Categorie archief: Financieel

Basisinkomen – De utopie van gratis geld in 13 vragen en antwoorden ✅

Als je mensen zomaar geld geeft dan doen ze niks meer, denken we vaak. Maar in de afgelopen paar jaar is een revolutie in het denken over armoede, werk en welvaart op gang gekomen. Is het tijd voor een radicale hervorming van onze verzorgingsstaat?

Ik heb het natuurlijk over de groeiende populariteit van het basisinkomen. Het is een idee dat dwars door de oude scheidslijnen van links en rechts heen gaat. En het is een idee dat groot enthousiasme oproept, grote verontwaardiging en bovenal: grote vragen.

1. Wat is het basisinkomen?

Het basisinkomen is een individuele, onvoorwaardelijke toelage voor iedereen – arm of rijk, jong of oud, werkloos of overwerkt. Het zou genoeg moeten zijn om van te (over)leven en je mag helemaal zelf weten wat je ermee doet. De enige voorwaarde is, kort samengevat, dat je hart klopt. Het idee is in het verleden geopperd door linkse én rechtse denkers, van dominee Martin Luther King tot econoom Milton Friedman.

Let wel: het basisinkomen is niet hetzelfde als ‘het communisme’ – waarbij alles door iedereen wordt gedeeld. Het is slechts een vloer in de inkomensverdeling, waardoor niemand onder de armoedegrens leeft. Daarbovenop mag je onbeperkt geld verdienen.

Het basisinkomen is ook niet hetzelfde als de bijstand, omdat het onvoorwaardelijk is (er is bijvoorbeeld geen sollicitatieplicht) en universeel (ook mensen mét een baan hebben er recht op).

2.Waarom heeft iedereen het ineens over het basisinkomen?

In de afgelopen drie jaar is de aandacht voor het basisinkomen geëxplodeerd. Bekijk alleen al deze grafiek van Google Trends:

De duidelijkste aanleiding voor al deze aandacht was het referendum in Zwitserland, dat op 5 juni 2016 plaatsvond. Slechts een paar honderd Zwitsers wisten vijf jaar eerder wat het basisinkomen is – en dat is nu heel anders. (Dit neemt overigens niet weg dat een flinke meerderheid van de Zwitsers tegen het basisinkomen stemde.)

Internationaal leverde het Zwitserse referendum veel aandacht op, ook omdat het gepaard ging met een groeiende zorg over de opkomst van robots. Volgens sommige economen worden steeds meer banen geautomatiseerd en blijft er minder werk over voor mensen. Maar hoe komen we dan nog aan ons geld? Het basisinkomen ligt voor de hand.

Inmiddels weten ook miljoenen Nederlanders wat het basisinkomen is. Het opvallendste is dat de interesse vooral van onderop is gekomen. Terwijl Hilversum en Den Haag relatief weinig aandacht besteedden aan het idee,kwam er lokaal een beweging op gang voor experimenten.

3.Wie zijn de voorstanders van het basisinkomen?

In zijn beroemde boek Utopia (1516 ) hintte de filosoof Thomas More er voor het eerst op. ‘Geen straf op aarde zal de mensen laten stoppen met stelen, als het hun enige manier om voedsel ter verkrijgen is,’ zegt een van de personages in dit boek. ‘Het zou veel beter zijn om iedereen te voorzien van middelen van bestaan.’

Sindsdien zijn er heel wat denkers geweest, van links tot rechts, die voor het basisinkomen hebben gepleit. Denk aan de Amerikaanse vrijdenker Thomas Paine (1737-1809) of aan de Britse filosoof Bertrand Russell (1872-1970). Ook de vrijheidsstrijder Martin Luther King was voor, net als de neoliberale econoom Milton Friedman. Ter rechterzijde wordt er voor het basisinkomen gepleit omdat het – in tegenstelling tot de huidige sociale zekerheid – met geen enkele betutteling van de staat gepaard gaat. Ter linkerzijde spreekt het basisinkomen aan omdat het de meest directe manier is om de armoede uit te roeien.

Ik denk dat het oude idee van Thomas More uiteindelijk het beste past in de traditie van het anarchisme. Dit is een enigszins vergeten ideologie die ervan uitgaat dat de meeste mensen creatief zijn en zélf het beste weten wat ze met hun leven moeten doen. Maar, zegt de anarchist, dan moeten ze wel de middelen hebben om zich te ontplooien: een basisinkomen.

4.Welke experimenten zijn er uitgevoerd met het basisinkomen?

Er is geen enkel land, in de hele geschiedenis, dat een universeel basisinkomen heeft ingevoerd. Dat neemt niet weg dat er een reeks van interessante experimenten is uitgevoerd met ‘gratis geld.’ Het bekendste experiment vond in de jaren zeventig plaats in het dorpje Dauphin in Canada. In dezelfde periode was er ook een aantal grote experimenten in de VS. Uit beide onderzoeken bleek dat mensen níet minder gaan werken als ze een basisinkomen krijgen, dat hun gezondheid erop vooruitgaat en de schoolprestaties verbeteren.

Een ander experiment, dat in de jaren negentig onder de Eastern Band of Cherokee Indians in North Carolina van start ging, bevestigt dit beeld. Sterker nog, hier bleek dat de besparingen van het basisinkomen (in termen van lagere zorgkosten en minder criminalite it) groter waren dan de kosten. Het recentste experiment vond een paar jaar geleden plaats in twintig dorpen in India. De onderzoekers ontdekten dat het basisinkomen de voeding, schoolresultaten en het ondernemerschap flink bevorderde.

Verder zijn er in de afgelopen decennia steeds meer overheden en organisaties gaan experimenteren met onvoorwaardelijke cash transfers in armere landen. GiveDirectly (de naam zegt het al) is een voorbeeld van zo’n organisatie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hun aanpak erg effectief is: het is vaak het beste om arme mensen gewoon geld te geven, omdat ze zelf het beste weten wat goed voor hen is.

5.Welke experimenten met het basisinkomen komen eraan?

Eigenlijk weten we nog niet genoeg over het basisinkomen. Er is veel bewijsmateriaal dat laat zien dat het zou kunnen werken, maar de beste experimenten stammen alweer uit de jaren zeventig. Sindsdien is de wereld nogal veranderd en heeft ook de sociale wetenschap haar methoden verfijnd.

Het goede nieuws: we leven in een gouden tijd van nieuwe basisinkomenexperimenten. In 2017 gaat een groot onderzoek in Finland van start. De organisatie GiveDirectly heeft een enorm experiment (dat wel tien jaar moet gaan duren) in Kenia aangekondigd. Verder heeft de Canadese provincie Ontario een fors budget vrijgemaakt voor een experiment en willen verschillende Nederlandse gemeenten (waaronder Utrecht, Tilburg, Groningen, Nijmegen en Wageningen) met een regelluwe bijstand experimenteren.

6.Wat hebben we aan al die experimenten met het basisinkomen?

Eigenlijk moet je het zo zien: hét basisinkomen bestaat niet. Het is bovenal een denkrichting. Er zijn veel verschillende varianten van het idee. Vooral als het om de financiering gaat (met welke belasting zou de overheid het dekken?) zijn er nogal wat keuzes te maken.

Maar dat neemt niet weg dat je kunt experimenteren met de drie basiseigenschappen van het basisinkomen: individueel, universeel en onvoorwaardelijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als we onze sociale zekerheid onvoorwaardelijker maken? Of nog simpeler gezegd: wat doen mensen als ze ‘gratis geld’ krijgen? We weten inmiddels al heel wat over het effect van cash transfers in armere landen, maar wetenschappers zitten nog vol met vragen.

Dat neemt niet weg dat sommige denkers, de filosoof Philippe Van Parijs bijvoorbeeld, sceptisch zijn over wat we kunnen leren van al die experimenten. Hij denkt bijvoorbeeld dat de onderzoeken nooit groot genoeg kunnen zijn om te ontdekken wat het basisinkomen voor een heel land zou betekenen.

7.Wat is het belangrijkste bezwaar tegen het basisinkomen?

Uiteindelijk is het grootste bezwaar in een paar woorden samen te vatten: je moet werken voor je geld. Alleen wie niet kán werken, omdat hij invalide is bijvoorbeeld, zou recht hebben op ondersteuning. Dat wil zeggen: het belangrijkste bezwaar is niet technisch of wetenschappelijk van aard, maar door en door moreel. Veel mensen vinden het hele idee van ‘gratis geld’ gewoon onrechtvaardig.

De voorstanders van het basisinkomen brengen hier twee argumenten tegen in:

 1. Niet al het werk is betaald. Er is veel onbetaald werk dat ook erg nuttig is (denk aan mantelzorg) en veel betaald werk dat niet zo nuttig is (denk aan de flitshandelaar op Wall Street).
 2. Het basisinkomen is geen kwestie van solidariteit, maar een gift uit het verleden. Want bedenk: het grootste deel van onze welvaart danken we niet aan onze eigen inspanningen, maar aan de technologie, de instituties, de gebouwen, de normen en waarden en al die andere rijkdom die we van onze voorouders hebben gekregen. Het basisinkomen helpt om deze gift eerlijker te verdelen, zo betoogt een van de belangrijkste verdedigers van het idee, de filosoof Philippe Van Parijs

8.Wat is het belangrijkste argument voor het basisinkomen?

Ten diepste gaat het basisinkomen over vrijheid. Vrijheid om zelf te kiezen wat je van je leven wilt maken. In Nederland hebben we de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging – en dat zijn mijlpalen van beschaving. Maar de vrijheid om ‘nee’ te zeggen tegen een baan waar je niet in gelooft – die is er nog niet. Veel mensen zitten vast in wat de Amerikaanse antropoloog David Graeber ‘bullshit jobs’ noemt: banen die degenen die ze hebben zélf overbodig vinden. Of zelfs schadelijk.

We hebben het hier niet over een randverschijnsel. Een recente peiling wees uit dat maar liefst 37 procent van de Engelsen zijn werk betekenisloos vindt. Stel je voor, zegt de voorstander van het basisinkomen, welke welvaart en innovatie we missen doordat talloze mensen gedwongen zijn om werk te doen dat ze eigenlijk nutteloos vinden.

Brian Eno, de beroemde Britse muziekproducent, legt in dit filmpje prachtig uit hoe het basisinkomen kan helpen om mensen te laten opbloeien (je kunt de Engelse ondertiteling aanzetten).

9.Wat zou het basisinkomen kosten?

Het is onmogelijk die vraag in een paar zinnen te beantwoorden. Er zijn immers talloze manieren om een universeel basisinkomen te financieren. Je kunt de inkomstenbelasting verhogen, een hele reeks aan aftrekposten afschaffen, op een grotere vermogensbelasting inzetten, delen van de huidige sociale zekerheid afschaffen – en noem maar op.

Linkse mensen zullen een financiering voorstellen die de ongelijkheid verkleint, terwijl rechtse mensen vaak voorstander zijn van een klein basisinkomen (in plaats van alle uitkeringen en toeslagen). Ook hier blijkt: hét basisinkomen bestaat niet.

Maar één ding is cruciaal: we moeten onderscheid maken tussen de netto en bruto kosten van het basisinkomen. Als de overheid – laten we zeggen – 10 miljoen mensen 10.000 euro per jaar geeft, dan zijn de bruto kosten natuurlijk astronomisch. Om precies te zijn: 100 miljard euro. Maar bedenk: veel mensen zullen een basisinkomen krijgen én evenveel aan belasting betalen om het te financieren. Het nettoeffect voor hen is dan nul. Hun koopkracht zal niet stijgen en ook niet dalen.

Als we willen weten wat het basisinkomen echt kost moeten we dus naar de nettokosten kijken. De vraag is dan: wie zal er aan het einde van de streep op vooruitgaan en wie erop achteruit? Hoeveel herverdeling zal er plaatsvinden?

Eén groep zal er in ieder geval op vooruit moeten gaan: alle mensen die nu nog onder de armoedegrens leven. In Nederland hebben we het dan over ongeveer 1,4 miljoen mensen.

Wat kost het om die armoede uit te roeien? Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft het uitgerekend: 2,1 miljard euro per jaar. Dat is ongeveer 0,3 procent van ons nationale inkomen. Ter vergelijking: Nederland geeft jaarlijks 4 miljard uit aan sigaretten en 94 miljard aan de zorg. Het uitroeien van de armoede is, kortom, vrij goedkoop.

Bovenop die 2,1 miljard zullen waarschijnlijk nog extra kosten komen, zodat diegenen die nu net boven de armoedegrens zitten hun basisinkomen niet helemaal hoeven terug te betalen in extra belastingen. Hoe hoog die extra kosten zijn, hangt af van hoe ver je de ongelijkheid in Nederland wil terugdringen. Daar zullen links en rechts het natuurlijk over oneens zijn.

Het is in theorie zelfs mogelijk om het basisinkomen te financieren op een manier waarbij de totale ongelijkheid groter wordt! De mensen in de (lagere) middenklasse zullen dan betalen voor hun eigen basisinkomen, maar ook voor het basisinkomen van de armen én de rijken. Dit is de reden waarom sommige mensen ter linkerzijde (bijvoorbeeld bij de SP) tegen het basisinkomen zijn: ze vrezen dat het idee zal worden gekaapt door rechts.

Tot slot: als we alle kosten op een rijtje hebben, zouden we ook nog naar de baten van het basisinkomen moeten kijken. Het is natuurlijk lastig om deze precies te voorspellen, maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat de baten groot zullen zijn. Misschien wel groter dan de kosten.

Neem alleen de armoede onder kinderen: in de VS worden de kosten van kinderarmoede (in termen van een duurdere zorg, meer criminaliteit, lagere productiviteit en lagere belastingopbrengsten) op 4 procent van het nationaal inkomen geschat. In Engeland is het 3 procent en in Nieuw-Zeeland 4,5 procent. Er is in Nederland geen vergelijkbaar onderzoek gedaan, maar stel, we zetten de kosten van kinderarmoede in Nederland heel conservatief op 1 procent van het bbp. Dat is alsnog 6 miljard euro per jaar: drie keer zoveel als het uitroeien van de armoede hier zou kosten.

10.We hebben toch al een verzorgingsstaat? Wat is daar mis mee?

Laat er geen misverstand over bestaan: landen als Nederland en België hebben een indrukwekkende verzorgingsstaat die in veel opzichten goed werkt. Dankzij ons sociale vangnet leven veel minder mensen in armoede. En als de economie in een recessie belandt, helpt de verzorgingsstaat haar te stabiliseren.

Toch zijn er veel aanwijzingen dat het huidige systeem, dat erop gericht is mensen zo snel mogelijk aan een betaalde baan te helpen, aan het einde van zijn Latijn is. De overheid zet in op allerlei prikkels, van verplichte sollicitaties tot tegenprestaties, van LinkedIn-cursussen tot boetes, en keer op keer blijkt dat deze instrumenten weinig succesvol zijn in het terugbrengen van de werkloosheid. Sommige cursussen van het UWV verlengen de werkloosheid zelfs.

Het is om precies deze reden dat steeds meer gemeenten, zoals Utrecht, Wageningen en Nijmegen, willen experimenteren met het basisinkomen.

11.Zullen arme mensen hun basisinkomen niet verspillen aan drugs of drank?

De cijfers zijn hard: arme mensen roken meer, sporten minder, drinken meer, voeden slechter op en eten vaker bij de McDonald’s. Maar dit betekent niet dat ze ook dom of onverantwoordelijk zijn. Integendeel, uit recent psychologisch en economisch onderzoek blijkt dat armen in een context leven waarin iedereen onverstandige beslissingen zou nemen.

‘Als je de armen wilt begrijpen, moet je je voorstellen dat je met je gedachten elders bent,’ schrijven de onderzoekers Eldar Shafir en Sendhil Mullainathan bijvoorbeeld. ‘Het kost veel moeite om jezelf in de hand te houden. Je bent afwezig en raakt snel van streek. En dat elke dag.’ Uit het onderzoek van deze wetenschappers blijkt dat armoede je zo’n 13 punten aan IQ kost. Dat is vergelijkbaar met de effecten van alcoholisme, of een nacht niet slapen.

Het goede nieuws: een basisinkomen kan deze effecten tenietdoen. Onderzoekers van de Wereldbank rapporteerden een tijdje geleden in een groot onderzoek naar cash transfers dat in 82 procent van de onderzochte gevallen (in Afrika, Latijns-Amerika en Azië) de alcohol- en tabaksconsumptie zelfs daalt als je armen gratis geld geeft.

Sterker nog, in Liberia onderzocht de econoom Chris Blattman wat er gebeurt als je 200 dollar geeft aan de minst verantwoordelijke armen die je maar kunt vinden: alcoholisten, drugsverslaafden en criminelen in sloppenwijken. Drie jaar later bleek dat ze hun geld hadden besteed aan voedsel, kleren, medicijnen en het opzetten van nieuwe bedrijfjes. ‘Als zelfs deze mannen hun gratis geld niet verspillen,’ schreef Blattman, ‘wie zou het dan nog wel doen?’

12.Zorgt het basisinkomen niet voor enorme inflatie?

Laat er geen misverstand over bestaan: als je het basisinkomen financiert door gewoon geld bij te drukken, dan krijg je inderdaad inflatie (geld wordt minder waard). Er zijn aardig wat prominente economen die voorstellen het zo te doen, juist omdat we op dit moment te weinig inflatie hebben! ‘Helikoptergeld’ noemde de beroemde econoom Milton Friedman deze aanpak.

Maar op de lange termijn kan het basisinkomen natuurlijk niet zo gefinancierd worden. Uiteindelijk moet het fiscaal gebeuren – met belastingen dus. Dat betekent dat niet iedereen meer geld zal hebben, maar dat het basisinkomen van de arme betaald wordt door de rijke meer belasting te laten afdragen. Massainflatie is op deze manier niet aan de orde, tenzij mensen in groten getale minder gaan werken. Uit de experimenten met het basisinkomen blijkt gelukkig dat mensen nauwelijks minder gaan werken. Bovendien wordt een kleine afname in het aantal betaalde werkuren doorgaans gecompenseerd met meer onbetaald werk.

Veel belangrijker is overigens het effect van het basisinkomen op de lonen. Mensen die nu slechtbetaald maar cruciaal werk doen – schoonmakers, leraren, verpleegsters – zullen met een basisinkomen meer onderhandelingsmacht hebben. Ze kunnen immers altijd terugvallen op hun basisinkomen: een universele stakingskas. Het zou goed kunnen dat deze mensen uiteindelijk meer gaan verdienen dan de mensen met bullshit jobs in bijvoorbeeld de financiële sector. En dat is precies de bedoeling.

Hoe het ook zij: het is moeilijk (zo niet onmogelijk) om de precieze effecten van het basisinkomen op de lonen of de inflatie te becijferen. Het lijkt dan ook verstandiger om stap voor stap te experimenteren dan om in één keer een totaal nieuw systeem in te voeren.

13.Als er al zo lang voor gepleit wordt, waarom is het basisinkomen dan nog niet ingevoerd?

Weinig mensen weten dat de Verenigde Staten aan het begin van de jaren zeventig op het punt stonden een basisinkomen in te voeren. In het revolutiejaar 1968 schreven vijf prominente economen een open brief aan het Congres. ‘Een rijk land als de Verenigde Staten moet iedereen de zekerheid van een basisinkomen geven,’ schreven ze in een artikel dat op de voorpagina van The New York Times verscheen. De brief werd door maar liefst 1.200 collega-economen ondertekend.

En ja hoor: in augustus van het jaar erop stelde president Richard Nixon een bescheiden basisinkomen voor. ‘De belangrijkste sociale wetgeving in de geschiedenis van onze natie,’ noemde hij het zelfs. Uit een inventarisatie van het Witte Huis bleek dat 90 procent van alle kranten enthousiast reageerde op het plan.

Het is een bijna vergeten stukje geschiedenis. Maar wie deze periode bestudeert, realiseert zich al snel dat het heel anders had kunnen lopen. Het scheelde een haar of de VS had een basisinkomen ingevoerd – en de kans is groot dat andere landen dan waren gevolgd. Uiteindelijk liep de discussie in de VS stuk op het belangrijkste bezwaar tegen het basisinkomen: je moet werken voor je geld. Wie gelooft dat het basisinkomen een idee is waar de tijd nu echt voor is gekomen, moet zich dan ook realiseren dat het begint met een andere definitie van ‘werk.’

En bedenk: iedere mijlpaal van beschaving – van de invoering van de democratie tot de afschaffing van de slavernij – leek eens een totaal onrealistische utopie. Natuurlijk, de Zwitsers wezen in juni 2016 het basisinkomen af in een landelijk referendum. Maar in 1959 zei een meerderheid van de Zwitserse mannen ook ‘nee’ tegen het stemrecht voor vrouwen. In 1971 volgde een tweede referendum en toen stemde een meerderheid voor.

Ik denk dat we het Zwitserse referendum dus niet moeten zien als het einde van de discussie over het basisinkomen, maar als het begin.

In dit filmpje leg ik uit waarom we onze definities van ‘werk’ en ‘welvaart’ radicaal moeten veranderen voordat we kunnen overstappen op het basisinkomen.
Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

https://decorrespondent.nl/10065/basisinkomen-de-utopie-van-gratis-geld-in-13-vragen-en-antwoorden/3002414098860-36b6e0f6

Bank insider onthuld hoe de financiële wereld werkelijk werkt ✅

Afbeeldingsresultaat voor ronald bernardVolgens eigen zeggen had Ronald Bernard contact met de echte machthebbers in deze wereld.  Een club van nog geen 10  duizend mensen die de wereld besturen buiten het zicht van het publiek.

Dat wij als bevolking eigenlijk niets te vertellen hebben blijkt maar weer eens uit dit interview.

 

 

Democratie is niets meer of minder dan een manier om de bevolking te doen laten geloven dat wij wat in te brengen hebben.

Het is overigens wel opmerkelijk dat een insider dit mag vertellen, want normaal gesproken worden afvallers direct uit de weg geruimd.  Dus blijf kritisch als het over dit soort zaken gaat.

Ronald Bernhard is tegenwoordig bezig met het opzetten van een nieuw soort bank, die volgens eigen zeggen wel eerlijk werkt.  Maar dit kan natuurlijk de werkelijke opzet zijn.  Zorg dat de mensen die het systeem door hebben en dreigen de banken in diskrediet te brengen ondervangt en een alternatief biedt dat natuurlijk op de achtergrond door diezelfde elite wordt  beheerd.

 

 

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Laten de Fransen zich bedonderen door Macron ? ✅

De Fransen zijn in een keer helemaal dol met de nieuwe kandidaat Macron, die uit het niets leek op te duiken.

Maar is hij wel de man die ze denken dat hij is en is het niet iets te toevallig dat er plotseling een kandidaat op staat die geheel pro europa is ?

Want wie is deze man eigenlijk?

 • Hij werkte tussen 2004 en 2008 als Inspecteur van Financiën bij het ministerie van economische zaken in Frankrijk.
 • In 2007 diende hij als plaatsvervangend rapporteur voor een Commissie om de Franse economische groei  te verbeteren onder leiding van Jacques Attali .
 • In 2008 betaald hij € 50.000 om zichzelf uit zijn regering contract te kopen en vertrok om te werken als een goed betaalde bankier bij de Rothschild & Cie Banque .

Een man dus die heel goed weet van binnenuit hoe de financiële wereld in elkaar zit. En zoals velen wel weten wordt die gehele wereld beheerd door de familie Rothschild en hun banken.

Vervolgens wordt deze man, die dus vanuit de inner circle van Rothschilds komt, uit het niets naar voren geschoven als presidentskandidaat

Met andere woorden Macron is het Franse gezicht van de Illuminati

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Top 50 bedrijven VS stallen 1,6 biljoen dollar in belastingparadijzen ✅

De top 50 van de grootste Amerikaanse bedrijven, waaronder Apple, Pfizer, Goldman Sachs, Chevron en Wal-Mart stalden tussen 2009 en 2015 circa 1,6 biljoen dollar in belastingparadijzen – 200 miljard dollar meer dan in 2014 – zo blijkt uit een nieuw Oxfam-rapport.

Het nieuwe Oxfam-rapport Rigged Reform onthult dat Amerikaanse multinationals steeds vaker gebruikmaken van belastingparadijzen. Bovendien zetten ze politici enorm onder druk om nog meer belastingvoordelen in de wacht te slepen.

Het rapport waarschuwt ook dat door de hervormingen van het Amerikaanse belastingsysteem die president Trump voorstelt, overheden wereldwijd onderling de strijd om de vennootschapsbelasting te verlagen nog zullen opvoeren. Overheden over de hele wereld, waaronder ook ontwikkelingslanden, lopen door deze fiscale concurrentiestrijd miljarden aan belastinginkomsten mis.

Het rapport stelt vast dat:

 • De 50 grootste Amerikaanse bedrijven gebruikmaken van een netwerk van tenminste 1.751 dochterondernemingen in belastingparadijzen. Zij registreerden daardoor tussen 2009 en 2015 circa 1,6 biljoen dollar winst in belastingparadijzen. Ten opzichte van 2014 is dat een toename van 200 miljard dollar en 143 dochterondernemingen die geregistreerd zijn in belastingparadijzen.
 • De 50 multinationals gaven in de periode 2009-2015 2,5 miljard dollar uit aan het beïnvloeden van de Amerikaanse overheid. Hiervan werd 352 miljoen dollar besteed aan het lobbywerk voor fiscale voordelen. Dit hielp hen om 423 miljard dollar aan belastingvoordelen te krijgen. Oxfam schat in dat elke dollar die deze bedrijven investeerden in het lobbyen voor gunstiger belastingregels, 1.200 dollar aan belastingvoordelen opleverde.
 • Een door Trump geplande belastingmaatregel zou de 50 grootste bedrijven een eenmalige belastingkorting opleveren van 312 tot 327 miljard dollar. Hier stopt het niet. Trump plant verder nog vergaande hervormingen zoals een verlaging van de belastingtarieven en andere fiscale voordelen.

Het Oxfam-rapport toont aan hoe de fiscale hervormingen die president Trump voorstelt in de eerste plaats de rijksten in de maatschappij bevoordelen. Dit ten koste van de armste gemeenschappen, zowel binnen als buiten de VS. Ook de voorgestelde verlaging van de Amerikaanse vennootschapsbelasting, van 35 procent naar 15 procent, komt vooral multinationals ten goede.

Ook België onder druk

De vele belastingvoordelen en het voorstel om de vennootschapsbelasting in de VS te verlagen past binnen de vernietigende fiscale concurrentiestrijd die landen wereldwijd voeren om investeringen van bedrijven aan te trekken. Zo daalde het gemiddelde tarief voor vennootschapsbelasting van de G20-landen van 40 procent, 25 jaar geleden, naar minder dan 30 procent vandaag. Ook Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België, die onder leiding van minister Van Overtveldt de vennootschapsbelasting wil verlagen van 33,99 procent naar 25 procent, doen mee aan deze concurrentiestrijd.

Ook België ondergaat druk van deze grote Amerikaanse bedrijven. Zo zette de machtige Amerikaanse bedrijvenlobby “Amcham” de Belgische overheid vorig jaar onder druk om de vennootschapsbelasting te verlagen met behoud van de schadelijke notionele interestaftrek.

Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker ‘eerlijke belastingen’:

“Overheden moeten de fiscale concurrentiestrijd dringend stoppen. In plaats daarvan moeten ze samenwerken en multinationals verplichten hun eerlijke deel van de belastingen te betalen. Oxfam roept de Europese landen op om een leidersrol op te nemen en op het internationale toneel te pleiten voor fiscale transparantie en harmonisatie. Het is tijd voor politieke daadkracht en moedige politici die zich niet laten bespelen door de machtige bedrijvenlobby, maar wel door het algemeen belang.”

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: Top 50 bedrijven VS stallen 1,6 biljoen dollar in belastingparadijzen – DeWereldMorgen.be

De negatieve rente is in aantocht ✅

Bijna niemand heeft het in de gaten of durf het te zeggen, maar de banken drukken zoveel papier geld bij dat je niet meer kunt spreken over inflatie. Het gaat in deze video over dollars. Maar voor de euro geldt hetzelfde.
Wanneer de banken alle saldo’s contant uit zouden moeten betalen aan alle Europese rekeninghouders. Dan zou er nooit voldoende papiergeld en munten genoeg zijn om te verzilveren. Dat heet dan bankroet.
Dan wordt alles en onbetaalbaar.
Negatievere rente op je spaargeld ligt al op de roer.

De Triodosbank heeft de rente al op 0 gezet en sluit negatieve rente niet uit.

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

 

Wat je zou moeten weten over de banken ✅

Afbeeldingsresultaat voor corrupt bankerNa een faillissement van mijn eigen bedrijf , waarin de bank een behoorlijke grote rol speelde, ben ik me gaan verdiepen in de bankwereld.

En ik kan je zeggen dat ik daar niet vrolijk van werd en op zijn minst erg verbaast over was hoe zij te werk gaan.

Ik heb een aantal van deze “ontdekkingen” hier op een rijtje gezet.

Wist je dat;

 • Banken zelf geld mogen creëren door het verstrekken van leningen ( schuld) en hiervoor maar 4 % eigen vermogen hoeven te hebben
 • De Nederlandse bank en bijna alle nationale banken ter wereld voor het grootste deel privé bezit zijn van de Rothschild familie
 • Dat alle banken ter wereld uiteindelijk verantwoording moeten afleggen aan de grote banken die allemaal eigendom van de Rothschild zijn
 • Het financiële centrum van de wereld zich in Londen bevindt, in een gedeelte dat City of London heet. Maar dat dit gedeelte van Londen een onafhankelijke staat is die aan geen enkele organisatie verantwoording hoeft af te leggen ( vergelijkbaar met Vaticaanstad)
 • Door deze machtspositie van de banken , bijna elke euro voor bijna 50% bestaat uit rente die natuurlijk bij die zelfde banken weer terug komt
 • Het systeem dat deze banken hanteren vergelijkbaar is met een piramide spel en dus gedoemd is te crashen, wat dan ook  van tijd tot tijd bewust gebeurt om weer ruimte te scheppen voor nieuwe leningen
 • Dat er nog maar 4 landen op de wereld zijn die geen nationale bank van de Rothschilds hebben, Cuba, Noord-Korea, Venezuela en Syrië .   en dat zijn wel de landen waar Amerika nu heel erg druk mee bezig is om een vinger in de pap te krijgen.

Uit het bovenstaande kun je wel herleiden hoeveel invloed de banken en daarmee de Rothschilds hebben op deze wereld.   om dit te benadrukken hier een uitspraak van Mayer Amshel Rotschild:

 Het me niet uit wie er in de regering zit, als ik de financiën van hun maar beheer 

Afbeeldingsresultaat voor rothschild if i own the bank

Vorige week heb ik diverse politieke partijen aangeschreven om te polsen wat zij hiervan vinden en misschien nog wel belangrijker hier aan denken te doen.   Misschien wel een zinloze actie als je beseft hoever de macht reikt van de bankenwereld, maar toch hoop ik dat er mensen wakker worden en zien hoe wij met zijn allen in een val zitten die door ons zelf in stand wordt gehouden.

Want willen wij niet allemaal graag die nieuwe auto, die eigenlijk te duur is?  Of dat andere huis wat nog groter is?   Kortom het is deze banken gelukt om ons boven onze stand te laten leven en dit met leningen te laten bekostigen.  Leningen van niet bestaand geld waarover wij echte rente moeten betalen.

Daarom moeten tegenwoordig ook bijna alle leden uit een gezin werken, de man de vrouw en als het kan ook de kinderen zo vroeg mogelijk.  Allemaal om de banken nog meer te spekken. Want dat doen we met zijn allen.

We kunnen ook iets langer sparen en iets minder wensen hebben ,  dan kost het ons uiteindelijk minder en zijn we meer tevreden.   Want alles wat je leent betaal je uiteindelijk, misschien via allerlei omwegen, wel dubbel.

Afbeeldingsresultaat voor rothschild if i own the bank

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

'Door de bank genomen' laat zien hoe we financieel genaaid worden ✅

De voornaamste reden dat Joris Luyendijk’s bankenboek ‘Het kan niet waar zijn’ zo bijzonder is en het tot ver over de grenzen gretig wordt verslonden, is dat hij het steeds vaker als ‘onmenselijk’ en ‘amoreel’ gekenschetste banksysteem niet beschrijft als een kwaadaardige UFO die op een goed moment op aarde landde, maar als een door mensen tot leven gewekte en in stand gehouden systeem van waanzin. Iedereen die de moeite heeft genomen het boek uit te lezen en de inhoud te laten bezinken, komt welhaast tot de conclusie dat in hem of haar, ergens, ook die waanzin verborgen zit, die aanleg voor hebzucht, voor ‘meer-meer-meer’. En dat het bankensysteem dus, in zekere zin, een reflectie vormt van onze collectieve psychologie van de voorbij decennia. Van ons geestelijke woestijnlandschap, zo je wilt. Op een heel andere, meer populistische  leest is het boek ‘Door de bank genomen’ van George van Houts geschoeid: hier wordt wél een kwaadaardige UFO geïntroduceerd, zijnde een toplaag van bankiers en superrijken die de rest van ons, ‘de 99 procent’, als het ware gevangen houdt in een corrupt belangenspel, dat zorgvuldig bewaakt en afgeschermd wordt door een financiële elite, die zichzelf het alleenrecht op geldcreatie heeft toebedeeld. In dit wereldbeeld zijn de rollen helder verdeeld: bovenin zitten de schurken en wij zijn allemaal slachtoffer.

Klootjesvolk & smerige polissen

bank-houtsDat ‘Door de bank genomen’ zo in elkaar zit, hoeft geen bevreemding te wekken, want George van Houts is een theatermaker. Zijn eerste zorg is het om schouwburgen vol te krijgen. En een meeslepend verhaal op de planken te brengen, dat spraakmakend en, als het even kan, scandaleus is. Het boek leest dan ook als één lange instructie over hoe je de gehele mensheid kunt ‘naaien’. Het meest extreme voorbeeld hiervan is het hoofdstuk dat gewijd is aan de DSB-bank, en dat het doet voorkomen alsof de DSB-bank het resultaat is van een zorgvuldig in elkaar gestoken kongsi tussen invloedrijke VVD-ers (waaronder Gerrit Zalm), die ‘volksjongen’ Dirk Scheringa aanstellen om het klootjesvolk via smerige polissen, leningen en andere kleine-lettertjes-producten het geld uit de zakken te kloppen. Zoals wel meer in ‘Door de bank genomen’ is het wat één dimensionaal, maar leest het lekker weg. En de bijgaande foto van een gemeen lachende Gerrit Zalm, aan tafel bij Dirk Scheringa, voedt de suggestie dat er Hele Slechte Mensen bestaan, en dat die mensen helaas ook nog op iets te belangrijke posities zitten.

‘Eerst uitgelachen, nu niet meer’

Toch heeft ‘Door de bank genomen’ ook nog een andere, meer lovenswaardige dimensie: die van de volkseducatie. In het boek wordt helder en geduldig uitgelegd dat mensen die denken dat ze geld bezitten uitstervende domoortjes zijn. Want als jij, ik noem maar wat, anderhalve ton op jouw bankrekening hebt staan, betekent dat helemaal niet dat je dat geld ‘hebt’, dat het van jou is, maar dat je – slechts – een vordering op de bank hebt van anderhalve ton. Hopelijk in de wetenschap dat de banken belachelijk lage buffers aanhouden van circa drie procent van de uitstaande geldhoeveelheid. De gillende trucs waarmee het banksysteem zichzelf overeind houdt (neem het fenomeen ‘rente’), heeft van auteur George van Houts een activist gemaakt, die met een schuin oog naar alternatieve geldsystemen als de Bitcoin kijkt om het huidige bankensysteem omver te werpen. Naar eigen zeggen is Van Houts geen vergeefse activist. ‘Toen we twee jaar geleden met onze voorstelling begonnen, werden we uitgelachen door de mensen van de Rabobank. Dat is niet meer zo. Vaak zie ik ze na de voorstelling wit weggetrokken aan de bar staan.’

Visionair of zuurpruim?

Van Houts heeft zelf, als uiterste consequentie, bijna geen geld meer op zijn bankrekening staan. Vertelde hij in de TROS Nieuwsshow. Is hij daarmee een visionair of een zuurpruim?

‘Door de bank genomen’, George van Houts, Uitgeverij Q, 204 pagina’s, 18,50 euro

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: ‘Door de bank genomen’ laat zien hoe we financieel genaaid worden | ThePostOnline

Wil de politiek nu echt de banken aanpakken! ( vervolg )✅

Afbeeldingsresultaat voor geld als schuldVandaag kreeg ik ook een reactie van GroenLinks over geldcreatie door banken. Gisteren plaatste ik een artikel over het feit dat banken zichzelf het recht hebben gegeven om geld te creëren.    Omdat ik niet begrijp dat de politiek hier niets tegen doet , heb ik diverse politieke partijen een mail gestuurd met de vraag wat zij er van vinden en belangrijker wat zij er tegen gaan doen.

Heel toevallig verscheen er vandaag een nieuwe video op handjecontantje.org die over dit onderwerp gaat en die ik jullie niet wil onthouden omdat in deze film zeer duidelijk wordt uitgelegd wat er precies mis is in onze samenleving.

Daarnaast kreeg ik ook een reactie van GroenLinks over geldcreatie door banken , die ik hieronder heb weergegeven

Beste René,
De macht van de banken en hun taak van geldcreatie is een erg complex thema! GroenLinks heeft hier wel over nagedacht. Om te beginnen vinden we dat de buffers van de banken fors omhoog moeten zodat de risico’s die ze nemen niet op de belastingbetaler afgewenteld wordt. Risicovolle zakenbankactiviteiten en handel voor eigen rekening van banken worden gescheiden van de spaartegoeden voor consumenten en bedrijven. Wij zijn dus voor een strikte scheiding tussen zakenbanken en nutsbanken. 
Meer weten? Kijk dan hier eens! Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,
Emile
Team Online

Ook deze partij ziet wel dat er problemen zijn maar geeft niet duidelijk weer wat zij er aan willen doen, want het verhogen van de buffer is geen oplossing,  het verminderd alleen een klein beetje het risico maar pakt het probleem in beginsel niet aan.
Ook hier maar weer een mail achteraan gestuurd om duidelijker te krijgen wat GroenLinks nu echt aan dit grote probleem wil gaan doen.
Want hoe je het ook went of keert een bedrijf dat van de overheid zelfstandig geld mag maken is gedoemd om problemen te veroorzaken waar elke burger last van zal hebben.   Behalve een klein clubje natuurlijk die deze  banken bezitten.
wordt vervolgt

Wil de politiek de banken nu echt aanpakken of niet ? ✅

Afbeeldingsresultaat voor geld als schuldZo vlak voor de verkiezingen wilde ik toch wel eens weten van de verschillende partijen hoe zij denk over eigenlijk het grootste probleem in onze samenleven.  En dat is geld creatie door de banken.

De banken hebben zich door de eeuwen heen zelf het recht verschaft om buiten de overheden om zelf geld te creëren door middel van het uitschrijven van leningen. Dus door het creëren van schuld.

In het kort komt het er op neer dat wanneer je een hypotheek afsluit van bv 200000 euro de bank officieel maar 4% in kas hoeft te hebben dit komt neer op 8000,–

Met deze 8000,– als onderpand kunnen ze dus 192000 euro creëren zonder dat daar wat tegenover staat.   Vervolgens wordt je over een periode van 30 jaar een rente berekend van nu ongeveer 3%

Per jaar is dat 6000,– aan rente en dat 30 jaar lang . Dit komt neer op 180.000,– euro.

Aan het eind van die 30 jaar moet je vervolgens ook nog eens die 200000,– terug betalen.

De bank heeft dan met een investering van 8000,– euro een bedrag van 372.000,– gecreëerd !!!

Waar jij keihard, vaak met z’n tweeën want 1 kostwinner kan dit niet meer opbrengen, voor gewerkt hebt.  Terwijl de bank met een minimale investering een ongekend hoog bedrag binnen hengelt.

Maar we horen over deze geld creatie in het nieuws over andere media  nooit iets, terwijl het een zeer groot probleem is . Het geeft banken een ongekende macht omdat zij beschikken over een onbeperkte bron van geld.

Maar wat ik dus zelf veel erger vind is dat de politieke partijen hier in hun verkiezingsprogramma geen punt van maken en het zelf in de meeste gevallen niet eens vermelden.

Dus heb ik de alle grote partijen een mail gestuurd;

Beste mensen ,

Ik verbaas mij al een aantal jaren over de macht die banken hebben.
Maar vooral dat de politiek hier niets tegen doet.  
Banken hebben zich,in deze samenleving, op een of ander manier, zelf het recht verschaft om geld te creëren door schuld.
Mijns inziens is dit het grootste probleem in onze samenleving maar  je hoort er nooit wat over in de media , maar nog erger ook niet in de politiek.
Wat vindt u van deze machtspositie die banken hierdoor hebben en wat wilt u hier aan gaan doen? 
Graag hoor ik jullie standpunt in deze, mede omdat op jullie site hierover ook niks te vinden is 
Met vriendelijke groet,
René 
De SP reageerde als eerste en voorlopig enige, maar ik hoop natuurlijk op meer reacties die ik dan zal weergeven.
Hier de reactie van de SP:

Beste Rene,

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie.

De financiële crisis is het bewijs geweest dat banken en andere financiële ondernemingen niet zonder goede regels en sterk toezicht kunnen. Banken, verzekeraars en beleggingsfondsen zijn erg goed voor zichzelf geweest, maar zijn het belang van de rest van de maatschappij vergeten.

Banken zijn in de crisisjaren overeind gehouden met belastinggeld. Het is tijd dat de banken nu op hun beurt de maatschappij terug gaan betalen. De bankenbelasting, waarmee banken de kosten terugbetalen van de operaties waarmee ze zijn gered, gaat omhoog.

Om de bankensector veiliger te maken stellen we een maximum aan de omvang van banken. De buffers die ze verplicht moeten aanhouden worden fors verhoogd. Tevens willen we een scheiding tussen spaar- en zakenbanken, om te verhinderen dat banken kunnen gokken met het spaargeld van hun klanten.

Er komt wat de SP betreft een nationale volksbank: een publieke bank waar ons spaargeld veilig is en bonussen en woekerwinsten niet voorkomen. Deze bank kan ook helpen het vertrouwen van mensen in het bankwezen te herstellen. De volksbank kan verder een voorbeeld zijn voor andere financiële instellingen. SNS blijft in overheidshanden.

Medewerkers in de financiële sector moeten anders worden beloond. Er wordt een einde gemaakt aan de bonuscultuur, zodat het nemen van onverantwoorde risico’s niet meer wordt beloond. De wettelijke mogelijkheden moeten worden onderzocht om bankiers persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, indien zij willens en wetens misbruik maken van het financiële systeem voor eigen gewin.

Banken moeten meer verantwoording afleggen over de maatschappelijke consequenties van de leningen die ze verstrekken. Spaarders krijgen het recht om te weten wat banken met hun spaargeld doen.

We beschermen de privacy van de klanten van banken. Betaalgegevens mogen daarom niet commercieel worden uitgebuit.

Met banken worden afspraken gemaakt om te voorkomen dat er steeds meer bankkantoren en geldautomaten verdwijnen. Om een goede toegang tot contant geld te behouden wordt daarbij een minimaal voorzieningenniveau vastgelegd.

Internationale speculatie leggen we aan banden, door de handel in derivaten in te perken, marktmanipulatie hard aan te pakken en door een transactietaks (Tobintaks) in te voeren.

Om te voorkomen dat klanten met slechte producten, zoals woekerpolissen, worden opgezadeld, worden nieuwe financiële producten alleen op de markt toegelaten nadat ze zijn getoetst door de financiële toezichthouders.

Zie ook de stevige kritiek die wij hadden op ING die zelf mee mocht schrijven aan een wet waar wij hard tegen hebben geprotesteerd. https://www.businessinsider.nl/ing-schreef-mee-met-wet-over-fiscale-aftrek/

Met vriendelijke groet,
Ewa Slutzky
Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico, 10%  verhoging van minimumloon en AOW, een nieuwe studiebeurs, lagere huren en meer zeggenschap van mensen over hun omgeving. Dit zijn speerpunten in ons verkiezingsprogramma. Pak de Macht. Stem SP op 15 maart!

Zoals je kunt lezen spreekt hieruit wel de zorg dat de banken teveel macht hebben, maar het onderwerp geldcreatie wordt niet genoemd.  Ik heb dus vervolgens er nog maar een mailtje gestuurd om dit aan te geven.   Waarop alweer heel snel het antwoord volgde;

Beste Rene,

Hartelijk dank voor je reactie. Ik zie dat mijn collega inderdaad niet beantwoord heeft wat wij nu van geldcreatie door banken vinden. Ik kan u vertellen dat wij het afgelopen jaar geldcreatie meerdere keren op de agenda van de Tweede Kamer hebben gekregen. Op voorspraak van SP financiën woordvoerder Arnold Merkies heeft de Tweede Kamer onder andere gedebateerd over het voorstel van “Ons Geld”. Voor meer informatie over dit burgerinitiatief en ons standpunt daarover verwijs ik u graag naar de volgende link: https://www.sp.nl/nieuws/2016/03/merkies-wil-onderzoek-naar-winst-banken-uit-geldschepping

Verder zijn wij met u van mening dat de huidige schuldeneconomie niet houdbaar is. Het feit dat al het geld dat door banken in de wereld gebracht wordt, in feite schuld is vraagt op de lange termijn hoe dan ook om problemen. Reeds in 2015 riep Arnold Merkies trouwens al op tot een fundamenteel debat over het geldstelsel: https://www.sp.nl/nieuws/2015/02/merkies-hoogste-tijd-voor-debat-over-ons-geldstelsel

Wij snappen, met u, niet waarom zo’n fundamenteel onderwerp niet wat meer aandacht krijgt in de pers, maar nu weet u dus dat wij de SP het onderwerp zeker scherp in het vizier heeft.

Ik hoop uw mail hiermee voldoende beantwoord te hebben en hoop op uw stem te kunnen rekenen op 15 maart!

Met vriendelijke groet,

Mike van Heumen
Medewerker financiën SP Tweede Kamerfractie

De SP geeft hier dus wel mee aan het probleem te onderkennen maar een echt actieplan om dit op korte termijn aan te pakken blijkt niet uit dit antwoord.
Het blijft voor mij nog steeds heel vreemd dat een onderwerp waarmee wij allemaal te maken hebben en dat dagelijks ons leven beheerd zo weinig aandacht krijgt !
Wordt vervolgt !!
Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

De wereld als slavenkolonie ✅

Afbeeldingsresultaat voor slaven

De wereld is een slavenkolonie. Die slavenkolonie wordt gerund en beheerd door één misdaadsyndicaat. De populatie van de kolonie bestaat uit twee soorten mensen: de eigenaren, en de slaven.

Uiteraard vereist het runnen van zo’n misdaadsyndicaat een organisatiestructuur. In de huidige situatie is het syndicaat daarom onderverdeeld in een aantal afdelingen, elk met een eigen functie.

Afbeeldingsresultaat voor rothschilds– Het strategisch topmanagement

Hier bevindt zich de top van het syndicaat. Het zijn de eigenaren ervan. Hier worden de strategieën ontwikkeld die de macht en rijkdom van deze top moeten vergroten. Daarnaast wordt hier bepaald hoe de andere afdelingen moeten functioneren. Die andere afdelingen werken als instrumenten ten bate van de macht en rijkdom van deze top. De leden komen met enige regelmaat bij elkaar in de vorm van “denktanks” zoals de Bilderberggroep. Alleen in deze groep is de volledige agenda van het syndicaat bekend.

Afbeeldingsresultaat voor je suis charlie  wereldlijdersHet uitvoerend management

Dat zijn de regeringen van de wereld. Zij zijn de uitvoerende organen van het syndicaat. Deze afdeling vaardigt (op bevel van het topmanagement) de regels (wetten) uit, voert de dagelijkse controle over de slaven, bestuurt het geweld dat op de slaven losgelaten wordt (leger, politie) en int de belastingen die indirect bijdragen aan het verdienmodel van het syndicaat. Het is het dagelijks management en het dient als incassobende, slavendrijver en bestraffer. Deze afdeling vormt een potentieel risico omdat ze beschikt over wapens. Dit risico wordt onschadelijk gemaakt door deze afdeling volledig afhankelijk te maken van het topmanagement door middel van onaflosbare schulden.

Afbeeldingsresultaat voor multinational– Het commercieel management

Dat is het monetair/kapitalistische systeem. Dit is het uiteindelijke verdienmodel van het syndicaat. Hier wordt zoveel mogelijk waarde die de slaven met hun arbeid leveren, geconfisqueerd door het syndicaat. Deze afdeling gebruikt daarbij de instrumenten banken en rechtspersonen (NV’s, BV’s etc.) waarvan het topmanagement eigenaar is. Hier wordt zowel vrijwel alle arbeid geleverd door de slaven (werknemerschap) als vrijwel alle opbrengst daarvan afgenomen van de slaven. Het middel dat wordt ingezet is geld/schuld.

Afbeeldingsresultaat voor media Het PR-management

Deze afdeling houdt zich bezig met perceptiemanagement. Het doel is te voorkomen dat de slaven beseffen dat het syndicaat bestaat en wat de werkelijke aard ervan is. Het middel dat hiervoor gebruikt wordt, is liegen. Het doel van liegen is de slaven te laten geloven dat de afdelingen van het syndicaat (en het syndicaat zelf) niet de bedoeling hebben om op de slaven te parasiteren, maar ze te beschermen. Deze afdeling kennen we onder de noemer: media.

De bovenstaande afdelingen moeten natuurlijk bemand worden. Het syndicaat verleent hiervoor privileges aan een aantal slaven. Die privileges variëren van een bescheiden inkomen als ambtenaar, tot een topinkomen in de bancaire sector, of van lokaal bestuurder tot enige bescheiden macht als politicus etc.

In ruil voor die privileges, nemen deze slaven een afgebakende taak op zich. Veruit de meeste van deze slaven zijn zich er niet van bewust dat ze deel uitmaken van het misdaadsyndicaat. Ze overzien alleen hun eigen taak en geloven een eerzaam beroep te hebben.

De topslaven zijn zich daar vaak meer bewust van, maar hun beloning is dusdanig groot dat het belang van positiebehoud groter is dan de roep van het geweten. Slaven met een gezond ontwikkeld geweten, komen voor deze posities niet in aanmerking.

Deze organisatie van het misdaadsyndicaat functioneert op zich prima, maar kent een aantal kwetsbaarheden. Ten eerste werken er bij de verschillende afdelingen betrekkelijk veel mensen. Die moeten allemaal bestuurd worden en dat is niet erg efficiënt. Ten tweede kan het syndicaat alleen voortbestaan zolang de slaven niet beseffen dat het om een misdaadsyndicaat gaat. Dat maakt het hele systeem kwetsbaar voor plotselinge bewustzijnsgroei onder de slaven.

Om die reden, wil het strategisch topmanagement (tevens de eigenaren van het syndicaat) het met minder submanagement gaan doen. Daarnaast wil het minder afhankelijk worden van het geloof van de slaven. Het moet eenvoudiger, efficiënter en (voor de eigenaren) veiliger.

Om deze redenen, moet de organisatiestructuur op de schop. Het nadeel daarvan is dat de slaven gehecht zijn aan deze structuren, en daarom een eenzijdige verandering niet zomaar zullen accepteren. De oplossing hiervoor is het opzettelijk creëren van problemen (crisis) en het hiermee scheppen van een situatie van “overmacht”. En die overmacht moet vervolgens maatregelen rechtvaardigen die zonder die overmacht niet aanvaard zouden worden.

Afbeeldingsresultaat voor elektronisch betalenMaatregelen zoals directe individuele elektronische controle over het gedrag van alle slaven en een nieuw elektronisch verdienmodel (100% centraal gecontroleerd, digitaal geld) dat tevens het geweld van het uitvoerend management grotendeels overbodig maakt. De slaven kunnen dan immers bij ieder ongewenst gedrag, individueel en volautomatisch uitgesloten worden van de toegang tot voedsel en andere zaken die een levensvoorwaarde zijn voor die slaven. Zonder te kunnen teruggrijpen op anonieme contante betaling. Niet gehoorzamen betekent dan niet eten.

Daarnaast is het uitvoerend management (regeringen) nu erg versnipperd en dus is het besturen ervan omslachtig. Dit moet dus worden samengevoegd tot één afdeling (één wereldregering, met één wetgeving, één leger etc.)

Op dit moment is er dus een reorganisatie gaande binnen het misdaadsyndicaat. Dit om te voorkomen dat het “wakker worden” van de slaven het einde van het syndicaat zal betekenen.

Dit brengt echter wel een risico met zich mee: door alle veranderingen, zouden de slaven versneld tot ongewenste inzichten kunnen komen. Bijvoorbeeld het inzicht dat ze slaven zijn. Gerund door een misdaadsyndicaat. En dat ze zich – vóór de voltooiing van de reorganisatie – daarvan bevrijden. Ze zijn immers in een overgrote meerderheid en alleen hun geloof houdt ze gevangen….

Spannende tijden dus.

Bron: Planeet aarde als slavenkolonie | World Unity