Spring naar inhoud

Vlinders zijn vrij (25) – ZIJN WIJ ALLEN ÉÉN?

Description: dutch coverVlinders zijn vrij is een boek geschreven door Stephen Davis. Hij verwoord in dit boek zijn kijk op onze werkelijkheid. Een kijk die voor een groot gedeelte aansluit bij mijn eigen kijk op de werkelijkheid, de virtuele holografische realiteit. Omdat Stephen het op een zeer unieke wijze beschrijft wil ik jullie dit niet onthouden.         De komende tijd zal ik het complete boek op mijn blog publiceren.               Stephen heeft zijn boek vrijgegeven voor publicatie.   Voor de totale inhoudsopgave kijk op: Vlinder zijn vrij

ZIJN WIJ ALLEN ÉÉN?

Vraag : In What the bleep do we know en in de The secret en in vele andere new age filosofieën wordt gezegd dat ‘wij allen één’ zijn. Zegt de kwantumfysica niet, dat ‘alles met elkaar is verbonden’ en hebben enkele recente experimenten dat niet bewezen? Is ons niet verteld dat de luchtverplaatsing van een vlinder in Brazilië een tornado in Texas kan veroorzaken?1

Antwoord: Ja, ja, ja… dat wordt ons verteld. Maar is het ook waar?

Ten eerste is er geen wij. Er is alleen ik en andere mensen, die in het unieke en individuele hologram verschijnen die mijn Oneindige Ik voor mij heeft gecreëerd.

Zelfs als je aanneemt (zoals ik doe) dat in jouw hologram vele van die andere mensen andere op zichzelf staande Spelers zijn met hun eigen Oneindige Ikken, dan hebben ze hun eigen unieke en individuele hologrammen, omdat er geen groot gemeenschappelijk hologram is.

Waarom werd de ‘wij zijn allen één’ gril uit de New Age dan zo populair?

In de vroege 80-ger jaren voerden de Franse fysicus Alain Aspect en medewerkers enkele beroemde experimenten uit, die de claim ‘wij zijn allen één’ of ‘wij zijn allen verbonden’ deed ontstaan. Toch toonde het experiment iets anders aan.

Wat hij namelijk deed was het verzenden van twee protonen (zeer kleine deeltjes) van een kaliumatoom, in verschillende richtingen. Deze twee protonen hadden op het moment van scheiding een tegengestelde (complementaire) lading. Daarna veranderde hij de lading van één van de protonen, waarop de andere proton opmysterieuze wijze gelijktijdig ook van lading veranderde.2 Dit werd bekend als de ‘spookachtige actie op afstand,’3omdat er geen verklaring was voor het feit dat twee protonen elkaar beïnvloedden op afstanden die communicatie tussen hen niet toestond.

Eenvoudig gezegd leverde het experiment het bewijs, dat een kwantumevenement op de ene locatie een evenement op een andere locatie kon beïnvloeden, zonder een aanwijsbaar mechanisme van communicatie tussen die twee locaties; dit landde bij de New Age als hét bewijs dat ‘wij allen zijn verbonden.’

Maar de resultaten van Aspect bewijzen dat in het geheel niet. Op zijn gunstigst bewijst het dat alles binnen een enkel hologram met elkaar verbonden is, een waarheid waar we al van op de hoogte zijn. Als je van een grotere holografische film een stukje afknipt, krijg je van dat stukje nog steeds het compleet holografische beeld (minder helder, maar met alles nog aanwezig). Dit wordt in de kwantumfysica verstrengeling genoemd4, wat feitelijk wil zeggen, dat alle verschillende deeltjes waaruit het hologram bestaat met elkaar zijn verbonden.

Binnen een enkel hologram is dus alles met elkaar verbonden, en als in mijn hologram een vlinder in Brazilië lucht verplaatst, dan kan dat in mijn hologram een tornado in Texas veroorzaken. Maar omdat er geen gemeenschappelijk groot hologram is, en iedere Speler zijn eigen unieke individuele holografische ervaringen heeft, kunnen de experimenten van Aspect niet worden gezien als bewijs dat we allen één zijn of verbonden.

Als dat van die vlinder en die tornado in beide, in jouw hologram en in die van mij plaatsvindt, dan is het een scenario van de omgevingstemplate die door jouw en mijn Oneindige Ik wordt gebruikt. Het betekent echter niet dat we ‘allen één zijn’.

Bekijk het eens zo: Het Veld bevat in golfvorm oneindige aantallen mogelijkheden. Mijn Oneindige Ik kan bijvoorbeeld besluiten om voor mij een hologram van een appel uit Het Veld te halen. Jouw Oneindige Ik kan besluiten om voor jou een hologram van een peer uit Het Veld te halen. Deze twee hologrammen zijn niet verbonden. Er zou een interactie kunnen plaatsvinden op een wijze die we nog niet begrijpen, maar dat betekent niet dat ze verbonden zijn. Daar zit een groot verschil tussen.

Ik kan in mijn hologram iets met die appel doen wat geen enkel effect heeft op de peer in jouw hologram. De hologrammen van Spelers zijn volledig onafhankelijk van elkaar. Een luchtverplaatsende vlinder in mijn hologram zal niet automatisch een tornado in jouw hologram veroorzaken. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de theorie dat we ‘allen verbonden zijn,’ ondanks wat New Age hierover zegt.

Laat me het op een andere manier uitleggen… Alle spelershologrammen zijn volledig onafhankelijk van alle andere spelershologrammen. Het is de enige mogelijkheid voor elke Oneindige Ik om voor een Speler een eigen realiteit te creëren. Het is de enige mogelijkheid om geen slachtoffers en overtreders te krijgen.

Dat herinnert me aan een psychologische gril uit de 80- en 90-ger jaren, de codependence.[§] Het hologram van de ene Speler is niet codependent met welk ander spelershologram dan ook. Er kan tussen twee onafhankelijke spelershologrammen interactie zijn, maar wat in het ene spelershologram gebeurd is niet codependent aan wat er in een ander spelershologram gebeurd. Er vindt kort gezegd geen co-creatie plaats.

Als je zou zeggen: ‘alles in mijn hologram is één,’ dan zou dat juist zijn. Maar om op holografisch niveau te zeggen: ‘we zijn allen één,’ is onjuist.

We kunnen nu naar een ander niveau gaan, in zowel Alain Aspetc’s experiment als in onze eigen individuele ervaringen. Mijn appelhologram en jouw peerhologram delen dezelfde bron – Het Veld – net zoals de twee protonen in Aspect’s experiment dezelfde bron hadden, het kaliumatoom. In Het Veld is alles met elkaar verbonden, golven op golven van potentie en oneindige mogelijkheden. Echter, als enkele van deze specifieke golven door een Oneindige Ik naar een menselijk brein in het fysieke universum worden gedownload, dan gaan die verbindingen niet mee.

Het zou juist zijn om te zeggen: ‘alle hologrammen hebben dezelfde bron, Het Veld.’ Net zoals het juist is te zeggen: ‘broer en zus hebben dezelfde bron, de ouders.’ Maar net zoals broer en zus op fysiek niveau nietverbonden zijn (uitgezonderd de anomalie van Siamese tweelingen) en duidelijk niet één zijn, zo zijn onze individuele hologrammen in het fysieke universum dat ook niet.

Op het niveau van Het Veld echter zijn wij allen niet alleen één, maar is alles één, omdat Het Veld de bron van alles en iedereen is, in de vorm van golffrequenties die later in het holografisch universum als deeltjes verschijnen.

We hadden het over appels en peren. Laten we het nu over appels en appels hebben, wat het ingewikkelder maakt.

Mijn Oneindige Ik laat in mijn hologram een appel verschijnen. Jouw Oneindige Ik laat in jouw hologram dezelfde appel verschijnen. Onze twee hologrammen gaan een interactie aan; hoewel jij de appel iets anders ziet dan ik de appel zie, is de appel op dezelfde plaats, in een keuken die in beide hologrammen voorkomt.

Terwijl jij toekijkt, neem ik de appel op en neem een hap. Ik zeg: ‘Ik eet de appel,’ en jij zegt: ‘Ja, jij eet de appel.’ Echter nu zijn terug bij wat Dr. Newberg zei, dat iets bespreken niets bewijst. Het is nog steeds onmogelijk om te bewijzen dat ik in jouw hologram de appel eet, of dat jij mij zegt dat ik de appel eet in mijn hologram, en dat er connectie is tussen de twee hologrammen.

Zoals gezegd, is het wél mogelijk dat de appel van de omgevingstemplate deel uitmaakt, die door beideOneindige Ikken is gebruikt en daardoor in beide hologrammen voorkomt. Dat betekent echter nog steeds niet dat onze hologrammen zijn verbonden, of dat jij en ik één zijn.

Stel je eens voor dat je in een restaurant aan een tafel zit en praat met een vriendin. Hetgeen zij zegt staat in haar script, dat is geschreven door jouw Oneindige Ik, bedoeld voor jouw holografische ervaring. Wat jij tegen haar zegt staat in jouw script, dat is geschreven door haar Oneindige Ik, bedoeld voor haar holografische ervaring. Het lijkt erop dat deze beide hologrammen in interactie zijn.

Beeld je nu eens in dat de muziek op de achtergrond te luid is en je bij het gesprek stoort. Jouw vriendin echter heeft daar geen last van. Waar zij wel last van heeft is een man aan een tafel naast haar, die met open mond nogal luidruchtig smakt. Je kijkt naar de man maar ziet dat niet aan hem en je hebt er geen last van.

Wat is hier aan de hand?

Beide Oneindige Ikken hebben voor de restaurantervaring van jullie beide de omgevingstemplate gebruikt en beide zien jullie dezelfde dingen; tafels en stoelen, bediening, bar, voedsel en dranken, enz. Maar beide Oneindige Ikken hebben elk voor zich aanpassingen in hun holografische spelerservaringen aangebracht, enige persoonlijke veranderingen hier en daar.

In het hologram van jouw vriendin is de muziek niet te luid. Het is niet alleen zo dat zij dat niet hoort, maar die is letterlijk niet te luid; voor haar geldt een ander geluidsvolume dan voor jou. Zelfs als je haar zou vragen of de muziek niet te luid is, zal ze zeggen: ‘nee, prima zo.’

Zo zit in jouw hologram geen man die met open mond luidruchtig smakt. Niet dat hij het wel doet maar jou niet stoort, hij doet het werkelijk niet. Jouw vriendin zou zelfs kunnen vragen of die smakkende man jou ook stoort, maar jij zou antwoorden: ‘ik merk er niets van.’

Hoewel ze in interactie zijn, kun je niet zeggen dat deze twee holografische ervaringen met elkaar verbondenzijn, of dat jij en je vriendin één zijn. De twee in interactie zijnde Spelers ervaren mogelijk dezelfdeomgevingstemplate, maar dat is dan ook alles.

Er is zelfs een filosofie die zegt dat het idee van ‘wij zijn allen één’ een soort hypnotische implantaat is, die uiteindelijk naar buiten zal komen om als foutief te worden verwijderd.5

EINDNOTEN

 

  1. Wikipedia, Vlindereffect – Verder lezen
  2. Wikipedia, Alain Aspect – Verder lezen
  3. Wikipedia, Ibid. – Verder lezen
  4. Wikipedia, Kwantumverstrengeling – Verder lezen
  5. Hubbard, L. Ron, From the OT3 materials – Verder lezen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: