die met open mond luidruchtig smakt. Niet dat hij het wel doet maar jou niet stoort, hij doet het werkelijk niet. Jouw vriendin zou zelfs kunnen vragen of die smakkende man jou ook stoort, maar jij zou antwoorden: ‘ik merk er niets van.’

Hoewel ze in interactie zijn, kun je niet zeggen dat deze twee holografische ervaringen met elkaar verbondenzijn, of dat jij en je vriendin één zijn. De twee in interactie zijnde Spelers ervaren mogelijk dezelfdeomgevingstemplate, maar dat is dan ook alles.

Er is zelfs een filosofie die zegt dat het idee van ‘wij zijn allen één’ een soort hypnotische implantaat is, die uiteindelijk naar buiten zal komen om als foutief te worden verwijderd.5

EINDNOTEN

 

  1. Wikipedia, Vlindereffect – Verder lezen
  2. Wikipedia, Alain Aspect – Verder lezen
  3. Wikipedia, Ibid. – Verder lezen
  4. Wikipedia, Kwantumverstrengeling – Verder lezen
  5. Hubbard, L. Ron, From the OT3 materials – Verder lezen

De macht van de geheime genootschappen

De machtsstructuur op deze wereld zit zodanig vernuftig in elkaar dat mensen die wij zien als de uitvoerende politici ook geen flauw benul hebben over wie hun werkelijke meesters zijn.

Mark Rutte is, net zoals Edith Schippers bijvoorbeeld, een soort volledig geprogrammeerde robot die zonder mankeren de aan hem opgedragen taken uitvoert zonder te weten voor wie hij eigenlijk werkt.

De werkelijke machthebbers en degenen die aan de touwtjes trekken, verbergen zich handig via een netwerk van religieuze, semi religieuze of geheime genootschappen, waarbinnen ook weer een piramide-achtige machtsstructuur schuilgaat.

Je kunt een belangrijke vrijmetselaar zijn en halverwege de piramide zijn opgeklommen, maar dan nog heb je werkelijk geen flauw idee over wie er bovenin die piramide aan de touwtjes trekt.

Om de Orwelliaanse New World Order te creëren die deze machthebbers achter de schermen willen bewerkstelligen, moeten er een aantal drastische dingen gebeuren. We noemen deze mensen achter de schermen vanaf nu globalisten.

Wanneer ze tegen de bevolking zeggen: “We gaan nu al jullie vrijheden één voor één weghalen, we gaan het traditionele gezin ontmantelen en allerlei excentrieke (seksuele) levensvormen promoten, we gaan jullie kinderen vanaf jeugdige leeftijd volledig programmeren, we gaan een chip bij jullie inbouwen waarmee wij jullie straks op afstand kunnen controleren” en nog wat van dat soort zaken, dan was er nu een wereldwijde revolutie uitgebroken. Lees verder De macht van de geheime genootschappen

Rol van Amerika is zeer gevaarlijk !

De laatste tijd wordt Rusland in de media continue in een kwaad daglicht gezet.  Als er iets in de wereld aan de hand is lijkt het wel of het altijd de schuld van Poetin is.   Ook als ik met mensen praat over de situatie in de wereld draait het er vaak op uit dat mensen Rusland de schuld geven van allerlei zaken.   Maar als je kritisch kijkt blijkt dat Rusland in de laatste jaren in bijzonder weinig conflicten betrokken was en al helemaal geen voortrekkers rol innam.

 

 

Daarin tegen heeft Amerika zich de laatste eeuw in bijna alle conflict situaties en oorlogen gemengd en daar ook een voortrekkers rol ingenomen.   Maar wat het meest verontrustende is is dat de strategie die daarachter zit niet via een democratisch besluit is genomen.

Het militaire apparaat van Amerika is in handen van een aantal op macht beluste figuren die er zels een compleet plan voor hebben opgezet om te zorgen dat zij tegen elke prijs de totale macht in de wereld krijgen en behouden.  In dit plan wordt de NAVO , en dus indirect Nederland, ook in hun oorlogsplannen betrokken.

Wij als Nederland worden in opdracht van Amerika naar Soedan , Irak en  Afghanistan gestuurd.  Ondertussen bouwt America aan nog meer militaire bases in heel de wereld. Officieel 800 over de hele wereld, Maar er wordt geschat dat er zeker nog een 200 geheime bases zijn, Waarmee het op een ongelofelijk aantal van 1000 stuks komt die dan ook nog eens voornamelijk rond om Rusland en China zijn gepositioneerd.

Karel van Wolff , oud NRC correspondent, geeft in de onderstaande video in zeer begrijpbare taal uitleg over hoe Amerika heden teh dage te werk gaat en welke risico’s hier mee gemoeid gaan. Ook voor ons als Nederland maar ook voor heel de wereld.

In de video komt ook een oud generaal uit het Amerikaanse leger aanbod, die zijn ervaring met ons deelt over deze machthebbers achter de schermen en welke plannen er al jaren geleden zijn gemaakt om in totaal 7 landen omver te werpen en onder de macht van de NAVO en dus Amerika te plaatsen.   Waaronder Syrië, Libië, Soedan, Irak, Iran, Afghanistan en Jemen.

 

Zoals je weet zijn er al een aantal waarbij het gelukt is maar Syrië en Iran blijven zich nog steeds verzetten.   Neem even de tijd om de onderstaande video te kijken en zie hoe anders de wereld in elkaar zit dan dat de NOS en RTL ons willen doen geloven.

 

 

 

 

Vlinders zijn vrij (23) – DE OMGEVINGSTEMPLATE

Description: dutch coverVlinders zijn vrij is een boek geschreven door Stephen Davis. Hij verwoord in dit boek zijn kijk op onze werkelijkheid. Een kijk die voor een groot gedeelte aansluit bij mijn eigen kijk op de werkelijkheid, de virtuele holografische realiteit. Omdat Stephen het op een zeer unieke wijze beschrijft wil ik jullie dit niet onthouden.         De komende tijd zal ik het complete boek op mijn blog publiceren.               Stephen heeft zijn boek vrijgegeven voor publicatie.   Voor de totale inhoudsopgave kijk op: Vlinder zijn vrij

 

DE OMGEVINGSTEMPLATE

Vraag: Als we dan niet allemaal in een enkel groot hologram zitten, hoe kunnen we dan samen ’s nachts dezelfde sterren zien, dezelfde film bekijken of dezelfde mensen zien? Hoe kan een ander het met me eens zijn over wat we zien als realiteit, tenzij we hetzelfde zien?

Antwoord: Dat hangt af van hoe je in je hologram naar andere mensen kijkt, zoals we dat in het vorige hoofdstuk besproken hebben.

Als je ervan uit gaat dat de ander die het met je eens was in jouw hologram, door jouw Oneindige Ik gecreëerd is en geen eigen bestaan heeft als onafhankelijke Speler, dan is hetgeen Dr. Andrew Newberg zegt van toepassing:

Als ik met iemand iets bespreek, dan maakt diegene deel uit van mijn realiteit. Als ik merk dat die iemand het met me eens is over wat ik denk dat er buiten gebeurt, dan heeft het nog steeds te maken met dat wat ik waarneem.1

Met andere woorden, iets bespreken – iets waarover je het met een ander in jouw hologram eens bent – is als bewijs dat jullie hetzelfde als realiteit zien, totaal onbruikbaar. Daarom maakt het niet uit of zij dezelfde sterren, film of mensen zien die jij ziet, omdat ze niets meer zijn dan het hologram dat voor jou is gecreëerd.

Maar laten we er eens van uit gaan dat de anderen in jouw hologram bestaande Spelers zijn met een eigen zelfbewustzijn, die erin toegestemd hebben een rol in jouw holografische ervaring te spelen. Dan wordt het interessant…

Het eerste probleem is, dat jij en die ander waarschijnlijk niet hetzelfde zien en er is ook geen middel om te bewijzen jullie hetzelfde zien.

We gaan ervan uit dat bij de kleur blauw bijvoorbeeld, de ander dezelfde kleur ziet. Maar hoe kun je dat weten?

Met mijn ex-echtgenote had ik interessante discussies over een bepaald huis, of die in gebroken wit of inbleekgeel geverfd was (zij won altijd). Dat had niets te maken met een verschil van mening over de kleur, maar veel fundamenteler, we zagen feitelijk ieder verschillende kleuren.

Laten we eens kijken; de meeste Spelers lijken het over veel dingen eens te zijn, zoals sterren, films en mensen. Mee eens?

Hoe komt dat?

Zelf koester ik het idee dat Het Veld een template bevat met de aardse omgeving, zodat een Oneindige Ik, die een normale holografische ervaring voor een Speler wil creëren niet iedere keer de Aarde hoeft te creëren of de sterren, de zon, de maan, dit boek of de rest van het universum. Het gebruikt eenvoudigweg die template als basis voor het hologram en voegt daar naar behoefte unieke dingen aan toe.

Dit lijkt logisch, zo kunnen Spelers zich op hun unieke ervaring richten en hoeven ze geen tijd te verspillen met geruzie over wiens realiteit echter is. (Zoals al is gezegd zijn er Spelers waarvan de Oneindige Ik geennormale template gebruikt; we beschouwen hen als gestoord. Het bewijst alleen maar dat we van individuele universa kunnen uitgaan en niet van een gemeenschappelijke; het is voor een Oneindige Ik zeer wel mogelijk om voor zijn Speler allerlei soorten van realiteiten te kiezen.)

Deze omgevingstemplate lijkt veel op de programmatuur voor de betere videogames. De achtergrond is voor alle Spelers vrijwel hetzelfde, maar met een veelheid aan ervaringsmogelijkheden voor de individuele Speler. Je zou kunnen denken aan een toneelspel, een eenakter met één enkel decór waarin alle verschillende personages allerlei verschillende ervaringen ondergaan. Waarom zou je ieder keer een nieuwe creëren als binnen diezelfde template unieke en individuele ervaringen mogelijk zijn?

Het volgende is nog duidelijker… Als je naar een baan gaat solliciteren, dan kies je in je tekstverwerkingsprogramma een template om je curriculum vitae op te stellen. Je voegt aan die template jouw persoonlijke gegevens toe en maakt deze daarmee uniek voor jou, terwijl het eindresultaat toch veel op die van anderen lijkt, omdat jullie dezelfde template hebben gebruikt.

Het werkt dus blijkbaar zo…

Een Oneindige Ik wil een ervaring binnen het fysieke universum, op Aarde. Het kan die uiteraard niet zelf ondergaan – een oneindig wezen kan niet een eindige wereld betreden – en kiest om daarvoor een Speler te creëren. Het kiest daarvoor de juiste golffrequenties uit Het Veld die het label van de Speler krijgen.

Daarna kiest de Oneindige Ik voor het creëren van de fysieke aardse ervaring. Voor deze zogenaamde normaleervaring, pakt het de omgevingstemplate uit Het Veld – waarin zich alle dingen bevinden die we verwachten, zoals de positie van sterren en planeten of de locatie van Amersfoort, de kleur purper, het uiterlijk van broccoli, enz. Zo hoeven de Spelers niet te discussiëren over hoe een cirkel er uit ziet, maar kunnen ze zich focussen op de ervaring van hun Oneindige Ik.

Het kan ook zijn dat een Oneindige Ik juist wel verschillen van mening wil meemaken en daarom kleine verschillen binnen de normale omgevingstemplate aanbrengt, of zelfs grote verschillen die tot behoorlijke onenigheid tussen Spelers over realiteit kunnen leiden.

Waar het om gaat is, dat een Oneindige Ik, voor een Spelerservaring in het Mensenspel, niet iedere keer de zon, de maan, de sterren en boerenkool hoeft te creëren. Die template is er al en is voor Oneindige Ikkenbeschikbaar. Hierdoor zal de template er voor veel Spelers hetzelfde uit zien.

Een modewoord voor template is matrix, en laat me zeggen dat er geen matrix van het kwaad of heilige matrix bestaat, zoals sommigen suggereren, maar een matrix die volkomen neutraal is.

De matrix is overal. Die is om ons heen, ook in dit vertrek. Je ziet het als je uit het raam kijkt of als je de televisie aanzet. Je voelt het als je naar je werk gaat, naar de kerk, of als je belasting betaalt… Helaas kun je niemand vertellen wat de matrix is; je moet het zelf zien.

– Morpheus, uit The matrix

EINDNOTEN

Newberg, Andrew, What the Bleep!? – Down the Rabbit Hole – Verder lezen

Ben jij de enige persoon met een bewustzijn ?

Interessante overweging in het leven dat we leven,   Als je in de ochtend wakker wordt en de film in je hoofd begint, de dingen die je ziet en meemaakt,  hoe weet je dan dat andere mensen ook die film in hun hoofd zien.  Of ben jij de enige die in jouw wereld die bewust de film meemaakt en is de rest alleen maar vulling (acteurs ).   Of maken we deel uit van een groot bewustzijn dat zich opdeelt in subbewustzijn die jij dan weer meemaakt.   Een interessante overweging.  In de video wordt hier wat dieper op ingegaan.

 

Vlinders zijn vrij (23) – ANDERE MENSEN

Description: dutch coverVlinders zijn vrij is een boek geschreven door Stephen Davis. Hij verwoord in dit boek zijn kijk op onze werkelijkheid. Een kijk die voor een groot gedeelte aansluit bij mijn eigen kijk op de werkelijkheid, de virtuele holografische realiteit. Omdat Stephen het op een zeer unieke wijze beschrijft wil ik jullie dit niet onthouden.         De komende tijd zal ik het complete boek op mijn blog publiceren.               Stephen heeft zijn boek vrijgegeven voor publicatie.   Voor de totale inhoudsopgave kijk op: Vlinder zijn vrij

ANDERE MENSEN

Vraag: Als we niet allemaal in een enkel groot hologram zitten, hoe kunnen we dan samen ’s nachts dezelfde sterren zien, naar dezelfde film kijken of dezelfde mensen zien? Hoe kan een ander het met me eens zijn over wat we zien als realiteit, tenzij we hetzelfde zien?

 

Antwoord: Voordat we het gaan hebben over jezelf en een ander en het samen zien van dezelfde realiteit, moeten we uitzoeken wie die ander ís die het met je eens is. Denk je dat die echt bestaat?

Vraag: Oh, juist ja. Hoe zit het met andere mensen die in mijn hologram verschijnen? Zijn ze wel echt? Of creëert mijn Oneindige Ik die ook?

Antwoord: Het eerste wat je dient te onthouden is dat niets in jouw hologram echt is; de mensen niet, dit boek niet en ook de ogen waarmee je dit boek leest niet. Het is allemaal een hologram; en per definitie is een hologram niet echt, tenminste niet op de manier waarop we altijd hebben gedacht als echt. Lees verder Vlinders zijn vrij (23) – ANDERE MENSEN

Is onze regering er nog wel voor ons ? Of dient ze een ander doel ?

De overheid die democratisch gekozen is, volgens zeggen, zou er moeten zijn om de belangen van haar burgers te vertegenwoordigen.   Waar is dan deze overheid in hemelsnaam mee bezig.  Onze totale maatschappij is in een paar jaar tijd door allerlei maatregelen en wetten totaal naar de knoppen geholpen.   De zwakkeren in onze samenleving zijn daar het meest de dupe van.  De rijke bovenlaag is in deze tijd alleen maar rijker geworden en trekken steeds meer macht naar hun toe.  Ik heb al vaker aangegeven dat dit alles past in het grote plan om ons allen tot werkslaven te maken in een totaal gecontroleerde maatschappij.  Veel mensen denken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen maar als je het onderstaande artikel leest zie je toch echt wel dat al deze maatregelen niet ten goede komen van de gewone burger, maar vooral dienen voor het destabiliseren van de maatschappij.

Onze regering is een uitvoeringsorgaan geworden van de elite die echt niet het beste voor hebben met ons burgers.

 

Bijdrage van Gre Hulspas

Het wanbeleid van deze regering VVD en PvdA, met de partners in crime D66, SGP, CU en CDA, die dit kabinet  steeds aan een meerderheid helpen, moet echt stoppen.

Gemeentes en instanties hebben verregaande bevoegdheden gekregen waardoor uitkeringsgerechtigden niet meer menselijk worden behandeld.

Ze worden letterlijk met zo veel nieuwe asociale wetten overdonderd, dat vele burgers niet meer weten wat hun rechten zijn. Dit hoort allemaal bij een groter plan om de kleine burger uit te stuffen en/of de slavernij in te gooien, en zieken, gehandicapten en ouderen te elimineren.

Er is veel meer mis dan velen denken. Wij moeten in beweging komen met een landelijk protest, want mensen GENOEG IS GENOEG!

Twintig gevolgen van het asociale beleid die te maken hebben met de problematiek van werkloos zijn, te werk gesteld worden met behoud van uitkering, misselijke praktijken van uitzendbureaus en bijstand:

1. Basisrecht van leven
Jetta Klijnsma van de PvdA neemt Nederlanders het basisrecht van leven af. De maatregelen betekenen het einde van het basisrecht van iedereen op voedsel, kleding en een dak boven het hoofd.
Lees verder: 1 juli 2014 Einde Basisrecht

2. Akkoord over aanpassing plannen bijstand en Wajong
Zo is afgesproken dat jonggehandicapten (Wajong’ers) worden herkeurd en 5 procent van hun uitkering moeten inleveren. In de bijstand blijft de kostendelersnorm van kracht en geldt een verhuisplicht. De kostendelersnorm betekent dat de uitkering daalt bij meerdere uitkeringen, omdat kosten gedeeld kunnen worden. De verhuisplicht wil zeggen dat bijstandsontvangers een baan buiten hun regio moeten accepteren en daar desnoods voor moeten verhuizen. Daarbij is zeker geen rekening gehouden met de nodige verhuiskosten waar velen geen geld voor hebben. Ook is het zo dat Staatssecretaris Martin van Rijn heeft beslist dat mensen thuis verzorgd moeten worden, hoe stelt hij zich dat dan voor als de familieleden door zo’n verhuizing ver van elkaar wonen?
Lees verder: Akkoord aanpassing plannen bijstand en wajong

3. Het UWV zet terminale kankerpatiënten aan het werk
Dit gaat voor mij echt een halte te ver, kankerpatiënten die herkeurd worden tijdens hun ziekteproces en dan aan het werk gezet worden. Waarvan één uiteindelijk zelfmoord pleegde, omdat hij niet meer tegen de druk van het UWV bestand was. Meerdere kankerpatiënten lopen daar tegenaan zoals je in de link hier onder ook kan lezen. Volgens landelijk expert Tomas Rejda neemt het aantal schrijnende dossiers toe, dat is onverteerbaar.
Lees verder

4. Win een week lang personeelsuitbreiding
Tempo-Team geeft namelijk 4 specialisten weg die een week lang gratis een bedrijf komen versterken, hoe wanstaltig is dit en ja mag dit wettelijk wel?
Lees verder: Win een week personeelsuitbreiding.nl

5. Uitzendbureau verloot Oost-Europees personeel
Uitzendbureau Lugera verloot onder de borrel Oost-Europees personeel. De manier waarop de aandacht wordt getrokken en met mensen wordt omgegaan, zegt veel over het bedrijf, vindt Albert Jan Maat, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. ‘Respectloos, smakeloos en buitengewoon denigrerend tegenover mensen die hier op zoek zijn naar werk.
Lees verder

6. Ontslagen TNT werknemers opnieuw illegaal in dienst bij TNT
Vakbond Abvakabo FNV beschuldigt koeriersbedrijf TNT Express ervan dat het ontslagen werknemers opnieuw inhuurt, terwijl die nog een WW-uitkering ontvangen. ”Dat is een constructie die niet deugt en illegaal is”, zegt Etienne Haneveld, bestuurder bij de bond zaterdag. De vraag is wie roept TNT tot de orde?
Lees verder: WW-ers illegaal in dienst

7. Veel misstanden bij werken met behoud van uitkering
Er sprake is van verdringing van regulier werk, mensen die slecht behandeld worden en bijna geen van de bijstandsgerechtigden krijgt normaal loon voor reguliere werkzaamheden. Meerdere gemeenten profiteren van goedkope arbeidskrachten, die geen loon ontvangen, maar werk moeten doen dat bij de gemeenten blijft liggen’, zegt Leo Hartveld, vicevoorzitter van de FNV. Waar halen deze mensen dan hun recht is de vraag, velen zijn onmenselijk behandeld en weten niet wat te doen.
Lees verder: FNV ziet veel misstanden bij werken met behoud van uitkering

8. Toegang tot Rechtshulp door Fred Teeven beperkt
Ook hier (zie punt 7) de vraag: waar halen deze mensen hun recht, aangezien oud-Staatssecretaris Fred Teeven ( Justitie) de toegang tot rechtshulp heeft beperkt en dit kabinet zich niet langer verantwoordelijk acht voor deze misstanden en dan zegt dat je dit recht bij de rechter zal moeten uitvechten.
Lees verder: Kabinet beperkt toegang gesubsidieerde rechtsbijstand

9. Meldpunt misstanden uitkeringen
Op Facebook is een pagina met de naam “Meldpunt misstanden uitkeringen” waar ik elke dag lees en van mijn stoel val van de verhalen die daar geschreven worden. In veel gevallen worden mensen door gemeentes te werk gesteld op een manier die niet menselijk meer is te noemen. Ook kan je daar misstanden lezen van mensen die doordat zij geen dak meer boven hun hoofd hebben ook het recht op een uitkering verliezen. Allemaal onmenselijke zaken waarvan ik denk in wat voor een land leven wij nu eigenlijk nog! En waar kunnen deze mensen nog hun recht halen.
Lees verder: https://www.facebook.com/groups/177207305762866/

10. Dwangarbeiders vertellen hun verhalen
Doorbraak.eu strijdt al geruime tijd tegen dwangarbeid, het regime waarbij mensen met een bijstandsuitkering worden gedwongen om onbetaald en zonder rechten te werken. Weigeren ze, dan hangt hen een strafkorting boven het hoofd die op kan lopen tot wel 100 procent met een duur van 3 maanden. Flink wat dwangarbeiders deelden hun verhaal met deze website, velen daarvan laten zien hoe ongelooflijk rechteloos deze mensen zijn geworden door deze regering met zijn gedogers.
Lees hier de verhalen: Verhalen van dwangarbeiders

11. Opgelet, wanneer je als vrijwilliger te werk gesteld wordt!
Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie. (Vrijwilligers)organisaties realiseren zich nog onvoldoende dat deze mensen geen vrijwilligers zijn, waardoor er andere regels gelden. Mensen die als tegenprestatie vrijwilligerswerk doen, vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtgever/opdrachtnemersverhouding met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn en moet dus een verzekering afsluiten! Vele gemeentes zijn hieraan nog niet toegekomen, dus kijk goed uit!
Lees verder: Vrijwilligerswerk.nl

12. UWV stuurt werkzoekenden naar oplichters
Uitkeringsfabriek UWV stuurt werkzoekenden regelrecht in de armen van Poolse oplichters. Via de UWV-website worden uitkeringsgerechtigden opgeroepen te solliciteren bij een spookbedrijf in Amsterdam, dat kopieën van identiteitsbewijzen aftroggelt om daar vervolgens mee te kunnen frauderen.
Lees verder: Naar oplichters gestuurd door het UWV

13. Verplicht werkzaamheden in een reguliere functie (werkverdringing)
FNV Bondgenoten zegt steeds vaker te worden geconfronteerd met werknemers in het stads-, streek- en taxivervoer die hun baan verliezen om later te constateren dat hun werk door vrijwilligers wordt gedaan.
Lees verder: FNV pakt werkverdringing openbaar vervoer

14. FNV breidt meldpunt werkverdringing uit
Het komt steeds vaker voor dat mensen aan het werk zijn zonder dat zij daar een beloning voor krijgen. Denk aan gemeenten, die mensen die in de bijstand zijn beland zonder loon aan het werk zetten in de groenvoorziening, de post, de zorg, het vervoer of een andere sector. Op de link hier onder staat ook waar u werkverdringing kunt melden.
Lees verder: Boom-in-business.nl/nieuws

15. Actieplan “55-plus werkt”, werkt vooral voor het UWV
Het komt er eigenlijk op neer, je werkt eerst twee maanden gratis met behoud van uitkering. Daarna moet het bedrijf je een half jaar in dienst nemen, vaak met een nul urencontract. En daarna sta je weer op straat!
Lees verder: Actieplan 55+ werkt in voordeel UWV

16. Werk met behoud uitkering DC Solar oneerlijke concurrentie
Uit de berichtgeving bleek dat er Utrechtse bijstandsgerechtigden bij dit bedrijf werken. “DC Solar betaalt deze mensen geen loon”, schrijft Opgelicht. “Als het klopt dat de gemeente uitkeringsgerechtigden naar DC Solar heeft verwezen, is er volgens ons sprake van oneerlijke concurrentie. Immers is het zo dat werken met behoud van uitkering, deel moet uitmaken van een re-integratietraject, dus een opstap naar loonvormende arbeid of opleiding.
Lees hier verder: Oneerlijke concurrent en werkverdringing

17. Minister Asscher PvdA liegt tegen de kamer over de boetetargets UWV
Het UWV hanteert boetetargets om de Fraudewet rendabel te maken. De uitkeringsorganisatie nam dit jaar honderd extra controleurs in dienst om boetes uit te delen, onder de voorwaarde dat ze zichzelf zouden terugverdienen. “En liefst nog wat meer in het laatje brengen,” lezen we in het UWV Magazine van juni 2014 (pdf). Volgens Minister Asscher is er geen sprake van een boetetarget, boetequotum of wat dies meer zij. Die geruststelling kan ik de Kamer als verantwoordelijke voor UWV geven. Waarbij hij dus glashard liegt tegen de kamer maar dat schijnt tegenwoordig heel normaal te zijn en geen gevolgen te hebben onder de regering Rutte! Met deze maatregel is er een ware heksenjacht geopend op de uitkeringsgerechtigden en menigeen wordt dan ook als een crimineel behandeld.
Lees verder: Leugens van Asscher over boetetargets

18. Vijftig euro per maand voor jong afgestudeerden
Afgestudeerde jongeren krijgen een kans op een tijdelijke baan: zes maanden met kans op verlenging met nog eens een half jaar. En het wordt betaald: 50 euro per maand. Netto. En dan durven ze te spreken van een ‘kans’, terwijl dit volgens mij de reinste uitbating en ontduiking van het minimumloon.
Lees verder: Voor 50 euro per maand werken

19. Uitzendbureau biedt aan voor 4 euro per uur
Uitzendbureau Careermakers in Amsterdam biedt uitkeringsgerechtigden aan voor minder dan de helft van het minimumloon. De Sociale Diensten dwingen de uitkeringsgerechtigden om zich hier in te schikken, want anders wordt hun uitkering afgepakt. Zo moet iedereen zijn of haar werktijd steeds goedkoper gaan verkopen. De bedrijven die zo gefixeerd zijn op hun loonsom en hun winstmarge worden er enthousiast van. Uitkeringsgerechtigden moeten daar werken voor 4 euro per uur terwijl het wettelijk minimumloon ligt op 8,53 euro per uur. Dit is volgens mij de reinste uitbuiting.
Bron: Voor 4 euro per uur

20. Nederlanders die leven in armoede stijgt tot 2,8 miljoen
Het aantal Nederlanders dat in armoede leeft of er tegen aan zit is in 2014 opgelopen met 200.000 tot 2,8 miljoen volgens het rekenbureau van de EU Eurostat. Zij kunnen bijvoorbeeld hun energie of huur niet meer betalen, geen vlees of vis of hebben geen geld hun huis voldoende warm te houden.
Lees verder: 2,8 miljoen mensen onder de armoedegrens

In mijn beleving kunnen wij deze onrechtvaardigheden maar op één manier stoppen en dat is met een Grote Landelijke Actie waarbij wij eisen dat dit kabinet van VVD en PvdA aftreedt! Genoeg is Genoeg, de tweedeling in dit land wordt dankzij dit beleid steeds groter.

Gre Hulspas, juli 2016

Lees verder Is onze regering er nog wel voor ons ? Of dient ze een ander doel ?