Spring naar inhoud

Meest gelezen Britse medische auteur geeft ongekende waarschuwing af voor Covid vaccins

‘Ik vrees dat het helaas te laat is om velen die het vaccin al hebben gehad, te redden’ – ‘Het is niet overdreven te stellen dat de toekomst van de hele mensheid op het spel staat’Huisarts dr. Vernon Coleman wordt met meer dan 100 boeken, waaronder diverse bestsellers, beschouwd als de meest gelezen medische auteur van Groot Brittannië. Vanwege zijn ingetogen presentatie, enorme kennis en altijd goed onderbouwde boeken en artikelen heeft hij in de loop der jaren altijd zeer positieve kritieken van de media ontvangen. Sinds vorig jaar is dat echter totaal veranderd, want Coleman heeft zich radicaal tegen het corona beleid gekeerd. Ook zijn YouTube kanaal is geblokkeerd. Op alternatieve videokanalen geeft hij in een nieuwe lezing zijn tot nu toe hardste en meest angstwekkende waarschuwing ooit: de Covid-19 vaccins kunnen volgens hem ‘het hele menselijke ras uitroeien’. Vele miljoenen vaccindoden zijn nu al niet meer te voorkomen.

‘U weet dat ik nooit overdrijf,’ begint Coleman. ‘U weet ook dat mijn voorspellingen, inschattingen en interpretaties het aflopen jaar absoluut accuraat zijn geweest. Nu heb ik meer dan ooit uw hulp nodig, want tenzij we samenwerken, zijn wij verdoemd. We moeten miljoenen mensen bereiken met deze video, maar omdat de grote platforms mij hebben geband, kan ik die niet zonder uw hulp bereiken.’

‘Ik geloof dat dit de belangrijkste video is die ik ooit zal maken, en de belangrijkste die u ooit heeft bekeken. Herinnert u zich nog de video waarin Bill en Melinda Gates zich verkneukelden dat u de volgende pandemie beslist zult gaan merken? Nou, ik denk dat ik nu weet wat er gaat gebeuren.’

‘Ik vrees dat het te laat is om de gevaccineerden nog te redden’
‘We weten allemaal dat de kwaadaardige elite, de promotors van Agenda-21 en de Great Reset (‘Build Back Better’ – X.), altijd al van plan zijn geweest om tussen de 90% en 95% van de wereldbevolking te doden. Ik vrees dat het helaas te laat is om de velen die het vaccin al hebben gehad, te redden. Miljoenen zijn verdoemd, en ik ben bang dat velen zullen sterven als ze vervolgens met het coronavirus in aanraking komen.’

‘Maar er is iets flink fout gegaan met de plannen van de elite. Het gevolg is dat degenen die het vaccin nog niet hebben gehad eveneens in ernstig gevaar lijken te zijn. Wij moeten onze immuunsystemen in topconditie houden door verstandig te eten en vitamine D te slikken. Op zeker moment zouden we degenen die de vaccins wel hebben gehad op een afstand moeten gaan houden. Ik geloof dat zij nu een serieus gevaar zijn voor het overleven van het menselijke ras.’

Geen vaccins, maar experimentele gen-therapie

Coleman bevestigt dan dat van ‘vaccins’ eigenlijk geen sprake is, maar we met experimentele gen-therapie te maken hebben. ‘Vorig jaar waarschuwde ik dat het coronavirus wordt overdreven om een verplicht vaccinatieprogramma op te zetten. De Covid-19 fake pandemie werd deels gecreëerd om een excuus voor de vaccins te vinden…. Ik waarschuw al maanden dat deze experimentele vaccins gevaarlijk zijn, en veel potentieel dodelijke bijwerkingen geven.’

‘De beroemdheden, waaronder ook artsen, zitten fout met hun geruststellingen. Ik denk dat ik gelijk had toen ik suggereerde dat de vaccins meer mensen kunnen doden dan Covid-19. Maar het lijkt nu waarschijnlijk dat de Covid vaccins ook verantwoordelijk zullen zijn voor de dood van honderden miljoenen die niet zijn gevaccineerd. Mijn lange termijn inschatting is altijd geweest dat de Covid-19 fraude opzettelijk is gepland om zoveel mogelijk ouderen en zwakkeren te doden, en natuurlijk om verplichte vaccinaties te introduceren. Dat zei ik al in maart 2020 in mijn eerste video.’

‘Deze genocidale gekken vernietigen economie en leiden ons naar Armageddon’

‘Er was natuurlijk ook nog een plan om de economie te vernietigen en opnieuw in te richten, om zo aan de vereisten van Agenda-21 en de Great Reset te voldoen.’ Binnen enkele dagen na deze video werden bijna alle positieve kritieken en recensies van zijn boeken en van hemzelf, inclusief zijn WikiPedia pagina, drastisch aangepast of verwijderd. In plaats van een gevierde arts en medische auteur werd hij nu in één klap een ‘in diskrediet geraakt complotdenker’ genoemd. Veel andere bekende namen die eveneens twijfelden aan het coronabeleid, ondergingen hetzelfde lot.

‘Ik vrees nu dat de genocidale gekken, de ruiters van de Apocalyps die dit bedrog hebben gepland, ons naar Armageddon leiden. Ik heb lang aangenomen dat de architecten van dit bedrog verwachtten dat miljoenen zouden sterven. Nu geloof ik echter dat de kwade geesten die dit bedrog hebben gecreëerd het gevaar van de experimentele vaccins, die ze zo virulent promoten, dramatisch hebben onderschat. Miljoenen die deze vaccins hebben ontvangen, kunnen als gevolg hiervan sterven.’

‘Politici en adviseurs hebben ALLES fout gedaan’

Het wereldwijde bedrog begon met de Britse adviseur Neil Ferguson en de extreem overdreven prognoses van het aantal corona doden. Hoewel deze verwachtingen al snel absolute onzin bleken, werden ze wel aangegrepen voor lockdowns, social distancing, mondkapjes, schoolsluitingen, (avondklokken), die nog altijd in stand worden gehouden. ‘Dit was allemaal het toppunt van krankzinnigheid. Het meest logische was om degenen die besmet waren te isoleren, zoals we mensen met griep ook altijd adviseerden om thuis te blijven, en de meest kwetsbare mensen te beschermen.’

‘Maar de politici en adviseurs deden ALLES fout. Degenen die daar vragen over stelden werden gedemoniseerd en tot zwijgen gebracht. Het is een feit dat de immuunsystemen van mensen worden versterkt door de interacties met anderen… Het zijn echt alleen de ouderen en zwakkeren die het meeste gevaar lopen door een nieuw virus.’

‘Toch leidden de wereldpolitici en hun adviseurs ons doelbewust naar een massa vaccinatieprogramma. Het publiek werd verzekerd dat ze alleen door massa vaccinaties weer iets van hun verloren vrijheden zouden kunnen terugkrijgen. Dit is altijd gevaarlijke nonsens geweest. De experimentele vaccins, die zo snel werden goedgekeurd, zouden nooit gaan doen wat mensen werd voorgehouden, want ze voorkomen niet dat mensen Covid-19 krijgen, en ook niet dat ze anderen kunnen besmetten… De meeste mensen geloven echter dat de vaccins hen beschermen. Ook dit is bedrog.’

Nu al ‘verschrikkelijke lijst’ van vaccinslachtoffers

‘Daarnaast zijn er drie enorme problemen met deze vaccins. Ten eerste is inmiddels aangetoond dat deze experimentele vaccins extreem gevaarlijk zijn. Velen sterven er al aan, en nog veel meer krijgen ernstige bijwerkingen. De ware omvang valt af te leiden uit het feit dat zelfs de autoriteiten erkennen dat waarschijnlijk maar 1 op de 100 vaccindoden wordt gerapporteerd. Het is onmogelijk in te schatten hoeveel er zullen sterven als gevolg van allergische reacties, hartproblemen, hersenbloedingen en neurologische problemen, en hoevelen er blind of verlamd raken.’

Op Colemans website staat reeds een ‘verschrikkelijke lijst’ van mensen van wie bekend is dat zij door de Covid vaccins zijn gestorven. ‘Het aantal doden is afschuwelijk, maar de meeste autoriteiten blijven volhouden dat dit allemaal ‘toeval’ is.’ Iedereen die sinds vorig jaar 6 tot 28 dagen na een positieve test om wat voor reden dan ook stierf, werd op de Covid dodenlijst gezet, zelfs als de positieve test vals bleek (waarvan is vastgesteld dat dit in minstens 90% van de gevallen zo is- X). Dat werd gedaan om de aantallen omhoog te drijven.’

‘Maar als gezonde jonge mensen binnen enkele uren na gevaccineerd te zijn sterven, wordt dat enkel afgedaan als ‘toeval’. Wat zijn er dan al een hoop tragische gevallen van ‘toeval’ geweest!’

‘Eerste extra doden in herfst en winter, zullen voorwendsel voor nieuwe vaccinaties zijn’

‘Het tweede probleem met het immuunsysteem is pathogenic priming, de cytokinestorm. Het immuunsysteem van een gevaccineerde wordt aangezet om op een zeer heftige manier te reageren als die persoon in de toekomst met het virus in aanraking komt. Het gevolg kan catastrofaal zijn. Ik ben bang dat dit in de herfst en volgende winter gaat gebeuren. De mensen die het vaccin hebben gekregen zullen in grote problemen komen als ze (weer) met het virus in aanraking komen. Hun immuunsystemen zullen overreageren, en dan zullen er waarschijnlijk heel veel doden vallen.’

‘Patiënten zijn NIET gewaarschuwd hiervoor, hoewel het bewijs hiervoor werd gepresenteerd in het International Journal of Clinical Practice in oktober vorig jaar, waarin letterlijk werd geconcludeerd dat mensen zouden moeten worden geïnformeerd dat de vaccins de klinische ziekte kunnen verergeren.’ Ook de meeste artsen lijken onbekend met deze waarschuwing en dit gevaar. Mensen ‘wordt verteld dat er geen gevaar bestaat met deze vaccins.’

‘De ouderen en degenen met zwakke immuunsystemen zullen zeer waarschijnlijk omkomen. En waardoor krijgt u een zwak immuunsysteem? Door een mondkapje te dragen, door geïsoleerd van anderen te leven en door niet genoeg in de zon te komen – de drie logische oorzaken. Ook teveel alcohol drinken, teveel roken en verplicht thuis blijven helpt niet mee.’

‘De extra doden zullen hoogstwaarschijnlijk in de herfst vallen, als gevaccineerde mensen worden blootgesteld aan het virus. Coronavirussen verspreidden zich in de herfst en winter het snelst. Als gevolg van de epidemie aan ziektegevallen en doden zullen regeringen de volgende ronde vaccinaties gaan promoten. Er zal natuurlijk veel gepraat worden over mutaties. Dan zullen nieuwe afschuwelijk slecht geprepareerde vaccins worden geproduceerd, en zwaar worden gepromoot door beroemdheden die niets van geneeskunde of vaccins afweten. Artsen die het gevaar wel inzien en twijfelen, zullen zoals gebruikelijk het zwijgen worden opgelegd.’

Bill Gates verkneukelde zich openlijk over komende tweede pandemie

‘Ik geloof dat de mensen achter dit bedrog weten dat dit gaat gebeuren, dat dit een onderdeel is van hun kwaadaardige plan. Ze weten dat het aantal doden in de herfst en komende winter zal toenemen. Ze hebben van meet af aan gepland om een nieuwe versie van Covid-19, een van de vele duizenden mutaties die er tegen die tijd zullen zijn, de schuld te geven van al die doden. Ik heb lang vermoed dat ze uiteindelijk iedere paar maanden, of zelfs iedere maand, nieuwe vaccinaties willen promoten.’

‘Mijn eerste gebruik van het woord ‘hoax’ in maart 2020 was bedoeld om de reactie op een griepachtige virale infectie te bekritiseren. Die reactie was zwaar overdreven. Ik vermoed dat Bill en Melinda Gates zich hierover verkneukelden toen ze aangaven dat wij de eerste pandemie misschien nog niet serieus zouden nemen, maar de volgende pandemie wel. Ik geloof dat zij en alle andere die betrokken zijn bij dit bedrog perfect veilig blijven, want zijzelf zullen het experimentele vaccin namelijk niet krijgen. Ik verwacht dat veel elitairen, waaronder ook beroemdheden, een placebo krijgen. Zij lopen dus nooit het risico te sterven door het vaccin.’

Covid vaccins schakelen deel natuurlijke afweersysteem uit

‘Ik denk dat de elite een plan heeft gemaakt dat in miljoenen doden zou resulteren, maar hen ongemoeid zou laten. Maar ik geloof dat ze een enorme, cruciale fout hebben gemaakt. En dat brengt ons bij het derde probleem, dat ze volgens mij niet hebben verwacht. Dit probleem is net uiteen gezet door dr. Geert Vanden Bossche, een zeer eminente vaccin specialist. Oorspronkelijk was ik heel sceptisch over wat hij zei, want hij heeft voorheen met GAVI en de Gates Foundation gewerkt. Hij is de laatste persoon ter wereld die anti-vaccinatie zou kunnen worden genoemd.’‘Dr. Vanden Bossche heeft erop gewezen dat de vaccins die nu worden gebruikt de verkeerde wapens zijn in deze oorlog tegen een virusinfectie. Op desastreuze wijze wordt aan miljoenen mensen vaccins gegeven, waardoor het virus wordt geleerd te muteren en sterker en dodelijker te worden (een groot gevaar wat wij sinds 2020 meerdere keren hebben besproken, waaronder afgelopen week nog – X.). Nieuwe vaccins voor nieuwe mutaties maken de zaken nóg erger, omdat de wetenschappers onmogelijk die gemuteerde virussen voor kunnen zijn.’‘De mensen die nu gevaccineerd zijn delen deze sterkere en dodelijkere gemuteerde virussen met de mensen om hen heen. Het beëindigen van de lockdowns zou de perfecte timing zijn om deze mutaties zich ver en breed te laten verspreiden.’

‘Dan is er nog een aanverwant probleem. Normaal gesproken bevatten onze lichamen witte bloedcellen die ons helpen infecties te verslaan. NK cellen (‘natural killer’) helpen om binnendringende slechte organismen te doden. Zodra die NK cellen hun werk hebben gedaan, komen antilichamen om de boel op te ruimen. Dr. Vanden Bossche legde uit dat de vaccins de aanmaak van specifieke antilichamen stimuleren, die wedijveren met de natuurlijke afweer van de gevaccineerde mensen. Dit natuurlijke afweersysteem wordt in gevaccineerde mensen onderdrukt, omdat de specifieke antilichamen die door het vaccin zijn aangemaakt, het overnemen.’

‘Deze specifieke, door het vaccin geproduceerde antilichamen, zijn permanent. Die blijven voor altijd in je lichaam. Het rampzalige gevolg is dat het natuurlijke immuunsysteem van de tien- of honderden miljoenen mensen die zich laten vaccineren in wezen wordt vernietigd. Hun immuunsystemen zullen niet in staat zijn te vechten tegen mutaties van het virus. Die gemuteerde virussen kunnen zich dan in de samenleving verspreiden’ (tenzij deze mutaties extreem dodelijk zijn en deze mensen dus heel snel sterven. Dat zou de snelle verspreiding misschien nog kunnen stoppen – X.).’

Gevaccineerden weerloos tegen nieuwe mutaties

‘In gebieden waar het vaccin al aan veel mensen is gegeven duiken nu inderdaad nieuwe mutaties op. Kort gezegd: de vaccins geven het virus de mogelijkheid om vele malen gevaarlijker te worden. Iedere gevaccineerde kan een potentiële massamoordenaar worden, want hun lichamen zijn laboratoria geworden waarin dodelijke virussen worden aangemaakt. Erger nog: sommige gevaccineerden kunnen asymptomatische dragers worden, waardoor ze (ongemerkt) deze dodelijke virussen om zich heen verspreiden.’

‘De gevaccineerden zullen niet in staat zijn te reageren op de mutaties, want hun immuunsysteem is overgenomen door een kunstmatig afweersysteem, dat ze door het vaccin hebben gekregen, en dat is ontworpen om tegen de originele vorm van het coronavirus te vechten. Zodra de nieuwe mutaties zich beginnen te verspreiden zullen de gevaccineerden grote risico’s lopen.’ Hun lichamen zijn enkel geprogrammeerd om te vechten tegen een achterhaald virus, dat er hoogstwaarschijnlijk niet eens meer is.

Ongevaccineerden zullen de schuld krijgen

‘Nieuwe vaccins gaan niet helpen, want de gemuteerde virussen zullen daar niet kwetsbaar voor zijn. Dit had men kunnen voorzien, want dit probleem zorgt er ook voor dat griepvaccins niet werken. De politici en hun adviseurs zullen echter liegen en de ongevaccineerden de schuld geven van de nieuwe mutaties en het stijgende dodental (precies zoals we bijna een jaar geleden al hebben voorspeld. De doodzieke, wanhopige gevaccineerden zullen dan EISEN dat ongevaccineerden in kampen worden opgesloten en uiteindelijk worden afgemaakt – X.).’

‘Als dr. Vanden Bossche gelijk heeft, en ik denk dat dit zo is, dan zullen de gevaccineerden een bedreiging gaan vormen voor de mensheid. Ze zullen een enorm gevaar vormen voor iedere gevaccineerde, maar ook voor de ongevaccineerden, want de gemuteerde virussen zullen (dankzij de vaccins) gevaarlijker zijn dan het originele virus.’

‘Alles wat ze hebben gedaan is in ons nadeel, maar in voordeel van Great Reset kabaal’

‘We zijn in groot gevaar. Als we dit vaccinatieprogramma niet NU stoppen, dan is het niet overdreven te stellen dat de toekomst van de mensheid op het spel staat. Hebben degenen die ons de Great Reset willen aanpraten dit in gedachten gehad? Ik weet het niet. Misschien wat het van meet af aan wel hun doel om ons allemaal te doden. Of misschien is hun kwaadaardige plan wel uit de hand gelopen.’

Coleman vindt dat in alle landen precies de verkeerde mensen de besluiten over deze crisis konden nemen. ‘Ik ben altijd al bang geweest dat zij juist zijn uitgekozen omdat zij de verkeerde mensen zijn. Alles wat ze hebben gedaan was in ons nadeel, maar in hun voordeel, en dat van het kwaadaardige kabaal dat Agenda-21 en de Great Reset promoot.’

‘Het constant onderdrukken van het vrije debat heeft ons rechtstreeks in deze afgrond gestort. Niet één van deze mensen zou controle over onze levens mogen hebben, maar door het onderdrukken van alle vragen en oppositie, op een historisch ongekende wijze, en het onderdrukken van de feiten, hebben de mainstream media en de internet giganten de zaken oneindig veel erger gemaakt.’

‘Zij kunnen de mensheid uitroeien’

‘Denk zij echt dat zij wel veilig zullen zijn? Het is een ernstig risico dat in plaats van het doden van 90% tot 95% van de mensen, zoals de kwaadaardige elite oorspronkelijke wenste, ze per ongeluk iedereen doden. Zij kunnen de mensheid uitroeien!’

‘We hebben nog maar heel weinig tijd om onszelf te redden. We moeten onze immuunsystemen versterken, en ironisch genoeg is het denkbaar dat we afstand moeten bewaren van de gevaccineerde mensen.’

‘Begrijpt u nu waarom dit de belangrijkste video is die ik ooit heb gemaakt, en volgens mij de belangrijkste video die u ooit heeft gezien? Ik kan de mainstream media hier niet mee bereiken. Zij onderdrukken simpelweg de waarheid, en weigeren ieder debat en iedere discussie hierover. Zo weigert YouTube iedere video die twijfelt aan ook maar iets van wat het kwaadaardige establishment promoot.’

‘Stuur deze video dus naar artsen, journalisten, vrienden, familieleden, en deel deze zo vaak mogelijk. Misschien kunnen we de machthebbers overtuigen dat zij NIET immuun zijn voor de ramp die eraan komt. Ik hoop dat dr. Vanden Bossche het mis heeft. Ik hoop dat ook ik het mis heb. Maar alles in deze video moet grondig onderzocht worden. Als deze zorgen niet worden gepubliceerd en onderzocht, dan weten we absoluut zeker dat het plan is om zoveel mogelijk mensen te doden. Een andere conclusie is niet mogelijk.’

Xander

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: