Categorie archief: Nieuwe Wereld Orde

Het grote complot van de onzichtbare elite. Zoveel macht heeft de diepe staat, ook in Nederland

Democratisch gekozen leiders hebben het in de meeste landen niet voor het zeggen. Een onzichtbare en invloedrijke elite oftewel de diepe staat heeft de macht, zo stelt Willem Middelkoop in het programma Nieuwsweekend.

De oorsprong van deze diepe staat ligt volgens hem bij de Britse aristocratie en imperialist Cecil Rhodes.

Lees verder Het grote complot van de onzichtbare elite. Zoveel macht heeft de diepe staat, ook in Nederland

Verenigde Staten leveren geavanceerde wapens aan IS-terroristen. 

Terroristen van Islamitische Staat (IS) worden in Syrië door de Verenigde Staten voorzien van geavanceerde wapens. Dat blijkt uit onderzoek van de Turkse krant Yeni Safak.

De krant toont daarmee aan dat Washington de terroristen in het Arabische land rechtstreeks steunt.

Lees verder Verenigde Staten leveren geavanceerde wapens aan IS-terroristen. 

De VS is gecreëerd door de Vrijmetselarij die nu werken aan de Nieuwe Wereld Orde ✅

Democratie en vrijheid zijn illusies die geleidelijk als de ochtendmist aan het verdwijnen zijn. Onze regeringen vragen aan de kabbalistische bankiers (de vrijmetselaars) om krediet – als kinderen om hun zakgeld. Regeringen zijn slechts een sluier voor deze bankiers. ‘Succesvolle’ mensen zijn hun handlangers. Vrijmetselaars hebben elke belangrijke sociale instelling onder controle: de overheid, de media, bedrijven, het leger en de justitie, de onderwijsinstellingen en de kerk. De mensheid wordt als in een plantage geconstrueerd ten behoeve van de kabbalistische bankiers en hun god Lucifer.

Blinde leiders zijn jullie, die de muggen uit hun drank ziften, maar een kameel wegslikken! (Mattheüs 23:24)

Zoals de historicus Bernard Fay hieronder uitlegt, werd de Verenigde Staten opgericht om de agenda achter de Amerikaanse buitenlandse politiek te implementeren. De meeste Amerikanen bespotten mensen die praten over samenzweringen, maar de Amerikanen weten niet dat hun land door de vrijmetselarij werd gecreëerd. Vrijmetselaars stelden de grondwet op en ondertekenden de verklaring van onafhankelijkheid.

De zogenaamde ‘Indianen’ die thee in de haven dumpten waren vrijmetselaars. Ook Paul Revere en zijn Minutemen en George Washington en de meeste van zijn generaals waren vrijmetselaars. De markies de La Fayette werd gemeden totdat hij toegetreden was tot de vrijmetselaars. Minstens 20 van de 42 Amerikaanse presidenten waren ‘broeders’ in de vrijmetselarij (HIER).

De vrijmetselarij is de Satanskerk
Deze is vermomd als een broederlijke mystieke filantropische orde. Het is een front voor de Illuminati (vrijmetselaars & kabbalistisch joods) centrale bankiers die de VS creëerden als een manier om hun agenda van een nieuwe wereldorde te implementeren. In de woorden van de maçonnieke ouderling Manley P. Hall, moeten we het plan der eeuwen perfectioneren, hier de machine opzetten voor een wereldwijde broederschap van naties en rassen(“The Secret Destiny of America,” 1944, p.3).

De vrijmetselaars hebben in het Amerikaanse volk idealen geplant; idealen als burgerlijke vrijheden, gelijke kansen en geen belasting zonder vertegenwoordiging, idealen die vandaag de dag nog steeds gelden. Maar ze waren alleen bedoeld om aan de macht te komen. Zoals je wellicht hebt gemerkt, zijn deze beloften niet bedoeld om te worden nagekomen. Politici vertegenwoordigen het volk helemaal niet.

Politici zijn vrijmetselaars en zij vertegenwoordigen de doelstellingen van de vrijmetselarij, dat wil zeggen, de kabbalistische joodse wereldtirannie. De meeste historici zullen dit niet vertellen. In de woorden van Upton Sinclair: “Het is moeilijk om een man iets te laten begrijpen, als zijn salaris afhankelijk is van zijn niet-begrijpen.”

Bernard Fay

Maar één historicus heeft de waarheid onthuld. Bernard Fay (1893-1978) was een in Harvard opgeleide Fransman. Hij wordt door zijn boek uit 1935 beschouwd als een ‘anti-vrijmetselaar’. Het boek: Revolution and Freemasonry: 1680-1800 (de vrijmetselarij en de revolutie: 1680-1800)  is één van de weinige die de omvang van maçonnieke deelname in de VS en Franse revoluties beschrijft. Hij had toegang tot de archieven van de vrijmetselaars in de VS en Europa.

Zijn boek is in feite een sympathiek portret van de vrijmetselarij en heeft geen verwijzingen naar het occulte karaktar ervan. Maar, als een Fransman ten tijde van Vichy, hielp hij tijdens de Tweede Wereldoorlog de nazi’s vrijmetselaars te identificeren. Hij werd na de oorlog gevangen gezet en kreeg in 1952 van Charles De Gaulle gratie. Want voor korte tijd, tijdens de nazi-bezetting van Frankrijk (1940-1944), werd de Vrijmetselarij getrakteerd op de verdiende straf. En die werd door een intellectueel uitgedeeld, Bernard Fay genaamd, en niet door een grote strijdersmacht.

Bernard Fay was lid van het ‘College de France’ en directeur van de nationale bibliotheek, en had een onderzoekscommissie opgezet, die de vrijmetselaars volledig had opgedoekt. Hij werkte met de Franse president Philippe Petain samen én de Duitse gestapo en stelde een lijst op van zo’n 170,000 (!) Vrijmetselaars, actief in Frankrijk. Hiervan waren er 989 naar concentratiekampen gestuurd en hadden er 549 de kogel gekregen. Een kleine 3000 Vrijmetselaars verloren hun dagelijks werk. Wettelijk werd er een decreet aangenomen, waarbij vrijmetselaars verplicht werden, zich te melden bij de autoriteiten, wanneer ze intraden in de loge-van-vrijmetselaars.

Fay slaagde er ook in het geheime archief van de Grand Orient-lodge in Parijs te pakken te krijgen en die van verschillende lodges in het land. Hij vatte de informatie uit deze archieven sámen in de nationale bibliotheek, de ‘Biblioteque National’ en schreef op basis van deze informatie zelfs een maandelijks tijdschrift, getiteld ‘Les Documents Maconniques’.

De grote artikelen uit dit maandblad, hadden titels als ‘Vrijmetselarij en de corruptie van Moraal’, ‘Vrijmetselarij tegen de Staat’ en ‘De Leugen van de Vrijmetselaars’. Fay produceerde in 1943 zelfs een film over zijn bevindingen, onder de titel ‘Forces Occultes’ (vert. ‘Occulte krachten’) die een beeld gaf van de misstanden in de wereld van de vrijmetselarij, wereldwijd.

De film handelt over de jonge parlementair die lid wordt van de vrijmetselarij om zijn carrière een boost te geven. Aldus leert hij hoe de joodse illuminatie dubieuze zaken financiert in Engeland en de Verenigde Staten de vrijmetselaars ‘benut’ om Frankrijk in een oorlog tegen Duitsland te betrekken. In 1949 werd de regisseur van deze film gefusilleerd als collaborateur. Wil je deze film zien, dan kun je dit via YouTube doen, in een Engelstalig ondertitelde versie:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. Die regering waarvan zij geloven dat deze goddelijk is zal het Britse Rijk zijn. Alle religies zullen zijn doordrongen van het jodendom. De massa ziet dit niet.

En allen zullen vallen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van de vrijmetselarij.

– Generaal George Cornwallis (1781)

oud-VS-president Franklin Delano Roosevelt was een van de bekende Vrijmetselaars.

Masonisch Amerika..
Fay legt uit, dat rond 1770 de Verenigde Staten bestond uit 13 geïsoleerde koloniën met heel verschillende regeringen, verschillende religieuze voorkeuren, douaneregels, raciale profielen en sociale en politieke structuren. Er was sprake van intense rivaliteit en grote tegenstellingen. Het duurde bijvoorbeeld drie weken om een brief van Georgia naar Massachusetts te sturen.  De vrijmetselarij legde in zijn eentje de basis voor nationale eenheid in Amerika, omdat [als een geheim genootschap] het verspreid kon worden over alle koloniën, gestaag en stil.

De vrijmetselarij zorgde voor een heel beperkte, maar zeer prominente klasse van mensen, met een groot gevoel van Amerikaanse eenheid, zonder dit… zouden de verenigde staten niet bestaan. (p. 230) In 1760 was er geen stad, groot of klein, waar de vrijmetselarij niet haar web had gesponnen. Overal werd broederschap en eenheid gepredikt.” (230)

Benjamin Franklin, een grootmeester van een Franse lodge, verzamelde miljoenen franken, cruciaal voor de financiering van George Washingtons leger. Hij was de eerste die een concreet actieplan indiende bij het Congres voor militaire samenwerking en een politieke federatie die alle koloniën vertegenwoordigde. Hij vestigde een keten van maçonnieke kranten in alle koloniën. Je kunt wel raden waar hij het geld vandaan had. George Washington en zijn bijeengeraapte zootje van een leger hielden de geest van onafhankelijkheid in leven. Hij organiseerde militaire lodges en nam persoonlijk deel aan hun activiteiten. Op 27 dec. 1778 liep hij vooraan in een parade nadat Philadelphia was heroverd:

Aan het hoofd van een plechtige processie bestaande uit 300 broeders, liep Washington in volledige vrijmetselarij-kleding met zijn zwaard aan zijn zijde. Alle juwelen en insignes van de broederschap pronkten op zijn revers. Zo liep Washington tot aan Christ Church. Daar werd een maçonnieke heilige dienst gehouden. Dit was de grootste maconnieke parade die ooit in de nieuwe wereld was gezien. (246)

Alle stafofficieren van Washington waren door hem vertrouwde vrijmetselaars. Alle toonaangevende generaals van het leger ook: Alexander Hamilton, John Marshall, James Madison, majoor Greene, majoor Lee, majoor Sullivan, Lord Stirling, de twee Putnams, majoor Steuben, Montgomery, Jackson, Gist, Henry Knox en Ethan. Allen waren vrijmetselaars. Ze verzamelden zich rond hun voorzittend meester en ze zagen elkaar in hun ‘tempel’, een langwerpig vierkant van veertig bij zestig feet, de ingang geflankeerd door twee kolommen… De atmosfeer rondom Washington was ‘maçonniek’, als ook zijn geest. (p. 250)

Stel je voor, dat Washington dezelfde toewijding voor het christendom had gehad..! Fay wijst ook op een opvallende coördinatie in de Amerikaanse en Britse legers tussen de vrijmetselaars:

Het lijkt er zelfs op, dat de onvergetelijke en mysterieuze laksheid van bepaalde Engelse militaire campagnes in Amerika doelbewust was, met name die van de Howe broers, een gevolg van het onderlinge verlangen van de vrijmetselaars om te komen tot een vreedzame regeling…” (251)

Er is geen twijfel hoe je het Pentagram dient te bekijken.. De punt naar beneden, PRECIES op de plek waar het Witte Huis staat..!

Overgave van Cornwallis
In dit verband is het relevant terug te denken aan de bekentenis van generaal Cornwallis, wanneer hij zich overgeeft aan generaal Washington bij Yorktown (19 oktober 1781). Jonathan Williams heeft in zijn boek ‘Legions of Satan’ (1781) de woorden van Cornwallis tegen George Washington opgenomen, een heilige oorlog zal nu aanvangen in Amerika en wanneer deze is beëindigd zal Amerika de citadel van de vrijheid genoemd worden, maar haar miljoenen inwoners zullen zonder dat zij het zich bewust zijn onderworpen zijn aan ‘The Crown’. De Britse generaal Cornwallis, tijdens de overgave bij Yorktown, VA. Het maconnieke handteken geeft aan dat hij een insider was. ‘The Crown’ zijn de Illuminati (dat wil zeggen de aandeelhouders van de Bank of England.) Cornwallis ging door met de klaarblijkelijke contradictie uit te leggen:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. De regering is in werkelijkheid het Britse Rijk, maar zij zullen geloven dat het een goddelijke regering is. Alle religies zullen doordrongen zijn met het jodendom zonder dat dit opgemerkt wordt door de massa’s en zij zullen allen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van het Universum van de vrijmetselarij vallen.

In een toespraak in 1956 zegt Senator Joseph McCarthy deze woorden:

Cornwallis wist heel goed dat zijn militaire nederlaag slechts het begin was van een universeel wordende wereldcatastrofe. Dat de onrust zou doorgaan, totdat door middel van een valse religie, mind control zou zijn bereikt. Wat hij voorspelde is uitgekomen. Een korte schets van de Amerikaanse religieuze geschiedenis en we zien dat de vrijmetselarij in elke kerk van Amerika is doorgedrongen met hun gesluierde fallische godsdienst.

Conclusie, tot slot
De samenzwering van de joodse-vrijmetselarij herkennen wij niet, omdat we niet gewend zijn om te denken in termen van honderden jaren. Maar de Illuminati bankiers hebben “de nieuwe orde” al duizenden jaren geleden uitgezet en gepland (vermeld op de Amerikaanse dollar, samen met de afgetopte maconnieke piramide). We hebben het genoegen en de pijn om getuige te kunnen zijn van de bloei van hun plannetjes. Het is goed om onszelf eraan te herinneren dat de Amerikanen bedrogen worden, zoals in feite iedereen.

Onze rol is analoog aan die van de Franse adel, die meewerkte aan de Franse revolutie en vervolgens werd afgeslacht. Fay schrijft, al deze edelen aarzelden niet om de kant van de revolutionaire partij te kiezen, ook al was kostte het hen hun rang, hun landgoederen en hun leven. (p. 287) In de woorden van een spreker op een geheime B’nai Brith bijeenkomst in 1936 in Parijs (HIER):

Toch blijft het ons geheim, dat die heidenen/niet-joden door zich bij ons aan te sluiten hun eigen soort verraden hebben en hun meest kostbare belangen hebben verloren; zij zullen nooit weten dat deze associatie door ons werd gecreëerd en alleen ons doel dient…

Een van de vele triomfen van onze vrijmetselarij is, dat die heidenen die lid worden van onze lodges, nooit zullen vermoeden dat wij hen gebruiken om hun eigen gevangenissen te bouwen, waarop wij de troon van onze universele koning van Israël zullen bouwen; en nooit zullen vermoeden dat wij hen commanderen om de ketens te smeden van hun eigen slaafsheid aan onze toekomstige koning van de wereld.

x

* * *

x

Mocht je geloven/denken, dat de invloed van die Vrijmetselaars wel meevalt, dan zit je er vér naast. Het zijn de topartiesten en zelfs topsporters, die door de Vrijmetselaardij zijn ‘gescoord’ en naar hun pijpen dansen. Niet gedacht waarschijnlijk dat een man als Usain Bolt ook een prooi van hen is..?

Bron: WantToKnow.nl – Hoe de Vrijmetselarij de VS-NWO creëerden..

De aftapwet: de beste wet uit de hoge hoed van Ronald Plasterk! ✅

U kent hem wel die super sympathieke minister, die ineens uit het niets van columnist en spreker bij Buitenhof omgetoverd werd tot minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder het kabinet Balkenende IV. De goedlachse modieuze Ronald Plasterk is misschien wel vooral te herkennen aan zijn opvallende enigszins krommende en karakteristieke neus. Soms draagt hij een markante hoed en dan ineens duikt hij op met baard. Het is misschien wel de meest sympathieke minister die je je kunt wensen in polderland Nederland. Een minister met een hoog knuffelgehalte. Als zo’n minister dan ook een wetsvoorstel doet, dan moet het wel iets zijn wat goed voor iedereen is. Het is gewoon een ‘goed mens’ dat straalt van zijn hoofd af. Het stem-gojim kan toch niet verwachten dat deze minister met de kakelverse ‘aftapwet’, die vandaag door de Eerste Kamer geloodst werd, dan ook maar iets kwaads in de zin heeft? De Eerste Kamer hangt boven de acteursvereniging genaamd Tweede Kamer en dient alles nog eens goed te controleren. Wij zijn een ware democratie! Wij zijn Nederland! Zo’n wet is vast en zeker alleen maar goed voor u en mij.

Wat is dat dan die ‘aftapwet’? Nou, dat is de wet die feitelijk toestaat dat alle data van alle communicatie van alles en iedereen altijd en overal afgetapt mag worden en “in uitzonderlijke gevallen” zelfs uw systeem gehackt mag worden, zodat er precies gezien kan worden wat er op uw pc, smartphone of andere apparaten aan gegevens staan. En u vindt dat goed, want u weet niet beter dan dat er de laatste jaren nogal veel sprake van terreuraanslagen is. En om dát te voorkomen, moet de staat gewoon alles kunnen zien. De nieuwe wet schept dus de juridische kaders voor dat aftappen. Feitelijk pakt de wet alle juridische bescherming van u af. U kunt her en der vast wel een mainstream media artikel vinden waarin goed wordt uitgelegd dat het allemaal echt nodig is en dat er een commissie is ingesteld om al deze Big Brother zaken te toetsen, maar dat is ongeveer vergelijkbaar met een toetsingscommissie ingesteld door Donald Trump die gaat controleren hoe hij Guantanamo Bay weer gaat vullen met “terroristen” of een toetsingscommissie ingesteld door die slager op de hoek die zijn eigen vlees keurt. U kent het wel. Ondertussen denkt u natuurlijk allang niet meer aan de stelregel ‘Problem, Reaction, Solution‘ en de mogelijkheid dat al die terreur misschien het gewenste probleem vormde in deze stelregel om vervolgens als oplossing de gewenste wetgeving te kunnen implementeren. Dat kan niet in Nederland. Wij zijn een lief klein polderland met ministers met een hoog knuffelgehalte!

Wie is Ronald Plasterk eigenlijk en waarom is zijn rol in de het marionettenkabinet (dat danst naar de pijpen van de farao’s en geïnstrueerd wordt via clubjes als Bilderberg) eigenlijk zo belangrijk? Daarvoor moet u iets weten van de ‘singulariteit’ en het ‘transhumanisme’. Van wat? Laten we zeggen: ‘van de toekomst van de biologie en psyche van de bevolking‘. Wat is dat dan ‘transhumanisme’ en ‘singulariteit’? Lees daarvoor eens respectievelijk dit en dit artikel. Maar als u die artikelen gelezen hebt, zult u zich misschien nog steeds afvragen wat dat met Ronald Plasterk te maken heeft. Welnu, de beste man is geneticus. Een geniale geneticus. En dat is een erg belangrijke expertise waarin hij al eens een sturende rol in het overheidsadviesorgaan, genaamd de Gezondheidsraad, had. Wat is namelijk de lange termijn planning voor Nederland (en de rest van de wereld)? Dat is een wereld waarin de genetisch gemanipuleerde transhumane mens fulltime aan het internet komt te hangen. Om dat te realiseren zijn allerlei genetische onderzoekingen noodzakelijk, waardoor bijvoorbeeld onderzoek gedaan kan worden naar het afstoten van nanotechnologische gekopieerde of gemodificeerde lichaamseigen cellen. Ook moet er onderzoek gedaan worden naar het aanpassen van genetische elementen die onwenselijk zijn in een cyborg populatie. En tot slot heb je de wetgevende kaders nodig voor een full time tweerichtingsverkeer netwerkconnectiviteit van de (via het brein, maar ook op DNA niveau) aan het internet gekoppelde cyborg mens. Plasterk’s expertise op dat gebied komt dus wel heel erg goed van pas. Deze nieuwe wet komt in dat kader dus ook erg goed van pas. Voor tweerichtingsverkeer in de communicatie met het cyborg-systeem, is de wetgeving nu dus plasklaar.

Ach Vrijland, je bent knettergek geworden! Waarom zou dat het plan van de overheid zijn!” U hoeft het ook niet te geloven. Ik waarschuw er alleen alvast voor. Tegen de tijd dat het zover is, bent u waarschijnlijk al zo geïnfiltreerd met nanobots via vaccinaties en chemtrails, dat de beïnvloeding in uw brein en DNA het onderscheidend vermogen dusdanig heeft aangetast, dat u het niet eens meer zult kunnen of willen zien.

De wereld is als het ware in 3 fases klaargemaakt voor de agenda van het transhumanisme, waarin iedereen met zijn brein en zijn lichaam aan het internet komt te hangen. Dit wordt gepusht door mensen als Elon Musk, Ray Kurzweil (Google), Michio Kaku (zie YouTube) en bijvoorbeeld ons koningshuis (zie hier hoe koningin Maxima de Singulariteits Universiteit in Eindhoven in 2016 opende).

  • Fase 1: emancipatie van de vrouw (‘ontwrichting oude gezinssituatie’, twee-verdieners-model, kinderen naar dagverblijven, meer staatsinvloed in opvoeding);
  • Fase 2: de emancipatie van de homoseksueel (‘voortplanting via IVF’; bevolkingsreductie; verdere ontwrichting oude gezinsstructuren);
  • Fase 3: de emancipatie van de transgender (normalisering van mutaties aan het menselijk lichaam);
  • Fase 4: de opkomst van de getransmuteerde mens, de transhumaan, de cyborg (normalisering van nanotechnologische mutaties van de biologische cellen en breinconnectie met het internet);
  • Fase 5 de singulariteit.

Niet voor niets zien we mensen als Ronald Plasterk erg positief staan tegen de homo-propaganda en de LGBT-agenda. De bevolking is langzaam gewend geraakt aan veranderingen in de bestaande biologische orde zoals we die in de natuur zien, richting een gewenste mutatie waarin die balans genegeerd en overwoekerd wordt door iets nieuws. Transhumanisten zien het als een evolutionaire stap dat de mens samensmelt met het internet en kunstmatige intelligentie. In deze fase (fase 4, die volgens voorvechters als Ray Kurzweil van Google, in 2045 volledig geïmplementeerd moet zijn) wordt het menselijk brein gekoppeld aan het internet en zal de mens via nanobots van binnenuit getransformeerd worden in geslachtsloze cyborgs. Natuurlijke voortplanting is in die evolutionaire stap een onnodige en overbodige optie geworden, omdat de biologische mens gestaag (doch doortastend) van androïde (denk aan het besturingssysteem van uw smartphone) mens transformeert in een cyborg; waarbij alle cellen in het menselijk lichaam vervangen zijn door nanotechnologisch gemuteerde cellen die geen last hebben van het verouderingsproces of ziektes. Dat is fase 4; de fase die de agenda van de wereldelite dient; de agenda van de wereldregering.

De mens die met brein en lichaam aan het internet hangt is volledig aanstuurbaar en tegelijk onsterfelijk (for ever slaves). Voor dat ‘onsterfelijk maken’ en ‘aan het internet hangen’ van die (gemuteerde) nano-biologische lichamen heeft men van iedereen het DNA-profiel nodig. Dit maakt het mogelijk om (via vaccinaties en chemtrails geïnfiltreerde) nanobots in het menselijk lichaam te stoppen, zodat ieder mens van binnenuit kan worden getransformeerd in een nanotechnologisch-getransmuteerde-mens: de cyborg of de transhuman. Dit is ook de reden dat demissionair minister Edith Schippers er alles aan doet om uw DNA-profiel te bemachtigen (zie hier).

Daarom ziet u nu zoveel druk op de agenda van de vaccinaties. Daarom ziet u nu zoveel druk op het wegnemen van alle juridische kaders tegen het inbreuk plegen op uw privacy en daarom ziet u de transgender-agenda zo gepusht worden.

Technologische ontwikkelingen als de breinconnectie zullen we al in de jaren ’20 gaan zien. Mensen als Elon Musk en Regina Dugan (ex-DARPA, ex-Google en nu Facebook topvrouw) zijn daar dan ook erg druk mee bezig. Elon Musk richtte zelf het bedrijf Neuralink op en DARPA investeerde recentelijk 65 miljoen dollar in een project dat deze matrix-technologie moet helpen realiseren. De bevolking wordt ondertussen klaar gestoomd voor gewenning aan mutaties aan het lichaam via televisieshows waar mensen zich laten ombouwen. Siliconen en andere schoonheidsingrepen waren de eerste schreden. Kinderen op basisscholen worden alvast richting het transgenderisme gepusht. Nu begrijpt u wellicht wat het grotere plan daarachter is. U mag het weer beschouwen als een doorgedraaide gedachte van een idiote complotdenker, maar Ronald Plasterk zal dit vanavond lurkend aan zijn pijp lezen en weten dat ik gelijk heb. Het is niet de bedoeling dat u het weet. Wat de bedoeling van Fase 5 is, bespreken we later nog eens. U mag het niet weten, want u mocht eens in opstand komen!

Bron linkvermeldingen: volkskrant.nlyournewswire.com

http://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/de-aftapwet-de-beste-wet-uit-de-hoge-hoed-van-ronald-plasterk/

Wat als nanotechnologie en kunstmatige intelligentie leiden tot de onsterfelijkheid? ✅

Wat als nanotechnologie en kunstmatige intelligentie leiden tot de onsterfelijkheid? Wat als transhumanisten als Ray Kurzweil van Google en Michio Kaku (bekend van Discovery Channel) gelijk krijgen en we kunnen alle biologische sterfelijke cellen in ons lichaam vervangen door nanotechnologisch gereproduceerde cellen, waaruit de genetische foutjes die leiden tot ziekten en sterfelijkheid, weg-geprogrammeerd zijn? Waarom wijs ik u eigenlijk steeds op dit onderwerp? Het klinkt te veel science fiction en daar wilt u zich liever niet mee bezig houden. Ik heb het er zo vaak over, omdat de technologische ontwikkelingen niet alleen verhelderen wie de wereld in zijn greep hebben, maar ook welk gevaar er dreigt. Eigenlijk is dit dé reden dat ik schrijf en u probeer wakker te schudden. Als je ontdekt dat je op een breuklijn leeft, wilt u dat toch ook graag horen voordat u een huis gaat bouwen? Als je ontdekt dat je op een cruciaal moment in de menselijke geschiedenis of (zo u wilt) evolutie leeft en er gaat iets heel erg ingrijpends gebeuren, wilt u dat dan niet horen alvorens u plannen maakt?

De meeste mensen hebben bij technologische vooruitgang nog een beetje het beeld van de bekende robotica. Zie daarvoor bijvoorbeeld onderstaand filmpje. We denken aan vliegende bionische vogels zoals in dit filmpje of insectoïde-robots die bijvoorbeeld zwermen kunnen vormen of gezamenlijk allerlei informatie kunnen verzamelen en een intelligent netwerk kunnen vormen. Ook denken we misschien wel aan de mugrobot of de bijrobot en aan allerlei andere varianten die door het Militair Industrieel Complex ontwikkeld worden. We weten inmiddels wel dat Amazon al een dronesysteem ontwikkeld heeft om postpakketjes te bezorgen, maar hebben ook gezien dat de militaire en civiele drones redelijk makkelijk te jammen of te hacken zijn. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld de communicatieverbinding kan verstoren of daadwerkelijk in kunt breken op de besturing van een drone. Dat is allemaal de technologie die we nu in de media zien en daarbij zouden we nog onze schouders op kunnen halen en wegwuivend denken: “Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen.” Maar de wetenschappelijke ontwikkelingen zijn veel verder dan datgene wat we in de media zien. Dat wil niet zeggen dat het geheim is of dat er een complot gaande is. Nee; iedereen kan het vinden als je zoekt en de meeste mensen aan universiteiten als Delft en Eindhoven zijn er behoorlijk goed vanop de hoogte. En we zitten in ogenschijnlijk in een zeer hoopvolle wetenschappelijke evolutionaire kwantumsprong, omdat bijvoorbeeld de meest verschrikkelijke ziektes daadwerkelijk genezen kunnen gaan worden door de recente technologische vooruitgang. (lees verder onder het filmpje)

Nanotechnologie, kunstmatige intelligentie (of AI: Artificial Intelligence) en kwantumcomputers zullen de wereld heel snel op zijn kop gaan zetten. De drie vakgebieden kunnen eigenlijk niet zonder elkaar of (liever gezegd) zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Met behulp van nanotechnologie kun je namelijk ieder atoom of molecuul nabouwen en zelfs nieuwe stoffen bedenken. In de ontwikkeling van zogenaamde qubits voor het bouwen van kwantumcomputers is nanotechnologie dus erg handig. Stel je hebt ‘s wereld krachtigste computer en je voorziet die van 1 qubit, dan verdubbel je al de gehele rekencapaciteit van die computer. Kunstmatige intelligentie op zo’n computersysteem kan je dan helpen om de technologische ontwikkeling van kleinere (en meer qubits) te versnellen en zo zal de eerste échte kwantumcomputer al snel een feit zijn. De film Transcendence bracht goed in beeld hoe rekencapaciteit en kunstmatige intelligentie in samenwerking met nanotechnologie elkaar versterken in hun ontwikkeling. Dat leek een SciFi verhaal met een mooie morele waarschuwing, maar de toekomstige praktijk ligt dichterbij hetgeen in de film getoond werd dan u denkt. Met behulp van kwantumcomputers zal de AI intelligenter worden en kunnen we nog verfijndere nano-materialen ontwikkelen, waardoor ook weer de rekenkracht vergroot zal worden. Daardoor kan die technologische groei voldoen aan de wet van Moore, die aangeeft dat die groei niet lineair, maar exponentieel is. Persoonlijk denk ik dat die wetmatigheid niet zozeer een “natuurwet” is, maar mogelijk meer een gevolg van “ingegeven kennis”.

Waar heeft de technologische ontwikkeling ons tot nu toe geleid? Wat is de huidige stand van zaken? Om een voorbeeld te geven: Een groep natuurkundigen bouwde onlangs de kleinste motor ooit. Een motor die uit één enkel atoom bestaat. Net als elke andere motor zet het warmte-energie om in beweging, maar dan op een kleinere schaal dan ooit eerder gezien. Het atoom is gevangen in een kegel van elektromagnetische energie. Lasers worden gebruikt om het op te warmen en af ​​te koelen, waardoor het atoom in de kegel heen en weer beweegt als een motorzuiger. De wetenschappers van de universiteit van Mainz in Duitsland die achter de uitvinding zitten, hebben nog geen toepassing voor de motor, maar het is een goede illustratie van hoe we steeds meer de dagelijkse machines op een nanoschaal na kunnen maken. Dit baant de weg voor een aantal spannende mogelijkheden in de toekomst, met name in het gebruik van nanorobots in de geneeskunde, die in het lichaam worden geïnjecteerd om gericht medicatie af te leveren of zelfs ziekten als kanker te bestrijden. Ook ontwierpen ingenieurs aan de Ohio State University complexe nano-mechanische onderdelen; gebouwd met behulp van DNA. Ze konden daarmee driedimensionale nanomachines bouwen. Dat past dus allemaal in uw lichaam. Maar er gebeurt veel meer op dat gebied (lees hier).

In oktober 2016 publiceerde een team van Israëlische wetenschappers een productontwikkeling waarbij gebruik gemaakt werd van de hersengolven van een operator die op afstand (met zijn gedachten) DNA-nanobots kon aansturen, terwijl deze in een levende kakkerlak zaten. Via gedachteaansturing openden de nanobots zich om een medicatie-achtig molecuul in de kakkerlak los te laten, dat de fysiologie van de cellen aanpaste. De kakkerlakken werden zo fluoriserend; zuiver en alleen door de gedachten-instructies van de operator. Het experiment leverde het bewijs van een nieuw tijdperk van brein-nanomachine-interfaces. Begint u nu te begrijpen waarom Elon Musk (bekend van Tesla auto’s en SpaceX) het bedrijf Neuralink op kon richten? Combineert u namelijk deze kennis met de onderzoekingen op het gebied van neural dust (zie onderstaand filmpje), dan lijkt niets het op de mark brengen van een breininterface nog in de weg te staan. Lees meer over die technologie en de stand van zaken in mijn voorgaande artikelen daarover (hierhier en hier en lees verder onder het filmpje)

In de wetenschap dat de nanotechnologie dus niet alleen het bouwen van nanobots mogelijk maakt, maar dat het gehele menselijke genoom in de toekomst ge-herprogrammeerd kan worden, kunt u zich voorstellen dat de verwachte onsterfelijkheid door mensen als Ray Kurzweil, Michio Kaku en Aubrey De Grey, helemaal geen onbereikbaar doel meer lijkt. Het herprogrammeren van DNA lijkt nu nog een ver van mijn bed show, maar als nano-bots medicatie af kunnen leveren, kunnen ze in de toekomst ook constructurele wijzigingen aan de DNA-strengen realiseren. Het is een kwestie van tijd. En daar komt de samenhang tussen de 3 genoemde technologische ontwikkelingen van nanotechnologie, kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers, weer om de hoek kijken. Deze zullen die vooruitgang in een stroomversnelling stuwen. Dit zijn niet mijn wilde fantasieën, maar het zijn simpelweg de ideeën van Google’s technologische frontman Ray Kurzweil en anderen. Kurzweil stuwt niet voor niets de ontwikkeling van die gehele industrie en van allerlei singulariteit-universitaire stromingen.

In mijn vorige artikel gaf ik al aan dat het transhumanisme fase 4 in de ontwikkeling richting de singulariteit is. Alle wetgeving die we nu door overheden voorbereid zien worden, hebben te maken met deze ontwikkeling. Het is niet alleen de ontwikkeling richting een wereldregering, maar tevens richting een regiem dat alle mensen onder een totale directe aansturing brengt. Ik heb het dan over zowel aansturing direct in het brein als aansturing op DNA niveau. Gezien de huidige technologische stand van zaken kunnen we er redelijk zeker van zijn dat het transhumanisme en de onsterfelijkheid er gaan komen. Het zijn geen doelen die nog ver buiten bereik liggen. Het zijn realistische doelen. Iedereen die daar nog sceptisch over is, heeft zich simpelweg niet goed verdiept in de technologische stand van zaken en de ontwikkelingen volgens de wet van Moore (waarvan ik de wetmatigheid betwijfel, maar eerder denk aan ‘gegeven kennis’). In principe kunnen we er vanuit gaan dat hele populaties via zaken als chemtrails en vaccinaties ongemerkt geïnfiltreerd zullen worden met nanobots. Hoewel de game- en pornoindustrie waarschijnlijk een drijvende kracht zullen zijn om de commerciële neurologische connectie in een verdienmodel te hangen en er tevens voor te zorgen dat mensen vrijwillig in een cyborg willen veranderen, zal er mogelijk (en zeer waarschijnlijk) ook heimelijke infiltratie in het menselijk lichaam optreden. Als mensen ongemerkt op DNA niveau getransformeerd kunnen worden en ongemerkt op neurologisch niveau gedachten geïmplementeerd kunnen krijgen, dan verbleken de ouderwetse mind control methodes van NLP technieken en subliminale programmering. Dan kunnen hele populaties direct beïnvloed en aangestuurd worden in hun brein.

De keuze om onsterfelijk te worden zal niet gehinderd worden door technologische vooruitgang, maar zal veel meer samenhangen met de individuele keuzes van mensen. Persoonlijk geloof ik dat de kracht van de ziel ook de mind control via fysieke nano-technologische infiltratie van het menselijk lichaam en brein, te boven gaat. Kortom de ziel is krachtiger dan de technologie. Daarom zullen er ook in die fase van technologische grip op de massa, altijd individuen blijven bestaan met een iets te sterke eigen wil. Er komt dus een tijd dat u kunt kiezen voor het transhumanisme en voor de singulariteit. Deze periode zal mijns inziens samenvallen met de religieuze profetieën van de komst van een messias (ogenschijnlijk), voorafgegaan door een Armagedon. In mijn artikel over de game-industrie lichtte ik al toe hoe, op het moment dat de gehele wereldpopulatie biologisch geïnfiltreerd is met nanotechnologie en heimelijk met het brein aan het 5G netwerk hangt, een messiasverschijning middels een augmented-reality show kan worden gerealiseerd. De dan te verschijnen messias zal de onsterfelijkheid aan kunnen rijken. Die onsterfelijkheid is dan niets anders dan de technologische valkuil richting de singulariteit. Die singulariteit waarin de mens met kunstmatige intelligentie zal samensmelten, is de grootste valkuil van diegene die de huidige matrix eveneens gebouwd heeft en ook deze technologische ontwikkeling stuwt (terwijl wij denken dat het de wet van Moore is). Waarom ik denk dat die singulariteit een valkuil is, zal ik in een volgend artikel toelichten.

Het is natuurlijk wel zeer verleidelijk om voor de komende onsterfelijkheid en singulariteit te kiezen. Wat is er nu mooier dan dat alle ziektes overwonnen zijn; veroudering iets van de 20e eeuw was; dat je weer jong kunt worden alsof je 25 bent en doodgaan een keuze is. Natuurlijk zal de oplettende lezer denken aan de film In Time uit 2011. Transhumanisten als Ray Kurzweil houden u naast deze onsterfelijkheid, de worst voor van het creëren van oneindige simulatieve realiteiten, meerdere lichamen, ruimte reizen via teleportatie, enzovoort, waardoor u misschien denkt aan een film als Inception of aan Star Wars. Let wel; dergelijke SciFi films en series zijn juist gemaakt om u te doen denken: “Ach, dat is iets uit de film, dat is niet echt!” Heeft u bovenstaande technologische ontwikkelingen een beetje op het netvlies, dan kunt u doorkrijgen dat het juist wél echt is. Dat is waar we naar toe gaan. U en ik gaan het zeker mee maken als we niet voor eind jaren 30 tegen een boom rijden. In mijn optiek zijn het transhumanisme en de singulariteit echter de grootste valkuil sinds de bouw van de simulatieve realiteit waarin we nu al leven; de grootste valkuil van de bouwer van de huidige matrix; degene die ook de drijvende kracht is achter de technologische ontwikkelingen. Ik heb het dan over Lucifer. Lees nog eens in dit artikel wat die matrix is en wie Lucifer is.

Bent u babyboomer of jonger, dan is de kans groot dat u de onsterfelijkheid mee gaat maken. Doet u maar eens wat YouTube zoekacties op Ray Kurzweil en de term ‘immortality’ en het bewijs dient zich aan. Althans; u kunt het dan nog steeds wegwuiven als een gek idee van futuristen. maar volgt u simpelweg de ontwikkelingen, dan is het een logische conclusie. De tijd zal dus komen dat u kunt kiezen. Ik zal u in een volgend artikel uitleggen, waarom de keuze van de sterfelijkheid misschien wel de beste keuze is. Voorlopig droomt u misschien liever weg bij het idee dat u waarschijnlijk niet meer dood hoeft te gaan.

Bron linkvermeldingen: singularityhub.comglobalfuturist.org

Bron: Wat als nanotechnologie en kunstmatige intelligentie leiden tot de onsterfelijkheid? : Martin Vrijland

Zijn Facts gecheckt door Nu.nl nu echt te vertrouwen?  Hoe zit het nou echt met die Rothschilds?✅

In maart dit jaar werden NU.nl en de Universiteit Leiden aangewezen om in Nederland voor Facebook feiten te gaan checken.

Sinds kort is NU.nl begonnen met NUcheckt, waar dagelijks berichten die rondgaan op Facebook op hun betrouwbaarheid worden gecheckt.

Dat geeft ons een mooi inkijkje in de manier waarop berichten worden gecontroleerd. We gaan zien dat de ‘factcheckers’ het zelf niet zo heel nauw nemen met de feiten.

Positief daglicht

NUcheckt dook een artikel uit 2013 op dat geschreven is door de website Gewoon nieuws. Het artikel gaat over het vermogen van de bankiersfamilie Rothschild.

Volgens NUcheckt klopt er niets van de beweringen die in het artikel worden gedaan en bedragen de totale bezittingen van het familiebedrijf van de Rothschilds ongeveer 4,2 miljard euro.

De nieuwssite voegt daaraan toe dat de familie in de loop der jaren links en rechts is ingehaald, bijvoorbeeld door beurshandelaren op Wall Street, en lang niet dezelfde invloed heeft als voorheen.

In de media wordt de familie bijna altijd in een positief daglicht gesteld. Dat is niet zo gek, aangezien ze zelf een aantal grote mediabedrijven in handen hebben.

Mediamagnaten

Zo is de familie Rothschild eigenaar van The Economist Group, een Brits mediabedrijf dat onder meer The Economist publiceert.

Ook de Franse kwaliteitskrant Libération, waar het blad Charlie Hebdo na de aanslag in 2011 werd ondergebracht, is in handen van de Rothschilds, die we dus gerust mediamagnaten mogen noemen.

Dat het niet allemaal lieverdjes zijn bleek onlangs uit een publicatie van mensenrechtenorganisatie Survival International over de misdragingen van een Rothschild-bankier in Afrika.

De Franse miljardair Benjamin de Rothschild blijkt daar jachtsafari’s te organiseren en lokale bewoners van hun grond te verdrijven, schreef The Times.

Gemarteld

De jachtsafari’s vinden plaats in twee beschermde gebieden in Kameroen, die geleased worden door De Rothschild. Toeristen mogen voor 55.000 euro een olifant afschieten.

De lokale bewoners worden illegaal uitgezet en stelselmatig gemarteld. Onder meer WWF-trustee Peter Flack heeft er op olifanten gejaagd.

Tijd om even naar de cijfers te kijken. Volgens NUcheckt heeft de familie lang niet meer dezelfde invloed als voorheen en bedragen de totale bezittingen van het familiebedrijf 4,2 miljard euro.

De website Celebrity Net Worth, die een top 25 samenstelde van rijkste mensen aller tijden, schat het fortuin van de familie Rothschild op 350 miljard dollar.

Imperium

De site merkte na onderzoek op dat het vermogen van de familie Rothschild lastig is vast te stellen omdat haar imperium zo omvangrijk is.

Zonder twijfel is het de machtigste familie ter wereld. Velen geloven dat ze alleen al ruim één biljoen dollar aan vastgoed en banktegoeden hebben, schrijft Celebrity Net Worth.

Dat is toch wel even wat anders dan die schamele 4,2 miljard euro.

Onvoorstelbaar rijk

Meer cijfers. De familie is vandaag de dag onvoorstelbaar rijk, maar toch worden de Rothschilds vrijwel nooit genoemd als de rijkste en invloedrijkste familie ter wereld, schrijft de website Investopedia.

Het fortuin van de Rothschilds wordt namelijk traditiegetrouw geïnvesteerd in private bedrijven. De meeste familieleden werken voor deze corporaties, aldus de site.

Investopedia schat het fortuin van de familie op ruim twee biljoen dollar.

Volgens NUcheckt staat het artikel over de familie Rothschild bovendien vol historische onjuistheden.

Gemanipuleerd

In het stuk staat onder meer dat Nathan Mayer Rothschild fabelachtige bedragen verdiende door de beurs na de Slag bij Waterloo te manipuleren.

NUcheckt citeert professor Brian Cathcart, die in 2015 schreef dat de Britse regering al eerder dan Rothschild wist dat het leger van Wellington Napoleon bij Waterloo had verslagen.

De Wall Street Journal vermeldt echter dat Nathan wel degelijk de markt heeft gemanipuleerd en als eerste bankier het nieuws over Waterloo hoorde.

“Rothschild verkocht gelijk grote hoeveelheden aandelen en overtuigde andere investeerders ten onrechte dat de Britten hadden verloren.”

Geen oren

“Toen de koersen kelderden kochten zijn kompanen de aandelen weer op tegen bodemprijzen.”

De New York Times schreef daarnaast een stuk over het boek The Romance of the Rothschilds, waarin onder meer staat dat Nathan Rothschild na de Slag om Waterloo grote sommen geld had verdiend.

De Rothschilds probeerden via de rechter te voorkomen dat het boek werd gepubliceerd, maar die had geen oren naar de argumenten van de advocaten van de familie.

Er zijn ruim voldoende bronnen beschikbaar over de manier waarop Nathan de markt manipuleerde ten tijde van de Napoleonistische Oorlogen.

Verstandiger

Om de tegenargumenten kracht bij te zetten bevraagt NUcheckt een hoogleraar Economisch Onderwijs van de Erasmus Universiteit.

Het zou in onze ogen verstandiger zijn geweest om mensen te bevragen die zich daadwerkelijk in de familie hebben verdiept, zoals de schrijvers van de stukken op Celebrity Net Worth of Investopedia.

Of mensen die vanwege hun functie in aanraking zijn gekomen met informatie over de familie.

Touwtjes

Bijvoorbeeld Janneke Monshouwer, die 30 jaar bij de Nederlandse tv heeft gewerkt en meewerkte aan de totstandkoming van het NOS Journaal.

Volgens Monshouwer, die jarenlang als productie-assistente werkte bij het NOS Journaal, zijn het de Rothschilds en de Rockefellers die achter de schermen aan de touwtjes trekken.

We beoordelen de factcheck van NUcheckt als: zeer zwak.

We sluiten af met een filmpje van acteur Jean-Claude Van Damme die op de Franse tv zegt dat de Rothschilds en Rockefellers boven alles en iedereen staan:

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: Factchecken is aan onze media niet besteed. Hoe zit het nou echt met die Rothschilds?

Wat verandert er als de Aarde vlak is ? ✅

Ik doe nu al een jaar of drie onderzoek naar de vorm van de Aarde en daarmee ook eigenlijk de aard van onze werkelijkheid.   Voor mijzelf is het bijna zeker dat onze wereld geen bol is en daarentegen vlak is.

Natuurlijk zijn er nog onbeantwoorde vragen, maar ik snap wel dat velen met mij er steeds meer van overtuigd raken dat de wereld geheel anders in elkaar steekt dan ons altijd is voorgehouden.

Maar een van de opmerkingen die ik regelmatig hoor is “wat maakt het nu uit of de wereld vlak of bol is?”

In eerste instantie zou ik voor mij zelf zeggen, het maakt niks uit in je dagelijkse bestaan.  Maar voor mensen die bij bv NASA of andere ruimtevaartorganisaties werken zal het natuurlijk direct impact hebben als het algemeen bekend zou worden. Zij hebben jarenlang gewerkt voor een organisatie die ons bewust voorgelogen heeft terwijl ze wisten dat dit zo was.

Maar zo makkelijk ligt het natuurlijk niet omdat het bedrog zo massaal is dat werkelijk iedereen hierdoor op een of ander manier wel de gevolgen hiervan zal merken.   Als het langzaam maar zeker naar buiten komt dat niet alleen de NASA en de Amerikaanse overheid ons hebben voorgelogen maar ook de ruimtevaart organisaties van Japan, China, Rusland en Europa en hiermee dus ook hun regeringen, dan zal de kwaadheid onder de bevolking zeker toenemen.

Deze organisaties hebben tenslotte miljarden van ons belastinggeld besteed aan wat?……   Aan niet bestaande satellieten,  een ruimtereis naar de maan  die nooit echt gebeurt is , en het bouwen van een permanent ruimtestation ISS  dat compleet gefaked is in studio’s en Zero G vliegtuigen. Maar ook het feit dat dit wereldwijd gebeurt en dat de mensen die echt aan de top staan dit dus ook altijd hebben geweten en dus samenspannen om ons massaal te bedriegen, dat is misschien nog wel het ergste van alles.

Het hele vijandbeeld dat altijd geschetst werd in bv de koude oorlog was helemaal niet echt, het was georganiseerd om ons mensen tegen elkaar op te zetten en daarmee de massa te kunnen controleren. De mensen die alle macht hebben en ons geld beheren, de Rotthschild, Rockefellers en Morgans dat zijn de mensen die op de achtergrond bepalen wat goed voor ons is . Doordat zij het hele financiële systeem over de gehele aarde bezitten kunnen zij bepalen wat er met ons gebeurt.

Het is dus niet alleen het simpele feit dat de vorm van de aarde anders is maar het hele bedrog systeem wat er achter zit , dat is wat belangrijk is en wat van groot belang is. De grote vraag hier is natuurlijk wat hebben deze machthebbers eraan om ons te onthouden van de kennis over de vlakke aarde?   Op zich zijn daar natuurlijk vele antwoorden op mogelijk maar de belangrijkste is denk ik wel dat je een bevolking die gelooft dat zij leven op een klein bolletje in een onmetelijk universum dat ook nog eens bij toeval is ontstaan, veel makkelijker kunt controleren dan mensen die zich er bewust van zijn dat wij speciaal zijn.

Dat wij leven op in een wereld die speciaal voor ons ontworpen is en niet bij toeval is ontstaan. Alleen al hierdoor ontstaat er een voedingsbodem waarop vele andere leugens geplant kunnen worden. Want het gaat de machthebbers om controle. Niet meer en niet minder.  Geld speelt voor hen geen enkele rol, zij hebben namelijk de ultieme geldmachine.  Het wereldwijde banksysteem !

Geld heeft voor ons waarde omdat we dat met elkaar zo afspreken, maar uiteindelijk zijn het gewoon stukje papier waar geen enkele waarde tegenover staat.    De nationale banken die bijna allemaal in handen zijn van de Rothschilds drukken geld als zij dat willen in onbeperkte mate. Het gaat ze dus niet om geld en misschien ook nog niet eens om macht maar om totale controle.  Controle over alles.  Ons werk, ons leven, onze gezondheid maar ook onze gedachten.

Mensen die gelovig zijn zullen direct zeggen dat dit het werk van de duivel is, en in vele manieren klopt dit ook helemaal zoals dit in de bijbel voorspeld is. Deze mensen wenden echt alles aan om hun controle over alles ten koste van alles overeind te houden. De basis waarop dit echter het best kan gedijen is om er voor te zorgen dat mensen ontkennen dat er een schepper bestaat.  Wat we ook Atheïsme noemen.    Atheïsme is de laatste decennia enorm toegenomen,. Niet omdat we zelf tot die conclusie zijn gekomen maar omdat ons brein er toe gedwongen wordt.

Het begint al op school waar alles wat maar iets met een ontwerper, schepper te maken heeft wordt ontkent. Zelfs op christelijke scholen wordt de evolutietheorie en The Big Bang theorie als waarheid geleerd. Maar ook in films, TV series, nieuwsrubrieken , documentaires wordt het ontstaan uit niets gepromoot. Geen wonder dat de laatste jaren mensen atheïsten zijn geworden .

Maar als je zelf echt serieus onderzoek doet naar wat de wetenschap ons allemaal voorschotelt kun je bijna niet tot een andere conclusie komen dat ook wetenschap een geloof is.   Veel gepresenteerd feiten zijn gebaseerd op aannames en niet op feiten. The Big Bang niet bewezen,  het gewicht van de aarde is nooit gemeten en is met natte vinger werk bepaald,  het inwendige van de aarde is nooit vastgesteld. Men is nooit ter wereld dieper dan 13 kilometer diep geweest.  Om maar wat zaken te noemen.

In dit verhaal is natuurlijk het ontstaan van ons universum belangrijk en als dat al gebaseerd is op een aannames en onbewezen feiten welke waarde kunnen wij daar dan aan hechten.    Wetenschap is namelijk het nieuwe geloof geworden.   Wat de wetenschap verteld is waar en mag niet bediscussieerd worden. Ook de wetenschap wordt gecontroleerd,  alle belangrijke universiteiten ter wereld worden gefinancierd door de machthebbers op deze wereld,   zoek maar eens op wat de Rockefeller foundation allemaal financiert.

Ons wereldbeeld is een beeld wat ons is aangeleerd en wat wij voor waarheid hebben aangenomen zonder daar zelf maar enig onderzoek in te doen. Het realiseren dat de wereld vlak is en daarmee alle leugens die ons voorgehouden werden zal dus wel degelijk invloed hebben op ons leven .  Als wij eenmaal beseffen dat wij speciaal zijn en leven in een voor ons ontworpen wereld dan zal de macht van de huidige heersers verdwijnen.

Want realiseer dat zij met slechts weinigen zijn en wij met heel veel.   En dat wij dus in een wereld kunnen leven waarbij oorlog en strijd niet hoeft te bestaan, een wereld waar voor iedereen voedsel en water is en waar voor iedereen een vredig bestaan mogelijk is. Dat dit alles nu niet kan is dat omdat wij gevangen worden gehouden in een wereldbeeld dat niet klopt.

Het zal dus zeker invloed hebben op je leven, het moment dat je realiseert dat onze wereld vlak is !!