Spring naar inhoud

Alle reactie van de politieke partijen over geld creatie door banken ✅

Afbeeldingsresultaat voor verkiezingDe afgelopen week heb ik, zoals in eerdere berichten al aangegeven, de belangrijkste politieke partijen aangeschreven over het feit dat banken zelf geld mogen creëren door schuld.

Nu op de dag dat we “moeten “stemmen kunnen deze reacties je misschien nog helpen bij het maken van je keuze.

 

De mail die ik stuurde:

Beste mensen ,

Ik verbaas mij al een aantal jaren over de macht die banken hebben.
Maar vooral dat de politiek hier niets tegen doet.  
Banken hebben zich,in deze samenleving, op een of ander manier, zelf het recht verschaft om geld te creëren door schuld.
Mijns inziens is dit het grootste probleem in onze samenleving maar  je hoort er nooit wat over in de media , maar nog erger ook niet in de politiek.
Wat vindt u van deze machtspositie die banken hierdoor hebben en wat wilt u hier aan gaan doen? 
Graag hoor ik jullie standpunt in deze, mede omdat op jullie site hierover ook niks of weinig te vinden is 
Met vriendelijke groet,
René 
Hieronder geef ik alle reactie van de partijen, het oordeel laat ik aan je zelf over

 Afbeeldingsresultaat voor sp logo

Beste Rene,

Hartelijk dank voor je reactie. Ik zie dat mijn collega inderdaad niet beantwoord heeft wat wij nu van geldcreatie door banken vinden. Ik kan u vertellen dat wij het afgelopen jaar geldcreatie meerdere keren op de agenda van de Tweede Kamer hebben gekregen. Op voorspraak van SP financiën woordvoerder Arnold Merkies heeft de Tweede Kamer onder andere gedebateerd over het voorstel van “Ons Geld”. Voor meer informatie over dit burgerinitiatief en ons standpunt daarover verwijs ik u graag naar de volgende link: https://www.sp.nl/nieuws/2016/03/merkies-wil-onderzoek-naar-winst-banken-uit-geldschepping

Verder zijn wij met u van mening dat de huidige schuldeneconomie niet houdbaar is. Het feit dat al het geld dat door banken in de wereld gebracht wordt, in feite schuld is vraagt op de lange termijn hoe dan ook om problemen. Reeds in 2015 riep Arnold Merkies trouwens al op tot een fundamenteel debat over het geldstelsel: https://www.sp.nl/nieuws/2015/02/merkies-hoogste-tijd-voor-debat-over-ons-geldstelsel

Wij snappen, met u, niet waarom zo’n fundamenteel onderwerp niet wat meer aandacht krijgt in de pers, maar nu weet u dus dat wij de SP het onderwerp zeker scherp in het vizier heeft.

Ik hoop uw mail hiermee voldoende beantwoord te hebben en hoop op uw stem te kunnen rekenen op 15 maart!

Met vriendelijke groet,

Mike van Heumen
Medewerker financiën SP Tweede Kamerfractie

Afbeeldingsresultaat voor vvd logo
Geachte heer, mevrouw,

Dank voor uw bericht aan de Tweede Kamerfractie van de VVD.

We proberen uw bericht zo snel en adequaat mogelijk te beantwoorden.
Omdat het werk in de Kamer echter onvoorspelbaar is kan de beantwoording
soms enige tijd op zich laten wachten, wij vragen hiervoor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

VVD Voorlichting
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Beste René,

De macht van de banken en hun taak van geldcreatie is een erg complex thema! GroenLinks heeft hier wel over nagedacht. Om te beginnen vinden we dat de buffers van de banken fors omhoog moeten zodat de risico’s die ze nemen niet op de belastingbetaler afgewenteld wordt. Risicovolle zakenbankactiviteiten en handel voor eigen rekening van banken worden gescheiden van de spaartegoeden voor consumenten en bedrijven. Wij zijn dus voor een strikte scheiding tussen zakenbanken en nutsbanken. 
Meer weten? Kijk dan hier eens! Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Emile
Team Online

Beste René,

Hartelijk dank voor uw e-mail over de machtspositie van banken.

Het onverantwoorde gedrag van veel banken, gekenmerkt door winstbejag, torenhoge bonussen en investeringen in onduurzame industrieën, heeft de wereld in een diepe crisis gestort. Het toezicht op de banken heeft ernstig gefaald. Regulering van de bankensector is daarom hard nodig. Banken die ‘te groot zijn om te falen’ horen te worden opgesplitst.

De Partij voor de Dieren wil banken opdelen in nutsbanken, voor betalingsverkeer, spaargeld en lokale kredietverlening, en zakenbanken. In geval van calamiteiten zijn de publieke functies dan eenvoudiger overeind te houden, zonder dat zakenbanken gered hoeven te worden met belastinggeld. Nederland moet ervoor zorgen dat het binnen de EU de mogelijkheid behoudt om de banken strengere regels op te leggen dan internationaal is overeengekomen. Banken worden verder verplicht om investeringen, beleggingen en speculaties transparant te maken. 

Banken mogen geen risico’s nemen die los staan van het klantbelang. Handel voor eigen rekening wordt wat ons betreft dan ook verboden.

Daarnaast willen wij af van complexe financiële producten en bonussen in de financiële sector. Dit past niet bij de maatschappelijke functie van banken. Er wordt dan ook op toegezien dat het schrappen van bonussen niet gecompenseerd wordt via omwegen.

Commerciële banken hebben te veel macht over het creëren van geld en ze houden de schuldeneconomie in stand. Er moet daarom dringend worden onderzocht hoe een nieuw democratisch, transparant systeem van geldcreatie kan worden ingevoerd.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over ons standpunt.

Met vriendelijke groet,
Mandy Ligthart

Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam

www.partijvoordedieren.nl

Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram!

 

Afbeeldingsresultaat voor pvda logo    Antwoord via whatsapp

[13-03 12:09] PvdA: Hoi René, bedankt voor je bericht en excuses voor het late antwoord.
[13-03 12:10] PvdA: Ins onze verkiezingsprogramma hebben we een paragraaf opgenomen met standpunten over de financiële sector. 😄 Deze zal ik hieronder even neerzetten.
[13-03 12:12] PvdA: •  Banken mogen elke euro op de balans nog altijd 25 keer uitlenen. Dat is veel te riskant. Wij willen de buffers geleidelijk verhogen naar 10 procent van het kapitaal. De gewogen risico-eisen worden eveneens verhoogd.
•  Banken dragen nog steeds te weinig bij aan de overheidsfinanciën. Banken betalen geen BTW. Wij willen de bankbelasting daarom verhogen naar één miljard.
•  Hard eigen vermogen is beter dan vermogen dat kan worden omgezet in eigen vermogen (coco’s). Wij willen daarom stoppen met de fiscale bevoordeling van coco’s.
•  De strengste bonuswetgeving van Europa willen wij onverminderd handhaven.
•  Wij willen de bankenunie vervolmaken door de invoering van een door banken zelf gefinancierd Europees depositogarantiestelsel (DGS), zodat overheden onder druk van spaarders niet in de verleiding komen falende   banken   alsnog   te   redden.   Met   de   invoering   van   een   Europees   DGS   zorgen   we   ervoor   dat   de Europese   bankenunie   naast   Europees   toezicht   en   een   Europees   steunfonds   stevig   op   drie   pijlers   rust. Daarvoor is het wel nodig dat de bankbalansen eerst verder op orde worden gebracht. Ook de verstrengeling tussen banken en overheden moet verder worden doorbroken. Staatsobligaties moeten daarom een
eerlijkere weging krijgen in de Europese en internationale financiële regelgeving. Ook wordt het aandeel staatsobligaties op een bankbalans gemaximeerd.
•  Wij   willen   dat   banken   hun   risicovolle   zakenbankactiviteiten   afscheiden   van   de   nutsactiviteiten.   Deze Europese wetgeving moet snel worden ingevoerd.
•  In de risicomodellen van banken moeten harde ondergrenzen aan het kapitaal worden gesteld, de zogenaamde kapitaalvloeren.
•  Wij vinden dat de diversiteit in de Nederlandse bankensector moet worden vergroot. Daarom blijft SNS een nutsbank; SNS mag niet naar de beurs. Wel kan worden gekeken naar deelname van lange termijninvesteerders zoals pensioenfondsen.
•  Betaalgegevens zijn van de klant, niet van de bank. Banken beschikken alleen over de gegevens, omdat zij een nutsfunctie hebben: het veilig en goed laten verlopen van het betalingsverkeer. Banken mogen betaalgegevens niet verkopen aan derden. De gedragscode waarin de omgang met betaalgegevens is geregeld, willen wij aanpassen, waarbij de bescherming van privacy voorop staat.
•  Sommige verzekeraars verkeren in zwaar weer. Wij willen dat er geen dividenden mogen worden uitgekeerd als buffers onder druk staan. De Nederlandsche Bank moet hierop toezicht houden. Collectieve schadeafhandeling is slecht geregeld in Nederland. Woekerpolishouders en derivatenbezitters blijven te lang met ellende zitten. Wij willen een juridische mogelijkheid invoeren om sneller tot collectieve oplossingen te komen.
[13-03 12:12] PvdA: Hopelijk beantwoord dit je vraag. Zo niet, dan hoor ik het graag! 😄👍
Alle partijen die ik had aangeschreven hebben hiermee dus ook antwoord gegeven, in tijd van verkiezing zijn ze schijnbaar toch bereid eerder antwoord te geven.  Ik heb wel eerder deze vraag aan partijen geteld maar kreeg toen geen antwoord.
Maar het blijkt dat de politiek wel erkent dat er een probleem is met de banken maar dat de omvang ervan en de consequenties  niet goed inschatten gezien hun reacties en de minimale aandacht die ze in hun verkiezingsprogramma er aan schenken.
Lees als je tijd hebt dit artikel eens : hoe werd de democratie het machtsmiddel van de superrijken

3 Comments »

  1. Wedden dat die eigen geldcreatie door mijn aansturen via Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander alsook zal worden afgestraft, de Rothschild’s hebben het al genoeg uitgehangen . . .

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: