Spring naar inhoud

Vlinders zijn vrij (9) – HET BEWUSTZIJNSMODEL

Description: dutch coverVlinders zijn vrij is een boek geschreven door Stephen Davis. Hij verwoord in dit boek zijn kijk op onze werkelijkheid. Een kijk die voor een groot gedeelte aansluit bij mijn eigen kijk op de werkelijkheid, de virtuele holografische realiteit. Omdat Stephen het op een zeer unieke wijze beschrijft wil ik jullie dit niet onthouden.   De komende tijd zal ik het complete boek op mijn blog publiceren.   Stephen heeft zijn boek vrijgegeven voor publicatie.   voor de totale inhoudsopgave kijk op: Vlinder zijn vrij

DEEL TWEE: IN DE COCON

 Bij een rups is aan niets te zien dat die een vlinder zal worden.

 ~ R. Buckminster Fuller

VOORWOORD DEEL TWEE

Welkom in je cocon!

Het geluid dat je achter je hoorde was de deur die in het slot viel, dus laten we geen tijd verliezen…

(Dit even terzijde, maar meestal als je jouw cocon binnen gaat is een presentje van het universum, een kleine waardering voor je eerste stap naar zelfrealisatie. Deze is voor iedereen anders, dus wees open en alert en let op; als het presentje arriveert kan het geen kwaad wat waardering te tonen, in het algemeen.)

Voordat we van start gaan, dienen we een belangrijk onderscheid te maken, tussen een geloofssysteem en eenmodel.

Een model wordt omschreven als: ‘een schematische beschrijving van een systeem, theorie of fenomeen van bekende of van afgeleide eigenschappen, voor studie van de karakteristieken1.’ Een andere omschrijving is: ‘een schematische beschrijving van een object of fenomeen dat belangrijke karakteristieken deelt met een object of fenomeen. Wetenschappelijke modellen kunnen materieel, visueel, mathematisch of computerachtig zijn en worden vaak in wetenschappelijke theorieën toegepast.’

Op Answers.com staat een eenvoudiger definitie: ‘een wetenschappelijk model is een representatie van een object of systeem. Een voorbeeld van een wetenschappelijk model zou een diagram kunnen zijn of een cel of een kaart… zelfs een raketmodel!’

Met andere woorden, een model reikt de bewijzen aan – in ons geval de resultaten van wetenschappelijke experimenten in kwantumfysica en breinonderzoek – voor de ontwikkeling van een theorie of representatie over hoe die bewijzen worden toegepast op een opvolgend niveau.

Een model is om te worden getest en beproefd, om te zien of het voldoet.

Een geloofssysteem echter is zonder bewijzen ontwikkeld en kan meestal testen en beproeving niet doorstaan. Een geloofssysteem zal zich zelfs aan testen en beproeving onttrekken, koste wat kost.

In dit boek gaan we het hebben over modellen, niet over geloofssystemen; modellen die getest zijn en aangetoond hebben te werken.

Er zal je dan ook niet worden gevraagd iets aan te nemen of te geloven. In plaats daarvan wordt je uitgenodigd en aangemoedigd de modellen zelf te testen.

Alles wat ik als scout kan zeggen is, dat de modellen die ik toepas voor mij werken, tot op vandaag, uitkijkend over de Stille Oceaan waar ik graag ben.

HET BEWUSTZIJNSMODEL

Ramana Maharshi onderwees dat je de staat van vlinder kunt bereiken door eenvoudigweg jezelf steeds opnieuw te vragen: ‘Wie ben ik?’

Het zoeken naar ‘Wie ben ik?’ zal alle andere gedachten vernietigen, net zoals de stok waarmee je het kampvuur opport zichzelf op den duur vernietigt. Dan zal er zelfrealisatie ontstaan.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en het is zoals met elke andere lering achter in het theater, als ze zouden werken dan zouden er nu een heleboel vlinders de aarde bevolken.

Daarom nemen we een benadering die wél werkt; tijdens de komende twee jaar coconjaren (ongeveer), ga je de focus leggen op de vraag ‘Wie ben ik niet?’, samen met de vraag: ‘Wat is waarheid?’ Dat werkte voor mij en voor andere scouts en heeft ons gebracht waar we nu zijn.

Voordat je het ware antwoord op de vraag: ‘Wie ben ik?’ kunt achterhalen, dien je alle onechte antwoorden die je in je leven hebt verzameld te verwijderen, zeker die welke je bij de groepen achter in het theater hebt opgedaan.

Herinner je dat een rups die wil transformeren in een vlinder, zich eerst moet realiseren dat zij geen rups meer is.

Het is tijdens de verpopping dat de vlinderstructuren van het insect zich gaan vormen, en dat de larvenstructuren worden afgebroken.

We zullen het algemene geloof rond de vraag ‘Wie ben ik’ eens wat nader onder de loep nemen, of die waar zijn of niet. Een veel voorkomende en erg populaire in new age kringen is: ‘Je creëert je eigen realiteit.’

Maar is dat waar?

Omdat de New Age nooit heeft ontdekt dat realiteit in feite een holografisch beeld is en niet echt, is dat gezegde om te beginnen al niet goed. Het is een kleine misvatting en ik stel voor om hun slogan enigszins bij te buigen richting de kwantumfysica door te zeggen: ‘Je creëert je eigen holografische universum’, en ons richten op belangrijker zaken.

‘Je creëert je eigen holografisch universum.’

Is dat waar?

Als dat zo is, wie is dan precies die Jij die dat holografisch universum creëert?

Laten we dat eens uitzoeken door onze studie in kwantumfysica verder op te pakken. We zeiden…

Wat we altijd als ons leven en als onze realiteit hebben gezien, is – volgens de kwantumfysica – niet echt, maar in werkelijkheid een holografische 3D film waarin we zijn ondergedompeld; waar golffrequenties uit Het Veld naar ons brein worden gedownload, alwaar ze vertaald worden in deeltjes die in tijd en ruimte zijn geplaatst en die naar ‘daarbuiten’ worden geprojecteerd om door onze zintuigen te worden waargenomen.

 …en de vraag die we ons stelden was: ‘Wie of wat creëert de holografische films die ik ervaar als mijn realiteit?’

Je zult je herinneren dat een hologram een tweestappen proces is, en dat in de tweede stap de referentiestraal met het object op de holografische plaat (of film) wordt gericht, om daarmee het object tevoorschijn te laten ploppen in de realiteit.

Description: holo2

 

Wat we nog niet besproken hebben is, dat een stukje holografische film vele, vele objecten kan bevatten en dat holografie, omdat het zoveel informatie kan bevatten, de andere op laser gebaseerde opslagtechnieken binnenkort waarschijnlijk zal gaan vervangen (‘Het voordeel van deze vorm van dataopslag is, dat het volume van het opslagmedium wordt benut in plaats van de oppervlakte.’4).

Welk object of welke objecten er tevoorschijn ploppen, hangt van de hoek af van de referentiestraal. Je kunt met ander woorden door verschillende hoeken te gebruiken de holografische beelden kiezen die worden gecreëerd, en zo het gewenste golfpatroon op de holografische film selecteren.

Laten we dat nu eens betrekken op ons holografisch universum…

We richten een soort van referentiestraal – we weten nog niet hoe of wat –op Het Veld, dat op een gigantische holografische film lijkt en alle golffrequenties bevat voor een oneindig aantal hologrammen; en daar plopt realiteit tevoorschijn.

Description: holo3

Vanaf nu kunnen we een meer specifieke vraag stellen: ‘Wie of wat is die referentiestraal die bepaalde golfpatronen uit Het Veld kiest om onze realiteit te creëren?’

Het best mogelijke antwoord tot nu toe lijkt bewustzijn. Het is bewustzijn dat de precieze golffrequenties uit Het Veld kiest en deze download naar een menselijk brein, die het vervolgens converteert naar ruimte/tijd deeltjes, en daar plopt onze realiteit tevoorschijn.

Description: holo4

Dit proces is natuurlijk niet twee dimensionaal of lineair zoals in de afbeelding.

Een realistischer afbeelding zou bestaan uit drie dimensionale concentrische cirkels, met realiteit in het centrum, daaromheen Het Veld, en om Het Veld heen, bewustzijn.

Description: ii1

 

Zie het als een perzik, waarbij de pit de realiteit is. Het perzikvlees is Het Veld en de schil bewustzijn. Helaas zijn we voor het moment opgescheept met twee dimensionale lineaire beelden, tenminste totdat dit boek als holografie beschikbaar komt.

Het is bewustzijn dat de precieze golffrequenties uit Het Veld kiest en deze download naar een menselijk brein, dat het daarna converteert naar ruimte/tijd deeltjes en daar in onze ‘realiteit’ tevoorschijn plopt.

Op dit punt splitsen de kwantumfysici zich in twee grote groepen. De ene groep – de pure wetenschappers – kunnen dit antwoord niet accepteren, hoewel het de meest logische en eenvoudige is, overeenkomstig Ockhams scheermes en het principe van parsimony. Dat komt omdat bewustzijn niet gemeten kan worden en er niet op de gebruikelijke wetenschappelijke manier mee om kan worden gegaan. Bewustzijn leent zich niet voor wiskundige vergelijkingen en statistisch onderzoek.

Maar er is ook een significant aantal kwantumfysici die wél begrijpen dat bewustzijn niet alleen het beste antwoord is, maar ook de best werkbare. Een van hen is Dr. Amit Goswami, naar mijn idee een van de grootste denkers van onze tijd. Hij is professor emeritus in theoretische fysica aan de universiteit van Oragon, Senior Scholar in Residence aan het instituut voor Noetic Sciences en auteur van acht boeken over kwantumfysica, inclusief The Self-Aware Universe en Science and Spirituality: A Quantum Integration. Dr. Goswami zegt:

Kwantumfysica laat ons op directe wijze zien, dat we de wereld alleen kunnen begrijpen als we die in bewustzijn plaatsen. De hele wereld bestaat uit bewustzijn; de wereld is bewustzijn… Kwantumfysica maakt dat zo helder als glas… Er moet bewustzijn aan te pas komen, … en zo komt de wetenschap voor het eerst de ‘vrije wil’ tegen. Bewustzijn is vrij omdat er in onze wetenschap geen wiskundige beschrijving van is; alleen objecten kunnen wiskundig worden beschreven en dan alleen hun mogelijkheden. Één vraag blijft echter: ‘Wie is de kiezer?’ En als we dat begrijpen… dan zien we dat er vrijheid van keuze is, en vanuit die keuzevrijheid komen onze actuele ervaringen voort.

Dr. Jeffrey Satonover, Teching Fellow in fysica aan de Yale Univerty zegt het zo…

Laten we stellen dat er een ontastbare wereld is die de tastbare wereld van onze ervaringen beïnvloedt, en dan zeggen we: ‘Dat is wat kwantummechanica ons zegt’ – en toegegeven, het is een fraaie manier om iets te verklaren dat zeer, zeer moeilijk te grijpen is – en dat ons vanzelfsprekend leidt naar de conclusie wat kwantummechanica zegt, dat er een spirituele wereld is die haar keuzes maakt, dat er een andere ontastbare wereld is die onze fysieke wereld beïnvloed. Die ontastbaarheid is op zichzelf de basis van fysieke realiteit. Het mag dan ontastbaar zijn – we weten niet wat of waarom – maar het is feitelijk de meest fundamentele grondslag van materie.

Fred Alan Wolf, theoretisch fysicus, zegt hierover…

Kwantumfysica zegt ons dat bewustzijn in het universum een rol speelt. Het zegt dat er een geheime ondergrond is, die de realiteit waarin wij leven beïnvloedt en dat onze realiteit waarin wij leven geheel niet is waar die op lijkt.

En Dr. Andrew Newberg, directeur van het centrum voor spiritualiteit en neurowetenschappen aan de universiteit van Pennsylvania, vraagt…

Of we wel of niet op een groot Holodeck leven, dat is een vraag waar we noodzakelijkerwijs geen antwoord op hebben… Het is voor te stellen dat dit alles gewoon een grote illusie is… Wat is daarom de relatie tussen bewustzijn en de materiele werkelijkheid. Of de materiële wereld nu wel of niet voortkomt uit een bewustzijnsrealiteit. Is bewustzijn zelf het fundamentele in het universum, in plaats van de ‘koude, donkere materie’ of andere aspecten van materie waar fysici naar op zoek zijn?… Misschien heeft het meer met bewustzijn te maken. Zo bekeken, kunnen we het universum beter zien als een staat van bewustzijn… veel eerder dan de materiële realiteit waar we normaal naar kijken.

Aldus zijn een aantal hoogst gerespecteerde en zorgvuldige fysici tot de conclusie gokomen dat bewustzijn de golffrequenties uit Het Veld kiest, waarmee onze holografische ervaringen worden gecreëerd.

Maar net als bij Het Veld, kan niemand het bestaan van bewustzijn bewijzen. Maar net zoals we dat bij Het Veld aannemen ‘is bewustzijn erbij betrokken’ zoals Dr. Goswami het zegt en kunnen we succesvol een model opbouwen over de werking van de wereld en de praktische kanten van dagelijkse gebeurtenissen.

Het gezegde ‘Je creëert je eigen holografisch universum’ klopt dus niet, omdat datgene waaraan je denkt als jij, degene aan de realiteitskant van Het Veld, die realiteit niet creëert. We komen dichter bij de waarheid als we zeggen: ‘Jouw bewustzijn creëert jouw eigen holografisch universum.’

Maar… wat is bewustzijn dan precies?

Als je even wilt lachen, klik dan hier voor een korte video uit What the bleep!? – Down the rabbit hole, waarin enkele van de slimste mensen uit het veld van kwantumfysica dit proberen te beantwoorden!

Als je bent uitgelachen, voel dan nu wat waardering voor de oprechtheid waarmee deze grote geesten worstelen, omdat het definiëren van bewustzijn niet eenvoudig is.

De Wikipedia definieert bewustzijn o.a. als:

Een toestand van de geest die gekenmerkt wordt door een besef van het eigen ik en de omgeving.

In de filosofie:

Op het meest basale niveau is bewustzijn het proces van een denker die zijn gedachte richt op een bestaansaspect.

In de mens, zo wordt begrepen, omvat bewustzijn ‘meta gewaarwording,’ een gewaarwording dat men gewaar is.

In veel spirituele leringen is bewustzijn synoniem met de menselijke ziel of geest, het onsterfelijke deel van de mens en met

hoger bewustzijn – oftewel super bewustzijn (Yoga), objectief bewustzijn (Gurdieff), buddhi bewustzijn (Theosofie), God-bewustzijn (Soefi en Hindoeïsme), Christus bewustzijn (New Thought) en kosmisch bewustzijn, allemaal weergaven van het bewustzijn van een mens op een hoger niveau van evolutionaire ontwikkeling.

Maar: we moeten toegeven dat bewustzijn, net als oneindigheid en de deeltje-golf concepten uit de kwantummechanica, een eigenschap aangeeft die intuïtief gezien niet eenvoudig is. Bewustzijn –net als gravitatie, massa en lading – is mogelijk één van de onherleidbare eigenschappen van het universum waarvoor geen verdere verklaring mogelijk is.

Als je bij Answars.com en Wikipedia.com zoekt op bewustzijn, vind je essay op essay van gerespecteerde onderzoekers die proberen uit te leggen wat bewustzijn is, allemaal net even anders.

Voor mij is deze laatste misschien wel de meest significante en het herhalen waard…

Bewustzijn – net als gravitatie, massa en lading – is mogelijk één van die onherleidbare eigenschappen van het universum waarvoor geen verdere verklaring mogelijk is.

Het lijkt me duidelijk dat niemand precies weet wat bewustzijn is of het behoorlijk kan definiëren. We zullen het nooit weten; we weten alleen dat het er is. We zijn in feite onmachtig het te weten en zullen dat blijven, omdat we eenvoudig aan een andere kant van Het Veld zitten dan bewustzijn zit; en onze breinen – volgens Pribram – zijn ontworpen als holografische ontvangers en vertalers en hebben niet de capaciteit of mogelijkheid om informatie van de andere kant van Het Veld te verwerken.

 

We weten dat bewustzijn níet het lichaam, het brein, de geest, het intellect of wat dan ook in het holografische universum is. Het is geen ding; het is de schepper van dingen.

Vertel ik nu dat wij – de ik die dit boek schrijft en de jij die het leest – geen bewustzijn hebben? Nee, maar wel dat het woord bewustzijn voor zeer vele dingen wordt gebruikt, en dat het verwarrend werkt om te proberen dingen aan te duiden die aan de andere kant van Het Veld liggen.

Ja, wij – jij en ik – hebben een soort van bewustzijn, het zelfbewustzijn. We zijn ons bewust van onszelf en we zijn ons bewust van onze gewaarwording; zoals het woordenboek zegt, de kwaliteit of staat van gewaarworden, in het bijzonder van iets in iemands binnenste.

Dat is prima, maar dat is niet het bewustzijn waar wij het hier over hebben, dat golffrequenties kiest uit Het Veld.

René Descartes zei, Ik denk, dus ik ben. Descartes leefde zoals iedereen in het filmtheater en zoals ik eerder heb gezegd, vinden we in de kwantumfysica vaak het tegenovergestelde van wat we altijd geloofd hebben; we zijn dichter bij de waarheid als we zeggen: ‘Ik ben, dus ik denk.

Het bewustzijn is de: Ik ben; het zelfbewustzijn is de: Ik denk.

Ik heb lang getwijfeld of ik het moest doen, waarschijnlijk door de twee woordenboeken van L. Ron Hubbard met nieuwe woorden en betekenissen voor de Scientology. Ik hou n.l. niet van poëzie; ik hou van gewone, eenvoudige teksten met duidelijke, begrijpelijke woorden en betekenissen.

Maar door de verwarring rond het woord bewustzijn en omdat dit concept voor ons begrip zo essentieel is, denk ik dat het noodzakelijk is met een nieuwe aanduiding te komen, die het bewustzijn aan de andere kant van Het Veld beter aangeeft – deze onherleidbare eigenschap van het universum – om het van ons aan deze zijde van Het Veld te onderscheiden.

Ik had al vroeg besloten geen termen als ‘hoger zelf’, ‘hogere macht’, ‘hoger bewustzijn’ of ‘uitgebreide zelf’ te gebruiken; deze zijn teveel gebruikt en misverstaan; en eerlijk gezegd trekken ze de Volwasmens in tegenovergestelde richting van waar deze heen wil op weg naar vlinder. We zullen snel zien waarom.

Net zo wil ik ook ziel en geest niet gebruiken of iets anders met een religieuze teneur. Het gaat hier niet over theologie, verheven meesters of hogere niveaus van spiritualiteit.

Daarom besloot ik uiteindelijk de term Oneindige Ik te nemen, die weliswaar wat aannames bevat, maar uiteindelijk voor ons doel redelijk geschikt is.

De aannames bestaan hieruit dat, wat voor bewustzijn er ook is aan de andere zijde van Het Veld, het kwaliteiten en eigenschappen zal hebben die oneindig zijn, zoals:

  • oneindige vreugde
  • oneindige overvloed
  • oneindige wijsheid
  • oneindige energie
  • oneindige en onvoorwaardelijke liefde
  • en een oneindig verlangen tot spel en zichzelf creatief uit te drukken

 Of dit wel of niet de waarheid zal zijn, zullen we pas weten als we sterven, of niet. Maar voor nu is het zo dicht mogelijk bij de waarheid; net als bij het concept van Het Veld, levert het een werkbaar model op voor onze weg naar transformatie in vlinder.

Het levert ons ook een duidelijk onderscheid op tussen het Oneindige Ik aan de ene zijde en de jij en ik aan de andere zijde van Het Veld, rondlopend in holografische lichamen in een holografische wereld. Daarom is hetOneindige Ik niet de ik die dit boek schrijft en ook niet de jij die het leest (ik zal die jij en ik in het volgende hoofdstuk een andere naam geven).

Ook wil ik benadrukken dat met Oneindige Ik een enkelvoudig individueel bewustzijn wordt bedoeld, en niet bewustzijn in het algemeen (zoals het woord soms word gebruikt) of ‘collectief bewustzijn’ of ‘kosmisch bewustzijn’ of ‘God.’ Ieder van ons heeft een Oneindige Ik. (Het is de novelle The Oversoul seven trilogy15 van Jane Roberts, die zo ver ik weet het dichtst bij dit concept komt, en is gebaseerd op het Seth materiaal.)

Vanaf nu zal ik naar het Oneindige Ik verwijzen als degene die de golffrequenties uit Het Veld kiest en deze download naar het menselijk brein, dat het converteert naar ruimte/tijd deeltjes en die vervolgens in onze realiteit laat ploppen.

Description: ii

 

Voor we verder gaan wil ik duidelijk zijn over het Oneindige Ik, omdat ik geen verwarring wil met de begrippen die je mogelijk in het theater hebt opgedaan.

Deze Oneindige Ik is niet jouw ‘hoger zelf’ of ‘uitgebreide zelf.’ Met de term ‘hoger zelf’ zijn twee dingen fout; de eerste is het woord hoger en de tweede is het woord zelf.

Ten eerste heeft hoger hier geen betekenis. Het is een oordeel, een onderscheid, en we zullen zien dat oordelen de lijm is die de illusie in het filmtheater bij elkaar houdt. Het woord zelf is wat we als onszelf zien, dat we een hogere versie zouden hebben. Maar wat we zien als ons zelf is onjuist, álles ervan. Waar dit alles op is gericht is hetniet-zelf. Het laatste waar we in termen van het Oneindige Ik aan willen denken is, dat het een uitgebreide versie van ons is. Dat is het niet!

Noch is het Oneindige Ik een verbeterde of spirituelere of verhevener of zuiverder of betere versie van onszelf. Het is ook geen verlichte of geëvolueerde of avatar of heiliger versie van onszelf. Het is niet waar je ooit naar toe zult groeien. Je zult nooit je Oneindige Ik worden, ondanks wat je doet, hoe goed je bent, hoeveel je mediteert of alleen biologisch voedsel eet, of bidt of bepaalde ceremoniën of rituelen uitvoert.

Het is ook niet God of ‘Al dat Is’ of Allah of Jehova of Jahweh of De Bron.

Het is ook niet jouw superbewustzijn, objectief bewustzijn, Buddhi bewustzijn, God-bewustzijn, Christus bewustzijn, universeel bewustzijn of kosmisch bewustzijn. Dat zijn allemaal filmtheater versies van de waarheid en daarom krom. Het ís bewustzijn, ja – jouw bewustzijn, maar niet het bewustzijn dat je als mens voelt, want dat is zelfbewustzijn.

Hoewel je voortdurend communiceert met je Oneindige Ik (of dat gerealiseerd wordt  of niet), bevinden jij enhet zich in totaal verschillende werelden, aan verschillende zijden van Het Veld. De beste analogie waar ik aan kan denken is die van een astronaut op de Maan; als jij dat bent, dan is Mission Control in Houston jouw Oneindige Ik, en alle ruimte ertussen is Het Veld. Ik hou wel van deze analogie, omdat jouw Oneindige Ik je in de eerste plaats niet alleen naar de Maan stuurde, maar hierbij ook je beste vriend en partner is in dit avontuur.

Maar wat is het Oneindige Ik dan wel, zul je vragen? Goede vraag.

Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, uit directe ervaring, uit het testen en uitproberen van dit model, is dat mijnOneindige Ik bestaat en dat het mij heeft gecreëerd en dat jouw Oneindige Ik jou heeft gecreëerd. Ik kan je vertellen wat het niet is, maar ik kan je niet vertellen wat het wél is; en zoals ik al zei, ik denk dat zolang we aan deze zijde van Het Veld zitten, het voor iedereen onmogelijk is te vertellen wat het is. Het enige wat ik kan zeggen is, vanuit al mijn handel en wandel met mijn Oneindige Ik, dat ik er trots op zou zijn het mee naar huis te nemen om aan mijn ouders voor te stellen.

Hier komt het dan, het Bewustzijnsmodel in een notendop…

Jouw Oneindige Ik kiest en experimenteert uit voor jou, in de vorm van golffrequenties, uit de oneindige mogelijkheden van Het Veld; het download deze naar jouw brein. Jouw brein ontvangt die golffrequenties en vertaalt deze naar fysieke realiteit en zend ze naar daarbuiten om door onze zintuigen te worden waargenomen. Je kent energie toe aan het holografisch universum dat je waarneemt en maakt het daarmee echt, net als aan de personen, plaatsen en dingen die je ziet.

Maar dit suggereert dat alles wat je ziet, hoort, proeft, voelt, ruikt of meemaakt, op wat voor manier dan ook, door jouw Oneindige Ik is uitgekozen, om het mee te maken, naar jouw brein gezonden om er realiteit uit te genereren. Elk moment van elke ervaring die je nu hebt – die je ooit hebt gehad en die je ooit zult hebben – is zorgvuldig voor jou uitgekozen en gecreëerd door jouw Oneindige Ik, precies zoals het is en precies op de wijze zoals jouw Oneindige Ik het wil, tot op het kleinste detail. Onthoud daarom…

ER IS GEEN DAARBUITEN DAAR BUITEN!

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: