Spring naar inhoud

CO2 is GEEN vervuiler ! ✅

Als onderdeel van de inzet van Mike Adams’ nieuwe initiatief Health Ranger Science, een poging om via openbare informatie mensen te informeren over cruciale wetenschappelijke onderwerpen van deze tijd, heeft Mike Adams een ‘must-see’ video op zijn site gezet, die we je graag tonen. Deze video debunkt de valse verhalen over CO2 als ‘vervuilende stof’ op onze Aarde. Zoals Mike Adams in de onderstaande video betoogt, gebruiken de mensen die de alarmbel luiden over ‘klimaatverandering’, visuele trucs en misleiding om onschuldige mensen valselijk te laten geloven dat CO2-niveau’s op alarmerende wijze aan het stijgen zijn. Over de hele planeet.. Maar de waarheid is PRECIES 180 graden GEDRAAID..

CO2 is op bijna het laagste punt OOIT in de geschiedenis van deze planeet..!!

Feitelijk, wanneer data worden gebruikt van NOAA en zelfs het IPCC, blijkt het, dat CO2-niveau’s in het verleden maar liefst 15x hoger waren dan de huidige 400 ppm. Planten over de hele wereld schreeuwen om CO2, de ‘levensmolecuul’. (Voor bomen, struiken, bossen, voedselgewassen en regenwouden!) Dit terwijl de CO2-klimat-schreeuwers volledig onterecht claimen dat CO2 en vervuilende stof is. En dat we zonder deze stof, wat ze even vergeten te vertellen, we allemaal zouden sterven, omdat bijna elk eco-systeem op de planeet NIET ZONDER CO2 kán..! Zonder deze stof zou de Aarde een dorre dode woestijn worden, volledig ongeschikt om menselijk leven te ondersteunen..

Het is dés te schokkender, dat dat meeste klimaatveranderingscultivisten, nog geen eens het flauwste benul hebben van het FEIT, dat hun eigen lichamen zijn opgebouwd vanuit koolstof.. Dat in THC-olie, uit alle marihuana die ze wellicht roken, er maar liefst 21-koolstof elementen per molecuul aanwezig zijn. En dat vegetariërs en veganisten zich kennelijk niet realiseren, dat al het fruit en groeten, noten en zaden die door hen worden geconsumeerd, ook 90% van de vaste materie bestaat uit koolstof… Zoals het ook in hoge mate in hun bloed, huid, hormonen en weefsel te vinden is. En gelijkertijd maar dóór zwetsen de ‘kwaadaardige vervuiler’ die CO2 is. Ze eten en drinken koolstof, roken koolstof en maken baby’s van koolstof..

Kijk naar deze CO2-presentatie van Mike Adams, en onderwijs jezelf met FEITEN over de WAARHEID rondom CO2. We hebben de hele film voor je als transcript vertaald in het Nederlands. Die tref je onder de video aan. Mocht je meer willen weten rondom dit onderwerp, van de site van Natural News, dan klik je even HIER voor meer (Engelstalige) diepte-info rondom dit onderwerp

x

Nederlands transcript bij CO2-presentatie Natural News/Mike Adams

Met verschillende visuele trucs en bedriegerij wordt er door de wetenschap paniek gezaaid over klimaatverandering. Ik ga jullie laten zien hoe ze dit doen. Ze strooien ons zand in de ogen en creëren een vals verhaal, over een alarmerend stijgend kooldioxide gehalte in de atmosfeer van onze planeet. Ik ben Mike Adams, de gezondheid Ranger.

Laten we eerst eens een kijkje nemen bij deze grafiek van de kooldioxide in onze atmosfeer. Deze grafiek lijkt aan te tonen dat het CO2 gehalte dramatisch is gestegen. Een kijkje op deze grafiek: rond 1960 lijken de CO2 niveaus zeer laag, bijna 0, rond 2015 meer dan 400 deeltjes per miljoen. Visueel lijkt het van bijna nul recht omhoog te gaan, de pan uit te rijzen, de grafiek uit te schieten. Het ziet er alarmerend uit, nietwaar? Hier is het hele klimaatveranderingsverhaal op gebaseerd. Alarmerend bedrog met behulp van dit soort vertekenende grafieken.

Wat als ik je vertel dat dit misleidend en visueel onjuist is? Om dit te doorzien moeten we eerst een beter kijkje nemen naar de verticale as. Merk op, dat de lijn helemaal niet bij nul start, de lijn begint bij 320. Daarna stijgt de lijn naar 400. Wat je ziet is een soort ingezoomde kijk op de verticale doorsnede van de grafiek. Je ziet niet de hele grafiek. Die zal ik nu laten zien. We zoomen uit, beginnen bij 0 en eindigen bij 400, de hele as met het volledige bereik van alle getallen van 0 tot 400 is zichtbaar.

Als we hebben uitgezoomd kan je zien dat het CO2 gehalte vandaag de dag in feite helemaal niet veel is gestegen. Zelfs de concentratie van CO2, 400 deeltjes per miljoen is op zich helemaal niet hoog. De planten op onze planeet hongeren naar meer CO2. Extra CO2 zorgt ervoor dat planten sneller groeien, ons voedsel sneller groeit. Meer CO2 stimuleert ook de herbebossing, goed voor onze planeet.

Laten we nu eens uitzoomen op de tijdschaal, we gaan terug tot 1750. Zoals je kunt zien in deze grafiek blijkt dat het CO2niveau in die tijd laag was, ongeveer 280 deeltjes per miljoen. Ook hier wordt de grafiek selectief weergegeven, met een specifiek tijdgedeelte en een specifiek bereik. Het ziet eruit alsof  de atmosferische CO2 alarmerend is gestegen. Maar nogmaals, het is puur bedrog.

Als we uitzoomen op deze afbeelding en de waarden van 0 tot 400 tonen, vanaf de jaren 1750 tot 2010, is dit het werkelijke beeld. De lijn gaat flauwtjes omhoog van het niveau dat het was in 1750. En wat gebeurt er als we nog verder uitzoomen en een grotere tijdlijn weergeven? Kijk maar eens naar deze grafiek van 400.000 jaar terug, de kooldioxide-variatie genaamd. Deze grafiek toont aan dat de kooldioxide niveaus de laatste honderdduizenden jaren continue in cycli op en neer bewegen tussen ongeveer 300 en 200.

En vervolgens laat de grafiek de industriële revolutie zien, heeft deze de dramatische toename in CO2 veroorzaakt? Van ongeveer 275 tot 400 delen per miljoen. Nogmaals, dit ziet er zeer alarmerend uit, maar weer is hier de verticale as bedrieglijk. Er wordt weer geen 0-waarde getoond!

De verticale as begint bij 200 en gaat naar 400 en ze tonen een selectief deel van de grafiek. Het is wederom paniekzaaierij en wetenschappelijk bedrog. Je zult het zien als we doorgaan met uitzoomen naar de afbeelding als geheel. Zie het echte grote plaatje. Kijk naar de volledige tijdlijn van 570 miljoen jaar geleden tot nu. Deze grafiek is afkomstig van het IPCC, NOAA, de overheid en afsplitsingen van deze agentschappen. Aangetoond wordt, dat 520 miljoen jaar geleden het gehalte aan CO2 bijna 8.000 delen per miljoen was.

Als je helemaal rechts onderin kijkt naar de grafiek merk je dat het CO2 niveau van nu lager is dan het ooit is geweest. De aarde is natuurlijk ouder dan 570 miljoen jaar, maar dit zijn de periodes waarvan wij de CO2 niveaus kennen. Zoals je kunt zien zijn de CO2 niveaus veel hoger geweest in het verleden. Niet alleen 2.000 delen per miljoen of drie duizend delen per miljoen, het waren niveaus van 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 delen per miljoen.  Met name vóór de industriële revolutie. Er werden 520 miljoen jaar geleden door de mens geen fossiele brandstoffen verbrand, dus hoe – als de wereldwijde opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens – hoe kan het gebeuren dat er een CO2 niveau van 8.000 delen per miljoen was? Lang vóór de uitvinding van de verbrandingsmotor of zelfs de opkomst van de moderne mens…

Merk op dat de verticale as op deze grafiek eerlijk is en bij 0 begint. Je kunt dus het echte grote plaatje zien. Wat de CO2 niveaus zijn geweest in het verre verleden tot nu. Hoe meer wij uitzoomen en het grotere beeld te zien krijgen, hoe meer we realiseren dat het CO2 niveau van nu op het laagste punt ooit is in de ons bekende geschiedenis van onze planeet! Dat wordt nooit getoond door de paniekzaaiers die ons willen laten geloven dat we ons zorgen moeten maken over klimaatverandering. Ze tonen ons alleen de ándere grafiek, waarop alleen de jaren van 1960 tot nu staan.

Of misschien tonen ze ons de grafiek, waarop de jaren van 1750 tot nu staan, maar nooit de grote grafiek, van 570 miljoen jaar geleden tot heden. Omdat deze grafiek toont dat menselijke activiteiten onmogelijk de enige oorzaak kunnen zijn van de stijgende CO2 uitstoot in de atmosfeer, omdat de stijging van CO2 op onze planeet al een feit was lang voordat er mensen waren.

Paniek zaaiende klimaatverandering wetenschappers vertellen u tenslotte ook nog graag dat het stijgende CO2 niveau leidt tot stijgende temperaturen in de wereld. Ze beweren dat er een sterke correlatie bestaat. Ze beweren dat door het CO2 niveau van 400 delen per miljoen (een laag niveau in de geschiedenis van de planeet!) de gemiddelde temperatuur wereldwijd omhoog gaat. IJskappen zullen smelten, steden zullen overspoeld raken door de stijgende oceanen. Je hebt vast al gehoord van die enge verhalen over het Vrijheidsbeeld, zie het plaatje, bijna onder water vanwege de mondiale opwarming van de aarde.

Het is allemaal junk wetenschap.  Paniekzaaierij van klimaatverandering alarmisten. We hebben in deze grafiek zien kunnen dat het CO2 niveau op onze planeet bijna niets te maken heeft met de gemiddelde temperatuur. Kijk eens naar de gemiddelde globale temperatuur in cyclussen tussen 12 graden Celsius tot ongeveer 22 graden Celsius, het is meerdere malen voorgekomen in de laatste paar honderd miljoen jaar.

Als het niveau van CO2 in de atmosfeer van de aarde zou leiden tot opwarming, dan zou de temperatuur ook hoog zijn geweest in die periodes in het verleden, toen de CO2 niveaus veel hoger waren dan vandaag, bijvoorbeeld 4000 delen per miljoen of 6000 delen per miljoen. Maar dat is niet het geval. Merk opnieuw op dat de paniekzaaiers hopen dat deze grafiek nooit te zien krijgt; ze willen niet dat je je realiseert dat CO2 niveaus en de temperatuur op aarde niet zo sterk gecorreleerd zijn als zij beweren.

De stevige toename van zonnevlekken toont aan dat er wel degelijk iets gebeurt met onze Zon. Zou dit de veroorzaker zijn van klimaatveranderingen op de planeten in ons Zonnestelsel..?

Tot slot nog eens de opmerking,
dat in de rechterbovenhoek het huidige CO2 niveaus wordt getoond, heel erg laag in vergelijking met de geschiedenis van onze planeet. De wereldwijde temperatuur op aarde wordt meer door zonne-effecten beïnvloed en door vulkanische uitbarstingen; door de enorme hoeveelheden zwevende deeltjes in de atmosfeer, die de zon blokkeren en voor afkoeling zorgen. Er zijn veel wetenschappers die zich juist zorgen maken over een wereldwijde trend van afkoeling. In de jaren 1970 en ‘80 waarschuwde de mainstream media ons nog over de verwoestende wereldwijde afkoeling.

Dat de aarde een gigantische ijsbal zou worden en we zouden sterven door de vrieskou en de honger, omdat we geen voedsel zouden kunnen laten groeien. Deze woorden komen rechtsreeks van de mainstream media van een paar decennia geleden. Nu gebruikt dezelfde media CO2 terrorisme om iedereen bang te maken, ten onrechte te laten  geloven, dat als je niet je koolstofbelasting betaalt onze planeet zal worden vernietigd door CO2… Terwijl onze aarde in verleden perioden heeft gekend met meer dan 15 keer meer CO2 in de atmosfeer.

Het verhaal van klimaatverandering dat door de media, de regering, de EPA en de wetenschappelijke gemeenschap wordt rondgestrooid is pure onzin. Ze moeten liegen en bedriegen, wanneer ze hun grafieken tonen, om ervoor te zorgen dat u nooit het grote beeld te zien krijgt, om ermee weg te komen!

(Vertaling LSmit)

En zo hoor je het ook nog eens van een ander…
En dan voor de mensen die wellicht meer feducie hebben in de inzichten en werkwijze van James Corbett, plaatsen we hier zijn visie op de wereldwijde klimaat-waanzin rondom CO2.. We schreven hier al enkele artikelen over dit bizarre fenomeen, waar angst opnieuw weer één, zoniet dé grootste drijfveer is. Wat is dat toch met mensen, dat wanneer we geconfronteerd worden met onze sterfelijkheid, we geneigd zijn ‘common sense’ overboord te zetten.

Eerst was er ‘global warming’ en toen bleek dat het ijs op Antarctica nog nooit zo snel was aangegroeid, werd er plots gesproken over ‘weather change’.. En nu zijn we dus weer terug bij de ‘opwarming’ van de Aarde..? ‘Maak het verhaaltje af en kleur zelf de plaatjes’ zouden we je willen aanraden..

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: WantToKnow.nl – CO2 als ‘vervuiler’ volledig ontkracht..!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: