Spring naar inhoud

De leugen regeert: de grote griep propaganda..! Deel 3

In het kader van het ZIKA virus hier een weer zeer actueel artikel alhoewel geschreven een aantal jaren geleden.

Dit is deel3 van het artikel dat John Consemulder heeft geschreven naar aanleiding van zijn ontdekkingen recentelijk, inzake de bizarre verwikkeling van belangen van gezondheids-autoriteiten met nevenfuncties die zijn vervullen. De vreemde houding van wetenschappers, om geen acht te slaan op door collega-wetenschappers aangedragen onderzoeken inzake de negatieve facetten van vaccinaties, draagt er ernstig toe bij, dat weldenkende mensen het niet meer vertrouwen. Minister Ab Klink heeft het in dat opzicht aan zichzelf te wijten. Je kunt niet anderen verantwoordelijk houden voor het beleid dat jij voert.

Het woord is aan John, die hier zijn conclusies plaatst van de voorgaande 2 delen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geachte lezer van dit artikel,

Vaccinaties immuniseren niet, vaccinaties sensitiseren. Ze creëren juist eventueel de ziekte die tot aan dat moment mogelijk nog sluimerend aanwezig was. En de omstandigheden van 1918 zijn dus op geen enkel manier te vergelijken met de situatie van nu (en dat liet de andere zwijnen griep hoax van 1976 ook al zien, niet voor niets is die massale vaccinatie afgebroken en de hoax van een afwezige ‘pandemie’ aangetoond toen, net als nu). De gewone eist nog steeds vele duizenden, elk jaar weer (en dus vooral bij al verzwakte of zieke mensen, of bij zogenaamd ‘gezonde’ mensen met toch een onderliggend ziekteprobleem.)

1,2,3, daar gaan we dan! Gezondheidszorg of big business!? Wat is de invloed op het immuunsysteem van de HPV-vaccinaties bij meisjes..? Is daar onderzoek naar gedaan?

1,2,3, daar gaan we dan! Gezondheidszorg of big business!? Wat is de invloed op het immuunsysteem van de HPV-vaccinaties bij meisjes..? Is daar onderzoek naar gedaan?

Er zijn goede redenen om vooral deze vaccinatie te weigeren, want het is nu nog niet te laat om een goede keuze te maken die later bevestigd zal worden als mogelijk de juiste. We kennen namelijk de ingrediënten als kwik en squaleen die op zichzelf al een horrorlijst aan klachten, verlammingen, neurodegeneratieve verschijnselen en allerlei ernstige ziekten en beperkingen teweeg brengen, juist in vaccinaties. Dit is bekend uit veel wetenschappelijk onderzoek.

Ook is bekend dat u wederom meedoet aan een medisch experiment. Een experiment waarvan u niet is verteld dat men de lange termijn effecten niet kent, maar wel kan voorspellen op basis van de bekende en zeer giftige ‘hulpstoffen’, ‘toevoegingen’ (fixeer middelen, conserveermiddelen, etc) en overige ingrediënten. Uw huisarts en uw apotheek zijn van dit alles waarschijnlijk niet op de hoogte, maar de studies liegen er niet om (studies liegen meestal niet, hooguit sommige wetenschappers en andere mensen met andere belangen dan uw gezondheid.).

Vertrouw niet alleen op uw eigen gevoel (en wantrouwen wat steeds meer gevoed wordt door de instanties die u dit alles ook niet vertellen zolas u hier kunt lezen), maar vooral op alle informatie die u hier en vooral ook in artikelen en boeken over de schadelijke effecten van vaccinaties kunt lezen. Met uw eigen ogen, gekoppeld aan uw eigen hart, voor uw eigen gezondheid en de toekomst van de mensheid en die van uw kinderen. Het is altijd uw keuze en uw beslissing, maar ook uw verantwoordelijkheid.. Zoals u nu weet, zult u de farmaceutische industrie en de vaccin aanbieders nooit kunnen aanklagen, zij hebben ‘immuniteit verkregen tegen wettelijke aansprakelijkheid na schade veroorzaakt door vaccinaties! De keuze is dus aan u, laat u daarom eerst goed informeren voordat u beslist.

Laten we er nog een schepje bovenop doen: HIER. De ministers van Europa die GSK vaccins hebben aangekocht zouden een zwijgplicht hebben gekregen over de inhoud van de vaccins! Er zou een groene lijst zijn over zaken die wel vermeldt mag worden…en een rode lijst van zaken die niet vermeld mogen worden…(zou dit te maken kunnen hebben met de bewijslast over squaleen en kwik onder andere?). Daar mag de overheid..pas wat over zeggen als GSK zelf…de tussentijdse studies heeft gepubliceerd en ‘gesaniteerd’! Gelukkig kent u nu zelf het bestaan van de studies en worden ze allemaal vermeld in het boek van Marsumoto, evenals de schadelijke effecten na toedienen van squaleen door een vaccinatie, zoals: auto-immuunziekten, het Guillain Barré syndroom, reuma, lupus en verlammingen bij ratten. Laten we niet zeggen: u bent gewaarschuwd, maar u bent wel geïnformeerd!

bloed brein barrièreNu we het toch even over het wetenschappelijk bewijs hebben, laten we het organische kwik in de griepvaccinatie (thimerosal geheten, het zit ook in de gewone griepprik!) er even bij halen. De zogenaamde ‘bloedbrein barrière’wordt beschreven als een barrière of membraan die werkt als afscheiding van het bloed voor de essentiële functionele elementen van het centrale zenuwstelsel. Het doel ervan is om de uitwisseling van metabolisch materiaal te reguleren of uit te filteren tussen de hersenen en het bloed (anders zouden onze hersenen zeer kwetsbaar zijn voor de duizenden door de mens gemaakte chemicaliën waaraan wij steeds worden blootgesteld via ons eten, drinken en het milieu, en voor de toxinen die we zelf in het lichaam aanmaken.

Misschien vindt een ieder hier het interessant om te vernemen dat juist kwik deze barrière tussen bloed en brein kan doordringen (en er jarenlang vertoeven!) en de zenuwcellen vanuit het bloed kunnen doordringen (Berlin en Ulberg, 1963, Ware, Chang en Burkholder, 1974) Ja, kwik, dat zeer giftige, zilverwitte, vloeibare metaal inderdaad. Combineer dit met het feit dat ons lichaam via het immuunsysteem het (in het lichaam voorkomende, en dat is juist het probleem!) squaleen dat ruw binnen wordt gespoten als een ‘vijand’ ziet en haar eigen natuurlijke op oliën gebaseerde cellen begint aan te vallen…dan ontstaat vanzelf een beeld hoe ingenieus misdadig de uitwerkingen kunnen zijn voor een ieder, maar vooral voor het immuunsysteem van een klein kind (met een nog niet volledig ontwikkeld brein en immuunsysteem en een gevoeliger en nog niet volledig ontwikkelde bloedbrein-barrière)! We hebben nu een combinatie van deze Russisch Roulette ingrediënten, zie het maar als twee kogels in een pistool , en draaien maar, twee keer zoveel kans…Cynisch? Nee, helaas realiteit en door diverse studies aangetoond en vooral door het leven zelf ook zoals vele ouders van kinderen en de kinderen zelf helaas kunnen beamen.

Een voorbeeld van een studie met thimerosal waar u niets over hoort (en er zijn nog meer studies die hetzelfde aantonen.) l“Kwik in vaccinaties als tijdbom” (in het boek ‘de Giftige Tijdbom’ van Sam Ziff, uit een voorheen vertrouwelijk rapport van CDC-persbericht advocatenkantoor Waters & Kraus):

“Wat betreft de blootstelling, nagegaan op de leeftijd van 3 maanden, vonden wij een toegenomen risico van ‘neurologische ontwikkelingsstoornissen’; een risico dat groter wordt bij blootstelling aan thimerosal binnen de groep van ‘ontwikkelingsstoornissen’ bij de subgroep genaamd ’specifieke achterstanden’, en binnen deze subgroep weer bij de specifieke stoornis ’spraakontwikkelingsstoornis’, en bij ‘autisme, stotteren en aandachtsstoornis”. Dit verklaart mogelijk de explosieve toename van autisme, ADHD, kanker , auto-immuunziekten, gedragsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen, zeker omdat de relatie tussen autimse en ADHD en kwik al vaker is gelegd. Het lijkt helaas wel zo te zijn dat hoe meer je leert over de gevolgen van vaccinaties, des te meer je leert over alle ziekten die men kan ondervinden.

“Het onderzoek toonde haarfijn aan dat blootstelling aan meer dan 62 microgram kwik in de eerste drie maanden van een mensenleven het risico verdubbelt dat een kind autistisch wordt. De advocaten stellen dat kinderen in de eerste maanden van hun leven meer dan de 65 microgram kwik binnenkrijgen uit vaccins” .

Zie ook commissie Burton 2000 en 2001, waarna thimerosal als bewaarmiddel in ampullen met medicijnen niet langer meer werd toegepast. En zie ook het feit dat in 2002t de toenmalige minister voor Volksgezondheid het besluit heeft genomen om kwik uit het milieu en dus uit de voedselketen te halen. Zij maakte een uitzondering voor amalgaam (de eveneens door wetenschappelijke studies bewezen gevaarlijke vullingen in uw gebit) en nu wordt deze uitzondering wederom weer gemaakt voor vaccinaties. We moeten dus maar aannemen dat gif overal zeer giftig is, maar niet in ons lichaam…

Asbest als dreigend gif in onze huizen en straten, is het nu de beurt aan vaccinatie-asbest in onze lichamen?

Asbest als dreigend gif in onze huizen en straten, is het nu de beurt aan vaccinatie-asbest in onze lichamen?

Een ander punt: het probleem is dat de wetenschap veel weet, maar wetenschappers weten ook dat we vooral weten dat we veel niet weten (zeker over de complexe en interactieve effecten na vaccineren van lichaamsvreemde, maar ook lichaamseigen stoffen!), laat staan over de lange termijn gevolgen van kwik en squaleen. Maar op basis van het voorzorg principe maakt dat de situatie alleen maar ernstiger lijkt mij. Want we zouden nu toch ook geen asbest in vaccinaties accepteren, toch? Of denk aan DES. Het meest verontrustende feit is, dat juist de kankerverwekkende en neurotoxische effecten van vaccinaties niet systematisch worden onderzocht, en al zeker niet de langtermijn effecten!

Ik noemde hierboven al de neurologische problemen, maar de schadelijke effecten van kwik zijn overal in het lichaam te vinden: psychische stoornissen, aandoeningen in de mondholte, effecten op de spijsverteringsorganen, effecten op diverse lichaamssystemen, zenuwstelsel, ademhaling, afweer, hormonale systeem, etc. Doordat de bloedbrein barrière wordt doorbroken kunnen allerlei externe of lichaamseigen toxinen rechtstreeks via de zenuwcellen het brein en de rest van het lichaam beïnvloeden en schade berokkenen.

Eerste symptomen kwikvergiftiging in centraal zenuwstelsel zijn: gevoelloosheid en prikkeling van vingers, tenen, neus en lippen; het beven van de handen en vaak het verlies van controle over de fijne handbewegingen; ook kan men moeilijk lopen, wat samenhangt met ataxia (onregelmatige spierbewegingen en gebrekkige spiercoördinatie).

Maakt het nog uit hoe groot de kans op schade na vaccinatie of een dosis van een giftige stof is als deze kans ‘toevallig’ je eigen dochter treft (voor de volle 100 procent)? Vaccinaties zijn bewezen niet effectief en zijn bewezen potentieel levensgevaarlijk.

Het leven en ouders en hun kinderen hebben geen juridisch bewijs nodig (en mogen deze zelfs niet eens eisen omdat de vaccin producenten beschermd worden met hun belastinggeld), de realiteit van schade na en door vaccinatie is erg genoeg en berust wel op ware feiten. Men kan dan natuurlijk wel blijven roepen dat de kans klein is en er geen causale relatie is met het vaccin, maar vragen we ook om dit juridische bewijs als het onszelf of onze kinderen gebeurt?

En willen we wachten om deze ethische vraag in de toekomst anders te beantwoorden dan we nu doen? In tegenstelling tot asbest is er nu wel voortijdig kennis voor in ieder geval deze ronde van vaccinaties. En dat zal hopelijk het verschil maken. Overigens zijn de effecten van alleen al thimerosal of alleen al squaleen in vaccinaties al rampzalig gebleken uit onderzoek (wat nooit wordt genoemd.) Alleen omdat we iets maar niet willen inzien of geloven, is geen immuniteit tegen de ware feiten helaas. ‘We zullen er aan moeten geloven’, maar hopelijk wel voortijdig.

Het feit is en blijft dat de lange termijn effecten en de neurotoxische en kankerverwekkende effecten (vooral van de nieuwe adjuvans) onbekend zijn (en blijven, want deze worden niet getest), terwijl de zeer schadelijke ingrediënten, polysorbaat 80, squaleen en thimerosal (en de rest) bewezen levensgevaarlijk zijn…En vergeet u ook niet de bewezen ineffectiviteit van de vaccins (vooral de griepvaccins!) of het feit dat juist jonge kinderen, ouderen en mensen met astma, etc vooral niet gebaat zijn met de griepprik, zoals blijkt uit allerlei onderzoek blijkt!

Ach ja, op hoop van zegen dan maar met die vrije wil en collectief bewustzijn? Zolang rechters (wist u dat Klink was aangeklaagd, heeft u het nieuws over deze rechtszaak ook al niet langs zien komen op het journaal of in uw krant kunnen naslaan?) en de Staat der Nederlanden de vaccin producenten ‘immuniteit’ verlenen tegen aansprakelijkheid…dienen wij ons maar aansprakelijk te stellen voor onze immuniteit en ‘VIT’heid dacht ik zo. Want ook wij dienen Verantwoordelijk, integer en transparant naar onze gezondheid te kijken en elkaar te informeren over bewezen gezondheidsrisico’s en ineffectiviteit van deze vaccinaties. De industrie en de overheid gaan dit niet voor u doen, zoals u inmiddels waarschijnlijk wel hebt begrepen!

Het is duidelijk wederom, de belangenverstrengeling met de politiek heb ik al eerder aangetoond (en met de farmaceutische industrie en de agrarische sector/voedselindustrie). Klink verkondigt nu echt Klink-klare onzin, want de opmerking dat al die ‘verhalen’ (feiten) niet op wetenschappelijke feiten (lees: de leugens van Klink en het RIVM, Coutinho, Osterhaus en bladen voor ouderen en NHG spreekbuizen) berusten maakt duidelijk hoe compleet de leugen is. Ik geef al voor de baarmoederhalskanker vaccinatie lezingen over dit onderwerp en heb ook inmiddels vele artikelen hieraan gewijd.

Cartoon van Ab Klink door Siegfried Woldhek. Hij staat zijn mannetje, maar past daardoor bijna niet meer in het plaatje..

Cartoon van Ab Klink door Siegfried Woldhek. Hij staat zijn mannetje, maar past daardoor bijna niet meer in het plaatje..

En zelfs bij de commentaren op de internet website zijn steeds wetenschappelijke studies genoemd, zoals de studies die aantonen dat alleen al squaleen of alleen al thimerosal in de vaccinatie voor diverse rampscenario’s verantwoordelijk gehouden kunnen worden. Wetenschappelijke studies, herhaaldelijk aangetoond door diverse universiteiten en onderzoeksgroepen, diverse wetenschappers en onderzoekers. Nu durft Klink zelfs te noemen dat er op het internet verwezen wordt naar neurologische problemen na vaccinaties en dat dit onzin zou zijn. Aantoonbaar een grote leugen dus en we weten nu dat we aan onze regering niet onze gezondheid kunnen toevertrouwen.

Het gaat dus eigenlijk niet zozeer om verschillende meningen en al zeker niet om een of andere ‘conspiracy theory’(die geen theorie of samenzwering meer is van de kant van ‘antivaccinatie groeperingen’ als de ‘praktijk’ van de werkelijke ’samenzwering’ om schade na vaccinatie te blijven verzwijgen en vaccinatiepropaganda te verspreiden aantoonbaar aan de kant van de ‘pro-vaccinatie instanties ligt!), maar simpelweg om een overweldigende berg bewijs dat vaccinaties ons niet dienen, levensgevaarlijk zijn en op lange termijn een bewezen ‘Russisch roulette’ zijn voor ons immuunsysteem en brein, en daarmee de gezondheid, immuniteit en de zeer reële en kostbare levens van alle kinderen en volwassenen op het spel zetten.

De wereld is niet plat, de farmaceutische industrie is niet Verantwoordelijk, Integer en Transparant (VIT) en vaccinaties zijn niet veilig en effectief. De omgekeerde wereld draait weliswaar door, maar met steeds meer bewuste mensen die kiezen met hun portemoNEE en biologisch voedsel en energetische geneesmiddelen kiezen zonder de ‘gratis toevoegingen’ in de vorm van chemische additieven en neurotoxische, immuunsysteem onderdrukkende en kankerverwekkende ingrediënten in alle vaccinaties…

Waarom? Omdat men niet gestudeerd hoeft te hebben om te voelen en in te zien dat er van alles niet klopt aan de ‘nuchtere en feitelijke’ informatie van het RIVM, Roel Coutinho, Ab Osterhaus, Gezondheidsraad en onwetende huisartsen (degene die wel op de hoogte zijn willen nu ineens zelf de vaccinatie niet of vaccineerden hun eigen kinderen al langer niet.)

Hete enige veilige vaccin, is het vaccin dat nooit gebruikt wordt, zei ex directeur van het National Institute of Health James Shannon al. De enige ware immuniteit is gezondheid, dus maakt u liever gebruik van gezond (biologisch) voedsel en een kwalitatief leven en preventieve maatregelen, in plaats van te vertrouwen op incomplete en onjuiste informatie via het reguliere nieuws (aantoonbaar worden hier de schadelijke effecten van vaccinaties weggemoffeld en niet besproken, waarschijnlijk omdat u dan mogelijk de veel geld opleverende vaccinatie zou weigeren.)

De bedoeling is om zo snel mogelijk de kinderen (in sporthallen etc) te vaccineren. Mensen, zijn we nu echt wakker? Vooral kinderen zijn het meest vatbaar (en ouderen en anderen met een verminderd immuunsysteem, juist zij..) voor de schadelijke effecten van vaccinaties. Zoek de studies eens op, sla het boek er eens op na voordat je beslist, je zult ‘schrikken’ (nog altijd beter dan je onterecht angst te laten aanjagen door leugens en halve waarheden) van de berg bewijs aan wetenschappelijke studies die precies het omgekeerde aantoont dan de grote leugen die mensen als Osterhaus, Klink, Coutinho en andere ‘des-kundigen’ de mensheid voorspiegelen….

U wordt bedrogen, u wordt voorgelogen, u wordt vergiftigd. Dat wil niet zeggen dat u uiteindelijk ziek wordt, maar het houdt wel in dat u de kans dat u ziek wordt ernstig vergroot (vergelijkbaar met mobiele telefonie en draadloos internet zoals ook hier alle studies laten zien.) Laten we deze misdadige, onwetenschappelijke en onethische praktijk alsjeblieft gezamenlijk stoppen. Zeg nee tegen deze leugens als dat uw persoonlijk keuze is!

Hier volgt nog een laatste toevoeging, gebaseerd op het laatste nieuws via enkele kranten van gisteren en vandaag. Allereerst staat er weer een enorm ‘demoniserend’ stuk in de Telegraaf van vandaag met het kopje ‘Weg met de angstprofeten’…”Minister Klink opent frontaal de aanval op lieden die doelbewust bezig zijn de landelijke vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep te torpederen. De bewindsman komt in geweer tegen wat hij noemt “vaccinatiefabels en-geruchten” die inmiddels overal de ronde doen op het internet.

De dirigent van onze volksgezondheid ergert zich langzamerhand geel en groen aan de zelfuitgeroepen waarheidsverkondigers, rampspoedpredikers en complotzieners die volgens hem de grootst mogelijke onzin over de influenza-pandemie verspreiden.” De suggestieve taal liegt er niet om. Sinds wanneer is het in een democratisch mogelijkheid niet je mening te verkondigen? En sinds wanneer staat een sterk beargumenteerde mening (en zeker een die gebaseerd op wetenschappelijke feiten) gelijk aan een complottheorie? Wanneer deze gelijk is aan de praktijk? En sinds wanneer heeft informatie verstrekken die juist gericht is op betrokkenheid, zelfbeschikkingsrecht, preventie en gezondheid met betrekking tot de vrijwillige vaccinaties…, te maken met rampspoed of profetieën?

Socioloog Klink is nu zelf stemmingmakend bezig en verspreidt leugens door te stellen dat geen van deze ‘verhalen’ op wetenschappelijke feiten berusten. De “dirigent van onze volksgezondheid” heeft mischien dan wel nog wat noten op zijn staf, maar zet hier echter wel een valse grondtoon. De toon is gezet, maar de dirigent is de controle over het arrangement kwijtgeraakt.

Tijd voor een nieuwe compositie dan maar? Blijkbaar, want Niet alleen wil het ministerie van VWS nu banners plaatsen die verwijzen naar de website waarop de overheid zelf informatie geeft over de Mexicaanse griep.” Lees: censuur en manipulatie dus, en dat voor de goedbedoelde ‘vrijwillige’ vaccinatie in onze ‘democratie’ waar ‘vrijheid van meningsopvatting’ zo hoog in het vaandel staat! “ Ook zullen ambtenaren actief gaan reageren op websites waar kul en larie worden uitgekraamd.”…

Nog meer sociologen die onder andere namen bewust des-informatie gaan verspreiden, is dat de bedoeling? Hoe ‘vrijwillig en veilig en effectief’ zijn die vaccins nu eigenlijk? Klink zou spreken over “de agressieve anti-vaccinatielobby”, maar heeft hij dan zelf niets opgepikt over agressief gedrag tijdens zijn studie? Informatie verspreiden is geen agressief gedrag, ambtenaren fanatiek laten reageren op websites Klinkt meer als agressie en riekt zelfs naar extremisme. De minister “ergert zich groen en geel” en “de chagrijn is nu des te nadrukkelijker, omdat ook de inentingscampagne tegen baarmoederhalskanker eerder dit jaar substantieel onderuit werd gehaald…”

Is de minister als sociaal-wetenschapper dan niet op de hoogte van de negatieve effecten van stress, bezorgdheid en agressie op de algemene gezondheid en de invloed op het immuunsysteem? Blijkbaar niet en al eerder kon hij het woord Thimerosalook al niet goed benoemen. Zelf een gezondheidsexpert dus, ik ben benieuwd naar de kwalificaties van zijn dienaren die straks onze vrijheid van meningsuiting komen verzieken. Het goede nieuws is dat de gevaccineerde kat die in het nauw zit, blijkbaar zulke gekke sprongen dient te maken, dat het zo wel overduidelijk wordt wat de ware motieven zijn en wie er nu “kul en larie” (zijn dat gerechten?) uitkramen.

Het echtpaar Karel en Carolin van Huffelen. Hun maatschappelijke betrokkenheid wordt belachelijk gemaakt; en voorbeeld van het spreekwoord: "Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet"

Het echtpaar Karel en Caroline van Huffelen. Hun maatschappelijke maar vooral erudiete betrokkenheid wordt belachelijk gemaakt; een voorbeeld van het spreekwoord: “Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet”

Nu is het de beurt aan Karel en Caroline van Huffelen om gedemoniseerd te worden blijkbaar. Volgens de Telegraaf“Een voormalige accountant-belastingadviseur en zijn spirituele vrouw, die het kennelijk als hun hogere missie zien “de mensheid te behoeden tegen het kwaad van deze tijd”, door het tijdens lezingen aanroepen van aartsengelen, het openen van ‘sterrenpoorten’ en het oproepen van om de energie van walvissen en dolfijnen vrij te geven ten nutte van de kommerende mens.”

Misschien helemaal niet zo’n gek idee om dit allen te doen als de aanval van het kwaad in de vorm van Klink’s afweersysteem begint het schadelijke desinformatievirus te verspreiden op het net nietwaar (heeft u al een goed ‘anti-Klinkklare onzin virus’programma?).

Vervolgens wordt de informatie over de schadelijke effecten van straling die zij in hun uitstekende boek ‘Onzichtbare risico’s in het draadloze tijdperk’ (met vooral veel wetenschappelijk bewijs!) ook behandelen, belachelijk gemaakt. Waarom eigenlijk? Het is toch duidelijk dat we een directe vergelijking kunnen trekken met de neurotoxische, kankerverwekkende en imuunsysteem vernietigende effecten van vaccinaties als het om de straling van mobieltjes en DECT telefoons gaat? Wist u dit nog niet/ Nu u het wel weet begrijpt u misschien waarom ook hier tegenaan geschopt dient te worden Klink en zijn ‘nagels’.

Na de associatie met Jomanda te leggen, vervolgt de Telegraaf met “In hun internetbrief zaaien zij onrust en twijfel.” Nee, dat doet het ministerie van Volksgezondheid wel door de afweige informatie, de Klink-klare leugens en dit soort acties. Als deze er al niet waren, want in dezelfde Telegraaf valt te lezen dat er juist veel twijfels zijn over de vaccinatie, hoe ironisch…Steeds meer mensen kiezen ervoor om zich niet e vaccineren. Ik ben benieuwd of ook deze vrijwillige’ keuzes worden beloond met een banner (misschien een op het voorhoofd zodat het duidelijk zichtbaar is?)

En ook Coutinho komt nog even langs (u weet wel, die man met dat misdadige schandaal met bloed van homoseksuelen, waarna later ontslag volgde en een promotie naar het RIVM, waar Ab Osterhaus hem al eerder voorging.) Hij begint over de nanochips die mogelijk in de vaccins zouden kunnen zitten, “…waardoor de industrie de mens kan ‘volgen’ en onder controle kan houden. Onzin. Ik bedoel maar…Wie gelooft nu zoiets?” Coutinho gelooft niet dat de mens niet gevolgd kan worden, maar zal ongetwijfeld wel blij zijn dat de individuele vrijheid van meningsuiting ‘vervolgd’ kan worden door het ministerie van Volksgezondheid.

Ook hier wordt weer flink gedemoniseerd, gefilterde informatie doorgespeeld en gewezen op de afwezigheid van medische kennis. Opvallend is wel dat een socioloog die bijna kwik niet kan onderscheiden van kwek of kwak, wel minister van Volksgezondheid kan zijn blijkbaar. En zijn er niet genoeg auteurs en onderzoekers die degelijk inforamtie en studies kunnen onderzoeken? Het is overduidelijk dat er studies boven water zijn gekomen die totaal haaks staan op wat door Klink en Coutinho wordt vertolkt als de ‘waarheid’ over vaccinaties.

Ab Klink, omgeven door 2 onaantastbaar lijkende experts..

Ab Klink, omgeven door 2 onaantastbaar lijkende experts..

Het is goed dat deze studies genoemd worden en de essentie en conclusies van deze studies zijn ook voor een leek heel duidelijk interpreteerbaar en begrijpelijk: vaccinaties zijn niet effectief en potentieellevensgevaarlijk. Ik heb Coutinho overigens al eens eerder verzocht om een open discussie aan te gaan, maar hij heeft dit nog niet aangedurft blijkbaar.

Als neuropsycholoog leer je na een academische bio-wetenschappelijke universitaire studie van alles op het gebied van (psycho)farmaca, drugs en farmaceutische middelen, gezondheidsleer, geneeskunde, gezondheidszorg, neurologie, cognitieve en neurologische functies en stoornissen, neuropsychologie, immunologie, psycho-neuroimmunologie, endocrinologie, fysiologie, biochemie, psychiatrie en een uiteenlopend scala aan onderwerpen met betrekking tot gezondheid en ziekte.

Als autodidact en onderzoeksjournalist kun je dan vervolgens na je studie met deze kennis verder onderzoek doen naar de effectiviteit en bijwerkingen van vaccinaties. En dan vind je bij grondig onderzoek een wetenschappelijk berg aan bewijs die er niet om liegt. En precies dat bewijs wordt systematisch onderdrukt lijkt het wel, hoe kan het anders dat Coutinho, Osterhau en Klink deze studies allemaal niet kennen?

En vergeet niet dat je ook als niet-wetenschapper een zwaar besmettelijke ziekte hebben waartegen niet gevaccineerd kan worden. Deze ‘ziekte’ heet betrokkenheid en uit zich in alle bewijsvoering die systematisch aantoont dat vaccinaties ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn, uit te dragen. En dat is nu precies wat anderen die geen wetenschappelijke achtergrond hebben, ook doen. Op deze manier de nadruk blijven leggen op de medische achtergrond is erg flauw en lichtelijk arrogant.

Het gaat toch om de volks-gezondheid, minister Klink? De gezondheid van mensen (soms zijn wetenschappers ook mensen, soms zijn het eerder schetenwappers omdat ze onzin verkondigen en we weten dat ‘zachte heelmeesters stinkende wonden’ maken) staat toch centraal dacht ik? En gezondheid gaat ons toch allemaal aan? En een vrijwillige vaccinatiecampagne blijft toch altijd vrijwillig, dit is toch een keuze die een ieder voor zichzelf mag uitmaken? Rare jongens die ambtenaren. In ieder geval is het duidelijk hoe we nu over de democratie en vrijheid van meningsuiting mogen denken: “Being paranoid doesn,t mean nobody is following you.” (een wel erg rake ‘Loesje’ of was het ‘Louche’ tekst, in dit verband.)

“Veel twijfel over nut griepprik” en “Vrees voor vaccins” zijn overigens de twee andere kopjes met tekst en uitleg in dezelfde editie van de Telegraaf, misschien is dit nog veelzeggender dan al het bovenstaande…

Ook veelzeggend is het kopje boven de voorpagina van het Algemeen Dagblad van vandaag; “Huisartsen negeren prikbesluit.” Men doelt echter niet op niet vaccineren, maar op het feit da peuters in sommige plaatsen nu al ingeënt worden, ook al mag dat niet door huisartsen gebeuren en al zeker niet voor 23 november. Coutinho en klink zouden furieus zijn…

Op pagina 4 van dezelfde krant staat ook dat minister Klink de “onzinverhalen te lijf gaat”. Wederom agressieve taal voor een minister die aan zijn en onze bloeddruk dient te denken…
Hoogleraar Timmermans concludeert dat dit tegengas (anti-kwik?) rijkelijk te laat is, zoals ik ook al heb gemeld (maar mogelijk met een andere onderliggende gedachte.) En over het mislukken van de HPV-vaccinatiecampagne (die was toch alleen ‘uitgesteld’, vaccineren is toch belangrijk als bescherming dacht ik?) zegt ze: “Internet heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, maar dat is niet de reden dat het gebeurt. De berichten vallen in vruchtbare bodem. Daarom gaan mensen zich er massaal druk om maken.” Aha, de kweekcultuur die oprechte bezorgdheid heet, is blijkbaar effectiever dan de kweekbodem met virussen, of vreemd DNA, gemalen apennieren, eieren, insecteneiwit, genetisch gemanipuleerde stoffen, vreemdsoortig eiwit, retina’s van geaborteerde foetussen of wat dan ook gebruikt wordt als kweekbodem om vaccins mee te maken, interessant!

Huisartsen blijken overigens een ander vaccin te geven dan de GGD straks (en dat terwijl de artsen de spuit niet mogen indienen, en al zeker niet voor 23 november). “Huisartsen spuiten met Focetria, kinderen die eind deze maand bij de GGD worden ingeënt krijgen Pandemrix toegediend. Volgens het RIVM zijn beide vaccins getest en veilig bevonden.” Twee verschillende vaccins en dat te vroeg en niet volgens afspraak dus. Daar komt u ook pas vandaag achter, vermoed ik.Misschien moet ik het nog eens benadrukken: vrije keuze, recht op vrije meningsuiting, recht op zelfbeschikking en gezondheid zijn allen een groot RECHT! Trek een recht daarom niet scheef en respecteer individuele keuzes en meningen op het gebied van de Volksgezondheid, wie deze keuze of mening ook vertolkt of ‘vertegenwoordigt’! Wordt vervolgd, hopelijk alleen in tekst…

Bron: WantToKnow.nl – De leugen regeert: de grote griep propaganda..! Deel 3

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: