Obama’s nep-oorlog tegen de ‘Islamitische Staat’

Obama’s nep-oorlog tegen de ‘Islamitische Staat’

Sinds augustus 2014 heeft de Amerikaanse luchtmacht met steun van 19 landen intensieve luchtaanvallen uitgevoerd tegen Syrië en Irak. Deze luchtaanvallen waren naar verluidt gericht tegen brigades van de Islamitische Staat.
Volgens “Defence News” zijn meer dan 16.000 luchtaanvallen uitgevoerd van augustus 2014 tot januari 2015. Zestig procent van deze luchtaanvallen werd uitgevoerd door de US Air Force met behulp van geavanceerde straaljagers en bombardementen. De luchtaanvallen zijn door de media terloops beschreven als onderdeel van een ‘soft counter terrorism operation’ in plaats van een een daad van totale oorlog tegen Syrië en Irak.
Deze grootschalige luchtaanvallen die hebben geresulteerd in talloze burgerslachtoffers en zijn routinematig valselijk gerapporteerd door de mainstream media.
Volgens Max Boots, senior fellow bij de “National security at the Council on Foreign Relations”, werkt Obama’s strategie niet omdat de Amerikaanse bombardementscampagne tegen ISIS opmerkelijk ingetogen is.
De Amerikaanse bevolking wordt misleid om hen te laten geloven dat de Islamitische Staat een formidabele kracht is die, de VS militair confronterend, een bedreiging vormt voor de westerse beschaving.
Volgens Max Boots is militaire escalatie het antwoord: “Om meer vliegtuigen, militaire adviseurs en speciale troepen te zenden, terwijl de beperkingen waaronder zij opereren naar goeddunken van de president kunnen worden losgelaten. | Gewoon-Nieuws.nl http://ow.ly/KjdT1