Flat Earth deel 5 – Hoe houden we de Globe in stand? ✅

vlakke aarde

In dit artikel zal ik de situatie behandelen waarin het idee van de globe in stand gehouden wordt door instanties en overheden. En alle moeite die ze er voor doen om je te doen geloven dat de aarde een globe is.

Door meerdere inzichten zal ik laten zien hoe dit in stand wordt gehouden. Hiervoor gaan we terug naar een tijd dat zaken allemaal nog wat simpeler waren.

 

 

 

Je had 5 grote geloofsstromingen, het Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Islam en het christendom. Elk van deze stromingen hadden hun eigen versie van wat in Genesis het Firmament genoemd wordt.

Een koepelachtige afscherming van een vlakke aarde zoals hieronder aangegeven. In de verschillende geloven is de uitvoering allemaal iets anders maar de strekking komt op vele punten overeen.

En ondanks dat de verschillen in opvattingen hebben geleidt tot verschrikkelijke tegenstanden tussen de geloven die zelfs oorlogen tot gevolg hebben gehad, zijn er nooit echt discussie geweest over het model van de schepping of eventuele verschillen hiertussen.

 

Maar ongeveer vijfhonderd jaar geleden kwam een wetenschapper Copernicus genaamd met het revolutionaire idee dat de wereld een bol was. Dit idee is nu bekend als het heliocentrische model.

Zijn beweringen zouden ons idee van de wereld en het universum volledig veranderen. Zijn idee werd later door de wetenschap omarmd en als waarheid aangenomen. Alhoewel er geen enkel fysiek bewijs voor was.

De populaireteit van dit idee begon een probleem voor de geloven te worden omdat zij tot dan altijd het tegenovergestelde hadden beweerd, Om volledige uitstroom te voorkomen werr ook door de geloven het heliocentrische model aanvaard als zijnde de waarheid.

Uiteindelijk was het maar een kleine verandering in opvattingen die toch niet te bewijzen viel. En na een paar generaties zou niemand meer beter weten toch ? Het originele concept werd voor onbepaalde tijd in de kast gezet, waarover later meer.

Jaren en eeuwen gingen voorbij, waarbij wetenschap en kerk alles in het werk zette om te bewijzen dat hun globe model het enige juiste was. Maar zonder enig tegengas werd iedereen in deze veronderstelling gehouden en iedereen was blij en gelukkig.

Maar dan duikt er opeens in de jaren 30 een heer op genaamd E.Byrd. afkomstig van een zeer rijke familie en weet uiteindelijk de overheid op zijn hand te krijgen waardoor hij een haast onbeperkt budget krijgt om echt alle onontdekte plekken op aarde in kaart te brengen.

Het onvermijdelijke gebeurt als je een jonge man die een onbedwingbare drang heeft om de wereld te ontdekken alle mogelijkheden gunt en ook verzorgt.  De man wordt admiraal en kan hierdoor zijn dromen op alle gebied waarmaken.  Hij trotseert de ijskoude zeeën , tackelt de oneindige ijsvlakten en uiteindelijk de enorm hoge ijsmuur op antartica.

Hij is niet te stoppen en na honderden kilometers ijsvlaktes ziet hij het, de muur, de barrière die het einde van zijn reis betekend. De muur waar hij niet omheen kan.

Voor hem als ontdekkingsreiziger is het echter niet DE barrière maar gewoon een obstakel in zijn zoektocht. Een obstakel dat echter zo groot is dat hij er slechts een heel klein stukje van ziet. Het is voor hem als een blinde man die een olifant moet beschrijven.  Het is maar net waar je voelt hoe je uiteindelijk een ander uitlegt wat je voelt. Je krijgt niet het hele plaatje te zien.

Als je naar de kaart van de flat earth kijkt zie je het probleem waar hij voor stond. Om de gehele muur te omcirkelen zou je maanden zoniet jaren nodig hebben en het in kaart te brengen.

Je zou met schepen of vliegtuigen in tegenovergestelde richtingen een reis kunnen beginnen, maar zoals met de meeste van dit soort uitgereide expedities is brandstof altijd het probleem. Er zouden bevoorradings en tankstations gebouwd moeten worden op de meest afgelegen gebieden.

Een operatie op zich die al jaren in beslag zou nemen. toch begon admiraal E.Byrd aan dit project. Maar het mocht niet lang duren want hij overleed in 1957.

Een jaar later wordt waarschijnlijk door Amerika en of Rusland de echte rand van de wereld en dus de koepel gevonden.

Het verbergen of bedriegen, hoe je het wilt noemen, begint dan echt. Antarctica wordt door middel van een internationaal verdrag totaal afgesloten. Elke activiteit in de buurt of op Antarctica wordt verboden. Je mag er gewoonweg niet meer komen. Het is VERBODEN.

In die zelfde tijd wordt de NASA opgericht, met het doel het versterken van het Globe model door ruimte vaart. Want hoe kun je beter bewijzen dat de aarde iet vlak is dan door deze vanuit de ruimte als een bol te laten zien.

De overheden hebben dit bewust in gang gezet en de redenen hiervoor zijn niet altijd direct duidelijk maar zal ik hierna proberen uit te leggen.

Want wat zou er gebeuren als we nu officieel bekend zouden maken dat de wereld vlak was met een glazen koepel er overheen  door bijvoorbeeld de verenigde naties. Het publiek zou in verwondering zijn en in ongeloof over deze mededeling.

Direct gevolg zou zijn dat de gehele wereld bevolking in rep en roer zou zijn, Facebook en ander sociale media zouden geheel crashen, telefoonlijnen plat gaan en op televisie zal het nergens anders over gaan.

Dit is op zich nog niet zo dramatisch en op zich eigenlijk nog wel goed nieuws. Maar wat als de mensen gaan beseffen dat alle ruimtevaart organisaties ons al die jaren bedrogen hebben en ons valse beelden en video’s hebben voorgeschoteld. Ze zullen boos worden en eisen dat deze organisaties worden opgeheven.

Ze hebben tenslotte jaren lang miljarden verslonden aan bedrog. Duizenden mensen zullen hierdoor hun baan verliezen en op straat komen. Direct daarna zullen alle gekoppelde bedrijven aan deze organisaties ook ophouden te bestaan en zullen ook zij hun personeel moeten ontslaan.

Maar ook alle sterrenwachten over de wereld zullen commentaar krijgen, want waarom hebben hun nooit gezien dat er een koepel om de wereld zit. Waar hebben zij al die tijd naar gekeken. Maar ook alle wetenschappers die zich met sterrenkunde en het universum hebben bezig gehouden zullen hun geloofwaardigheid verliezen.

Je zult denken als het hier bij blijft dan valt het allemaal best wel mee, een industrie die zich met ruimtevaart heeft bezig gehouden valt weg. Maar het zal zich in een aantal decennia wel weer herstellen. Maar wat er ook zal gebeuren is dat alle overheden hun geloofwaardigheid zullen verliezen. Want ook zij hebben geweten van het grote bedrog.

Opstand vanuit de bevolking behoort tot de mogelijkheden en dit zal waarschijnlijk gebeuren met behulp van de vijf grote geloven die we in het begin van dit artikel hebben genoemd. Zij zullen zeggen dat ze het al die tijd hebben geweten en zullen zich keren tegen de wetenschap.

En als mensen hun geloof boven alles stellen weet je nooit wat er gaat gebeuren. Dit is waar de overheden bang voor zijn. Totale chaos en anarchie !   De ware reden waarom wij niet mogen weten waarom de aarde geen bol is maar een vlakke wereld binnen een glazen koepel.

De leugen is zo groot dat niet is te voorspellen welke gevolgen dit zal hebben als de waarheid naar buiten komt.  Maar dit kan en mag nooit de reden zijn waarom d waarheid niet naar buiten mag komen.

Uiteraard zal het onthullen van de flat earth dramatische gevolgen hebben voor onze samenleving, maar als wij weten hoe het werkelijk in elkaar zit geeft dit ons leven hier op aarde direct meer betekenis en inhoudt. Wij zijn dan het centrum van het universum en ons leven heeft hierdoor daadwerkelijk zin. We zijn dan niet ontstaan door een ongelukje of toeval. Maar we zijn hier omdat deze wereld speciaal voor ons is ontworpen om ons leven te beleven.

Geloof echter niet direct alles wat ik je vertel en doe je eigen onderzoek, ontdek zelf hoe het in elkaar zit en overtuig je zelf .

 

Dit artikel is met toestemming gebaseerd op de video serie van Mark Sargent – Flat earth clues