De wereldwijde elite die de geheime schaduwregering vormt noemen we ook wel de Cabal. Veel mensen kennen deze groep als de Illuminati of de 1%. Het is de meest machtige groep op aarde die achter de schermen samenzweert tegen de mensheid. Deze samenzwerende kliek is in allerlei organisaties geïnfiltreerd waarbij men opereert als de maffia. Hieronder de belangrijkste kenmerken op een rij:

Ultra-rijken

De Cabal is de rijkste groep op aarde. De namen van de allerrijkste families ter wereld, staan niet eens in Forbes magazine op de lijst van ‘rijkste’ mensen. Hoe groot het vermogen van alleen al de bankiersfamilie Rothschild is, blijft speculeren, maar men schat minimaal vele honderden miljarden. Sommige bronnen beweren dat alleen al deze familie 53% van het wereldkapitaal bezit. Ook het Vaticaan zit op een enorme goudmijn.

Super machtig

De Cabal is nog steeds de machtigste groep op aarde. Ze hebben de belangrijkste industrieën in hun bezit: de voedselindustrie, olie-industrie, wapenindustrie, farmaceutische industrie, (centrale) banken, grote mediakanalen, etc. Via allerlei handlangers zijn ze tevens geïnfiltreerd in de top van alle belangrijke organisaties zoals de NAVO, Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie, etc.

Plutocraten in plaats van democraten

Ze hebben bovendien zoveel macht en geld dat ze verkiezingen kunnen ‘kopen’. Daarvoor gebruiken ze diverse methodes. Indien nodig worden verkiezingsuitslagen gemanipuleerd. Maar meestal hebben ze de macht over alle grote partijen in de politieke race en maakt het ze weinig uit welk poppetje gekozen wordt. Daarnaast gebruiken ze pedonetwerken en orgies om de daar gefotografeerde politici later mee te chanteren. Politici of topambtenaren die volgens de agenda van de Cabal handelen worden rijkelijk beloont. Politici die niet kunnen worden omgekocht, worden bedreigd. Als ultiem middel laat men tegenstanders vermoorden, zoals bij politieke moorden op John F. Kennedy, Olaf Palme en Pim Fortuyn is gebeurd.

De Nieuwe Wereld Orde (NWO)

Ondanks hun enorme rijkdom en huidige macht willen ze de vólledige macht en wereldwijd alle rijkdom en grondstoffen in bezit krijgen. Ze zijn daarom al decennialang, generatie na generatie, bezig om een totaalheerschappij op te richten die zij de Nieuwe Wereld Orde (NWO) noemen. De NWO is gebaseerd op een fascistische ideologie en houdt in: één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie.

De Europese Unie, de Verenigde Naties, NAVO, BIS en andere centrale banken zijn organisaties die men gebruikt om deze NWO-agenda uit te rollen. Men zorgt dat er steeds meer (politieke) macht bij de grote corporaties komt te liggen. De TTP en TTIP-verdragen zijn daar voorbeelden van. Door deze trans-Atlantische handelsverdragen worden democratische politieke processen volledig buiten spel gezet.

Koninklijke illuminati bloedlijnen

Ook al doen de verschillende achternamen van prominente figuren vermoeden dat ze van verschillende komaf zijn, uiteindelijk zijn alle Caballeden terug te voeren tot een van de 13 illuminati bloedlijnen. Deze genetische verwantschap wordt meestal verborgen gehouden, zodat het niet opvalt dat het allemaal (verre) familie van elkaar is.

Obama-Bushheredity-1024x845

Zo is George W. Bush verwant aan 16 Amerikaanse presidenten. Kijk ook naar deze video en dit artikel die laat zien hoe alle Amerikaanse presidenten (verre) familie van elkaar zijn. Bush is ook nauw verwant aan het Britse koningshuis. De stamboom van Koningin Elizabeth is vervolgens minstens terug te leiden tot de heersers in het antieke Rome. Dus haar familie is al eeuwen aan de macht. (zie dit artikel)

Dat geldt ook voor het Huis van Oranje die nakomelingen van het Huis van Habsburg zijn, die weer direct afkomstig zijn van de laatste Romeinse keizer. Binnen het Nederlandse koningshuis was Prins Bernhard een nazaat van het Huis van David en zijn stamboom gaat zo ver terug als de Merovingen dynastie (van de 5e tot in de 8e eeuw). (zie dit artikel)

Begint het nu te dagen wat er met een samenzwerende kliek wordt bedoeld?

Blauw bloed

Ook al lijken de Caballeden op mensen zoals jij en ik, ze zijn genetisch anders dan de gewone mens. Dat heeft met hun herkomst te maken en daar zal ik in een ander artikel dieper op in gaan. Die bloedlijnen zijn extreem belangrijk voor de Cabal en ze zorgen dat hun bloed niet te veel ‘verdund’ wordt met het DNA van gewone stervelingen. De term blauw bloed kun je trouwens vrij letterlijk nemen. Waar ons bloed bruin kleurt zodra het in contact komt met zuurstof, kleurt hun bloed blauwig-groen. Dit komt omdat er meer koper in hun bloed zit.

Vanwege hun genetische afkomst en het bezitten van occulte, ingewijde kennis voelen ze zich superieur ten opzichte van de gewone mens. Dit is een heel belangrijk aspect om te begrijpen (of te accepteren) dat men mede daarom tot zulke gruwelijke daden in staat is zoals: genocide, bloedofferrituelen, opzettelijk verspreiden van gifstoffen, etc. Hun relatie tot mensen kun je misschien vergelijken met onze relatie ten aanzien van bijv. varkens of een andere veesoort die weliswaar een bepaalde waarde vertegenwoordigt, maar nooit als gelijkwaardig wordt gezien.

De Illuminati

De Cabal heeft in 1776 de Illuminati opgericht. Ze zijn daarnaast lid van allerlei geheime genootschappen zoals: de Bilderbergroep, Trilateral Commission, Club van Rome, Orde van Malta, Skull & Bones, Council on Foreign Relations, en vele andere geheime genootschappen. Al deze genootschappen samen noem je de schaduwregering. Zij bepalen in grote lijnen de politieke agenda en zorgen ervoor dat deze via marionetten-politici wordt uitgevoerd. Het is dus niet één organisatie, maar losse organisaties die via bepaalde personen aan elkaar verbonden zijn. Alleen een paar enkelingen aan de top van de piramide hebben het totaaloverzicht.

Comittee_of_300

De as van het kwaad

Er zijn een aantal machtscentra in de wereld van waaruit de Cabal opereert:

  • Rome: het spirituele machtscentrum en vestigingsplaats van de Jezuïeten. Vaticaanstad is een soevereine stad-staat, een enclave binnen Rome, met een eigen rechtssysteem.
  • Londen: het financiële centrum gevestigd in de City of London. De City is weliswaar geen onafhankelijke staat zoals Vaticaan-stad, maar de Britse wetten gelden er niet. Het is een stukje Londen waar zelfs de Britse koningin geen zeggenschap heeft. Als de Britse koningin Elizabeth op bezoek gaat in de City moet ze via de Temple-bar de stad betreden en voldoen aan een bepaald protocol. Zij is op dat moment niet de hoogste in rang.
  • Washington DC: het militaire centrum. DC, District of Columbia wordt door insiders ook wel het District of Criminals genoemd. Het is een aparte stad-staat met eigen statuten. Via het Nation States Project hebben de verenigde staten (opzettelijk met kleine letters geschreven) zich losgemaakt van de federatie en Washington DC, waardoor op papier de federale wetten vanuit Washington er niet meer gelden. Dit zie je echter nog niet in de praktijk gebracht. Lees hier over het Nation States Project.
  • Jeruzalem: Het nieuwe spirituele machtscentrum. Het Vaticaan en de Jezuïeten zijn in het geheim bezig om in Jeruzalem Solomon’s tempel, te bouwen en zichzelf in een gigantische ommuurde Jezuïeten-enclave te huisvesten. Twee derde van het land in Jeruzalem is inmiddels in het bezit van het Vaticaan.

Drie facties

Binnen de Cabal onderscheiden we grofweg drie facties: de Nazi’s (Europese koningshuizen en politieke top in de VS), de Zionisten (Israël & VS) en de Jezuïeten (Vaticaan, Rome). Op dit moment strijden deze drie facties onderling om de macht. Nu de Cabal in rap tempo haar macht aan het verliezen is, proberen deze facties elkaar bovendien zwart te maken en de schuld van bepaalde misdaden in de schoenen te schuiven. Dit is een reden waarom er steeds meer schandalen onthuld worden en documenten worden vrijgegeven.

De top van de piramide

Een aantal partijen staan aan de top van de piramide en de meeste wegen leiden naar Londen en Rome.
Ten eerste is de Rothschildfamilie een van de meest rijke en machtige families op aarde doordat ze onder andere alle centrale banken bezitten. Rothschild is tevens de bankier van het Vaticaan. Naast de City of London schijnt ook Israël grotendeels in handen te zijn van de Rothschilds.

Jan913GAORe_zpsb49dee6f

Het Vaticaan is de drijvende kracht achter alle oorlogen en veel ellende in de wereld. Achter de schermen doet men precies het tegenovergestelde van wat men beweert te zijn. De Zwarte Paus is de échte leider van het Vaticaan en is altijd een Jezuïet. Deze Zwarte Paus is een Jezuïet-generaal van de Jezuïeten Militaire Orde. Tot en met paus Benedictus was dit altijd een paus achter de schermen.

Jesuit-General-Black-Pope-Kolvanbach_800px

Een van de voormalige Zwarte Pausen was Peter Hans Kolvenbach, oorspronkelijk een Nederlander. Hij pochte dat hij de architect was van 9/11 en 3/11 (Fukushima). Hij woont nu in Libanon in het grensgebied van Syrië en schijnt daar de ‘revoluties’ in het Midden Oosten te orkestreren middels het Moslimbroederschap, later getransformeerd als IS.

De huidige paus Francis is zowel de Witte Paus (de officiële paus) als ook de Zwarte Paus (en dus een Jezuïet). Ondanks zijn bedrieglijke zogenaamd sympathieke uitstraling zijn er getuigen die weten dat hij bij gruwelijke misdaden betrokken is geweest zoals genocide: (in o.a. Canada), kindofferrituelen (verplicht voor iemand met de pauselijke status), ontvoeringen, verkrachting en moord van kinderen van politieke gevangenen (in Argentinië tijdens het Junta-regime). Zie linkje en deze link.

Volgens onderzoeksjournalist Benjamin Fulford hebben uiteindelijk een aantal oude Romeinse aristocratische families de zeggenschap over het Vaticaan en de P2-loge (een vrijmetselaars-genootschap gelieerd aan het Vaticaan). Deze families behoren tot de Zwarte Adel, aristocratische families die niet op de voorgrond treden. De Nederlandse koninklijke familie behoort ook tot de Zwarte Adel, al staan zij niet bovenaan de piramide.

Lange termijn planners

De Cabal heeft er duizenden jaren over gedaan om hun machtsstructuur op te bouwen. Ze hebben een lange termijn plan dat van generatie op generatie wordt voortgezet. Het voeren van 3 wereldoorlogen is onderdeel van dit plan en reeds in 1776 vastgelegd. De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn geen ongelukkige samenloop van omstandigheden die geëscaleerd zijn, maar schriftelijke overeenkomsten (!!!) die tientallen jaren daarvoor tussen de betrokken landen zijn afgesloten. Deze overeenkomsten zijn in het grootste geheim gesloten. Zo is al in 1921 tot de Tweede Wereldoorog besloten. Dit was een geheime overeenkomst getekend tussen de toekomstige Japanse Keizer Hirohito, de Chinese communistische leiders, de Amerikaanse, Britse en Franse regering. Een aantal van deze documenten zullen in de rechtszaak van Neil Keenan als bewijsmateriaal worden onthuld.

Oorlog is big business

Oorlogen zorgen voor inkomsten in de wapenindustrie. Daarom blijven er voortdurend oorlogen gevoerd worden. Volgens Dr. Steven Greer heeft iemand van de Cabal ooit tegen hem gezegd: “In hemelsnaam laat er geen vrede komen want te veel van ons zouden geen werk meer hebben.”

Uiteraard is ook het in handen krijgen van bijvoorbeeld de goudvoorraad of de olieproductie in een gebied een belangrijke motivatie. Maar daarnaast speelt ook een occult aspect een rol. Oorlogen zijn tevens bloedoffers, waarbij soldaten met allerlei occulte symbolen (op hun uniform, in bepaalde naamgeving) op specifieke locaties met een occulte betekenis, worden geofferd aan de entiteit(en) waaraan de illuminati trouw hebben gezworen. Het is heel sinister en bizar en het gaat veel dieper dan het ogenschijnlijk lijkt. De Cabal is ervan overtuigd dat ze in ruil voor deze bloedoffers veel macht en bezit verkrijgen. (Zie boek van Michael Tsarion)

Psychopathische Janus met twee gezichten

Veel Caballeden zijn zwaar getraumatiseerd doordat ze als kind allerlei bloedrituelen moesten bijwonen. Velen zijn ook als kind gemarteld, verkracht en psychisch mishandeld. Daardoor hebben de meesten binnen de Cabal psychopathische trekjes en vaak meerdere persoonlijkheden. Het gebrek aan een geweten is ook kenmerkend aan deze groep, ze gaan letterlijk over lijken zonder dat ze daar gewetenswroeging door krijgen. Naar buiten toe kunnen ze echter heel sympathiek en empathisch overkomen. Dat maakt het voor buitenstaanders extra verwarrend. Het is vaak niet voor te stellen dat deze ogenschijnlijke aardige mensen tot zulke gruwelijke daden in staat zijn. Net als Janus, de Romeinse god met twee gezichten, schuilt er achter hun representatieve masker een monsterlijk figuur die vaak letterlijk ‘hun ziel aan de duivel heeft verkocht’.

De Kaballah

In het Engels betekent Cabal ‘een kleine politieke kliek van geheime plotters’. Het woord is gerelateerd aan Kabbalah, een mystieke stroming binnen het Jodendom. Kabbalah betekent tevens: ‘occulte, geheime leer of wetenschap’. In de tijd dat de Cabal in Khazarië gevestigd waren zijn ze namelijk onder druk van de Russische Tsaar bekeerd tot het jodendom. Vermomd onder deze geaccepteerde religie bleef men echter hun Babylonische zwarte magie beoefenen, want in werkelijkheid waren het Satanisten.

Satanisten en de Saturnus-cultus

De Cabal aanbidden de planeet Saturnus (=Satan), die ook wel de Zwarte Zon wordt genoemd en zijn Saturnisten, ofwel Satanisten. Men houdt zich ook bezig met de occult: astrologie en zwarte magie. Tijdens occulte rituelen worden andere entiteiten uitgenodigd die zich voeden met de angst (heftige energie met een hele lage frequentie) van de slachtoffers tijdens deze rituelen. Het zijn onder andere bloedrituelen letterlijk met slacht-offers, waarbij dieren, baby’s en kinderen verkracht, gemarteld en geofferd worden. De misdaden zijn echter zó grotesk en gruwelijk dat veel mensen dit aanvankelijk weigeren te geloven. Dat is daarmee hun beste bescherming. Uiteraard gebeurt dit alles in het diepste geheim en vinden deze rituelen vaak plaats in de catacomben van Kathedralen en Synagogen. Gelukkig komen er steeds meer overlevenden en ooggetuigen naar voren die bij deze rituelen aanwezig zijn geweest. Lees hier, hier en hier (NL link) over hun getuigenverklaringen. Hun getuigenissen zijn zeer schokkend en overweldigend, maar het is belangrijk dat de mensheid beseft wie hun zogenaamde leiders zijn.

Het tij keren

De Cabal weet dat om aan de macht te blijven – de waarheid over wie ze zijn en wat ze achter de schermen doen – verborgen moet blijven. Zonder deze geheimhouding valt hun kaartenhuis in elkaar. Als de mensheid vervolgens in staat is om de meest gruwelijke en weerzinwekkende aspecten onder ogen te zien, ontstaat een enorme drive en gigantische oerkracht om de macht in de wereld terug te pakken.

De meerderheid van de mensheid wil in vrede en harmonie met elkaar leven. De meeste mensen willen geen geweld of oorlog. 99% van de mensen willen respect voor het leven en met name het leven van baby’s en kinderen koesteren. In zijn diepste wezen wil de mens in harmonie met de natuur leven, milieuvervuiling opheffen en het armoedeprobleem oplossen.

Laten we daarom de macht teruggrijpen. Laten we de cabal ontmaskeren en ze zien voor wie ze zijn. Laten we toewerken naar een rechtvaardige samenleving waarbij de grootste criminelen, de Cabal, niet alleen uit hun machtspositie worden verwijderd, maar ook berecht worden voor hun gruwelijke misdaden. Het is tijd. Het is nu of ‘nooit’. Het is de mensheid tegen de Cabal en dat betekent de 7 miljard tegen een paar duizend elitairen en hun handlangers.

Ella Ster*