Spring naar inhoud

DE ILLUMINATI EN HUN FINANCIEEL SYSTEEM – 1

Zoals ik mijn vorig bericht ‘WAKKER WORDEN’ aangaf ontvangen we al sinds vele jaren ongelofelijk interessante informatie van hoog ontwikkelde samenlevingen op andere planeten. Regeringen en mainstream media beginnen nu druppelsgewijze toe te geven dat er Ufo’s bestaan terwijl het ex.hoofd van de Israëlische geheime dienst, de Mossad, onlangs toegaf dat er contacten met de buitenaardsen hebben plaatsgevonden. Maar dat er contacten tussen gewone bewoners van de aarde en andere planeten bestaan wordt bewust doodgezwegen. Dit omdat die andere volkeren de enorme corrupte en machtsmisbruik op onze planeet al lang gadeslaan, ons willen wakker maken maar ook oplossingen aandragen om het tij te keren.

De informatie waar we het hier over hebben komt van Adamu, een inwoner van de Pleiaden. Hij geeft onder andere boeiende achtergrond informatie over de gigantische zwendel met betrekking tot ons geldsysteem en de Corona plandemie.

Deel 1: Hoe ons financieel systeem werkt

Adamu begint zijn betoog met: “Beste vrienden, jullie bevinden zich in het oog van de storm van verandering. Het planetair bewustzijn is in de meest cruciale fase van zijn ontwikkeling tot nu toe. En dus vind ik het belangrijk om je naar een begrip van de situatie te begeleiden, zodat je de komende storm moedig kunt doorstaan. En dat is cruciaal om als een volledig geïnformeerd mens keuzes te kunnen maken voor jezelf, je leven en degenen die van jou afhankelijk zijn.”

Hij gaat dan verder met te stellen dat iedereen weet dat het financieel systeem van de wereld op instorten staat en dat degenen die deze ramp hebben veroorzaakt, erg druk bezig zijn met te doen alsof ze niet weten hoe het zover is gekomen of hoe het moet worden opgelost. En dat terwijl ze er alles aan doen om het nog erger te maken, waardoor ze zelf nog rijker worden en de rest van de wereld armer. Ook dat dit bedoeld is om ons tot slaaf te maken, onze macht te stelen en de controle over de hele wereld in de handen van de makers van dit systeem te leggen.

 “Weet“, zegt Adamu, “dat wat je in je portemonnee en op je bankrekening hebt, geen geld is“, maar ‘fiatvaluta’. Geld heeft geen echte, intrinsieke waarde, zoals een gouden of zilveren munt.

Selection_157

De waarde van de munt zit in de munt en die waarde verandert niet. Een ons goud is een ons goud. Dat is de waarde ervan. Andere dingen kunnen de waarde veranderen ten opzichte van een ons goud, maar het goud is wat het is. Het is mogelijk om papiergeld te creëren. Dit is wat men noemt een schuldbekentenis. Ik zou een stuk papier kunnen maken dat belooft dat ik de drager van dat papier, zeg maar, een ons goud zal geven. Dan is dat papier een volmacht voor die munt. Het papier is een ons goud waard. Zolang je me gelooft, en zolang ik niet meer papier maak dan ik eigenlijk goud heb, dan is dat papier ook geld.

 Het woord ’fiat‘, betekent ’decreet‘. Een willekeurig bevel van een of andere autoriteit. En dit is wat jouw valuta is. De financiële autoriteit vaardigt in wezen een decreet uit om valuta te creëren. Maar het heeft echt geen andere waarde dan dat ze zeggen dat het heeft. De waarde ervan bestaat alleen in het feit dat degenen aan wie ze dit papier geven geloven dat het waarde heeft. En zolang het van persoon tot persoon stroomt en zolang dat geloof tussen die mensen bestaat, zo lang lijkt het waarde te hebben. En dan alleen nog omdat het mogelijk is om deze verzonnen waarde in te ruilen voor dingen die wel waarde hebben. 

Jouw munt is geen geld, het is een verzinsel dat bij decreet is gecreëerd door jouw financiële autoriteiten. Als je denkt dat het jouw regering was, dan kom je bedrogen uit. Jouw geld wordt gecreëerd wanneer jouw Centrale Bank een lening van een Illuminatibank krijgt.

 Er zijn een aantal oude bloedlijn families die waanzinnig rijk zijn. Hun rijkdom komt van het bankwezen. Ze zijn al heel, heel lang in het bankwezen.

MayerRothschild-groot

Rothschild – Foto: Wikipedia

Ze zijn begonnen als geldwisselaars. Ze werden rijk door meer schuldbekentenissen aan te bieden dan dat ze goud hadden om het te ondersteunen. Ze ontwikkelden ook dat systeem dat woekerrente heet en de basis vormt voor moderne bankleningen. En ze werden langzaam rijker dan koningen, pausen, keizers, sultans en zelfs hele naties. Toen werden ze de financiers van die naties. Toen het ene land met het andere land in oorlog raakte, werden deze bankiers opgeroepen om de oorlog te financieren. Ze beseften al snel dat het financieren van beide kanten van de oorlog zeer winstgevend was. En toen realiseerden ze zich dat ze oorlogen konden aanmoedigen met een beetje bedrog en op die manier de kranen van de rijkdom nog verder konden openen. En zo werden ze ook steeds machtiger. En dit alles zonder enig risico voor zichzelf. Wanneer de bevolking met hooivorken naar de paleispoorten komt, wanneer ze een despoot omverwerpen, wanneer guillotines het leven van koningen beëindigen… leven de bankiers verder in comfort en luxe… meestal springen ze in om de revolutionairen “financiële hulp” te bieden in de vorm van leningen.

Vandaag de dag leven deze oude families in uitgestrekte afgelegen herenhuizen. Ze zijn nog steeds de rijkste individuen op de planeet. Maar ze zijn slim genoeg om hun rijkdom te verbergen met behulp van een complex spel om zich bijna onzichtbaar te maken. Deze families bezitten top-banken waar de Centrale Reserve banken van bijna elke natie op aarde naartoe komen voor de jaarlijkse lening die de valuta van die natie creëert.

De Centrale Bank van de Verenigde Staten heet in de volksmond The Fed, kort voor de Federal Reserve Bank.

Selection_158

Foto. Wikipedia

En zo komt het dat de Fed een Illuminati bank benadert. En terwijl er veel van zulke familiebanken zijn, is de Fed contractueel gebonden aan een bepaalde groep Illuminati-families. Laten we ze de Red Shield groep noemen. De groep bankiersfamilies van het Rode Schild leent aan de Fed vele triljoenen dollars zodat de natie zijn economie weer een jaar kan laten draaien. En hier is het cruciale punt. Het overgrote deel van wat de Fed nodig heeft voor de economie is eigenlijk alleen maar om de schuld van de natie, die is overgedragen van de voorgaande jaren, af te lossen.

Dat heb je goed gehoord. Slechts een klein percentage van de lening is eigenlijk voor valuta die de economie zal drijven. Het grootste deel van de lening is alleen maar om de schuld van voorgaande jaren terug te betalen. Op dit moment bedraagt de federale schuld van de V.S. aan de bankiersfamilies van het Rode Schild zo’n 20 biljoen dollar. Elke Amerikaan wordt in feite aan hen het bedrag schuldig dat ze van hun eigen bank hebben geleend.

Elk volgend jaar zal de Fed meer geld lenen dan het lopende jaar. Daarom moet het schuldplafond voortdurend worden verhoogd zodat de schuld van het lopende jaar kan worden afbetaald, plus het beetje extra dat nodig is om de valuta in het nationale banksysteem te laten stromen. Dus de Red Shield banken bezitten het geld van de Amerikanen. En ze bezitten het op twee manieren. Ten eerste omdat ze de valuta creëren die aan de Fed wordt uitgeleend en ten tweede omdat ze ook de Fed bezitten.

Ongeveer 10% van de valuta in uw portemonnee wordt op de hierboven beschreven manier gecreëerd. De andere 90% wordt gecreëerd door retailbanken. Als je salaris op je bankrekening terechtkomt, mag je bank tegen dat geld uitlenen. In een systeem dat ‘fractional reserve banking’ heet, mogen ze ongeveer 9 keer zoveel geld uitlenen als ze in reserve hebben. Dit zou een vreselijk slecht idee zijn, zelfs als ze echt geld in reserve hadden, zoals goud of zilver. Het is een absoluut krankzinnig idee dat wat ze in reserve hebben, enkel waardeloos geld is! (Elias: ook in Europa is het niet veel anders).

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Foto: JP Valery M

Maar, hoe dan ook, zo werkt het. Deze retailbanken doen geen zaken met de Nationale Bank, ze doen zaken met u, de burgers van de natie.. En als je naar ze toe gaat voor een lening of een rekening-courantkrediet, mogen ze negen keer zoveel geld uitlenen als er bij hen ingelegd is. Daarom kunnen die banken, wanneer mensen hun vertrouwen verliezen en massaal naar de bank gaan om geld op te nemen en om hun investeringen te sluiten, heel snel failliet gaan. Ze hebben simpelweg veel minder geld in handen dan ze hebben uitgeleend. En als hun deposito’s snel dalen, dan implodeert hun bedrijfsmodel snel.

Maar, hoe krankzinnig dit ook is, dit is de manier waarop jullie banksysteem werkt. Het meeste geld dat in omloop is, komt voort uit tweedehands schulden tussen particulieren en hun banken. En natuurlijk betaalt je ook rente over jouw schulden, wat nog een andere manier is waarop ze rijker worden. Maar je mag natuurlijk geen schulden maken zonder onderpand. Alleen de Nationale Bank mag dat doen! En natuurlijk hoeft de bank niets van waarde aan te houden om de lening die ze aan je verstrekken te ondersteunen. Behalve, natuurlijk, een tiende van de waarde in deze fictie die ’fiatvaluta‘ wordt genoemd.

Als jij je leningen niet precies volgens afspraak terugbetaalt, wordt je eigendom afgenomen en verkocht. Als retailbanken failliet gaan, worden ze gered. Dat betekent dat het Red Shield banksysteem uit het niets meer en meer fictieve valuta creëert en deze aan retailbanken geeft (waarin de Red Shield-familieleden meestal aandelen hebben, en vaak controlerende aandelen), zodat ze steeds kunnen doorgaan. Dit betekent , dat je als natie weer meer verschuldigd bent aan de Red Shields. De banken kunnen dus niet failliet gaan. En de Fed ook niet. Hoewel het een privéonderneming is, welke krankzinnige of zelfvernietigende keuzes ze ook maken, jij, de belastingbetaler, zal de rekening betalen. En de topklasse Red-Shield banken kunnen zeker ook niet failliet gaan. Ze maken gewoon geld uit het niets en oogsten altijd, wat er ook gebeurt.

Alleen de burgers van de natie kunnen falen. Alleen de burgers kunnen hun bezittingen in beslag laten nemen. Alleen bedrijven die in handen zijn van burgers kunnen failliet worden verklaard.

 “Ben je al boos?“, vraagt Adamu …Henry Ford zei: “Het is goed genoeg dat de mensen van de natie ons bank- en geldsysteem niet begrijpen, want als ze dat wel deden, geloof ik dat er voor morgenochtend een revolutie zou ontstaan.”

Henry Ford

Foto: Wikipedia

 „Als je je woede voelt opkomen, wil ik je waarschuwen“, zegt Adamu: “Zo winnen ze. Of je weet niets en ze controleren je leven door je onwetendheid. Of je wordt geïnformeerd en ze controleren je door je woede. Maar er is een derde weg. Een pad dat ik je uitnodig om te lopen. Op dit pad word je geïnformeerd, maar sta niet toe dat je boosheid je uit je centrum trekt. En dan maak je verbinding met jezelf en begin je iets beters te creëren. Niet uit een verlangen naar wraak of vergelding. Maar uit een oprecht verlangen om het Grootste Goed te zien manifesteren. Ik moedig je liefdevol aan om je niet over te geven aan woede, want dit haalt je uit je macht.“

Adamu vertelt verder dat er wereldwijd vele families zijn, die zich ook onderling tot groepen hebben geformeerd. Zo bestaan naast de Rothschild families, die de V.S en Europa beheersen, de Gold groep (Rusland) en de Jade groep (China).  Adamu: “Vooral de Gold groep wil weer terug naar de gouden standaard. Of om precies te zijn, een op grondstoffen gebaseerd monetair systeem. Een systeem waarin alle valuta wordt ondersteund door edele metalen. Een systeem waarin je niet meer geld kunt drukken dan je eigenlijk hebt. Dit houdt de criminele hebzuchtigen tegen om simpelweg niet bestaand geld uit te geven. Dit beperkt de inflatie en, nog belangrijker, dwingt de boeven tot meer eerlijkheid. En met een dergelijke ‘resource-based’ economie kan de wereld niet simpelweg tot slaaf gemaakt worden als een onvermijdelijk gevolg van het gebruik van zijn munt. En banken kunnen niet zomaar geld creëren uit het niets. Iedereen wordt eerlijker gehouden. In veel opzichten is een ‘resource-based economy’ verstandiger dan het huidige ‘fiat-based system’.”

Adamu: “Nu, ik wil niet impliceren dat deze andere families heiligen zijn. Er zijn geen echte “good guys” onder hen. Maar het is onmiddellijk duidelijk dat het beleid en de methoden van de Red Shields veruit het schadelijkst en het meest vernietigend zijn voor alle anderen die op het bord staan. Waarmee ik jou bedoel. Jij persoonlijk, de mensheid collectief, en de rest van het leven op de planeet.

Verder moet je begrijpen dat de munt die de Rothschilds creëren niet is wat zij belangrijk vinden. Ze bezitten de complete geldvoorraad, zodat ze met dat geld alles kunnen kopen. Dus, ondertussen bezitten de families die het bankwezen zo goed als hebben uitgevonden zoals het op jullie planeet bestaat, bijna alles wat ze maar kunnen bezitten.

Chateau-weingoedpng

Château Mouton-Rothschild – Foto: Wikipedia

Ze bezitten alle media-huizen – daarom wordt u niets verteld. De mainstream media, zoals het vaak wordt genoemd, is de volledige propagandavleugel van de bankiersfamilies. En via deze media proberen ze alle kanten van elk debat te controleren (en dat lukt ook meestal).

 Ze zijn eigenaar van de grootste productiebedrijven en daarom zijn deze bedrijven niet meer in dienst van van het volk door het creëren van banen en het stimuleren van de economie. Ze dienen alleen nog maar de belangen van hun meesters.

Ze zijn eigenaar van de farmaceutische huizen die de geneesmiddelen creëren die de artsen leren voor te schrijven.

freestocks-nss2eRzQwgw-unsplash

Foto: Freestock-Unsplash

Daarom blijft een plant die met de komst van de mensheid naar de aarde werd gebracht, geclassificeerd als “medisch waardeloos en gevaarlijk verslavend”, terwijl het geen van beide is.

rick-proctor-PGc9Vid8O24-unsplash

Foto: Rick-Proctor

Het is een medicijn dat op unieke wijze is afgestemd op de menselijke fysiologie. En niet alleen is dit grote geschenk aan de mensheid verboden, maar je wordt ook nog eens gevangen gezet omdat je er een paar in je bezit hebt. Ik deel deze informatie alleen maar als voorbeeld van de destructieve greep die de Illuminati via de farmaceutische industrie uitoefenen.

Wat denk je dat er zou gebeuren, bijvoorbeeld, als je morgen een kankerkuur zou ontdekken? Het antwoord is dat zelfs als je het gratis aan anderen zou geven, je waarschijnlijk in de gevangenis zou belanden. En hoe groter de werkzaamheid van je geneesmiddel, hoe groter de kans dat je in de gevangenis komt. En, bij wijze van een ander voorbeeld, dit is ook de reden waarom zogenaamde alternatieve gezondheidsbeoefenaars aan de kant worden gezet en tot zwijgen worden gebracht. De laatste tijd zijn er steeds meer succesvolle alternatieve artsen die onder verdachte omstandigheden zijn overleden. Wat er aan de hand is, is dat ze worden vermoord voor het goede werk dat ze doen. Juist omdat hun goede werk bewijst dat sommige zeer lucratieve farmaceutische producten op zijn best semi-effectief en te duur zijn. Ronduit giftig in het slechtste geval. Het is allemaal nogal schokkend eigenlijk.

 Dan zijn deze oude families ook nog eens eigenaar van agro-industriële bedrijven, waardoor je collectief elk jaar meer ondervoed raakt. Daarom mag je niet weten wat er in de producten die je in de winkel koopt zit, terwijl een nauwkeurige etikettering gemakkelijk genoeg zou zijn om te implementeren. En dit is de reden waarom de genetisch gemanipuleerde gewassen worden vermenigvuldigd, ondanks het feit dat men zich steeds meer bewust wordt van hun potentiële gevaren.

joao-marcelo-marques-Qp0lt8ehfjg-unsplash

Foto: Joao Marcelo Merques

En de bankiers zijn eigenaar van de wapenindustrieën die oorlogswapens produceren die heel vaak aan beide zijden van een conflict worden gebruikt, waardoor ze de enige duidelijke winnaar zijn… en dat is waarom je eigenlijk nooit wereldvrede hebt gehad. Ik zou kunnen doorgaan. Het punt is dat ze zo’n beetje alles bezitten.

 En, meestal, natuurlijk, bezitten ze de politici. Ze financieren politici en controleren ze, zowel door middel van lobbybemiddeling als door directe manipulatie. De politiek is zo rot geworden dat de meeste politici niet eens meer hoeven te doen alsof. Ze nemen openlijk het geld aan. Ze staan toe dat hun wetsvoorstellen worden opgesteld door de bedrijven die hen betalen om die voorstellen erdoor te drukken, waardoor jouw levenskwaliteit, jouw welzijn, jouw gezondheid, jouw omgeving nog meer wordt geschaad in naam van steeds meer macht en rijkdom voor de Illuminati en hun lakeien.

En zo is er een piramide van macht. Aan de top staan de bankiersfamilies. De leden van de oude bloedlijnen. Degenen die we de Illuminati noemen. Ze maken hun handen natuurlijk nooit vuil aan iets. Ze laten weten wat ze willen en wat ze verwachten, en hun vervangbare lakeien lopen rond om het te laten gebeuren. En als ik zeg wegwerp lakeien, bedoel ik iedereen van jullie presidenten tot de grootste CEO’s van je land. Iedereen die iemand is, wordt ofwel gekocht ofwel aan de zijlijn geplaatst.”

Elias: de bedoeling van Adamu is om de mensen wakker te maken en waarschuwt terecht om vooral niet te reageren mat angst of woede, omdat dit de draadtrekkers en het systeem weer nieuwe energie geeft.

In de volgende delen van deze lange communicatie duiken we dieper in het systeem, ook beschrijft hij de komende financiële crash en hoe we ons daar het beste op kunnen voorbereiden.

Elias Telegram-groep: Elias Coaching & Healing

Link: https://t.me/elias9990

Bron

2 Comments »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: