Spring naar inhoud

DE ILLUMINATI EN HUN FINANCIEEL SYSTEEM – 3

Adamu (een buitenaardse van de Pleiaden): “Het gaat de Illuminati nu niet voor de wind. Eerst was er de Brexit. Een ramp vanuit hun perspectief. En dan zijn de mensen van Europa gewoon niet bezig met de bal te spelen zoals ze verondersteld werden te doen. Te veel van hen worden minder tolerant en nationalistischer. Ze beginnen aan te dringen op de terugkeer van de nationale grenzen. Bepaalde naties weigeren helemaal geen vluchtelingen op te nemen. De ideologische versplintering van Europa is nu groter dan ooit tevoren in de afgelopen decennia. En naarmate er nieuwe verkiezingen worden gehouden, wordt het steeds duidelijker dat het recent gebeurde een absolute ramp is geweest voor de Rode Schilden.

john-cameron-sIvoe-D6nSc-unsplash

En het slechte nieuws houdt voor hen niet op. Het Gouden Team (Rusland) is ondertussen begonnen de Syrische situatie onder handen te nemen. In plaats van de nepoorlog tegen Isis te laten voortduren, hebben ze een echte oorlog tegen hen vervolgd. En opeens lijkt Isis niet meer de ontembare vijand te zijn die je moest geloven. Als de Russische strijdkrachten aanvallen, stort Isis in. En zo wordt de oorlog in Syrië gewonnen door het Gold Team …

399px-Syria_in_its_region_(claimed).svg

… en zal er, zoals de zaken er nu voorstaan, geen regimewisseling plaatsvinden. En om dit verlies te verergeren, lijkt het erop dat Turkije, een belangrijke troef van het Rode Schild dat de directe steunlijn van Isis is geweest, geluiden maakt die wijzen op de wens om over te lopen naar het Gouden Team!

En je moet ook gehoord hebben van het Transatlantische Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) Net zoals de EU aan de Europeanen werd verkocht als een handelsovereenkomst tussen buitenlandse staten die toen, zonder inspraak of toestemming van het publiek, geleidelijk werd uitgebreid met als doel een politieke unie te worden… op dezelfde manier waarop het TTIP is voorgesteld als een handelsovereenkomst die alle activa van het Rode Schild onder één paraplu zou verenigen. Het verborgen plan is om deze overeenkomst vervolgens uit te breiden om al deze naties, effectief, te veranderen in één natie onder de macht en heerschappij van ongekozen Red Shield goedgekeurde lakeien.

markus-spiske-cfh-cplSxUY-unsplash

Cruciaal is dat de eigenlijke voorwaarden van het TTIP geheim zijn. Als uw land partij is bij deze overeenkomst, weet u pas lang nadat deze van kracht is geworden wat er namens u wordt afgesproken. Ook heeft u geen recht of bevoegdheid om tegen deze overeenkomst te stemmen die de manier waarop uw land zaken doet met andere landen EN met u,  fundamenteel verandert. Klinkt dat niet erg verontrustend voor u?

Elias: TTIP is dus nu vervangen door het CETA-verdrag met Canada, waardoor het er alle schijn van heeft dat de soevereiniteit van Nederland door het instellen van de speciale rechtbanken toch wordt overgedragen aan de grote multinationals (Red Shields), mocht de Eerste Kamer aan de immense druk toegeven.

En hoewel de plannen van de Red Shields om Europa te domineren nu enigszins aan flarden zijn geschoten,

olia-nayda-HmVZxPgUspk-unsplash

slagen ze er nog steeds niet in om een volledige dominantie te bereiken in de VS zelf. Daar zijn vele redenen voor. Een grote reden is dat juist de soldaten die de Rode Schilden over de hele wereld verschuiven om de controle over het buitenland te verkrijgen, uiteindelijk allemaal naar huis moeten komen. En als ze dat doen, komen ze thuis met een aantal belangrijke gevechtsvaardigheden. En ze komen thuis bij een natie met een grondwettelijk vastgelegd recht om wapens te dragen. Het belang van dit recht in de Amerikaanse grondwet wordt vaak verkeerd begrepen. Meestal door de mensen van andere landen, maar ook door veel Amerikanen zelf.

Het gaat er niet om je het recht te geven om te jagen, op doelwitten te schieten of je zelfs tegen criminelen te verdedigen. Hoewel je natuurlijk wel (volgens de grondwet) het recht hebt om je wapens op een dergelijke manier te gebruiken, is de Amerikaanse grondwet eigenlijk bedoeld om de burgers een grotere stok te laten dragen dan hun eigen regering, metaforisch gezien. Wee elke regering die de woede van de Amerikaanse burgerij voldoende oproept om zich eigenlijk universeel genoeg gekrenkt te voelen om zich te bewapenen en op te staan! Je hebt vele malen meer mensen met een vergunning om op herten te jagen in de VS, dan welke natie ook in hun hele leger soldaten hebben. Er is geen echte manier om nauwkeurig te weten hoeveel individuen eigen wapens hebben en hoe vaardig ze zijn in het gebruik ervan. Denk hierbij aan de veteranen. De Amerikaanse burgerij is zeer goed bewapend en geen enkel conventioneel leger zou ooit ongeschonden door de VS kunnen komen. Begrijp het nu alsjeblieft niet verkeerd. Ik ben geen voorstander van deze handelwijze.”

Elias: Iets positiefs zien in wapens en bewapening kan natuurlijk nogal verbazing wekken. Als we de uitleg van Adamu even laten bezinken en een en ander zien in het licht van de huidige toestand, dan kan ik zijn zienswijze wel begrijpen. Zeker als we horen dat de vele (school)shootings ‘fals flag operations’ van de Rode Schilden zijn om de bevolking ginder te kunnen ontwapenen en te kunnen overheersen. Natuurlijk kijken we uit naar de komende samenleving geheel zonder wapens, waarbij legers en politie overbodig zullen zijn.

Adamu: “Ik wijs alleen maar op de enorme afschrikkingswaarde in de combinatie van getrainde veteranen die zich vermengen met een tot de tanden bewapende burgerij. En het is in dit licht dat ik wijs op de voortdurende en gevarieerde pogingen die Red Shield lakeien hebben gedaan om het grondwettelijk recht om die wapens te dragen, af te schaffen. Er is al een poging geweest om veteranen ongeschikt te verklaren voor het dragen van wapens.

maria-oswalt-6cU9ZLIpuYQ-unsplash

Een krachtige manier waarop ze hebben geprobeerd om deze ontwapening te bevorderen is door het gebruik van massa schietpartijen. Een groot aantal van deze massa schietpartijen zijn eigenlijk door agenten van de Rode Schilden gefabriceerd! Je hart zou bloeden als ik je de psychologische manipulaties en misbruiken zou onthullen die ze hebben gepleegd op individuen om hen aan te zetten om op deze manier te handelen. Deze massale schietpartijen creëren zo’n schok en afschuw als ze worden uitgezonden in de media dat het daarna redelijk lijkt om oproepen te horen van hun politieke agenten om jullie, de wetsgetrouwe burgerij, te ontwapenen. Het is hetzelfde probleem-oplossingsspel uit het Illuminati-spelboek!

Illuminati2.jpg

Op dit punt zijn deze pogingen een massale mislukking geweest. Elke oproep tot ontwapening levert een wapenwedloop op. Elke poging om het recht te controleren, te beperken, wat volgens de grondwet “niet zal worden geschonden”, wordt hardnekkig weerstaan. En het wordt duidelijk dat het juist datgene is, waar het Rode Schild in de VS het meest bang voor is, namelijk de verwijdering van hun agenten via een modern equivalent van de Boston Tea Party,

Dus, mijn vrienden, ik schilder een beeld voor jullie van de situatie die de Rode Schilden voor zichzelf hebben gecreëerd. Decennia, of zelfs eeuwen, van overwinningen en successen lieten hen zich onoverwinnelijk voelen. Ze geloofden echt dat ze op weg waren om de wereld te bezitten. Plotseling doet alles wat er voor hen ook maar mis kan gaan dat ook. En ze zijn niet gewend om met zulke tegenspoed om te gaan! Ze hebben de middelen hiervoor niet ontwikkeld. Dus doen ze wat ze altijd hebben gedaan. Ze proberen zich een weg te banen uit al hun problemen. Dat betekent dat er steeds meer geld moet worden gedrukt. Dat betekent dat de financiële implosie, die nog een decennium of drie zou hebben geduurd, nu veel, veel dichterbij komt.

Selection_190

Dat betekent dat als de crisis komt, ze de wereld niet zullen bezitten. Niet alleen hebben ze de andere teams niet vernietigd (Gold Team – Rusland en Jade Team – China) … maar de andere teams winnen inderdaad terrein en hebben eigenlijk een alternatief economisch systeem in de coulissen staan, klaar om te worden geïmplementeerd wanneer het ‘fiat financiële systeem‘ zich laat zien wat het is: waardeloze, nietszeggende getallen.  Elias: Hier verwijst Adamu naar een financieel systeem, weer gebaseerd op goud.

Ik zal deze discussie inleiden door te zeggen dat ik, als ik een kiezer in de VS zou zijn, niet zou stemmen. Ik zou het huidige systeem niet beschouwen als iets wat in de buurt komt van een inclusieve democratie. Het is een oligarchie. En ik zou alleen stemmen voor iemand die zich bereid heeft getoond om het politieke speelveld zo fundamenteel te veranderen dat ik, de kiezer dat wij, het volk, echt iets te zeggen hebben over alle activiteiten van de regering. Om het bestuur terug te geven aan het volk, voor het volk en door het volk. Maar dit is een ander onderwerp dat ik op een andere dag hoop te behandelen. Ik wil alleen maar aangeven dat ik geen favorieten heb in deze race. Maar, dat gezegd hebbende, het is ondubbelzinnig en schaamteloos duidelijk dat het Rode Schild dat wel heeft.

En wat ook duidelijk is, is dat er een ander in de race is (Trump) die niet een van hun lakeien is. En dit is op zich al een zeer interessant punt. Je ziet, de Red Shields deze verkiezingscyclus met groot vertrouwen begonnen dat ze beide kanten van de race met bereidwillige lakeien hadden verzorgd, net zoals ze altijd doen. Ze hadden er het volste vertrouwen in dat iedereen die de kans had om aan het front te komen, met hen mee zou spelen. Maar ook nu weer zijn de zaken niet volgens plan verlopen. Nu zal ik geen namen noemen, maar ik laat jou beslissen over wie ik het heb. Aan de ene kant van de race zijn de marionetten van de Red Shields de een na de ander gewoonweg geïmplodeerd en zelf vernietigd.

Inderdaad, de zeer duistere kandidaat heeft zelfs een openlijke bereidheid getoond om te onderhandelen met het Gold team! Men zou heel gemakkelijk allerlei beschuldigingen kunnen uiten aan het adres van deze kandidaat. Een entertainer zonder inhoud. Misschien zijn sommige van deze beschuldigingen, en vele andere zelfs waar. Maar, hoe dan ook, alleen al het feit dat deze kandidaat de nominatie voor een van de partijen heeft gehaald, is een enorme, ongekende hoofdpijn voor de Red Shields. En als klap op de vuurpijl heeft die, in tegenstelling tot Kennedy, geen Red Shield-goedgekeurde ‚running mate‘ gekozen!

Aan de andere kant van de race is de absolute lieveling van de Red Shields geplaagd door openbaring na openbaring die ware criminele daden levendig heeft doen uitkomen.
Ja, het is waar dat de Red Shields nog steeds eigenaar zijn van de media. Ze hebben ook de controle over de peilingen die hun kandidaat-winnaar blijven tonen.

En ze streven naar een maximum aan angst rond hun oppositiekandidaat. En ja, het is waar dat die oppositiekandidaat geen perfecte engel is. Maar het maakt niet uit hoe de verkiezingen verlopen, of de Red Shields een eerlijke overwinning behalen, of dat ze de stemming weer frauduleus stelen met behulp van de stemmachines die ze creëren en bezitten. Of dat de oppositiekandidaat op de hielen wordt gezeten door het soort druk waarover ik eerder heb gesproken. Ongeacht dit alles, mijn vrienden, ziet u dat de Red Shields de controle over het spel fundamenteel hebben verloren.

Het is ongekend dat zoiets zou kunnen gebeuren en een duidelijk teken dat hun greep zeer snel wegglijdt. En, gezien hun gedrag en hun staat van dienst, kan ik geen enkele reden bedenken waarom dat slecht zou moeten zijn. Het is inderdaad een reden om te vieren.

Dus, mijn vrienden, dit alles is de cruciale achtergrondinformatie die je op dit moment nodig hebt om te horen. Tenzij je onder een rots leeft, hoor je nu al enkele jaren dat je je moet voorbereiden op een financiële crash. Nou, ik wil die oproep nu herhalen. De tijd dringt. Het is niet aan mij om te weten wanneer dat precies zal komen, want het hangt af van de manier waarop de Red Shields hun steeds zwakkere hand zullen blijven spelen en, inderdaad, van de manier waarop de andere spelers reageren. Maar mijn vrienden, als jullie je niet hebben voorbereid, adviseer ik jullie nu te beginnen! Doe dat met zorg en vooruitziende blik. Zorg ervoor dat je een maand of drie kunt overleven, als dit ding dat je geld noemt‘ een tijdje stopt met te werken.

occupy.com

Denk na over wat dat voor jou zal betekenen. Wat als je geen geld kunt opnemen bij de geldautomaat? Wat als de winkels leeg raken? Wat als de elektriciteit wordt afgesloten? Wat als je water wordt afgesloten?

Je krijgt al jaren waarschuwingen om je voor te bereiden. Als gevolg daarvan zijn er veel sites op het internet met veel informatie over hoe jij je moet voorbereiden. Dus in plaats van dat alles te herhalen, bied ik je deze extra adviezen aan:

1. Geef niet toe aan paniek. Wat ons te wachten staat is een noodzakelijke reset die niet kan gebeuren zonder een periode waarin je geld niet zal werken. Dit is niet het einde van de wereld. Dit is een verandering in de systemen. En een nieuw systeem zal het oude vervangen. (Elias:Goudstandaard). Het kan gewoon even duren om je te bereiken.

2. Je hebt nog wat tijd. De Red Shields hebben getoond om zo lang mogelijk te blijven “schoppen”. En daar zijn ze erg goed in. En ze hebben nog steeds wat profiel aan hun schoppende schoenen. Je kunt dus echt verwachten dat het systeem minstens een jaar of twee verder loopt, maar waarschijnlijker is dat het nog een paar jaar langer functioneert. En als je je ogen open houdt, zie je tekenen van een dreigende instorting. Let vooral op de grote banken. De Illuminati beschermen hun eigen, meest kostbare, banken ten koste van alles. Daarom worden banken gered als alle andere bedrijven failliet mogen gaan. Als ze de banken niet meer kunnen beschermen en de banken daadwerkelijk gaan sluiten, dan zit je in het laatste stuk. Maar wacht niet tot dat gebeurt voordat je met de voorbereidingen begint. Dat zal te laat zijn. Begin nu met de voorbereidingen en rond ze af, als de banken beginnen in elkaar te storten.

3.  Denk in termen van bevoorrading van je huishouden zodat je het een tijdje kunt uitzingen. En je hoeft je ook niet te haasten of een fortuin uit te geven. Als je bijvoorbeeld een voorraad voedingsmiddelen aanhoudt, zorg er dan voor een regelmatige roulatie, eet ervan en vul dan de voorraad weer aan.

harry-cao-532CMXLd7zg-unsplash

4. Denk na over wat je werkelijk nodig hebt. Je kunt echt zonder allerlei dingen. Wat je niet zonder kunt is water, voedsel, warmte en onderdak. Zorg dat je die dingen geregeld hebt. Al het andere is uit te zoeken.

5. Vergeet de gemeenschap niet. In tijden van problemen ligt de kracht van de mensheid in de gemeenschap. Je hoeft niet al je buren zover te krijgen dat ze zich samen met jou voorbereiden. Maar je moet wel weten op wie je kunt vertrouwen. En als je niet het gevoel hebt dat er iemand om je heen is die je kunt vertrouwen, waar kun je dan naartoe, in een noodgeval, waar je omringd bent door betrouwbare mensen? Plan voor hoe je dit zou kunnen laten gebeuren, als dat nodig is.

phil-coffman-anV_zgNDZhc-unsplash

6. Wees niet overhaast. Je denkt misschien dat het niet uitmaakt wat je met je geld doet als het toch gaat mislukken, maar we weten niet wanneer en hoe dit gaat gebeuren. Je kunt tussen nu en dan in een heleboel problemen komen als je bijvoorbeeld roekeloze schulden maakt. Eerder je schuld wegwerken, als je dat kunt, en de gemoedsrust krijgen die met die vrijheid gepaard gaat.

rupixen-com-9xJiXHkg-fo-unsplash

7. Als je *fiat valuta‘ wilt investeren en je bent bereid om beleggingsadvies te nemen van een ruimte vreemdeling, dan zou ik de aankoop van fysieke edele metalen aanraden. Wat er ook komt, er is geen toekomstscenario waarin edele metalen later niet meer terug te vertalen zijn in geld of goederen.

Beste vrienden, er zijn geen garanties over wat er in de nabije toekomst zal gebeuren. Maar hoe meer voorbereid je bent, hoe minder traumatisch je het zult ondervinden.

ivana-cajina-dQejX2ucPBs-unsplash

Beste vrienden, er zijn geen garanties over wat er in de nabije toekomst zal gebeuren. Maar hoe meer voorbereid je bent, hoe minder traumatisch je het zult ondervinden.

ivana-cajina-dQejX2ucPBs-unsplash

En misschien kun je dit als een prachtige kans zien die het leven je gaat bieden. Zie je, chaos is de manier van leven om verandering toe te staan. En hoe groter de chaos, hoe groter de mogelijke verandering.”

Bron: https://zingdad.com/

Vertaling – samenvatting: Elias

Website Elias

Telegram groep: Elias Coaching & Healing – Link: https://t.me/elias9990

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: