Categorie archief: Vlakke aarde (Flat earth)

Da aarde is vlak zover wij met onze eigen zintuigen kunnen waarnemen, maar er zijn nog veel meer aanwijzingen die er op duiden dat we altijd verkeerd zijn geïnformeerd. De aarde is geen globe en zwaartekracht is niets meer dan de gevolgen van opwaartse kracht en dichtheid.

De maan en de zon niet helemaal toevallig even groot ?

Ons is geleerd dat de schijnbare baan van de Zon, de planeten en de sterren (maar niet de Maan!) om de aarde optisch bedrog is, dat het in werkelijkheid de Aarde, onder onze voeten, is die beweegt, en dat onze ogen ons bedriegen.

Voor de Maan wordt echter een speciale uitzondering gemaakt door te zeggen dat deze om de aarde draait precies zoals het ons toeschijnt. Omdat we altijd slechts één zijde van de Maan zien, is ons geleerd dat dit veroorzaakt wordt door ’s Maans veronderstelde 16 km/u west-naar-oost rotatie, die gecombineerd met haar 3.682 km/u snelle omcirkeling van de Aarde, PRECIES de beweging en snelheid is die vereist is om de Aarde’s veronderstelde 1600 km/u oost-naar-west rotatie en 108.000 km/u omcirkeling van de Zon te compenseren!

Och, werkelijk!?

Een introductie tot de Flat Earth – 35 Flat Earth vragen beantwoord(Flat Earth bewijs) 

Voor een ieder die zich wel eens afvraagt hoe het kan dat je overdag nog een meer dan halfvolle maan kunt zien zoals de afgelopen dagen te zien was.  Is het antwoord dat de wereld vlak is.

Maar dit is wel heel kort door de bocht. Er zijn namelijk heel veel aanwijzingen dat onze wereld een heel andere vorm heeft dan ons altijd is aangeleerd.

Deze video behandeld de meest gestelde vragen over de vlakke aarde.

Kijk er met een open visie naar en doe zelf onderzoek. Het zal je verbazen wat voor moeite je zult hebben om te bewijzen dat wij op een bol leven.  Er is namelijk veel meer bewijs dat onze wereld vlak is.

Flat Earth deel 11 – Apollo astronauten en hun grote geheim ✅

 

In deze artikel reeks zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

In dit artikel zal ik ingaan op een gebeurtenis uit het recente verleden. Een gebeurtenis die wordt aangemerkt als een van de grootste complotten uit de menselijke geschiedenis .

Wat ik wil laten zien is hoe het onthullen van een aarde die is afgeschermd door een koepel de wereld heel snel zal veranderen op een manier waaraan je niet eens zo snel gedacht zult hebben.

Hiervoor moeten we een klein stukje terug in de geschiedenis naar een documentaire uit 2004.   “Austronauts Gone Wild”

Voor degene die deze documentaire hebben gemist, hier kun je hem helemaal zien

Als je geen zin hebt de ducu helemaal te kijken zal ik het even voor je samenvatten.  De documentaire maker  Bart Sibrel heeft als doel gesteld te bewijzen dat alle maanlandingen fake waren.  Hiervoor heeft hij met heel veel maan astronauten afspraken gemaakt om hen te interviewen.   Lees verder Flat Earth deel 11 – Apollo astronauten en hun grote geheim ✅

Flat Earth deel 10 – Waarom word het werk van God verborgen gehouden? ✅

god-works

In deze artikel reeks zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

 

Zoals de titel al zegt gaan we nu een ander via een andere manier de flat earth benaderen.   Want natuurlijk kun je doorgaan met het uitdiepen van aanwijzingen die er op duiden dat de aarde vlak is maar het zal niet helpen in het bewust worden van de grote onwetende groep wereld burgers die geen idee hebben wat we hebben vastgesteld.  Dat de Aarde geen bol is.

Als je de vorige artikelen hebt gelezen dan ben je of overtuigd van de vlakke aarde of je wilt juist perse bewijzen dat het niet zo is.   Als dit het eerste artikel is wat je leest uit deze serie , misschien omdat de titel je aansprak, raadt ik je toch aan de voorgaande artikelen eerst te lezen omdat je anders heel veel informatie mist.

Maar diegene die alle artikelen hebben gevolgd zullen met mij moeten concluderen dat er iets heel belangrijks voor ons verborgen gehouden wordt, maar ook dat je dit ook graag aan anderen zou willen bewijzen.

Maar hoe kan het dat dit alles voor iedereen verborgen wordt gehouden? De instanties en regeringen die het geheim bewaren bewaken ook alle grenzen en ingangen.  Ze beschermen het luchtruim, de uiterste rand ( Antarctica) maar meest belangrijk het educatie systeem.

Van jongs af aan wordt op allerlei manieren het globe model geïntroduceerd en het komt werkelijk op allerlei manieren tot ons,  via kaarten, films, foto’s en boeken.   Je kunt er gewoon niet omheen

Afbeeldingsresultaat voor globe school

We leren wat ze willen dat we leren !   We hebben als burger namelijk zelf geen ruimteschip een raket of bijvoorbeeld een grote ijsbreker.  We kunnen dus heel moeilijk uit eerste hand controleren of wat ons geleerd wordt wel waar is .

Er zijn wel mensen die zelf een vliegtuig bezitten maar een vlucht naar de rand van de wereld zou ik hun niet aanraden omdat er zoiets is als een militaire barrière, een grens waar geen prive vliegtuig overheen mag komen

Afbeeldingsresultaat voor goliathMaar aan de ander kant moeten we ook zien dat het geen gevecht is tegen de grote reus, een onverslaanbare macht.  Nee het is een hele kleine club die de waarheid voor ons verborgen houdt. Een club die steeds geavanceerdere methodes gebruikt om ons onder controle te houden.

Systemen die door hun technische aard ook steeds gevoeliger worden voor fouten en storingen. Want hoe sterker de methodes van controle worden hoe meer je deze ook tegen het systeem kunt gebruiken.

We kunnen de elite dus ontmaskeren door hun eigen systeem te ondermijnen en tegen hen te gebruiken.  Want hoe meer mensen weten van het bedrog hoe sterker wij staan als burgers.    Het grote probleem is echter dat als je tegen iemand begint over de vlakke aarde alle alarmbellen op tilt slaan.

We zijn zo geconditioneerd dat het noemen van de vlakke aarde en er serieus over spreken direct al heel veel weerstand oproept.   We zullen dus een ander manier moeten vinden om dit naar buiten te brengen. Een meer subtiele manier, waarbij we het woord vlakke aarde of flat earth helemaal niet noemen

Ga je zelf maar eens na toen je voor het eerst van de vlakke aarde hoorde.  Waarschijnlijk wilde je er zelf ook helemaal niet naar luisteren en er aandacht aan besteden.  Veel flat earthers zijn toch overtuigt geraakt door steekhoudende argumenten.

En juist deze argumenten kun je gebruiken om het verhaal over te brengen aan anderen.  Ik zal drie verschillende argumenten geven die je kunt gebruiken om de interesse te wekken bij mensen die er normaal niets van willen weten.  Drie verschillende argumenten met verschillende invalshoeken.

Het eerste argument klinkt als volgt :  Je wordt verborgen gehouden !

Afbeeldingsresultaat voor flightroutes flat earthDit argument heeft betrekking op deel 7 en deel 9 welke gaan over de vliegtuigroutes in het zuidelijk halfrond. En hoe kun je dit gebruiken om de interesse te wekken voor de vlakke aarde?  Heel simpel.   Vraag aan mensen die je kent en in het bijzonder mensen die te maken hebben met vliegtuigen zoals piloten, stewardessen maar ook mensen die bij justitie, politie of bij de overheid werken

 

Vraag hem de simpele vraag waarom vliegtuigen in het zuidelijk halfrond niet getraceerd worden door GPS en in het speciaal waarom er dus een gat in de veiligheid zit van mensen die dus met vliegtuigen reizen in het zuidelijk halfrond.

Vraag hen waarom GPS, dat staat voor Global Positioning System, niet over de hele wereld werkt.  En als er dus iets met een vliegtuig, zoals de MH370, dat verdwijnt of neerstort dus niet terug gevonden kan worden.  Herinner hen er aan dat GPS door het Amerikaanse leger is geïntroduceerd en dat als zij iets doen dit geen half werk zal zijn en dus wereldwijd zou moeten werken .

Maar zoals uit alle beschikbare informatie blijkt werkt het systeem dus niet over de hele wereld en uit je bezorgdheid hierover.  Maar noem vooral de term vlakke aarde niet.    Heeft dit direct nut en zullen mensen je direct een goed antwoord geven ?  Waarschijnlijk niet maar wat er wel zal gebeuren is dat mensen zelf op zoek gaan en je zullen proberen een verklaring te geven voor deze “fout” in het systeem

Maar veel belangrijker is dat ze zelf zullen constateren dat GPS dus nooit kan werken op het ons voorgehouden satelliet principe en dat ze daarover weer vragen zullen stellen aan andere mensen die misschien vaktechnisch iets te maken hebben met GPS.    Het zal er voor zorgen dat mensen gaan twijfelen aan de officiële verklaringen over GPS en zo uiteindelijk zelf tot de conclusie zullen komen dat de aarde vlak is.

 Het tweede argument klinkt als volgt :

Kostbare bodemschatten worden verborgen gehouden

Wat bedoel ik hiermee?   Het heeft betrekking op deel 2 waarin Antarctica aan bod komt. Maar ook alle andere bronnen waarin Antarctica genoemd wordt.

In 1954 verscheen in een Amerikaanse talkshow de beroemde Admiraal Byrd om te vertellen over zijn expedities naar Antarctica.  Hij vertelde hier ten overstaande van het hele Amerikaanse volk dat Antarctica een gebied is dat nog onontgonnen is maar barst van de natuurlijke bodemschatten.

Byrd noemde het een gebied te grote van America dat meer bodemschatten bevat dan er tot dan over de gehele aarde waren gevonden.   Een gebied vol mogelijkheden voor exploitatie.

Maar in 1954 werd het gebied totaal afgesloten voor alles vergelijkbaar met Area 51.   Verboden toegang !!  voor iedereen.   Maar hoe kun je dit gebruiken om de waarheid naar boven te krijgen ?

Heel eenvoudig, vraag een ieder die je kent en iets te maken heeft met olie, gas , kolen of andere bodemschatten en vraag hen waarom een gebied te grote van America  niet door hen aangewend wordt om er geld aan te verdienen.    Een gebied zo rijk aan deze grondstoffen zou het bedrijf waar zij voor werken in een klap schatrijk maken !     Waarom laten ze deze kans liggen ?

Misschien zullen sommige direct het Antarctica verdrag noemen, maar velen zullen zich toch eens achter de oren krabben en misschien bij hun bedrijf eens navraag doen waarom zij inderdaad deze unieke kans laten liggen.  Om wat extra motivatie mee te geven kun je de link naar het interview met admiraal Byrd meesturen . De kracht van dit argument is natuurlijk dat onze hele maatschappij gebaseerd is op winstbejag en de motivatie om dit aan de orde te stellen hierdoor des te groter is.

Het zal ook hier een discussie opgang brengen en uiteindelijk zullen de autoriteiten die Antarctica hebben afgesloten de druk voelen vanuit de zakelijke wereld. Er zal over gesproken worden en uiteindelijk zal ook hier het uiteindelijk leiden tot het constateren dat deze afsluiting van de zuidpool geen andere reden heeft dan het geheim houden van de vlakke wereld.

 

Het derde en laatste argument :   Waarom word het werk van god verborgen gehouden?

Veel mensen die de bijbel kennen weten dat er in de bijbel altijd gesproken wordt over een vlakke aarde. De bijbel gaat er van uit dat de aarde een creatie is van god en dat dit het middelpunt is van ons bestaan. Maar bovenal dat de aarde vlak is en onbeweeglijk.   Het globemodel past dus ook helemaal niet in het verhaal dat door de bijbel gebracht wordt.

Een van de woorden die veelvuldig in oude geschriften gebruikt wordt is het woord “Firmament” of in het Nederlands hemelgewelf.   Stel dat dit hemelgewelf dat de koepel vormt over deze vlakke aarde door admiraal Byrd in 1956 is ontdekt en dat deze informatie kosten wat kost verborgen gehouden moest worden omdat het bewijst dat we leven in een gecreëerde wereld.

Afbeeldingsresultaat voor firmament

Een wereld die niet uit toeval is ontstaan maar is ontworpen door een God of zoals ik zelf liever zeg een creator.  Iets of iemand die ons hele bestaan hier heeft vormgegeven en ontworpen.

Je zou dus kunnen concluderen dat door het instant houden van het globemodel het werk van God verborgen gehouden wordt .

Mensen die zeggen te geloven dat wat er in de bijbel staat waar is, zullen dus alleen maar kunnen constateren dat het verborgen houden van het ultieme bewijs van hun God, de grootste misdaad is die een organisatie of overheid kan begaan.

Een ondoordringbare koepel over de wereld zou namelijk de handtekening van de creator zijn. Neem daarbij de twijfel die bij heel veel gelovige mensen toch nog steeds bestaat.   Is er wel een God.  Bestaat hij wel echt.     Zou dan voor al deze mensen die koepel, het firmament niet het ultieme bewijs zijn voor het bestaan van deze God.

Vraag dus aan mensen die zich hebben verdiept in de bijbel wat zij weten van het bestaan van het firmament.  Maar vooral vertel ze dat dit waarschijnlijk in 1956 is ontdekt en dus bewust geheim gehouden wordt door de wetenschap en overheid.

Door dus mensen aan te spreken op hun interesse en hun bewust te maken van “fouten”in de wereld die we voorgeschoteld krijgen zal er een bewustwording ontstaan.   Mensen zullen zich in eerste instantie neet eens zo zeer richten op het feit dat de aarde  vlak en onbeweeglijk is maar zullen vanuit hun belang en interesse vragen gaan stellen die uiteindelijk zullen leiden naar het bekend worden onder het grotere publiek dat onze wereld geheel anders is vormgegeven dan dat wat ons jaren en eeuwen is voorgehouden.

De wereld is vlak onbeweeglijk, afgedekt door een koepel en bovenal ontworpen voor ons om ons leven in te beleven

Dus als je zelf, net zoals ik, overtuigd bent dat we inderdaad leven op een vlakke wereld, schroom dan niet om deze argumenten te gebruiken.   Het systeem dat ons controleert is gebaseerd op snelheid.  Het verspreiden van misinformatie via media .  Maar juist deze snelheid en het gebruik van nieuwe media kunnen ook de informatie over de vlakke wereld snel verspreiden.

Een paar vragen aan de juiste persoon,  een video of een website kunnen net dat zetje geven om de waarheid aan het licht te brengen

 

 

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

 

 

 

 

Flat Earth deel 9 – De grote goochelshow ✅

1476388021-allen-batista-magic-show-tickets

In deze artikel reeks zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

 

In dat artikel behandel ik de problemen die er zijn met vliegroutes in het zuidelijk halfrond.  Ik heb dit al in deel 7 behandeld maar na veel vragen en aanwijzingen van andere mensen ben ik tot de conclusie gekomen dat er een aanvulling moest komen.

 

Vliegtuigen worden zoals de meeste mensen wel weten continue gevolgd door vluchtleidingen over de gehele wereld die met radar de vliegroutes volgen.  Tevens wordt daarbij het GPS systeem gebruikt om in kaart te brengen waar elk vliegtuig zich bevindt.  Zoals je weet is GPS een Amerikaans militair systeem dat voor de burger in beperkte vorm beschikbaar is gesteld.

Dit betekend dat alle informatie die je er wereldwijd van kunt vinden afkomstig is van 1 bron. Je kunt dan afvragen hoe betrouwbaar een dergelijk systeem is.

Wat wel belangrijk is dat je als burger via Flightradar24.com en andere gelijksoortige sites alle vluchten ter wereld zou moeten kunnen volgen.  Nu is dat in het noordelijk halfrond zonder meer het geval. Je kunt alle vluchten van het begin tot het einde zonder problemen volgen.

1024x restores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Gleason’s kaart zoals hierboven kun je zien dat als de aarde vlak is, zoals ik beweer, dan zijn de afstanden in het zuidelijk halfrond veel groter dan in het noordelijk halfrond.  Hoe kan het dan zijn dat je dus vliegtuigen in het noordelijk halfrond kunt volgen en niet in het zuidelijk halfrond?

GPS is volgens zeggen een globaal systeem wat over de hele wereld zou moeten werk ongeacht op welke plek je je bevindt.  Maar op een of andere manier werkt het dus niet overal.  Wat kan de reden hier van zijn ?

Ik heb vrij uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie met de vluchten op lange afstanden in het zuidelijk halfrond.  En ik heb geconcludeerd dat hoelang je Flightradar24 ook in de gaten houdt, het je niet zal lukken om een vlucht die over een van de grote oceanen gaat actueel te volgen.    Je krijgt alleen een stippellijn te zien die de geschatte positie aangeeft

Uiteindelijk heb ik moeten concluderen dat de vliegtuigen wel echt vliegen maar dat het bewakingssysteem niet werkt. GPS is namelijk niet een systeem dat door satellieten wordt verzorgt maar een systeem dat gebaseerd is op een antennesysteem op het vaste land.    GPS maakt gebruik van de zelfde masten als mobiele telefonie.

Dat is ook gelijk De reden waarom GPS niet werkt in het zuidelijk halfrond op zee.  De afstanden zijn te groot om nog contact te leggen met een zendmast ergens aan de kust.  Het komt daarbij het natuurlijk ook wel heel goed uit dat op de zuidelijke oceanen de vliegtuigen hierdoor dus niet te volgen zijn.

De instanties die het hele GPS systeem hebben opgezet weten natuurlijk heel goed dat hun systeem niet met satellieten werkt. En dit dus ook direct impliceert dat het rechtstreekse gevolg hiervan  is ,een vlakke aarde waarbij ruimtevaart gewoonweg niet mogelijk is.

Waarom nu al deze moeite om ons voor de gek te houden , een goochelshow op te voeren die ons moet afleiden.  Nu in deel 7 heb je al kunnen zien dat rechtstreekse vluchten over de grote oceanen niet plaatsvinden om de eenvoudige reden dat dit op de vlakke aarde een zeer grote omweg is.   De meest richte routes lopen nu eenmaal via het europeesche continent of de top van Afrika en Amerika.

Dit alles verklaart ook waarom vlucht MH370 vorig jaar totaal kon verdwijnen van de radar en dus van de GPS tracking.   Vliegtuigen boven de zuidelijke oceanen vliegen daar zonder enige manier van controle omdat het technisch gezien niet mogelijk is. Maar de andere reden is dus dat het vliegen daar totaal onlogisch is.

Daarom wordt er dus gegoocheld met de vluchtgegevens op de trackingsites zoals Flightradar24 en anderen.

Geloof echter niet direct alles wat ik je vertel en doe je eigen onderzoek, ontdek zelf hoe het in elkaar zit en overtuig je zelf .

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

 

 

 

 

 

Flat Earth deel 8 – De creatieve kracht ✅

vlakke aarde

In deze artikel reeks behandelen we het concept van de vlakke aarde (flat Earth) en hoe de elite dit voor ons verbogen houdt.

 

Dit artikel zal het vlakke wereld concept bekijken van uit het “waarom”  standpunt. We zullen het koepelprincipe een aantal keren benoemen zoals in ander artikelen over de vlakke aarde, maar dit zal niet het hoofd onderwerp zijn.

Vanuit een ander standpunt zullen we kijken naar de geschiedenis en de vlakke aarde.

 

Waarom zou er een wereld zijn met een koepel er overheen, het maakt onze wereld namelijk heel erg klein en begrenst.  Precies zoals admiraal Byrd al noemde tijdens een van zijn interviews en het maakt hem bedroeft te weten dat zijn wereld beperkt was.

Maar juist voor de mensen die kijken met open ogen naar dit concept zullen beseffen dat een vlakke wereld die begrenst is door een koepel geen beperking hoeft te zijn en juist ons de belangrijkheid van ons bestaan als mens bevestigd.  De wereld in de koepel is namelijk speciaal voor ons ontworpen en is het centrum van ons bestaan.

Al het andere om ons heen is slechts aankleding om ons ons leven te laten beleven. Het is allemaal ontworpen voor ons.

Om dit allemaal beter te begrijpen kijken we eerst naar een oud verhaal. Een verhaal waar de meesten wel bekend mee zijn en ook over een wereld gaat met een koepel er overheen.    Een verhaal dat door de eeuwen heen vele versies heeft gehad maar waarbij altijd de strekking hetzelfde is geweest.

Het speelt zich af in een tijd waarbij mensen extreem nieuwsgierig waren en nog geen woord kende voor luiheid of angst.  Een tijd waarin mensen techniek collectief naar hun handen zette .  Ze zeer bedreven waren in de fysica en hun kennis van bouwkunde zeer hoog was.   Maar ook een tijd waarin samenwerking en collectieve kracht een groot goed was en hun ambitie hen bracht naar de grens van de koepel.  Maar na het ontdekken van van de koepel werd het hun ambitie begrenst.

Er was namelijk niets meer wat zij konden ontdekken en exploreren.  En zo kwamen ze tot de conclusie dat er een creatieve kracht moest zijn die de wereld had gecreëerd en ontworpen.  Maar niet zoals er nu angst is voor het onbekende pakte deze mensen alles aan om deze grens te trotseren en over te steken.

En alles werd uit de kast getrokken om de ontwerpers van de koepel aan te spreken. alle nieuws en televisie zenders werden aangewend om de boodschap aan de ontwerpers over te brengen. Door in elke uitzending de boodschap te brengen dat ze wisten dat er een koepel was en dat ze antwoord wilde van de ontwerpers van deze wereld.

Maar bij het uitblijven van een reactie werd het grootste project aller tijden ondernomen. Het bouwen van een toren zo hoog en groot dat ze daarmee de koepel zouden kunnen bereiken. De toren van Babel.

En alles, letterlijk alles moest wijken voor de bouw van dit megaproject. Delfstoffen vanuit alle hoeken van de wereld werden aangewend en de complete natuur bezweek voor dit bouwproject.

Het was duidelijk dat door deze ongetemde inzet en samenwerking het plan uiteindelijk zou lukken om met hun toren de poorten van de koepel te bereiken en daar de ontwerpers van de wereld te ontmoeten. En alle wereld bewoners lieten door hun stem horen dat zij een verklaring wilde van de ontwerpers en eiste een antwoord. De roep werd steeds sterker en de toren reikte bijna tot aan de koepel .

Op dit punt besloten de ontwerpers dat het tijd werd voor een ingreep en er werd besloten tot een totale reset van het systeem.   De mensen werden veranderd en het belangrijkste was de verwarring door introductie van verschillende talen. Mensen konden elkaar niet meer verstaan en daardoor niet of slecht samenwerken.

De techniek ging verloren en de toren raakte in de vergetelheid. En er ontstond verdeeldheid . Zoveel zelfs dat samenwerking tussen de verschillende groepen niet meer tot de mogelijkheden behoorde en er daardoor in plaats van samenwerking oorlogen ontstonden.

Maar ook ontstonden verschillende culturen en gewoontes die er voor zorgde dat er verschillende uitingen tussen deze culturen ontwikkelde.  Dit eigenlijk tot verbazing van de ontwerpers, want deze cultuur verschillen waren de basis van wat wij tegenwoordig Kunst noemen.

Deze kunst was het middel om de mensen af te leiden van de vlakke aarde en het werkte goed in al zijn vormen.  Als in dans, schilderkunst, toneel, film maar ook in de sport.  Mensen werden massaal geobsedeerd door dit soort zaken en het hele levens doel en nieuwsgierigheid werd afgeleid door de kunst.

Omdat dit zo goed werkte werden ook de cultuur verschillen vergroot door de landschappen en weersomstandigheden in verschillende delen van de wereld erg van elkaar te laten verschillen, om nog meer verschil tussen gewoontes en gebruiken te stimuleren waardoor het gevoel van eenheid tussen alle mensen verder naar de achtergrond verdween en hiermee rechtstreeks de samenwerking tussen alle mensen tot een einde kwam.

Maar omdat deze cultuur verschillen ook tot grote conflicten leidde baarde de ontwerpers toch grote zorgen, maar zoals we nu ook weten kunnen mensen in tijd van oorlog soms ook hun mooiste kunstwerken produceren.  Uiteindelijk werd besloten dat ze deze wereld lieten zoals het toen was om te kijken waartoe het qua creatieve kracht toe zou leiden.

Om het systeem in stand te houden mocht niet bekend worden dat de aarde vlak was en werd daarom het heliocentrisch model geïntroduceerd.   De aarde als globe draaiend om de zon.  En zoals we nu weten tot in alle details ten volle uitgevoerd.  We komen de bolle aarde werkelijk in alle uithoeken tegen en je kunt er niet omheen als je als mens in deze wereld opgroeit.   Zowel de wetenschap en de religie adopteerde dit model.

earth+globe%3A+Planeet+aarde+met+doorzichtige+water+van+de+oceanen%2C+sfeer%2C+volumetrische+wolken+en+gedetailleerde+topografie+in+de+ruimte

Hierdoor ontstond een nieuw geloofsmodel dat ongekende mogelijkheden bood om uit te breiden. Een heliocentrisch model heeft in zich ingebouwd dat het oneindig is en dat het totaal blootleggen van het hele universum nooit zal gebeuren met zijn oneindigheid.  En alles gebaseerd  op gegevens die we als mensen zelf niet kunnen controleren en ons eenzijdig worden aangeboden door de wetenschap, ruimtevaart en astrologische instanties.

Vervolgens werd wetenschap omgezet in fictie , Science fictie was een feit.  Nog meer mogelijkheden om het globe model uit te melken en verder vast te zetten in de hersenen van de bevolking.  Zodat ontkennen hiervan bijna onmogelijk is en zelfs leidt tot spot van mensen die het wel in twijfel trekken.

Want hoe meer mensen geloven in dit concept hoe moeilijker het wordt dit nog ooit om te draaien.  Einstein zij ooit al eens ” voorstellingsvermogen is sterker dan kennis” .  En hier raken we een gevoelig punt.  Want het globe model is namelijk heel moeilijk te bewijzen.  Je kunt als mens zijnde namelijk nergens aan vaststellen dat de wereld een bol is . Alles werkelijk alles wat we waarnemen geeft ons een beeld dat de aarde vlak is.

Maar ooit zal er een tijd komen dat het wereldtoneel zijn gordijnen zal laten vallen en dat we ons allemaal zullen realiseren dat alles slechts een show was.   Dat de wereld waarin we leven een plaats is die speciaal voor ons gemaakt is om ons ons leven te laten beleven.   Uitgevoerd als een vlakke wereld bedekt door een koepel die het centrum is van ons universum.

En als we aan het eind van ons leven terugkijken op ons leven en we ons op weg bevinden naar een leven in een andere wereld kunnen we zeggen dat het een bijzondere wereld was waarin we veel hebben meegemaakt.

Het leven is maar een rit, een rit in een achtbaan

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues