Spring naar inhoud

Is het toch waar? Obama’s geboorte-akte vervalst..!!

Het was in de tweede ambtstermijn, kort na de beëdiging van Barack Hussein in 2011, dat het gerucht werd gehoord dat het geboortecertificaat van deze man, de president van de Verenigde Staten van Amerika, vals zou zijn. Het was vooral politiechef, sheriff Joe Arpaio, van het kleine plaatsje Maricopa, vlak onder Phoeix, Arizona, die het werk had gedaan, waarop de geruchten gebaseerd waren. Maar… Later bleek dat het geen geruchten waren, maar dat deze vaderlandslievende sherriff, zijn werk uitermate goed had gedaan.. BARACK OBAMA’s GEBOORTEAKTE IS VALS..! Wat er gebeurd is, om EN deze sheriff EN de onderhavige materie onderuit te halen, is ons niet helemaal duidelijk, maar wat wel duidelijk is, is dat de zaak langzaam in de vergetelheid raakte.

Barack Obama, die natuurlijk van de hoed en de rand moet weten, permitteerde het zich om hautain grapjes te gaan maken met deze zaak. Kijk eens naar deze persconferentie, waarin hij duidelijk maakt, dat hij het grappig en wel heel boeiend intrigerend vond allemaal..

 

 Maar het verhaal krijgt een vervolg.

De professionele wijze waarop nu deze zaak volledig is geanalyseerd en de conclusie getrokken worden, zoals ze zijn getrokken, verdient in onze ogen veel respect. Immers is het niet een zaak van onderzoek alléén. Het is de overtuiging dat er iets niet klopt, die deze mensen heeft doen besluiten, tegen de mainstream in, dóór te gaan met hun onderzoek naar deze valse geboorte-akte; nog intenser en béter, dan voorheen in 2011.. Lees en kijk en zie hoe we zijn besodemietert, tot op het bot..

YES WE CAN!

En zo kun je zien dat de slogan, waarmee Barry Hussein Obama het tot president schopte, de leus: ‘Yes we can’, plotseling een heel ander beeld tevoorschijn roept, een volstrekt andere betekenis krijgt..  Wanneer Barack Obama’s geboortecertificaat/akte wel degelijk vervalst blijkt te zijn, heeft de VS de afgelopen 8 jaar dus een ONWETTIGE president gehad! En inmiddels kunnen we met, zoals dat zo keurig heet, een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, verklaren dat deze acte vals is.. Daar kan geen discussie meer over zijn, dat het door de huidige president voorgelegde geboortecertificaat, een handige, maar zeker niet perfecte vervalsing is. Het bewijsmateriaal zou genoeg zijn, om een burger te veroordelen tot een lange gevangenisstraf, alleen al op basis van ‘valsheid-in-geschrifte’..

Maricopa County Sheriff Joe Arpaio heeft toch weer gedaan wat geen ander durfde; hij heeft een team van gerenommeerde forensische experts samengesteld om hen het officiële geboorte-document laten onderzoeken van Barack Obama’s geboorte-aangifte en -registratie. Deze experts zijn daarna, onafhankelijk van elkaar, tot één en dezelfde, éénduidige conclusie gekomen: dit document is een vervalsing. De persconferentie met video/dia-presentatie, waarop het bewijs voorgelegd werd, is daarin de keiharde samenvatting van dit onderzoek..

Deze bewijsvoering is overduidelijk en zeer moeilijk -zo niet helemáál- te weerleggen..
Wat zien we hier eigenlijk.. Het originele geboortecertificaat van ene Joanna Ah’Nee die 16 dagen na Obama is geboren, is als basis gebruikt voor het vervalsen van het geboorte-certificaat van Obama. Daarbij zijn er 9 overduidelijke bewijzen gevonden van de zogenaamde ‘copy/paste’-technieken, die we allemaal wel kennen. Het ging dan over het kopiëren en overbrengen van het originele certificaat naar het vervalste document, van woorden, kruisjes en datumstempels..!

Er is nog meer bewijs dan dat, maar dat kan eventueel nog betwist worden. Zo zou in 1961 het woord ‘African’ niet gebruikt zijn als term om het ras aan te duiden. En bij het uitvergroten van het serienummer, rechtsboven, blijkt dat het laatste cijfer verdwijnt! Die 1 lijkt wel op de andere, maar is toch een ander lettertype en is ook minder scherp afgedrukt. Analyse met het softwareprogramma ‘Inkscape’, geven de mogelijkheid, de samenstellende delen van een document te identificeren. Zo zal een fotokopie slechts één element bevatten terwijl een origineel uiteen zal vallen in vele elementen. Getypte woorden worden daarbij als één geheel gezien, totdat men ook die nog eens opdeelt.

Bij het ‘afbreken’ van de samenstellende groepen, blijkt het serienummer te bestaan uit twee ‘groepen’, zijnde de eerste zes cijfers en het getal 1 op het einde. Dat bewijst dat die 1 er achteraf aan is toegevoegd en geen deel uit maakt van het originele serienummer. Op hetzelfde niveau van demontage, blijken er ook een aantal letters verdwenen te zijn. De ‘R’ van Barack, de ‘S’ van Stanley, de ‘K’ van Kansas en de ‘Non’ van None. De plaatsing van de woorden ‘Honolulu’ (2x) en ‘Oahu’ (2x) samen met de twee kruisjes rechts van de middelste ‘Oahu’, blijken exact overeen te stemmen met die in het certificaat van Joanna Ah’Nee. De kans dat zo iets gebeurt is astronomisch klein. Het bovenste kruisje is, samen met het hokje er rond letterlijk twee maal gekopieerd en geplakt.

Op het certificaat van Ah’Nee staat twee maal AUG 24 1961. Dat is gekopieerd, de ’24’ is verwijderd en vervangen door het cijfer ‘8’, maar in een ander lettertype (duidelijk herkenbaar!) en vervolgens in het Obama-document geplakt. Echter, dat is nog amateuristisch, in één beweging gedaan! Hierdoor staan beide stempels EXACT op dezelfde manier schuin. En ook exact even ver van elkaar..! Dat wordt in de videofilm-presentatie met één overlay-beweging aangetoond. Mathematisch quasi onmogelijk dat dit toeval is..! En.. dit wordt ook geïllustreerd door een identiek certificaat van een tweeling die met enkele minuten tussentijd zijn geboren en waarvan de stempels volkomen verschillend zijn, ondanks dat ze door dezelfde persoon zijn gezet, in hetzelfde moment..!

Conclusie van zowel de Amerikaanse als Italiaanse onderzoekers:
VERVALSING !
Kijk naar de hele persconferentie en zie
hoe elk stukje bewijs, stuk-voor-stuk wordt aangedragen en bewezen.

Wil je weten hoe deze fraude werd versterkt, door het aanleveren van het geboortebewijs, door het Witte Huis en daarna digitaal werd ontdekt, dus vanuit computertechnisch perspectief, dan kijk je even naar deze video.

CONCLUSIE

Misschien gaat men nu roepen: “Mosterd ná de maaltijd!” of “Wat maakt het nu allemaal uit!?” Maar het probleem ligt natuurlijk hier helemaal niet.. Die gedachten kloppen helemaal niet. HET MAAKT ESSENTIEEL WEL WAT UIT..!

Allereerst is de wereld besodemietert, en zien we een glimp van de machten, de verborgen-manipulerende krachten, áchter de leiding in de wereld.. En waar het praktisch nu om gaat, is dat er sprake is van het FEIT, dat iemand die ten onrechte tot president verkozen is, grondwettelijk deze functie niet had mogen krijgen. En van het FEIT, dat door diens handelingen, zijn acties, handtekeningen en besluiten, geen wettelijke beleidsdaden zijn geweest..!!

In principe is het dan ook mogelijk om alle Executive Orders van ‘fake-president’ Obama ongeldig te verklaren. En ja, dan komt zelfs de legitimiteit van ‘Obamacare’ dan ernstig in het gedrang. Het terugdraaien van al die zaken is natuurlijk onbegonnen werk, maar de toekomstige president zou bijvoorbeeld wel een procedure in gang kunnen zetten, waarbij beslissingen van Obama die hem hinderen in zijn werk, te laten schrappen. Obama heeft al aangekondigd een persconferentie te zullen houden. And the truth shall set you free! Yes it can!”

Bron: WantToKnow.nl – Obama’s geboorte-akte WEL DEGELIJK VALS..!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: