Spring naar inhoud

Vlinders zijn vrij (28) – KARMA, OORZAAK & GEVOLG

KARMA, OORZAAK & GEVOLG

Vraag: Hoe zit het met karma?

Antwoord: Zoals ik steeds heb gezegd, zit er iets van waarheid in elke filosofie, elke religie en elk spiritueel pad; maar in de eerste helft van het Mensenspel werd die waarheid in meer of mindere mate geperverteerd, om voor de Speler inperkingen en restricties op te werpen. Anders zou het spel namelijk niet werken.

Op die manier is de waarheid over karma op vele manieren verdraaid en betekent het verschillende dingen voor verschillende mensen: ‘Oog om oog, tand om tand;’1 ‘wie zaait zal oogsten;2 het goede beloond, het kwade gestraft; kwaad in vorige levens geeft vergeldend lijden; als je kwaad doet kom je als lagere levensvorm terug; spiritueel goede handelingen brengen geluk; of het omgekeerde, kwade handelingen brengen ongeluk.

We vinden in ieder bij deze gezegden het eerste-helft denken terug, zoals oordelen en overtuigingen; hét bewijs dat karma, ongeacht de betekenis, in het filmtheater thuis hoort.

Wat is er daarom waar over karma?

Karma is niet straffen of vergelden, maar eenvoudig een uitdrukking of consequentie voor natuurlijke handelingen. Karma betekent ‘daad’ of ‘handeling’ en in bredere zin het universele principe van oorzaak en gevolg, actie en reactie, dat alle leven regelt.3

Karma is daarom in de basis ‘oorzaak en gevolg.’

Karma betekent: als je dit doet gebeurt er dat. Bij een slecht karma worden foute handelingen in het verleden (of in vorige levens) in heden of toekomst vereffend. Bij een goed karma worden juiste handelingen in het verleden (of in vorige levens) in heden of toekomst beloond.

Maar als een Speler niets verkeerd kan doen – wat de waarheid is – hoe kan er dan karma zijn dat moet worden vereffend? Karma is eenvoudig wéér een geloof dat tijdens de coconfase in de berm zal belanden op onze weg naar transformatie.

Maar veel Spelers in het Mensenspel denken nog steeds in termen van: ‘als ik dit doe, gebeurt er dat,’ hoewel ze het geen karma noemen. Ze noemen het de wet van ‘oorzaak en gevolg’…

… maar er is geen wet van ‘oorzaak en gevolg.’

Die zogenaamde wet van ‘oorzaak en gevolg’ is slecht een geloofssysteem en, net als ruimte en tijd, een functie van het hologram en daarom niet echt.

Herinner je het ‘geloven is zien;’ dus als je gelooft in de wet van oorzaak en gevolg, dan zul je die overal om je heen zien.

Wat dan als je daar niet in geloofd?

Over de jaren heen hebben diverse mensen totale veronachtzaming laten zien voor de wet van oorzaak en gevolg. Jezus bijvoorbeeld negeerde deze wet door over water te lopen4, of voedde de menigte met enkele vissen en wat brood5, of genas de zieken6 of deed doden herrijzen.7

Sai Baba negeert blijkbaar de wet van oorzaak en gevolg door vibhuti te produceren of juwelen vanuit het niets.8

In zijn boek The holographic universe noemt Michael Talbot andere gedocumenteerde voorbeelden van minder bekende mensen die feiten tonen buiten de wet van oorzaak en gevolg. Bijvoorbeeld:

De bioloog Lyall Watson onderzocht een zogenaamde Filippijnse psychische genezer. In plaats van de patiënt aan te raken, hield deze zijn hand slechts 20 cm boven het lichaam en wees op de huid, waarna er ogenblikkelijk een insnijding ontstond. Watson was bij diverse gevallen van ‘s mans psychekinetische kunde niet alleen getuige, maar liep, toen de man een wat bredere vingerbeweging maakte dan gebruikelijk, een snee in de rug van zijn hand op. Hij heeft daar tot op de dag van vandaag een lidteken.9

Een onderzoekers, lid van het Parijse parlement met de naam Louis-Basile Carre de Montgeron, was getuige van zoveel wonderen, dat het wel vier dikke volumes kon vullen… Zo bracht een convulsionaire[††]haar rug zodanig in een boog, dat haar onderrug werd gedragen door een scherpe spies. Vervolgens verzocht zij dat een vijftig pond wegende steen aan een touw tot grote hoogte zou worden opgehesen, en liet zij toe dat men die met al zijn gewicht op haar maag liet vallen. De steen werd nogmaals opgehesen en zij stond nogmaals toe die te laten vallen en nogmaals en nogmaals, maar de vrouw bleek er niet door te worden aangetast. Zij bleef moeiteloos in deze ongemakkelijke positie zonder pijn of letsel en liep na de beproeving gewoon weg, zonder dat er ook maar iets aan haar rug was te zien.10

Er zijn verhalen over yogi’s die op een spijkerbed kunnen slapen zonder pijn of tekenen van huidbeschadiging11; en er zijn misschien wel 5000 leden van de Pentecostal Holiness kerken12 waarop de beet van een giftige slang geen effect heeft, ook niet het drinken van vergif.

En natuurlijk het fenomeen van vuurlopen13 (in het westen populair gemaakt door Tony Robbins) waarbij mensen ervan worden overtuigd dat de ‘wet van oorzaak en gevolg’ voor hen tijdelijk wordt uitgesteld en waarbij ze over gloeiende kolen lopen die normaal hun voeten zouden branden, maar nu zonder dat effect.

In hoofdstuk twintig had ik het over meervoudige persoonlijkheidsstoornissen en een groot aantal gevallen, waarbij het menselijk lichaam ‘oorzaak en gevolg’ lijkt te negeren. Er zijn voorbeelden waarbij zich een ziekte voordoet zonder enige oorzaak, of zich niet voordoet als er juiste wel een oorzaak aanwezig is. Hoe kunnen mensen hun hele leven roken en nooit kanker krijgen als roken de oorzaak van kanker is? Als HIV de oorzaak is van AIDS, hoe kunnen duizenden mensen met de diagnose HIV positief na dertig jaar nog leven, er geen medicijnen voor nemen en nog steeds gezond en gelukkig zijn14?

De film The matrix ging over Neo die leerde los te breken uit zijn geloof in de ‘wet van oorzaak en gevolg.’ Daarover zijn tegen het einde twee beroemde scènes waarin hij succes boekt – de eerste, als Neo van dichtbij wordt beschoten met zes kogels en tijdelijk lijkt te sterven, maar weer overeind komt en verder vecht; en als hij de matrix ontrafeld en de kogels die op hen af komen stopt, er een uit de lucht plukt, bekijkt en voor hem op de grond laat vallen.

We zijn geneigd dit soort voorbeelden als bovennatuurlijk af te doen, terwijl ze zich in feite buiten ons geloof in ‘oorzaak en gevolg’ stellen.

In A course in miracles staat: ‘Dit is een cursus in oorzaak zonder gevolg.’15

De grote kwantumfysicus David Bohm betoogde:

…dat de wijze waarop wetenschap met oorzakelijkheid omging veel te beperkt was. Men zag bij effecten één of meerdere oorzaken. Maar Bohm vond dat effecten een oneindig aantal oorzaken hebben… Bohm moest toegeven dat je die onafzienbare cascade aan oorzaken die leidden naar een bepaald effect meestal kon negeren, maar vond het voor de wetenschap belangrijk te beseffen dat een enkel geval van oorzaak en gevolg niet los gezien kon worden van het universum als geheel.16

Maar ondanks bewijzen van het tegendeel, blijft ‘oorzaak en gevolg’ ons meest basale, ingewortelde en onbetwiste geloofssysteem, waarvan de historie ver terug gaat tot aan het begin, toen Adam en Eva werd gezegd dat het eten van de appel problemen met de Heer zou opleveren.

Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?17

Graag wil ik een interessant fenomeen noemen, dat in eerste instantie op karma of ‘oorzaak en gevolg’ lijkt, maar het niet is.

Als Spelers in het Mensenspel lijken we van tijd tot tijd gelijksoortige hologrammen te ervaren. Het lijkt of ervaringspatronen ons volgen – ons zelfs belagen – en zich steeds weer herhalen. Een vrouw die een bepaald soort mannen aantrekt, een alcoholicus die haar mishandeld bijvoorbeeld. Een man die de ene na de andere baan verliest, altijd om dezelfde reden. Mogelijk herken je dit soort patronen bij jezelf.

Wat is hier aan de hand?

Als we als Spelers voortdurend gelijksoortige hologrammen ervaren, kunnen we er als slachtoffer van karmaof van ‘oorzaak en gevolg’ tegen aankijken; van iets of iemand daarbuiten, dat we het effect zijn van iets of iemand die de oorzaak is. Totdat we het feit accepteren dat we nooit het effect van iets of iemand kunnen zijn, totdat we de ideeën van slachtoffer en dader loslaten, totdat we er niet langer van uitgaan dat de oorzaak overal is, behalve bij onze eigen Oneindige Ik.

Dit geldt ook voor de tweede helft van het Mensenspel, als onze Oneindige Ik situaties voor ons creëert die overeenkomen met die uit de eerste helft, toen we nog energie aan het daarbuiten toekenden. Het geeft ons de kans om die energie ‘terug te vorderen’ en onszelf niet langer als het effect van onze holografische ervaringen te zien.

Met andere woorden, we kunnen karma als een serie holografische ervaringen zien die ons door eenOneindige Ik worden aangeboden, om de Speler een kans te geven om zelfverantwoordelijkheid te nemen – 100% oorzaak – voor de eigen reacties en respons.

Op de oorspronkelijk grade chart, ontwikkeld door L. Ron Hubbard voor Scientology in de 70-ger jaren, was het EP (‘End Phenomenon’ of eindresultaat) van het niveau OT VIII ‘de levensoorzaak (materie, energie, ruimte en tijd).’ Dit werd in 1988 herzien18 (na Hubbards dood) omdat het met de aangeboden technieken van deze kerk onmogelijk te bereiken viel; maar het was in beginsel een goede gedachte.

En het ís te bereiken; maar het proces daartoe houdt in, dat we om moeten leren gaan met dat geloof in ‘oorzaak en gevolg,’ en met de oordelen en angsten die er aan ten grondslag liggen.

Zoals in hoofdstuk eenentwintig al is gezegd, is dit een lastige waar ik zelf nog niet klaar mee ben. Dit is daarom alles wat ik er nu van kan zeggen.

 

EINDNOTEN

 

 1. The Holy Bible, King James Version, The Gospel according to St. Matthew, 5.38 – Verder lezen
 2. Ibid. Galations, 6.7 and Job, 4.8 – Verder lezen
 3. Wikipedia, Karma – Verder lezen
 4. Wikipedia, Walking on water – Verder lezen
 5. Wikipedia, Feeding the multitude – Verder lezen
 6. Jesus Heals the Sick at Gennesaret – Verder lezen
 7. Lazarus Raised from the Dead – Verder lezen
 8. Haraldsson, Erlendur en Karlis Osis, The Appearance And Disappearance Of Objects In The Presence Of Sri Sathya Sai Baba – Verder lezen
 9. Talbot, Michael, The Holographic universe, pp. 126-127 – Verder lezen
 10. 10. , p. 130 – Verder lezen
 11. Wikipedia, Spijkerbed – Verder lezen
 12. Wikipedia, Church of God with Signs Following – Verder lezen
 13. Wikipedia, Vuurlopen – Verder lezen
 14. LivingWithoutHIVDrugs.com – Verder lezen
 15. Circle of Atonement, A Course in Miracles, T-21.VII.7 – Verder lezen
 16. Talbot, Michael, The Holographic universe, p. 40 – Verder lezen
 17. Biblija.net, Genesis, 3.11 – Verder lezen
 18. Operation Clambake, OT Levels & Confidential Material Summary List – Verder lezen

 

 

 

 

Description: dutch coverVlinders zijn vrij is een boek geschreven door Stephen Davis. Hij verwoord in dit boek zijn kijk op onze werkelijkheid. Een kijk die voor een groot gedeelte aansluit bij mijn eigen kijk op de werkelijkheid, de virtuele holografische realiteit.

Omdat Stephen het op een zeer unieke wijze beschrijft wil ik jullie dit niet onthouden. De komende tijd zal ik het complete boek op mijn blog publiceren.

Stephen heeft zijn boek vrijgegeven voor publicatie.

 

Voor de totale inhoudsopgave kijk op: Vlinder zijn vrij

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: