Spring naar inhoud

Hoe werd de democratie het machtsmiddel van de superrijken !

zwerverVroeger toen veel mensen nog gewoon arbeider waren, begin van de vorige eeuw, hadden mensen niet veel. Er was veel armoede, maar er was wel hoop. Hoop dat zaken zouden veranderen en dat de toekomst beter zou worden. Die  hoop is er nu niet meer. We hebben het met zijn allen misschien nog niet zo slecht, maar aan alles kun je voelen en opmaken dat er geen hoop meer is. Er is alleen een verwachting dat het slechter wordt.

 

 

Het verschil tussen arm en rijk is nog nooit zo groot geweest.  Niet dat de meeste burgers het veel slechter hebben gekregen, maar de rijken zijn extreem rijk geworden . Deze rijken bezitten bijna al het vermogen wat er is in deze wereld maar bestaan zelf maar uit ca 1% van de wereld bevolking.   Deze top kun je wel de superrijken noemen.

 

 

Deze grote ongelijkheid in rijkdom is niet alleen erg oneerlijk maar ook nog eens heel gevaarlijk. Het ondermijnd onze democratie.  Begin vorige eeuw kon je door gewoon hard te werken nog een goed leven opbouwen en misschien als je echt heel hard werkte kon je ook nog eens rijk worden.

Maar tegenwoordig moeten in een gezin zowel de man en de vrouw beide werken om alleen al de vaste lasten te betalen , laat staan dat er nog wat overblijft om te sparen en te investeren.  We zijn werkslaven geworden die soms meerdere banen moeten hebben om van te kunnen leven.

Maar hoe heeft het zover kunnen komen in de westerse wereld waar wij de democratie hanteren. Het zou toch zo moeten zijn dat de stem van het volk enige invloed op het beleid van onze regeringen zou moeten hebben ?  En wat er nu gebeurt in de samenleving is geen wens van de meerderheid.  Als de democratie echt zou functioneren zouden er geen Superrijken zijn. Hun vermogen zou beter verdeeld worden.

Om goed te begrijpen is het goed te weten dat grote bedrijven en instellingen meestal niets op hebben met democratie. In feite is het zo dat de belangen van de organisaties recht tegen over de belangen van de democratie staan.   Of wel, Multinationals en overheids instellingen hebben geen baad bij democratie.

Door democratie zouden namelijk banken die te veel invloed krijgen, direct gecorrigeerd worden. of multinationals die schadelijke producten op de markt brengen zouden daarvoor bestraft worden.

Dit is iets waar belangen elkaar tegenwerken en hierdoor ontstaat dus een groot spanningsveld tussen de superrijken en de democratie ( de burger)   Democratie haalt de macht weg bij de rijken en geeft het aan de burger !

De superrijken hebben echter een manier gevonden om ons burgers in hun greep te houden en de democratie te laten disfunctioneren.

De 10 principes van concentratie van rijkdom en macht

Rijkdom houdt macht in stand, vooral in verkiezingsperiodes in een democratie.   De rijken steken veel geld in de mensen die de macht hebben. Natuurlijk mag dit niet openlijk maar achter de schermen worden vele miljoenen van bedrijven gestoken in de verkiezingscampagnes van de verschillende partijen.

Deze investering betaald zich uiteindelijk altijd weer terug omdat de “gekochte”politici loyaal zijn aan hun sponsors.  Vaak worden hun mooie baantjes beloofd en zie je dat velen van hen werkzaam zijn na hun politieke carriere bij de bedrijven die geld in hun hebben gestoken.

Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel van macht en rijkdom, het houdt elkaar in stand.  Denk aan fiscale wetgeving, schaalvergroting, privatisering allemaal afspraken die de burger niet te goede komen maar wel de superrijken.

Vroeger waren deze rijken de producenten en handelaren, maar tegenwoordig zijn het de bankiers, investeringsmaatschappijen en multinationals .   Deze hebben totaal geen belang bij inmenging van burger belangen.   Hun belang en rijkdom staat voorop.  En als er vanuit de bevolking geen tegenreactie komt kunnen deze superrijken doorgaan met wat zij het liefst doen, heel veel geld verdienen over de ellende van een ander.

1.Reduceren van de democratie

Onze democratie is zo vormgegeven dat wetten door de tweede kamer worden geïntroduceerd en dus democratie’s tot stand komen. Maar al deze wetten moeten door de eerste kamer worden goedgekeurd. Nu is voor het oog van het volk de eerste kamer ook democratisch gekozen, maar is dat wel zo. Zij worden door de leden van de provinciale staten gekozen.  Maar voeren geen campagne. Het gebeurt buiten het zicht van de media.  Maar de mensen die “ingekocht”zijn in de Provinciale staten zullen een bepaalde voorkeur hebben voor leden die in de eerste kamer komen. Hierdoor hebben de rijken veel meer mogelijkheden om de voor hen ongewenste wetten in de eerste kamer nog af te laten wijzen.

De structuur van onze democratie laat dus toe dat niet democratische invloeden mogelijk zijn en dat daar ook driftig gebruik van gemaakt wordt. Denk maar eens aan Jack de Vries (CDA) die als staatssecretaris gevechtsvliegtuig JSF verdedigde en na zijn aftreden als lobbyist voor de fabrikant ging werken. Of Camiel Eurlings, die topman bij KLM werd meteen na zijn vertrek als CDA-minister voor Verkeer en Waterstaat. Dit zijn maar twee voorbeelden maar de lijst is eindeloos van dit soort verwevingen van macht en rijkdom

2. Omkeren van inzicht op democratie

In de jaren 60 van de vorige eeuw was een grote golf van grotere democratie vanuit de bevolking , de hippietijd.  Veel bedrijven voelden dit als een grote bedreiging en besloten dat hier maatregelen voor moesten komen.  Want een passieve bevolking is het beste in hun belangen. Bedrijven daar in tegen werden niet beperkt in hun gedrag om de regeringen te beïnvloeden. Zij mochten campagnes sponsoren en lobbyen bij de politiek.  Door deze omslag in zienswijze wordt de democratie ondermijnt.

 

3. Herinrichting van de economie

Door de economie te laten verschuiven van een arbeids-gerichte economie naar een geldstroom gebaseerde economie kregen de superrijken nog meer vat op de totale geldstromen en daarmee de democratie.   Vlak voor de crisis in 2007 was het zelf zo dat de financiële markt,  banken, verzekeringsmaatschappijen en investeringsfondsen ongeveer 40% van het verdiende geld verantwoordelijk waren.   In de vroege jaren van de vorige eeuw , voor de 60 tiger jaren, was het voornamelijk de industrie en de handel, In die tijd was de financiële handel nog niet zo groot en voornamelijk bedoeld om ongebruikte middelen (geld) winstgevende te maken.   Spaargeld en winsten omzetten naar investeringskapitaal.

In die tijd ging men er nog vanuit dat banken bestaand geld uitleende tegen een rente. Maar nu is het zo dat banken zelf de geldstroom beheersen, En zichzelf het recht hebben toebedeeld om geld te creëren door schuld.  De elite zag al snel in dat het veel effectiever is om in geld te handelen dan in goederen.

Tot de jaren 70 werd dit alles nog redelijk gecontroleerd en geregeld, maar door enkele internationale afspraken kwam daar een eind aan,  Speculeren en gevaarlijke investeringen werden makkelijker en vooral winstgevender.  De economie was voorgoed veranderd, geld rondpompen werd meer winstgevend dan het produceren van goederen.

Doordat de productie minder winstgevend werd ontstond er een wereldwijde concurrentie onder de producenten waardoor de lonen steeds meer onderdruk kwamen te staan. Dit wordt nog eens versterkt door de globalisering van de economie.  Onze werknemers moeten nu concurreren met  landen waar mensen als slaven worden behandeld en bijna niks krijgen betaald.

Ondertussen hoeven de superrijken helemaal niet te concurreren, zij zijn alleen maar rijker geworden. Omdat geld nu eenmaal makkelijk te verplaatsen is en arbeid niet.   Door het ontnemen van zekerheid op de arbeidsmarkt worden de rijken dus nog machtiger en nog rijker. Omdat als iemand niet zeker is over zijn werk en inkomen deze niet snel zal gaan protesteren of om loonsverhoging zal vragen  Maar de democratie is hierdoor dus structureel ondermijnd.

4. Verschuif de lasten

Na de tweede wereld oorlog, toen Europa weer opgebouwd moest worden, profiteerden zowel de allerarmsten als wel de rijkste van deze opbloei.  Het was voor de gewone arbeider mogelijk om zich te voorzien van enige luxe zoals een auto of een televisie.  De gehele welvaart van Europa nam toe als gevolg van deze economische groei.  In die tijd was het voor de elite namelijk nog interessant om te investeren in hun arbeiders omdat dat de personen waren die ook hun producten moesten afnemen.

Want iemand die meer verdiend zal ook meer kopen was de gedachte.   Maar naar het einde van de vorige eeuw werd het financiële belang steeds groter en werd veel productie verplaatst naar het buitenland, om maar zoveel mogelijk winst te maken. Al was deze winst alleen maar gebaseerd op manipulatie met cijfers.  Omdat er ook steeds meer internationaal gewerkt werd waren de lokale werknemers niet meer de belangrijkste afnemers en werd hun invloed steeds minder.

Arbeiders gingen minder verdienen en hierdoor ook minder uitgeven maar de belastingen voor de arbeiders klasse is alleen maar toegenomen.  Terwijl de belasting voor bedrijven als vennootschapsbelasting, belasting op dividend  en andere bedrijfsbelastingen alleen maar zijn afgenomen.

Het hele belastingstelsel is zo herontworpen dat over alle uitkeringen, salarissen en goederen steeds meer belasting betaald moet worden.  Dit zijn belastingen die iedereen treffen maar in verhouding de armsten het meest. Daar tegenover zijn de belastingen op winst, vermogen en dividend, waar de rijken het meest profijt van hebben, alleen maar afgenomen.

Het is nu zelfs al zo dat de meeste multinationals al helemaal geen belasting meer betalen, en hierdoor gigantische winsten kunnen maken die onbelast blijven. Terwijl de gewone burger steeds meer moet betalen en in steeds meer gevallen niet meer rond kan komen.

De scheefgroei neem alleen maar toe en is eigenlijk te wijten aan de concentratie van macht en rijkdom zoals in het begin van dit artikel uitgelegd.

5. Val solidariteit aan

Vanuit de elite is solidariteit zeer gevaarlijk en moet dus met elk middel voorkomen worden, want een bevolking die samen opstaat tegen een heerser is niet te stoppen.  Wij zijn nu eenmaal met veel meer dan de elite.    Maar samenhorigheid is iets wat in de menselijke natuur zit en is een aangeboren overlevingsmiddel.

 

 

Door dit uit de hoofden van de burgers te verjagen en te zeggen dat individualisme het belangrijkste is, kun je dus solidariteit ondermijnen.  “Kom op voor zezelf !!”   “Jij bent het belangrijkste !”
Dit zijn enkele kreten die ons via de media en films worden ingefluisterd.  Ons ego moet gestreeld worden en wij moeten ons als individu de belangrijkste persoon ter wereld vinden. Wat je buurman of familie er dan ook van vindt is dan niet meer belangrijk.

Het heeft heel veel moeite gekost en heel wat hersenspoelen om de mens, die van naturel sociaal is, om te toveren tot een egoïstisch individu.  Een van de maatregelen is het langzaam afbreken van de sociale zekerheid en mensen het gevoel geven dat zij zelf de schuld hebben dat ze op deze sociale zekerheid terug moeten vallen.

Een van de beste manieren om een goed sociaal systeem om zeep te helpen is het onttrekken van geld middelen. Het bezuinigen op uitkeringen.    Maar ook het privatiseren van sociale systemen zoals we hebben gezien in de zorg.    De rijken maakt dit allemaal niet uit, zij hebben wel het geld om voor zich zelf te zorgen.

Door deze ondermijning van de sociale structuur zien mensen dat het systeem faalt en zijn ze niet meer bereid hiervoor geld te investeren.  En vervolgens krijgen de mensen die de sociale steun het hardste nodig hebben de schuld van het falen van het systeem.   En dit is precies wat de elite in eerste instantie al in de planning hadden.

Dit werkt tegenwoordig zelfs al door in het onderwijs, mensen die tegenwoordig geen kinderen meer hebben die naar school gaan zijn steeds minder bereidt hier nog geld voor te betalen.  Hoge studie schulden zijn eerder standaard dan uitzondering. De steeds meer heersende gedachten is ieder voor zich zelf.   Terwijl als je er over na denkt het eigenlijk onze hele maatschappij naar de knoppen helpt, die privatisering.

Dit alles gebeurt recht voor onze ogen en we doen er niets aan

6. Stuur de regulering

De regulering in verschillende sectoren is er om uitspattingen en excessen te voorkomen.  Maar wat we zien is dat deze regulering vaak vanuit de eigen sectoren geregeld wordt.    Banken bepalen hun eigen regulering. Maar ook bijvoorbeeld de spoorwegen en andere grote instanties.

Dit heeft kunnen gebeuren omdat macht en rijkdom verweven zijn en dat hierdoor de bedrijven of instantie die gereguleerd moeten worden de regelgevers hebben geregeld.  Zij hebben zo veel invloed dat zij de voor hen juiste mensen op de plekken kunnen zetten die voor hen de gewenste regulering kunnen regelen.

Hierdoor ontstaat ook weer een vicieuze cirkel van macht verstrengeling.  In de Europeesche commissie wordt meer geluisterd naar de lobbyisten dan naar de democratisch gekozen vertegenwoordiging.  Dit Lobbyen is ontstaan in de het eind van de vorige eeuw als tegengas op de steeds uitgebreidere wetgeving op werkveiligheid en arbeidstijdverkorting, wat in de ogen van de elite natuurlijk helemaal niet gewenst was.

Het meest dramatische resultaat van al dit lobbyen is wel het uitkopen van de bijna omgevallen banken tijden de crisis in 2008.   In plaats dat de bedrijven die dit allemaal veroorzaakt hadden de schuld er van kregen en veroordeeld zouden worden tot het terugbetalen van deze schade , werden alle banken ondersteunt door de belastingbetaler, Die geen enkele garantie kreeg dat dit geld ooit bij de belastingbetaler terug zou keren.

Het meest wrange is wel dat deze mensen die de crisis destijds veroorzaakt hebben en door ons zijn gered , nu de rijkste mensen op deze wereld zijn.  En dit is dus niet voor niets.  Zij hebben de wereld zo onder controle dat ze alles kunnen maken en er uiteindelijk de bevolking voor kunnen laten opdraaien.

Aan de ander kant wordt de burger in de steek gelaten en kan in steeds mindere mate een beroep doen op de overheid.  De overheid is in steeds mindere mate bereidt zijn eigen burgers te ondersteunen. Terwijl deze het het meest nodig hebben.

Aparte regels voor de rijken en aparte regels voor de armen, en zo lang wij dit als burgers blijven accepteren zal er dus ook niets veranderen en zullen de rijken nog rijker worden en wij als burger steeds armer.

7.Manipuleer de verkiezingsuitslagen

Concentratie van rijkdom onderhoud de concentratie van macht, in het speciaal als verkiezingscampagnes steeds maar duurder en duurder worden . Hierdoor worden politieke partijen in de armen gedwongen van de grote rijke bedrijven.  En zo wordt de concentratie van geld en macht onderhouden en verstevigd.   Als nieuwe of onafhankelijke partij die geen steun krijgt uit het bedrijfsleven zul je dus nooit een goede campagne kunnen voeren en hierdoor niet mee kunnen delen in die macht.

Een heel belangrijke basis ligt hieraan ten grondslag. Dat is het recht van vrije meningsuiting voor elk persoon, wat in d grondwet is geregeld.   Omdat sinds de vorige eeuwen bedrijven voor de wet gelijk gesteld werden aan personen, is het dus voor bedrijven ook geoorloofd om vrije meningsuiting te hebben. Bedrijven mogen dus een vrije mening hebben en hieraan dus ook veel geld besteden om deze mening naar voren te brengen.

De uitslagen van verkiezingen worden dus niet achteraf gemanipuleerd maar al in het voortraject en wij denken allemaal dat we echt een vrije keuze maken terwijl die keuze al voor ons bepaald is op voorhand.

Dit is misschien wel de meest ondermijnende maatregel tegen de democratie. Een maatregel die bedrijven eigenlijk veel meer macht geeft dan een individu

8. Houd het gepeupel onder de duim

Er is in het verleden een organisatie geweest die in meer of mindere mate tegengas kon bieden aan de superrijken en hun manipulatie van de democratie en dat waren de vakbonden.    Alhoewel daar ook niet altijd alles zo ging als gewenst was, waren zij wel in de positie om de vicieuze cirkel van geld en macht te doorbreken.

Er is dan ook een bijna eeuwig durende strijd gaande tussen aan de ene kant gevestigde orde, de rijke, en aan de ander kant de vakbonden, de arbeiders.  Door georganiseerde stakingen hebben de bonden veel voor elkaar kunnen krijgen voor de arbeiders

Hierdoor zijn de vakbonden eigenlijk de nummer  vijand van de elite en wordt er dus alles aan gedaan om de invloed van deze bonden te ontkrachten en te ondermijnen .    In de jaren 20 van de vorige eeuw  was de invloed nog zo groot dat er complete straat oorlogen uitbraken tussen arbeiders en overheden.

Want de macht van velen is waar de elite voor vreesden , voor al massale stakingen en sit down acties. die uiteindelijk het signaal afgeven dat een baas eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is en dat de arbeiders zelf ook de zaken wel konden regelen.

Maar door de aanval op de solidariteit zoals hierboven al genoemd nam gedurende de laatste periode van de 20e eeuw de bereidheid tot organiseren af en verzwakte de invloed van de bonden dramatisch. Zelfs vanuit de overheid werd het recht van staken bekritiseerd en gaf hierdoor de elite vrij baan om de aanval op de vakbonden geheel te openen.

Jonge mensen groeien nu niet meer op met het besef wat voor een belang een vakbond heeft en worden dus ook steeds minder lid van de bonden. Daarbij komt nog eens dat de besturen van deze bonden op de zelfde manier zijn geïnfiltreerd als de overheid. De elite hebben zich een plek gekocht in de besturen van de bonden en hollen de bonden van binnen uit.

Een ander idee dat mensen niet meer mochten hebben is het idee dat er klasse verschil bestond.  Het was er wel voor de elite zelf natuurlijk want die zien ons als werkslaven. Maar wij werkslaven moesten ons zelf niet zo zien. Wij moeten ons zelf als belangrijk zien en niet als onderdrukt.   Een van de manieren is het tutoyeren van bestuurders. Wij krijgen hierdoor de indruk dat ze een van ons zijn terwijl zij dat zelf natuurlijk totaal niet zo zien.     Want wie geeft er de orders en wie volgt ze op ?

Het klasse verschil is er wel degelijk maar beter verborgen voor de burger

9. Kweek instemming

De reclame industrie is ongeveer een eeuw geleden echt ontstaan in de meest vrije landen als Amerika en Groot-Britannie. Nu naar blijkt omdat het nodig was je een bevolking wilt laten gehoorzamen zij dit niet zonder meer doen. In de jaren 50 hadden mensen veel nieuwe vrijheden verworven  en hadden zich verenigd in bonden en wilden dit natuurlijk niet maar zo weer afgeven.

 

Daarom moest er een andere manier van controle bedacht worden, en die kwam er .  Controle door manipulatie van ideeën en zienswijzen.  Een een van de beste manieren om dat te bewerkstelligen is het creëren van “consumenten”.

Als je verlangens kunt creëren en het met moeite verkrijgen van die verlangens als doel van het leven kunt maken, moeten mensen wel consumeren  

Het is noodzakelijk dat mensen zich gaan bezighouden met veel en vooral oppervlakkige zaken, zoals mode en sport dan heb je er het minste last van !    Het is belangrijk dat de burger een toeschouwer wordt en geen deelnemer in de maatschappij.

Kijk maar eens hoeveel energie er gestoken wordt in deze afleidingen van het werkelijke bestaan.  Tour de France, Olympische spelen, Europeesch kampioenschap voetbal, Tennis, Darten, Formule 1. maar ook in modeshows, modellen, roddelbladen en TV soaps, tv spelletjes maar vooral reclame. Veel reclame, heel veel reclame en nog meer reclame.   We moeten kopen, veel kopen en dan het liefst zaken die we eigenlijk niet nodig hebben.

Dit alles uit zich de laatste jaren vooral bij tieners en jonge mensen die geen ander doel in het leven hebben dan al hun vrije tijd besteden aan winkelen en series kijken.  Enige interesse in iets intellectuelers als bijvoorbeeld het verdiepen in wetenschap of levensvragen komt niet eens meer in ze op. Laat staan interesse in politiek

Dit alles is bedoeld om de mensheid totaal te beheersen, en in het meest ideale scenario is het een duo jij en je televisie of mobile telefoon.   Kijk naar de pokemon rage waar hele bevolkingsgroepen bezig zijn om virtuele poppetje te vangen en daarbij nergens anders meer over kunnen nadenken.   Een wereld waarin je via je mobiel of tv ziet en hoort wat je behoeftes zijn en wat de laatste trends zijn. Dat wat jij voor moet werken en wat jij “denkt”nodig te hebben.

We zijn dus bijna zover dat we als bevolking compleet gehersenspoeld zijn en overgeleverd zijn aan de wil van de elite. De superrijken.

Onze keuzes in leven zijn hierdoor niet meer gebaseerd op rationele ideeën maar op irrationele zaken zoals die ons via de reclames worden voorgeschoteld.  Deze manier van kiezen werkt ook door tijdens verkiezingen. We kiezen niet meer op rationele zaken, maar op hoe iemand overkomt. Op hoe goed zijn reclame is en niet meer inhoudelijk op wat hij of zij te vertellen heeft.

Kijk maar naar de recente verkiezingen in Amerika,   wie weet welke standpunten de kandidaten hebben?  Bijna niemand !  Er wordt alleen maar gekozen omdat de een de ander zwart maakt en vice versa . Er is total geen inhoud meer.

En als je geen democratie wilt dan is een bevolking, die kiest op irrationele zaken, dat wat je als elite het liefst wilt.

10. Marginaliseer het volk

In de huidige democratie zoals die op dit ogenblik gehanteerd wordt en waar de problemen zoals hierboven beschreven een feit is heeft 80% van de bevolking geen enkele invloed op het beleid dat de overheid uitvoerd en bepaald.   Deze 80% kan net zo goed in een ander land wonen of gewoon niet bestaan.

En wij als bevolking weten ook dat we niet of nauwelijks invloed hebben. We zijn gefrustreerd en kwaad op allerlei overheids instellingen en beleidsmaker. Maar onze kwaadheid en onvrede met de situatie leidt no steeds niet tot een constructief protest.  Er is wel opstand, er worden wel protesten georganiseerd maar niet doelgericht op het echte probleem.

De woede en kwaadheid is ongericht en gaat alle kanten op en wat het meest kwalijk is is dat de bevolkingsgroepen elkaar de schuld gaan geven en dus de woede op elkaar gaan richten. Waardoor, zoals geplanned, de elite buiten spel blijft.

 

 

Het resulteert in het afbreken van sociale relaties en georganiseerd gericht protest. Maar dit is juist de bedoeling. Mensen moeten elkaar verafschuwen en haten en alleen voor zich zelf opkomen en zich niet inzetten voor het belang van een ander.

Als onze democratie echt goed zou werken en we zouden het gevoel hebben dat we met elkaar iets moois neerzetten, dan zouden we met plezier onze belasting betalen. Dan zou 1 April een feestdag zijn. Maar we hebben dat gevoel totaal niet en betalen dus ook met tegenzin onze belasting omdat we weten dat het in de portemonnee van de superrijken verdwijnt en we er zelf geen baad bij hebben

Als de democratie zo blijft functioneren als dat het nu doet, zullen we afstevenen op een hele lelijke maatschappij, waar niemand meer iets over heeft voor een ander en waarbij zelfverrijking de maatstaf wordt.

Alles voor mij en niets voor een ander!  

Een samenleving waar normale menselijke instincten en emoties als solidariteit, sympathie en elkaar gewoon steunen geen plaats meer kan hebben. Een maatschappij zo vreselijk dat ik er niet in zou willen leven laat staan mijn kinderen.

Want een maatschappij die berust op macht en rijkdom zal dit ook uitstralen en zal alles voor maximaal gewin in het werk stellen over de ruggen van anderen.  Als we dit niet willen inzien en hier niets aan doen zal het uiteindelijk tot de ondergang leiden van onze samenleving

In een echt vrije democratie kan het niet zo zijn dat er een groep mensen is die meer macht heeft dan een ander groep

En verandering kunnen we alleen bewerkstelligen door bewustwording van deze misstanden en massaal protest gericht tegen de elite en niet op elkaar.

 

Dit artikel is gebaseerd op de documentaire van Noam Chomsky “Requiem For The Amarican Dream”

Deze is ook te vinden op Netflix

 

 

14 Comments »

 1. Geweldig geschreven.
  Precies zoals het is. Dat nog niemand hierop gereageerd verbaasd mij.
  We hoeven het niet overal met elkaar eens te zijn,maar hier ben ik het volkomen 100% met je eens.

  Geliked door 1 persoon

 2. Wat betreft 9-11 ben ik het met Noam Chomsky niet helemaal eens.
  Volgens hem had de Bush administratie destijds niets met 9-11 te maken.
  Yeah wright,dan is mijn oom mijn tante.
  Bush had voorkennis omdat hij zelf een kabal lid is.
  Wat betreft de media die ons voor de gek hield en nog steeds doet.
  Heeeeeeeeeeeeeeel de wereld is met de taliban kapers en vliegtuigen tv gehersenspoeld.
  Conclusive Evidence the 9/11 Planes were NOT REAL

  Geliked door 1 persoon

  • Bush zat er tot over zijn.oren in en ook zijn broer Jeb, die de leiding had over het liftrenovatie programma. Maar er zijn zoveel zaken.rondom 9/11 die niet kloppen dat een.kind van 10 al kan.zien dat het geen terroristen uit Saudi-Arabië waren die dit veroorzaakt hebben

   Like

 3. Ik heb alvast de oplossing gevonden om dit probleem op te lossen, en het vooral de Rothschild’s zijn die onze ganse aardbol al ruim 260 j. in ’n ijzeren wurggreep houden, en ik die wurggreep zal hebben ontwrongen over hopelijk zeer korte tijd, het heeft alvast te maken met een samenwerkings-opzet met Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.

  Hij heeft de oplossing door mij in handen gekregen.

  Like

  • Beste Geert, ik denk alleen dat je de verkeerde benaderd hebt voor het oplossen van het Rothschild probleem. Ik weet uit goede bron dat Koning Willem-Alexander zeer goed bevriend is met de familie Rothschild en dus niet snel die vriendschap op het spel zal zetten. Ik ben bang dat hij dan ruzie met zijn moeder zal krijgen . En dat wil je niet als goede zoon zijnde !!

   Like

   • Zit Willy dan nog steeds onder de duim van zijn moeder?
    Wanneer wordt die vent nou eens volwassen ?

    Like

 4. Goed stuk echter wat ik jammer vind is dat er wel wat taalfouten in voorkomen.
  Zo is baad bijvoorbeeld niet met een d maar een t. Omdat ik dit soort artikelen plaats op onze tijdlijn is dit wel belangrijk. Blijf zo schrijven, het gaat uiteraad om de inhoud. Mensen moeten wakker worden gemaakt met o.a. dit soort artikelen!

  Like

  • Dank je , grammatica is helaas niet mijn sterkste punt. Maar de boodschap is wat mij betreft waar het om gaat. Uiteindelijk is grammatica ons ook opgelegd door allerlei instanties.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: