Categorie archief: Vlakke aarde (Flat earth)

Da aarde is vlak zover wij met onze eigen zintuigen kunnen waarnemen, maar er zijn nog veel meer aanwijzingen die er op duiden dat we altijd verkeerd zijn geïnformeerd. De aarde is geen globe en zwaartekracht is niets meer dan de gevolgen van opwaartse kracht en dichtheid.

De maan en de zon niet helemaal toevallig even groot ?

Ons is geleerd dat de schijnbare baan van de Zon, de planeten en de sterren (maar niet de Maan!) om de aarde optisch bedrog is, dat het in werkelijkheid de Aarde, onder onze voeten, is die beweegt, en dat onze ogen ons bedriegen.

Voor de Maan wordt echter een speciale uitzondering gemaakt door te zeggen dat deze om de aarde draait precies zoals het ons toeschijnt. Omdat we altijd slechts één zijde van de Maan zien, is ons geleerd dat dit veroorzaakt wordt door ’s Maans veronderstelde 16 km/u west-naar-oost rotatie, die gecombineerd met haar 3.682 km/u snelle omcirkeling van de Aarde, PRECIES de beweging en snelheid is die vereist is om de Aarde’s veronderstelde 1600 km/u oost-naar-west rotatie en 108.000 km/u omcirkeling van de Zon te compenseren!

Och, werkelijk!?

Een introductie tot de Flat Earth – 35 Flat Earth vragen beantwoord(Flat Earth bewijs) 

Voor een ieder die zich wel eens afvraagt hoe het kan dat je overdag nog een meer dan halfvolle maan kunt zien zoals de afgelopen dagen te zien was.  Is het antwoord dat de wereld vlak is.

Maar dit is wel heel kort door de bocht. Er zijn namelijk heel veel aanwijzingen dat onze wereld een heel andere vorm heeft dan ons altijd is aangeleerd.

Deze video behandeld de meest gestelde vragen over de vlakke aarde.

Kijk er met een open visie naar en doe zelf onderzoek. Het zal je verbazen wat voor moeite je zult hebben om te bewijzen dat wij op een bol leven.  Er is namelijk veel meer bewijs dat onze wereld vlak is.

Flat Earth deel 11 – Apollo astronauten en hun grote geheim ✅

 

In deze artikel reeks zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

In dit artikel zal ik ingaan op een gebeurtenis uit het recente verleden. Een gebeurtenis die wordt aangemerkt als een van de grootste complotten uit de menselijke geschiedenis .

Wat ik wil laten zien is hoe het onthullen van een aarde die is afgeschermd door een koepel de wereld heel snel zal veranderen op een manier waaraan je niet eens zo snel gedacht zult hebben.

Hiervoor moeten we een klein stukje terug in de geschiedenis naar een documentaire uit 2004.   “Austronauts Gone Wild”

Voor degene die deze documentaire hebben gemist, hier kun je hem helemaal zien

Als je geen zin hebt de ducu helemaal te kijken zal ik het even voor je samenvatten.  De documentaire maker  Bart Sibrel heeft als doel gesteld te bewijzen dat alle maanlandingen fake waren.  Hiervoor heeft hij met heel veel maan astronauten afspraken gemaakt om hen te interviewen.   Lees verder Flat Earth deel 11 – Apollo astronauten en hun grote geheim ✅

Flat Earth deel 10 – Waarom word het werk van God verborgen gehouden? ✅

god-works

In deze artikel reeks zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

 

Zoals de titel al zegt gaan we nu een ander via een andere manier de flat earth benaderen.   Want natuurlijk kun je doorgaan met het uitdiepen van aanwijzingen die er op duiden dat de aarde vlak is maar het zal niet helpen in het bewust worden van de grote onwetende groep wereld burgers die geen idee hebben wat we hebben vastgesteld.  Dat de Aarde geen bol is.

Als je de vorige artikelen hebt gelezen dan ben je of overtuigd van de vlakke aarde of je wilt juist perse bewijzen dat het niet zo is.   Als dit het eerste artikel is wat je leest uit deze serie , misschien omdat de titel je aansprak, raadt ik je toch aan de voorgaande artikelen eerst te lezen omdat je anders heel veel informatie mist.

Maar diegene die alle artikelen hebben gevolgd zullen met mij moeten concluderen dat er iets heel belangrijks voor ons verborgen gehouden wordt, maar ook dat je dit ook graag aan anderen zou willen bewijzen.

Maar hoe kan het dat dit alles voor iedereen verborgen wordt gehouden? De instanties en regeringen die het geheim bewaren bewaken ook alle grenzen en ingangen.  Ze beschermen het luchtruim, de uiterste rand ( Antarctica) maar meest belangrijk het educatie systeem.

Van jongs af aan wordt op allerlei manieren het globe model geïntroduceerd en het komt werkelijk op allerlei manieren tot ons,  via kaarten, films, foto’s en boeken.   Je kunt er gewoon niet omheen

Afbeeldingsresultaat voor globe school

We leren wat ze willen dat we leren !   We hebben als burger namelijk zelf geen ruimteschip een raket of bijvoorbeeld een grote ijsbreker.  We kunnen dus heel moeilijk uit eerste hand controleren of wat ons geleerd wordt wel waar is .

Er zijn wel mensen die zelf een vliegtuig bezitten maar een vlucht naar de rand van de wereld zou ik hun niet aanraden omdat er zoiets is als een militaire barrière, een grens waar geen prive vliegtuig overheen mag komen

Afbeeldingsresultaat voor goliathMaar aan de ander kant moeten we ook zien dat het geen gevecht is tegen de grote reus, een onverslaanbare macht.  Nee het is een hele kleine club die de waarheid voor ons verborgen houdt. Een club die steeds geavanceerdere methodes gebruikt om ons onder controle te houden.

Systemen die door hun technische aard ook steeds gevoeliger worden voor fouten en storingen. Want hoe sterker de methodes van controle worden hoe meer je deze ook tegen het systeem kunt gebruiken.

We kunnen de elite dus ontmaskeren door hun eigen systeem te ondermijnen en tegen hen te gebruiken.  Want hoe meer mensen weten van het bedrog hoe sterker wij staan als burgers.    Het grote probleem is echter dat als je tegen iemand begint over de vlakke aarde alle alarmbellen op tilt slaan.

We zijn zo geconditioneerd dat het noemen van de vlakke aarde en er serieus over spreken direct al heel veel weerstand oproept.   We zullen dus een ander manier moeten vinden om dit naar buiten te brengen. Een meer subtiele manier, waarbij we het woord vlakke aarde of flat earth helemaal niet noemen

Ga je zelf maar eens na toen je voor het eerst van de vlakke aarde hoorde.  Waarschijnlijk wilde je er zelf ook helemaal niet naar luisteren en er aandacht aan besteden.  Veel flat earthers zijn toch overtuigt geraakt door steekhoudende argumenten.

En juist deze argumenten kun je gebruiken om het verhaal over te brengen aan anderen.  Ik zal drie verschillende argumenten geven die je kunt gebruiken om de interesse te wekken bij mensen die er normaal niets van willen weten.  Drie verschillende argumenten met verschillende invalshoeken.

Het eerste argument klinkt als volgt :  Je wordt verborgen gehouden !

Afbeeldingsresultaat voor flightroutes flat earthDit argument heeft betrekking op deel 7 en deel 9 welke gaan over de vliegtuigroutes in het zuidelijk halfrond. En hoe kun je dit gebruiken om de interesse te wekken voor de vlakke aarde?  Heel simpel.   Vraag aan mensen die je kent en in het bijzonder mensen die te maken hebben met vliegtuigen zoals piloten, stewardessen maar ook mensen die bij justitie, politie of bij de overheid werken

 

Vraag hem de simpele vraag waarom vliegtuigen in het zuidelijk halfrond niet getraceerd worden door GPS en in het speciaal waarom er dus een gat in de veiligheid zit van mensen die dus met vliegtuigen reizen in het zuidelijk halfrond.

Vraag hen waarom GPS, dat staat voor Global Positioning System, niet over de hele wereld werkt.  En als er dus iets met een vliegtuig, zoals de MH370, dat verdwijnt of neerstort dus niet terug gevonden kan worden.  Herinner hen er aan dat GPS door het Amerikaanse leger is geïntroduceerd en dat als zij iets doen dit geen half werk zal zijn en dus wereldwijd zou moeten werken .

Maar zoals uit alle beschikbare informatie blijkt werkt het systeem dus niet over de hele wereld en uit je bezorgdheid hierover.  Maar noem vooral de term vlakke aarde niet.    Heeft dit direct nut en zullen mensen je direct een goed antwoord geven ?  Waarschijnlijk niet maar wat er wel zal gebeuren is dat mensen zelf op zoek gaan en je zullen proberen een verklaring te geven voor deze “fout” in het systeem

Maar veel belangrijker is dat ze zelf zullen constateren dat GPS dus nooit kan werken op het ons voorgehouden satelliet principe en dat ze daarover weer vragen zullen stellen aan andere mensen die misschien vaktechnisch iets te maken hebben met GPS.    Het zal er voor zorgen dat mensen gaan twijfelen aan de officiële verklaringen over GPS en zo uiteindelijk zelf tot de conclusie zullen komen dat de aarde vlak is.

 Het tweede argument klinkt als volgt :

Kostbare bodemschatten worden verborgen gehouden

Wat bedoel ik hiermee?   Het heeft betrekking op deel 2 waarin Antarctica aan bod komt. Maar ook alle andere bronnen waarin Antarctica genoemd wordt.

In 1954 verscheen in een Amerikaanse talkshow de beroemde Admiraal Byrd om te vertellen over zijn expedities naar Antarctica.  Hij vertelde hier ten overstaande van het hele Amerikaanse volk dat Antarctica een gebied is dat nog onontgonnen is maar barst van de natuurlijke bodemschatten.

Byrd noemde het een gebied te grote van America dat meer bodemschatten bevat dan er tot dan over de gehele aarde waren gevonden.   Een gebied vol mogelijkheden voor exploitatie.

Maar in 1954 werd het gebied totaal afgesloten voor alles vergelijkbaar met Area 51.   Verboden toegang !!  voor iedereen.   Maar hoe kun je dit gebruiken om de waarheid naar boven te krijgen ?

Heel eenvoudig, vraag een ieder die je kent en iets te maken heeft met olie, gas , kolen of andere bodemschatten en vraag hen waarom een gebied te grote van America  niet door hen aangewend wordt om er geld aan te verdienen.    Een gebied zo rijk aan deze grondstoffen zou het bedrijf waar zij voor werken in een klap schatrijk maken !     Waarom laten ze deze kans liggen ?

Misschien zullen sommige direct het Antarctica verdrag noemen, maar velen zullen zich toch eens achter de oren krabben en misschien bij hun bedrijf eens navraag doen waarom zij inderdaad deze unieke kans laten liggen.  Om wat extra motivatie mee te geven kun je de link naar het interview met admiraal Byrd meesturen . De kracht van dit argument is natuurlijk dat onze hele maatschappij gebaseerd is op winstbejag en de motivatie om dit aan de orde te stellen hierdoor des te groter is.

Het zal ook hier een discussie opgang brengen en uiteindelijk zullen de autoriteiten die Antarctica hebben afgesloten de druk voelen vanuit de zakelijke wereld. Er zal over gesproken worden en uiteindelijk zal ook hier het uiteindelijk leiden tot het constateren dat deze afsluiting van de zuidpool geen andere reden heeft dan het geheim houden van de vlakke wereld.

 

Het derde en laatste argument :   Waarom word het werk van god verborgen gehouden?

Veel mensen die de bijbel kennen weten dat er in de bijbel altijd gesproken wordt over een vlakke aarde. De bijbel gaat er van uit dat de aarde een creatie is van god en dat dit het middelpunt is van ons bestaan. Maar bovenal dat de aarde vlak is en onbeweeglijk.   Het globemodel past dus ook helemaal niet in het verhaal dat door de bijbel gebracht wordt.

Een van de woorden die veelvuldig in oude geschriften gebruikt wordt is het woord “Firmament” of in het Nederlands hemelgewelf.   Stel dat dit hemelgewelf dat de koepel vormt over deze vlakke aarde door admiraal Byrd in 1956 is ontdekt en dat deze informatie kosten wat kost verborgen gehouden moest worden omdat het bewijst dat we leven in een gecreëerde wereld.

Afbeeldingsresultaat voor firmament

Een wereld die niet uit toeval is ontstaan maar is ontworpen door een God of zoals ik zelf liever zeg een creator.  Iets of iemand die ons hele bestaan hier heeft vormgegeven en ontworpen.

Je zou dus kunnen concluderen dat door het instant houden van het globemodel het werk van God verborgen gehouden wordt .

Mensen die zeggen te geloven dat wat er in de bijbel staat waar is, zullen dus alleen maar kunnen constateren dat het verborgen houden van het ultieme bewijs van hun God, de grootste misdaad is die een organisatie of overheid kan begaan.

Een ondoordringbare koepel over de wereld zou namelijk de handtekening van de creator zijn. Neem daarbij de twijfel die bij heel veel gelovige mensen toch nog steeds bestaat.   Is er wel een God.  Bestaat hij wel echt.     Zou dan voor al deze mensen die koepel, het firmament niet het ultieme bewijs zijn voor het bestaan van deze God.

Vraag dus aan mensen die zich hebben verdiept in de bijbel wat zij weten van het bestaan van het firmament.  Maar vooral vertel ze dat dit waarschijnlijk in 1956 is ontdekt en dus bewust geheim gehouden wordt door de wetenschap en overheid.

Door dus mensen aan te spreken op hun interesse en hun bewust te maken van “fouten”in de wereld die we voorgeschoteld krijgen zal er een bewustwording ontstaan.   Mensen zullen zich in eerste instantie neet eens zo zeer richten op het feit dat de aarde  vlak en onbeweeglijk is maar zullen vanuit hun belang en interesse vragen gaan stellen die uiteindelijk zullen leiden naar het bekend worden onder het grotere publiek dat onze wereld geheel anders is vormgegeven dan dat wat ons jaren en eeuwen is voorgehouden.

De wereld is vlak onbeweeglijk, afgedekt door een koepel en bovenal ontworpen voor ons om ons leven in te beleven

Dus als je zelf, net zoals ik, overtuigd bent dat we inderdaad leven op een vlakke wereld, schroom dan niet om deze argumenten te gebruiken.   Het systeem dat ons controleert is gebaseerd op snelheid.  Het verspreiden van misinformatie via media .  Maar juist deze snelheid en het gebruik van nieuwe media kunnen ook de informatie over de vlakke wereld snel verspreiden.

Een paar vragen aan de juiste persoon,  een video of een website kunnen net dat zetje geven om de waarheid aan het licht te brengen

 

 

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

 

 

 

 

Flat Earth deel 9 – De grote goochelshow ✅

1476388021-allen-batista-magic-show-tickets

In deze artikel reeks zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

 

In dat artikel behandel ik de problemen die er zijn met vliegroutes in het zuidelijk halfrond.  Ik heb dit al in deel 7 behandeld maar na veel vragen en aanwijzingen van andere mensen ben ik tot de conclusie gekomen dat er een aanvulling moest komen.

 

Vliegtuigen worden zoals de meeste mensen wel weten continue gevolgd door vluchtleidingen over de gehele wereld die met radar de vliegroutes volgen.  Tevens wordt daarbij het GPS systeem gebruikt om in kaart te brengen waar elk vliegtuig zich bevindt.  Zoals je weet is GPS een Amerikaans militair systeem dat voor de burger in beperkte vorm beschikbaar is gesteld.

Dit betekend dat alle informatie die je er wereldwijd van kunt vinden afkomstig is van 1 bron. Je kunt dan afvragen hoe betrouwbaar een dergelijk systeem is.

Wat wel belangrijk is dat je als burger via Flightradar24.com en andere gelijksoortige sites alle vluchten ter wereld zou moeten kunnen volgen.  Nu is dat in het noordelijk halfrond zonder meer het geval. Je kunt alle vluchten van het begin tot het einde zonder problemen volgen.

1024x restores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Gleason’s kaart zoals hierboven kun je zien dat als de aarde vlak is, zoals ik beweer, dan zijn de afstanden in het zuidelijk halfrond veel groter dan in het noordelijk halfrond.  Hoe kan het dan zijn dat je dus vliegtuigen in het noordelijk halfrond kunt volgen en niet in het zuidelijk halfrond?

GPS is volgens zeggen een globaal systeem wat over de hele wereld zou moeten werk ongeacht op welke plek je je bevindt.  Maar op een of andere manier werkt het dus niet overal.  Wat kan de reden hier van zijn ?

Ik heb vrij uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie met de vluchten op lange afstanden in het zuidelijk halfrond.  En ik heb geconcludeerd dat hoelang je Flightradar24 ook in de gaten houdt, het je niet zal lukken om een vlucht die over een van de grote oceanen gaat actueel te volgen.    Je krijgt alleen een stippellijn te zien die de geschatte positie aangeeft

Uiteindelijk heb ik moeten concluderen dat de vliegtuigen wel echt vliegen maar dat het bewakingssysteem niet werkt. GPS is namelijk niet een systeem dat door satellieten wordt verzorgt maar een systeem dat gebaseerd is op een antennesysteem op het vaste land.    GPS maakt gebruik van de zelfde masten als mobiele telefonie.

Dat is ook gelijk De reden waarom GPS niet werkt in het zuidelijk halfrond op zee.  De afstanden zijn te groot om nog contact te leggen met een zendmast ergens aan de kust.  Het komt daarbij het natuurlijk ook wel heel goed uit dat op de zuidelijke oceanen de vliegtuigen hierdoor dus niet te volgen zijn.

De instanties die het hele GPS systeem hebben opgezet weten natuurlijk heel goed dat hun systeem niet met satellieten werkt. En dit dus ook direct impliceert dat het rechtstreekse gevolg hiervan  is ,een vlakke aarde waarbij ruimtevaart gewoonweg niet mogelijk is.

Waarom nu al deze moeite om ons voor de gek te houden , een goochelshow op te voeren die ons moet afleiden.  Nu in deel 7 heb je al kunnen zien dat rechtstreekse vluchten over de grote oceanen niet plaatsvinden om de eenvoudige reden dat dit op de vlakke aarde een zeer grote omweg is.   De meest richte routes lopen nu eenmaal via het europeesche continent of de top van Afrika en Amerika.

Dit alles verklaart ook waarom vlucht MH370 vorig jaar totaal kon verdwijnen van de radar en dus van de GPS tracking.   Vliegtuigen boven de zuidelijke oceanen vliegen daar zonder enige manier van controle omdat het technisch gezien niet mogelijk is. Maar de andere reden is dus dat het vliegen daar totaal onlogisch is.

Daarom wordt er dus gegoocheld met de vluchtgegevens op de trackingsites zoals Flightradar24 en anderen.

Geloof echter niet direct alles wat ik je vertel en doe je eigen onderzoek, ontdek zelf hoe het in elkaar zit en overtuig je zelf .

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

 

 

 

 

 

Flat Earth deel 8 – De creatieve kracht ✅

vlakke aarde

In deze artikel reeks behandelen we het concept van de vlakke aarde (flat Earth) en hoe de elite dit voor ons verbogen houdt.

 

Dit artikel zal het vlakke wereld concept bekijken van uit het “waarom”  standpunt. We zullen het koepelprincipe een aantal keren benoemen zoals in ander artikelen over de vlakke aarde, maar dit zal niet het hoofd onderwerp zijn.

Vanuit een ander standpunt zullen we kijken naar de geschiedenis en de vlakke aarde.

 

Waarom zou er een wereld zijn met een koepel er overheen, het maakt onze wereld namelijk heel erg klein en begrenst.  Precies zoals admiraal Byrd al noemde tijdens een van zijn interviews en het maakt hem bedroeft te weten dat zijn wereld beperkt was.

Maar juist voor de mensen die kijken met open ogen naar dit concept zullen beseffen dat een vlakke wereld die begrenst is door een koepel geen beperking hoeft te zijn en juist ons de belangrijkheid van ons bestaan als mens bevestigd.  De wereld in de koepel is namelijk speciaal voor ons ontworpen en is het centrum van ons bestaan.

Al het andere om ons heen is slechts aankleding om ons ons leven te laten beleven. Het is allemaal ontworpen voor ons.

Om dit allemaal beter te begrijpen kijken we eerst naar een oud verhaal. Een verhaal waar de meesten wel bekend mee zijn en ook over een wereld gaat met een koepel er overheen.    Een verhaal dat door de eeuwen heen vele versies heeft gehad maar waarbij altijd de strekking hetzelfde is geweest.

Het speelt zich af in een tijd waarbij mensen extreem nieuwsgierig waren en nog geen woord kende voor luiheid of angst.  Een tijd waarin mensen techniek collectief naar hun handen zette .  Ze zeer bedreven waren in de fysica en hun kennis van bouwkunde zeer hoog was.   Maar ook een tijd waarin samenwerking en collectieve kracht een groot goed was en hun ambitie hen bracht naar de grens van de koepel.  Maar na het ontdekken van van de koepel werd het hun ambitie begrenst.

Er was namelijk niets meer wat zij konden ontdekken en exploreren.  En zo kwamen ze tot de conclusie dat er een creatieve kracht moest zijn die de wereld had gecreëerd en ontworpen.  Maar niet zoals er nu angst is voor het onbekende pakte deze mensen alles aan om deze grens te trotseren en over te steken.

En alles werd uit de kast getrokken om de ontwerpers van de koepel aan te spreken. alle nieuws en televisie zenders werden aangewend om de boodschap aan de ontwerpers over te brengen. Door in elke uitzending de boodschap te brengen dat ze wisten dat er een koepel was en dat ze antwoord wilde van de ontwerpers van deze wereld.

Maar bij het uitblijven van een reactie werd het grootste project aller tijden ondernomen. Het bouwen van een toren zo hoog en groot dat ze daarmee de koepel zouden kunnen bereiken. De toren van Babel.

En alles, letterlijk alles moest wijken voor de bouw van dit megaproject. Delfstoffen vanuit alle hoeken van de wereld werden aangewend en de complete natuur bezweek voor dit bouwproject.

Het was duidelijk dat door deze ongetemde inzet en samenwerking het plan uiteindelijk zou lukken om met hun toren de poorten van de koepel te bereiken en daar de ontwerpers van de wereld te ontmoeten. En alle wereld bewoners lieten door hun stem horen dat zij een verklaring wilde van de ontwerpers en eiste een antwoord. De roep werd steeds sterker en de toren reikte bijna tot aan de koepel .

Op dit punt besloten de ontwerpers dat het tijd werd voor een ingreep en er werd besloten tot een totale reset van het systeem.   De mensen werden veranderd en het belangrijkste was de verwarring door introductie van verschillende talen. Mensen konden elkaar niet meer verstaan en daardoor niet of slecht samenwerken.

De techniek ging verloren en de toren raakte in de vergetelheid. En er ontstond verdeeldheid . Zoveel zelfs dat samenwerking tussen de verschillende groepen niet meer tot de mogelijkheden behoorde en er daardoor in plaats van samenwerking oorlogen ontstonden.

Maar ook ontstonden verschillende culturen en gewoontes die er voor zorgde dat er verschillende uitingen tussen deze culturen ontwikkelde.  Dit eigenlijk tot verbazing van de ontwerpers, want deze cultuur verschillen waren de basis van wat wij tegenwoordig Kunst noemen.

Deze kunst was het middel om de mensen af te leiden van de vlakke aarde en het werkte goed in al zijn vormen.  Als in dans, schilderkunst, toneel, film maar ook in de sport.  Mensen werden massaal geobsedeerd door dit soort zaken en het hele levens doel en nieuwsgierigheid werd afgeleid door de kunst.

Omdat dit zo goed werkte werden ook de cultuur verschillen vergroot door de landschappen en weersomstandigheden in verschillende delen van de wereld erg van elkaar te laten verschillen, om nog meer verschil tussen gewoontes en gebruiken te stimuleren waardoor het gevoel van eenheid tussen alle mensen verder naar de achtergrond verdween en hiermee rechtstreeks de samenwerking tussen alle mensen tot een einde kwam.

Maar omdat deze cultuur verschillen ook tot grote conflicten leidde baarde de ontwerpers toch grote zorgen, maar zoals we nu ook weten kunnen mensen in tijd van oorlog soms ook hun mooiste kunstwerken produceren.  Uiteindelijk werd besloten dat ze deze wereld lieten zoals het toen was om te kijken waartoe het qua creatieve kracht toe zou leiden.

Om het systeem in stand te houden mocht niet bekend worden dat de aarde vlak was en werd daarom het heliocentrisch model geïntroduceerd.   De aarde als globe draaiend om de zon.  En zoals we nu weten tot in alle details ten volle uitgevoerd.  We komen de bolle aarde werkelijk in alle uithoeken tegen en je kunt er niet omheen als je als mens in deze wereld opgroeit.   Zowel de wetenschap en de religie adopteerde dit model.

earth+globe%3A+Planeet+aarde+met+doorzichtige+water+van+de+oceanen%2C+sfeer%2C+volumetrische+wolken+en+gedetailleerde+topografie+in+de+ruimte

Hierdoor ontstond een nieuw geloofsmodel dat ongekende mogelijkheden bood om uit te breiden. Een heliocentrisch model heeft in zich ingebouwd dat het oneindig is en dat het totaal blootleggen van het hele universum nooit zal gebeuren met zijn oneindigheid.  En alles gebaseerd  op gegevens die we als mensen zelf niet kunnen controleren en ons eenzijdig worden aangeboden door de wetenschap, ruimtevaart en astrologische instanties.

Vervolgens werd wetenschap omgezet in fictie , Science fictie was een feit.  Nog meer mogelijkheden om het globe model uit te melken en verder vast te zetten in de hersenen van de bevolking.  Zodat ontkennen hiervan bijna onmogelijk is en zelfs leidt tot spot van mensen die het wel in twijfel trekken.

Want hoe meer mensen geloven in dit concept hoe moeilijker het wordt dit nog ooit om te draaien.  Einstein zij ooit al eens ” voorstellingsvermogen is sterker dan kennis” .  En hier raken we een gevoelig punt.  Want het globe model is namelijk heel moeilijk te bewijzen.  Je kunt als mens zijnde namelijk nergens aan vaststellen dat de wereld een bol is . Alles werkelijk alles wat we waarnemen geeft ons een beeld dat de aarde vlak is.

Maar ooit zal er een tijd komen dat het wereldtoneel zijn gordijnen zal laten vallen en dat we ons allemaal zullen realiseren dat alles slechts een show was.   Dat de wereld waarin we leven een plaats is die speciaal voor ons gemaakt is om ons ons leven te laten beleven.   Uitgevoerd als een vlakke wereld bedekt door een koepel die het centrum is van ons universum.

En als we aan het eind van ons leven terugkijken op ons leven en we ons op weg bevinden naar een leven in een andere wereld kunnen we zeggen dat het een bijzondere wereld was waarin we veel hebben meegemaakt.

Het leven is maar een rit, een rit in een achtbaan

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

 

 

 

 

 

Flat Earth deel 7 – De lange afstanden op het zuidelijk halfrond ✅

vlakke aarde

In deze artikelreeks zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

In dit artikel  zal ik de lange afstanden behandelen in het zuidelijk halfrond. In het model van de vlakke aarde is dit het gebied dat het dicht bij de ring ligt die we Antarctica noemen.

Als je iemand zou willen overtuigen van de flat earth vanuit een praktisch oogpunt dan is dit een artikel waarin dat duidelijk wordt uitgelegd.  We gaan namelijk kijken waarom vliegtuigen bizarre routes nemen om hun doel te bereiken.

Om dit uit te leggen heb ik maar een paar simpele zaken nodig.  Een aantal websites, wat rekenwerk,een beetje tijd en wat gezond verstand. Je hoeft niet eens wat te noteren. Maar je mag het allemaal controleren en narekenen als je dat zou willen.

Onderaan het artikel staan alle links die ik gebruikte heb en eventuele referenties.

De eerste stap die we gaan doen is het verzamelen van een aantal steden in het zuidelijk halfrond die wezenlijk onder de evenaar liggen. Het gaat er om dat we aantonen dat de afstanden op de globe (bolle) aarde niet kloppen met de werkelijkheid.

Daarnaast hebben we een aantal middelen nodig om afstanden op de aarde te bepalen.  Je kunt dit tegenwoordig al heel eenvoudig op je mobiel doen met google maps maar hier zijn een aantal sites die zich hierin hebben gespecialiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan nu 2 groepen met steden samenstellen. 1 groep is in de regio Australië inclusief New Zealand. De andere groep zal bestaan uit steden in Zuid America

Groep 1:

 • Melbourne, Australië
 • Sydney, Australië
 • Perth, Australie
 • Auckland, New Zealand
 • Christchurch, New Zealand
 • Hamilton, New Zealand

Groep 2

 • Rio de Janeiro, Brazilië
 • San Paulo, Brazilië
 • Brasilia, Brazilië
 • Buenos Aires, Argentinië
 • Lima, Peru
 • Santiago, Chili

Om de afstanden te bepalen maakt het natuurlijk niet uit met welke groep je begint als het eindpunt maar een plaats is van de andere groep.  Neem nu van een van de groepen een plaats en bepaal de afstand naar een van de plaatsen uit de andere groep. Het maak voor het experiment niet uit welke plaatsen je neemt uit de twee groepen.

Je krijgt dan afstanden ergens tussen de 9000 km en 13000 km, Je zult ook zien dat de afstanden gekromd zijn, rekening houdend met de kromming van de aarde.  Het gaat er om dat je deze afstanden in je hoofd prent en later vergelijkt met de daadwerkelijke vluchten van vliegtuigen.

Verder zul je zien dat de kortste afstand een rechtstreekse vlucht is over de Stille oceaan. Om te bewijzen dat dit niet de enige mogelijkheid is nemen we als voorbeeld de tegenoverstaande route op de bolle aarde.  We gaan van Kaapstad naar Auckland.  Dit is ook een route over de stille oceaan en ook ongeveer 12000 kilometer.

We gaan een vlucht zoeken op een van de boekingssites, die je zelf het makkelijkst vindt. Het maakt uiteindelijk niet uit omdat deze boekingssites allemaal gebruik maken van dezelfde internationale databases.

Vliegtickets.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ziet dat de kortste vlucht ca 30 uur duurt.  Als we dan kijken dat een gemiddeld passagiers vliegtuig ongeveer 900 km/uur vliegt.  dan zou je in 30 uur  27000 km vliegen.  Dat is ruim twee keer zoveel als de afstand werkelijk is.  Goed er is een overstap en als we daar een tijd van 3 uur voor rekenen komen we misschien dichter in de buurt.  Dan vliegen we 27 uur a 900 km/uur.  Dat is 24300 km. Nog ruim twee keer de berekende afstand.

Vliegtickets.nl shot

Maar als we dan kijken waar de tussenstop is dan is dit in Dubay ? Dubay dit ligt compleet buiten de route. Het ligt helemaal naar het noorden. Dus we vliegen eerst de afstand die we eigenlijk moeten afleggen, ca 12000 km , naar het noorden om vervolgens de zelfde afstand weer naar het zuiden te begeven.  Dit op zijn minst erg vreemd en ook nog eens erg duur.   Maar misschien moeten we nog een paar mensen oppikken of hebben mensen meer tijd om van hun vlucht te kunnen genieten.

 

 

Nu zul je misschien denken dat dit maar 1 voorbeeld is en dat het met andere vluchten wel anders zal zijn. Nu ik daag je uit het zelf te proberen met een van de plaatsen uit beide groepen en je zult zien dat je bijna in alle gevallen een hele grote omweg maakt om op je bestemming te komen.  En er zullen ook een aantal vluchten verschijnen die wel een rechtstreekse verbinding zijn.  Maar als je vervolgens probeert deze vluchten te boeken kom je op een punt waar blijkt dat dit niet kan. De vlucht is al volgeboekt of er is een andere redenen waarom het niet kan.

Hoe je ook zoekt, nonstop vluchten zijn in het zuidelijk halfrond niet te vinden. Maar zelfs al vindt je er 1 dan komt de snelheid om de hoek kijken.  Deze komt namelijk niet overeen met de kruissnelheid van de vliegtuigen.  Het vliegtuig zou dan namelijk veel te langzaam moeten vliegen om in de lucht te blijven.

Wat betekend dit nu alles. Waarom kloppen deze gegevens niet. Wat is er aan de hand?

Om te begrijpen wat er aan de hand is pakken we de kaart van de vlakke wereld (flat earth) erbij

mapflat565ttt

Hier blijkt dat de enige route mogelijk, die via het noorden en dus via Dubay is.   Het wordt in een keer duidelijk waarom er wel een tussenstop gemaakt moet worden. De route is daadwerkelijk bijna 25000 kilometer en afsnijden of een binnendoortje is er niet bij.

Dit is de verklaring waarom vliegtuigen op de bolle aarde kaart zulke vreemde omwegen maken en op de meest vreemde plekken tussenstops maken.

En passagiers zullen het niet door hebben omdat in een vliegtuig ziet de lucht er overal het zelfde uit en ze hebben verder geen enkele referentie welke kant ze op vliegen.

Maar de piloten dan zul je je afvragen, die moeten zich toch wel eens afvragen waarom ze zulke vreemde routes vliegen?  Vooral in het verleden toen piloten echt zelf nog enig navigatie werk moesten doen. De huidige piloten zitten in vliegtuigen die geheel zelfstandig vliegen en waar zij alleen controleren of alles goed gaat.

En stel dat een piloot vragen gaat stellen?  Bij wie moet die zijn?  Bij de internationale instanties die de kaarten maken de USGS ( Amerikaanse organisatie van kaartmakers)?  Of bij het Amerikaanse leger dat GPS heeft ontwikkeld en beheerd.  Waarschijnlijk zullen ze daar geen gehoor vinden en zullen ze niet eens de stap durven te wagen. Een piloot die dergelijke organisaties in twijfel te trekken kon wel eens snel zijn baan verliezen.

Hier blijkt ook dat het hele kaart en navigatiegebeuren in handen is van een heel klein clubje die dit voor de hele wereld verzorgen.  Controleren door een onafhankelijke organisatie is hierdoor heel moeilijk en zal ook zeker tegengewerkt worden.

Maar zoals ik vaker zeg, ga zelf eens op onderzoek uit en geloof niet direct wat ik je vertel. Op internet is voldoende te vinden. Zowel van mensen die geloven in de vlakke wereld (flat earth) als mensen die volledig overtuigd zijn van de globe ( bolle aarde )

En als je toevallig een piloot kent, vraag eens waarom vliegtuigen zulke omwegen maken zonder het woord vlakke aarde te gebruiken.

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

https://itunes.apple.com/us/app/flat-…

http://enclosedworld.com
Bevinden we ons in een afgesloten wereld zoals in de “Truman show” duizende kilometers in doorsnede.

GO to http://planefinder.net/ as you watch this.
GO to http://planefinder.net/ as you watch this.
GO to http://planefinder.net/ as you watch this.

Afstanden berekenen
http://www.timeanddate.com/worldclock…

Internationale luchthaven Australie.
http://www.infrastructure.gov.au/avia…
al/icao/desig_airports.aspx

Internationale luchthavens New Zealand.
http://www.fourcorners.co.nz/new-
zealand/international-airports/

Internationale luchthaven Zuid America.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_…
orts_in_South_America

Kruissnelheden van passagiers vliegtuigen.
http://www.askcaptainlim.com/flying-t…
flying-90/645-what-are-the-cruising-spee­ds-of-the-
various-airliners.html

Het GPS Systeem.
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_P…
http://us.battle.net/wow/en/character…

 

 

Flat Earth deel 6 – De diepte in ! ✅

vlakke aardeIn dit artikel behandel ik hoe de vlakke aarde (flat earth) is vormgegeven en in dit specifieke geval hoe dik de vlakke aarde is.

 

We gaan dus een stukje verder in op het ontwerp van de vlakke aarde en hoe deze is uitgevoerd.

 

Want hoe dik is de aarde eigenlijk, en hoe is deze vormgegeven? Om het plaatje compleet te maken kijken we even terug op een paar eerdere artikelen waarin het ontwerp van de vlakke aarde(flat earth)  zijn behandeld.

Allereerst is er een koepelconstructie van zeer geavanceerd materiaal die een overspanning heeft van duizenden kilometers en enkele honderden kilometers hoog die de hele bekende wereld overspant.  Deze koepel is de oorzaak van onze blauwe lucht.  Want boven deze koepel bevindt zich water. Heel veel water.

In dit water worden door een nog onbekende techniek sterren en sterrenstelsel geprojecteerd in een 3D uitvoering.   Er zijn zelfs experimenten waarbij dit nagebootst wordt zoals hier in deze video is te zien

De maan en zon kunnen op een dergelijke manier geprojecteerd worden maar dan binnen de koepel.

Maar de koepel zelf wordt van ons verborgen gehouden door steeds extremere natuuromstandigheden. Hoe hoger je komt hoe kouder het wordt maar ook hoe minder zuurstof er aanwezig is.  Maar op de aarde wordt de koepel beschermd door een reeks van oceanen die met zout water het reizen niet eenvoudig maken.

Maar eenmaal op Antarctica worden er natuurlijk pas echt een paar flinke barrières opgeworpen.  Extreem koude temperaturen, geen leven, geen vloeibaar water en ongelofelijk hoge ijsmuren

Al met al is de koepel door een mens zonder extreme bescherming niet te bereiken.  

Maar we hebben 1 ding buiten beschouwing gelaten en dat is diepte, de grond in.  En daar zijn wij mensen heel goed in. Graven !   Het beschermen van de koepel was in vergelijk hiermee nog redelijk eenvoudig. Zorg gewoon dat er steeds minder mogelijkheden zijn om de koepel te bereiken door afname van temperatuur en zuurstof.

Maar dit is in de aarde niet mogelijk, maar hier komt een andere barrière naar voren.

Toenemende temperatuur na mate je dieper de aarde in gaat.  Zelfs zover dat je op een gegeven ogenblik vloeibare steen tegenkomt.  Maar toch blijkt het graven in de aarde een zeer moeilijke onderneming te zijn.  Het diepst wat de mens ooit heeft kunnen komen is 12 kilometer diep.

Dit is door de Russen in de jaren 70 gegraven in het schiereiland Kola.  Maar wat zij ook probeerden om dieper te komen. Het is niet gelukt. Deze 12 km is schijnbaar echt de ondergrens ,

 

Bijzonder was wel dat er op zeer grote diepte nog water gevonden werd. Dit is echter tegen alle verwachtingen in van wat er op een bolle aarde zou moeten gebeuren. Door toenemende temperatuur en hardheid zou het water allang verdampt of verdrongen moeten zijn.

Ook in zee zijn er expeditie geweest naar extreme dieptes. Ook hier duiken natuurlijk grote problemen op voor de mens. De druk wordt hoe dieper je gaat steeds hoger en neemt zeer extreme vormen aan.

Een duikboot moet zeer zwaar uitgevoerd worden en hiermee de zeer zware druk weerstaan. Toch zijn er mensen geweest in het onderste van de oceaan.  Omdat ze alleen in een onderzeeër daar kunnen leven is echt onderzoek en graaf werkzaamheden op deze diepte niet mogelijk.

Toch is er hier op deze grote diepte iets bijzonders aan de hand. Er zijn meren onder de oceaan aanwezig. In de onderstaande video kun je zien dat de diepzee onderzoeker Mike deGruy met zijn onderzeeër op zo’n meer stuit.

Hieruit zou je de conclusie kunnen trekken dat er onder de aarde ook water is. net als boven de koepel.Dit is allemaal in overeenstemming met het verhaal Genesis in bijbel.  Waar het scheppingsverhaal wordt beschreven.  Een van de onderdelen is dat tijdens de schepping de wateren werden gescheiden en dat daartussen de aarde ontstond.

Dit is dus precies wat we zien, water onder de aarde en een koepel ( firnament ) boven de aarde waarboven zich ook water bevindt.

Een van de mensen die zich hierin zeer verdiept heeft is Rob Skiba. Hij heeft het verhaal en de beschrijvingen zoals die in de bijbel zijn weergegeven uitgewerkt tot een model. Dit model is waarschijnlijk een zeer goede benadering van hoe onze wereld er technisch gezien uitziet en functioneert.

Zoals je kunt zien is de koepel afgeschermd met een gouden (gele) plaat.   We leven dus eigenlijk in een soort onderzeeërs . Misschien hadden de Beatles hier hun inspiratie wel vandaan toen zij het liedje “we all live in a Yellow submarine”schreven.

 

Beatles – Yellow Submarine

IN THE TOWN WHERE I WAS BORN
LIVED A MAN WHO SAILED THE SEA
AND HE TOLD US OF HIS LIFE
IN THE LAND OF SUBMARINES

SO WE SAILED UP TO THE SUN
TILL WE FOUND THE SEA OF GREEN
AND WE LIVED BENEATH THE WAVES
IN OUR YELLOW SUBMARINE

WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE
WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE

AND OUR FRIENDS ARE ALL ABOARD
MANY MORE OF THEM LIVE NEXT DOOR
AND THE BAND BEGINS TO PLAY

WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE
WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE

AS WE LIVE A LIFE OF EASE
EVERYONE OF US HAS ALL WE NEED
SKY OF BLUE AND SEA OF GREEN
IN OUR YELLOW SUBMARINE

WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE
WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE

WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE
WE ALL LIVE IN A YELLOW SUBMARINE
YELLOW SUBMARINE, YELLOW SUBMARINE

Na het lezen van deze tekst kijk je toch met een andere blik naar dit liedje en naar de wereld. Leven we echt in een onderzeeërs ?  En weten we al heel lang dat de wereld vlak is ?

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues

 

 

 

 

 

 

 

Flat Earth deel 5 – Hoe houden we de Globe in stand? ✅

vlakke aarde

In dit artikel zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

Door meerdere inzichten zal ik laten zien hoe dit in stand wordt gehouden. Hiervoor gaan we terug naar een tijd dat zaken allemaal nog wat simpeler waren.

 

 

 

Je had 5 grote geloofsstromingen, het Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Islam en het christendom. Elk van deze stromingen hadden hun eigen versie van wat in Genesis het Firmament genoemd wordt.

Een koepelachtige afscherming van een vlakke aarde zoals hieronder aangegeven. In de verschillende geloven is de uitvoering allemaal iets anders maar de strekking komt op vele punten overeen.

En ondanks dat de verschillen in opvattingen hebben geleidt tot verschrikkelijke tegenstanden tussen de geloven die zelfs oorlogen tot gevolg hebben gehad, zijn er nooit echt discussie geweest over het model van de schepping of eventuele verschillen hiertussen.

 

Maar ongeveer vijfhonderd jaar geleden kwam een wetenschapper Copernicus genaamd met het revolutionaire idee dat de wereld een bol was. Dit idee is nu bekend als het heliocentrische model.

Zijn beweringen zouden ons idee van de wereld en het universum volledig veranderen. Zijn idee werd later door de wetenschap omarmd en als waarheid aangenomen. Alhoewel er geen enkel fysiek bewijs voor was.

De populaireteit van dit idee begon een probleem voor de geloven te worden omdat zij tot dan altijd het tegenovergestelde hadden beweerd, Om volledige uitstroom te voorkomen werr ook door de geloven het heliocentrische model aanvaard als zijnde de waarheid.

Uiteindelijk was het maar een kleine verandering in opvattingen die toch niet te bewijzen viel. En na een paar generaties zou niemand meer beter weten toch ? Het originele concept werd voor onbepaalde tijd in de kast gezet, waarover later meer.

Jaren en eeuwen gingen voorbij, waarbij wetenschap en kerk alles in het werk zette om te bewijzen dat hun globe model het enige juiste was. Maar zonder enig tegengas werd iedereen in deze veronderstelling gehouden en iedereen was blij en gelukkig.

Maar dan duikt er opeens in de jaren 30 een heer op genaamd E.Byrd. afkomstig van een zeer rijke familie en weet uiteindelijk de overheid op zijn hand te krijgen waardoor hij een haast onbeperkt budget krijgt om echt alle onontdekte plekken op aarde in kaart te brengen.

Het onvermijdelijke gebeurt als je een jonge man die een onbedwingbare drang heeft om de wereld te ontdekken alle mogelijkheden gunt en ook verzorgt.  De man wordt admiraal en kan hierdoor zijn dromen op alle gebied waarmaken.  Hij trotseert de ijskoude zeeën , tackelt de oneindige ijsvlakten en uiteindelijk de enorm hoge ijsmuur op antartica.

Hij is niet te stoppen en na honderden kilometers ijsvlaktes ziet hij het, de muur, de barrière die het einde van zijn reis betekend. De muur waar hij niet omheen kan.

Voor hem als ontdekkingsreiziger is het echter niet DE barrière maar gewoon een obstakel in zijn zoektocht. Een obstakel dat echter zo groot is dat hij er slechts een heel klein stukje van ziet. Het is voor hem als een blinde man die een olifant moet beschrijven.  Het is maar net waar je voelt hoe je uiteindelijk een ander uitlegt wat je voelt. Je krijgt niet het hele plaatje te zien.

Als je naar de kaart van de flat earth kijkt zie je het probleem waar hij voor stond. Om de gehele muur te omcirkelen zou je maanden zoniet jaren nodig hebben en het in kaart te brengen.

Je zou met schepen of vliegtuigen in tegenovergestelde richtingen een reis kunnen beginnen, maar zoals met de meeste van dit soort uitgereide expedities is brandstof altijd het probleem. Er zouden bevoorradings en tankstations gebouwd moeten worden op de meest afgelegen gebieden.

Een operatie op zich die al jaren in beslag zou nemen. toch begon admiraal E.Byrd aan dit project. Maar het mocht niet lang duren want hij overleed in 1957.

Een jaar later wordt waarschijnlijk door Amerika en of Rusland de echte rand van de wereld en dus de koepel gevonden.

Het verbergen of bedriegen, hoe je het wilt noemen, begint dan echt. Antarctica wordt door middel van een internationaal verdrag totaal afgesloten. Elke activiteit in de buurt of op Antarctica wordt verboden. Je mag er gewoonweg niet meer komen. Het is VERBODEN.

In die zelfde tijd wordt de NASA opgericht, met het doel het versterken van het Globe model door ruimte vaart. Want hoe kun je beter bewijzen dat de aarde iet vlak is dan door deze vanuit de ruimte als een bol te laten zien.

De overheden hebben dit bewust in gang gezet en de redenen hiervoor zijn niet altijd direct duidelijk maar zal ik hierna proberen uit te leggen.

Want wat zou er gebeuren als we nu officieel bekend zouden maken dat de wereld vlak was met een glazen koepel er overheen  door bijvoorbeeld de verenigde naties. Het publiek zou in verwondering zijn en in ongeloof over deze mededeling.

Direct gevolg zou zijn dat de gehele wereld bevolking in rep en roer zou zijn, Facebook en ander sociale media zouden geheel crashen, telefoonlijnen plat gaan en op televisie zal het nergens anders over gaan.

Dit is op zich nog niet zo dramatisch en op zich eigenlijk nog wel goed nieuws. Maar wat als de mensen gaan beseffen dat alle ruimtevaart organisaties ons al die jaren bedrogen hebben en ons valse beelden en video’s hebben voorgeschoteld. Ze zullen boos worden en eisen dat deze organisaties worden opgeheven.

Ze hebben tenslotte jaren lang miljarden verslonden aan bedrog. Duizenden mensen zullen hierdoor hun baan verliezen en op straat komen. Direct daarna zullen alle gekoppelde bedrijven aan deze organisaties ook ophouden te bestaan en zullen ook zij hun personeel moeten ontslaan.

Maar ook alle sterrenwachten over de wereld zullen commentaar krijgen, want waarom hebben hun nooit gezien dat er een koepel om de wereld zit. Waar hebben zij al die tijd naar gekeken. Maar ook alle wetenschappers die zich met sterrenkunde en het universum hebben bezig gehouden zullen hun geloofwaardigheid verliezen.

Je zult denken als het hier bij blijft dan valt het allemaal best wel mee, een industrie die zich met ruimtevaart heeft bezig gehouden valt weg. Maar het zal zich in een aantal decennia wel weer herstellen. Maar wat er ook zal gebeuren is dat alle overheden hun geloofwaardigheid zullen verliezen. Want ook zij hebben geweten van het grote bedrog.

Opstand vanuit de bevolking behoort tot de mogelijkheden en dit zal waarschijnlijk gebeuren met behulp van de vijf grote geloven die we in het begin van dit artikel hebben genoemd. Zij zullen zeggen dat ze het al die tijd hebben geweten en zullen zich keren tegen de wetenschap.

En als mensen hun geloof boven alles stellen weet je nooit wat er gaat gebeuren. Dit is waar de overheden bang voor zijn. Totale chaos en anarchie !   De ware reden waarom wij niet mogen weten waarom de aarde geen bol is maar een vlakke wereld binnen een glazen koepel.

De leugen is zo groot dat niet is te voorspellen welke gevolgen dit zal hebben als de waarheid naar buiten komt.  Maar dit kan en mag nooit de reden zijn waarom d waarheid niet naar buiten mag komen.

Uiteraard zal het onthullen van de flat earth dramatische gevolgen hebben voor onze samenleving, maar als wij weten hoe het werkelijk in elkaar zit geeft dit ons leven hier op aarde direct meer betekenis en inhoudt. Wij zijn dan het centrum van het universum en ons leven heeft hierdoor daadwerkelijk zin. We zijn dan niet ontstaan door een ongelukje of toeval. Maar we zijn hier omdat deze wereld speciaal voor ons is ontworpen om ons leven te beleven.

Geloof echter niet direct alles wat ik je vertel en doe je eigen onderzoek, ontdek zelf hoe het in elkaar zit en overtuig je zelf .

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues