Spring naar inhoud

Vlinders zijn vrij (30) – GELD

GELD

Vraag: Gezien al je ervaringen moet je wel rijk zijn; zeilen, rondreizen in Europa, scubaduiken en zo. Waar haal je dat geld vandaan?

Antwoord: Op het moment dat ik dit schrijf, beschik ik in totaal over $20. Dat kun je niet rijk noemen. Maar ik heb al eens gezegd dat ik me over geld geen zorgen maak; daarom is dit boek gratis te downloaden vanaf het internet.

 

Maar dat is niet alles. Ik kan over al het geld beschikken wat ik voor welke holografische ervaringen dan ook nodig heb; en dat geldt ook voor jou, hoewel je dat nog niet door hebt.

Ik verdien geen geld. Niemand verdient geld. Dat denken we alleen maar. Dat maakt deel uit van de illusie in het filmtheater.

Het is me duidelijk dat geld voor de meeste mensen een probleem is. Ze hebben er nooit genoeg van; ze doen van alles om daar verandering in te brengen, meestal zonder succes.

Erger nog. Er is hun verteld dat er een secret is om geld ‘aan te trekken’; ze volgen de stappen bijna religieus, maar het werkt niet. Daarom geven ze zichzelf de schuld, omdat ze de magie niet goed beheersen. Een student vertelde me: ‘Ik heb The secret geprobeerd en de ‘wet van aantrekking’ en andere zelfhulp technieken om geld te laten manifesteren, maar het werd niks. Ik ben nog steeds bankroet en daarom zal er wel iets mis met mij zijn, of ik doe iets verkeerd.’

Hier is dan de ware secret: De persoon is niet het probleem, niet jij, maar het is die magie die voor de meeste mensen niet werkt. Het is ons verkeerde begrip van geld dat uit het filmtheater komt en het wordt tijd om te weten hoe geld in het holografisch universum werkt.

Tijdens mijn Europese workshops over het holografisch universum, verzamelde ik de ideeën die de deelnemers over geld hadden. Hier volgt een lijst met de belangrijkste. Welke denk je, gelden voor jou?

 • ~ Ik moet geld verdienen.
 • ~ Voor geld moet ik werken.
 • ~ Ik kan alles wat ik zou willen niet betalen.
 • ~ Ik beschik maar over een beperkte hoeveelheid geld.
 • ~ Als ik geld uitgeef, gaat mijn saldo naar beneden.
 • ~ Voor niets gaat de zon op.
 • ~ Voor meer geld zou ik harder moeten werken, of slimmer.
 • ~ Ik heb een plan nodig om geld te maken, wijs investeren en dat de tijd geven.
 • ~ Ik moet het geld dat ik heb beschermen.
 • ~ Ik moet verantwoordelijk met geld omgaan.
 • ~ Ik moet me volledig en toegewijd op geld richten.
 • ~ Er is nooit genoeg geld.
 • ~ Geld stinkt en ook degenen die er veel van hebben.
 • ~ Geld is de bron van alle kwaad.
 • ~ De rijken worden rijker, de armen armer.
 • ~ Hoe meer geld hoe beter.
 • ~ Het geld groeit niet aan de bomen.
 • ~ Sommigen zijn voor het geld geboren, anderen niet.
 • ~ Geld druppelt binnen en stroomt er weer uit.
 • ~ Geld en spiritualiteit gaan niet samen.
 • ~ Geld komt van daarbuiten en je zult het daarbuiten moeten halen om het bij jou
 •     hierbinnen te krijgen.

 

Hoeveel hiervan denk je is waar? Allemaal? De helft? Enkele?

Mijn favoriet op dit lijstje is ‘Het geld groeit niet aan de bomen.’ Toen ik jong was heb ik dat vaak moeten horen en heeft me altijd verbaasd, omdat het geld wél aan de bomen groeit. Denk aan papiergeld, en papier komt van hout, van bomen! Dat klopt dus niet.

Zou het je verbazen te vernemen dat niets in het lijstje waar is? Niet één; niet in een holografisch universum. Over geld geloven mensen allerlei dingen, verhalen die moeten verklaren waarom we niet genoeg geld hebben, of er niet genoeg van kunnen verdienen, of zich slachtoffer voelen van het geldspel. Ik herhaal: al deze geloven zijn onecht in een holografisch universum, wat te verwachten viel want we zijn in het filmtheater gevormd.

Laten we kijken wat er onecht aan is…

Herinner je dat bewustzijn vanuit Het Veld alles creëert. Jouw Oneindige Ik is bewustzijn; daarom creëert jouw Oneindige Ik alles wat je als Speler in jouw holografische universum meemaakt, tot op het kleinste detail.

Kijk nog een aandachtig naar deze afbeelding…

Description: ii2

De Speler bevindt zich aan de andere kant van Het Veld dan waaruit alles wordt gecreëerd. Al het vermogen daartoe bevindt zich bij de Oneindige Ik, de Speler creëert niets.

Anders gezegd: alles wat we hebben, alles wat we zien, alles wat we meemaken is door onze Oneindige Ikvoor ons gecreëerd.

Dit is het eerste en belangrijkste wat we dienen te begrijpen, zeker over geld. Maar het is voor het ego het moeilijkste om te accepteren. Dat wil de Speler laten denken dat die zelf iets kan creëren, iets kan manifesteren, iets kan laten gebeuren. Maar dat is in een holografisch universum eenvoudig niet mogelijk, omdat wij – de Spelers – aan de andere kant van Het Veld zitten, in het hologram. Alleen een Oneindige Ik kan een hologram creëren en alleen een Oneindige Ik kan in dat hologram geld creëren.

Als een Oneindige Ik voor een Speler bepaalde ervaringen uit Het Veld kiest – met als enige reden de Speler iets te laten meemaken – zou het daarvoor dan ook niet alle middelen leveren? Zou het voor een Oneindige Ik zin hebben – met al die oneindige middelen ter beschikking – een Speler iets te willen laten meemaken en dan niet alles erbij te leveren wat dat mogelijk maakt, inclusief het geld, zeker omdat de Speler dat zelf niet kan creëren?

Het eerste wat je daarom over geld moeten weten is, dat het wordt gecreëerd door jouw Oneindige Ik; als jouwOneindige Ik voor jou een ervaring in gedachten heeft, dan zal het ook voor het geld zorgen wat voor die ervaring nodig is.

(Dit betekent natuurlijk ook, dat jouw Oneindige Ik een ervaring kan willen waarbij je meemaakt wat het is omgeen geld te hebben; maar ook dan zal het voor het nodige geld zorgen, hoewel dat voor jouw gevoel ‘niet genoeg’ kan betekenen.)

Er zijn Spelers die denken dat ze geld kunnen maken en hebben daar allerlei soorten van geloof over ontwikkeld; door te werken, door iets te verkopen, door leningen of giften, door te erven. De waarheid is dat hetOneindige Ik daarvoor zorgt; maar het kan alleen geld naar een Speler sturen op manieren waarop de Speler denkt het te kunnen ontvangen. Hier komt het geloof van de Speler weer om de hoek kijken.

Laten we daarom nogmaals naar het lijstje kijken over ons geloof in geld dat we hadden…

 • ~ Ik moet geld verdienen.
 • ~ Voor geld moet ik werken.
 • ~ Ik kan alles wat ik zou willen niet betalen.
 • ~ Ik beschik maar over een beperkte hoeveelheid geld.
 • ~ Als ik geld uitgaaf, gaat mijn saldo naar beneden.
 • ~ Voor niets gaat de zon op.
 • ~ Voor meer geld zou ik harder moeten werken, of slimmer.
 • ~ Ik hen een plan nodig om geld te maken, wijs investeren, en het tijd geven.
 • ~ Ik moet het geld dat ik heb beschermen.
 • ~ Ik moet verantwoordelijk met mijn geld omgaan.
 • ~ Ik moet me volledig en toegewijd op geld maken toeleggen.
 • ~ Er is nooit genoeg geld.
 • ~ Geld stinkt en ook degenen die er veel van hebben.
 • ~ Geld is de bron van alle kwaad.
 • ~ De rijken worden rijker, de armen armer.
 • ~ Hoe meer geld hoe beter.
 • ~ Het geld groeit niet aan de bomen.
 • ~ Sommigen zijn voor het geld geboren, anderen niet.
 • ~ Geld druppelt binnen en stroomt eruit.
 • ~ Geld en spiritualiteit gaan niet samen.
 • ~ Geld komt van daarbuiten en je zult het daarbuiten moeten halen om het naar jou
 •     hierbinnen te halen.

Als je in één van deze gelooft en denkt dat die waar is, dat is dat voor jouw Oneindige Ik de enige manier om jou geld te sturen, omdat je alleen geld kunt ontvangen op de manier waarin je gelooft.

Een Oneindige Ik zou vanuit het niets een miljoen euro’s op een Speler zijn bankrekening kunnen zetten en de Speler zou denken dat het om een fout gaat, waarvan zijn geloof zegt dat het zo niet kan, of waarvan hij denkt dat hij alleen op andere manieren aan geld kan komen.

Een vrouw was haar bank $10.000 schuldig. Maar op een dag kreeg zij een afschrift waarop stond dat haar nieuwe saldo $0 was. Ze belde meteen met de bank die het uiteraard meteen met haar eens was; er was iets fout gegaan en stuurden haar een nieuwe afschrift waarop de $10.000 (negatief) weer terug was geplaatst.(Waar verhaal.)

Een ander vrouw echter, die wist hoe een holografisch universum met geld omgaat, was haar bank $30.000 schuldig. Toen zij het bericht ontving dat haar saldo $0 was, toonde zij haar waardering voor haar Oneindige Ik en ging verder met haar leven. (Waar verhaal.)

Ik noem het geloof over ons over geld graag: verhalen. Een Speler heeft een verhaal nodig om het krijgen van geld uit te leggen. Een Oneindige Ik heeft voor het creëren van geld geen verhaal nodig; alleen een Speler met zijn eindige geest en zijn geloof denkt dat hij een verhaal nodig heeft geld te ontvangen.

Zo gaat het in de eerste helft van het Mensenspel, omdat een verhaal nodig hebben veel inperking veroorzaakt. Als je, voor geld, maar in een paar manieren gelooft – alleen verdienen, winnen of erven bijvoorbeeld – dan worden er allerlei beperkingen opgeworpen over de wijze waarop je aan geld zou kunnen komen.

Een Oneindige Ik kent die inperkingen niet; en in de tweede helft van het Mensenspel – als de Speler niet langer aan zijn inperking werkt – is het tijd om al die geloven, al die verhalen over geld achter te laten.

Let op wat ik zei: ‘om al die geloven achter te laten.’ Ik zei niet: ‘om al die geloven te veranderen;’ dit is erg belangrijk.

Al die zelfhulp technieken, al die secrets die iemand met je probeert te delen over het manifesteren van geld, auto’s en wat niet meer… van alles, zijn alle gebaseerd op verkeerde uitgangspunten, waardoor ze voor de meeste mensen dan ook niet werken.

Bijvoorbeeld:

~ Ze zeggen dat je het vermogen hebt om alles wat je wilt te laten manifesteren. Maar dat heb je niet. Zo simpel is het. Ondanks wat je ego je wil doen geloven, is het alleen je Oneindige Ik die iets in jouw hologram kan manifesteren. Niet jij.

~ Ze zeggen dat je door meditatie, bidden, visualisatie of bevestiging, geld en auto’s aan kunt trekken . Maar dat kun je niet, tenminste niet op een consistente basis (we zullen zo bespreken waarom dit tijdelijk wel zou kunnen werken).

~ Ze zeggen dat je alleen maar je geloof in iets hoeft te veranderen, zoals in de kracht van positief denken.

Wat is er verkeerd aan ‘positief denken?’ Nogmaals, daar is niets mis mee. Het is perfect… voor de eerste helft van het Mensenspel, omdat het je naar inperking leidt; ten eerste is het denken, wat tot de eerste helft behoord zoals voelen tot de tweede helft; ten tweede, omdat de Speler geen vermogen heeft, en ten derde, omdat het ene geloof wordt ingeruild voor een andere.

Een positieve gedachte is natuurlijk altijd beter dan een negatieve als je in de eerste helft zit. Maar in de tweede helft wordt het een oordeel en dat kan zoals we hebben gezien ons ingeperkt houden.

Achter elk geloof zitten oordelen. Als er geen oordeel was, zou er geen reden voor geloof zijn en zou het verdwijnen. Maar als we het geloof in iets veranderen zonder het oordeel te veranderen, dan verandert er niets. Het ene geloof komt dan in de plaats voor een andere terwijl het oordeel nog intact blijft.

Als er echt een secret was waarmee we alles wat we willen kunnen manifesteren, dan zou het kunnen werken voor hen, die het de hele tijd gebruiken. Het resultaat van deze zelfhulp is, als het niet werkt – wat voor de meeste mensen geldt – ze zich nog akeliger voelen dan toen ze ermee begonnen, omdat ze denken dat met hen iets mis is, dat ze het niet goed doen, dat er iets aan hen mankeert.

Ik wil je niet zeggen je geloof niet te veranderen. Ik wil je zeggen je geloof te zien voor wat het is – inperkende filters – en het dus allemaal achter je te laten. Zoals bij het experiment van Dr. Lipton met één enkele foto, waarbij mensen met de ene bril een angstfoto zagen en met een andere bril een liefdevolle foto; het ene filter werd vervangen voor het andere filter en geen van tweeën gaven het totaalbeeld van die ene foto.

Als Spelers in de tweede helft van het Mensenspel, hebben we geen geloof, geen verhalen meer nodig. Wat we nodig hebben is het totale beeld – beide, angst en liefde – en ons oordeel over beide; en zoals met triomf en rampspoed, behandel deze bedriegers gelijkwaardig.

In hoofdstuk twintig spraken we over ‘virtual reality’…

Description: vr

 

Als je met jouw computer een gegenereerde ‘virtual reality’ ervaring zou zien, dat er daarin een miljoen euro op je bankrekening zou staat, zou je dan zeggen: ‘dit moet een fout zijn’? en ‘ik heb geen recht op dat geld’? Je zult waarschijnlijk denken dat het door de ontwerper vanuit het niets is gecreëerd en je geen zorgen maken over hoe dat daar is gekomen.

Volgens de kwantumfysica leven wij in een virtuele realiteit, een holografisch universum dat voor ons is gecreëerd door onze Oneindige Ik. Als we als Spelers zouden stoppen met die verhalen over geld en hoe het naar ons toe komt, dan zou dat de inperkingen waarop we geld kunnen ontvangen wegnemen, waardoor we die taak van onze Oneindige Ik gemakkelijker maken.

Veel vrienden, speciaal van hen die vrede willen bevorderen zeggen: ‘Hoe krijgen we onze Oneindige Ikkenzover dat ze meer geld voor ons creëren. We doen er immers goed werk mee?’

Het antwoord kan voor sommigen moeilijk te verteren zijn: ‘De vraag alleen al is de reden waarom je daar moeilijkheden mee hebt.’

Waarom? Ten eerste is de gedachte: ‘goede dingen doen met het geld,’ een oordeel. Er is zelfs een groep die denkt dat er iets fundamenteel verkeerd is aan geld en dat het verhumaniseerd 1 dient te worden, wat zij overigens graag voor je doen als je het maar aan hún geeft.

Voor een Oneindige Ik bestaan er geen goede of slechte dingen die je met geld kunt doen. Geld is – zoals al het andere – neutraal. Geld hoeft om ‘goede redenen’ niet spiritueel, humaan, of zuiver te worden gemaakt. Er zijn geen goede of slechte dingen die je met geld kunt doen; het zijn alleen maar oordelen waar we vanaf moeten.

Herinner je dat het in de eerste helft de bedoeling was om de Speler uiterlijk in te perken zodat zijn Oneindige Ik de innerlijke ervaring daarvan kon meemaken. Dat betekent dat de Oneindige Ik voor die inperking, bijvoorbeeld geld als gereedschap kan toepassen. Voor een Speler kan dat weinig geld betekenen, of helemaal geen geld. Dat kan voor veel inperking zorgen. Voor andere Spelers kan het heel veel geld betekenen – meer dan ze kunnen uitgeven – om de inperking die rijkdom heet mee te maken, zoals de ervaring dat vrede en vreugde niets met geld te maken hebben. Mogelijk ken je mensen die vermogend zijn maar gelijkertijd erg ongelukkig. Het hebben van geld kan inperkender zijn dan het niet hebben.

Een Oneindige Ik kan een Speler ook geld bezorgen wat die zal verliezen om hem op die manier in te perken. Een ander voorbeeld is een Speler die financieel erg comfortabel zit, maar door economische omstandigheden ineens slachtoffer wordt van ‘onbeheersbare krachten,’ als het fortuin waar hij zo hard voor heeft gewerkt op de beurs ineens verdampt is. Al deze inperkende mogelijkheden kunnen zich in de eerste helft van het Spel voordoen.

Uiteindelijk bepaalt de Oneindige Ik hoeveel geld je, in verband met de ervaring die het in gedachten heeft in een bepaalde situatie, tot je beschikking krijgt.

Dit geldt ook in de tweede helft.

In de tweede helft wil je Oneindige Ik vreugde en oneindige overvloed voor je, inclusief het geld dat je daarbij nodig hebt. Dat betekent niet dat je bankrekening ineens volloopt, want je hebt nog steeds die oordelen over geld uit de eerste helft, over hoe je aan geld kunt komen en hoe je daar mee om gaat. Je hebt anders gezegd in de eerste spelhelft, veel energie in relatie met geld en waar het vandaan komt aan daarbuiten gegeven, aan wat je erdaarbuiten voor moet doen om het hierbinnen te krijgen, enz. Zoals we besproken hebben, is het eerste wat je in de tweede helft doet: het herkennen waar je die energie aan hebt toegekend. Je kunt die dan terugvorderen en de ware bron van overvloed herkennen in jouw Oneindige Ik.

Kunnen we onze Oneindige Ik om geld vragen of ervoor bidden? Ja, dat kan. Je zou op elke toepasselijke manier een bericht naar jouw Oneindige Ik kunnen sturen. Je kunt jouw Oneindige Ik te allen tijde op de hoogte brengen van een wens, die deze waarschijnlijk al kent, maar dat maakt niet uit. Vragen mag.

Trouwens, je hoeft maar één keer te vragen. Jouw Oneindige Ik zal je horen en heeft geen herinnering nodig. Vaker vragen echter gaat op een oordeel lijken, dat er iets niet in orde is omdat je het nog niet hebt. Onthoud dat jeOneindige Ik ook kan besluiten je niet te geven waar je om vraagt, als dat voor jou de meest toepasselijke ervaring is, zelfs in de tweede helft. Je krijgt dus niet altijd de ervaring waar je om vraagt, omdat er geen noodzaak voor is. Mogelijk heeft jouw Oneindige Ik iets anders voor je in petto wat je meer voldoening zal gaan schenken dan waar je om vroeg.

Dit heeft voor mij gegolden. Mijn Oneindige Ik weet hoeveel ik van de oceaan, van zeilen, walvissen en dolfijnen hou. Ik droomde vaak van een leven op een boot, maar had het geld niet om dat te realiseren. In plaats van een paar miljoen dollar, creëerde mijn Oneindige Ik voor mij een zeiltocht over de oostelijke Atlantische oceaan op een zeilboot van tachtig voet, zwemmend tussen walvissen en dolfijnen, met mijn beste vrienden en met muziek, een jaar lang; en het koste me geen cent. Zelf zou ik het zo nooit kunnen bedenken of het me zelfs maar voorstellen.

Waarom dus om geld vragen? Als je iets te vragen hebt, waarom dan niet iets wat sowieso voor jou zal zijn; ervaringen die jouw Oneindige Ik voor je in gedachten heeft. Als je nog in de fase zit waarbij je, over geld, nog steeds energie aan het daarbuiten toekent, dan zou je om díe ervaringen kunnen vragen die ervoor zorgen dat je het geld niet krijgt, zodat je de inperkende oordelen en overtuigingen over geld kunt herkennen.

Maar een goede vriend zei: ‘Ho, wacht even; ik wilde een motorfiets, gebruikte The Secret, visualiseerde die, en nu heb ik er een!’

Fantastisch. Het doet me plezier dat je kreeg wat je wilde. Maar ik ben het met de wijze waarop je die kreeg oneens, omdat je niet het vermogen tot creëren hebt en dat doet zo’n wet van aantrekking ook niet. Dat kan alleen jouw Oneindige Ik, en er zijn vele verklaringen te vinden over hoe je toch kreeg wat je wilde.

Ik weet bijvoorbeeld dat je een goed mens bent; als ik jouw Oneindige Ik zou zijn, zou ik je ook een motorfiets gunnen, als beloning voor jouw rol als Speler. Maar ik kan me het omgekeerde ook voorstellen, dat jouwOneindige Ik wilde dat je een motorfiets kreeg en die gedachte al langer had, maar dat jouw overtuigingen dat in de weg stonden; totdat je besloot er een te manifesteren met een secret formule. (Wat overigens het enige waardevolle is van The Secret en de ‘wet van aantrekking:’ dat je daarmee het vertrouwen in hoe dingen jouw realiteit binnen kunnen komen, uitbreidt.)

Wat ook kan is, dat jouw Oneindige Ik je wilde laten weten dat het de bron was van al jouw ervaringen en het de verbinding en communicatie met jou daarmee uitdiept; en omdat het de beste manier was om jou een motorfiets te geven en je daarna na het lezen van deze paragraaf zou weten waar deze werkelijk weg kwam.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Het enige wat onmogelijk is (huh?), is dat jijzelf die motorfiets hebt gemanifesteerd, omdat het niet iets kan zijn wat jij buiten de holografische ervaring om kan hebben gedaan. Het accepteren van dit feit is een belangrijke stap in je cocon.

Ondanks wat het ego ons wil doen geloven – dat we als Speler wel een motorfiets kunnen creëren, of geld, of een huis, of wat dan ook – is het slechts een geloof dat binnen het filmtheater hoort en dat tot inperkingen leidt. Per definitie is het van belang dat een Speler in de eerste helft de ware bron van zijn ervaringen verkeerd ziet, anders zou de illusie worden doorbroken.

Zoals ik al zei ken ik jou en je hebt vaker geprobeerd om met dezelfde secret, dingen te manifesteren, wat niet werkte. Je moet weten dat jij het niet was waarbij het misging. Eigenlijk heb jij – en wij allemaal – het erg goed gedaan als Speler, of we ons dat realiseren of niet. Het zijn de gebruikte technieken die niet deugen. Ze bevatten soms wel enige waarheid en werkbaarheid voor enkelen, maar zijn nogal uit de richting en maken zo de eerste helft van het Spel mogelijk.

Nu we in de tweede helft spelen kan de waarheid en niets dan de waarheid worden onthuld; aan ons als Spelers zullen nieuwe mogelijkheden worden geboden om dingen anders te ervaren. Ik kan bijvoorbeeld zo zes meest voorkomende redenen noemen waarmee we in de eerste helft de geldstroom blokkeren en waarop we ons in de tweede helft eens nader kunnen richten, met de bedoeling er tegenovergesteld mee om te gaan:

 1. Het hebben van oordelen en overtuigingen over geld.
 2. De wens voor geld, omdat iets in jouw ervaringen daarbuiten, gerepareerd, veranderd of verbeterd moet worden.
 3. Denken dat je het vermogen hebt geld te creëren.
 4. Denken dat je iets moet doen voor geld.
 5. Denken dat je een verhaal nodig hebt over hoe je aan geld komt.
 6. Geen vertrouwen in de Oneindige Ik.

De meeste hebben we al besproken, daarom wat aanvullende commentaren…

Ik ken veel mensen die geld willen, omdat ze iets daarbuiten anders willen. Voor het redden van walvissen misschien, of om honger en armoede te bestrijden en wereldvrede te bevorderen. Allemaal nobele gedachten, maar nog steeds oordelend dat er iets verkeerd is, wat verbeterd of veranderd moet worden. Realiseer je dat walvissen, honger, armoede, oorlog en geweld door jouw Oneindige Ik in jouw holografische ervaring zijn gecreëerd, met een reden. In de eerste helft van het Spel was die reden inperking. In de tweede helft is het om je te laten zien waar jedaarbuiten energie aan toekent en dat je bent vergeten dat jouw Oneindige Ik alles in jouw hologram heeft gecreëerd, en dat niets van dat alles echt is. Daarom is het in de tweede helft twijfelachtig of jouw Oneindige Ik – die alleen maar oneindige vreugde en overvloed voor je wil – jouw ‘eerste helft oordelen’ financieel zal steunen.

Waar we als Spelers allereerst van af moeten, is niet alleen te denken dat we geld kunnen creëren, maar ook dat we er op uit moeten gaan en iets moeten doen om het te verwerven; met andere woorden, dat je proactief moet zijn om aan geld te komen. Maar er is letterlijk niets wat we daar aan kunnen doen. Dat doet onze Oneindige Ikallemaal, en ons enige aandeel is het loslaten van oordelen en overtuigingen, om zo de overvloed die naar ons toe probeert te komen, te ontvangen.

Het zit feitelijk in ons denken dat we er iets voor moeten doen, vanwege de opgeklopte verhalen over hoe je aan geld komt. Als we die verhalen achter ons laten, kan het geld gaan stromen op manieren, die we ons nog niet kunnen voorstellen. Laat me twee voorbeelden geven (actuele ervaringen) vanuit een verschillend perspectief, te beginnen met het vrouwelijke…

Je ouders staan op het punt hun vijftigjarig huwelijk te vieren, en je bent al maanden bezig foto’s van hen te verzamelen vanaf hun jeugd, voor het maken van een film over beide. Je hebt alle foto’s nu bij elkaar en bent gereed voor het maken van de video.

Er is voor het maken van die video een mooi computerprogramma op internet te vinden, waarmee je ook muziek, voice-overs en animaties kunt toevoegen, en het kost €119,95. Sinds de laatste keer dat je hebt gepind weet je, dat er nog maar €150,00 op je rekening staat, terwijl je voor je werk ook nog nieuwe schoenen nodig hebt. Je bent echter zo enthousiast over dat geschenk aan je ouders, dat je toch besluit dat programma aan te schaffen en later over die schoenen maar te zien.

De video wordt een enorm succes en je ouders zijn erg geroerd.

Als je daarna je bankoverzicht bekijkt, zie je dat er nog steeds een tegoed van €150,00 op staat, wat je verbaasd. Je ziet dat je kredietlimiet niet is verhoogd en vervolgens zie je dat het bedrag voor het programma niet is afgeschreven, hoewel je daarvoor wel een bevestiging hebt ontvangen.

Bezorgt over het feit dat er niet is betaald en je niet onethisch wilt doen, bel je de leverancier. ‘Ja, we hebben uw betaling ontvangen. Er is geen probleem.’

Daarop besluit je te wachten, omdat je alsnog die rekening van €119,95 verwacht. Maar dat gebeurt maar steeds niet.

Je hebt nu die schoenen toch wel erg hard nodig, dus koop je die vanaf dezelfde rekening.

Maar die verschijnen ook niet op de overzichten. Geen van de aankopen die je betaalt vanaf deze rekening verschijnen op de overzichten, hoewel de leveranciers wel worden betaald.

Uiteindelijk realiseer je als tweede helft Speler, dat jouw Oneindige Ik hier een rol in speelt en wel op een nieuwe en inventieve manier. Je bent dankbaar.

En vanuit het mannelijk perspectief…

Je besluit met vrienden ergens te gaan eten en merkt dat er €10,00 in je beurs zit. Je gaat naar het restaurant, bekijkt het menu en krijgt het water in je mond van een aangeprezen biefstuk. Je hebt enorm veel trek in die biefstuk en je enthousiasme groeit met de minuut.

Dan zie je de prijs voor die biefstuk: €14,00. Je hebt maar €10,00. Je herinnert je een nieuwsbericht van de vorige avond, dat rood vlees slecht voor je is, en je besluit daarom maar iets ander te nemen. Je ziet aan een andere tafel de vrouw zitten waar je dolgraag mee in contact zou willen komen, maar je realiseert je dat zij vegetarisch is en alleen maar biologisch voedsel eet. Om haar te imponeren besluit je van de biefstuk af te zien. Maar bij ieder nieuwe gedachte gaat ook je enthousiasme verder en verder naar beneden, totdat je geen zin meer hebt daar nog te eten.

Uiteindelijk besluit je maar een Caesar salade te nemen (zonder kip) die €7,00 kost en je nu ook nog wat over hebt voor een drankje. Maar geen bier, want volgens je huisarts moet je afvallen, hoewel je daar wel zin in hebt.

Een uur later verlaat je het restaurant, zonder de vrouw van je dromen, verdrietig, eenzaam en onvoldaan, en €10,00 armer. Daar komt nog bij dat de Caesar salade niet te eten was en de bediening grof. Je hebt spijt van de hele exercitie.

Of…

Je besluit met vrienden ergens te gaan eten en merkt dat er €10,00 in je beurs zit. Je gaat naar het restaurant, bekijkt het menu en krijgt het water in je mond van een aangeprezen biefstuk. Je hebt enorm veel trek in die biefstuk en je enthousiasme groeit met de minuut.

Dan zie je de prijs voor die biefstuk: €14,00. Maar je herinnert je dat jouw Oneindige Ik wil dat je jouw enthousiasme en vreugde volgt en je daarvoor zal belonen nu je in de tweede helft van het Mensenspel een rol speelt. Dus je bestelt de biefstuk en een bier.

De vrouw even verderop, die haar gebakken aardappelen met broccoli oppeuzelt buigt zich naar je toe en fluistert: ‘Vreemd, maar ik wilde vanavond ook een biefstuk. Had ik díe maar besteld!’ Na de maaltijd zegt ze dat het prettig was in jouw nabijheid te hebben gezeten, omdat je zo vrij en ongedwongen bent, en ze geeft je haar telefoonnummer. De avond was een groot succes; het eten was heerlijk en de bediening onberispelijk. En de volgende morgen sta je op om te merken dat je bent afgevallen.

 

Maar wacht even! Hoe heb je voor die biefstuk betaald? Toen de rekening kwam en je in je beurs keek, zag je €20,00, niet €10,00. ‘Wel,’ denk je, ‘ik zal toen ik van huis ging wel verkeerd hebben gekeken.’

Misschien. Maar misschien heeft jouw Oneindige Ik jouw hologram verandert en €20 gedownload in plaats van €10 toen het duidelijk werd dat jouw oordelen en overtuigingen jouw enthousiasme niet in de weg zouden zitten. Nadat je dit nog een paar keer is overkomen, accepteer je het feit dat jouw Oneindige Ik wegen gevonden heeft om geld voor jou te creëren.

Probeer dit eens een paar keer – geeft je Oneindige Ik eens de gelegenheid om jouw enthousiasme financieel te steunen – en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. je zult geld op plaatsen vinden die je niet kunt bedenken, geld ontvangen op een manier die je onmogelijk achtte; vergeet je bankrekening, omdat die sowieso niet echt is en in een oogwenk kan veranderen.

‘Ben je wel serieus? Werkt dit werkelijk?’

Ja, inderdaad. Het werkte tenminste voor mij en voor veel anderen die ik ken, die op de hoogte zijn met de werkwijze met geld in een holografisch universum. Ik wil niet zeggen dat ik veel geld op zak heb of op mijn bankrekening. Maar ik heb geen enkele twijfel over mijn toegang tot oneindig veel geld via mijn Oneindige Ik, dat ik altijd over het geld zal beschikken dat ik nodig heb voor de ervaringen die mijn Oneindige Ik van me wil. Ik hoef me nooit meer druk te maken over geld en dat is fantastisch.

Het is eigenlijk erg eenvoudig… als mijn Oneindige Ik een ervaring van me wil, dan zal het daarvoor voor het nodige geld zorgen. Als ik als Speler denk dat ik een ervaring wil, maar mijn Oneindige Ik is het daar niet met me eens, dan zal er ook geen geld zijn, wat ik ook doe. Eenvoudiger uitleggen gaat niet.

Maar dat is eigenlijk niet de vraag. De vraag die je waarschijnlijk hebt is: ‘Zal het ook voor mij werken?’

Welnu, in de eerste helft van het Mensenspel geloofden we dat we proactief moesten zijn, dat we iets moestendoen en iets moesten laten gebeuren. Vanuit dat geloof kwamen weer andere geloven voort die met geld hadden te maken, zoals ervoor moeten werken, en naar het daarbuiten gaan om het te halen, of dat anderen het moesten geven op een of andere manier. De manieren waarop we dachten aan geld te kunnen komen waren totaal afhankelijk van anderen, waar we veel energie aan toekenden. In werkelijkheid, zelfs in de eerste helft, creëerde onze Oneindige Ik het geld in ons hologram, dat uiteraard werd gelimiteerd door onze oordelen en overtuigingen over de wijze waarop. Het leek er alleen maar op dat we geld verdienden. Het leek er alleen maar op dat we hierbij van anderen afhankelijk waren.

Dit alles kunnen we in de tweede helft allemaal achter ons laten en we kunnen er zeker van zijn dat alle geld dat we voor een ervaring nodig hebben, deel zal uitmaken van het hologram dat onze Oneindige Ik naar ons download.

Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Het betekent in de tweede helft niet dat je in je stoel kunt zitten en op je geld kunt gaan wachten, totdat het via magische weg op je bankrekening beland; tenzij je dat veel vreugde biedt en dat je enige motivatie is. Het betekent dat waar je enthousiast voor bent en wat je vreugde schenkt, dat je daar je energie en aandacht op moet richten, en niet op iets wat dat niet doet en waarvan je alleen maar denkt dat het je ‘geld bezorgt.’ Misschien is de weerstand en het ongenoegen die je voor je baan voelt, die je alleen maar hebt voor het geld, dé manier van je Oneindige Ik om te zeggen ‘stop ermee,’ en om te zien waar je wél enthousiast van wordt, ongeacht het geld.

De enige reden waarom mensen dit niet doen is angst. Maar wie weet? Misschien zal hetgeen waar je echt enthousiast van wordt je wel meer geld opleveren dan je huidige baan, waar je een hekel aan hebt.

Één ding kan ik je garanderen, op basis van eigen ervaring en de resultaten toen dit model is uitgetest: Als je eenmaal jouw oordelen, overtuigingen, meningen en angsten over geld hebt verwerkt, dan zal het voor jeOneindige Ik een stuk gemakkelijker zijn om je van geld te voorzien om je enthousiasme te volgen; je zult jeOneindige Ik steeds meer gaan vertrouwen.

Ik zou verschillende voorbeelden uit mijn eigen leven kunnen noemen, waarbij er geld op mijn bankrekening of in mijn beurs verscheen zonder aanwijsbare reden – precies de hoeveelheid die ik nodig had op precies het juiste tijdstip – en ik kan het bewijzen ook; geen idee waar het geld vandaan is gekomen. Ik ben er zo aan gewend geraakt, dat ik niet langer verbaasd ben als het gebeurd.

De financiële ondersteuning van een Oneindige Ik neemt niet altijd de vorm van cash geld of credit card veranderingen aan. Soms gebruikt een Oneindige Ik in oneindige wijsheid en kracht een andere manier voor een ervaring. Het jaar op dat onderzoeksschip voor walvissen en dolfijnen waarop ik verbleef, is een goed voorbeeld. Dat heeft me geen cent gekost en ik hoefde ook geen half miljoen te vinden om het te bouwen.

Ik moet toegeven dat ik me wel eens afvraag hoe mijn Oneindige Ik het nu weer ‘voor elkaar zal krijgen.’ Het ging er bijvoorbeeld erg op lijken dat mijn Oneindige Ik me voor een tijdje weer terug naar de Verenigde Staten wilde hebben. Ik wist nog niet waarom en voor hoelang en ik was verbaasd want het beviel me prima in Europa. Maar het leek erop dat de rimpelingen op de oceaan van het universum in de richting van ‘terug naar huis’ gingen, inclusief de bijna magische toevalligheden bij het vinden van de juiste vlucht op de juiste tijd voor de juiste prijs. Maar het geld voor de ticket had ik nog steeds niet.

Toch maakte ik me daar geen zorgen over. Mocht het geld niet verschijnen, dan zou ik begrijpen dat ik de rimpelingen verkeerd heb begrepen en dat een terugkeer naar de States niet in de bedoeling lag. Maar toen het toch duidelijker werd vroeg me af, hoe mijn Oneindige Ik nu voor een tamelijk groot bedrag aan geld zou zorgen.

In het verleden was het, zoals ik vertelde, wel eens op mijn bankrekening verschenen en ik verwachtte weer zoiets. Maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan leende een vriend van me het geld. Ik heb echter een hekel aan geld lenen van anderen. Binnen het filmtheater deed ik dat nog wel eens, maar niet meer sinds ik de achterdeur ben doorgegaan en mijn Oneindige Ik duidelijk heb gemaakt, dat ik met die methode niet gelukkig was; een oordeel van mij over andermans geld.

Mijn Oneindige Ik echter koos wel deze gelegenheid, om me van dat geloof af te helpen en drukte mijn neus op het onderliggende ego en het feit dat anderen in mijn hologram ‘iets in gang kunnen zetten als ondersteuning voor mij.’ Ik kon deze lening van een vriend accepteren, omdat ik er zeker van was dat zijn Oneindige Ik het voor hém zo wilde, hoewel ik nooit zal weten waarom.

Hier is in een notendop wat ik samenvattend kan bedenken…

Wij spelen mee in een zeer geraffineerd videospel, dat gebruik maakt van de omgevingstemplate, maar die op unieke wijze voor ieder Speler door hun Oneindige Ikken is ontworpen. Iedere Oneindige Ik heeft bepaalde ervaringen voor zijn Speler; uiterlijke ervaringen die de Oneindige Ik een innerlijke ervaring zal geven.

In goede videospelen dient een Speler aan bepaalde zaken te voldoen; in leven blijven en de eindbestemming halen met behulp van wapens, munitie, energiepakketten, gereedschappen, kundigheden, sleutels, hints, enz. In ons videospel hebben we ook dingen nodig, het meeste geld, zodat we dingen kunnen kopen.

In een videospel is het de programmeur die alles creëert en gedurende het spel beschikbaar maakt, zodat alles wat de Speler hoeft te doen is die te vinden, op te pakken en bij zijn spullen te voegen.

In ons spel werkt het net zo. Het geld wat we nodig hebben om te spelen, om in leven te blijven en om de eindbestemming te halen, wordt door onze Oneindige Ik gecreëerd – we kunnen als Speler immers niets creëren – en kan door de Speler worden gebruikt.

Het is daarom de taak van de Oneindige Ik om voor het geld te zorgen en dat beschikbaar te maken. Het is aan de Speler om het te vinden en op te pakken. Dat vinden kan echter moeilijk worden als de Speler gelooft dat het alleen op bepaalde locaties kan worden gevonden, zoals het werk, een loterij of in erfenissen…

Als de Speler eenmaal dat geloofssysteem over geld heeft losgelaten, dan kan hij ook op andere plaatsen gaan zoeken en is het voor de Oneindige Ik gemakkelijker het beschikbaar te maken. Maar het is nog steeds aan de Speler om het geld te pakken. Dat is wat met de vrije wil van de Speler wordt bedoeld, de reacties en respons binnen die ervaringen. Ik had bijvoorbeeld op die lening van mijn vriend voor die ticket naar de States niet in hoeven te gaan en vasthouden aan mijn oordeel en overtuiging over andermans geld. In dat geval was die rimpeling niet gevolgd in de richting die mijn Oneindige Ik aanbood.

Er zijn twee fundamentele redenen te geven voor dit fenomeen met geld. Ten eerste dien ik alle vooroordelen en overtuigingen over geld los te laten; ten tweede heb ik alle beperkingen waarop mijn Oneindige Ik mij geld kan bezorgen afgeschaft en zo veel mogelijkheden gegeven. Toch moet ik toegeven dat ik het nog steeds griezelig vindt als er zomaar geld in mijn uitgestrekte hand verschijnt. Misschien op een dag…

 

EINDNOTEN

 1. The Grace Foundation – Verder lezen

 

 

 

Description: dutch coverVlinders zijn vrij is een boek geschreven door Stephen Davis. Hij verwoord in dit boek zijn kijk op onze werkelijkheid. Een kijk die voor een groot gedeelte aansluit bij mijn eigen kijk op de werkelijkheid, de virtuele holografische realiteit.

Omdat Stephen het op een zeer unieke wijze beschrijft wil ik jullie dit niet onthouden. De komende tijd zal ik het complete boek op mijn blog publiceren.

Stephen heeft zijn boek vrijgegeven voor publicatie.

 

Voor de totale inhoudsopgave kijk op: Vlinder zijn vrij

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: