Spring naar inhoud

Egypte

Er zijn tal van piramides in Egypte, maar degenen die het meest uitblinken op bouwkundig gebied zijn de zogenaamde “Koningspiramides” die te vinden zijn op het plateau van Gizeh. De grootste en meest oostelijk gelegen piramide van de drie, bekend als de “Grote Piramide” oftewel de “Piramide van Cheops”, is de enige van de zeven wereldwonderen uit de oudheid welke nog steeds bestaat tot op de dag van vandaag. Haar grootte beslaat meer dan zes hektaren en bestaat uit een massa van op elkaar gestapelde stenen met daarbinnen een aantal gangen die naar verschillende kamers leiden.

Volgens de oud-Griekse geschiedsschrijver Herodotus zou deze piramide gebouw zijn in twintig jaar, maar als dat waar zou zijn dan zou men ononderbroken één stenen blok per vijf minuten voor twintig jaar moeten hebben gelegd, wat uitkomt op ongeveer 800 ton steen per dag, aangezien geschat wordt dat er zo’n 2,3 miljoen stenen zijn gebruikt voor de bouw van deze piramide.

Giza Egypt
De piramides op het
Gizeh-plateau in Egypte

De Grote Piramide is gelegen in het midden van de landmassa van de aarde op zowel de lengte- als de breedtegraad. Haar zijdes zijn bijna perfect geörienteerd op het noorden, oosten, zuiden en westen, slechts drie minuten van een graad verwijderd van het ware noorden. Dit is hoe dan ook een onvoorstelbare prestatie omdat de beste poging tot nu toe om een gebouw uit te lijnen met het ware noorden de plaatsing van het Observatorium in Parijs is, welke een afwijking heeft van 6 minuten van een graad. Volgens archeoloog E. Raymond Capt zou de Grote Piramide echter oorspronkelijk wel perfect uitgelijnd zijn en dat de minimale afwijking met het ware noorden te verwijten zou zijn aan een minimale inzinking van de bodem. Iedere zijde van de piramide helt heel lichtjes naar het midden waardoor deze piramide eigenlijk uit acht hoeken bestaat in plaats van vier, de reden hiervoor zou kunnen zijn dat dit het bouwwerk zelfs nóg meer stabiliteit geeft; Dit detail valt echter alleen op te merken als we recht boven de piramide omlaag kijken. Vele architecten en ingenieurs die deze piramide hebben bestudeerd menen dat het een bijzonder bouwwerk is dat we zelfs niet zouden kunnen namaken met de techniek van vandaag de dag.

Menkaure Casing Stones
Overblijfselen van de dekstenen aan
de voet van de piramide van Menkaure
Khaefre Casing Stones
Dekstenen aan de top van
de piramide van Khafre
 

 

De piramides op het plateau van Gizeh waren oorspronkelijk volledig bedekt met gladde heldere dekstenen van zeer gepolijst kalksteen wat een prachtig gezicht moet zijn geweest. Er wordt gezegd dat er oorspronkelijk 144.000 dekstenen waren op de Grote Piramide. De meeste van deze stenen werden helaas verwijderd in latere tijden voor het gebruik in de bouw van moderne tempels, moskees en andere bouwdoeleinden. Een aantal van deze stenen staat nog steeds op hun plaats aan de top van de “piramide van Khafre” en aan de voet van de “piramide van Menkaure”. Op de Grote Piramide zijn er geen enkele dekstenen meer aanwezig en daarnaast is mist het zelfs de top, wat er mogelijk op wijst dat deze top gemaakt was van een waardevol materiaal. Great Pyramid
Voorstelling hou de Grote Piramide er eens uitgezien zou moeten hebben met dekstenen en een piramidion aan de top


GP Diagram

Boven het dak van de zogenaamde “Koningskamer”, welke bestaat uit negen stenen platen welke gezamelijk zo’n 400 ton wegen, zijn vijf ruimten welke bekend staan als de “ontlastingskamers”. In één van deze kamers genoemd: “Champbell’s Kamer” (Champbell’s Chamber), zijn er veronderstelde steenhouwersmerken en een cartouche op de blokken van het zuidelijke dak waarvan vele Egyptologen geloven dat hier de naam uitgebeeld wordt van de vermeende bouwer van de Grote Piramide, namelijk de farao Khufu, die de piramide zou hebben laten bouwen als zijn eigen koningsgraf. Deze farao zou hebben geregeerd gedurende de vierde dynastie van Egypte. (van 2.589 tot 2.566 v.Chr.)

Het is echter niet zo vanzelfsprekend dat de farao Khufu de bouwer was van de Grote Piramide en dat hij hier in te ruste gelegd zou zijn na zijn dood. Alhoewel in de Koningskamer een grote stenen bak staat dat lijkt op een stenen scarcofaag, lijkt het er niet op dat hier ooit de farao in heeft gelegen omdat deze kamer er bijzonder sober uitziet en zonder twijfel de grootse farao onwaardig. Zelfs al zouden alle waardevolle objecten hier eerder geroofd zijn, vergeleken met andere koningsgraven waar rijkelijk versieringen en bijbehorende teksten op de muren waren aangebracht, treffen we hier slechts lege, onversierde muren aan.

Het lichaam van de farao Khufu is echter nooit gevonden. Er zijn theorieën dat het lichaam geroofd zou zijn uit de koningskamer of dat er ergens in de piramide nog een geheime kamer zou moeten zijn waar de mummie van de farao nog altijd zou moeten liggen. Zekere Arabische historici menen dat de aanwezigheid van zeeschelpen in de onderste laag van de piramide er op zou kunnen wijzen dat deze piramide al zou kunnen zijn gebouwd voor een grote vloed (mogelijk aan het einde van de laatste ijstijd, zo’n 12.000 jaar geleden), lang voor de tijd waarin de farao Khufu zou hebben geleefd. Als dit waar is dan zou Khufu en zijn zonen het piramidecomplex slechts hebben geërfd.

Een andere cartouche werd gevonden op de zuiderlijke muur van “Lady Arbutnot’s Kamer” waar men de tekst “Khnum-Khuf” aangetroffen had, waar vandaag de dag door velen geloofd wordt dat dit Khufu’s werkelijke naam zou zijn geweest alhoewel dit nooit aangetoond is. De tekst: “Khnum-Khuf” zou hebben betekend: “de god Khnum beschermd me”. Hoe dan ook, deze twee cartouches worden tot vandaag de dag beschouwd als het enige “bewijs” dat zou bewijzen dat Khufu de bouwer van de Grote Piramide zou zijn geweest.

De cartouche welke gevonden werd in Champbell’s Kamer werd ontdekt in het jaar 1837 door de Britse soldaat, antropoloog en Egyptoloog Howard Vyse. Kort na de ontdekking werd Vyse er echter al van verdacht dat het Vyse zelf was die deze cartouche had aangebracht op deze hoogst ongebruikelijke plaats. Een lid van zijn eigen personeel merkte namelijk op dat de verf van de cartouche nog steeds nat was, wat natuurlijk een onmogelijkheid moet zijn voor een piramide van op z’n minst duizenden jaren oud.

Na een uitvoerig onderzoek gedurende het jaar 1980 raakte Zecharia Sitchin, schrijver en expert in oude talen (met name bekend vanwege zijn vertaling van de Soemerische kleitabletten), ervan overtuigd dat de cartouche van Vyse een vervalsing was. Volgens zijn onderzoek zou de naam van Khufu op de cartouche bij het optekenen verkeerd gespeld zijn en daarna gecorrigeerd. Naast het gegeven dat het zowiezo een beetje vreemd is om de naam van de vermeende farao verkeerd te schrijven is het nogal verdacht dat deze specifieke schrijffout ook voorkwam in het enige bronmateriaal over hiëroglieven dat beschikbaar was voor Vyse in het jaar 1837, en ook dat de specifieke verf gemaakt van rode oker, waarmee de cartouche zou zijn opgetekend in de oudheid, nog steeds in Egypte werd gebruikt in datzelfde jaar. Alhoewel er tevens onvervalsbare tekens te vinden zijn tussen en achter de stenen in de betreffende kamer – die alleen zichbaar zijn door barsten in bepaalde stenen – is de betreffende cartouche met de vermeende naam van Khufu echter duidelijk zichtbaar en daar zou gemakkelijk mee worden geknoeid kunnen zijn geweest.

Er kan geen sluitend oordeel gegeven worden of deze cartouche nu echt is of niet tenzij men de rode oker-verf zou dateren, maar daar is tot op heden nog geen toestemming voor gegeven. Het moge ook duidelijk zijn dat deze ontlastingskamers niet toegangelijk zijn voor het grote publiek en slechts met bijzondere uitzondering mogen worden bezocht door onderzoekers. Vyse zou hoe dan ook weldegelijk een denkbare reden hebben gehad om zelf een vervalsing te maken en dat is omdat hij onder druk zou zijn gezet door zijn superieuren om het definitieve bewijs te vinden dat zou aantonen dat de Grote Piramide gebouwd zou zijn door Khufu, en als hij daarin niet zou slagen zou dit gevolgen hebben gehad voor zijn budget. (Voor meer informatie betreffende de cartouches, zie:www.rickrichards.com, en: www.eridu.co.uk)

GP Diagram
De Grote Sfinx van Gizeh
De Grote Sfinx van Gizeh is één van de oudste monumenten ter wereld en misschien wel de alleroudste, en werd uitgehouwd uit één enkel reusachtig blok kalksteen. Het is mogelijk dat dit ook een steengroeve zou zijn geweest voor de blokken van één of meerdere van de Koningspiramides. De kleinere stenen blokken zoals te zien op de poten is mogelijk het restauratiewerk van de Romeinen. De Sfinx is 57 meter land, 6 meter breed en 20 meter hoog. De Sfinx stelt een leeuw voor met het hoofd van een mens. Tot vandaag de dag kan nog niemand echter met zekerheid zeggen naar wiens gelaat het gezicht is uitgehakt. Vaak wordt gedacht dat het zou gaan om de farao Kahfre, maar experts zeggen dat zijn gezichtskenmerken niet overeenkomen. Omdat het hoofd bijzonder klein is in verhouding met de rest van het lichaam, en overigens in mindere mate lijkt verweerd dan het lichaam, is het aannemelijk dat het hoofd oorspronkelijk een ander hoofd zou zijn geweest of de kop van een leeuw. Volgens de oud-Egyptische geschiedenis zou de Sfinx oorspronkelijk beschilderd zijn geweest met een rode kleur.

Vele Egyptologen zijn in de veronderstelling dat de Sfinx werd gebouwd door de oude Egyptenaren uit de periode van het Oude Koninkrijk gedurende de heerschappij van de farao Khafre (rond 2.558-2.532 v.Chr). De Amerikaanse Egyptoloog John Anthony West vond echter sterk bewijs dat de Sfinx bloot had gestaan aan watererosie, wat met name bijzonder goed zichtbaar is op de muren van de omheining van de Sfinx. Deze ontdekking werd bevestigd door geoloog en schrijver Robert M. Schoch. Volgens computermodellen waren er geen langdurige regenbuien in Egypte behalve in de tijd voor 7.000 v.Chr., wat betekend dat de Sfinx mogelijk veel ouder is dan door de meeste Egyptologen van vandaag wordt beschouwd. De heersende stroming Egyptologen zien het erosiepatroon als slechts het resultaat van winderosie; Alhoewel dit klopt voor de horizontaal gelaagde erosie, maar winderosie veroorzaakt echter geen gladde diagonale hellingen zoals in het geval van watererosie. Een andere mogelijkheid is de invloed van een grote overstroming aan het einde van de laatste ijstijd zo’n 10.000 jaar geleden.

Trancemedium Daan Akkerman beweerde in zijn boek “Lanto 1: Atlantis en ufo’s” dat de piramides in Egypte gebouwd waren door de erfgenamen van de beschaving van Atlantis, toen levitatie, materialisatie en dematerialisatie gewoonlijk werden gebruikt. De Sfinx zou van origine gebouwd zijn met de kop van een leeuw. Toen deze kop echter zeer verweerd was werd hier het gelaat van de regerende farao in uitgehakt. Dit verklaart waarom het te kleine hoofd uit proportie is vergeleken met de rest van het lichaam. Men wist gedurende deze tijden dat het tijdperk Leeuw grote veranderingen zou brengen voor de mensheid en de andere schepselen van de aarde, en dat de verdichting van materie zo sterk zou zijn dat men alleen nog maar kon werken door middel van de kracht van de materie. Alle oude kennis uit Atlantis en Lemurië zou zijn bewaard onder de Sfinx, vanwaar er een doorgang is naar een tunnelcomplex dat zou leiden naar een zeer diepe en zeer grote opslagplaats voor informatie welke de befaamde Amerikaanse helderziende Edgar Cayce tevens in zijn lezingen noemde als de “Zaal der Archieven” (Hall of Records).


Volgens Edgar Cayce zou de vroege beschaving van Egypte onstaan zijn door kolonisatie van het gebied door degenen die oorspronkelijk van de beschaving Atlantis afkomstig waren en hun kolonies in specifieke plaatsen van Europa. Mogelijk bewijs hiervoor is de DNA-test van koning Toetanchamon welke gedaan werd in het jaar 2010; Wat uitwees dat zijn DNA voor 99,6% overeenkwam met West-Europese chromosomen. (Zie: www.eutimes.net.) De Sfinx en de Grote Piramide zouden gebouwd zijn in de tijdspanne van 10.500 jaar v.Chr., en gedurende deze tijd zou de hogepriester Ra-Ta Egypte hebben geleid naar een gouden eeuw van vrede en verlichting. De Sfinx was oorspronkelijk bedoeld als een gedenkteken voor het hoofd van de raad genaamd Asriaio, wiens gelaat [later?] zou zijn verwerkt in de Sfinx. De Grote Piramide was volgens Edgar Cayce in tegenstelling tot het verslag van Herodotus gebouwd in een tijdspanne van honderd jaar, van ongeveer 10.490 v.Chr tot 10.390 v.Chr. Dit project werd geleid door Ra, waarbij Hermes de architect was en Isis de adviseur.De geometie van het bouwwerk zou de spirituele evolutie van de mensheid bevatten, met daarin zowel periodes van progressie als degressie, en het was gericht op zekere sterren.

 

Bron : http://talc.site88.net/lang-nl/mega.htm#2

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: