Spring naar inhoud

De wereld wordt geregeerd door 3 steden ( Ring of Power)

Wie heeft de macht in deze wereld en waar is die gevestigd? Ik heb altijd geweten dat het Vaticaan een zelfstandige staat was, maar wist je dat er in het hart van Londen en Washington  ook twee zelfstandige staten zijn gevestigd.  “City of London” en “Washington DC” .  Dit zijn samen de drie plekken op deze aarde waar de absolute macht is gevestigd.  In dit artikel gaan we dieper in hoe dit alles is ontstaan en is georganiseerd.

Het Vaticaan regeert over ruim 2 Miljard mensen van de totaal 7 miljard mensen op aarde.  Het enorme vermogen van het vaticaan wordt beheert door de Rothschilds en door de Amerikaanse Federal Reserve bank, waar ook de enorme goudvoorraad van het Vaticaan ligt.

Uitzicht vanaf het dak van de basiliek

De Katholieke kerk is de rijkste organisatie ter wereld met de meeste bezittingen wereldwijd, die meer bezit dan welk land, bank of welke organisatie in de wereld . De paus die de zichtbare heerser is van deze enorme rijkdom is hierdoor een van de rijkste mensen op aarde. Terwijl 2/3 van de wereldbevolking maar 2 dollar per dag verdiend en 1/5 deel van de bevolking in diepe armoede leeft. Genieten de kerk zelf van zijn enorme rijkdom die op de beurs steeds meer waard wordt.

Maar predikt ondertussen wel dat je vrijgevig moet zijn.  Hoe hebben de Paus en het Vaticaan in een paar eeuwen tijd deze enorme rijkdom kunnen bereiken?  Nou door de zonde te verkopen of beter gezegd het afkopen van de zonde. Dit werd uitgebreid aangemoedigd vanuit de kerk om maar zoveel zondes af te kopen.  Zelfs het in het voren afkopen van je zondes werd niet geschuwd.

En als je niet wilde betalen, zou je voorgoed verdoemd zijn en in de hel eindigen.  De St Peter in Rome werd geheel betaald door mensen die niet in de hel wilden komen en hun zonden af kochten. Zo verzamelde de Katholieke kerk haar enorme vermogen. Maar intussen tijd verzamelde zei tevens heel veel wetenschappelijke kennis die zij in hun verborgen en gesloten archieven bewaren. Alles om hun volgelingen dom en onwetend te houden.

In de middeleeuwen leidde de paus duizenden soldaten(ridders) in de kruistochten, maar liefst 7 stuks waar duizenden mensen die anders dachten om het leven werden gebracht. Een van de grootste volkeren moorden aller tijden onder het mom van het geloof .  De soldaten werden Tempeliers genoemd en vormden de basis voor de latere vrijmetselarij.

Na deze periode volgde de inquisitie, een periode waarin veel vrouwen op de brandstapel belandde omdat ze werden beschuldigd van Hekserij.  Deze vrouwen waren allen onschuldig en konden zich op geen enkele wijze verdedigen. Zo werd de macht van de kerk onderhouden en voerde ze hun verschrikkelijke beleid uit.

Tijdens de tweede wereld oorlog kwam de kerk onder veel kritiek te liggen omdat ze openlijk het Nazi regiem steunde, en nu op deze dag wordt er nog steeds onderzoek gedaan na het plunderen van de Nazi goudschatten door het Vaticaan na de oorlog.

De laatste 50 jaar is de kerk vooral in het licht gekomen door beschuldigingen van seksueel misbruik van vele kinderen door priester.  Misbruik dat jarenlang kon doorgaan omdat niemand durfde te praten.

Waarom is de smerig rijke organisatie, die predikt van spirituele waardes als armoede, vergeving en eerlijkheid nog steeds niet gekomen met excuses en schadevergoedingen voor de duizenden slachtoffers over de gehele wereld ?

Zoals het vaticaan een zelfstandige staat is zo is een gedeelte van de stad van Londen ook een zelfstandige staat. Genaamd “the city of London”   Het werd een zelfstandige staat in 1694 toen Koning Willem de derde van Oranje ( ja dezelfde als de Willem die hier nu op de troon zit) de staatsbank privatiseerde en deze overhandigde aan de prive bankiers.   In 1812 liet Nathan Rothschild de aandelen markt crashen en kreeg hiermee de totale controle over de bankenwereld.

Vandaag de dag is “the city of London” de rijkste vierkante kilometer van de gehele wereld .  De Rothschilds bank of Engeland is er gevestigd maar ook de Londense aandelenmarkt alle Britse banken, de hoofdkantoren van 385 buitenlandse banken en 70 Amerikaans banken.

Het heeft zijn eigen rechtbank en eigen wetgeving en bovendien een eigen politiemacht. het is geen deel van het grote Londen of van het Britse rijk of van enig andere organisatie of land.  Ze betalen dan ook nergens belasting. Bovendien biedt het onderdak aan het hoofdkantoor van de Vrijmetselarij.

Ook is het het wereldwijde hoofdkantoor voor het geldkartel “The Crown” In tegenstelling tot wat veel mensen geloven is “The Crown”niet het synoniem voor het Britse koningshuis of de Britse Vorstin. Maar “The Crown”is de zelfstandige privé staat “city of London”  Het heeft een bestuur van 12 mensen onder  een burgemeester “Lord Mayor” genaamd.   Dit bestuur heeft contacten en is verweven met de 13 rijkste families in de wereld die samen de Ring of Power vormen.

Deze ring van machtige families wordt gevormd door de Rothschild familie, de Walburg familie, de Oppenheimer familie en de Schiff familie. Afstammelingen van deze families vormen het bestuur van het bedrijf “The Crown” en zijn dus de bestuurders van “The city of London”.   The Crown is tevens eigenaar van heel veel land over de hele wereld, waaronder veel oude Koloniën, maar ook landen als Canada, Australie en New Sealand.   Het Britse parlement en de minister president van Groot Brittannië vormen het zichtbare gezicht van het Crown bedrijf. En zij zijn slechts marionetten die de orders uitvoeren die het bestuur vanuit “The City of Londen”hen opdragen.

Net als “The City of Londen”en het Vaticaan is er nog een derde stad die een hart heeft wat een zelfstandige staat is, Washington DC

Washington DC werd gevestigd in 1982 en heet officieel “District of Colombia ” en is gevestigd op een paar vierkante kilometers in het hart van Washington.   Washington DC heeft zijn eigen vlag en eigen wetgeving.

Alhoewel de 3 steden geografisch zeer ver van elkaar afliggen vormen ze onderling toch een verborgen eenheid.  Genaamd “Empire of The City”  De vlag van de District of Colombia heeft 3 rode sterren. Drie sterren voor elke stad in deze “Empire”

1 voor het Vaticaan, 1 voor City of London en 1 voor Washington DC.

Deze organisatie bestuurd de wereld vanuit deze drie plekken,  financieel vanuit de City of London,  Militair vanuit Washington DC en geestelijk vanuit het Vaticaan.  District of Colombia wordt geregeerd onder een wetgeving die op totaal verschild van de Amerikaanse wetgeving.  De wetgeving is genaamd “LEX FORI”

In 1871 werd deze aparte staat District of Colombia gecreëerd door een beslissing van het Amerikaanse congres.  Het district kan functioneren als een bedrijf totaal buiten de Amerikaanse wetgeving en hoeft daarover geen enkele verantwoording af te leggen.

Uit een vergaande studie van oude afspraken blijkt dat de verenigde staten helemaal geen zelfstandig opererende regering is maar een onderdeel zijn van “The Crown” het britse bedrijf.

King James 1 was beroemd en niet alleen om het veranderen van de bijbel in zijn eigen versie, The King James Bible.  Hij was degene die het 1e verdrag van Virginia in 1606 opstelde en tekende.  Dit verdrag gaf het bedrijf  “The Crown ” de macht om land in America te exploiteren en te beheren.

Door dit verdrag geldt nog tot vandaag de dag en bepaald hiermee dat Amerika nu nog steeds een onderdeel is van “The Crown”.    Maar het verdrag ging nog veel verder en gaf alle Britse staatshoofden het recht en de macht om te regeren over alle Amerikaanse inwoners.

Na de onafhankelijkheid oorlog waarin Amerika zich distantieerde van de Britse regering werd het verdrag van 1783 opgesteld in Parijs. In dit verdrag wordt de koning van Engeland specifiek aangewezen als de  prins van de verenigde staten. En ontkracht hiermee dat Amerika de onafhankelijkheidsoorlog heeft gewonnen.

Later gaf king George III veel van zijn rechten op maar bepaalde wel dat hij rente zou ontvangen over de eigendomsrechten van het land.   Als Amerika echt onafhankelijk zou zijn geworden had men nooit toegestaan dat een Brits staatshoofd geld opeist over zijn voormalige bezittingen.

In het dertiende aanhangsel van de Amerikaanse grondwet werd bepaald dat Amerikaanse presidenten of andere hooggeplaatste figuren de naam Koning, Prins of Baron nooit mogen gebruiken. Maar plaatst de Amerikaanse president direct onder het Britse Staatshoofd.

Wat wel was gebeurt is dat Amerika door de oorlog compleet failliet was en dat de burgers vanaf dat moment verplicht waren om levenslang schuld af te lossen aan het Britse staatshoofd. In 1812 brandde het Britse leger alle regeringsgebouwen tot op de grond af. Daarmee ook bijna alle kopieën van de Amerikaanse grondwet en alle aanvulling daarop.

Een eeuw later pleegt een corrupt Amerikaans congres de grootste diefstal in mensenheugenis. Zij keurde de Federal Reserve wet goed, die er voor zorgde dat alle goud en zilvervoorraden en de gehele economie werden over gedragen aan de Rothschilds bankiers.

De meeste mensen geloven tot op de dag van vandaag dat de Federal Reserve eigendom is van de USA , maar dit is niet waar. Het is een privé bedrijf van de Rothschild’s bankiers. De FR betaald geen belasting en wordt niet gecontroleerd door de Amerikaanse regering en hebben daardoor bijna onmetelijke macht.

 De FR ontwerp het Amerikaanse geld en bedrukt dit met al de geheime symbolen die zij zelf hanteren, zoals de Egyptische piramides met het alziende oog, maar ook andere symbolen als de adelaar die staat voor de god Apollo.

Ze zijn ook verantwoordelijk voor het innen van de belastinggelden door de IRS ( de Amerikaanse belastingdienst)  Ook zorgen zij ervoor dat de president hun goedkeuring kan wegdragen.  Bush en Kerry destijds tegenstanders in de verkiezingen waren beide lid van een geheim genootschap “Skull and Bones”   Een genootschap dat heel veel mensen levert die in hoge posities hun plek vinden.

Ook geloven de meeste mensen dat de verenigde staten een land zijn en dat de president de meest machtige persoon op aarde is.  Niet is minder waar. De verenigde staten zijn een bedrijf en de president is de directeur van dat bedrijf. De president en de andere regeringsleden werken voor dat bedrijf en niet voor de burgers.

Als Amerika dan een bedrijf is, van wie is dan dat bedrijf?   Net zoals Canada en Australië een onderdeel zijn van “The Crown” en hun leiders premiers zijn van de Koningin en hun land Crown land heet, zo is Amerika ook gewoon een onderdeel van The Crown Company.

Alle Crown koloniën worden bestuurd door de 3 Empite states City’s , die allen een obelisk in het hart van hun centrum hebben staan.  In Washington DC staat het monument dat “the washington monument” heet.  Geweid aan de vrijmetselaar George Washington.  De obelisk is geschonken door de verschillende vrijmetselaarsloges vanuit het hele land.

In het hart van City of Londen staat ook een kolossale obelisk van Egyptische afkomst , Cleopatra’s naald genoemd.Het werd vanuit Egypte vervoerd en opgericht op de oever van de Tames. In het Vaticaan staat ook een Egyptische obelisk die hoog boven het St Pietersplein uit steekt.

Wat is eigenlijk een obelisk?  Een obelisk is een Fallus achtig object dat staat voor verering van de Egyptische heidense Zonnegod Amon Rha.  De naam van deze god is in al deze obelisken is ingegraveerd. De obelisk die staat voor vruchtbaarheid en het Fallussymbool.

De basis van de obelisk wordt gevormd door een ovale cirkel die staat voor de vrouwelijke vagina. Samen beelden ze de mannelijke en vrouwelijke vereniging uit. Aanbidders van de Zonnegod Amen Rha geloven dat hij de ultieme god is, de creëerder van alles. Een god die zich kan transformeren in andere goden als Osiris, god van de onderwereld en Seth god van de kwaad en chaos.

Omdat klinkers in het oude Egypte onderling verwisselbaar waren kun je Amon op vele manieren spellen, zoals  Aman, Omen maar dus ook Amen.  Het op het ogenblik meest gebruikte woord in de gehele gelovige wereld , de christelijke kerk maar ook in de islam het Hindoeïsme en andere geloven.

Het wordt in al deze geloven gebruikt om een gebed af te sluiten. Onbewust gebruiken deze mensen dus allemaal de naam van Amon en aanbidden dus hiermee allemaal deze heidense zonnegod Amon Rha.

Het woord Amen zit zelfs verborgen in het woord TEST AMEN T . Amen betekend officieel “de verborgene”   In het oude testament word Amen zelfs uitgelegd als staande voor de Heer van mijn heer.  De oppergod dus.

Hoe vreemd is het dan dat deze symbolen staan in al deze steden en hiermee dus de Zonnegod Rha aanbidden.  Maar eigenlijk is het niet vreemd want de elite die nu de wereld beheerst en regeert van uit de drie steden, zijn uiteindelijk allemaal afstammelingen van de oude Egyptische bloedlijnen.   Deze families hebben door inteelt altijd hun status beschermd en hebben op die manier hun positie aan de top van de piramide kunnen behouden.

Wil je meer weten over hoe deze afstammelingen van de Egyptische Farao’s via allerlei slinkse omwegen de macht in de wereld hebben gegrepen kijk dan een dit artikel :

De verborgen geschiedenis van de vreselijk kwaadaardige Khazaarse Mafia

Dit artikel is gebaseerd op de onderstaande video

1 reactie »

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: