Spring naar inhoud

Sumerische kleitabletten – De ontdekking van goud op Aarde

Afbeeldingsresultaat voor goud stapelAlalu is op de Aarde en heeft met behulp van zijn apparatuur vastgesteld dat er inderdaad goud aanwezig is in het water op aarde. Met behulp van de boordcomputer van zijn ruimteschip en de “usb sticks”van de meetapparatuur stuurt hij zijn bevindingen door naar Niburu.
Op Niburu is iedereen verbaast over het feit dat Alalu nog in leven is. Ze vragen zich dan ook af of hij zich niet ergens op Niburu verstopt. Onderzoek wijst uit dat hij echt op aarde is en ook echt goud gevonden heeft. Dan begint de aloude machtsstrijd over het koningschap. De discussie lijkt tot niets te komen totdat Alu’s zoon en schoonzoon van Alalu een opmerkelijk voorstel doet ………..

Boek van heer Enki – 3e Tablet – deel 1 door Zecharia Sitchin

Het lot van Niburu is in mijn handen, 

Er zal gehoor gegeven moeten worden aan mijn condities!
Dit waren de woorden van Alalu, 
gestraald met de apparatuur vanaf de donker gekleurde aarde naar Niburu.
Toen de gegevens van Alalu, Alu de koning, bereikte, was Anu verwonderd.

Verbaasd waren de adviseurs, verbaasd waren de wijzen.
Is Alalu niet dood? Vroegen zij zich af
Zou hij inderdaad nog leven op een ander planeet,
vroegen zij zich af in ongeloof.
Verstopte hij zich niet op Niburu?

In een ruimteschip op een heimelijke plaats?
De bevelhebbers van de schepen werden ontboden.
Geleerden bestudeerde het verzonden bericht.
De gegevens kwamen niet van Niburu.
Vanaf achter de asteroïde gordel werden zij verzonden.

Dit was hun bevinding, rapporteerde zij aan de koning Anu
Verbijsterd was Anu.
Het gebeuren overpeinzend.
Laten we een bericht van ontvangst sturen naar Alalu,
Zij hij tot de raad.

Op de plaats van de ruimteschepen werd de order gegeven.
Aan Alalu werden het volgende bericht verzonden;
Anu de koning, zend aan u zijn groeten.
Verheugd te horen van uw welzijn.
Voor uw vertrek van Niburu was geen reden.

Vijandschap is niet in Anu’s hart.
Als u inderdaad het reddende goud hebt gevonden,
Laat Nuburu dan gered worden.
De woorden van Anu bereikten Alalu’s schip.
Alalu antwoordde snel.

Als ik uw redder zal worden, om uwen levens te redden.
Roep de vorsten te samen, om mijn van hoogste afkomst te verklaren.
Laat de bevelhebbers mij hun leider maken.
Buigen voor mijn gezag.
Laat de raad mij als koning benoemen,

om Alu op de troon te vervangen.
Toen het bericht van Alalu op Niburu werd ontvangen.
Was de consternatie groot.
Hoe kunnen we Anu nu afzetten? 
Vroegen de bevelhebbers zich af.

Wat als Alalu bewust liegt? 
Waar is zijn verbergplaats?
Vond hij inderdaad het goud?
Zij ontboden de wijzen,
zij vroegen hun raad en advies.

De oudste sprak.
Ik was Alalu’s meester, zei hij.
Ik leerde hem over de leer van het begin,
Over de het ruimte gevecht vertelde ik hem.
Van het waterige monster Tiamat en haar gouden aderen had hij kennis verkregen.
.
Als hij inderdaad voorbij de asteroïde gordel is gereisd,
dan is de aarde, de zevende planeet, zijn verbergplaats.
In de raad nam een vorst het woord.
Hij was de zoon van Anu, maar het was betwist of hij het kind was van Antu,
Anu’s echtgenote.

Enlil was zijn naam, heer van de leiders betekende dat.
Waarschuwende woorden sprak hij.
Alalu kan geen voorwaarden stellen!
De problemen waren zijn werk.
In een een op een gevecht heeft hij de troon verloren.

De woorden van de raad werden aan Alalu doorgegeven,
een reactie werd gevraag.
Alalu overwoog de woorden aandachtig,
Hij stemde er mee in om zijn geheimen door te geven.
Van de reis en gevaren had hij een overweging gemaakt.


Het kristal van de tester verwijderde hij, 
van de monsternemer verwijderde hij het kristal uit het binnenste.
In de apparatuur plugde hij de de kristallen,
en hiermee al zijn bevinding door te zenden.
Nu dat jullie het bewijs hebben ontvangen,

verklaar mij tot koning, buig naar mijn bevel. eiste hij streng.
De wijzen waren verbouwereerd;
Op Niburu had Alalu met vernietigingswapens veel schade aangericht.
Met vernietigingswapens had hij zich een gat door de asteroïde gordel geblazen.
Als Niburu in zijn baan door dat gebied komt , 
stapelen de gevolgen van Alalu zich op.

In de raad was er veel consternatie. 
Het veranderen van koning was inderdaad een ernstige zaak.
Anu was niet alleen door opvolging koning geworden.3
Door een eerlijk gevecht had hij de troon gewonnen.
In de raad van vorsten, nam een zoon van Anu het woord.

Hij was wijs in alle zaken,
Hij was befaamd onder de wijzen.
Hij was meester in de geheimen van water.
Ea werdt hij genoemt, ” Hij wiens huis is het water”
Hij was de eerstgeborene van Anu. Getrouwd met Alalu’s dochter Damkina.

Mijn vader door geboorte is Anu de koning , zei hij
Mijn vader door huwlijk is Alalu
De intentie van mijn echtgenote was om de twee te verenigen.
Laat ik dan degene zijn die de eenheid brengt in dit conflict.
Laat mij  de uitlaatklep van Anu aan Alalu zijn.

Laat mij degene zijn die de ontdekkingen van Alalu hooghoud
Laat me in een ruimteschip naar de aarde reizen, 
een pad met water in plaats van vuur stel ik voor
Op Aarde zal ik het kostbare goud winnen.
En terug sturen naar Niburu.

Laat Alalu de kining op aarde zijn, met goedkeuring van de wijzen.
Als Niburu gered wordt laat er dan een tweede handgevecht zijn.
De uitslag zal bepalend zijn wie Niburu zal regeren.
De vorsten, de raadsleden, de wijzen en de bestuurders 
hoorde Ea’s woorden met verwondering aan.

Getuigend van wijsheid waren zij,
voor het conflict was een oplossing gevonden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: