Spring naar inhoud

De argumenten voor vaccineren en tegen vaccineren op een rijtje

De argumenten voor vaccineren gaan allen uit van de officiële cijfers gepresenteerd door overheidsinstituten waarvan de meeste een indirect of direct lijntje met de farmaceutische industrie en /of Bill Gates hebben; al was het alleen al om het grootste financiële pakket steun in de WHO dat van Gates afkomstig is.

Je kunt alleen van oprecht zuivere en ongemanipuleerde cijfers spreken als je zeker weet dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. Hoewel ogenschijnlijk geen directe lijntjes lijken te bestaan richting de industrie, heeft iedereen wel een beeld van mensen als Ab OsterhausHugo de Jonge en Diederik Gommers. De propaganda media zijn echter altijd weer in staat om dat wat besmeurd is, mooi op te poetsen.

De meeste alternatieve media baseren zich op cijfers afkomstig van het RIVM of internationale instituten. Robert Jensen haalt bijvoorbeeld in zijn meeste shows die cijfers erbij en stelt dan dat het allemaal niets voorstelt. Ook andere kanalen trekken de officiële cijfers totaal niet in twijfel. Ik zou dat toch allemaal niet zomaar klakkeloos over willen nemen.

Het uitgangspunt, dat de officiële besmettingscijfers kloppen en daarmee het oplopen of dalen van grafieken, is al een verkeerd startpunt. Waarom? Zijn die cijfer producerende instanties dan niet te vertrouwen? Dat klinkt meteen complotdenkerig. Ik wil dan toch even op de geschiedenis van 80 jaar geleden wijzen en stel u dan de vraag: “Sinds wanneer is de aard van macht zo veranderd dat we zeker weten dat we overheden blindelings kunnen vertrouwen?”

Een stukje geschiedenis volgens de mainstream geschiedschrijving: In de tweede wereldoorlog stierven zo’n 75 miljoen mensen, waaronder ongeveer 20 miljoen militairen en 40 miljoen burgers, van wie velen stierven als gevolg van opzettelijke genocide, bloedbaden, massale bombardementen, ziekte en hongersnood (bron).

Is het zeker dat overheden te vertrouwen zijn of vinden wij Westerlingen onszelf zo ontwikkeld dat we zeker weten dat figuren als Adolf Hitler nooit meer de leiding kunnen krijgen. Hij deed het niet alleen. Hij wist vele ministers en ambtenaren, maar eigenlijk hele volksstammen achter zich te krijgen; met groots gemak en met propaganda middelen die nu als antiek beschouwd kunnen worden. En dat waren meestal mensen met thuis een keurig gezinnetje.

Kijk eens naar alleen al de demonische, bijna genietende blik, als deze Australische Jaap van Dissel, genaamd Kerry Chant, aankondigt dat u er maar op moet rekenen dat u blijvend volgespoten gaat worden. Als u bijgekomen bent van de shock, lees dan onder de video verder en bedenk u tevens dat ondergetekende hetgeen dit monster zegt al voorspelde.

 

Er vanuit gaande dat overheden volledig te vertrouwen zijn en de media geen propaganda rol spelen; er vanuit gaande dat we daadwerkelijk met een verschrikkelijk gevaarlijke onzichtbare vijand te maken hebben, die ook nog eens muteert, lijken alle argumenten voor vaccineren terecht. Laten we eens voorbeeld van dergelijke argumenten lenen van een “uitermate onafhankelijk” blog (deze).

Argumenten voor vaccineren

  1. Volgens het laatste Britse onderzoek heb je 49% minder kans om besmet te raken door Delta als je volledig gevaccineerd bent.
  2. Helaas blijk je wel precies zo besmettelijk te zijn als niet-gevaccineerden, als je toch wordt besmet.
  3. Delta is 50% besmettelijker dan Alpha, en Alpha was 50% besmettelijker dan de originele corona. Het is zo besmettelijk dat je zelfs besmet kunt raken door iemand die alleen maar buiten aan je voorbij loopt binnen 60 cm afstand.

Het genoemde blog gaat kritiekloos uit van de waarheid van dergelijke onderzoeken. Dat mag u ook doen. Persoonlijk houd ik er ernstig rekening mee dat we met overheden te maken kunnen hebben die bereid zijn onderzoeksrapporten te fabriceren die de gewenste verhaallijn (het script) ondersteunen. Ik zal me echter neutraal opstellen en rekening houden met uw vertrouwen.

De volgende redenering moet u dan overtuigen dat u goed bezig bent als u zich laat vaccineren tot in lengte van dagen (citaat uit het artikel):

2 x 50% meer kans op besmetting, maar 49% minder voor gevaccineerden.
1,5 x 1,5 x 0,51 = 15% meer. Oftewel: je hebt nu 15% meer kans.

Weet je nog dat we het allemaal belangrijk vonden om zwakkeren te beschermen in april 2020? Stay home! zeiden we tegen elkaar. Je hebt nu als volledig gevaccineerde, 15% méér kans om besmet te raken door Delta, als je in 2020 had met de originele corona. Terwijl je toen nog helemaal niet gevaccineerd was.

In Israël, het best gevaccineerde land ter wereld, stijgt het aantal ziekenhuisopnames nu harder dan ooit tevoren.
Dat zijn natuurlijk deels ongevaccineerden, maar niet alleen. Het zijn deels ongevaccineerde kinderen, maar niet alleen. Er zijn ook gewoon heel veel gevaccineerden die heel ernstig ziek worden. Het blijkt dat ons beste vaccin, Pfizer, na drie maanden al een stuk minder goed werkt, en het blijkt dat mensen met een slechte immuniteit zoals ouderen en sommige zieken, sowieso maar weinig effect ervaren van vaccins. Er zijn zo’n 1 miljoen volwassen Nederlanders die zich niet effectief kunnen laten vaccineren vanwege immunoproblematiek. Volgens Timen (RIVM) zijn er alleen al meer dan 700.000 mensen die wel gevaccineerd zijn maar waarbij het vaccin niet optimaal werkt.

En dan komt de opmerking: Alsjeblieft, laat je vaccineren.

Heeft u enige kritische vraagstellingen gezien bij de genoemde punten? Bijvoorbeeld bij punt 1: Hoe, waar, wanneer, over welke periode en onder hoeveel mensen hebben ze dat gemeten?

Iedereen die zich in de PCR test verdiept heeft, weet dat het aantal cycli dat wordt gebruikt om DNA sporen uit te vergroten zou bepalen of je besmet bent, maar feitelijk is het geen besmettingsmeting, maar meting van stukjes DNA die vermeend van het virus afkomstig zijn dat nog nooit geïsoleerd is; nog nooit is afgenomen van een vermeend patiënt.

Hoe kun je precies op een besmettelijkheids percentage komen en dan stellen dat variant Delta 50% besmettelijker is dan variant Alpha. Bovendien geldt ook hier de vraag: kunt u mij de geïsoleerde versie van het virus uit een vermeend besmet persoon tonen en dan duiden op basis waarvan u geconstateerd heeft welke variant het betreft?

Bent u onder de indruk van de grafiek? Dat kan, maar persoonlijk ga ik er vanuit dat het niets meer is dan een grafiek. Je kunt mensen alles wijsmaken als je een grafiek toont. Grafieken zijn een soort holy grail der waarheid geworden. Ik ben vooral onder de indruk van het feit dat het land met de hoogste vaccinatiegraad, de grootste problemen heeft.

Waarom zou je vaccins nemen als je toch besmetten kunt of besmet kunt worden? Het argument is dan “dat je het in ieder geval allemaal een beetje afremt”. Daar zijn dan de getoonde onderzoeksrapporten voor, maar het feitelijk bewijs is niet geleverd, want men heeft zowel nog nooit de alfa variant als de delta variant (en welke variant dan ook) geïsoleerd. Het zijn artist impressions die we te zien krijgen.

Officieel moet je dat isoleren van een virus doen via de methode van de postulaten van Koch. Ik zal het niet te ingewikkeld maken, maar die methode wordt feitelijk niet toegepast, omdat het belangrijkste element voor de bewijsvoering geschrapt is. Wilt u daar meer over weten, lees dan dit even.

Virussen zijn nog nooit geïsoleerd bij een levend persoon. Je kunt ze niet in beeld brengen. Men gaat uit van een hypothetische genetische samenstelling van een virus. Als dat hypothetische DNA, waaruit een coronavirus zou zijn opgebouwd, gevonden wordt (uitvergroot wordt) middels een PCR test, stelt men dat je een virus hebt. Dat is als het vinden van een Mercedes-logo in een berg gesloopte auto’s en dan veronderstellen dat zich er een volledig rijdende (in tact) Mercedes in de schroothoop bevindt.

De argumenten voor vaccineren zijn heel erg zwak; zeker gezien het feit dat het allemaal op een geloof gebaseerd is. Dit geloof gaat uit van cijfers en grafieken vanuit instituten die meestal een financiële incentive vanuit de farmaceutische industrie of de Bill & Melinda Gates foundation krijgen.

Het is het geloof in besmettingen en het geloof in een onzichtbare muterende vijand die als maar besmettelijker wordt. Heeft u naast de Photoshop plaatjes van het virus ooit een virus in een bloedsample gezien?

Argumenten tegen vaccineren

  1. Virussen zijn nog nooit geïsoleerd uit een vermeend patiënt
  2. De bedenker van de besmettingstheorie en feitelijk grondlegger van de vaccinindustrie, fraudeerde niet allen zijn eigen onderzoeken bij elkaar (wat bleek uit zijn privé administratie), maar gaf ook voor zijn sterven toe dat niet zijn theorie, maar die van tijdgenoot Béchamp correct was: “Het zijn niet besmettelijke virussen, maar het is de omgevingsvervuiling die ziek maakt.
  3. Vele onderzoeken in het verleden hebben aangetoond dat een virus niet overdraagbaar is. Dat dit nu in de huidige waarneming (via de media) wel zo lijkt te zijn, is omdat u in die illusie gehouden wordt via propaganda beelden, cijfers en grafieken. De propagandamethoden zijn hier op de website veelvuldig en uitvoerig beschreven, inclusief praktijkvoorbeelden over bewuste manipulatie van het nieuws.
  4. De mRNA vaccins zijn nooit eerder toegepast en de lange termijn effecten zijn simpelweg niet bekend en dus doet u mee aan een experiment.

Het blijft het grote argument voor pro-vaccinatie standpunten: als een virus niet-besmettelijk zou zijn, waarom worden dan zoveel mensen achter elkaar ziek? Als virussen niet bestaan – of liever gezegd ‘als virussen een lichaamseigen schoonmaakreactie zijn voor het opruimen van externe vervuiling’ – en al helemaal niet besmettelijk zijn, hoe kan het dan dat mensen achtereenvolgens of gelijktijdig ziek worden?

Die vraag zou beantwoord kunnen worden als je forensisch onderzoek doet, maar in feite kunnen we eenvoudig en helder meerdere factoren aanwijzen, waaronder het psychologische shockeffect of mondkapjes (je eigen CO2 inademen). Veel belangrijker is het echter om te duiden dat men mensen “een bepaald goedje” heeft kunnen toedienen via de neustest.

Dat “bepaald goedje”, waar ik op doel, heet nu mRNA, maar feitelijk hebben we hier te maken met een CRISPR enzym dat lees- en schrijf functionaliteit biedt. Je kan daarmee het menselijk DNA remote control programmeren (zie deze toelichting).

Gedaan wordt alsof dat mRNA in het vaccin slechts 1 opdracht aan de cel geeft – namelijk de opdracht om een spike proteïne aan te maken dat vervolgens een antilichamen reactie activeert – maar wat niet gezegd wordt is dat het daarnaast juist de mogelijkheid schept om uw DNA elke opdracht te geven die men maar wil; zelfs om het aan te passen.

Daarvoor heb je dan wel een puls-generator nodig, zoals lichtpulsen over het internet de code van uw browser over de glasvezelkabels transporteren. De mogelijkheid bestaat om het CRISPR enzym via elektromagnetische pulsen opdrachten te geven. Dat kan allemaal sinds de ontdekking van grafeen (meestal de verzamelnaam voor grafeen inclusief grafeenoxides). Grafeen maakt het op afstand lezen en schrijven mogelijk, omdat grafeen hoge biosensor capaciteiten biedt.

BioNtech (het bedrijf dat met Pfizer een vaccin op de markt bracht) had al in 2019 een intranasaal vaccin om “een bepaald goedje” in uw bloedbaan af te leveren.

Het actief toedienen van een remote control CRISPR enzym (mainstream technologie) maakt het mogelijk om op een door jouw gewenst moment, mensen ziek te maken of te doen sterven, waardoor je een nieuwe “besmettingsgolf” kunt implementeren. Die nieuwe golf (de aanstaande tsunami – mark my words) moet dan iedereen overtuigen van de gedachte “zie je wel hoe gevaarlijk dat virus is en hoe verschrikkelijk de mutaties zijn!”

In dit artikel lichtte ik toe hoe de ongevaccineerden als wandelende tijdbommen zullen worden bestempeld en hoe dit stigma ‘wandelende tijdbommen’ de drempel voor fascistische maatregelen doet verlagen. We zijn daarmee beland in het tijdperk van de concentratiekampen met de vriendelijke titel ‘quarantaine faciliteit‘.

Het is erg belangrijk om dus te begrijpen dat virussen niet besmettelijk zijn, maar dat de besmettingspropaganda wel bevestigd kan worden door veel zieken en doden vanwege de ingebrachte remote control functionaliteit; door ‘sick on demand’.

Hoe massa hypnose en propaganda een belangrijke rol spelen in de weg naar acceptatie, licht ik hier toe.

Wilt u studie maken van hoe die besmettingsleugen al veelvuldig ontkracht is? Wilt u begrijpen waarom besmettingen een leugen zijn? Dan vindt u hier een hele waslijst. Wilt u studie maken van de CRYSPR remote control functionaliteit? Lees dan echt dit artikel eens goed.

 

 

www.vaccinatiegraadpeiling.nl

Bron linkvermeldingen: story.nl, lumenlearning.comgrutjes.nl, spiral.imperial.ac.uk, nationalgeographic.commedrxiv.org, yalemedicine.orgtwitter.com

Bron: De argumenten voor vaccineren en tegen vaccineren op een rijtje – Martin Vrijland

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: